دانلود کامل مقاله زمینه های روانی اعتیاد پیشگیری و درمان

Published on Author adminLeave a comment

مقاله زمینه های روانی اعتیاد پیشگیری و درمان

مقاله زمینه های روانی اعتیاد پیشگیری و درمان
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید ها ۱۳
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۰ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۱۷

مقاله زمینه های روانی اعتیاد پیشگیری و درمان

فروشنده فایل

کد کاربری ۲۵۳۴۱

کاربر

مقاله زمینه های روانی اعتیاد پیشگیری و درمان

فهرست مطالب :

مقدمه …………………………. ۳

تعریف اعتیاد …………………… ۴

وابستگی جسمانی و روانی به دارو …… ۴

مواد مخدر و انواع آن ……………. ۵

شخصیت فرد معتاد به مواد مخدر …….. ۶

ویژگیهای شخصیتی مشترک معتادان ……. ۶

اعتیاد در نتیجه بیماری روانی است یا اعتیاد موجب ضعف روحی و روانی

می‌گردد ………………………… ۷

عوامل اعتیاد …………………… ۸

زمینه‌های روانی اعتیاد …………… ۹

اقدامات پیشگیری ………………… ۱۰

مبارزه با اعتیاد ……………….. ۱۰

روان درمانی معتادین …………….. ۱۲

کتابنامه ۱۴

=======================

زمینه های روانی اعتیاد

مقدمه

گرایش به مواد تحریک کننده و تسکین دهنده در تمامی طول تاریخ و در بین جوامع مختلف وجود داشته است در جوامع امروز مصرف مواد مخدر به مثابه یکی از غم انگیزترین تراژدیها ابعاد زیستی، روانی و اجتماعی، زندگی بسیاری از انسانها را متأثر می سازد. این معضل دیرین دامنگیر اکثریت قریب به اتفاق کشورها است و تقریباً در کلیه جوامع به طور روز افزون قربانی می گیرد، آمارهای منتشره توسط سازمان بهداشت،‌کمیته کنترل مواد مخدر جهانی و سازمان یونسکو حاکی از افزایش فزاینده مصرف این مواد در سطح دنیا می باشد و تفاوت بین کشورها در الگوی مصرفی و رده های سنی آنها می باشد مصرف طولانی مدت مواد مخدر با ایجاد اعتیاد نه تنها تأثیر سوء در وضعیت اقتصادی و اجتماعی شخص مصرف کننده یا معتاد می گذارد بلکه در تفاهم خانوادگی نیز نقش تعیین کننده ای را ایفا می کند. از این رو آگاهی از دلایل سوء مصرف مواد به عنوان اولین قدم پیشگیری مطرح می شود. لذا فعالیتی گسترده و فراگیردر همه ابعاد اجتماعی ، اقتصادی، فرهنگی ، آموزشی و … ضروری است، به عبارتی علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد. (یونسکو / ترجمه محسن دهقانی ، ۱۳۷۲)

اعتیاد مسئله ای است با ابعاد اجتماعی ، سیاسی ، روانی پزشکی و حقوقی، بر حسب تخصص خود بیشتر به ابعاد روانی – پزشکی آن می پردازیم و این به معنای اهمیت کمتر جنبه های دیگر اعتیاد نمی باشد. (محمد علی سجاد، فربد ندایی ۱۳۶۵)

تعریف اعتیاد

واژه اعتیاد از نظر لغوی یعنی عادت کردن و احساس نیاز است. امروزه در منابع علمی بیشتر از واژه وابستگی به دارو (Drug Dependency) استفاده می شود که از سال ۱۹۶۴ میلادی توسط سازمان بهداشت جهانی جایگزین واژه اعتیاد شده است.

[PDF] درسنامه اعتیاد و راههای پیشگیری از آن
– ذخیره شده – مشابه
علل و زمینه های گرایش به اعتیاد و راه های پیشگیری از آن. بالی هستی سوز. ○. مقدّمه.
اعتیاد چیست؟ اعتیاد را به عادت کردن، خو گرفتن، و خود را وقف. عادتی نکوهیده کردن …
عوارض اعتیاد: اگر نیم نگاهی به پیامدها و عوارض اعتیاد به مواد مخدّر بیندازیم خواهیم
دید که پیامدهای اعتیاد جامعه، فرد و. خانواده را از. نظر. اقتصادی. ،. اجتماعی، روانی و
جسمی.
مقاله (راه های پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر)
– ذخیره شده
۳۱ آگوست ۲۰۱۷ … هزینه های مراقبت های بهداشتی ثانویه مانند ساخت بیمارستان ها و درمانگاه ها ، زیرا
معتادی که در اثر مصرف مخدر به بیماری جسمی و روانی مبتلا می شود ، گاهی موارد
احتیاج به بستری شدن و درمان دارد . هزینه های وارد به نیروی انتظامی ، تاسیس نیروهای
ویژه مبارزه با مواد مخدر و خرید دستگاههای مورد استفاده و تخصصی دیگر که …
مقاله (دلایل اعتیاد و شیوه های پیشگیری از آن)
– ذخیره شده
۳۱ آگوست ۲۰۱۷ … مشکلات روانی، کنجکاوی، ضعف اراده، فرار از زندگی تکراری، انگیزه های درمانی، و
شخصیت نابهنجار فرد مهم ترین علل فردی گرایش به اعتیاد می باشند. … البته این
بدان معنا نیست که افراد معتاد را درمان نکنیم، بلکه بدان معناست که پیش از ایجاد
اعتیاد در فرد، زمینه های گرایش به آن شناسایی شوند و با استفاده از مطالعات …
مقاله ( علل و زمینه های گرایش به اعتیاد و راه های پیشگیری از آن )
– ذخیره شده
۳۱ آگوست ۲۰۱۷ … علل و زمینه های گرایش به اعتیاد و راه های پیشگیری از آن. طبق تحقیقات کارشناسان
امور اجتماعی و روان شناسان ، علل و انگیزه های گرایش به اعتیاد بسیارند و ما در اینجا
به اجمال به برخی از آنها اشاره می کنیم . بلوغ و نوجوانی. دوران بلوغ و نوجوانی یکی از
حساس ترین دوره های زندگی به شمار می رود. در این دوره ی سنی …
[PDF] علل گرایش به اعتیاد و راهکارهای پیشگیری از آن – دانشگاه علوم …
– ذخیره شده
اعتیاد. « را. باید. در. نظر. گرفت . در نتیجه، برای پیشگیری ب. اید با توجه به ریشه
اعتیاد در زمینه ها و موارد خاص با درایت تمام، دست کم، یکی. از این علل را حذف کرد تا
….. ضعف اراده، فرار از زندگی تکراری، انگیزه های درمانی، و شخصی. ت نابهنجار فرد مهم
ترین علل فردی گرایش به. اعتیاد می باشند)). الف( مشکالت روانی: گروهی از افراد که

پیشگیری از اعتیاد
– ذخیره شده – مشابه
اصول پیشگیری اعتیاد : گروهی از روان شناسان و روان پزشکان مشهور جهان معتقدند: ((
عوامل اجتماعی وابسته به فقر بشر ، در وابستگی انسان به مواد افیونی موثر هستند و
میزان بروز اعتیاد در گروه های پایین اجتماعی/ اقتصادی ، بالاتر است. بنابراین در
جامعه ، اعتیاد معلول استرس و فشارهای روانی می باشد. دکترکاپلان و سادوک ، استفاده از

علل گرایش به اعتیاد؛ راه های پیشگیری و درمان آن | معرفت
– ذخیره شده – مشابه
۵ سپتامبر ۲۰۱۰ … مهم ترین هدف و محور اصلی مباحث مقاله حاضر علل گرایش به اعتیاد می باشد، که می توان
در سه حیطه فردی، اجتماعی و خانوادگی به آن ها پرداخت. مشکلات روانی، کنجکاوی، ضعف
اراده، فرار از زندگی تکراری، انگیزه های درمانی، و شخصیت نابهنجار فرد مهم ترین علل
فردی گرایش به اعتیاد می باشند. در قسمت علل خانوادگی می توان به …
[PDF] پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد در پرسنل نیروهای نظامی – Zahedan …
– ذخیره شده – مشابه
ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﭘﺮوﺗﮑﻞ. ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣـﺎن اﻋﺘﯿـﺎد و ﺳـﻮء ﻣﺼـﺮف ﻣـﻮاد ﻣﺨـﺪر در ﻧﻈﺎﻣﯿـﺎن. ﺗﺪوﯾﻦ
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ . ﻣﻮاد و. روش. ﮐﺎر. : در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﻣﺮوری. ، ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻋﺘﯿﺎد و ﺳﻮء ﻣﺼﺮف …..
ﻫﺎی ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در ارﺗﺶ. -۳٫ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ از ﻃﺮﯾﻖ. ﭘﺮوﺗﮑﻠﻬﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ در ﻣﻮرد
ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ. -۴٫ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی رﺳﻤﯽ و ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ.
[PDF] اصل مقاله (۳۵۱۹ K) – نشریات دانشگاه علامه
– ذخیره شده
مصرف مواد، پدیدهای است که آسیبهای فراوان جسمی، روانی، خانوادگی،. اجتماعی و
اقتصادی به دنبال دارد. … مداخلات خاصی را جهت پیشگیری، درمان و پیشگیری از عود
می طلبند که لازم است. با نگاه جامع تر و ژرفانگرتر، این …. کشور ما، گرایش این نسل
به مواد اعتیاد آور است (همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران، .(۱۵۳:۱۳۸۱. همان گونه که
اشاره شد …
علل گرایش به اعتیاد راه های پیشگیری و درمان آن – جمعیت بانوان …
– ذخیره شده – مشابه
۳۰ جولای ۲۰۱۵ … مهم ترین هدف و محور اصلی مباحث مقاله حاضر علل گرایش به اعتیاد می باشد، که می توان
در سه حیطه فردی، اجتماعی و خانوادگی به آن ها پرداخت. مشکلات روانی، کنجکاوی، ضعف
اراده، فرار از زندگی تکراری، انگیزه های درمانی، و شخصیت نابهنجار فرد مهم ترین علل
فردی گرایش به اعتیاد می باشند. در قسمت علل خانوادگی می توان …
[PDF] اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر در پیشگیری از عود در …
– ذخیره شده – مشابه
ﻫﺎی رواﻧﯽ. را ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ . ﮔﺮوه درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان ﯾﮏ روش درﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻫﺪف آن ﺿﻤﻦ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻋﻮد، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ و. دﯾﺪﮔﺎﻫﻬﺎی اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﺎد اﺳﺖ و ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ روش ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای
درﻣﺎن اﻋﺘﯿﺎد ﺑﺎﺷﺪ … آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﯿﻨﻪ. ﺳﺎز ﻣﺴﺘﻌﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮوز اﻋﺘﯿﺎد و ﻧﯿﺰ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪه در. ﻣﻘﺎﺑﻞ
آن از دو ﺟﻬﺖ ﺿﺮورت دارد. : -۱٫ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ. اﻓﺮاد در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﻋﺘﯿﺎد و اﻗﺪام ﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﻻزم ﺑﺮای آﻧﺎن
؛. -۲٫
مقالات مرتبط با اعتیاد – مرکز درمان اعتیاد – صدوق
– ذخیره شده – مشابه
در مطالعه ای با هدف بررسی تاثیرات ادراک شده زمینه ساز اعتیاد (خانوادگی، دلبستگی،
اعتقادی) در نوجوانان پسر، نتایج نشان داد که بین گروهها در شاخص های تحصیلات
والدین، سن والدین، شغل والدین، داشتن … نتیجه گیری: درمان شناختی-رفتاری در
بهبود راهبردهای مقابله ای و بهبود سلامت روانی و جسمانی بیماران وابسته به مواد مخدر
موثر است.
علل گرایش به مواد مخدر در بین نوجوانان وجوانان وراههای پیشگیری
– ذخیره شده – مشابه
۶ روز پیش … با توجه به هزینه‌های بسیار بالای مبارزه با موادمخدر، درمان و نگهداری معتادان و همچنین
معایب مربوط به روش‌های درمان و سم‌زدایی، به نظر می‌رسد پیشگیری از سوءمصرف مواد
بسیار مقرون به صرفه و کاراتر باشد. از این‌رو یکی از زمینه‌های مهم پژوهش در زمینه
سوءمصرف مواد، شناسایی عوامل خطر و محافظت‌کننده گرایش به مصرف مواد …
نویسنده: داود صفا علل گرایش به اعتیاد؛ راه‌های پیشگیری و درمان آن …
– ذخیره شده – مشابه
۱۵ آگوست ۲۰۰۷ … مهم ترین هدف و محور اصلی مباحث مقاله حاضر علل گرایش به اعتیاد می باشد، که می توان
در سه حیطه فردی، اجتماعی و خانوادگی به آن ها پرداخت. مشکلات روانی، کنجکاوی، ضعف
اراده، فرار از زندگی تکراری، انگیزه های درمانی، و شخصیت نابهنجار فرد مهم ترین علل
فردی گرایش به اعتیاد می باشند.در قسمت علل خانوادگی می توان به …
[DOC] فصلنامه شماره ۳ مواد مخدر – فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد
– ذخیره شده
مقاله پیش رو با هدف بررسی ویژگی های جنسیتی و پیامدهای گرایش زنان به
سوءمصرف مواد مخدر، با استفاده از روش مطالعه ی اسنادی به بررسی و تبیین بسترها،
زمینه ها، ….. در بررسی چگونگی گسترش مواد مخدر و زمینه های رشد اعتیاد مورد توجه
قرار گیرد و در نتیجه در راهبردهای درمان اثرگذار باشد و در عین حال در برنامه های
پیشگیری بر اساس …
[DOC] فصلنامه شماره ۳ مواد مخدر – فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد
– ذخیره شده
تا زمانی که به ویژگی های معتاد و علل گرایش او به اعتیاد توجه نشود، درمان جسمی و
روانی فقط برای مدتی اثربخش خواهد بود و معتاد دوباره گرفتار مواد مخدر و بازگشت …
دوم: در تحقیقاتی که در زمینه سبب شناسی و علل پدیده اعتیاد افراد به مواد مخدر انجام
شده، یکی از مهمترین علل اعتیاد افراد به خصوص نوجوانان، داشتن دوست ناباب است …
[PDF] بررسی مقایسه ذهن آگاهی به شیوه گروهی با متادون درمانی بر سالمت روان مع
– ذخیره شده – مشابه
۲۶ دسامبر ۲۰۱۶ … امـروز، در دوره ای قـرار داریـم کـه مسـاله اعتیـاد بـه یـک مسـاله بحرانـی و قابـل اهمیـت در
جهـان تبدیـل زمینـه و هـدف: شـده و تاکنـون درمان هـای روان شـناختی گوناگونـی بـرای
اعتیـاد ارائـه گردیـده اسـت. لـذا مطالعـه … بــر پیشــگیری از عــود و گــروه دیگــر
درمــان نگهدارنــده بــا متــادون( و گــروه کنتــرل قــرار گرفتنــد. گروه هــا …
رایج ترین شیوه های درمان اعتیاد – اداره کل زندانهاواقدامات تأمینی …
– ذخیره شده – مشابه
رایج ترین شیوه های درمان اعتیاد. در مقالات دی ۹, ۱۳۹۵ ۱,۰۶۶ بازدیدها. تهیه و تنظیم:
محمد حسین کیامینی – بهرام کشاورز. چکیده. هدف اصلی این تحقیق شناسایی عوامل
اصلی و موثر اعتیاد بخصوص در نسل جوان وآشنایی خانواده ها باانواع روشهای درمانی
اعتیاد به مواد مخدرکه امروزه دارای تنوع بسیاری بوده وروشهای ترک هر کدام نیز فرق دارد
می باشد …
نقش خانواده در گرایش به اعتیاد – اداره کل زندانها و اقدامات تأمینی و …
– ذخیره شده – مشابه
۶ مارس ۲۰۱۶ … در مقابل، خانواده ناسالم زمینه را برای ایجاد اختلاف در ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی
فراهم کرده و افراد را به سمت بزهکاری سوق می دهد. از موضوعات قابل تحقیق در مطالعات
خانوادگی، بحث نقش خانواده در بروز و پیشگیری از اعتیاد اعضای خود است و با توجه
به این حقیقت که درمان اعتیاد امری دشوار و پرهزینه می باشد و احتمال …
نگاهی به علل و عوارض اعتیاد و آثار آن بر خانواده (قسمت دوم) – حجت …
– ذخیره شده
۱ـ ایجاد نگرش جدید به مسأله اعتیاد به عنوان بیماری قابل درمان و نه جرم. ۲ـ تبدیل امر
مبارزه با اعتیاد به نهضتی ملی و استفاده بهینه از امکانات موجود. ۳ـ ارایه آموزشهای
کافی به خانواده ها جهت پیشگیری از اعتیاد فرزندان. ۴ـ پیشگیری از ایجاد زمینه های
روانی اجتماعی گرایش جوانان به مواد مخدر، از طریق ایجاد امکانات فرهنگی، ورزشی و
تفریحی.
[PDF] راه های آموزش پیشگیری از اعتیاد – معاونت بهداشت
– ذخیره شده
پیشگیری از اعتیاد )مصرف سیگار و مواد مخدر( / تهیه و تدوین حامد فرساد، ملک آفاق
شکراللهی، صفورا دژپسند؛ تهیه شده در دفتر … ناظر فنی: دکترمحمد باقرصابری
زفرقندی، مدیر کل دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد و دکتر مهسا گیالنی پور …
که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان بسیج مستضعفین
سپاه.
[DOC] 2 . بین میزان آسیب های روحی و روانی در خانواده با اعتیاد جوانان رابطه …
– ذخیره شده – مشابه
هرچه میزان آسیب های روحی و روانی در خانواده افزایش یابد، میزان اعتیاد جوانان نیز
افزایش می یابد. ضمناً رابطه بین اعتیاد به عنوان متغیر وابسته و اعتیاد
اعضاءخانواده به عنوان متغیر مستقل دیگر در این تحقیق، معنادار نبود. خانواده به عنوان
یک نهاد اجتماعی نقش اساسی و مؤثری در پیشگیری، کاهش و یا افزایش اعتیاد جوانان
ایفاء می نماید و …
[PDF] بررسی پروتکلهای پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد در مجروحین جنگی …
– ذخیره شده – مشابه
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮﻭﺭﻱ، ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﻭ ﺳﻮء ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻮﺍﺩ ﺩﺭ ﻣﺠﺮﻭﺣﻴﻦ ﺟﻨﮕﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ
ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎ: ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻲ، ﻛﺘﺐ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺩﺍﺧﻞ ﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﻭﺍﻥ
ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻭ ﻣﺠﺮﻭﺣﻴﻦ ﺟﻨﮕﻲ،. ﭘﺮﻭﺗﻜﻞ ﻫﺎﻱ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻮﺍﺩ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ
ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻭ ﻣﺠﺮﻭﺣﺎﻥ ﺟﻨﮕﻲ ﺩﺭ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﻧﻴﺎ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ. ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﺍﻥ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﺭﺳﻲ
ﮔﺮﺩﻳﺪ.
روان یاران (مرجع روانشناسی، مشاوره، سلامت روان و پیشگیری از آسیب …
– ذخیره شده
درباره سایت روانشناسی روان یاران. رسالت سایت روان یاران؛ داشتن سهم اندک در ارتقاء
وضعیت سلامت روان و پیشگیری از آسیب های روانشناختی و اجتماعی در سطح جامعه با
ایجاد بانک اطلاعات مرجع در زمینه روانشناسی، روانپزشکی، مشاوره و بهداشت روان …
علل و عوامل پیدایش آسیب های اجتماعی و راه های پیشگیری از آن
– ذخیره شده
در عین حال، به طور مشخص می توان عوامل عمده زیر را به عنوان بسترها و زمینه های
پیدایش انحرافات اجتماعی و یا هر رفتار نابهنجار نام برد؛ عواملی که نقش بسیار
تعیین … آنان به علت سرکوب خواسته ها و فقدان ارضای تمایلات درونی، از کانون خانواده
بیزار شده و به رفتارهای نابهنجار نظیر فرار از خانه، ترک تحصیل، سرقت و اعتیاد
گرایش پیدا …
مقالات علمی همکاران-پیشگیری از اعتیاد( مواد مخدر وسیگار ) | مرکز …
– ذخیره شده – مشابه
پیشگیری از اعتیاد( مواد مخدر وسیگار ). اعتیاد به مواد مخدر یکی از مهم ترین مشکلات
اجتماعی ،اقتصادی و بهداشتی جوامع محسوب می شود. اعتیاد یک بیماری اجتماعی است
که عوارض جسمی و روانی متعددی به دنبال دارد و زمینه ساز بروز جرائم گوناگون و
ناهنجاری های اخلاقی و اجتماعی است وتا زمانی که به علل گرایش بیمار توجه نشود ، درمان
جسمی …
[PDF] اصل مقاله – سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه تربیت مدرس
– ذخیره شده
های سوء. مصرف متمرکز شده تا حداقل بتواند از آسیب هایی که به مصرف. کننده و جامعه
وارد می. شود،. جلوگیری نماید. لکن با مرور مقررات ایران، در این زمینه، برنامه جامعی
مشاهده نمی … های اخیر. و. به. علت پیامدهای سوء مصرف مواد مخدر؛ قوانین و. مقررات در کن.
ار پیشینۀ کیفری، جنبه حمایتی نیز پیدا کرده. اند، لکن این تغییر نگرش،.
تأثیری در …
روزنامه رسالت۸۶/۸/۶: اعتیاد/ آسیب ها و راهکارها – Magiran
– مشابه
۲۸ ا کتبر ۲۰۰۷ … قلمرو تحقیق: در بعد اجتماعی مسئله، بیشتر به بررسی دیدگاه های موجود در رابطه با
زمینه های اعتیاد و خود علل مطرح در طرح های تحقیقاتی انجام شده است. … به اهداف تحقیق
، شناخت لازم نسبت به مسئله اعتیاد ایجاد خواهد شد که در سایه آن خواهیم توانست ضمن
درمان درست معتادان، از معتاد شدن افراد دیگر پیشگیری به عمل آید.
پیشگیری از اعتیاد در نوجوانان – مرکز درمان بازگشت – ترک اعتیاد …
– ذخیره شده
۲۴ آوریل ۲۰۱۴ … اعتیاد به مصرف مواد با علل و در شرایط گوناگونی آغاز می شود . اما درباره سن شروع
اعتیاد ، تجربه صدها مصاحبه ای که با این بیماران داشته ام و تحقیقاتی که مطالعه کرده
ام ، نشان می دهد که با همه تنوعی که در سن گرایش به مواد دیده می شود ، اما دوره نوجوانی یا
نقطه آغاز بسیاری از موارد بوده و یا زمینه اعتیاد در سال های بعد در این …
[PDF] اولویت های پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال۱۳۹۱
– ذخیره شده
ﻫﺎی ﻣﺨﺎﻃﺮه. آﻓﺮﯾﻦ و زﻣﯿﻨﻪ. ﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ. ، رواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد . -۶٫ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﻮزه آﺳﯿﺐ. ﺷﻨﺎﺳﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪ. ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد. (. ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﺮﮐﺎت ﻗﻮﻣﯽ. -. ﻗﺒﯿﻠﻪ. ای، آﻧﻮﻣﯽ. ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، …. .
۳۸٫ ﺑﺮرﺳﯽ. ﺟﺎﻣﻌﻪ. ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﺧﺼﻮص ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ا. ﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﻋﺘﯿﺎد . .۳۹٫ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ دﻓﺎﺗﺮ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﺸﺎوره در داﻧﺸﮕﺎه. ﻫﺎ در ﻣﯿﺰان ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮادﻣﺨﺪر و ﻗﺮص. ﻫﺎی. روان.
سیگار و دخانیات
– ذخیره شده – مشابه
مصرف دخانیات مثل سیگار، پیپ، چپق و قلیان نه فقط اعتیاد روانی، بلکه اعتیاد
جسمانی نیز ایجاد می کند. … وابستگی جسمانی ( فیزیکی ) : به علت مصرف دخانیات،
بدن برای عملکرد طبیعی خود و برای جلوگیری از پیدایش نشانه های قطع نیکوتین،
نیاز به مصرف میزان … ما در این مقاله به هر یک از این عوامل به طور مختصر می پردازیم.
مقاله آسیب شناسی خانوادگی اعتیاد | روان پدیا – مشاوره ازدواج و روانشناسی
– ذخیره شده – مشابه
۱۹ آوریل ۲۰۱۵ … از موضوعات قابل تحقیق در مطالعات خانوادگی، بحث نقش خانواده در بروز و پیشگیری
از اعتیاد اعضای خود است و با توجه به این حقیقت که درمان اعتیاد امری دشوار و …
بسیاری از محققان در این زمینه بر این باورند که تیپ شخصیتی فرد نیز در معتاد
شدن وی مؤثر است؛ به طوری که شخصیت های خودشیفته، پرخاشگر و ضد …
مشاوره ترک اعتیاد و راهکارهای درمان آن | مشاوره تلفنی خانواده
– ذخیره شده
راه های ترک اعتیاد تریاک ، ترک اعتیاد شیشه و ترک اعتیاد کلیه مواد مخدر و روان
گردان را از ما بخواهید. مشاوره تلفنی ترک … به مواد مخدر است. پس شناخت شرایط
زندگی افراد از هر لحاظ کمک فراوانی به پیشگیری در این زمینه می‌ کند. … ما به شما در
کلیه امور مشاوره تخصصی اعتیاد و درمان آن را به صورت آنلاین، تلفنی و حضوری ارائه
می‌ دهیم.
[PDF] ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯼ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﯼ ﺍﺯ ﺳﻮﺀ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻮﺍﺩ ﺑﺮﺍﯼ

اﻫﺪاف درﻣﺎن. ۴۸٫ -۲٫ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻮارض. ۵۰٫ -۳٫ اﻧﻮاع درﻣﺎﻧﻬﺎ. ۵۲٫ ﺑﺨﺶ دوم. : ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی اوﻟﻴﻪ از اﻋﺘﻴﺎد.
ﻣﻘﺪﻣﻪ. ۶۱٫ -۱٫ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی ﭼﻴﺴﺖ ؟ ۶۳٫ راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی اوﻟﻴﻪ. ۶۴٫ -۱٫ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﻓﺮد. ۶۶٫ –
۲ …. در ﻫﻤﻦ راﺳﺘﺎ ، ﺿﻤﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﻛـﺸﻮر و ﺳـﺎزﻣﺎن ﺻـﺪا و ﺳـﻴﻤﺎ ،. ﻣﻘﺪﻣﺎت
ﺑﺮﮔﺰاری ﻃﺮح آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﺮوﻫﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ. ی از اﻋﺘﻴـﺎد ، ﺷـﺮوع. ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮی
ﻛﺮد.
خدمات ترک اعتیاد – کلینیک روانپزشکی و ترک اعتیاد دی
– ذخیره شده – مشابه
درمان اعتیاد بدون هیچ گونه داروهای مکمل و جایگزین. – درمان های سم زدایی سریع و
تدریجی. – درمان و ترک اعتیاد به مواد محرک ، روان گردان و غیره. – درمان پیشگیری از
عود و توانبخشی اعتیاد. – ریشه یابی و زمینه یابی دلایل بروز اعتیاد برای هر بیمار
به صورت انفرادی. – درمان سرپایی و بستری بیماران سوء مصرف مواد. – درمان کوتاه مدت
و بلند …
ستاد مبارزه با مواد مخدر – تدابیر رسانه ای
– ذخیره شده – مشابه
۴ ) فراهم کردن زمینه اقدام مشترک در جلوگیری از ترانزیت غیر قانونی مواد مخدر. ۹-
اتخاذ تدابیر لازم برای حضور و مشارکت جدی مردم و خانواده ها در زمینه های پیشگیری،
کاهش آسیب و درمان معتادان. ۱۰- توسعه مطالعات و پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه
ای در امر مبارزه با موادمخدر و روان گردان و پیشگیری و درمان معتادان با تکیه بر دانش
روز …
همه چیز درباره اعتیاد (راه های درمان و عوارض اعتیاد)- قسمت چهارم …
– ذخیره شده
همه چیز درباره اعتیاد (راه های درمان و عوارض اعتیاد)- قسمت چهارم. … به طور معمول، فرایند
درمان اعتیاد ترکیبی از مشاوره (روان درمانی)، بستری شدن بیمار، گروه های خودیاری و
دارو درمانی می باشد. برنامه های درمانی – این … کمک در زمینه علائم ترک – معمولاً هدف
برنامه های درمانی اعتیاد این است که در اسرع وقت ماده اعتیاد آور از بدن بیمار خارج شود.
(Behavior Science Forum): علل گرایش به اعتیاد ؟ – پرتال آموزش …
– ذخیره شده – مشابه
شناخت شخصیت و ویژگی های رفتاری معتادان به منظور مبارزه با اعتیاد و نیز
پیشگیری و درمان آن، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.۲۳ برخی از اختلالات مربوط به
شخصیت که منجر به شکل گیری و ایجاد زمینه انحرافات اجتماعیو گرایش فرد به اعتیاد
می شود عبارتند از: شخصیت «پارانویایی» و «شخصیت ضد اجتماعی».
[PDF] ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد : http://www.recoverynetwork.org :
– ذخیره شده – مشابه
ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد ﺗﺎ آن ﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻻزم و ﯾﺎ ﻣﺸﺎوره ﻻزم را در ﺧﺼﻮص درﻣﺎن اﻋﺘﯿﺎد،.
اﻟﮑﻠﯿﺴﻢ، ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد و ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی رواﻧﯽ درﯾﺎﻓـﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ . ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﮐﺘﺎﺑﻨﺎﻣـﻪ ﻫـﺎ، … اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺟﺪﯾـﺪﺗﺮﯾﻦ
اﻃﻼﻋـﺎت ﭘﺰﺷـﮑﯽ را در زﻣﯿﻨـﻪ درﻣـﺎن، آﻣـﻮزش و. ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﻋﺘﯿﺎد،. در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺤﻤﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ
از ﺟﻤﻠـﻪ ﮐﺘـﺎب، ﻣﻘـﺎﻻت و ﭘـﮋوﻫﺶ اراﯾـﻪ. ﻣﯽ. دﻫﺪ . ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ. اراﯾﻪ ﺟﺪﯾـﺪﺗﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋـﺎت

فشارهای عاطفی- روانی‌ مهم‌ترین‌ علل‌گرایش زنان به اعتیاد / اعتیاد زنان …
– ذخیره شده
۲۵ سپتامبر ۲۰۱۷ … بنابراین نگاه به اعتیاد زنان هم در بعد سبب شناسی آن و هم در بعد مواجهه (پیشگیری،
درمان و جلوگیری از عود) باید متفاوت از نگاه به اعتیاد مردان باشد. … روانی را عامل
اصلی اعتیاد زنان در نظر گرفته است اما این آسیب پذیری در یک بستر اجتماعی خلق
و در یک بستر اجتماعی تقویت و با مکانیسم های اجتماعی زمینه را برای …
مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران
– ذخیره شده – مشابه
اطلاعیه ها; انتشارات جدید; دستورالعمل ها و کتاب های آموزشی. ۱۳۹۶/۹/۱۴ – تشکیل گروه
پیشگیری از اعتیاد ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ – دفتر ارتباط با صنعت ۱۳۹۵/۶/۳ – کوهورت جوانان
ایران ۱۳۹۵/۴/۱۷ – مراسم برگزیده شدن مرکز ملی مطالعات اعتیاد به عنوان مرکز همکار
سازمان جهانی بهداشت در امر اعتیاد و سلامت روان ۱۳۹۵/۲/۶ – پژوهش (انگیزه استفاده از
بازیهای …
[PDF] بررسی سه دهه مقالات پژوهشی کشور در زمینه اعتیاد – مجله حکیم
– ذخیره شده – مشابه
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ درﻣﺎن. ﻫﺎی رواﻧﯽ. -. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ. ﺑﻮدﻧﺪ . ﻧﺘﯿﺠﻪ. ﮔﯿﺮی. : ﮔﺮ. ﭼﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ. رﺳﺪ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
اﻋﺘﯿﺎد، ﻧﺴﺒﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﮐﻞ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان را ﺗﺸﮑﯿﻞ. ﻣﯽ. دﻫﺪ، ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮع اﻋﺘﯿﺎد
در ﮐﺸﻮر ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﻗﺎﺑﻞ. ﺗﻮﺟﻪ ﻧﯿﺴﺖ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎی ﻣﺪاﺧﻠﻪ. ای و. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ و ﺿﺮورت ﺑ. ﺮﻧﺎﻣﻪ. رﯾﺰی ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ
.
مرکز تحقیقات سوء مصرف مواد – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
– ذخیره شده – مشابه
طرح ملی ” پیشگیری از مصرف مواد با رویکرد دانشجو محور ” به عنوان نخستین بخش از
برنامه ارتقای کیفیت زندگی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در دانشگاههای علوم …
فرج الله رجبی در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود:
جوان امروزی نیاز به شادی و تفریح سالم دارد، وقتی بسترها و امکانات برای تخلیه …
راههای پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر – راستینه – سایت پزشکی و مجله …
– ذخیره شده
راههای پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر اصولی که باید رعایت شوند تا بتوان
پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر بوجود آورد و جوانان را ایمن کرد .
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم | فناوری های ارتباطی و …
– ذخیره شده – مشابه
با توجه به اینکه آسیب‌های اجتماعی بخش قابل توجهی از امور و سرمایه‌ها را به خود
اختصاص داده‌اند و از آن جهت که توجه به آسیب‌ها منجر به پیشگیری و همچنین درمان
آسیب‌ها می‌شود، این امر همواره …. افزایش بهره‌برداری از فناوری‌های نوین ارتباطی در زمینه
تفریحی- سرگرمی، دوستیابی و فیلم و سریال، می‌تواند منجر به افزایش گرایش به
اعتیاد شود.
[PDF] ﺑﺮرﺳﻲ اﺧﺘﻼﻻت ﺷﺨﺼﻴﺖ در اﻓﺮاد دارای اﺧﺘﻼل ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣ – Medical …
– ذخیره شده – مشابه
ﺑﺮرﺳﻲ. ﻫﺎی ﻋﻠﻤﻲ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ. ﻣﺮاﺗﺐ آﺳﺎن. ﺗﺮ از درﻣﺎن اﺳﺖ . ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﻫﻤﻴﺖ ﺣﻴﺎﺗﻲ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه درﺻﺪد ﺑﺮ. آﻣﺪﻳﻢ ﺗﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ در زﻣﻴﻨﻪ. ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ اﻓﺮاد. ﻣﻌﺘﺎد. اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ …
ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد اﻳﺠﺎد ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ. ).۱(. ﻣﺸﻜﻞ اﻋﺘﻴﺎد ﺑـﻪ ﻣـﻮاد ﻣﺨـﺪر،. آدرس. ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل. : ﺗﻬﺮان، داﻧﺸﮕﺎه آزاد
اﺳﻼﻣﻲ،. واﺣﺪ ﺳﻤﻨﺎن. ،. زﻳﻨﺐ ﭘﺎرﺳﺎﻧﻴﺎ. ( email: parsa_7279@yahoo.com. ) ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ. :
۹/۸/.
دانلود فایل ( مقاله زمینه های روانی اعتیاد پیشگیری و درمان) – کویر آی تی
– ذخیره شده
۸ مه ۲۰۱۷ … شعار همیشگی ما مشتری مداری و کسب رضایت شما عزیزان می باشد به صفحه دانلود
فایل(مقاله زمینه های روانی اعتیاد پیشگیری و درمان)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب
بروید.شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز فایل{مقاله زمینه های روانی اعتیاد پیشگیری
و درمان}را دانلود خواهید کرد. مقاله زمینه های روانی اعتیاد پیشگیری و …
تاثیر سوء مصرف مواد مخدر بر اختلالات روانی ۱ – پایگاه دانلود رایگان …
– ذخیره شده – مشابه
ما می توانیم نتیجه بگیریم که در ابتلا به اعتیاد انگیزه ها و علل گوناگونی از جمله
ملل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، تربیتی و روانی و … وجود دارد. (پژوهشی در زمینه
اعتیاد، شناسایی، علل، پیشگیری و روش های درمانی آن، جمیله اورنگ، نشریه ژرفای
تربیت، شماره ۴) در دو دهه گذشته مصرف مواد مخدر و سوءِ مصرف آن توسط نوجوانان به
صورت …
مرکز تحقیقات سوءمصرف مواد و بهداشت روان
– ذخیره شده – مشابه
۲۷ مه ۲۰۱۷ … با توجه به اینکه مرکز تحقیقات سوءمصرف مواد و بهداشت روان آماده همکاری جهت انجام طرح
های پژوهشی و پایان نامه های دانشجویی می باشد، از اینرو از دانشجویان عزیز دعوت می
شود که جهت انجام طرح ها و پایان نامه های خود در زمینه پیشگیری و درمان اعتیاد و نیز
راهکارهای ارتقای بهداشت روان جامعه با شماره ۳۶۲۷۳۰۷۰-۰۷۱ تماس …
SID.ir | عوامل موثر بر عود اعتیاد در معتادان خودمعرف به مراکز ترک …
– ذخیره شده – مشابه
دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی عوامل موثر بر عود اعتیاد در معتادان خودمعرف
به مراکز ترک اعتیاد شهر زاهدان. … همچنین تاثیر عوامل عود اعتیاد (محیط زندگی آلوده،
دوستان معتاد، ناکارآمدی جلسات روان درمانی و عوامل تداعی کننده) بر جنسیت و گروه های
سنی معتادان خودمعرف یکسان بود (P=0.000). بحث و نتیجه گیری: برای پیشگیری …
[PDF] بررسی اثربخشی درمان گروهی شناختی- رفتاری در پیشگیری از عود و …
– ذخیره شده – مشابه
ﺷﻮد و درﻣﺎن ﮔﺮوﻫﻲ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ. -. رﻓﺘﺎری در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﻋﻮد در اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﺎد ﻣ. ﺆ. ﺛﺮ ﺑﻮد. اه. ﺳﺖ . ﻛﻠﻴ. ﺪ واژه. :
ﻫﺎ. درﻣﺎن ﮔﺮوﻫﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. -. رﻓﺘﺎری، ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ، ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﻋﻮد، اﻋﺘﻴﺎد. ﻣﻘﺪﻣﻪ. اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨـﺪر ….
ﻣﻌﺘﺎدان اﺳﺖ. ] ۱۴[. و ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ. روان. درﻣـﺎ. ﻧﻲ. ﻫـﺎی اﻧﻔـﺮادی،. ﮔــﺮوه درﻣــﺎﻧﮕﺮان ﻧﻴــﺰ از روﻳﻜﺮدﻫــﺎی
ﻣﺨﺘﻠــﻒ اﺳــﺘﻔﺎده. ﻣﻲ. ﻛﻨﻨﺪ . در ﺳﺎل. ﻫﺎی اﺧﻴﺮ. ،. ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ. ﻫﺎی زﻳـﺎدی در زﻣﻴﻨـﻪ. درﻣﺎن اﻋﺘﻴﺎد اﻳﺠـﺎد ﺷـﺪ.
[PDF] Untitled – مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز

ﺑﺮ ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد. و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری آن. در ﺑﯿﻦ ز. ﻧﺎن ﻣﻌﺘﺎد ﺷﻬﺮ زﻧﺠﺎن. ” ﺑﺎﮐﺴﺐ. ﻧﻤﺮه. ۵/۱۷٫ و درﺟﮫ. ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب.
دﻓﺎع ﻧﻤﻮده. ام ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﺷﻮم. : -۱٫ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎﺻﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ وﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﻮده و
در ﻣﻮاردی ﮐﻪ از. دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ. (. اﻋﻢ از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ، ﮐﺘﺎب ، ﻣﻘﺎﻟﻪ ، …) اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده ام. ،.
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﻮاﺑﻂ و روﯾﻪ ﻣﻮﺟﻮد ، ﻧﺎم ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده وﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت آن را در ﻓﻬﺮﺳﺖ. ﻣﺮﺑﻮط ذﮐﺮ ودرج ﮐﺮده
ام.
[PDF] تحلیل موضوعی مقالات مرتبط با اعتیاد در پایگاه … – مدیریت سلامت
– ذخیره شده
۱۶ نوامبر ۲۰۱۶ … رﺷﺪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ اﻋﺘﯿـﺎد را. ﻣﯽ. ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﺑـﯿﺶ. ﺗـﺮ ﻣﺸـﮑﻞ اﻋﺘﯿـﺎد و ﺗﻌﺎﻣـﻞ اﻓﺰاﯾﻨـﺪه. ﻧﻬﺎدﻫﺎی
اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ داﻧﺴـﺖ. ]۲[ . ﺑﺮرﺳـﯽ. ﭘﺪﯾـــﺪه اﻋﺘﯿـــﺎد در ﻗﺎﻟـــﺐ ﻋﻠـــﻮم ﭘﺰﺷـــﮑﯽ روان.
ﺷﻨﺎﺳـــﯽ و. ﺟ. ﺎﻣﻌﻪ. ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. وﻟﯽ ﻣﺮوری ﺑﺮ ﻣﺘﻮن ﻧﺸﺎن ﻣـﯽ. دﻫﺪ ﮐﻪ داﻧﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ.
ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اﻋﺘﯿـﺎد،. ﭘﯿﺸــﮕﯿﺮی و درﻣــﺎن آن اﻏﻠــﺐ ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﺗﻮﺳــﻂ ﭘﮋوﻫﺸــﮕﺮان.
اعتیاد رفتاری چیست | – Hamrah
– ذخیره شده – مشابه
تشخیص اعتیاد به مواد مخدر به علت اینکه فرد معتاد مواد عملاً مصرف می کند و عوارض و
نشانه های اعتیاد به مواد نیز کاملا مشخص هستند به سادگی امکان پذیر است. …. برای
اولین بار توسط روان شناس و نویستنده ای به نام استنتون پیل که در زمینه اعتیاد به
مشروبات الکلی، اعتیاد و درمان آن، کتاب ها و مقاله های فراوانی نوشته است، به کار برده
شد.
[PDF] ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧﻮاده در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﻋﺘﯿﺎد
– ذخیره شده – مشابه
ﻔﺎده در ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ای. (. اﺳﻨﺎدی. ) اﺳﺖ . اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد، ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﯾﮏ ﻣﻌﻀﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، رواﻧﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درآﻣﺪه ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺟﻮاﻣﻊ. اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ …
در ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه. اﺳﺖ ﮐﻪ درﻣﺎن ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﺸﮑﻞ، ﮔﺮان و ﮐﺎرﺑﺮ اﺳﺖ . ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺣﺘﯽ
ﺑﺎ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ د. رﻣﺎن ﻫﺎ ﻧﯿﺰ. اﺣﺘﻤﺎل ﻋﻮد اﻋﺘﯿﺎد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی در اﯾﻦ اﺳﺖ …
رویکردهای پیشگیری از گرایش نوجوانان به سوءمصرف مواد مخدر – ماهنامه …
– ذخیره شده
۵ سپتامبر ۲۰۱۷ … توجه این رویکرد از مواد مخدر به نیازهای روانی اجتماعی نوجوانان معطوف است. در مدل
عاطفی علت مصرف مواد مخدر را مجموعه‌ای از خصوصیات می‌دانستند که آسیب‌پذیری فرد در
برابر مصرف را افزایش می‌دهد؛ بر این اساس راه‌حل نیز مشخص بود؛ کمک به ارتقاء رشد
عاطفی فرد. ازآنجاکه عامل خطرزای مصرف مواد را نقص‌های شخصی …
[DOC] طراحی مدل بومی درمان گروهی معتادان – شهرداری تهران
– ذخیره شده – مشابه
طراحی الگوی بومی درمان گروهی معتادان در شهر تهران. ۲) بیان موضوع. سوء مصرف مواد
مخدر و مساله اعتیاد یکی از مهمترین مشکلات عصر حاضر است کـه گسـتره ای جهـانی
پیـدا کرده است. همچنین تبعات آن پا را ازمرزهای بهداشتی درمانی فراتر نهاده و به یک
معضل روانی، اجتماعی و خانوادگی تبدیل ساخته است. امروزه علی رغم تلاشهای گسترده
ای که …
متن کامل سخنرانی معاون رییس جمهور در همایش روز جهانی مبارزه با مواد مخدر …
– ذخیره شده – مشابه
۲۱ ژوئن ۲۰۱۶ … متن کامل سخنرانی در همایش روز جهانی مبارزه با مواد مخدر (مجموعه فرهنگی شفق / اول تیر
۱۳۹۵) ضمن عرض سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات، سالروز میلاد با سعادت …. این
معاونت تا کنون اقدام به انعقاد موافقت نامه های متعددی در زمینه پیشگیری و درمان
اعتیاد زنان با دستگاههای مختلف از جمله ستاد مبارزه با مواد مخدر نموده است.
مرکز تحقیقات آسیبهای روانی-اجتماعی > صفحه اصلی
– ذخیره شده – مشابه
برگزاری کارگاه سه روزه تدوین پروپوزال و مقاله نویسی بهمن ماه … مرکز تحقیقات
آسیب های روانی- اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران​​ …. ستاد دانشگاه
علوم پزشکی برگزار شد ، دکتر محمدیان روانشناس مرکز تحقیقات آسیب های روانی –
اجتماعی به سخنرانی در زمینه راه های پیشگیری از اعتیاد با تاکید بر خاتواده پرداخت
.
[PDF] در برنـامـه هـای تلویـزیـون – معاونت فرهنگی وزارت علوم
– ذخیره شده
شماره ۱۴ ویژه اساتید، مسئولین ،. گـاهنـامه داخلی. فرایندی مطلوب در پیشگیری. از
مصرف مواد مخدر در. خوابگـاه هایدانشجـویـی. دروازه های ورود. بـه اعتیـاد. ورود به عرصه های
آس یبی و بروز رفتار انحرافی … عصبی و روانی، نقش مهاجرت، وجود تفکرات
تخدیری، س رخوردگی و … بررسی گرایش به مصرف مواد مخدر و زمینه های احتمالی
موجود در.
مقدمه و تعریف موضوع – دفتر امور آسیب های اجتماعی – وزارت تعاون، کار و …
– ذخیره شده – مشابه
در این بخش ابتدا مفاهیم عمده در اعتیاد تعریف می شود، سپس اقدامات و برنامه های
پیشگیری، درمان وکاهش آسیب اعتیاد توضیح داده می شود. ….. بنابراین اگر خواستار
توفیق در زمینه درمان و پیشگیری از اعتیاد هستیم، ضرورت دارد به جنبه های چدگانه
جسمی، روانی و اجتماعی اعتیاد بپردازیم و به نظر می رسد نقش اجتماعی اعتیاد در کنار
دو …
[PDF] ﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮﮔﺮی اﻋﺘﯿﺎد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺿﺮورت ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﺳﯿﺎﺳﺖ – توسعه اجتماعی
– ذخیره شده
۶ آوریل ۲۰۱۶ … رواﻧﯽ. . زﯾﺴﺘﯽ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮد، ﻣﯽ. ﺗﻮان ﺑﺎ اﻋﻤﺎل دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ. ﻫﺎی. ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺟﻬﺖ. ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت اﯾﻦ ﻋﻠﻞ،
ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و. ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺷﺪ. ….. ۴۱۸٫ ) اﻧﺘﺨﺎب
ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر. ﺑﺎ. ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎی ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ. ی. ﻣﺸﺎوره و درﻣﺎن اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد.
ﻣﺨﺪر در ﻣﺤﺪوده. ی ﮐﺮج ﻣ. ﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ. ﻃﻮر وﯾﮋه ﮐﻨﮕﺮه. ی. ۶۰٫
پیشگیری از اعتیاد نوجوانان و جوانان – آفتاب
– ذخیره شده – مشابه
۷ آوریل ۲۰۱۰ … اغلب جوانان با گذر از دوران بلوغ و نوجوانی دچار تغییرات جسمی- روانی گوناگونی می
شوند که تأثیرات زیادی بر رفتارها و عکس العمل های هیجانی آنها نسبت به … سیگار
کشیدن، نوشیدن الکل، اعتیاد به مواد مخدر و سایر کجروی های اخلاقی در خانواده موجب
بدآموزی و زمینه سازی برای شروع انحرافات و آسیب های اجتماعی در بچه ها …
اعتیاد و روشهای پیشگیری از سوء مصرف مواد – آفتاب
– ذخیره شده – مشابه
۲۰ ا کتبر ۲۰۱۰ … خانواده ناسالم می‌تواند زمینه را برای ایجاد اختلال در ابعاد جسمی روانی و اجتماعی فراهم
نموده و افراد را به سمت اعتیاد و بزهکاری سوق دهد. … نوجوانان و جوانان به دلیل
برخورداری از هیجان خواهی بالا و میل به تنوع و کسب تجارب تازه، بیش از سایر گروه
های سنی به امکانات تفریحی و ورزشی و گذران اوقات فراغت نیاز دارند.
مقاله زمینه های روانی اعتیاد پیشگیری و درمان | مقالات انگلیسی داغ
– ذخیره شده
۲۵ نوامبر ۲۰۱۷ … مقاله زمینه های روانی اعتیاد پیشگیری و درمان. فهرست مطالب: مقدمه … ۳٫ تعریف
اعتیاد … ۴٫ وابستگی جسمانی و روانی به دارو … ۴٫ مواد مخدر و انواع آن … ۵٫ شخصیت
فرد معتاد به مواد مخدر … ۶٫ ویژگیهای شخصیتی مشترک معتادان … ۶٫ اعتیاد در
نتیجه بیماری روانی است یا اعتیاد موجب ضعف روحی و روانی. می گردد … ۷٫
تحقیق زمینه های روانی اعتیاد پیشگیری و درمان | مقالات انگلیسی داغ
– ذخیره شده
۲۵ دسامبر ۲۰۱۷ … تحقیق زمینه های روانی اعتیاد پیشگیری و درمان: مقالات انگلیسی داغ: If you have
not found تحقیق زمینه های روانی اعتیاد پیشگیری و درمان so far, refer to our
channel to learn how to search it in search engines. » مقالات انگلیسی داغ برای
مطالعه پایان نامه های گذشته نیازی نیست به محل نگهداری آن ها بروید.
مقاله درباره اعتیاد به اینترنت – دانشنامه تی تیل
– ذخیره شده – مشابه
اعتیاد به اینترنت یکی از این آسیب‌هاست که در این مقاله سعی خواهد شد از منظر دو
نگرش علوم ارتباطی و روان شناسی به تبیین آن پرداخته شود. اعتیاد با یک …. به
مثابه یک رسانه جمعی تصویری، نیازهای افراد رابه کسب اطلاع در زمینه های شغلی،
خبری، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، ورزشی، هنری علمی و سایر موارد تامین نماید. به
مثابه یک …
[DOC] اولویت های پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر الف
– ذخیره شده – مشابه
۱-بررسی چالش‌های پبش روی درمان و بررسی میزان اثربخشی انواع مداخلات درمانی ارایه
شده در ایران- شامل بررسی، اثرگذاری، هزینه- فایده و هزینه اثربخشی(درباره تاثیر
درمان متادون، شربت تریاک، بوپره‌نورفین، … توجه به پژوهش‌های شیوع شناسی، گروه‌های
خاص، محیط‌های مخاطره‌آفرین و زمینه‌های زیستی، روانی و اجتماعی گرایش به اعتیاد.
اعتیاد – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
– ذخیره شده – مشابه
دی: مصرف این مواد اعتیاد جسمانی ندارد ولی دارای اثرات مغزی و روانی زیانبخشی است،
این مواد توهم زا بوده و اعتیاد روانی را بهمراه دارد. … ۸- متادون: داروی مخدری است که به
دلیل نیمه عمر بالای آن بیش از۲۴ ساعت جهت درمان اعتیاد به کار برده می‌شود و فقط در
مراکز ترک اعتیاد و …
ریشه و علت اصلی پیدایش اعتیاد – مجله پزشکی دکتر سلام
– ذخیره شده – مشابه
۴ ژانویه ۲۰۱۴ … غالب مواد مخدر (و نه همه شان) در اوائل مصرف، تاثیر مثبتی بر این اختلال دارند و این
ویژگی موجب تمایل بسیاری از مردان ایرانی به مصرف مواد مخدر،و بخصوص تریاک،
گشته است. در کشورهای پیشرفته، کلینیک های تخصصی وجود دارند که کادر
پزشکی و پیراپزشکی شان در زمینه درمان اختلالات جنسی تخصص دارند.
اعتیاد و درمان آن | ویکی راهنما | WikiRahnama.Com
– ذخیره شده
۷ ژوئن ۲۰۱۵ … وابستگی به مواد (مواد مخدر و مشروبات الکلی)، یا عادت های ناهنجار، یک اختلال روان
پزشکی و روان شناسی بوده که از یک سو، معنای لغت خوشبختی را در زنگی فرد و … در
این مقاله، بطور مختصر و اجمالی، علت ها و زمینه های شایع در شکلگیری اعتیاد عنوان
شده است، مطالعه عوامل موثر در اعتیاد برای پیشگیری و حتی درمان سوء …
[PDF] روان درمانی اعتیاد به مخدرها در نظام درمانی ایران؛
– ذخیره شده – مشابه
در این مقاله ۵ سوال عمده. حول علل بی توجهی به مداخالت غیردارویی در درمان مخدرها در ایران
. مورد پرســش قرار می گیرند و پاسخ های احتمالی نیزمورد بررسی قرار. می گیرند. …
اعتیاد داده است. پیشرفت علوم بالینی نیز موجب شناخت عمیق تر. و دقیق تری نسبت
به این بیماری شده و پژوهش های فراوانی که در. این زمینه صورت گرفته، مولد روش های …
[PDF] نیازهای پیشگیری اولیه :
– ذخیره شده – مشابه
۴- فراهم کردن زمینه اقدام مشترک در جلوگیری از ترانزیت مواد. مخدر. ۹- اتخاذ
تدابیرالزم برای حضور، مشارکت جدی مردم. و خانواده ها در زمینه های پیشگیری، کاهش
آسیب و. درمان معتادان. کاربردی و توسعه مطالعات و پژوهش های بنیادی، -۱۰٫ و و
پیشگیری توسعه ای در امر مبارزه با مواد مخدر و روان گردان. تکیه بر دانش روز دنیا و
استفاده از ظرفیتدرمان …
اعتیاد، پدیده ای زنانه یا مردانه؟ – دنیای اقتصاد
– ذخیره شده – مشابه
۲ آگوست ۲۰۱۶ … افشار، درمان اعتیاد را اولین قدم برای حمایت اجتماعی از معتاد می داند و اظهار می دارد:
موضوع حمایت از افراد معتاد درحیطه یک اداره یا یک ستاد نیست.بحث حمایت ازگروه های
آسیب پذیر و یک دهک از افرادی که از مواهب حمایت ها برخوردار نمی شوند برعهده وزارت
تعاون، کار ورفاه اجتماعی است و دراین زمینه ما با مشکلات جدی روبرو …
[DOC] تعیین استراتژیها – معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
– ذخیره شده – مشابه
همچنین تعیین مقادیر شاخص های همه گیری شناسی سوء مصرف مواد ، افزایش آگاهی
سیاستگزاران و گروههای در خطر و توده مردم ، افزایش آگاهی و نگرش معتادان خود معرف و
خانواده های آنان و نیز کارکنان بهداشت و درمان در زمینه مسایل مرتبط با اعتیاد و عوارض آن
، کاهش آسیب های روانی – اجتماعی ناشی از سوء مصرف مواد ، درمان معتادان خود معرف توسط

مدل های پیشگیری از وابستگی به مواد اعتیادآور
– ذخیره شده – مشابه
۹ آوریل ۲۰۱۶ … لذا در این بخش نیازمند اتخاذ برنامه ها و سیاست های جامع و سیستمی در همه ی سطوح جامعه،
بهره گیری از ظرفیت ها و منابع حمایتی، قانونی و کسب الگوهای موفق در زمینه ی
پیشگیری از مصرف مواد می باشیم که در این مقاله بیشتر به آن خواهیم پرداخت.
استراتژی درمان نیز در هر کشوری از جمله استراتژی های موفق برای کاهش آسیب و …
کمپ های ترک اعتیاد استان فارس – مرکز ترک اعتیاد حافظ
– ذخیره شده
آبان ۳, ۱۳۹۶ mfathiمقالات. کمپ های ترک اعتیاد … کمپ های ترک اعتیاد در شیراز و هم
چنین کمپ ترک اعتیاد رایگان در شیراز، ازمشاوره و روان درمانی برای ترک اعتیاد در
شیراز استفاده می کنند. در جریان روان … در گام بعد، روان پزشک و پزشک در زمینه های
مختلف روان پزشکی ، پزشکی، شخصیتی و جسمی به ارزیابی فرد معتاد می پردازند.
اعطای جایزه مقالات برتر در دهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد …
– ذخیره شده
۲۶ جولای ۲۰۱۶ … فرهودیان افزود: در این کنگره به برترین مقالات در زمینه های پژوهشگران جوان در حوزه
طب اعتیاد، مقالات برتر حوزه سلامت، مقالات حوزه پیشگیری و همچنین … وی عنوان کرد:
بیولوژی اعتیاد، ژنتیک و اپیژنتیک، تشخیص و سنجش اعتیاد، مصرف الکل و
عوارض آن، روان درمانیهای اعتیاد، رفتارهای جنسی در سوءمصرف مواد، …
[PDF] راهنمای مداخله
– مشابه
سیدعباس باقری یزدی. )کارشناس ارشد بازنشسته دفتر سامت روانی اجتماعی و اعتیاد
وزارت بهداشت(،. غامرضا میرسپاسی. ) … را درمان کرد و از خودکشـی جلوگیری نمود و به
افراد کمک کرد. تا حتی در کشـوهای با منابع محدود، زندگی طبیعی …. مداخلـه در زمینه
اختاالت روانـی، عصبی و مصرف مواد با روش های موثر. و قابـل توجه، توانایی کودکان
برای …
درمان افسردگی در کودکی زمینه ساز سلامت روان در بزرگسالی – سایک نیوز
– ذخیره شده
رتبه: ۴ – ۲ رأی
۸ ژانویه ۲۰۱۸ … متخصصان و کارشناسان حوزه بهداشت و سلامت روان در سال های اخیر توجه ویژه نسبت به
افسردگی و بیماری های روانی دوران کودکی داشتند و علاوه بر چاپ مقاله های … اقدام های
زیادی داشته و علاوه بر فرهنگ سازی برای پیشگیری از این امر، متخصصان زیادی نیز
در حوزه درمان بیماری های روانی از جمله افسردگی تربیت کرده است.
مقاله بررسی نقش ورزش در پیشگیری از گرایش دانش اموزان به اعتیاد
– ذخیره شده
هدف از این تحقیق بررسی نقش ورزش در عدم گرایش دانش آموزان به اعتیاد و تعیین
رابطه بین ورزش و سلامت روان می باشد. … تشویق جوانان و نوجوانان به ورزش و آموزش
رشته های خاص ورزشی به عنوان اهرمی به منظور پیشگیری از مصرف مواد مخدر، از نقش به
سزایی برخوردار است که باید زمینه استفاده از این پتانسیل در آموزش و پرورش فراهم
گردد.
[PDF] اصول سه گانه پیشگیری اولیه از اعتیاد – مرکز مشاوره دانشجویی …
– ذخیره شده – مشابه
هستند. آنچه در این مقاله بدان می پردازیم، انگیزه های اجتماعی پنهان در پس مصرف
موادمخدر است که. مربیان و مسووالن کمتر به آن می پردازند. آنچه امروز در جامعه ایران مورد
توجه قرار گرفته است، تاکید بر راه های. درمانی است تا شناخت انگیزه هایی که در واقع
سوق دهنده فرد به سمت. اعتیاد است و از عوامل مهم پیشگیری از اعتیاد محسوب می شود.
نقش مدرسه، والدین و محیط اجتماعی در پیشگیری از اعتیاد نوجوانان …
– ذخیره شده
۳۰ دسامبر ۲۰۱۱ … در بخش دوم برنامه ریزی برای پیشگیری از اشاعهء مواد در محلات اطراف مدارس ارائه شده و
در بخش سوم با طرح نظریه ها و فرضیه های علوم تربیتی و روان شناسی …. خود که در
زمینه بررسی عوامل خانوادگی سوق دهندهء افراد به اعتیاد،روی ۲۱۰۵ معتاد انجام شده،می
گوید که ۱۵۴ نفر،یعنی ۳۱/۷%علت اعتیاد خود را اختلافات خانوادگی …
[DOC] روشهای پیشگیری از اعتیاد در محیط های آموزشی – کمیته امداد امام خمینی(ره)
– ذخیره شده – مشابه
و با تشکر از مسؤلین، دست اندر کاران و زحمتکشان کنگره پیشگیری از مصرف مواد
مخدر. و همه گمنامان شایسته و بی ادعایی که در به ثمر نشاندن این نهال نو رسته(مقاله)
تشریک مساعی داشته و دارند. (الف). چکیده. هدف پژوهش حاضر بررسی روشهای
پیشگیری از اعتیاد در محیط های آموزشیبود. اهداف تحقیق با در نظرگرفتن ابعاد
مختلف موضوع و …
اداره پیشگیری های فرهنگی و اجتماعی – دادگستری آذربایجان شرقی
– ذخیره شده
۹- هدایت و مشارکت، حمایت، تولید و نشر محصولات فرهنگی، ادبی و هنری در زمینه
پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی. ۱۰-برنامه ریزی، … البته بسیاری از این
جوانان به علت احساس درماندگی ، ناکامی ، عدم کفایت و برای رهایی از تنهایی و فشار
روانی معتاد می‌شوند و متاسفانه رهایی از این اعتیاد به‌سادگی میسر نمی‌شود. اختلالات
روانی و …
اعتیاد و روش های درمان و پیشگیری از آن – شعار سال
– ذخیره شده
۲۱ جولای ۲۰۱۵ … در تحقیقات متعدد میان اعتیاد با زمینه های شخصیتی افراد همبستگی وجود دارد و
هرچقدر افراد از عزم و اراده قوی برخوردار باشند، به همان نسبت در برابر رفتارهای …..
درمان های غیر دارویی با هدف مداخله هایی مانند تغییر نگرش های نادرست فرد معتاد، آموزش
مهارت های لازم برای مقابله با عوارض جسمی و روانی ترک و تحمل بهتر آنها و …
نقش آموزش مهارتهای زندگی بر پیشگیری از اعتیاد – جمعیت مامایی اصفهان
– ذخیره شده
مقدمه: از جمله پدیده هایی که در بوجود آمدن بزه دیدگی(crime victim)مؤثر است اعتیاد به
مواد مخدر می باشد و از آنجا که پیشگیری مقدم بر درمان است طراحی دوره های آموزشی جهت …
دوره های آموزشی مهارتهای زندگی در افزایش آگاهی والدین و کاهش احتمال گرایش جوانان به
سوء مصرف مواد مخـدر تأثیر داشته و لذا بر نقش آموزگاران و اسـاتید دانشگاه در زمینه …
شیشه چیست و درمان آن چگونه است؟ – کلینیک تخصصی ترک اعتیاد آینده
– ذخیره شده – مشابه
۱۷ نوامبر ۲۰۱۵ … بخاطر داشته باشیم که در حال حاضر درمان اعتیاد به شیشه و مواد محرک مشکل ترین
درمان در زمینه درمان سوء مصرف مواد است. … بعد از آن اختلالات روانپزشکی بیمار باید
توسط روانپزشک آشنا به درمان سوء مصرف مواد مورد بررسی و درمان قرار گیرد و بدنبال
آن یا هم زمان آموزش خانواده، آموزش مهارت های بهبودی اولیه و پیشگیری از …
دکترای تخصصی مطالعات اعتیاد | دانشکده پزشکی | دانشگاه علوم …
– ذخیره شده – مشابه
نکته اساسی در این میان این است که چگونه می توان مدل های نظری موجود را در عرصه کاهش
تقاضا، پیشگیری، درمان و کنترل معضل مواد اعتیادآور به نحو مؤثری به کاربرد.
گستره پژوهشی اعتیاد به عنوان مجموعه ای از دانش های نظری و کاربردی می تواند نقش
مهمی در این زمینه داشته باشد و مدل های مختلف بیولوژیک، روانشناختی و اجتماعی را به
هم …
دانشگاه علوم پزشکی گناباد – گروه سلامت روانی ، اجتماعی ، اعتیاد و الکل
– ذخیره شده
۲- بررسی و تحقیق در مورد بیماریهای روانی و تعیین نوع و حجم بیماریهای روانی. ۳-
تهیه و تنظیم استاندارد های لازم جهت بهداشت روان و نظارت بر اجرای آنها. ۴- شرکت در
جلسات و کمیسیونهای مربوط و ارائه نظرات مشورتی و تخصصی. ۵- شرکت در گروه
بهداشت روانی بمنظور مصاحبه و شناخت بیماری و انجام روشهای پیشگیری در این زمینه.
روش قران در روان درمانی – گروه تحقیقاتی کرامت
– ذخیره شده
روش قران در روان درمانی قران برای پرورش شخصیت مردم و ایجاد تغییر در رفتار آنان ،
روش کار و ممارست عملی در زمینه افکار و عادات جدید رفتاری را که در نظر دارد درنفوس
آنان تحکیم … دین اسلام با فرهنگ غنی و برنامه های اخلاقی ، اجتماعی ، آموزش و
تربیتی خود در دورانهای مختلف زندگی، در پیشگیری از اختلالات روانی ، نقش
بسزایی دارد.
[PDF] پیشگیری از کودک آزاری و درمان آن
– ذخیره شده
واژه. های کلیدی: کودک آزاری، پیشگیری، درمان کودک آزاری … بدنی در دوره کودکی ،
احتمال آسیب های روانی درازمدت را در بزرگسالی همچون افسردگی شدید، اضطراب، اعتیاد
به. مواد و الکل افزایش می دهد … صورت گرفته است ولی پژوهشها در زمینه ی بررسی اثر
بخشی برنامه های طراحی شده در زمینه پیشگیری و کاهش کودک. آزاری بسیار محدود است.
اعتیاد – دانشگاه علم و صنعت ایران – مرکز مشاوره دانشجویی
– ذخیره شده
فرزند پروری وظیفه ای بسیار سنگین است و برای فرزند دار شدن باید شرایطی نظیر
آمادگی جسمانی ، روانی، معنوی ، اقتصادی – اجتماعی و دانش لازم و امکانات مناسب داشت .
همه ما قویاً به این اصل معتقدیم که « پیشگیری بهتر از درمان است ». نتایج تحقیقات
نشان می دهد که مصرف مواد مخدر در میان فرزندان خانواده های از هم گسیخته بیشتر است.
[PDF] مقایسه هوش معنوی و سلامت روان در افراد معتاد و غیر معتاد
– ذخیره شده – مشابه
ﺟﻤﻠﻪ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ، ﺷﻴﻮه زﻧﺪﮔﻲ، ﻧﮕﺮش، ﺑﺎورﻫﺎ و ﺳﻄﺢ. ﻫﻮﺷﻲ ﻓﺮد ﻧﻴﺰ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد . ﻣﺮوری ﺑﺮ ﭘـﮋوﻫﺶ.
ﻫـﺎی اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه. در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﻮش اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻋﻤﻠﻜـﺮد. ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺳـﻄﺢ ﻫـﻮش اﻏﻠـﺐ
… ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﻮزه درﻣﺎن اﻋﺘﻴﺎد، ﺑﻠﻜﻪ در درﻣ. ﺎن ﺑﺴﻴﺎری. از ﻣﺸﻜﻼت رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺟﺴﻤﻲ، ﻫﻤﻪ. روزه. ﺑﻪ.
ﺷﻤﺎر. اﻓﺮادی. ﻛﻪ. ﺑــــﺎور. دارﻧــــﺪ. ﻣﻌﻨﻮﻳــــﺖ. راه. درﻣــــﺎن. روان. رﻧﺠــــﻮری. ﻫــــﺎ. و. درﻣﺎﻧﺪﮔﻲ. -. ﻫﺎی
.
راهکارهای مقابله با اعتیاد
– ذخیره شده – مشابه
درک کلیه علل و عوامل زمینه ای موجب می شود تا روند پیشگیری، شناسایی، درمان و
پیگیری به طور هدفمند طرح ریزی شود. بنابراین، آشنایی با عوامل زمینه ساز … این
نگرشهای مثبت معمولاً عبارتند از: کسب بزرگی و تشخص، رفع دردهای جسمی و
خستگی، کسب آرامش روانی، توانایی مصرف مواد بدون ابتلا به اعتیاد. موقعیتهای
مخاطره آمیز فردی.
ایرنا – ضرورت رفع معضل اعتیاد با اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر در …
– ذخیره شده
۱۴ آگوست ۲۰۱۶ … نوشهر – ایرنا – اجتماعی و همگانی کردن موضوع مبارزه و پیشگیری از اعتیاد بهترین
راهکار برای جلوگیری از افزایش آمار معتادان است و مسئولان مربوطه در مازندران …
اعتیاد به مواد مخدر یکی از مهمترین معضلات اجتماعی است که عوارض ناشی از آن تهدیدی
جدی برای جامعه محسوب می شود و ویرانگری های حاصل از آن زمینه ساز سقوط …
مقاله پیشگیری از سوء مصرف مواد | آموزش مجازی | مدرک معتبر
– ذخیره شده – مشابه
پیشگیری از سوء مصرف مواد سوء مصرف مواد به عنوان یکی از مشکل های بهداشتی ،
درمانی و اجتماعی قرن حاضر شناخته شده است . اعتیاد نه تنها منجربه آسیب های شدید و
عمیق جسمی و روانی در فرد معتاد می شود بلکه آسیب های اجتماعی مانند افزایش طلاق ،
بزهکاری و بیکاری را نیز بدنبال دارد . مصرف مواد مخدر به خصوص تریاک در ایران ،
سابقه …
اعتیاد در زنان و عوامل موثر در گرایش زنان به مواد مخدر – بیتوته
– ذخیره شده – مشابه
بخصوص مصرف بیش از حد، خودکشی و تصادفات ناشی از آثار مصرف برخی مواد مخدر
علت اصلی مرگ و میر در زنان معتاد است. همچنین به دلیل اینکه اعتیاد در زنان زمینه ساز
سایر انحرافات است، استفاده تزریقی از مواد مخدر و وجود سرنگ های مشترک، همچنین
رابطه جنسی پرخطر در این زنان خطر ابتلا آن ها به ایدز، هپاتیت و سایر بیماری های …
[PDF] ﻣﺤﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻫﺎﻱ ﺁﺳﻴﺐ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ – کاهش آسیبهای اجتماعی
– ذخیره شده – مشابه
ﮔﺬﺭﺍﻧﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭ ﺍﺯ. ﻧﻈﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭ.
ﺣﺎﺋﺰ. ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ. ﺍﻳﻦ. ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﺳﻌﻲ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﺤﻮﺭ. ۲٫ ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬﺍﺭ ﻭ
ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﺗﺤﻜﻴﻢ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﺤﻮﺭ. ، ﺍ. ﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ. ۳٫ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ. ﻣﺤﻮﺭ. ﺁﺷﻨﺎ ﺷﻮﻳﻢ ﻭ ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﺁﻥ ﺩﺭ. ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺤﺚ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ. ﻭﺍژﮔﺎﻥ ﻛﻠﻴﺪﻱ : ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. –. ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ. –.
اصل رحیمی – معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
– ذخیره شده – مشابه
سابقه کار : ۲۴ سال زمینه تخصصی مورد علاقه : تعلیم و تربیت/ آموزش بهداشت/
بهداشت روان / پژوهش و تحقیق در حوزه سلامت روان و پیشگیری از اعتیاد و آسیب های
اجتماعی نوجوانان و جوانان … رابط شهرستانهای بناب و هشترود از طرف دانشگاه علوم
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز در طرح بسیج احداث ۵٠٠ خانه بهداشت در سالهای
۷۶- ۷۵

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *