دانلود کامل مبانی نظری رهبری تحول گرا و سبک های رهبری

Published on Author adminLeave a comment

مبانی نظری رهبری تحول گرا و سبک های رهبری

مبانی نظری رهبری، رهبری تحول گرا، سبک های رهبری
دسته بندی مبانی و پیشینه نظری
بازدید ها ۱
فرمت فایل docx
حجم فایل ۹۵ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۲۵

مبانی نظری رهبری تحول گرا و سبک های رهبری

فروشنده فایل

کد کاربری ۲۵۲۱۱

کاربر

مبانی نظری رهبری، رهبری تحول گرا، سبک های رهبری

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

خلاصه ای از کار:

– سبک‌های رهبری

نحوه استفاده رهبر از قدرت و نفوذ خود را، سبک رهبری می گویند که با عنایت به نوع و ماهیت تئوری‌های ارایه شده سبک‌های متعدد و متفاوتی در رهبری ارائه و به وجود آمده است، مهمترین آنها عبارتند از: سبک مشارکتی، سبک دستوری، سبک تفویض کننده اختیار، سبک حمایتی، سبک وظیفه گرا، سبک توفیق گرا، سبک معنوی، سبک خدمتگزار، سبک تحول‌گرا (ناظریانی، ۱۳۸۹، ۲۱).

………………..

– تعریف رهبری تحول گرا

پیشینه تحقیقات رهبری تحول‌آفرین به فعا لیت‌های بِرنز (۱۹۷۸) بر می‌گردد. بِرنز[۱] مشخص کرد که رهبران تحول‌آفرین صاحب بینش هستند و دیگران را برای انجام کارهای استثنایی به چالش و تلاش وا می‌دارند (موغلی،۱۳۸۱، ۸). از نظر بِرنز، در مقابل رهبری تحول‌آفرین، رهبری تبادلی جای می‌گیرد. این نوع رهبران با تمرکز بر فرآیند مبادله دوجانبه، نیازهای فعلی پیروان خود را مخاطب قرار می‌دهند (گاردنر و همکاران [۲]، ۲۰۰۲، ۶۸).

………..

– رهبری مراوده‌ای

در مقابل رهبری تحول‌گرا، رهبری مراوده‌ای قرار دارد که شامل مبادله منابع سازمانی و پاداشها اقدام و عملکرد است. برنز پیشنهاد می‌کند که رهبری مراوده‌ای محدود به سلطه است، زیرا منابع کمیاب هستند و قدرت، پراکنده است.

…………

– ابعاد رهبری تحول گرا

بس و اوولیو رفتارهای اصلی که رهبری تحول‌گرا را تشکیل می‌دهد به شرح زیر بیان می‌کنند (Sivantan, 2000) :

الف- ملاحظات فردی: توجه به تفاوت‌های فردی پیروان و ارتباط با تک تک آنها و تحریک آنها از طریق واگذاری مسئولیت‌ها است.

…………..

– عوامل مؤثر بر سبک رهبری تحول گرا

با توجه به این که رهبری تحول گرا یکی از نیازهای آتی و ضروری سازمان‌ها و جوامع محسوب می‌شوند، بررسی پارامترهای مؤثر بر سبک رهبری تحول‌گرا به منظور شناسایی مشخصات شخصیتی و ویژگی های محیطی تاثیرگذار و درک چگونگی ارتباط میان رفتارهای شخصیتی و رفتار رهبری تحول‌آفرین، امری ضروری و مبرم است. عمده ترین و مهمترین پارامترهای مؤثر بر سبک رهبری تحول‌آفرین شناسایی و معرفی شده اند که در ادامه ضمن شرح و توضیح هر یک از عوامل، میزان و چگونگی ارتباط آنها با سبک رهبری تحول آفرین ارایه می گردد (ناظریانی، ۱۳۸۹، ۲۳) :

………………

– اجزای رهبری تحول گرا

آنچه که شرکتهای هزاره سوم را از گذشته متفاوت خواهد کرد، این است که چطور مدیران، مسئولیتهای رهبری تحول‌گرا را انجام می‌دهند. مدیران ارشد باید روی رفتار ذی‌نفعان سازمانی بویژه افراد درون سازمان تأثیر بگذارند، یعنی مثل یک مربی عمل کنند. یک رهبر تحول گرای مؤثر باید بداند که رسیدن به موفقیت از طریق همکاری اعضای تیم امکان پذیر است. به طور کلی اجزای رهبری تحول‌گرا عبارت‌اند از (انصاری و تیموری، ۱۳۸۸):

…………

– هوش و رهبری

بر طبق گفته‌های فلدمن[۳]، هوش هیجانی شامل مهارت‌های پایه‌ای و مهارت‌های دستوری می‌باشد. مهارت‌های پایه‌ای خود شامل: خود آگاهی، خود کنترلی، درک دیگران به درستی و ارتباطات همراه با انعطاف‌پذیری می‌باشد و مهارت‌های دستوری شامل: مسئولیت پذیری، توانایی توسعه انتخاب، پذیرش دیدگاه دیگران، جرات داشتن و بیان و شرح دادن تصمیم می‌باشد. ترکیب مهارت‌های پایه‌ای و دستوری به رهبری اثر بخش منجر می‌شود چون که این مهارت‌ها یک نوع آگاهی از دیگران و احتیجات آنها و توانایی پاسخگویی به نیازهای دیگران به طور اثر بخش در موقعیتهای مختلف را نشان می دهد. در سال ۱۹۹۹ پریست شایستگی‌های رهبری را در ۳ نوع طبقه بندی کرد: (یعقوبی و همکاران، ۱۳۸۸، ۵۴):

………….

– رهبری تحول گرا و اثربخشی تیمی

.هر چند رسیدن به سطح بالای عملکرد فردی به طور گسترده‌ای مورد پژوهش واقع شده است، پژوهش در خصوص دستیابی به سطح بالای عملکرد تیمی آنچنان گسترده و وسیع نیست. دگروت[۴] و همکارانش خاطرنشان کردند که وقتی رهبری و عملکرد بررسی می شود نتایج نشان می دهد که اندازه تاثیر در سطح گروه دو برابر اندازه تاثیر در سطح

……………..

منابع و مآخذ

منابع فارسی

  1. انصاری رنانی، قاسم، ارسطو، ایمان، (۱۳۸۶)، رابطه هوش هیجانی با رهبری تحول‌آفرین در مدیران صنعت بیمه، چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت.
  2. انصاری، محمد اسماعیل، تیموری هادی (۱۳۸۷)، مدیر در نقش رهبری تحول‌گرا. www.modiryar.com
  3. ایکاف، راسل (۱۳۷۵)، برنامه ریزی مراوده ای، ترجمه سهراب خلیلی شورینی ،تهران، انتشارات ماد.
  4. برکو، ولوین ای.، ولوین دی، (۱۳۸۲)، مدیریت ارتباطات، ترجمه سید محمد اعرابی و داود ایزدی، دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ سوم.

……………….

………………


[۱]- Burns

[۲]- Gardner, et al

[۳]- Feldman

[۴]- DeGroot & al

سیری در نظریات و سبک های رهبری | مشاور من
– ذخیره شده – مشابه
به علت آن که نظریه های رفتار رهبری نیز فاقد انعطاف لازم بودند و در تمامی موارد
پاسخگو نبودند، نظریه پردازان به نظریه هایی روی آوردند که آنها را موقعیتی یا
اقتضایی نام نهاده …. برنز در ۱۹۷۸ رهبری تحول آفرین و تبادلی را در دو سر یک
پیوستار سبک های رهبری قرار داد، در حالی که بس در ۱۹۸۵ ادعا کرد که رهبران می
توانند هر دو رفتار تحول …
بررسی رابطه بین رهبری تحول گرا و رفتار شهروندی – مدیریار
– ذخیره شده
۱ فوریه ۲۰۱۶ … نظریه سبک رهبری تحول گرا یکی از چارچوبهای نظری در دنیا است، که از سوی برنز[۴]
(۱۹۷۸) و بس[۵] (۱۹۸۵) مطرح شده است. … سبک رهبری تحول گرا مدیران و رفتار
شهروندی کارکنان سازمان مورد مطالعه رابطه وجود دارد؟ ۲- مبانی نظری و پیشینه تحقیق
رهبری گرا یکی از دغدغه های سازمان ها و پژوهشگران در چهار دهه پیش، رهبری …
[PDF] ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی ﺗﺤﻮل آﻓﺮﯾﻦ و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎ – ابتکار و خلاقیت در …
– ذخیره شده – مشابه
ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی ﺗﺤﻮل آﻓﺮﯾﻦ و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن. در ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫ. ﺎی دوﻟﺘﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﯽ. رﯾﺰ. ﺣﻤﯿﺪ
ﺗﺎﺑﻠﯽ. ۱٫ ﻫﺪاﯾﺖ ا … ﺗﯿﺮﮔﺮ. ۲٫ ﻟﯿﻼ ﻣﻈﻔﺮی. ۳٫ ﺣﻤﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﻮی. ۴٫ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻬﺮاﺑﯽ ﻓﺮ. ۵٫ ﺗﺎرﯾﺦ. درﯾﺎﻓﺖ. : ۰۷/
۰۹/۹۰٫ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش. : ۲۰/۰۶/۹۱٫ ﭼﮑﯿﺪه. زﻣﯿﻨﻪ. : ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﻧﻈﺮﯾﻪ. ﻫﺎی رﻫﺒﺮی، از ﻧﻈﺮﯾﻪ. ﻫﺎی
رﻫﺒﺮی ﮐﺎرﯾﺰﻣﺎﺗﯿﮏ ﮐﻪ رﻫﺒﺮ را. ﻣﻮﺟﻮدی ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻓﺮض ﻣﯽ. ﮐﺮد و ﭘﯿﺮوان را واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﻣﯽ.
[PDF] رهبری تحول آفرین؛ عاملی در موفقیت پروژه های مدیریت دانش۱
– ذخیره شده – مشابه
ت پروژه های مدیری. ن؛ عاملی در موفقی. رهبری تحول آفری. ۱رهبری تحول آفرین؛ عاملی
در موفقیت پروژه های مدیریت دانش. ۳، دکتر محمد جواد کاملی۲دکتر مهدی خیراندیش. چکیده
… مبانی نظری: رهبری تحول آفرین. رهبری یکی از …. می شود نسبت به سبک هایی که با
ویژگی هایی نظیر رفتار استبدادای و وظیفه گرا توصیف می شوند،. با اکتساب دانش …
[PDF] ﺗﺤﻮل آﻓﺮﯾﻦ و ﺗﺒﺎدﻟﯽ ﻫﺎی رﻫﺒﺮی ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺒﮏ ﺑﺎ – مدیریت فرهنگ سازمانی
– ذخیره شده – مشابه
۱۶ نوامبر ۲۰۰۶ … ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺒﮏ. ﻫﺎی رﻫﺒﺮی ﺗﺤﻮل. آﻓﺮﯾﻦ و ﺗﺒﺎدﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﻣـﯽ
. ﺑﺎﺷـﺪ . ﺑـﺪﯾﻦ. ﻣﻨﻈﻮر. ۲٫ ﭘﺮﺳﺶ. ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی ﻣﺪﯾﺮان و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺗ. ﻌﻬﺪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن
در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ . ﺟﺎﻣﻌـﻪ آﻣـﺎری. ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎی ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ زﻧﺠﺎن ﺷﺎﻣﻞ. ۸۶٫ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺗﻌﺪاد. ۳۴۴٫ ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ روش. ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﯿﺮی ﺗﺼﺎدﻓﯽ …
بررسی رابطه بین سبک‌های رهبری تحول آفرین و تبادلی باتعهد …
– ذخیره شده – مشابه
هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه بین سبک‌های رهبری تحول‌آفرین و تبادلی با
تعهد سازمانی کارکنان می‌باشد. بدین منظور ۲ پرسش‌نامه برای تعیین سبک رهبری
مدیران و تعیین میزان تعهد سازمانی کارکنان در نظر گرفته شد. جامعه آماری شرکت‌های
شهرک صنعتی زنجان شامل ۸۶ شرکت می‌باشد که تمامی مدیران به عنوان نمونه و تعداد
۳۴۴ نفر …
[PDF] بررسی رابطه سبک رهبری تحول آفرین با خلاقیت – فصلنامه علمی …
– ذخیره شده
۲۹ ژوئن ۲۰۱۳ … تبین نقش رهبری تحول. آفرین در گرایش به خالقیت سازمانی. ۲۳٫ مبانی نظری و
پیشینه پژوه. ش. رهباری تحااول. آفارین. ۳٫ ابتادا توسااط برناز. ۴٫ ) ۱۹۷۸٫ ( بطااور.
گسترده. ای. به کار برده شد و. به منظور تمایز بین آن دسته از. رهبران که. روابط قاوی و
انگیزشای. باا زیردساتان و پیاروان. برقرار می. کنند و آن دسته از آنهاا …
[PDF] ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ رﻫﺒﺮی ﺗﺤﻮل آﻓﺮﯾﻦ درﺗﺴﻬﯿﻞ ﻧﻮآوری ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺎ – فصلنامه علمی ترویجی …
– ذخیره شده – مشابه
ﻣﻔﻬﻮم رﻫﺒﺮی ﺗﺤﻮل آﻓﺮﯾﻦ در اﺻﻞ از ﻧﻈﺮﯾﻪ. رﻫﺒﺮی ﮐﺎرﯾﺰﻣﺎﺗﯿﮏ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ. ﺷﻮد و ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﺑﺴﯿﺎری از.
ﺻﺎﺣﺐ. ﻧﻈﺮان، اﻧﮕﯿﺰش اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای رﻫﺒﺮی، ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﻮل اﺳﺖ . در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ، وﺟﻮد رﻫﺒﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ.
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ. ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﺎی ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی ﺗﺤﻮل آﻓﺮﯾﻦ را ﭘﯿﺎده ﺳﺎزﻧﺪ در ﻋﻤﻞ. ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻮآوری و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ.
ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل، ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎر.
[PDF] ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﺒﻚ رﻫﺒﺮی ﺗﺤﻮل ﮔﺮا و رﻫﺒﺮی ﻣﺮاوده ای ﺑﺮ وﺟ Ef
– ذخیره شده – مشابه
واژه ﻫﺎی ﻛﻠﻴﺪی. : ﺳﺒﻚ رﻫﺒﺮی ﺗﺤﻮل ﮔﺮا ، ﺳﺒﻚ رﻫﺒﺮی ﻣﺮاوده. ای ، وﺟﺪان ﻛﺎری . -۱٫ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل
rhassanzadehd@yahoo.com : -2. درﻳﺎﻓﺖ. ۹/۳/۱۳۸۹٫ Received: May 30, 2010. ﭘﺬﻳﺮش
… ﻫﺎی روان. ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ. /. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ. /. ﺳﺎل ﻧﺨﺴﺖ. /. ﺷﻤﺎره. ۲٫ ﺑﻬﺎر. ۱۳۸۹٫ ۶۰٫ ﻣﻘﺪﻣﻪ. در ﻋﺼﺮ
اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت، ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺗﺠﺎرت و. ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ دﺳﺘﺨﻮش ﺳﺮﻋﺖ، ﻧﻮآوری و ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ. ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن
ﺷﺪه، ﻧﻮع. «.
سبک رهبری تحول آفرین – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
– ذخیره شده – مشابه
یکی از نظریه های نوین در زمینه رهبری سازمانی، رهبری تحول آفرین است. رهبران تحول
آفرین اثربخشی را به کارایی ترجیح می دهند و سعی می کنند با توجه به روحیات خود و
کارکنان، از منابع انسانی سازمان بهره مند شوند. هوش هیجانی نیز ، یکی از مفاهیم تازه در
حیطه روابط کارکنان و مدیران است که توانایی افراد را در شناخت و کنترل هیجانات در …
[PDF] آﻓﺮﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻧﻘﺪی ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ رهﺒﺮی ﺗﺤﻮل – دوفصلنامه اسلام و مدیریت
– ذخیره شده
ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻧﻘﺪی ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ رهﺒﺮی ﺗﺤﻮل. آﻓﺮﯾﻦ. ۱٫ ﻣﺠﺘﺒﯽ اﺳﮑﻨﺪری. *. ﭼﻜﻴﺪه. رﻫﺒﺮی ﺗﺤﻮﻟﻲ وﻗﺘﻲ. روی ﻣﻲ. دﻫﺪ.
ﻛﻪ رﻫﺒـﺮ و ﭘﻴـﺮو ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ را ﺑـﻪ ﺳـﻄﻮح ﺑـﺎﻻﺗﺮ ارزش. ﻫـﺎ و. اﻧﮕﻴﺰه. ﻫﺎ ﺑﺒﺮﻧﺪ و اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺤﻮﻟﻲ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
…. ﭘﺲ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ از ﺟﻨﺒﻪ. هﺎی. ﻣﻬﻢ. ﺳﺒﮏ رهﺒﺮی. ﺗﺤﻮل. ﮔﺮا ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ. ﺑﺎورﻧﺪ. ﮐﻪ رهﺒﺮان.
ﺗﺤﻮل. ﮔﺮا. ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد. ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﭘﯿﺮوان ﺧﻮد ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ . ﺑﺲ. ۷٫ هﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺑـﺮ اﯾـﻦ. ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ
رهﺒﺮان.
تئوری مدیریت – رهبری تحول آفرین
– ذخیره شده – مشابه
رهبری تحول گرا به عنوان یکی از پارادایم های رهبری جهت ارتقای عملکرد سازمان در
محیط متلاطم امروزی با قابلیت برانگیختن کارکنان و توسعه یک فرهنگ سازمانی که
… یا کشتی این مدیریت و رهبری، در گل فرو رفته باقی می‌ماند و بالاخره دیدگاههای
بسیاری از نظریه پردازان دیگر مانند تافلر، شوان(۱۹۷۱) و برگ کوبست(۱۹۹۳) نیز
حاکی از …
[PDF] آﻓﺮﯾﻦ ﺎرﮐﻨﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ رﻫﺒﺮی ﺗﺤﻮل ای ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐ ﻧﻘﺶ و – پرتال جامع علوم انسانی
– ذخیره شده – مشابه
۳۱ ا کتبر ۲۰۱۵ … ﻧﻈﺮ آﻧﺎن را ﺟﻮﯾﺎ ﻣﯽ. ﺷﻮﻧﺪ . ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل اﮔﺮ ﭼﻪ. از دﯾﺪﮔﺎه ﺻﺎﺣﺐ. ﻧﻈﺮان و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان، ﻣﺸﺎرﮐﺖ دادن ﮐﺎرﮐﻨﺎن
در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی ﺗﺤﻮل آﻓﺮﯾﻦ از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ….. ﭼﺎرﭼﻮب
ﻧﻈﺮی و. ﻣﺪل ﺗﺤﻘﯿﻖ. ﻣﺮوری ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ. دﻫـﺪ ﮐـﻪ ﻣـﯽ. ﺗـﻮان
رواﺑـﻂ. ﺑﯿﻦ رﻫﺒﺮی ﺗﺤﻮل آﻓﺮﯾﻦ، ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ را …
[PDF] رابطه سبک‌های رهبری تحول‌گرا و عمل‌گرا با شخصیت مدیران دانشکده‌های
– ذخیره شده – مشابه
تعیین رابطه بین سبک. های رهبری تحول. گرا و عمل. گرا با شخصیت مدیران. دانشکده.
های تربیت. بدنی دانشگاه. های ایران بود. مطالعه حاضر از نوع همبستگی و جامعه آماری ).
۴۶ ….. ۰۳۸۵٫ (. با استفاده از روش تحلیل. عاملی تأ. ی. یدی اعتباریابی. شده. است . در
این نسخه. نظریه. ۰٫ عاملی رهبری فراگیر، شامل. ۷٫ عامل ویژه رهبری. تحول. گرا. : نفوذ.
مقاله بررسی رابطه بین مولفه های هوش سازمانی و سبک های رهبری (تحول …
– ذخیره شده – مشابه
بین همه مولفه های هوش سازمانی (سرنوشت مشترک، تمایل به تغییر، روحیه، بینش
استراتژیک، اتحاد و توافق،بکارگیری دانش، فشار عملکرد) با سبک رهبری مراوده ای
نیز رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. … حوزه های تحت پوشش : اقتصاد، مدیریت، مبانی
نظری، مفاهیم و راهبردها، مدیریت استراتژیک، رهبری و تحول، مدیریت استراتژیک …
SA113- بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین با تعهد سازمانی …
– ذخیره شده – مشابه
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین با تعهد سازمانی
معلمان مقطع متوسطه آموزش و پرورزش شهرستان شوش دانیال (ع) در سال تحصیلی … ۲-۲
مبانی نظری. ۲-۲-۱ رهبری. ۲-۲-۲ تفاوتهای رهبری با مدیر. ۲-۲-۳ تکامل نظریه های
رهبری. ۲-۲-۴ سیر تکامل نظریه رهبری تحول آفرین. ۲-۲-۵ دیدگاههای مختلف رهبری
تحول …
پایان نامه بررسی تاثیر سبک رهبری بر رفتار شهروندی سازمانی
– ذخیره شده
۱۸ ا کتبر ۲۰۱۷ … در پی این تلاش ها، دیدگاه های جدیدی در رهبری شکل گرفتند که از جدیدترین این
دیدگاه ها به رهبری، می توان دیدگاه رهبری تبادل گرا و دیدگاه رهبری تحول تحول گرا را
نام برد. این دو سبک رهبری امروزه به سرعت توجه نظریه پردازان، دانشمندان، محققان و
کارگزاران مدیریت را به خود جلب کرده است و مراکز و گروه های متعددی برای …
[PDF] رهبری تحول آفرین چکیده است که دسترسی
– ذخیره شده
رهبری تحول آفرین از جدید ترین سبک های. رهبری است که. بسیار به آن توجه شده است
. مزایای بسیاری نیز برای این سبک. رهبری شناخته شده است که می توان به رضایت
شغلی، افزایش بهره وری سازمان و. کاهش استرس …. کرد و پیروان را وابسته به رهبری
می دانست به سمت نظریه های نئوکاریزماتیک و رهبری تحول گرا که به توسعه و توانمند
.
مبانی نظری و پیشینه رهبری تحول آفرین | فروشگاه روشنا
– ذخیره شده
رهبری تحول آفرین. رهبری موضوعی است که از دیرباز نظر محققان و عامه مردم را به خود
جلب کرده است. شاید علت جذابیت گسترده رهبری این باشد که رهبری، فرایندی …
تحقیقات مختلفی را در ارتباط با این دو سبک رهبری صورت گرفته است، نتایج
تحقیقات مختلف حاکی از این است که رهبران تحول گرا انگیزه فوق‌العاده‌ای را در پیروان
خود ایجاد …
[PDF] بررسی رابطه رهبری تحول آفرین تعهد و وفاداری سازمانی در کارکنان شهردار
– ذخیره شده
پژوهـش حاضـر بـا هـدف بررسـی رابطه رهبری تحـول آفرین تعهـد و وفاداری سـازمانی در
کارکنان شـهرداری منطقه ۱٫ تهـران انجـام … گزینـه ای لیکـرت )کامـا موافـق = ۵، موافـق =
۴، بـی نظـر = ۳، مخالـف = ۲ وکاماً مخالف = ۱( تنظیم شـده اسـت. در ایـن پژوهـش …. تحول
آفرین است که با استفاده از اصول سبک های رهبری تحول گرا و معاماتی. مطابقت دارد.
بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران بر رفتار شهروندی سازمانی…
– ذخیره شده
۱۶ آگوست ۲۰۱۶ … ۱۴٫ ادبیات تحقیق.. ۱۴٫ بخش اول مبانی نظری تحقیق: سبک های رهبری.. ۱۵٫ مقدمه.. ۱۵٫
۲-۱-۱- پیشینه رهبری و اهمیت آن:.. ۱۶٫ ۲-۱-۲- تعاریف رهبری :.. ۱۷٫ ۲-۱-۳- ابعاد
رهبری :.. ۱۸ …. بررسی این تئوریها طیف وسیعی از سبکهای رهبری از سبکهای آمرانه و
استبدادی تا سبکهای مشارکتی و تحولگرا را نشان می دهد. از این رو یک …
[PDF] Untitled – پژوهش نامه مدیریت تحول – دانشگاه فردوسی مشهد
– مشابه
بحث، منابع مورد استفاده و یک خالصه به زبان انگلیسی باشد و اصول زیر در آن رعایت
شود: -۴٫ مشرخصرات نویسرنده ….. اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻧﻈﺮ دارد ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﮔﺮی ﻫﻮش ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را ﺑﺮ
راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺒﮏ. رﻫﺒﺮی ﺗﺤﻮل. آﻓﺮﯾﻦ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ . ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﻋﻼوه ﺑﺮ
داﻧﺶ اﻓﺰاﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻮن ﻫﻮش. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و رﻫﺒﺮی ﺗﺤﻮل آﻓﺮﯾﻦ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮان. ، اﺳﺘﻨﺒﺎط
ﻫﺎی.
[DOC] ” شناسایی عوامل موثر بر بکارگیری تجارت الکترونیکی: مطالعه بین …
– ذخیره شده – مشابه
به عبارت دیگر، این پژوهش به دنبال پاسخ دادن به این سؤال است که آیا بین سبک
رهبری تحول آفرین مدیران و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان جامعه مورد مطالعه رابطه
وجود دارد؟ ۲- مبانی نظری و پیشینه تحقیق. رهبری تحول آفرین. یکی از دغدغه های
سازمان ها و پژوهشگران در چهار دهه پیش، رهبری بوده است و تلاش شده این پدیده را با یک
سری از …
مقاله بررسی رابطه ی سبک رهبری تحول آفرین بر چابکی سازمانی در …
– ذخیره شده
رتبه: ۴٫۵ – ۲ رأی
مشخصات نویسندگان مقاله بررسی رابطه ی سبک رهبری تحول آفرین بر چابکی
سازمانی در بانک های دولتی سطح شهرستان مریوان … نتایج پژوهش نشان می دهد که بین
سبک رهبری تحول آفرین و تمام مؤلفه های آن (نفوذ آرمانی، ترغیب ذهنی، انگیزش الهام
بخش و ملاحظه فردی) بر چابکی سازمانی رابطه ی مثبت و … «سازمان یادگیرنده (مبانی
نظری، .
رهبری تحول آفرین – گروه هویج
– ذخیره شده
رهبری تحول آفرین. نوشته شده توسط گروه هویج -. ۱۳۹۶-۰۲-۲۵. ۲۱۷٫ رهبری و سبک
رهبری موضوعی است که از دیرباز نظر محققان و عامه مردم را به خود جلب کرده است. اما
پژوهش … تحولات جدید در نظریه های رهبری، از نظریه های رهبری کاریزماتیک (‌که رهبر
را موجودی غیرمعمولی فرض می‌کرد و پیروان را وابسته به رهبری می‌دانست) به سمت
تئوری های …
[PDF] با تأکید بر نقش میانجی هوش سیاسی آفرین بر تغییرات سازمانی …
– ذخیره شده – مشابه
سبک رهبری م. ؤ. ثر در اجرای تحول ادار. ی. و تحلیل. اهمیت و جایگاه مدیران برخوردار از
توانمندی هوش. سیاسی در پیاده. سازی. تغییرات سازمانی و. برنامه. های. تحول. اداری است
… رهبری تحول. آفرین. بر تغییرات سازمانی با میانجی. گ. ری. هوش س. اسی. ی در.
سازمان. های دولتی استان گیالن. پرداخته. شده. است. ابتدا با مرور مبانی نظری،. فرض.
هی.
رابطه سبک رهبری تحول گرا با تعالی سازمانی در ادارات آموزش و پرورش …
– ذخیره شده – مشابه
هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول گرا با تعالی سازمانی در
ادارات آموزش و پرورش استان زنجان می باشد. این پژوهش، از نظر هدف، یک پژوهش
کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری
تحقیق تمامی کارکنان ادارات آموزش و پرورش استان زنجان با تعداد ۹۰۰ نفر و نمونه
آماری منتخب …
[PDF] در کار میزان معنویت و سبک رهبری مدیران همبستگی رابطه معاونت …
– ذخیره شده – مشابه
این سبک. رهبری در تبیین میزان معنویت در کار کارکنان نقش داشت، لذا به نظر می.
رسد با وجود. تحسین سبک رهبری تحول. آ. فرین در بسیاری از مطالعات، طبق نتایج …
مدیران از اهرم. های پاداش و تنبیه استفاده نموده و بیشتر سبک رهبری تبادلی را به کار
. برند. واژگان کلیدی. سبک. رهبری، رهبری. تحول. آفرین، سبک رهبری تبادلی و عدم …
دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده رهبری در سازمان و سبک های رهبری | Ali …
– ذخیره شده
۵ آگوست ۲۰۱۷ … در این صفحه، مجموعه ای از مقالات انگلیسی همراه با ترجمه فارسی از ژورنال ها و مجلات
معتبر پایگاه ساینس دایرکتدرباره موضوع رهبری در سازمان و سبک های رهبری
گردآوری شده است که شما می توانید با کلیک بر روی عنوان مورد نظر مقالات مورد نظر خود
را دانلود فرمایید.کلیه مقالات این لیست دارای ترجمه آماده می باشند.
ادبیات نظری سبک رهبری :رهبری توانایی نفوذ در گروه برای رسیدن به …
– ذخیره شده
دسته: ادبیات و مبانی نظری برچسب: ادبیات نظری سبک رهبری, پرسشنامه سبک
رهبری, رهبر, رهبری, رهبری تحول افرین, سبک, سبک رهبری, مبانی نظری سبک
رهبری … ۲-۲-۴ سبک های رهبری ۲-۱-۴-۱ رهبری خدمتگزار ۲-۱-۴-۲ رهبری تحول آفرین ۲-
۱-۴-۲-۱ تعریف رهبری تحول آفرین ۲-۱-۴-۲-۲ مولفه های رهبری تحول آفرین ۲-۱-۴-۲-۲-۱
نفوذ …
[PDF] ارتباط سبک های رهبری، تعهد سازمانی و شادکامی با رضایت شغلی …
– ذخیره شده – مشابه
سبک رهبری از عوامل موثر بر رضایت شغلی است. سازمان ها در صورتی می توانند به
اهداف خود نائل شوند. که سیستم مدیریتی و ره. بری صحیحی بر آنها حکمفرما. باشد ). ۳٫
(. یکی از جدیدترین تقسیم بندی های سبک. رهبری بر اساس نظریه های شخصیتی،
سبک های تحول. آفرین، تبادلی و عدم مداخله است. مفهوم اولیه رهبری. تحول آفرین توسط.
رهبری تحول آفرین رویکردی نوین در سازمان های موفق – مدیریت
– ذخیره شده – مشابه
۲۹ مه ۲۰۱۱ … دیگر نظریه پردازان رهبری مثل هاوس و بس کاریزما رابه عنوان یک عنصر اساسی برای
رهبری تحول آفرین تعریف کرده اند(موغلی ۱۳۸۲: ۶۱) رهبری تحول گرا یکی از پارادایم
هی رهبری در روان شناسی سازمانی است. … در نگاه این مکتب، رهبران می توانند ساخته
شوند، زیرا فقط باید رفتار و سبک های آنان شناسایی و تقلید شوند.
بررسی رابطه ساده و چندگانه هوش هیجانی با سبک‌های رهبری تحول‌آفرین …
– ذخیره شده – مشابه
در پژوهش توصیفی(همبستگی) حاضر رابطه ساده و چندگانه هوش‌هیجانی با سبک‌های
رهبری تحول‌آفرین، تبادلی و عدم مداخله در دانشجویان مقطع کارشناسی‌ارشد دانشگاه
شهید چمران اهواز … آنها معتقدند که رهبری تحولگرا زمانی شکل میگیرد که رهبر، علائق
کارکنانش را ارتقاء و توسعه بخشد، آگاهی و پذیرش برای مأموریت و مقصد گروه را ایجاد
کند و …
سبک رهبری تحول‌گرا در سازمان – اکسیر
– ذخیره شده – مشابه
۳ آوریل ۲۰۱۶ … نظریه رهبری تحول گرا. این رهبران سعی می کنند خصوصیات اخلاقی و ایده آل های
متعالی مانند آزادگی، عدالت، برابری، صلح و انسانیت را پیرامون خود متجلی سازند و نه
خصوصیات پستی مانند ترس، حرص، حسادت و تنفر. این نظریه بر تقویت نیازهای
سطح بالاتر پیروان تاکید می ورزد. از نظر برنز، رهبری تحول گرا توسط هر …
[PPT] تئوری های رهبری
– ذخیره شده – مشابه
یکپارچه کننده اصول گرا. کننده مثبت کار. رابطه رهبری و مدیریت : تئوری های رهبری:
نظریه های موقعیتی و اقتضایی; تئوری رفتار رهبری; تئوری صفات ویژه رهبری;
تئوری احتمال رهبری; رهبری خدمتگزار; رهبری تحول گرا. نظریه های موقعیتی و
اقتضایی : دراین نظریه ها بر یک شیوه و یا سبک رهبری تاکید نمی شود. ورهبری بر
اساس شرایط …
تأثیر سبک رهبری بر باورهای سقف شیشه‌ای زنان
– ذخیره شده
تحقیق با اتخاذ ماهیت توصیفی پیمایشی از طریق تحلیل همبستگی، سبک‌های
رهبری باس و آوولیو و باورهای زنان ا در مواجه با سقف شیشه‌ای بررسی کرد. جامعۀ آماری از
میان بانوان شاغل در بخش ستادی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی با تحصیلات
دیپلم به بالا، در نظر گرفته شده است. سپس بر حسب تحلیل‌های آماری نمونۀ مناسبی از
آن‌ها …
رابطه بین رهبری تحول‌گرای مدیران و جو سازمانی: دیدگاه معلمان مدارس …
– ذخیره شده
نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین مولفه های سبک رهبری تحول‌گرا با مولفه های جوّ
سازمانی همبستگی وجود دارد، بر اساس بررسی‌های انجام شده از بین مولفه های سبک
رهبری تحول گرا ترغیب ذهنی بیشترین قدرت پیش بینی کنندگی جو مدرسه را داشته
، و از میان مولفه های جو سازمانی مدارس ابتدایی، مولفه رفتار حمایتی مدیر نیز
بیشترین …
[PDF] بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و یادگیری سازمانی ) شعب بیمه …
– ذخیره شده
رهبری تحولی ازجدیدترین سبکهای رهبری است که اخیرا مورد توجه قرار گرفته. است .
این سبک رهبری. باحمایت ازگروه سازی وفرایندهای تغییر، یادگیری سازمانی رابهبود
….. نظریه تمام طیف وسیعی از رهبری و فرایند یادگیری سازمانی است . به طور خاص،
این مقاله به سه موضوا .: ت. اویر رهبری تحول گرا . رهبری تراکنشی در فرایند
یادگیری …
تئوری های رهبری
– ذخیره شده – مشابه
۴ مارس ۲۰۱۲ … در تئوری رهبری مبتنی بر موقعیت ، به ۲بعد رهبری که مورد نظر فیدلر بود توجه
میشود. یعنی رفتار رهبر از نظر طرفداری از کار یا طرفداری از کارمند . ولی این دو
پژوهشگر گامی فراتر می نهند و به این نکته توجه می کنند که این رفتارها در یکی از دو
انتهای طیف قرار می گیرند و سپس آنها را در هم می آمیزند و چهار سبک رهبری …
[PDF] دﺑﯿﺮان ﮔﻮﯾﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺗﺤﻮﻟﯽ و ﺗﺒﺎدﻟﯽ رﻫﺒﺮی ﻫﺎی را – پژوهشهای روانشناسی …
– ذخیره شده – مشابه
رﻫﺒﺮی ﻧﺸﺎن. ﻣﯽ. دﻫﺪ ﮐﻪ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻧﻈﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ رﻫﺒﺮی وﺟﻮد دارد. (. ﻧﻮرث.
ﻫﺎوس. ۱،. ۲۰۱۰٫ ). ﯾﮑﯽ از ﻣﺪل. ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ. ﺳﺒﮏ. ﻫﺎی رﻫﺒﺮی، ﺳﺒﮏ. رﻫﺒﺮی. ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ. ۲٫ ﺑﺎس. و. آوﻟﯿﻮ. ۳٫
(. ۱۹۹۵٫ ) اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ. ﻋﻠﺖ. ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ ﺑﻮدن. و. در. ﺑﺮ. داﺷﺘﻦ. اﺑﻌﺎد. ﻣﻬﻢ. ﺳﺒﮏ. ﻫﺎی. رﻫﺒﺮی در ﭘﮋوﻫﺶ. ﺣﺎﺿﺮ
. اﻧﺘﺨﺎب. ﺷﺪ . ﻣﺪل رﻫﺒﺮی. ﺑﺎس. و. آوﻟﯿﻮ. ﻣﺒﺘﻨﯽ. ﺑﺮ. ﺳﻪ. ﺳﺒﮏ. رﻫﺒﺮی؛. ﺗﺤﻮل. آﻓﺮﯾﻦ، ﺗﺒﺎدﻟﯽ. و. ﻋﺪم. ﻣﺪاﺧﻠﻪ.
[PPT] رهبری
– ذخیره شده
چالش در وضع موجود; ۸٫ انجام کارهای درست(اثر بخش); ۹٫ تحول سازمانی موفق ۷۰ تا ۹۰
درصد مدیون رهبری (جان کاتر); ۱۰٫ علایق به سبک ، کارکنان مهارت و ارزش های مشترک;
۱۱٫ نفوذ در دیگران جهت کسب هدف; ۱۲٫ عقاید شخصی و فعال را با اهداف وفق می دهند; ۱۳٫
در فرد یک دیدگاه ذهنی تحریک کننده به وجود می آورند; ۱۴٫ رعایت کامل اصول عاطفی; ۱۵
.
[PDF] ارتباط بین رهبری تحول آفرین و فرهنگ سازمانی با خلاقیت کارکنان …
– ذخیره شده
۲۴ آوریل ۲۰۱۵ … عنوان نمونه در نظر گرفته شد. به. منظور جمع. آوری داده. ها، از. سه پرسشنامۀ خالقیت.
تورنس ). ۱۹۵۹٫ (، فرهنگ سازمانی دنیسون ). ۲۰۰۰٫ (. و. سبک. رهبری باس و آولیو ).
۲۰۰۰٫ (، و برای تحلیل. داده. ها. ، از رگرسیون ساده و چندگانه استفاده شد. نتایج نشان
داد. نوع سبک رهبری. مدیران در ورزش و فرهنگ سازمانی سازمان. های ورزشی.
[PDF] رابطه سبک رهبری تحول آفرین و خودکارآمدی کارکنان – فصلنامه …
– ذخیره شده – مشابه
۱ فوریه ۲۰۰۱ … هدف این پژوهش بررسی رابطه سبک رهبری تحول آفرین با خودکارآمدی کارکنان دانشگاه
آزاد اسالمی استان مازندران بود . روش پژوهش از نو. ع. همبستگی و جامعه آماری ، کلیه
کارکنان دانشگاه های آزاد اسالمی پنج شهر استان مازندران شامل تنکابن. ، چالوس ، ساری
، نکاء و بهشهر به … طبق نظریه ی بندورا ،. خودکارآمدی نقش مهمی در …
[PDF] ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺟﺰوه درس رﻫﺒﺮی ﺳﺎزﻣﺎن
– ذخیره شده – مشابه
از اﯾﻦ رو ، ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﺪرن ، اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ رﻫﺒﺮاﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺒﮏ. ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ
رﻫﺒﺮی ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ. رﻫﺒﺮی ﺑﺨﺮداﻧﻪ ای اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺬر اﻋﺘﻤﺎد را در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮑﺎرﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف. ﻧﻬﺎﯾﯽ از اﯾﻦ اﻣﺮ ، ﻫﻤﺎن
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﯿﻨﻪ در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺷﺪت رﻓﺎﺑﺘﯽ اﺳﺖ. (. ﺳﻔﯿﺮی،. ۱۳۸۹٫ ) . ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازان
ﺳﺒﮏ ﻫﺎی رﻫﺒﺮی ﻣﺘﻌﺪدی را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﻧﺪ . در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺒﮏ ﻫﺎی ر. ﻫﺒﺮی ﺗﺤﻮل ﮔﺮا و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮔﺮا.
[PDF] بهبود مسئولیت اجتماعی بر سبک رهبری تحول آفرین تاثیر شهرداری …
– ذخیره شده
سبک. رهبری. تحول. آفرین. بر. بهبود. مسئولیت. اجتماعی. در. کارکنان. شهرداری. کرج
. تاثی. ری دارد. یا خیر؟ ادبیات و پیشینه پژوهش. : چهارچوب. نظری. اتخاذ. شده. در. این.
رساله …. ایه گذاری. های سازمان در مسؤولیت اجتماعی سازمان باشد، تاکید دارد . سبک
رهبری تحول آفرین. در. ادبیات. معاصر. رهبری. و. مدیریت. سازمانی. ،. نظریه. رهبری.
تحول.
[PDF] رابطه بین سبک رهبری خدمتگزار سرپرستاران و رضایت شغلی پرستاران
– ذخیره شده – مشابه
این مطالعه به بررســی رابطه بین سبک رهبری خدمتگزار سرپرستاران با رضایت هدف:
شغلی پرستاران می پردازد. این مطالعه … پرستاری با بکارگیری مولفه های این سبک
می توانند موجبات ارتقاء رضایت شغلی پرستاران. را فراهم نمایند. رهبری … این
تئوری ها عبارتند از: رهبری کاریزماتیک، تعاملی، تحول آفرین،. معنوی و رهبری
خدمتگزار.
[PDF] اصل مقاله – مجله پژوهش های مدیریت منابع سازمانی
– ذخیره شده
تلویحی به آن معناست که رهبران تحول آفرین معتقد به تسهیم قدرت رسمی و تمرین
کاربرد. قدرت فردی هستند ، صص در دو دهه گذشته، رفتار رهبران تحول آفرین نقطه.
تمرکز تئوری های رهبری بوده است ، صصی برنز مبداع نظریه سبک رهبری. تحول
آفرین است او رهبری را تحول آفرین میداند که در آن رهبران و پیروان اغلب هم از نظر.
دیدگاهی و هم از …
مقالات :: رهبری تحول آفرین رویکردی نوین در سازمان های موفق
– ذخیره شده – مشابه
سال اخیر در زمینه نظریه های رهبری را می توان در شش مکتب اصلی دسته بندی کرد:?
مکتب ویژگی های رهبری? مکتب رفتاری یا سبک رهبری? مکتب اقتضایی? مکتب
شایستگی رهبری? مکتب هوش عاطفی? مکتب رهبری کاریزماتیک یا الهامیدر مکتب
ویژگی های رهبری، رهبران، ابرمردانی فرض می شدند که به دلیل برخورداری از ویژگی
های که …
مقایسه دو سبک رهبری خدمتگزار و تحول گرا(دو محیط، دو سبک رهبری)
– ذخیره شده – مشابه
۵ ژانویه ۲۰۰۹ … چکیده: این مقاله به بررسی دو سبک از سبکهای جدید رهبری یعنی سبک رهبری
خدمتگزار و سبک رهبری تحولگرا، که می تواند به مدیران در اتخاذ سبک رهبری مناسب
… این دو سبک رهبری امروزه به سرعت توجه نظریه پردازان، دانشمندان، محققان و
کارگزاران مدیریت را به خود جلب کرده است و مراکز و گروههای متعددی برای تبیین و …
[PDF] علی مهدوی شکیب۱* محمدرضا آهنچیان۲ – نشریه پژوهش در نظام های آموزشی
– ذخیره شده
۱۹۹۳(. در مسیر توسـعه تحقیقات مربوط به رهبری۱راهنمایی و هدایت نمایند )بس و اولیو
. تحولی و رابطه آن با ویژگی های شخصی مدیران آموزشی، تحقیق حاضر نقش سبـــک های
. تفـــکر مدیران آموزشی در انطباق رفتار آنان با شــاخص های رهبری تحولی را مورد
مطالعه. قرار داد. مبانی نظری و پیشینه تحقیق. هنگامی که محققین به ســبک ها عالقه
نشان …
[PDF] سبک های رهبری و تفکر استراتژیک در سطح سازمانی
– ذخیره شده – مشابه
ها نشان می. دهد که بین سبک. های رهبری و. تفکر استراتژیک. در سطح. سازمانی رابط. ه.
مثبت و معناداری وجود دارد و همچنین براساس تحلیل رگرسیون مشخص شد که رهبری.
تحول ….. پیرو. را کیفیت روابط پدیدار شده بین رهبر و پیرو درطول فرآیند نقش.
سازی می. داند. ۹۹]. [ . نظری. ه. نقش، سهم قابل توجهی در درک نقش رهبران و پیروان دارد.
نظری.
[PDF] بررس ی یتاث ر سبک رهبر ی تحول گرا و تبادل ی بر کیفیت زندگ ی …

سعی شده شرایطی ایجاد شود و با بررسی سبک های رهبری تحول گرا و تبادلی به
صورت اساسی پرداخته شود تا در جهت افزایش رضایت و. کیفیت زندگی کاری کارکنا.
ن اداره کل بنادر …. طالب و نظریه های مختلف موجود در سه حوزه روانشناسی، روانشناسی
اجتماعی و جامعه شناختی و با استفاده از روش پیمایش. و تدوین پرسش. نامه در نمونه. ای
به حجم.
[PDF] بررسی نقش رهبری تحول آفرین بر میزان نوآوری سازمان
– ذخیره شده
میزان اثر پذیری نوآوری از رهبری تحول آفرین در دانشگاه علوم. پزشکی را مورد آزمون
قرار دهند. مبانی نظری و پیشینه پژوهش. رهبری تحول آفرین. اصطالح رهبری تحول
آفرین ابتدا … در توضیح سبک های نوین و ابعاد آن باید اضافه نمود. رهبری تحول گرا
زمان. ی اتفاق می افتد که رهبر عالقه ای را میان همکاران و پیروان برانگیزد تا کارشان
را از.
ارتباط بین سبک های رهبری تحول گرا و عمل گرای مربیان با انگیزش …
– ذخیره شده – مشابه
آموزش نوشتن مقاله و پایان نامه و امکان دانلود پایان نامه های رشته تربیت بدنی و علوم
ورزشی.
[PDF] الزامات مدیریتی تحول بنیادین در آموزش و پرورش
– مشابه
هدای ت و رهبری، نظارت و کنت رل تحول آموزش و پرورش را واکاوی و. احصاء نماید تا
التزام به این ….. ۸۲ :۱۳۶۸( و برای وقوع هرگونه تغییر جدی، باید چش م امیدمان به
انس ان تحول گرا. باشد )هندی، ۱۵ :۱۳۷۴( به همین ….. تح ول بنیادین، از س نخ
انقالب های فرهنگی اس ت که با تغیی ر در مبانی نظری و. بنیان ه ای فکری همراه

رهبری تحول گرا – دانش مدیریت
– ذخیره شده – مشابه
هنگامی که اجزا رهبری تحول گرا به عنوان مکمل سایر اقدامات رهبری به کار رود، می‌تواند
به یک منبع مزیت رقابتی برای شرکت تبدیل شود و استفاده از این مزیت رقابتی …
طبق نظریه روابط انسانی، وظیفه رهبر آن است که تحقق هدفها را از طریق ایجاد تعاون و
همیاری بین زیردستان خود تسهیل کند و فرصتهایی برای رشد شخصی به وجود آورد.
اثر میانجی فرهنگ سازمانی بر رابطه بین سبک رهبری مدیران و خلاقیت …
– ذخیره شده – مشابه
البته باید توجه داشت درک رهبری تحولآفرین و فرهنگ سازمانی ممکن است مشروط به
سایر شرایط زمینهای از قبیل فرهنگملی، تاریخچه سازمانی و عملکرد باشد. ۲ قاماس
اوغلو و آیلسو(۲۰۰۹)، در پژوهشی تحت عنوان “رهبریتحولآفرین، خلاقیتفردی و
نوآوریسازمانی”، دریافتند که بین رهبری تحولگرا و خلاقیت کارکنان رابطه مثبت و
معناداری …
[PPT] Slide 1
– ذخیره شده – مشابه
هرکسی بتواند به شما کمک کند تا قابلبت های نهفته خود را آشکار کنید، او عملا
برشما اعمال رهبری نموده است هرچند سمت رهبری نداشته باشد! ۱ … ”توانایی اعمال نفوذ
بر گروه در راستای اهداف آن“; فرق رهبری با مدیریت; در نوع قدرت; درنوع رابطه; در نگاه
به هدف; در شیوه تصمیم گیری; در سبک مدیریتی. ۳ … ۱- نظریه های شخصیتی رهبری
مدیریـــت آموزشـــی – نظریه های رهبری تحول گرا
– ذخیره شده – مشابه
۳۱ جولای ۲۰۱۳ … در زمینه نظریه رهبری تحول گرا چهار اثر برجسته با توجه به ویژگی های هر یک مورد
بررسی قرار می گیرد: ۱- نظریه های رهبری تحول گرا بارنز: از نظر بارنز (۱۹۷۸) ،
رهبری تحول گرا فرایندی که در آن رهبران و پیروان همواره در تلاشند تا توان روحی و
قوای انگیزشی یکدیگر را به سطح بالاتری ارتقا دهند. ازاین منظر ، تاثیر و …
[PDF] مطالعه اثر انواع رهبری بر مدیریت استعداد (مورد مطالعه: سازمان‌‌ هلال احمر …
– ذخیره شده
۱ فوریه ۲۰۱۵ … و ﭘﺮﺳﺸــﻨﺎﻣﻪ ﺳــﺒﮏ. ﻫــﺎی رﻫﺒــﺮی ﺑــﺎ. ۳۴٫ ﮔﻮﯾــﻪ ﺑــﻪ ﺑﺮرﺳــﯽ. ﺗــﺄﺛ. ﯿﺮ. اﻧﻮاع ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی ﺑـﺮ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ
اﺳـﺘﻌﺪاد ﭘﺮداﺧﺘﻨـﺪ. ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ. اﯾﻨﮑــﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ آﻣــﺎری اﯾــﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ را ﮐﻠﯿــﻪ اﻣــﺪادﮔﺮان ﺟﻤﻌﯿــﺖ … ﮐﻪ در
ﻣﺮور ﻣﺒﺎﻧﯽ. ﻧﻈـﺮی ﺑﯿـﺎن ﺷـﺪ، ﮔﻮﻧـﻪ. ﻫـﺎی. رﻫﺒﺮی. ﻣﻮردﺑﺤﺚ. اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﺷـﺎﻣﻞ: ﮔﻮﻧـﻪ. ی. ﺗﺤـﻮل. آﻓـﺮ. ﯾﻦ،.
ﺗﻌﺎﻣﻞ. ﮔﺮا و ﻋﺪم ﻣﺪاﺧﻠﻪ. ﮔﺮا ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐـﻪ در ﺟﻬـﺖ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ. ﻧﻮع رﻫﺒﺮی ﻏﺎﻟﺐ در …
پاورپوینت انواع سبک های رهبری – فایل toolha
– ذخیره شده
فهرست مطالب مقدمه رهبری فرهمند رهبری تحول گرا رهبران و مدیران انتخابی و انتصابی
رهبران آزاد منش و رهبران مستبد نمایندگی دادن یا بدون سلطنت اهداف و انواع مدیری? ?
انواع مدیریت مدیرین و روشهای رهبری اهداف مدیریت اصول روابط انسانی بین مدیر و
کارکنان اصول ایجاد ارتباط صحیح بین کار کنان و مدیریت سبکهای رهبری و اثر
بخشی …
[PDF] ) ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﺎ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﮔﺮا ﮔﺮا و ﺗﺤﻮل (ﻋﻤﻞ ﻫﺎی رﻫﺒﺮی ﺑﺮرﺳﻲ ا
– ذخیره شده – مشابه
ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻚ. ﻫﺎی رﻫﺒﺮی. (ﻋﻤﻞ. ﮔﺮا و ﺗﺤﻮل. ﮔﺮا. ) ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﺎ ﺧﻼﻗﻴﺖ. ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن ﻓﻮﺗﺒﺎل. ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻪ
رﻫﻲ. ۱٫ ،. ﻣﻬﺮداد اﻓﺨﻤﻲ. ۲٫ ١. ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ورزﺷﻲ. ٢. ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ورزﺷﻲ. ،.
اﺻﻔﻬﺎن ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺣﻜﻴﻢ ﻧﻈﺎﻣﻲ … ﻫﺎ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادن آن ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻮﺿﻮع رﻫﺒﺮی اﺳﺖ. ﺑﺮداﺷﺖ و. درک
ﻟﺰوم اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺎﻳﺪ …. ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺻﻮل رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻲ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﻴﻂ
ورزﺷﻲ را ﺑﻪ …
مبانی نظری وپیشینه تحقیق رهبری تحول آفرین – دانلود مقاله و پروژه
– ذخیره شده
مبانی نظری وپیشینه تحقیق رهبری تحول آفرین. ۲۱خرداد – توسط adminProj – 0 – در
علوم انسانی مبانی نظری و پیشینه تحقیق … محققان می‌گویند این دو سبک رهبری جدا
از هم بوده و هر یک تأثیر خاصی در سازمان و پیروان خواهند داشت و تاکنون تحقیقات
مختلفی را در ارتباط با این دو سبک رهبری صورت گرفته است، نتایج تحقیقات
مختلف …
فایل word مبانی نظری رهبری، سبک رهبری، رهبری تحول آفرین (تحول …
– ذخیره شده
۱۴ ا کتبر ۲۰۱۷ … فایل ورد مبانی نظری رهبری، سبک رهبری، رهبری تحول آفرین (تحول گرا)، عدالت
سازمانی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد. …
نحوه استفاده رهبر از قدرت و نفوذ خود را، سبک رهبری می گویند که با عنایت به نوع و
ماهیت تئوری های ارایه شده سبک های متعدد و متفاوتی در رهبری ارایه و به …
[PDF] بررسی تأثیر میانجی گرایش کارآفرینانه بر رابطه ی بین رهبری …
– ذخیره شده – مشابه
واژه کلیدی: رهبری تحول آفرین، عملکرد سازمانی، گرایش کارآفرینانه، قطعه سازان
خودروی استان تهران. ۱٫ مورد مطالعه: قطعه سازان … بدین ترتیب می توان گفت که دیدگاه
ها و نگرش های افراد در سازمان بستگی به سبک و سیاق رهبری موجود. در سازمان دارد. …..
نظریه های رهبری تحول آفرین بیان می کنند که ارتباطCorrea et al,. 2007و تحول در …
: سبکهای رهبری و مدیریت – دانشنامه رشد
– ذخیره شده – مشابه
برای رهبران تحول گرا جاذبه شخصی لازم است ولی کافی نیست. به علاوه یک رهبر
تحول گرا دارای شرایط زیر است: به اهداف طولانی مدت توجه دارد. پیروان را به تعقیب
یک بینش شخص تشویق می‌کند و بجای آنکه با سیستم موجود کار کند، با تغییر و
دگرگونی سیستم سازمانی به پیشبرد بینش مورد نظر می‌پردازد. به پیروان کمک
می‌کند تا …
[PDF] غنی سازی شغل و رفتارهای مدنی سازمانی
– ذخیره شده – مشابه
مدل ساختاری مؤلفههای رهبری تحول گرا، غنیسازی… | محسن گل پرور و دیگران. مقاله ۵٫
در سطح سازمانی برای رفتارهای مذکور، سبک رهبری و دیگری )در سطح شغلی( ویژگی
های شغل است. مبانی نظری پژوهش. )تحولی( ۱در طی سال های اخیر، پژوهشگران مختلف
توجه فراوانی به رهبری تحول گرا . در یک جمع بندی کلی، کسانی مانند)Langbert …
پروپوزال رابطه سبک رهبری تحول گرا با تعالی سازمانی در ادارات …
– ذخیره شده
پروپوزال موجود شامل قسمت های زیر می باشد رهبری تحول گرا بیان مسئله (شامل مروری
بر مبانی نظری و پژوهش انجام شده دربررسی رابطه سبک رهبری تحول گرا با تعالی سا.
[PDF] آﻓﺮﻳﻦ ی رﻫﺒﺮی ﺗﺤﻮل ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ و ﭼﺎﺑﻜﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ
– ذخیره شده – مشابه
۱۵ ا کتبر ۲۰۱۴ … ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ. ی رﻫﺒﺮی ﺗﺤﻮل. آﻓﺮﻳﻦ و ﭼﺎﺑﻜﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ. ۱۵۵٫ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در
ﻋﺮﺻﻪ. ﻫﺎی ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠـﻲ، ا. ﻋﺘﺒـﺎر ﺷـﺎﻳﺎﻧﻲ ﺑـﻪ. دﺳـﺖ آورد . ﺑﻪ. ﻛﻤﻚ اﻳﻦ ﺳﺒﻚ از رﻫﺒﺮی، ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻲ. ﺗﻮان
اﺳﺘﻌﺪاد. ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ را ﺑﺎﻻ ﺑﺮد و از ﻇﺮﻓﻴﺖ. ﻫـﺎ. و اﻧﺮژی ﻓﺰاﻳﻨﺪه. ی آﻧﻬﺎ در ﺣﺮﻛﺖ ﺗﻤﺎم. ﻋﻴﺎر ﺑـﻪ.
ﺳـﻤﺖ ﺗﺤﻘـﻖ ﻫـﺪف. ﻫـﺎ و دورﻧﻤـﺎی ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﻬـﺮه. ﮔﺮﻓﺖ. (. روزﻳﻨﺘﺎن. ۱٫ ،. ۲۰۱۲ :۸۸۶ .(.
مدیریت آموزشی – رهبری تحول گرا
– ذخیره شده – مشابه
او همچنین مشاهده کرد که کارکنان، رهبران تحول گرا را نسبت به رهبران تعامل گرا،
راضی کننده‌تر و مؤثرتر، رتبه بندی کرده‌اند. (Mandell & Pherwani,2003). هوش
عاطفی. هال و لرد اشاره می کنند که هم دلیل نظری، و هم تجربی قوی‌ای وجود دارد که فرض
کنیم تعهد عاطفی رهبر به یک هدف، ادراکها و قضاوتهای زیردست را رنگ می دهد. در این
زمینه، مدلهای …
[PDF] آفرین بر نوآوری منابع تاثیر رهبری تحول بررسی انسانی در سازمان …
– ذخیره شده – مشابه
نظریه های نئوکاریئماتیک و رهبری تحول. آفرین که به توانمند سازی پیروان جهت.
عملکرد مستقل توجه می کردند تغییر یافته است. مفهوم اولیه رهبری تحول توسط.
برنئ. ۴٫ و در نتیذه تحقیقا ت توصیفی او پیرامون ره. بران سیاسی ارایه شد. برنئ
رهبری. تحول آفرین را به عنوان فرآیندی که در آن رهبران و پیروان همدیگر را به سطح
باالتر.
بایگانی‌های تحقیق رابطه بین رهبری تحول گرا و توانمندسازی …
– ذخیره شده
۷ ژانویه ۲۰۱۸ … هدف کلی این بررسی رابطه بین رهبری تحول گرا و توانمندسازی روانشناختی با
رفتارشهروندی سازمانی کارکنان آموزشکده های فنی حرفه ای استان گیلان است. در
تحقیق حاضر جامعه آماری مورد بررسی، کارکنان آموزشکده های فنی حرفه ای استان
گیلان با تعداد ۳۵۳ نفر است. با در نظر گرفتن تعداد کل جامعه آماری و با توجه به …
مقایسه دو سبک رهبری خدمتگزار و تحول گرا – اثـیـــــر…سایت جامع …
– ذخیره شده – مشابه
این مقاله به بررسی دو سبک از سبکهای جدید رهبری یعنی سبک رهبری خدمتگزار و
سبک رهبری تحولگرا، که می تواند به مدیران در اتخاذ سبک رهبری مناسب کمک کند، می
پردازد. … بنابراین هدف این مقاله بررسی مبانی، تشابهات و تفاوتهای موجود در زمینه
رهبری خدمتگزار و رهبری تحول گرا و ارایه چارچوبی برای تعیین تفاوتهای این دو
سبک …
تبیین ارتباط رهبری تحول آفرین با توانمند سازی روانشناختی کارکنان
– ذخیره شده
۱-۴ فرضیه های تحقیق ۸ ۱-۵ متغیر های تحقیق ۹ ۱-۶ تعریف مفاهیم و واژگان ۱۱ ۱-۷
چارچوب نظری و مدل مفهومی تحقیق ۱۲ فصل دوم: ادبیات تحقیق بخش اول : سبک های
رهبری ۱۴ ۲-۱ نوع شناسی تئوری های رهبری ۱۶ ۲-۲ دیدگاههای در حال ظهور رهبری ۴۲ ۲-۳
رهبری تحول گرا و تعامل گرا ۴۴ بخش دوم توانمندسازی کارکنان ۲-۴ مفاهیم و ابعاد
نظری …
سبک های مدیریت
– ذخیره شده
پیروان را به تعقیب یک بینش شخص تشویق می کند. به جای آن که با سیستم موجود
کار کند و با تغییر و دگرگونی سیستم سازمانی، به پیشبرد بینش مورد نظر می
پردازد. به پیروان کمک می کند تا مسئولیت بیشتری برای پیشرفت شان بپذیرند;
در زمان مناسب یک برنامه رهبری موفق را توسعه می دهد; فعالیت های تحول گرا به جای آن
که در …
[PDF] سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
– ذخیره شده – مشابه
جمهوری اسالمی ایران، رهنمود های رهبر کبیر انقالب اسالمی. حضرت امام خمینی)ره( و مقام
معظم رهبری و سند چشم انداز. بیست ساله و نقشه جامع علمی کشور و سیاست های کلی.
تحول نظام آموزشی تهیه و تدوین شده است و با مبانی نظری. سند تحول بنیادین آموزش و
پرورش )شامل فلسفه تعلیم و. تربیت، فلسفه تعلیم و تربیت رسمی عمومی و رهنامه
نظام.
رهبر یا مدیر؟رهبر تحول آفرین
– ذخیره شده
بعد از رد شدن این ویژگی ها رویکرد رفتاری فرد (مبنی بر شناخت رفتارها ، سبک ها و
روش های رهبری) مورد توجه قرار گرفت هرچند این مشخصه ها ذاتی نیستند بلکه تا حد
زیادی اکتسابی و تحت تاثیر آموزش هستند ضمنا … این نظریه « رهبری تحول آفرین »
را به عنوان فرآیندی اخلاقی مطرح ساخت که از آن طریق همکاران به سطح عالی خواهند رسید.
سبک رهبری را بشناسیم و از سبک های مختلف آن برای افزایش نفوذ بر …
– ذخیره شده
۲۲ جولای ۲۰۱۷ … در این مقاله سعی داریم که با تشریح سبک رهبری و تشریح ۵ سبک آن راههای افزایش
نفوذ بر کارکنان و افزایش پیروی کارکنان را توضیح دهیم. … سبک رهبری : چگونه از
سبک های رهبری برای افزایش نفوذ خود بر روی کارکنان بهره ببریم؟ ارسال شده توسط
سروش صفدریان …. از تاریخچه سازمان به خوبی آگاه شود . سرنوشت …
مدیریت دانش و عملکرد سازمان در صنعت خدمات: نقش رهبری تحول‌گرا …
– ذخیره شده – مشابه
شناسایی سبک رهبری مناسب در این محیط آشفته ضروری است چرا که محققان گزارش
کرده‌اند سبک‌های رهبری مختلف تاثیرات متنوع بر اجرای فرایند KM دارد (برایانت،
۲۰۰۳). نظریه رهبری تحول‌گرا فرض می‌گیرد رهبران رفتارهای ویژه نشان می‌دهند که
میزان تفکر خلاق کارکنان را تسهیل می‌کند و از آن طریق آنها عملکرد، نوآوری سازمانی و
عملکرد …
مدیران دولتی – بررسی سبکهای رهبری
– ذخیره شده – مشابه
در این مقاله به معرفی اجمالی مدلهل و سبکهای رهبری، بررسی تطبیقی سبکهای رهبری
تاثیر سن و جنس بر سبکهای رهبری می پردازیم. تعاریف رهبری: رهبری را فرایند
نفوذ بر فعالیتهای گروهی در جهت …. در نظریه هرسی و بلانچارد ، عامل تعیین کننده ،
بلوغ سازمانی آمادگی رهبری شوندگان ملاک انتخاب سبک رهبری اثر بخش معرفی شده
است.
ابعاد تحول آفرینی از منظر امام خامنه ای – پایگاه خبری تحلیلی بصیرت
– ذخیره شده – مشابه
۲۸ ا کتبر ۲۰۱۵ … اسلام تحول آفرین در دیدگاه رهبری با توجه به سه شاخص معنویت، عقلانیت و عدالت
ارزیابی می‌شود و نیز با توجه به اصول و مبانی خود با اسلام متحجر و اسلام … در علم مدرن
انواع سبکهای رهبری عبارتند از: رهبری کاریزماتیک، رهبری تحول آفرین، رهبری
استراتژیک، رهبری فرهمند،رهبری اثر بخش، رهبری خدمتگزار می باشد .
[PDF] مدیران با تعهد سازمانی تدوین مدل ارتباطی بین هوش هیجانی و سبک …
– ذخیره شده – مشابه
تأثیرگذاری. آن. ها. بر. یکدیگر. مهم. به نظر. می. رسد. ،. در ادامه. ارتباط و. تأثیرگذاری.
هوش هیجانی، سبک رهبری و. تعهد سازمانی بر یکدیگر ارائه. می. شو .د. یافته. های ….
۱۳۸۵٫ ( در تحقیقی با عنوان تبیین مدل. تأثیرگذاری. هوش. عاطفی مدیران بر تعهد
سازمانی کارکنان با توجه به سبک. های رهبری. دریافت که سبک رهبری تحول. گرا و.
تعامل.
[PDF] ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﺑﻌﺎد و ﺮان ﯾ ﻣﺪ ی ﮔﺮا ﺗﺤﻮل ی راﺑﻄ
– ذخیره شده
۱٫ آﺑﺎن. ۱۳۹۱٫ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮ. ی. ﺗﺤﻮل. ﮔﺮا. ی. ﻣﺪ. ﯾ. ﺮان. و. اﺑﻌﺎد. ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن. ادارات
ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن. ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ. ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن: ﻣﻬﺮان. ﻣﺨﺘﺎری، اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮕﺎه آزاد. ، ﮔﺮوه ﻣﺪﯾﺮﯾ. ﺖ دوﻟﺘﯽ …
ﻧﻈﺮﯾﻪ. ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ رﻓﺘﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ دو ﺑ ﻌﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وﻇﯿﻔﻪ. ﻣﺪار و راﺑﻄﻪ. ﻣﺪار ﺗﻤﺮﮐﺰ داﺷﺘﻪ. اﻧﺪ و ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ. در دو اﻧﺘﻬﺎی اﯾﻦ ﭘﯿﻮﺳﺘﺎر ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰش ﺑﻪ ﮐﺎر در ﭘﯿﺮوان. ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ (ﮔﻠﺸﻨﯽ،.
[PDF] ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮی ﺟﺎﻣﻊ رﻫﺒﺮی اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد اﯾﺮا – مدیریت در دانشگاه اسلامی
– ذخیره شده – مشابه
۱۰ ژوئن ۲۰۱۳ … ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﮑﺮی و ﻧﻈﺮی رﻫﺒﺮی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﻠﻘﯽ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺑﯿﻨﺸﯽ اﻋﺘﻘﺎدی و ﻣﻨﺸﯽ اﺧﻼﻗﯽ، … ﻣﺤﻮر
ﺗﺤﻮل ﻓﺮدی و ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﺤﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﻮار ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﻣﺤﻮر ﺧﻮد ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﻮل اﻋﺘﻘﺎدی …… ۲۷٫
ﻣﻔﻬﻮم اوﻟﯿﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﭘﺎﻻﯾﺶ آﻧﻬﺎ، ﺗﻌﺪاد ﻫﺸﺖ ﻣﻘﻮﻟﻪ و ﺳﻪ ﺑﻌﺪ ﮐﻠﯿﺪی در ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی اﯾﺸﺎن اﺣﺼﺎ ﺷﺪ . ﻧﻤﻮدار. ۵
. ، ﻣﻘﻮﻟﻪ. ﻫﺎی اﺻﻠﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ. دﻫﺪ . اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺤﻮل. ﻃﻠﺒﺎﻧﮫ. ۲۱٫ %. اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮدﻣﯽ.
مقالات :: رابطه بین فرهنگ سازمانی و رهبری تحول آفرین در اداره کل …
– ذخیره شده – مشابه
۱- رهبران تحول آفرین ممکن است از نظر پیروانشان پرجاذبه باشند و به آنها الهام
ببخشند. ۲- آنها ممکن است نیازهای روحی هر یک از کارکنان را تامین کنند. ۳- آنان ممکن
است از نظر ذهنی کارکنان خود را ترغیب کنند. نظریه رهبری تحول آفرین بس(۱۹۸۵-
۱۹۹۹):. بس با استفاده از یافته های برنز، مفهوم توسعه یافته تری از رهبری تحول
آفرین ارایه …
دو محیط ، دو سبک رهبری | پرشین بلاگ
– ذخیره شده
در پی این تلاشها، دیدگاههای جدیدی در رهبری شکل گرفتند که از جدیدترین این
دیدگاهها به رهبری می توان دیدگاه رهبری خدمتگزار و دیدگاه رهبری تحول گرا را نام برد.
این دو سبک رهبری امروزه به سرعت توجه نظریه پردازان، دانشمندان، محققان و کارگزاران
مدیریت را به خود جلب کرده است و مراکز و گروههای متعددی برای تبیین و تعیین ابعاد

علمی، آموزشی، اطلاع رسانی امید – نمونه ای از مقدمه، مبانی نظری و پیشینه …
– ذخیره شده – مشابه
به عبارت دیگر، این پژوهش به دنبال پاسخ دادن به این سؤال است که آیا بین سبک
رهبری تحول آفرین مدیران و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان جامعه مورد مطالعه رابطه
وجود دارد؟ ۲- مبانی نظری و پیشینه تحقیق. رهبری تحول آفرین. یکی از دغدغه های
سازمان ها و پژوهشگران در چهار دهه پیش، رهبری بوده است و تلاش شده این پدیده را با یک
سری از …
بررسی تأثیر هوش سازمانی بر سبک رهبری تحول آفرین مورد مطالعه …
– ذخیره شده – مشابه
رهبران تحول‌‌ آفرین، اثربخشی را به کارایی ترجیح می‌‌ دهند و سعی می‌‌ کنند با توجه به
روحیات خود و کارکنان، از منابع انسانی سازمان بهره‌ ‌مند شوند. در جامعه‌‌ ی آماری شامل کلیه
کارکنان کمیته امداد امام خمینی بیرجند بوده که در فروردین و اردیبهشت۹۳ بین آنها
پرسش‌ نامه توزیع شده است و پرسش‌ نامه‌‌ های دریافت شده، به‌ عنوان نمونه در نظر گرفته

مدلها ی رهبری و تفاوت رهبر و مدیر – اطلاع رسانی در هزاره نوین
– ذخیره شده – مشابه
خصوصیات رهبر. اداره می کند. یک رونوشت است. نگهداری میکند. روی سیستمها و
ساختار تمرکز دارد. نظارت میکند. دیدگاه محدودی دارد. چگونه و چه وقت را می پرسد. نظر
به انتهای خط دارد. پیروی می کند … در سبک میانه مدیر نسبت به بعضی از جنبه های
شغل مدیریت محافظه کار است و نسبت به جنبه های دیگر لیبرال (مشارکتی). (رضائیان
،۱۳۷۹).
مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک رهبری
– ذخیره شده – مشابه
۳۰ دسامبر ۲۰۱۶ … مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک رهبری (فصل دوم). شرح مختصر: سبک رهبری.
واژه رهبری نزد افرادمختلف معانی متفاوتی دارد.این واژه ،واژه ای عادی است که … تحریک
ذهنی:رهبری تحول آفرین باموردسوال قراردادن فرضیات،سنت ها وباورهای قدیمی،چارچوب
بندی دوباره مشکلات وتفکر در مورد شیوه های قدیمی انجام کار در راههی …
سبک رهبری تحول آفرینی در سازمانها – آفتاب
– ذخیره شده – مشابه
۱۱ جولای ۲۰۱۰ … سبک رهبری تحول آفرین از سبک های نوین و جدید رهبری است که جزء تئوری های
نئوکاریزماتیک قرار می گیرد و به همین دلیل مورد توجه محققان و پژوهشگران بسیاری
واقع شده است. این اصطلاح برای …. ۳- فرهنگی، علی اکبر؛ صفرزاده، حسین؛ خادمی،
مهدی؛ نظریه های ارتباطات سازمانی، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ اول۱۳۸۳.
اخبار > بررسی اثر سبک های تحول گرا و عملیاتی بر اثربخشی رهبری …
– ذخیره شده
۱ دسامبر ۲۰۱۷ … بررسی اثر سبک های تحول گرا و عملیاتی بر اثربخشی رهبری سازمانی (یک کاوش
موردی در سازمانی ایرانی). هدف اصلی از این مطالعه بررسی اثر تحول و سبک رهبری
عملیاتی بر اثربخشی مدیران در اداره آموزش و پرورش شازند استان اراک می باشد. این
مطالعه با استفاده از طرح توصیفی و کمی انجام شده است. جامعه آماری شامل …
[PDF] ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺳﺒﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی و ارا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد …
– ذخیره شده – مشابه
رﻫﺒﺮی ﺗﺤﻮل. ﮔﺮا. ﻣﺪﯾﺮ واﮐﻨﺶ. ﮔﺮا. راﺳﺖ ﻣﻐﺰی. ﭼﭗ ﻣﻐﺰی. ادراﮐﯽ. ﺧﻼق. ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ. ﻣﻨﻄﻘﯽ. اﻧﻌﻄﺎف در
ﺑﺮاﺑﺮ اﺑﻬﺎم. ﺑﺮاﺳـﺎس ﻧﻈـﺮ راوو و ﻣـﺴﻦ و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻓـﻮق. اﻟـﺬﮐﺮ. ﺳﺒﮏ. ﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢ. ﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﺷﺮح
زﯾﺮ ﻃﺒﻘﻪ. ﺑﻨﺪی ﻣﯽ. ﺷﻮﻧﺪ. : (. Rowe & Mason, 1987, 67. ) اﻟﻒ . ﻫﺪاﯾﺘﯽ. (. Directive. ) ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺳـﺒﮏ ﺗـﺼﻤﯿﻢ. ﮔﯿـﺮی ﻫـﺪاﯾﺘﯽ دارد، اﻧﻌﻄـﺎف. ﭘـﺬﯾﺮی. اﻧﺪﮐﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺑﻬﺎم و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ دارد، و در ﺗﺼﻤﯿﻢ. ﮔﯿﺮی
.
[PDF] بندی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان شناسایی و اولویت ) کشور ای …
– ذخیره شده – مشابه
۲۷ ژوئن ۲۰۱۵ … های. پژوهش. های پیشین در قالب مبانی. نظری. تحقیق، چارچوب موردنظر ارائه شده است.
روش پژوهش. حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نظر گردآوری داده ….. ی. با عنوان. »
بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول. آفرین و. توانمندسازی کارکنان. « باتوجه به این
نکته که مدیران. تحول. گلرا کارکنلان توانمنلدی را تربیلت …
پرسشنامه سبک های رهبری (MLQ) – سایت علمی و آموزشی ایران تحقیق
– ذخیره شده – مشابه
۲۶ مه ۲۰۱۵ … پرسشنامه سبک های رهبری (MLQ) در سال ۱۹۸۵ ساخته شده و با نمره گذاری کامل و روایی
و پایایی آماده دانلود است. … رهبری تحول آفرین دارای ۲۰ سؤال، رهبری تعامل‌گرا یا
تبادلی دارای ۱۲ سؤال، و رهبری عدم مداخله دارای ۴ سؤال است. در اجرای این پرسشنامه … ۵-
سابقه و تاریخچه ساخت پرسشنامه سبک های رهبری (MLQ). ۶- پایه‌های …
پایان نامه بررسی رابطه بین هوش عاطفی با سبک رهبری استراتژیک …
– ذخیره شده
دانلود پایان نامه هوش عاطفی و سبک رهبری استراتژیک ، پنج فصل کامل کلیات،
پیشینه ادبیات، روش تحقیق، نتایج، بحث و نتیجه گیری، پرسشنامه ، فهرست منابع
.
نشست علمی سبک رهبری در مدیریت اسلامی | انجمن مدیریت اسلامی
– ذخیره شده – مشابه
حجت‌الاسلام آقاپیروز ادامه داد: این‌گونه نیست که همیشه رهبران کارمند‌مدار و رهبران
کارمدار موفق باشند، در موقعیت‌های گوناگون هر کدام از سبک‌های مختلف رهبری مطرح
می‌شود و این‌جا است که نظریه‌های اقتضایی رهبری شکل می‌گیرد. رهبران کاریزما به
راحتی زیردستان را با خود همراه می‌کنند. وی با اشاره به نظریه هرسی و بلانچارد در سبک
رهبری …
سبک رهبری | پرسشنامه – آزمون
– ذخیره شده
پرسشنامه ها و آزمون های جامع. … پرسشنامه سبک رهبری وارنر بارک · پرسشنامه / خرداد ۱۴
, ۱۳۹۶. تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: ارزیابی میزان تمایل فرد به رهبری تحول گرا و یا رهبری
تعاملی زیر مقیاس ها: تحول گرا – مراوده ای سازندگان پرسشنامه: وارنر بارک معرفی
آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) …
بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر خلاقیت و نوآوری سازمانی در دیوان …
– ذخیره شده – مشابه
هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر رهبری تحولآفرین بر خلاقیت و نوآوری سازمانی و
مدلسازی روابط بین آنها مبتنی بر مدل معادلات ساختاری در ادارات کل دیوان محاسبات ۱۰
استان کشور … (۱۳۹۱)، بررسی رابطه بین سبک رهبری تحولآفرین و خلاقیت
کارکنان در سازمانهای دولتی شهرستان نیریز، ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، شماره
۱، ۲۵-۱٫
رهبری در سازمان – نیپنا
– ذخیره شده – مشابه
۴ مه ۲۰۱۶ … ۱- الوانی، سید مهدی، مدیریت عمومی، چاپ غزل، ۱۳۸۳٫ ۲- تونکه نژاد، ماندنی، مقایسه دو
سبک رهبری خدمتگذار و تحولگرا، ۱۳۸۶٫ ۳- تیموریان، بهنام ، چالش های رهبری سازمانی
،۱۳۸۵ . ۴- حاجی، امیر حسین، رهبری،۱۳۸۶٫ ۵- ساعتچی ، محمود روانشناسی کار، ۱۳۷۹٫
۶- رضاییان، علی ، مبانی سازمان و مدیریت انتشارات سمت،۱۳۸۲٫

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *