دانلود کامل مضمون قانونی مراقبت پرستاری روانپزشکی

Published on Author adminLeave a comment

مضمون قانونی مراقبت پرستاری روانپزشکی

مضمون قانونی مراقبت پرستاری روانپزشکی
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید ها ۱۲
فرمت فایل doc
حجم فایل ۴۷ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۸۶

مضمون قانونی مراقبت پرستاری روانپزشکی

فروشنده فایل

کد کاربری ۲۵۳۴۱

کاربر

مضمون قانونی مراقبت پرستاری روانپزشکی

“مضمون قانونی مراقبت پرستاری روانپزشکی”

رابطه بین روانپزشکی و قانون تنش بین حقوق فردی و نیازهای اجتماعی را منعکس می کند. بحث و بررسی در مورد رفتار انسان و روابط و مسئولیتهائی که بین مردم وجود دارد در روانپزشکی و حقوق شبیه هم هستند. هر دو مورد همچنین نقشی را در کنترل رفتار اجتماعی نامطلوب ایفا می کنند و با یکدیگر تجزیه تحلیل می کنند که آیا مراقبت هائی که بیماران روانپزشکی دریافت می کنند “درمانی” ، “حفاظتی” ، “جلوگیری کننده” یا “کیفری” هستند.

همچنین تفاوت هائی بین قانون و روانپزشکی وجود دارد. بعنوان مثال روانپزشکی به رفتار فرد و رضایت او از زندگی ارتباط دارد ، در مقابل قانون نتیجه رفتار افراد و اجرای مقرراتی را مورد خطاب قرار می دهد که عملکرد منظمی را بین گروههای مردم ترغیب می نماید.

رعایت مفاد قانون مراقبت، برای همه پرستاران روانپزشکی مهم است، زیرا این مفاد به حق بیماران و کیفیت مراقبت دریافتی آنان توجه دارد. در طی دو دهه اخیر، حقوق مدنی، جنائی و مصرف کننده بیماران وضع شده و از طریق سیستم قانونی توسعه یافته است. بیماران روانی و خانواده آنها از قانونی استفاده می کنند که شکایات مشروع خود را بیان کنند و برای تغییراتی مبارزه کنند که مراقبت روانپزشکی در ایالات متحده آمریکا فراهم نموده است. بسیاری از قوانین از یک ایالت تا ایالت دیگر فرق می کند و پرستاران روانپزشکی بایستی با مفاد قانونی ایالتی که در آن کار می کنند آشنا باشند. این دانش، آزادی پرستار و بیمار هر دو را گسترش می دهد و در نهایت نتایج بهتری را برای مراقبت از بیماران روانپزشکی در بر خواهد داشت.

بستری شدن بیمار Hospitalizing The Patient

بستری شدن می تواند برای فرد جنبه های “ضربه زننده” Traumatic یا “حمایتی” supportive داشته باشد، که این امر بستگی به مرکز بستری، طرز برخورد خانواده و دوستان، پاسخ کارکنان و نوع پذیرش داشته باشد. سه نوع پذیرش عمده وجود دارد: “غیررسمی” Intormal “داوطلبانه” Voluntary و “غیرداوطلبانه” (Commitment) Involuntary جدول زیر ویژگیهای ممتاز این سه مورد را بطور خلاصه نشان می دهد.

بستری غیرداوطلبانه

بستری داوطلبانه

بستری غیررسمی

درخواستی از بیمار وجود ندارد

فرم کتبی پذیرش توسط بیمار

درخواست شفاهی بیمار

بستری

آزادی با اجازه بیمارستان یا دادگاه و نه خود بیمار

آزادی ترک بیمارستان

آزادی ترک بیمارستان

ترخیص

عدم تمایل بیمار به ماندن بستگی به قانون دارد

نگهداری و حفاظت کامل بیمار

نگهداری و حفاظت کامل بیمار

حقوق مدنی

بیماری روانی مشخص و یا موارد زیر:

– خطرناک بودن برای خود یا دیگران

– نیاز به درمان

– عدم تشخیص نیازهای ابتدائی خود

کمک درمانی اختیاری

کمک درمان اختیاری

حقانیت

· وقتی برای اولین بار جلوی بیمارستان روانپزشکی قدم می زدید چه احساسی داشتید؟ چگونه می توانستید از درک و پاسخ های خود استفاده کنید تا پرستاری بهتری را برای بیماران پذیرش شده بابت درمان در داخل بیمارستان فراهم نمائید؟

پذیرش غیر رسمی Informal Admission

بمانند پذیرش در هر بیمارستان عمومی است. ورود به بیمارستان و ترخیص از آن می تواند شفاهی درخواست شود. فرد آزاد است هر وقت که بخواهد بیمارستان را ترک کند. اگر بیماران قبل از اینکه درمان آنها کامل شود تصمیم به ترک بیمارستان را بنمایند اغلب از آنها درخواست می شود که برای خروج امضاء بدهند (در قبال توصیه پزشکی) “AMA” ولی الزامی نمی باشد.

پذیرش داوطلبانه Voluntary Admission

تحت این عنوان هر شهروند با سن قانونی (مشروع) می تواند کتباً (معمولاً روی یک فرم پذیرش استاندارد) درخواست پذیرش به بیمارستان خصوصی یا عمومی روانپزشکی را ارائه دهد. فرد موافقت می کند که درمان شود و از قوانین بیمارستان پیروی نماید. افراد می توانند بر مبنای تصمیم شخصی یا توصیه خانواده یا یک متخصص بهداشتی درخواست کمک نمایند.

نقش پرستاری در حقوق بیمار

لیگ ملی پرستاری در سال ۱۹۷۷ بیانیه ای در مورد نقش پرستار در حقوق بیماران صادر کرد. بیانیه احترام و نگران بودن برای بیماران و اطمینان از مراقبت درست و شایسته بعنوان حقوق اصلی را تعریف کرد. از جمله اینکه بیماران حق دارند اطلاعات ضروری را دریافت کنند تا بیماری خود را درک کرده و تصمیمات ضروری جهت مراقبت از خود اتخاذ نمایند. این لیگ مصرانه از پرستاران می خواهد که در تضمین حقوق بشر و حقوق قانونی بیماران سهیم باشند. این لیگ بسیاری از حقوقی که قبلاً ذکر شد تعیین نموده و حقوق زیر را نیز به آن ها اضافه نمود :

– حق مراقبت بهداشتی که در دسترس بوده و مطابق استاندارهای حرفه ای باشد بدون در نظر گرفتن این نکته که کجا باشد.

– حق مراقبت بهداشتی فردی و محترمانه که عادلانه و انسانی باشد بدون تبعیض بر حسب نژاد، رنگ، اعتقادات، شخصی، جنسی، ملیت، منبع مالی یا اعتقادات اخلاقی و سیاسی.

– حق اطلاع از تشخیص بیماری خویشتن، علائم بیماری و درمان از جمله راه حل های دیگر برای مراقبت و خطرات احتمالی.

– حق اطلاع از شایستگی ها، اسامی و عناوین کارکنان مراقبت بهداشتی.

– حق خودداری از مشاهده کسانی که مستقیماً در مراقبت آنها دخیل نیستند.

– حق هماهنگی و استمرار مراقبت بهداشتی.

– حق داشتن اطلاعات در مورد هزینه خدمات از جمله حق مجادله در مورد هزینه‌ها.

– و مهمتر از همه حق داشتن اطلاعات کامل درباره همه حقوق خود در همه وضعیت های مراقبت بهداشتی.

شاید مهمترین عامل، روش برخورد و رفتار متخصصین بهداشت روانی است. حساسیت به حقوق بیمار نمی تواند توسط دادگاه، قوه مقننه یا بنگاه های دولتی یا گروه های حرفه ای تحمیل شود، اگر پرستاران آنرا نادیده بگیرند، آنها را بدون اهمیت به انجام برسانند یا در اجرای آنها بصورت ظاهری خصومت ورزند، حقوق بیماران یک مفهوم قانونی تو خالی خواهد بود. اما اگر متخصصین به نیازهای بیماران در همه جوانب روابط با آنان حساس باشند، برای بیماران، حقوق بشری و قانونی را فراهم می‌آورند.

فهرست:

بستری شدن بیمار Hospitalizing The Patient
پذیرش داوطلبانه Voluntary Admission
پذیرش غیر رسمی Informal Admission
پذیرش غیرداوطلبانه (حکم توقیف- پذیرش الزامی)
Involuntary Admission (Commitment)
فرآیند حکم توقیف (پذیرش الزامی) The Commitement Process
بستری شدن بلندمدت (توقیف رسمی)
Long – term (Formal commitment)
بستری شدن فوری (اورژانس) Emergency
خطر Dangerousness
بلاتکلیفی حکم توقیف Commitment Dilemma
۲- اندازه زیان
۳- احتمال
۴- نزدیک شدن زمان وقوع خطر
۵- تکرار متناوب
۱- طبیعت زیان یا هدایت
آزادی انتخاب Freedom of Choice
ملاحظات اخلاقی Ethical Considerations
ترخیص از بیمارستان Discharge
ترخیص مشروط Conditional Discharge
ترخیص قضائی Judical discharge
ترخیص دائم (نهائی) Absolute Discharge
حکم‌توقیف یا پذیرش‌الزامی بیمارسرپائی Outpatient Commitment
حقوق بیمار Patients’ Rights
بی‌کفایتی ، عدم صلاحیت Incompetency
شش بعد از مفهوم محدودیت ها :
نقش پرستاری در حقوق بیمار
اقدامات نخستین برای وضع قانون Legislative Initiatives
مصوبه اصلاحی بودجه عمومی
Omnibus Budget Reconciliation Act (OBRA)
مصوبه آمریکائی های معلول Americans with Disabilities Act
مصوبه حفاظت و حمایت Protection and Advocacy Act
روانپزشکی و مسئولیت جنائی
Psychiatry & Criminal Responsibility
مقررات پیشرفته Advanced Directives
تست محرک غیر قابل مقاومت Irresistible Impulse Test
تست مؤسسه حقوقی آمریکا American Law Institute’s Test
نقش قانونی پرستار
پرستار بعنوان فراهم کننده خدمات
دادخواهی Litigution
جایگاه بیماران روانی متخلف
مورد سوم: Bourlesses در برابر Delicata
خلاصه فصل Summary
مورد دوم: Lower Bucks Hospital در برابر Vattimo
ویژه گی های گزارشات خوب پرستاری:
مسئولیت های قانونی
پرستار به عنوان یک کارمند
پرستار بعنوان شهروند
برخورد منافع Interest Conflict Of
استخدام Employment :
انجمن پرستاران مریلند: لیست حقوق به ثبت رسیده پرستاران
Maryland Nurses’ Association
بطور فردی Individual:
حرفه ای Professional:
بطور فردی Individual:
استخدام Employment:
خلاصه فصل Summary

خرید آنلاین مضمون قانونی مراقبت پرستاری روانپزشکی
– ذخیره شده
۲۰ نوامبر ۲۰۱۷ … خرید آنلاین مضمون قانونی مراقبت پرستاری روانپزشکی.
[PDF] به نام خدا دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشکده پرستاری و مامایی روان
– ذخیره شده
معضالت اخالقی و قانونی در پرستاری )سوءرفتار حرفه. ای، غفلت، …( و ب. االخص
مددجویان روانی را شرح دهد. .۱۱٫ چگونگی به کار گیری اصول اخالقی و رعایت ارزش. های
انسانی و حرفه. ای در جریان ارائه مراقبت. های تخصصی. به مددجو/بیمار خاص و خانواده.
های آنها را توضیح دهد. .۱۸٫ روانپزشکی و روان. پرستاری قانونی forensic psychiatry.
ملاحظات قانونی در پرستاری» در بیمارستان روانپزشکی ایران
– ذخیره شده – مشابه
۸ فوریه ۲۰۱۲ … امروزه در تمام جنبه های حرفه پرستاری، درک مفاهیم قانونی، به پرستار در کسب دانشی
کمک می کند تا وی بتواند خود را در انجام مسئولیت هایش محافظت نموده و حقوق بیمار را
نیز حفظ کند. لازم نیست که پرستاران از قانون بترسند بلکه باید اطلاعات اولیه ای
را که جامعه از آنان به عنوان ارائه دهندگان مراقبت های پرستاری حرفه ای …
[PPT] مقاله: موضوعات اخلاقی وحقوقی در مراقبت از بیماران روانی
– ذخیره شده – مشابه
لذا به نظر می رسد در بیمارستانها به علت نوع کار وتعدد وظائف ، تعداد کم پرستاران و
شیفت های متعدد آنها،پیچیدگی روشهای درمان و مراقبت،ازدحام بیماران وهمراهان بیمار در
بخش ها به شکل ناخواسته سبب شده است که به طور کامل حقوق بیماران رعایت نشود. *
موضوعات قانونی مهم تاثیر گذار بر پرستاران ومددجویان روانپزشکی. از دیدگاه قانون …
روزنامه ایران
– ذخیره شده – مشابه
ماده ۱۴۹ و ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ را شاید بتوان تنها مواد قانونی
دانست که به موضوع وضعیت بیماران روانی پرداخته است. … دغدغه‌های رئیس و مسئولان
فنی بیمارستان‌ها و مراکز روانپزشکی به دلیل آن که بیمار مجرم هر لحظه ممکن است
خودکشی، دگر کشی و یا از غفلت مامور و پرسنل کادر پرستاری استفاده کرده و از
بیمارستان …
[PDF] اقدامات اولیه برای ایجاد بیمارستان حفاظت شده روان پزشکی در ایران
– ذخیره شده
ﺳﺎﻟﻬﺎﺳــﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺭﻭﺍﻥ ﭘﺰﺷــﻜﻲ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮﻡ ﺷــﺪﻫﺎﻧﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﻳﻤﻦ
ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ ﺩﺭ. ﻛﺸــﻮﺭ ﻣﺎ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﻱ ﺯﻳﺎﺩﻱ …. ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻭﻟﻴﻪ
ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪﻩ ﺭﻭﺍﻥ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮﻩ ۲ ﻣﺎﺩﻩ ۱۵۰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ
ﺍﺳﻼﻣﻲ …. ﭘﺰﺷــﻚ، ﭘﺮﺳــﺘﺎﺭ، ﺭﻭﺍﻥ ﺷــﻨﺎﺱ، ﻣﺪﺩﻛﺎﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻛﺎﺭ ﺩﺭﻣﺎﻧﮕﺮ، ﺍﻓﺮﺍﺩ. ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﻳﺪﻩ ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﺑﻬﺪﺍﺷــﺖ …
پرستاری بر پایه شواهد – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
– ذخیره شده – مشابه
درچنین شرایطی٬ پرستار بر بالین بیمار وبا توجه به بهترین شواهد مراقبت بیمار یا
مددجو٬ عملاً منافع بیمار را در اولویت قرار می‌دهد. پرستاری … آیا نتایج٬ در روند
پرستاری یا مراقبت از بیمار٬ قابل استفاده و کاربرد هستند؟ … در پرسش‌گری و هر
نوع پژوهش درباره بیمار و بیماری یا تاریخچه وی٬ دو موضوع قانون و اخلاق بسیار مهم
است.
تبیین تجارب پرستاران از خشونت شغلی در بخش روان پزشکی …
– ذخیره شده – مشابه
از آن جا که تجارب پرستاران از خشونتهای شغلی در واحدهای روانپزشکی انعکاسی از
احساسات، تفکرات و نگرشهای آنان را نسبت به بیمار، بیماری روانی و مراقبت از ….
مربوطه، بیپناهی در مقابل مشکلات حقوقی و قانونی و عدم درک کارکنان در موقعیت فوق
که سبب ایجاد و تکرار تجربهی موقعیتهای خشونتآمیز بخش میگردد، اشاره نموده و در
این …
حقوق روانپزشکی
– ذخیره شده
حقوق روانپزشکی. در واقع حقوق روانپزشکی را می‌توان دانش بهره‌وری از روانپزشکی
برای کمک به اجرای قانون و عدالت دانست و این موضوع در مفهوم وسیع تمام جنبه‌های
قانونی چون قوانین مدنی و کیفری حاکم بر امور … پزشک باید به جز در مواردی اضطراری
، برای مراقبت مناسب از بیمار، در انتخاب بیمار، همکار و محیط ارائه خدمات پزشکی آزاد
باشد.
منشور حقوق بیماران – . بیمارستان روانپزشکی نیایش
– ذخیره شده
بر اساس قانون اساسی توجه به کرامت والای انسانی از اصول پایه نظام جمهوری اسلامی بوده
، دولت موظف است خدمات بهداشتی‌ – درمانی را برای یکایک افراد کشور تأمین کند. بر این
اساس … ۳-۱-۲) نام، مسؤولیت و رتبه‌ی حرفه‌ای اعضای گروه پزشکی مسئول ارائه مراقبت
از جمله پزشک، پرستار و دانشجو و ارتباط حرفه‌ای آن‌ها با یکدیگر؛ ۴-۱-۲) روش‌های …
لزوم تأسیس بیمارستان حفاظت شده روان پزشکی قانونی در ایران برای …
– ذخیره شده – مشابه
۵ ا کتبر ۲۰۰۸ … **در منطقه Berkshire انگلستان، یک بیمارستان روانپزشکی حفاظت شده به نام
بیمارستان Broadmoor قرار دارد که شناخته شده ترین بیمارستان روانپزشکی
قانونی در بین ۳ بیمارستان مشابهی است که برای نگهداری و درمان و مراقبت از بیماران
روانی مجرم شناخته شده ایت. دو بیمارستان دیگر به نام های Ashworth و Rampton …
[PDF] قصور پرستاری در فرآیند مراقبت از بیماران از نگاه … – ResearchGate
– ذخیره شده
در نظام قضایی ایران، قانون گذار در قوانین کیفری، از تقصیر یا قصور. تعریفی
ارایه نکرده است و تنها به … قصور پرستاری، برگزار نمایند. فرآیند مراقبت از بیمار،
قصور پرستاری، رفتار مجرمانه، ، قانون، رویکرد نظامکلمات کلیدی: ….. شــدت عالیم بی
قراری و پرخاشگری در بخش روانپزشکی بستری. گشته و تحت درمان قرار می گیرد.
اخبار رسانه ها (online) – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
– ذخیره شده
رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: قانون تعرفه گذاری خدمات
پرستاری باید توسط وزارت بهداشت و درمان به طور کامل پیاده و اجرا شود. – داوود محمدی
روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در واکنش به اظهارات معاون نظام پرستاری
کشور در قزوین که گفته بود سال ۹۳ برای حل مشکلات پرستاران ۲ هزار نامه به
کمیسیون اصل …
[PPT] قصور پرستاری
– ذخیره شده
در این صورت پرستاران باید قانون را به عنوان عنصر کلیدی کار خود بشناسند تادر
فرایند تصمیم گیری در موارد حقوقی حمایت ودر صورت نیاز محافظت شوند. پرستاران و
کادر درمانی در هر مقام و موقعیتی در قبال بیمار بطور مستقیم مسئول خطاهای خود می
باشند . بنابراین اگر غفلت, عدم مهارت و سهل انگاری آنان در مسیر درمان و مراقبت ویا
عدم …
[PDF] اخلاق و مراقبت های پرستاری به هنگام مرگ و مردن – فصلنامه پرستاری …
– ذخیره شده – مشابه
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮگ و ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی ﭘﺮﺳﺘﺎری
ﺑﺮای اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﺑﯿﻤـﺎران. و ﻧﮑﺎت اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﭘﺮدازد. ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ. ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺘﻌﺪدی
از اﻧﮑﺎر ﺗﺎ ﭘﺬﯾﺮش را ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎری از ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﻣـﺮگ ﺟـﺰﺋـﯽ از. وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ
ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﺑﻌﺎد … ﺟﺴﻤﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮده اﺳﺖ (ﭘﺎل،. ۲۰۰۵٫ ). (UDDA). از ﺳﺎل. ۱۹۸۱٫
راه‌اندازی ۵ مرکز مشاوره و ارائه خدمات مراقبت‌های پرستاری در خراسان‌جنوبی
– ذخیره شده
۳ سپتامبر ۲۰۱۷ … به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری، «محمد دهقانی فیروزآبادی» امروز
۱۱ شهریور ماه در نشست خبری در زمینه مراکز مشاوره و ارائه خدمات مراقبت‌های پرستاری
در منزل گفت: معرفی مراکز مشاوره در ارائه مراقبت‌های پرستاری در منزل یکی دیگر از
خدمات نظام سلامت است و جزو خدمات ارزشمند برای سالمندان و دیگر …
فایل های دسته بندی پرستاری – فروشگاه ساز آنلاین یک فایلyekfile
– ذخیره شده
لیست فایل پرستاری. … ترجمه کتاب Principles & Practice of Psychiatric Nursing-
مضمون قانونی مراقبت پرستاری روانپزشکی · خرید. ۹,۰۰۰ ۵,۰۰۰ تومان … مقاله «
بررسی تأثیر آموزش نقشهای پرستاری بر میزان آگاهی و نگرش پرستاران، پیرامون
مراقبت از مبتلایان · خرید. ۴,۰۰۰ ۲,۰۰۰ تومان …
بیماری ها و اختلالات شایع روانی و مراقبت های پرستاری آن | پرستاران …
– ذخیره شده – مشابه
۱۱ آوریل ۲۰۱۵ … طبقه بندی در روانپزشکی ، به منظور مرتب کردن و نظم دادن به تنوع وسیع پدیده هایی
که در کار بالینی مشاهده میشود، به کار گرفته میشود. در طبقه بندی ، اختلالات روانی
که ویژگی های بالینی مشابهی دارند، در یک گروه قرار میگیرند و به این طریق، میتوان
درمان مناسبی را طرح ریزی نمود و پیش آگهی احتمالی را حدس زد.
بازار فایل | دانلود Categories ترجمه
– ذخیره شده
مضمون قانونی مراقبت پرستاری روانپزشکی.. ۵ “مضمون قانونی مراقبت پرستاری
روانپزشکی”. ۷ بستری شدن بیمار…………………………………….. Hospitalizing The
Patient 8 پذیرش غیر رسمی……………………………………………. Informal Admission. 9
پذیرش داوطلبانه …………………………………………….. Voluntary Admission. 10 پذیرش …
[PDF] کتاب راهنما برای بیماران و خانواده ها – Ontario Shores
– ذخیره شده
را براساس آخرین پیشرفتها در تحقیقات علمی برای مراقبت و درمان بیماریهای روانی
ارائه. میدهیم. بیماران … ﻭﺍﺣﺩ ﺗﻭﺍﻧﺑﺧﺷﯽ ﺭﻭﺍﻧﭘﺯﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻭﻧﯽ (FPRU). ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻥ ﺷﻣﺎﺭۀ ۷ … ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ ﺣﺭﻓﻪ
ﺍی ﭘﺭﺳﺗﺎﺭی. • ﻣﺩﻳﺭﻳﺕ ﺭﻳﺳﮏ ﻭ ﺍﻣﻧﻳﺕ ﺑﻳﻣﺎﺭ. • ﭘژﻭﻫﺵ ﺑﻳﻥ ﻣﺷﺎﻏﻝ ﺣﺭﻓﻪ ﺍی، ﺍﻧﺗﻘﺎﻝ ﺩﺍﻧﺵ. • ﺍﺳﺗﻭﺩﻳﻭی OTN.
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻥ ﺷﻣﺎﺭۀ ۸٫ • ﻭﺍﺣﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﯽ ﭘﺯﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻭﻧﯽ (FAU). ﻧﻘﺷﮥ ﻁﺑﻘﮥ ﺩﻭﻡ ۲٫ ۵٫ • ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺍﻧﺳﺎﻧﯽ. • ﺍﻣﻭﺭ ﺍﺭﺗﺑﺎﻁﺎﺕ

[PDF] درمان و کاهش آسیب معتادان (ماده ۱۶)
– ذخیره شده
۳ – خانم دکتر مهسا گیلانی پور – روانپزشک، کارشناس اعتیاد وزارت بهداشت، درمان و
آموزش پزشکی. ۴- دکتر علیرضا …. را مس- غربالگری: به فرایند ارزیابی سریع
مشمولین قانونی این دستورالعمل بر اساس معیارهای ورود به. مرکز اقامتی درمان …. ب:
پرستار یا بهیار ترجیحاً با سابقه کار در حوزه درمان اعتیاد به ازای هر ۱۰۰ نهٔ. کاری
صبح و یک …
خشونت علیه پرسنل پرستاری در بخش های اورژانس غیر روانپزشکی
– ذخیره شده – مشابه
زمینه و هدف: خشونت علیه پرسنل پزشکی مساله ای فراگیر است که به طرق مختلفی روی
می دهد و عوارض متعددی دارد. خشونت علیه پرسنل پزشکی، پرسنل و مدیران سیستم های
بهداشتی را درگیر می کند و می تواند اثر نامطلوبی نیز بر کیفیت مراقبت از بیمار
بگذارد. بروز واقعی خشونت در مراکز ارایه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی همچنان ناشناخته

گروه روانپزشکی دانشکده پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی ایران
– ذخیره شده – مشابه
Iran University of Medical Sciences دانشگاه علوم پزشکی ایران.
[DOC] فرسودگی شغلی در پرستاران – مجله علمی پژوهشی افق دانش
– ذخیره شده
دکتر شهین طوبایی[۱]- دکتر علی صحرائیان[۲]. چکیده. زمینه و هدف: تنش های روانی و
فرسودگی شغلی می توانند بر احساس رضایت حرفه ای و همچنین مراقبت از بیماران
تأثیر منفی داشته باشند. مطالعه حاضر با هدف بررسی و مقایسه فرسودگی شغلی در
پرستاران شاغل در بخشهای داخلی، جراحی، روانپزشکی و سوختگی انجام شد. روش
تحقیق: در …
[PDF] English-Farsi Glossary — انگلیسی فارسی فهرست … – Social Security
– ذخیره شده – مشابه
اعلامیه,قانون. Activities of daily living. فعالیتهای روزمره زندگی. Actual earnings. در
آمد واقعی. Adjustment. تنظیم، اصلاح. Administration on the Aging. اداره سالخورده ……
کار کردن کردبتهای سوسیال سکبوریتی بدست می آورد. گاهی خوانده میشود Number
holder یا Worker. Nurse. پرستار. Nursing care. مراقبت های تخصصی پرستاری.
[PDF] http://treatment.tbzmed.ac.ir/1395/06/30
– ذخیره شده – مشابه
های فردی تک تک بیماران در حین مراقبت. •. تاکید بر ارزیابی اولیه دقیق پرستاری
و نقش آن در طرح مراقبت و درمان بیماران. سنجه. کارشناس. پرستار. ی. ارزیابی …..
قبتی و درمانی پیشنهادی پزشک به بیمار/ بستگان قانونی و جلب مشارکت ایشان …. *
از جمله استفاده از مشاوره روانپزشکی و پزشکی قانونی در شناسایی این گونه بیماران.
[PDF] قانون ارتقای بهره وری کارکنان
– ذخیره شده – مشابه
ساعت کار هفتگی شاغلین موضوع این قانون با توجه به. صعو. ب. ت کار. ،. سابقه خدمت.
و کار در. نوبت. کاریهای. غیرمتعارف. ، به تناسب در هفته حداکثر تا. ۸٫ ساعت. تقلیل.
می. یابد . -۸٫ کارکنان بالینی بیمارستانهای روانی. و. سوختگی. و مشمولین موضوع ماده.
) ۹۱٫ (. قانون سازمان نظام پرستاری شاغل. در بخشهای دولتی و غیردولتی از شمول ماده. ).
[PDF] تحلیل مفهوم انگ (استیگما) بیماری روانی – Modern Care Journal
– ذخیره شده – مشابه
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ. ﺑﯿﻤﺎری رواﻧﯽ. ،. اﻏﻠﺐ در رﺷﺘﻪ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﺤﺚ ﺷﺪه. اﻣ ﺎ. ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻪ
رﺳﻤﯿﺖ. ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ . اﻧﮓ. ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﺪی. در ﺗﻤﺎم ﻓﺮﻫﻨﮕﻬﺎﺳﺖ و ﺗ. ﺄ. ﺛﯿﺮ زﯾﺎن. آوری ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﺣﻮزه …
ﭘﺮﺳﺘﺎری را ارﺗﻘﺎ. ﻣﯽ. دﻫﺪ و ﮐﻤﮏ ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﺮاﻗﺒﺖ را ﺑﺮای ﻫﺮ. ﺑﯿﻤﺎر. ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا و اﻧﻔﺮادی
. اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ . ﮐﻠﯿﺪ. واژه. :ﻫﺎ. اﻧﮓ. -. ﺑﯿﻤﺎری رواﻧﯽ. -. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻔﻬﻮم. -. واﮐﺮ و اواﻧﺖ. ﻣﺮاﻗﺒﺖ. ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ،
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ …
نشریات و مقالات ISI مراقبت های ویژه و مراقبتهای ویژه پزشکی – دانشیاری
– ذخیره شده
مجلات علمی و مقالات ISI پایگاه الزویر ساینس دایرکت (ScienceDirect) با موضوع
مراقبت های ویژه و مراقبتهای ویژه پزشکی. … در این صفحه، لیست ژورنال ها و مجلات
معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) درباره موضوع مراقبت های ویژه و
مراقبتهای ویژه پزشکی (Critical Care and Intensive … پرستاری و مشاغل بهداشتی (
عمومی).
غربت بیماران روان و قانونی که نیست – اعصاب و روان – سلامت نیوز
– ذخیره شده
۱۳ آگوست ۲۰۱۷ … او اضافه می کند: هیچ برنامه‌ای برای موارد اورژانسی انتقال بیماران به مراکز درمانی وجود
ندارد. برای بیمارستان‌های روانپزشکی هم چنین مسئولیتی تعریف نشده است؛ آنها
می‌گویند فرزندتان را راضی کنید که به بیمارستان بیاید. علاوه بر این موضوع باید
روند مصرف داروها در بیمار روانی که اختلالات مزمن دارد به صورت قانونی …
[PDF] بخشهای ویژه روانپزشکی PICU طرحی نو در ایران – سالنامه پژوهش علوم …
– ذخیره شده – مشابه
ﺍﺳﺖ (PICU) ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻱ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺭﻭﺍﻥ ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻭﺟﻮﺩ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻫﺎﻱ ﻭﻳﮋﻩ
ﺭﻭﺍﻥ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ: ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺩﺍﺭﺍﻱ ۸ ﺗﺎ ۱۰ … ﻋﻠﻲ ﺭﻏﻢ ﻳﻚ ﺑﺨﺶ ﻋﺎﺩﻱ ﺭﻭﺍﻥ ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺨﺶ
ﻫﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺣﺪﺍﻗﻞ ۱ :۱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻱ … ﺑﺨﺶ
ﻫﺎﻱ ﻋﺎﺩﻱ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻗﺪﺭﺕ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺻﺤﻴﺤﻲ
ﺍﺯ.
آیین نامه راه اندازی مرکز MMT – معاونت درمان
– ذخیره شده – مشابه
روانپزشک یا پزشک دوره دیده حداقل یک نفر- روانشناس بالینی/ مشاوره(واجد مدرک
کارشناسی یا بالاتر)دوره‌دیده حداقل یک نفر – پرستار/بهیارحداقل یک نفر حضور مددکار
… خود را در خصوص صدور مجوز واحد توسط معاونت درمان دانشگاه مطابق برآورد پروتکل
درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای آگونیست به کمیسیون قانونی ماده ۲۰ اعلام
خواهد کرد.
خشونت با۹۰%پرستاران – سرزمین جاوید
– ذخیره شده
۱۱ جولای ۲۰۱۶ … علی محمد آدابی، رییس کل سازمان نظام پرستاری نیز کتک خوردن و مورد خشونت قرار
گرفتن پرستاران از جانب پزشکان را منجر به برخورد متقابل از سوی این صنف
دانسته است. وی به عدم دسترسی سازمان بازرسی به اطلاعات درست اشاره کرده و گفته «
اداره بازرسی نمی‌تواند اطلاعات درستی به دست آورد. قانون منع مداخله …
مقاله روانپزشکی و اعصاب و روان با ترجمه – ترجمه فا
– ذخیره شده – مشابه
در لیست زیر جدیدترین مقالات ترجمه شده رشته روانپزشکی (تخصص اعصاب و روان) (
Psychiatry) را مشاهده می نمایید. – شما عزیزان … گروه آموزشی ترجمه فا اقدام به ارائه
ترجمه مقاله با موضوع ” اثرات اعتیاد به کوکائین در مادران بر مراقبت مادرانه و رشد
نوزاد ” در قالب فایل ورد نموده است که شما عزیزان میتوانید پس از… بیشتر بخوانید ».
دوره مراقبت از سالمند – جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران – www.jada.ir
– ذخیره شده
۱ مه ۲۰۱۷ … در راستای اجرای ماده ۳ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان درخصوص تأمین خدمات
توانبخشی، حمایتی و آموزشی مورد نیاز معلولان با مشارکت خانواده و همکاری بخش
غیردولتی و بند «ط» ماده ۴ قانون ساختار نظام تأمین و رفاه اجتماعی با مضمون فراهم
سازی امکانات آموزش و بازتوانی دوره های آموزشی مصوب سازمان بهزیستی کشور و جهاد …
[PDF] : یک مطالعه نسبت به مراقبت معنوی پرستاران بررسی نگرش در …
– ذخیره شده – مشابه
چکیده. معنویت و. مراقبت معنوی جز. ء. الینفک. مراقبت کل نگر در پرستاری. محسوب.
شده. و. توجه به آن. می. تواند نقش مهمی در بهبودی بیماران. و دستیابی به اهداف سالمتی.
داشته. باشد. نگرش و. آ. گاهی پرستاران نسبت به مراق. ب. ت معنوی. می. تواند. نقش
مهمی را. جهت. اجرای این مراقبت. ایفا. نماید . لذا. مطالعه حاضر با هدف تعیین نگرش.
نحوه گزارش نویسی – حاکمیت بالینی(وبلاگ سلامت)
– ذخیره شده – مشابه
ثبت گزارشات کامل ، دقیق و به موقع جهت قضاوت در مورد اینکه بیمار مراقبت های مورد
نیاز وضروری را دریافت داشته امری روشن است ، همچنین به ارائه دهندگان مراقبت جهت
برنامه ریزی هماهنگی و حفظ تداوم مراقبت کمک می کند. گزارشات پزشکی و پرستاری
نشان دهنده یک ابزار قانونی برای مراقبت ها و کیفیت آنهاست که به بیمار ارائه شده است.
گزارش …
[PDF] دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز – دانشکده …
– ذخیره شده – مشابه
داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎری و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ. دوره. اول رﺷﺘﻪ. ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ. روان. ﭘﺮﺳﺘﺎری. ﻧﺎم درس. : اﺧﻼق، ﺣﻘﻮق و
ﻗﺎﻧﻮن در روان ﭘﺮﺳﺘﺎری. ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ. : ۵/۱٫ واﺣﺪ. ﻧﻮع واﺣﺪ. ۱: واﺣﺪ ﻧﻈﺮی. -۵٫ ۰/. واﺣﺪ ﻋﻤﻠﯽ. اﺳﺘ. :دﺎ. دﮐﺘﺮ
اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ. زﻣﺎن ﺗﺸﮑﯿ. ﻞ ﮐﻼس. ﻧﻈﺮی. : ﺳﻪ. ﺷﻨﺒﻪ ﻫ. ،ﺎ. ﺳﺎﻋﺖ. ۱۶٫ -. ۱۴٫ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ درس. : اﯾﻦ درس
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی و ﻣﻬ. ﺎ. رت ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای اﻗﺪاﻣﺎت اﺧﻼﻗﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی روان. ﭘﺮﺳﺘﺎری و ﺑﺮﻗﺮاری

آشنایی با قوانین جزایی و شرح وظایف، حرفه پرستاری
– ذخیره شده – مشابه
د راین صورت پرستاران باید قانون را به عنوان عنصر کلیدی کار خود بشناسند تا در
فرایند تصمیم گیری در موارد حقوقی حمایت و در صورت نیاز محافظت شوند. آشنایی با
قوانین و مقررات و ضوابط حاکم بر پرستاری از اولویت های برنامه های آموزشی
پرستاری است و از این جهت، حرکت در چارچوب ضوابط و شرح وظایف پرستاری از اهم
اموری است که …
طرح کاردکس الکترونیکی باعث ارتقای کیفیت مراقبت‌های پرستاری …
– ذخیره شده
۴ دسامبر ۲۰۱۷ … معاون درمان سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه طرح کاردکس الکترونیکی پرستاری
، باعث ارتقای کیفیت مراقبت‌های پرستاری می‌شود، گفت: در این طرح، دقت عمل
پرستاران افزایش پیدا می‌کند.
اولین کیوسک | مرکز مشاوره و خدمات پرستاری در منزل بنیاد سپید
– ذخیره شده
آگهی های مرتبط. پزشکی ، روانپزشکی و مشاوره · خدمات و مراکز درمانی · پرستاری و
مراقبت در منزل · مرکز مشاوره و خدمات پرستاری در منزل بنیاد سپید. Bookmark مرکز
مشاوره و خدمات پرستاری در منزل بنیاد سپید …
[DOC] دانلود – دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
– ذخیره شده – مشابه
عنوان درس به طور کامل: اخلاق حقوق و قانون در روانپرستاری. نوع درس: … شرحی از درس:
این درس مبانی نظری و مهارت های لازم برای اقدامات اخلاقی و حقوقی در مراقبت های
روانپرستاری و برقراری ارتباط حرفه ای را بر اساس ارزشهای انسانی فراهم می کند.
فراگیران در ….. ۲- ملاحظات قانونی در روان پرستاری و روان پزشکی قانونی را مورد
بحث قرار دهند.
مضمون قانونی مراقبت پرستاری روانپزشکی | آرمین دانلود
– ذخیره شده
۱۰ دسامبر ۲۰۱۷ … مضمون قانونی مراقبت پرستاری روانپزشکی. فایل بصورت ورد (قابل ویرایش) و در
۸۵ صفحه می باشد. پینل Pinel فوراً کاتون Couthon را به بخش دیوانگان راهنمائی
کرد، جائی که منظره ای از سلول ها تأثیر دردناکی روی او داشت. کاتون درخواست کرد همه
بیماران را جمع کنند، از اغلب آنها توهین شنید، فضای بی شرمانه ای حس …
مضمون قانونی مراقبت پرستاری روانپزشکی | بروجرد دانلود – boroojerddl
– ذخیره شده
۱۱ دسامبر ۲۰۱۷ … مضمون قانونی مراقبت پرستاری روانپزشکی. فایل بصورت ورد (قابل ویرایش) و در
۸۵ صفحه می باشد. پینل Pinel فوراً کاتون Couthon را به بخش دیوانگان راهنمائی
کرد، جائی که منظره ای از سلول ها تأثیر دردناکی روی او داشت. کاتون درخواست کرد همه
بیماران را جمع کنند، از اغلب آنها توهین شنید، فضای بی شرمانه ای حس …
[PDF] راهنمای بهداشت سوئیس – Migesplus
– ذخیره شده – مشابه
روانپزشک و روان درمانی. ۲۹٫ خدمات دندان پزشکی. ۳۰٫ اورژانس. ۳۲٫ در بیمارستان. ۳۵٫
مراقبت در دوران بارداری و زایمان. ۳۸٫ Spitexکمک و مراقبت در منزل: اشپیتکس. ۴۰٫
تأمینات پزشکی در ساخلورد گی. ۴۲٫ حقوق من به عنوان یک بیمار ….. خود، خدمات درمانی
را با مزایای مشابه ارائه میدارد. این مزایا در قانون بیمه بهداشت. ) درج گردیده است.KVG(.
همایش های پزشکی – همایش های پرستاری
– ذخیره شده – مشابه
هجدهمین کنگره سراسری پرستاری بیماری های عفونی و گرمسیری. برگزارکنندگان:
انجمن متخصصین بیماری های عفونی و گرمسیری ایران، انجمن حمایت از بیماران عفونی
کشور، مرکز مدیریت بیماری های وزارت بهداشت زمان برگزاری: ۹ الی ۱۳ دی ۱۳۹۶ مکان
برگزاری: تهران، تالار امام خمینی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
.
وب سایت – پرستاری توحید :: مرکز مشاوره پرستاری توحید::مراقبت های …
– ذخیره شده
مرکز مشاوره و پرستاری توحید در سال ۱۳۸۰ شمسی با مجوز رسمی وزارت بهداشت و درمان
و دانشگاه علوم پزشکی تبریز با همت جمعی از پرستاران و پزشکان و کارشناسان مامایی
فعالیت خود را به صورت شبانه روزی آغاز و با عنایت و لطف الهی و استقبال خوب و
قابل تقدیر همشهروندان عزیز تبریزی و همچنین جدیت و پشتکار کادر مرکز در حال حاضر
به …
همه آنچه که باید از قانون ارتقاء بهره وری بدانیم
– ذخیره شده – مشابه
۹) با توجه به اجرای قانون مذکور رغبتی جهت انجام کار در دفتر پرستاری دانشگاه وجود
دارد ؟آیا راهکاری اندیشیده شده است؟ … ۲۵) آیا در بدو ورود نیروهای جدید کارایی حضور
در شیفت همانند نیروهای قدیمی را دارند و می توانند مراقبت مطلوب داشته باشند یا زمان
خاصی برای آشنا سازی پیشنهاد می نمائید؟ به کارگیری نیروهای جدیدالاستخدام برای …
در ثبت گزارش پرستاری مهمترین نکات را بدانید
– ذخیره شده – مشابه
۹ نوامبر ۲۰۱۴ … یادداشت دقیق گزارش پرستاری از هر لحاظ مهم ا است تا جائیکه “اگر کاری انجام شده اما
نوشته نشده باشد یعنی آن کار انجام نشده است”. یک یادداشت خوب و دقیق میتواند نشان
دهنده مراقبت و نتایج آن، آسان شدن برنامه ریزی مراقبت بیمار و کمک کننده به ارتباط
بهتر میان خدمات دسته های بهداشتی – درمانی باشد. نظر. به اهمیت ویژه …
[PDF] کتاب نگاهی به استا نداردهای اعتبار بخشی بیمارستانی
– مشابه
بخش روانپزشکی. بخش مراقبت ویژه نوزادان. بخش مراقبت های ویژه. بخش اورژانس.
بخش دیالیز. بخش کودکان. بخش فیزیوتراپی. بخش شیمی درمانی. مهندسی پزشکی
… مدیریت اطالعات. مدیریت و رهبری. مدارک پزشکی. کارکنان پزشکی. خدمات پرستاری
. ارزیابی بیمار. حقوق بیمار و خانواده. مراقبت بیمار. بهبود کیفیت و ایمنی بیمار.
مضمون قانونی مراقبت پرستاری روانپزشکی | آرش دانلود – arashdl
– ذخیره شده
۱۲ دسامبر ۲۰۱۷ … مضمون قانونی مراقبت پرستاری روانپزشکی. فایل بصورت ورد (قابل ویرایش) و در
۸۵ صفحه می باشد. پینل Pinel فوراً کاتون Couthon را به بخش دیوانگان راهنمائی
کرد، جائی که منظره ای از سلول ها تأثیر دردناکی روی او داشت. کاتون درخواست کرد همه
بیماران را جمع کنند، از اغلب آنها توهین شنید، فضای بی شرمانه ای حس …
مضمون قانونی مراقبت پرستاری روانپزشکی | کریم دانلود
– ذخیره شده
۱۰ دسامبر ۲۰۱۷ … مضمون قانونی مراقبت پرستاری روانپزشکی. فایل بصورت ورد (قابل ویرایش) و در
۸۵ صفحه می باشد. پینل Pinel فوراً کاتون Couthon را به بخش دیوانگان راهنمائی
کرد، جائی که منظره ای از سلول ها تأثیر دردناکی روی او داشت. کاتون درخواست کرد همه
بیماران را جمع کنند، از اغلب آنها توهین شنید، فضای بی شرمانه ای حس …
لزوم تأسیس بیمارستان حفاظت شده روان پزشکی قانونی در ایران برای …
– ذخیره شده – مشابه
۲۴ آوریل ۲۰۱۰ … **در منطقه Berkshire انگلستان، یک بیمارستان روانپزشکی حفاظت شده به نام
بیمارستان Broadmoor قرار دارد که شناخته شده ترین بیمارستان روانپزشکی
قانونی در بین ۳ بیمارستان مشابهی است که برای نگهداری و درمان و مراقبت از بیماران
روانی مجرم شناخته شده ایت. دو بیمارستان دیگر به نام های Ashworth و Rampton …
[PDF] راهنمای مداخله
– مشابه
اهمیت قابل ماحظه ای برخوردار اسـت. برنامه عملیاتی شـکاف در خدمات سـامت روان توسط
سازمان. جهانی بهداشـت، با هدف ارتقـاء کمی و کیفی خدمات برای افراد. مبتا به اختاالت
روانپزشـکی، به ویژه در کشـورهای با درآمد پایین. و متوسـط، طراحی شده اسـت. این
برنامه ادعا می کندکه با مراقبت. های مناسـب، مداخات روانی- اجتماعی و درمان دارویی می
توان.
پزشکی بالینی – اطلاع رسانی۵۵۰- کنفرانس مراقبت های پرستاری در …
– ذخیره شده – مشابه
این کنفرانس در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۱ توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد در تالار
جرجانی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد برگزار خواهد شد. مباحث این کنفرانس شامل
تعریف،علل و انواع تروما، مراقبت های پرستاری در ترومای سر و ستون فقرات، مراقبت
های پرستاری در ترومای قفسه سینه، پزشکی قانونی(اهمیت مستندسازی دردرمان )،
مراقبت …
میگنا – گشتی در بیمارستان روانپزشکی روزبه/ من بیمار نیستم!
– ذخیره شده – مشابه
در بخش بستری بیمارستان اتاق‌های زنانه و مردانه با اتاقکی که پنجره‌های شیشه‌ای
بزرگ دارد و محل کار پرستاران است، از هم جدا می‌شوند. ….. رییس بیمارستان روزبه
تاکید می‌کند که بخشی از فعالیت‌هایی هم که در بعضی مراکز خصوصی تحت عنوان
درمان اعتیاد یا مراقبت شبانه‌روزی از بیماران روانی انجام می‌شود، بسیار دور از موازین
علمی و …
[PDF] متن کامل (PDF) – فصلنامه مدیریت پرستاری
– ذخیره شده
بررسی رابطه هوش اخالقی پرستاران با رضایت بیماران بستری از مراقبت های
پرستاری هدف: هدف مطالعه بوده است. مطالعه توصیفی- … دو پرسشــنامه هوش اخالقی
لنیک و کیل )۲۰۰۵( و رضایت بیماران از مراقبت پرســتاری. بایرینگ )۲۰۰۶( جمع
آوری شد. پایایی …. هیجانی، هــوش اخالقی و قانون مداری دانش آموزان شهرســتان. شــهر کرد
پرداختند.
[PDF] آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﭼﻨﺪ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب و روا – معاونت درمان
– ذخیره شده – مشابه
ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﻄﺐ ﻣﻌﺘﺒﺮ در درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﺳﺖ . ۸-۱۱ : ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﻲ در ﻛﻠﻴﻪ ﺳﺎﻋﺎت ﻛﺎر درﻣﺎﻧﮕﺎه
اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ . ﻣﺎده. : ۹٫ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻴﺮوی ﻓﻨﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز. اﻟﻒ. : دو ﻧﻔﺮ از ﻫﺮ ﻳﻚ ازﺗﺨﺼﺺ ﻫﺎی. ﻣﻐﺰ واﻋﺼﺎب،
ﺟﺮاﺣﻲ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب و رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ. :ب. دو ﻧﻔــﺮ ﻛﺎرﺷــﻨﺎس ﭘﺮﺳــﺘﺎری ﻛــﻪ ﺣــﺪاﻗﻞ ﻳــﻚ ﻧﻔــﺮ از آﻧﻬــﺎ آﺷــﻨﺎ
ﺑــﻪ ﻛــﺎر ﺑــﺎ دﺳــﺘﮕﺎه. اﻟﻜﺘﺮوآﻧﺴﻔﺎﻟﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺗﺒﺼﺮه. : ۱٫ ﭘﺮﺳﻨﻞ اداری ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻴﺎز درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﮕﺮدد
.
کمبود حداقل ۱۰۰ هزار پرستار در کشور/ مسکوت ماندن قانون تعرفه‌های …
– ذخیره شده
۶ روز پیش … وی بیان کرد: پرستاران رسمی آزمایشی تحت قانون مدیریت خدمات کشوری هستند، ولی
پرستاران قراردادی از قانون هماهنگ تبعیت می‌کنند متاسفانه اکنون بسیاری از
موضوعات مانند سختی کار بیمارستان‌های سوانح و سوختگی و روانپزشکی در مورد
پرستاران قراردادی اجرا نمی‌شود، اما به ما قول دادند که به زودی آیین‌نامه سختی کار …
کنگره انجمن جهانی روانپزشکی برلین (WPA) (۱۶-۲۰ مهر ۱۳۹۶),برلین,
– ذخیره شده
ارائه اطلاعات بیشتر و خدمات تخصصی مانند تور کنگره انجمن جهانی روانپزشکی
برلین (WPA)، رزرو بلیط هواپیما، رزروهتل، اخذ ویزا و تنظیم قرارهای ملاقات برای …
آموزش در روانپزشکی; روانپزشکی اورژانس; اپیدمیولوژی و بهداشت عمومی; اخلاق در
روانپزشکی; روانپزشکی قانونی; ژنتیک در روانپزشکی; تاریخچه روانپزشکی;
امراض ساخته …
کاهش تجویزهای القایی با اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری …
– ذخیره شده
۲۶ نوامبر ۲۰۱۶ … وی تصریح کرد : اما در بخش خدمات پرستاری در منزل که پرستار مراقبت را ارائه می‌دهد،
این بیمار و شرایط بیماری اوست که نیاز به مراقبت پرستاری را تعیین می‌کند و
باتوجه به این‌که تعرفه‌های پرستاری به‌صورت بسته‌های خدمتی تعریف شده است باز هم
گروه‌های پرستاری از ارائه خدمات القایی مصون خواهند بود و اگر از این …
افشای اسرار بیمار جرم است – شفاآنلاین
– ذخیره شده – مشابه
۳ ژوئن ۲۰۱۴ … حقوق یک بیمار مبتلا به اختلال‌های روانی، عبارت است از: «وظایفی که روانپزشکان،
پزشکان و تیم پزشکی و روانپزشکی در قبال او دارند.» از دوران رنسانس تاکنون، شاهد
سیر تحول و نگرش علمی نسبت به بیماران مبتلا به اختلال‌های روانی هستیم. احترام به
حقوق بیمار و رعایت اصول اخلاق پزشکی و تعیین چارچوب قانونی …
فایل مضمون قانونی مراقبت پرستاری روانپزشکی
– ذخیره شده
سلام.به وبسایت ما خوش آمدید. با سلام حضور مشتریان گرامی.شما به صفحه اختصاصی
مضمون قانونی مراقبت پرستاری روانپزشکی وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل
روی دکمه توضیحات بیشتر کلیک کنید. مضمون قانونی مراقبت پرستاری
روانپزشکی. ادامه مطلب. نوشته شده توسط ادمین در تاریخ ۲۰۱۷-۱۲-۲۹ ۰۳:۰۴ …
خرید و دانلود مضمون قانونی مراقبت پرستاری روانپزشکی – سگارو
– ذخیره شده
۱ ژانویه ۲۰۱۸ … امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شوید محقق گرامی،شما
با جستجوی مضمون قانونی مراقبت پرستاری روانپزشکی وارد این صفحه شده اید
محصول دانلودی(مضمون قانونی مراقبت پرستاری روانپزشکی)شما را در رسیدن به
اهدافتان یاری می رساند. مضمون قانونی مراقبت پرستاری روانپزشکی. ادامه مطلب …
پرستار – مفاهیم پرستاری
– ذخیره شده
توانایی پرستاری برای تفکر نقادانه در مورد نیازهای بیمار و بهترین راه برآورده کردن
این نیازها تعیین کننده میزان سودی است که بیمار از مراقبت پرستاری می برد.
قابلیت پرستار برای استفاده از رویکرد شناختی معتبر در تعیین اولویت های
مراقبتی بیمار و در گرفتن تصمیمات بالینی دقیق برای تبیین این اولویت ها
حیاتی است.
عوامل تسهیل‌کننده کاربرد درمان‌های مکمل در پرستاری بالینی: آنالیز …
– ذخیره شده
یافته‌ها: در رابطه با هدف پژوهش، ۹ طبقه اصلی شامل “همکاری مددجو”، “برخورداری پرستار
از مهارت فنی و قدرت قانونی”، “همکاری پرستاران”، “همسویی متخصصین”، “مدیر …
تعدادی از پرستاران به‌صورت پراکنده در بعضی بخش‌ها، بخصوص بخش‌های مراقبت
ویژه، انکولوژی و مراقبت تسکینی و بخش‌های روانپزشکی، در جهت به‌کارگیری
درمان‌های مکمل …
تحقیق مضمون قانونی مراقبت پرستاری روانپزشکی | آبادان دانلود
– ذخیره شده
۷ نوامبر ۲۰۱۷ … تحقیق درباره مضمون قانونی مراقبت پرستاری روانپزشکی. فرمت فایل: WORD (
لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات ۸۶ صفحه. بخشی از متن. پینل Pinel فوراً
کاتون Couthon را به بخش دیوانگان راهنمائی کرد، جائی که منظره ای از سلول ها تأثیر
دردناکی روی او داشت. کاتون درخواست کرد همه بیماران را جمع کنند، از …
در نقش مادر دوم | مادرشو
– ذخیره شده
می‌گوید: «نمی‌دانست در خانه دستگاه ضبط صوت گذاشته‌ام. بعد از چند روز که به صداها
گوش کردم فهمیدم با بچه خیلی بد حرف می‌زند و او را دعوا می‌کند. از شدت عصبانیت
نمی‌دانستم باید چه‌کار کنم.» یا می‌شنویم: «پرستاری که از بچۀ من مراقبت می‌کرد خانم
خیلی خوبی بود و من خیلی از او راضی بودم. بعد از اینکه بچه را فرستادم مهد، او را به …
[DOC] موضوع تدریس :اصول مدیریت خدمات پرستاری
– ذخیره شده
۶ – فرایند مدیریت را با فرایند پرستاری مقایسه کند. ۷_ اصول و وظایف مدیریت را …
۱۴_ الگوهای ارائه مراقبت های پرستاری در عرصه های مختلف بهداشتی درمانی را بیان
نماید. ۱۵_ ساختار و نمودار تشکیلاتی … ۲۳_ اصول صحیح گزارش نویسی ،ثبت در
پرونده ، گزارش وقایع و مسئولیت قانونی پرستار را شرح دهد. ۲۴_ مدیریت در بحران و

کاربرد مطالعه موردی کیفی در پرستاری: مطالعه مروری – مجله تحقیقات …
– ذخیره شده
مقدمه: مطالعه موردی به عنوان تحقیق کیفی در تعداد زیادی از دیسیپلین ها نظیر جامعه
شناسی، انسان شناسی، تاریخ، روانشناسی، قانون، پزشکی، آموزش، علوم سیاسی و
اقتصاد استفاده شده است. امروزه مطالعه موردی به طور روزافزون توسط محققان پرستاری
جهت اکتشاف پدیده مورد نظر در عملکرد مراقبت سلامت مورد استفاده قرار می گیرد.
بیتا اسمایل | خرید آنلاین مضمون قانونی مراقبت پرستاری روانپزشکی
– ذخیره شده
۲۸ نوامبر ۲۰۱۷ … خرید آنلاین مضمون قانونی مراقبت پرستاری روانپزشکی on بیتا اسمایل | دوست
عزیز سلام.به سایت ما خوش آمدیدمحقق گرامی،شما با جستجوی مضمون قانونی مراقبت
پرستاری…
[PDF] last publish – final2 – مجله سلامت و مراقبت
– ذخیره شده – مشابه
اﻳﻦ ﻗﺸﺮ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ. ﻋﻤﻴﻘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮای ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺸﻜﻼت اﻳﻦ ﻗﺸﺮ آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﻲ
ﺧﺎﺻﻲ در ﻣﺘﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺖ. ﻫﺎ. ی ﭘﺮﺳﺘﺎران. ﻗﺮار. ﮔﻴﺮد و ﻧﻴﺎزﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ آﻧﺎن و اﻓﺮاد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﮔﺮدد
….. اﻳﻦ).۱۲،۳۱(. ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻫﻤﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻤﺎر در ﺗﺼﻤﻴﻢ. ﮔﻴﺮی. درﻣﺎﻧﻴﺴﺖ. ).۱۲(. ﺑﻴﻤﺎران از
ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺣﻖ. ﭘﺬﻳﺮش ﻳﺎ رد درﻣﺎن ﻫﺎی ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی را دارﻧﺪ ﻛﻪ درﻗﻮاﻧﻴﻦ. ﺑﻌﻀﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ وﺿﻮح ﺑﻴﺎن ﺷﺪه
اﺳﺖ. ) …
[PDF] اقامت و کار در اتریش – AMS
– ذخیره شده – مشابه
پناهجویان پناهنده به کشور ما مراقبت کرده اند و به آن ها در ادغام. شدن در جامعه یاری … در
سراسر اتریش را فهرست کرده ایم که می توانند در رابطه با تأیید مدارک تحصیلی
خارجی یا مسائل قانونی به شما کمک کنند. این بروشور ….. افراد دارای شرایط مراقبت
ثانویه و افراد دارای شرایط پناهندگی نیز می توانند به عنوان نمایندگان کارگران. فرد
مشغول …
دانش پرستاری: از کلاس درس تا جامعه – سلامت روان، روانشناسی …
– ذخیره شده
دانش پرستاری: از کلاس درس تا جامعه – سلامت روان، روانشناسی، روانپزشکی
psychatrics – … بر اساس این نظریه، چیزی مانند یک ساختمان متروکه با پنجره
شکسته نشانه ای/ سیگنالی از نگرش بی تفاوتی به اموال است و بنابراین فقدان
احترام به قانون. طبق این نظریه وقتی ساختمان های متروکه با پنجره های شکسته بدون
تعمیر وجود دارند …
[PDF] ﺳﺮﻓﺼﻞ دروس ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎ – دانشگاه آزاد واحد مراغه
– ذخیره شده – مشابه
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﻠﯽ ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ، ﺳﺮﻓﺼﻞ دروس و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎری در
ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﺟﻬﺖ اﺟﺮا. اﺑﻼغ ﻣﯽ ﺷﻮد … ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ، اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎ را در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺧﺎﻧﻮاده و. ﺟﺎﻣﻌﻪ. ﻋﻬﺪه دار ﺷﻮد . -۲ …. ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ارزش
ﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ، ﻣﻌﻨﻮی، ﺣﺮﻓﻪ ای و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از اﺟﺰاء ﺿﺮوری آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ . روش آﻣﻮ.
[PDF] ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮی راﺑﻄﻪ – مجله علمی – پژوهشی دانشگاه علوم …
– ذخیره شده – مشابه
ﮔﺮدآوری. داده. ﻫﺎ. در. اﻳﻦ. ﭘﮋوﻫﺶ. ﺷﺎﻣﻞ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. اﻃﻼﻋﺎت. دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ،. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﻮش. ﻣﻌﻨﻮی. ﻓﺮاﻣﺮز
ﺳﻬﺮاﺑﻲ. و. ﻫﻤﻜﺎران. )۲۰ (. ﭘ،. ﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ارزﻳﺎﺑﻲ. ﺻﻼﺣﻴﺖ. ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ. ﻟﻴﻮ. و. ﻫﻤﻜﺎران. ) ۲۳ (. ﺑﻮد . اﺑﺰار.
ﺻﻼﺣﻴﺖ. ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ. ﭘﺮﺳﺘﺎر. دارای. ۵۵٫ آﻳﺘﻢ. و. ﺷﺎﻣﻞ. ۷ ﺑ. ﻌﺪ. (. ﻣﺮاﻗﺒﺖ،. رواﺑﻂ. ﺑﻴﻦ. ﻓﺮدی،. ﻗﺎﻧﻮن. و. اﺧﻼق.
ﺣﺮﻓﻪ. ای،. ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ. ﺣﺮﻓﻪ. ای،. آﻣﻮزش،. ﺗﻔﻜﺮ. اﻧﺘﻘﺎدی. و. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. ) ﺑﺎ. ﻣﻘﻴﺎس. ﻟﻴﻜﺮت. ﺑﻮد. ﻛﻪ. ” ﺻﻼﺣﻴﺖ.
پرستاران همچنان در انتظار اجرای قانون تعرفه‌گذاری/ تاخیر ۱۰ ماهه در …
– ذخیره شده
رتبه: ۳٫۳ – ۶ نقد
۱۶ ژانویه ۲۰۱۸ … قائم مقام سازمان نظام پرستاری با اشاره به ۱۰ ساله شدن قانون تعرفه‌گذاری خدمات
پرستاری، پیگیری اجرای این قانون را از نمایندگان مجلس خواستار شد. … وی ادامه داد: با
توجه به اینکه هزینه تمام شده تخت‌های بیمارستانی بیش از ۷۰۰ میلیون تومان برآورد
شده است، می‌توان با استفاده از مراقبت در منزل مانع از صرف این اعتبارات …
تحقیق مضمون قانونی مراقبت پرستاری روانپزشکی | لیف دانلود
– ذخیره شده
۶ نوامبر ۲۰۱۷ … تحقیق درباره مضمون قانونی مراقبت پرستاری روانپزشکی. فرمت فایل: WORD (
لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات ۸۶ صفحه. بخشی از متن. پینل Pinel فوراً
کاتون Couthon را به بخش دیوانگان راهنمائی کرد، جائی که منظره ای از سلول ها تأثیر
دردناکی روی او داشت. کاتون درخواست کرد همه بیماران را جمع کنند، از …
آیین نامه سازمان زندان ها – سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
– ذخیره شده – مشابه
۷ مه ۲۰۱۵ … در اجرای ماده ۹ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی
کشور به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور (مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۶۴) آیین
….. ماده ۴١: مسئول بهداری مرکزا حرفه‌آموزی و اشتغال یا زندان مؤظف است با همکاری
متخصصان مربوطه از قبیل روانپزشک، پزشک و یا روانشناس نسبت به بستری …
جنون جوانی – Royal College of Psychiatrists
– ذخیره شده – مشابه
اگر شما اسکیزوفرنی دارید و احساس افسردگی می کنید حتما از کسی بخواهید که از
شما بطور جدی مراقبت کند. برای اطلاعات …. این کار با کمک روانشناس بالینی،
روانپزشک یا متخصص پرستاری انجام می شود. این افراد به شما …. اگر شما تحت این
قانون در بیمارستان بستری شده اید، می توانید به بستری شدن خود اعتراض کنید. در
هنگام ورود …
حقوق فراموش شده بیماران روانی مزمن – ایران آنلاین
– ذخیره شده – مشابه
۱ نوامبر ۲۰۱۵ … ایران آنلاین / به استناد جزء «۵» بند «الف» ماده ۱۹۲ این قانون، مسئولیت بیماران
روانی مزمن به سازمان بهزیستی کشور واگذار شده است. … به دلیل رشد شهر نشینی و
زندگی در واحدهای آپارتمانی و سوئیت‌های مسکونی، مراقبت و نگهداری از بیماران روانی
مزمن توسط خانواده‌ها بسیار طاقت فرسا و در بعضی مواقع امکان پذیر نیست.
رفع برخی از مشکلات پرستاران با اقدامات کمیسیون بهداشت …
– ذخیره شده
۱۷ دسامبر ۲۰۱۷ … صفدری با اشاره به قوانین مربوط تعرفه‌گذاری پرستاران و عدم اجرای ان از سوی دولت،
اضافه کرد: قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری که سال ۸۶ تصویب شده بود اما این
قانون بنا به دلایلی نامشخص اجرا نمی‌شد اما با ورود کمیسیون بهداشت و درمان و بررسی
و رفع موانع اجرا، در برنامه ششم دولت را مکلف به اجرای این قانون کردند.
استنباط پزشک از جریان “انتقال” از بخش جراحی به بخش مراقبت‌های …
– ذخیره شده
۲۱ نوامبر ۲۰۱۷ … پرستاران بخش ICU آغاز مراقبت از بیمار در ICU را مهم‌تر از برقراری ارتباط
می‌دانستند ولی اعضاء تیم جراحی اعتقاد داشتند که برقراری ارتباط از اولویت
بیشتری برخوردار است. بسیاری از رزیدنت‌ها و متخصصان بیهوشی معتقد بودند که در
مرحله اول، رسیدگی به بیمار باعث تأخیر در برقراری ارتباط می‌شود. بعضی نیز …
[PDF] متن کامل (PDF) – نشریه روان پرستاری
– ذخیره شده
۱۲ مه ۲۰۱۴ … ﺟﺮاﺣﯽ، ﻣﺮاﻗﺒﺖ. ﻫﺎی. وﯾﮋه و اورژاﻧﺲ ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ . ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ
ﻗﺒﻠﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ. دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﺳ. ﺘﺎران. ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﺨﺶ. ﻫﺎی اورژاﻧﺲ. ﺷﯿﻮع ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺤﻞ. ﮐﺎر. را ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻣﯽ. ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ۲۲(. ۲۳و .) ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﺮای. اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﺑﺨﺶ. ﻫﺎ. ی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
در. ﺑﺨﺶ. ﻫﺎی رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ و ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد ﺑﯿﻤﺎران. ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ. ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﯽ.
پرستار کودک خانم ، تعرفه مناسب و کادر مجرب | جابرینا
– ذخیره شده
۱۹ دسامبر ۲۰۱۷ … چون پرستاری از کودک و کلا مشاغل خانگی مانند مراقبت در منزل ، پرستاری در منزل و
پرستار سالمند نیازمند پرداخت مالیات توسط والدین می باشد، بعضی تلاش می کنند
با دادن رشوه به پرستار کودک از دادن مالیات فرار کنند. دقت کنید این کار خلاف قانون
است و موجب لغو پروانه کاری پرستار کودک و جریمه های مالیاتی برای …
ناگفته های پرستاری به روایت زنان پرستار – مهرخانه
– ذخیره شده – مشابه
۱۷ مارس ۲۰۱۳ … در این قانون پرستاران، کارگران معدن، کارکنان روی کشتی، راننده ماشین های سنگین
به نوعی شامل مشاغل سخت و زیان آور می شوند. در واقع اهم …. اهم وظایف پرستاری در
بیمارستان ها مراقبت و نگهداری از بیمار است که در واقع یک کار مهارتی است و افراد
ظرف ۶ ماه تجربه کار در بیمارستان می توانند آن را آموزش ببینند. و اساساً …
انبوه بیماران اعصاب و روان / کمبود تخت روانپزشکی بیمارستانی
– ذخیره شده
۹ آگوست ۲۰۱۶ … «در ارتباط با نیازهای مراقبتی و پرستاری، نیاز به پیگیری درمان پس از ترخیص،
نیاز به مراقبت پرستاری در منزل و رعایت حقوق بیماران حایز اهمیت بسیار زیادی است
که پیگیری درمان نیازمند توجه بیشتری است و همچنین در رابطه با نیازهای درمانی و
دارویی، نیاز بـه پوشش بیشتر خدمات بیمه‌درمانی، دسترسی آسان و …
معرفی کتاب | کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه
– ذخیره شده – مشابه
معرفی مختصر کتاب: این کتاب بر اساس نیاز های درسی دانشجویان رشته های
پیراپزشکی، بهداشت، پرستاری و مامایی تهیه شده و تلاش بر آن بوده که سر فصل های
… با توجه به اینکه دانشجویان پزشکی در طول تحصیل فقط علوم و دانش محض را
فراگرفته و از مسائل قانونی و بایدها و نبایدها در برخورد با بیماران تجربه ای ندارند و
به محض فارغ …
[PDF] ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺮگ ﻣﻐﺰی و ﭘﻴﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎ در اﻳﺮان
– ذخیره شده
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ. ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻌﻲ روﺑﺮو اﺳﺖ؛. اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ اﻳﺮان و ﻫﻨﺪ ﺻﻮرت. ﻣﻲ. ﮔﻴﺮد و ﻓﺎﺟﻌﻪ. ای
اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﺑﺮای اﻓﺮادی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑ. ﻪ. دﻟﻴﻞ. ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻟﻲ. ،. اﻗﺪام ﺑﻪ اﻳﻦ. ﻛﺎر ﻣﻲ. ﻛﻨﻨﺪ . در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎری از
ﻛﺸﻮرﻫﺎ …. ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻴﻢ . ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎی اوﻟﻴﻪ ﻧﺸﺎن. داد ﻛﻪ ﭘﺰﺷﻜﺎن و ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﺎﻏﻞ در. ﺑﺨﺶ. ﻫﺎی ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﻳﮋه
و. ICU. ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺑﻘﻴﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران ﺗﻤﺎس دارﻧﺪ، ﻧﻘﺶ. ﻣﻬﻤﻲ در ﺟﻠﺐ رﺿﺎﻳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده. ﻫﺎ در ﭘﻴﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎ
داﺷﺘﻨﺪ.
[PDF] بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پرستاری ومامائی …
– ذخیره شده – مشابه
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. دانشکده پرستاری ومامائی. گروه روانپرستاری. نام
درس. : پرستاری بهداشت روان. ۱٫ تعداد واحد. ۲: واحد نظری. دوره. : کارشناسی. پیش نیاز:
… اختالل در هوشیاری، حافظه. ” ” ” نهم. ارتباط وارتباط درمانی. آقای بهنام. خالدی. دهم. ادامه
جلسه نهم ، ر. ا. هنمای مراقبت فرهنگی. ” ” ” یازدهم. استرس. ” ” ” دوازدهم. ابعادوجودی انسان.
تحقیق مضمون قانونی مراقبت پرستاری روانپزشکی | باستیان دانلود
– ذخیره شده
۷ نوامبر ۲۰۱۷ … تحقیق درباره مضمون قانونی مراقبت پرستاری روانپزشکی. فرمت فایل: WORD (
لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات ۸۶ صفحه. بخشی از متن. پینل Pinel فوراً
کاتون Couthon را به بخش دیوانگان راهنمائی کرد، جائی که منظره ای از سلول ها تأثیر
دردناکی روی او داشت. کاتون درخواست کرد همه بیماران را جمع کنند، از …
تحقیق مضمون قانونی مراقبت پرستاری روانپزشکی | دزفول دانلود
– ذخیره شده
۷ نوامبر ۲۰۱۷ … تحقیق درباره مضمون قانونی مراقبت پرستاری روانپزشکی. فرمت فایل: WORD (
لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات ۸۶ صفحه. بخشی از متن. پینل Pinel فوراً
کاتون Couthon را به بخش دیوانگان راهنمائی کرد، جائی که منظره ای از سلول ها تأثیر
دردناکی روی او داشت. کاتون درخواست کرد همه بیماران را جمع کنند، از …
تحقیق مضمون قانونی مراقبت پرستاری روانپزشکی | مارکر دانلود
– ذخیره شده
۶ نوامبر ۲۰۱۷ … تحقیق درباره مضمون قانونی مراقبت پرستاری روانپزشکی. فرمت فایل: WORD (
لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات ۸۶ صفحه. بخشی از متن. پینل Pinel فوراً
کاتون Couthon را به بخش دیوانگان راهنمائی کرد، جائی که منظره ای از سلول ها تأثیر
دردناکی روی او داشت. کاتون درخواست کرد همه بیماران را جمع کنند، از …
رعایت حقوق گیرندگان خدمت – بیمارستان روانپزشکی صدر
– ذخیره شده – مشابه
۵ مارس ۲۰۱۵ … ارتباط مناسب و صادقانه، احترام به ارزش های شخصی و حرفه ای و حساسیت نسبت به
تفاوت های موجود، لازمه ی مراقبت مطلوب از بیمار است. به عنوان یکی از ارکان ارائه ی
خدمات سلامت، بیمارستان ها باید نهادی برای درک و احترام به حقوق ومسؤولیت های بیمار،
خانواده ی آنان، پزشکان، پرستاران و سایر مراقبت کنندگان باشند.
برترین پکیج مضمون قانونی مراقبت پرستاری روانپزشکی – دانلود فایل
– ذخیره شده
برترین پکیج مضمون قانونی مراقبت پرستاری روانپزشکی – دانلود فایل. هموطنان
گرامی سلام.وقت بخیر محقق گرامی،شما با جستجوی مضمون قانونی مراقبت پرستاری
روانپزشکی وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی(مضمون قانونی مراقبت پرستاری
روانپزشکی)شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند مضمون قانونی مراقبت
پرستاری …
[PDF] PDF: جزوه کامل آموزش پرستاری | مهم مقاله!
– ذخیره شده
ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺪرﯾﺲ در ﺣﻮزه آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎری. دﺳﺘﻪ: ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ. ﺟﺰوه آﻣﻮزش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺮژی ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﺟﺰوه q. داﻧﻠﻮد ﺟﺰوه آﻣﻮزش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺮژی، در ﻗﺎﻟﺐ pdf و در ۴۸۷ ﺻﻔﺤﻪ. ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺟﺰوه اﺳﮑﻦ ﺷﺪه
ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ و. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺮژی در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ، در ﻗﺎﻟﺐ pdf و در ۲۸۸ ﺻﻔﺤﻪ. ﻣﻀﻤﻮن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎری… q. ﻣﻀﻤﻮن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎری رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ “ﻣﻀﻤﻮن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎری
رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ” …
مضمون قانونی مراقبت پرستاری روانپزشکی |۲۲۶۷۷| تِرا
– ذخیره شده
۱۸ نوامبر ۲۰۱۷ … تحقیق درباره مضمون قانونی مراقبت پرستاری روانپزشکی فرمت فایل: WORD (
لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات ۸۶ صفحه بخشی از متن پینل Pinel فوراً
کاتون Couthon را به بخش دیوانگان راهنمائی کرد، جائی که منظره ای از سلول ها تأثیر
دردناکی روی او داشت. کاتون درخواست کرد همه بیماران را جمع کنند، از اغلب …
ماه آرتیکل | دانلود (مضمون قانونی مراقبت پرستاری روانپزشکی)
– ذخیره شده
۳ ژانویه ۲۰۱۸ … دانلود (مضمون قانونی مراقبت پرستاری روانپزشکی) on ماه آرتیکل | لحظات خوشی را
برای شما آرزومندیمبا سلام حضور مشتریان گرامی.شما به صفحه اختصاصی مضمون
قانونی…
پرستو مقاله | دانلود مضمون قانونی مراقبت پرستاری روانپزشکی -کامل و …
– ذخیره شده
۲۳ نوامبر ۲۰۱۷ … لحظات خوشی را برای شما آرزومندیمبا سلام حضور مشتریان گرامی.شما به صفحه
اختصاصی مضمون قانونی مراقبت پرستاری روانپزشکی وارد شده اید.برای مشاهده
توضیحات کامل…
تحقیق مضمون قانونی مراقبت پرستاری روانپزشکی | editor
– ذخیره شده
۱۸ دسامبر ۲۰۱۷ … تحقیق درباره مضمون قانونی مراقبت پرستاری روانپزشکی. فرمت فایل: WORD (
لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات ۸۶ صفحه. بخشی از متن. پینل Pinel فوراً
کاتون Couthon را به بخش دیوانگان راهنمائی کرد، جائی که منظره ای از سلول ها تأثیر
دردناکی روی او داشت. کاتون درخواست کرد همه بیماران را جمع کنند، از …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *