دانلود کامل مبانی نظری جایگاه قاعده درء در مسئولیت ناشی از جرایم حدی

Published on Author adminLeave a comment

مبانی نظری جایگاه قاعده درء در مسئولیت ناشی از جرایم حدی

مبانی نظری جایگاه قاعده درء در مسئولیت ناشی از جرایم حدی
دسته بندی مبانی و پیشینه نظری
بازدید ها ۱
فرمت فایل docx
حجم فایل ۵۸ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۳۶

مبانی نظری جایگاه قاعده درء در مسئولیت ناشی از جرایم حدی

فروشنده فایل

کد کاربری ۲۵۲۱۱

کاربر

مبانی نظری جایگاه قاعده درء در مسئولیت ناشی از جرایم حدی

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

خلاصه ای از کار:

جایگاه قاعده درء در مسئولیت ناشی از جرایم حدی

در این مبحث که آخرین مبحث از فصل اول میباشد ، طی سه گفتار در خصوص مفهوم و مبانی قاعده فقهی درء و همچنین در مورد دلالت و جایگاه قاعده در قانون جزایی ایران مطالبی عنوان می شود.

یکی از قواعد مهم حقوق جزای اسلامی که علی رغم اهمیت فراوان آن، کمتر درباره‌‌‌‌اش پژوهش‌های مفید انجام شده، قاعده درء است. در حقوق کیفری موضوعه نیز از تفسیر شک به نفع متهم که از جهات گوناگون به قاعده

……….

– مبنا و مفهوم قاعده درء

۱) مفهوم قاعده درء

کلمه «تدرا» یا «ادرئوا» از ریشه «درء» اخذ و در قرآن مجید نیز بکار رفته است چنانچه در سوره رعد آیه ۲۲ آمده: «و یدرءون بالسنه السیئه» [۱] ودر جای دیگر قید شده «قل فادروواء و عن أنفسکم الموت».[۲]

……………

۲) مبانی قاعده درء

در باب مدرک و ادله حجیت قاعده درء فقهاء و اندیشمندان اسلامی به اقوال و منابع متعددی چون روایات، ادله عقلی، اجماع، مبتنی بودن حدود بر تخفیف، شهرت روایی قاعده و تسالم اصحاب بر حجیت آن؛ استناد کرده‌اند که به بیان و تحلیل آنها خواهیم پرداخت.

۱-۲) منابع روایی

مهمترین دلایل اعتبار یا مشروعیت قاعده درء روایات متعددی است که با اسناد و عبارات گوناگون از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است که می‌توان به دو قسم عمده تقسیم نمود. برخی از این روایات که در بردارنده عین مفاد و

…………..

۲- ۲) تسالم اصحاب بر حجیت قاعده

غایت از تسالم در اینجا همان «شهرت عملی» یا «شهرت استناد» است درباب شهرت عملی گفته شده است که وقتی روایتی که از حیث سند متقن نباشد اما مورد عمل و استناد بزرگان و متقدمان بوده و بر طبق یک روایت

…………..

۳-۲) دلیل عقلی

اساساً در امور قضایی تا وقتی قاضی واقعه خارجی را که به آن وقایع مادی دعوا می‌گویند احراز نکند مجوزی برای صدور حکم نخواهد داشت و در واقع این یک حکم عقلی است که تا زمانی که موضوع احراز نگردد حکم بر آن موضوع حمل نخواهد شد، زیرا نسبت موضوع و حکم مانند علت و معلول است لذا «چنانچه موضوع محرز

……….

۴– ۲) اجماع

یکی دیگر از ادله‌ای که برای اثبات حجیت قاعده درء بدان توسل می شود پیش کشیدن بحث اجماع است. اجماع شباهت زیادی به اصطلاح «عقاید علمای حقوق» دارد ولی ارزش بیشتری برای آن قائل شده اند زیرا اجماع در حقوق اسلامی موجدحق و تکلیف بوده لکن برای عقاید علمای حقوق یا به تعبیری دکترین حقوق صرافا جنبه ارشادی قائل گردیده اند.[۳]

………

۵-۲) بناء حدود بر تخفیف و مسامحه

از جمله مواردی که می‌تواند برای تایید مفاد قاعده درء و اثبات صحت وجود چنین قاعده‌ای در نظام جزایی اسلام مستند تلقی گردد، مبتنی بودن بنای شرع مقدس در اجرای حدود بر تخفیف و مسامحه است در حدود بنا بر احتیاط تا جایی که امکان دارد حد نباید جاری شود همانگونه که در بسیاری از احادیث آمده است، پیامبر

……….

– دلالت قاعده درء

در میان دیدگاه‌های مختلفی که در مورد ضابطه تحقق شبهه قاعده درء وجود دارد ملاک ارجح، قطع و یقین مرتکب به جواز عمل ارتکابی است، رسیدن به چنین نتیجه‌ای اذهان را به بررسی و تحلیل اینکه شبهه موردنظر شارع برای چه کسی ایجاد می‌شود، قاضی متهم یا هر دو؟ سوق می‌دهد یا اساسا آیا به صرف ادعای شبهه می‌توان متهم را مشمول مفاد قاعده درء دانست یا اینکه دادرس نیز باید در وجود شبهه به اقناع وجدانی برسد؟ برای رسیدن به پاسخ سوالات مارالذکر چهار احتمال بیان گردیده که عبارتند از:

……….

۱) شبهه نزد متهم

این اندیشه معتقد است که مقصود از قاعده عبارت از این می‌باشد که به خاطر شبهاتی که نزد مرتکبان حدوث پیدا می‌کند بایستی کیفر را از آنان مرتفع ساخت چرا که عمل مرتکب ملاک مجازات یا عدم مجازات است لذا همان عمل است که باید واجد شبهه یا فاقد شبهه باشد[۴]و کسانی همچون مرحوم اسماعیل صدر معتقدند که به دلالت کلام شارع: «ادرئوا الحدود بالشبهات» سبب حد ثابت است و شبهه رافع آن می‌گردد در حالی‌که شبهه

…………

۲) شبهه نزد دادرس

این عقیده صاحب حقیقی شبهه را قضات می‌داند چرا که مدعی است قاعده درء به صورت فعل امر «ادرئوا» بیان گردید و مخاطب چنین اوامری همچون «حدود را بواسطه‌ی شبهات دفع کنید» قضات می‌توانند باشند و هم آنها هستند که صدور حکم و اجرای کیفر را در اختیار دارند. و همانا مفهوم قاعده این است که «ای قضات با

……..

۳) شبهه نزد قاضی یا متهم

شبهه حسب اوضاع و احوال می‌تواند گاهی نزد دادرس دادگاه باشد و یا نزد متهم و این امر علاوه بر اینکه از لفظ «الشبهات» که به نحو عام بکار گرفته شده قابل استنتاج است، با توجه به این که قانون‌گذار در این مقام حکم را

……….

۴) شبهه نزد قاضی و متهم

این دیدگاه با نگرش به دو جنبه اثباتی و ثبوتی درصدد احراز صاحب شبهه بر آمده است و دیدگاهی جامع‌تر نسبت به موضوع دارد، و معتقد است هم دادرس و هم متهم شامل شبهه موجود در ساختار قاعده درء می‌باشند منتهی شخص متهم از بعد ثبوتی و دادرس نیز از جنبه اثباتی یعنی این دیدگاه نیز به ملازمه شبهه عارض بر

………….

۵) نقد و بررسی دیدگاه‌های تعیین صاحب شبهه

غورسی در جوانب دیدگاهی که صاحب شبهه را قاضی و دیدگاهی که هویت صاحب شبهه را دادرس یا متهم (هردو) می‌داند به نظر می‌رسد قاعده درء را از مصادیق اصل برائت تلقی کرده‌اند و در واقع برای قاعده درء وجود و مجرایی مستقل از مجرای اصل برائت متصور نیستند و میان شبهه اصولی عملی و شبهه قاعده درء خلط

………..

– جایگاه قاعده درء ، در قانون جزایی ایران

قاعده درء خود به صورت یک ماده در قوانین جلوه نکرده است، اما مبنای برخی از مواد، هم در زمینه شبهه متهم و هم در زمینه شبهه قاضی، است.

در زمینه شبهه متهم، تبصره ۱ ماده ۸۲* قانون حدود و قصاص مصوب ۱۳۶۱، جهل تقصیری بسیط را عذر محسوب نمی‌کرد، اما این تبصره در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ حذف گردید. اکنون می‌توان گفت که این جهل عذر محسوب می‌شود، به ویژه اینکه قانون‌گذار در موارد متعددی ثبوت حد زنا و شرب مسکر و سرقت را منوط به علم مرتکب به حکم و موضوع دانسته است. مواد ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۱۶۶و۱۹۸ از آن جمله‌اند.

………..

منابع و ماخذ

قرآن کریم، ترجمه مهدی الهی قمشه‌ای، قم، الهادی، ۱۳۸۰٫

الف) کتاب‌ها

۱) کتب فارسی

  1. اردبیلی، دکتر محمدعلی، حقوق جزای عمومی، چ اول، ج ۲، تهران، انتشارات میزان، گنج دانش، ۱۳۷۷٫
  2. انصاری، قدرت الله و دیگران، تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا، چ اول، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلام، ۱۳۸۵٫
  3. بازگیر، یدالله، قانون مجازات اسلامی در آینه آرای دیوان عالی کشور، تهران، نشر حقوقدانان، ۱۳۷۵٫
  4. بجنوردی، سیدمحمد، قواعد فقهیه، چ دوم، تهران، نشر میعاد، ۱۳۷۲٫

……………….


– یعنی؛ بد را با خوب دفع می کنند.[۱]

– سوره‌ی آل عمران، آیه۱۶۸ «بگو پس اگر می‌توانید مرگ را از خودتان دفع کنید».[۲]

[۳]- محمدی،دکتر ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چ ۱۱، ۱۳۷۸، ص۱۸۱٫

[۴]- صفری، محسن، تقریرات قواعد فقه (۲)، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، نیمسال اول ۸۳-۸۴٫

مبانی نظری جایگاه قاعده درء در مسئولیت ناشی از جرایم حدی
– ذخیره شده
تعداد صفحات فایل: ۳۰٫ مبانی نظری جایگاه قاعده درء در مسئولیت ناشی از جرایم حدی.
قیمت فایل فقط ۲۵,۰۰۰ تومان. پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می
شود. پرداخت و دانلود. مبانی نظری جایگاه قاعده درء در مسئولیت ناشی از جرایم حدی.
توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش). همراه با
منبع …
مبانی-نظری-جایگاه-قاعده-درء-در-مسئولیت-ناشی-از-جرایم-حدی
– ذخیره شده
محصولاتی که دارای عبارت ‘مبانی-نظری-جایگاه-قاعده-درء-در-مسئولیت-ناشی-از-جرایم-
حدی’ هستند. مبانی نظری جایگاه قاعده درء در مسئولیت ناشی از جرایم حدی · مبانی نظری
جایگاه قاعده درء در مسئولیت ناشی از جرایم حدی. قیمت: ۲۷,۰۰۰ تومان. توضیحات دانلود
· صفحه اصلی · لیست محصولات · درباره ما · تماس با ما · راهنمای خرید · نقشه سایت …
مبانی-نظری-جایگاه-قاعده-درء-در-مسئولیت-ناشی-از-جرایم-حدی
– ذخیره شده
عضویت و ورود کاربران. ورود همکار تبلیغ کننده · ثبت نام همکار تبلیغ کننده. بلوک
کد اختصاصی. محصولاتی که دارای عبارت ‘مبانی-نظری-جایگاه-قاعده-درء-در-مسئولیت-
ناشی-از-جرایم-حدی’ هستند. مبانی نظری جایگاه قاعده درء در مسئولیت ناشی از جرایم
حدی · مبانی نظری جایگاه قاعده درء در مسئولیت ناشی از جرایم حدی. قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان
.
مبانی نظری جایگاه اشتباه در متون قانونی جرایم مستوجب حد – جهرم فان
– ذخیره شده
مبانی نظری جایگاه اشتباه در متون قانونی جرایم مستوجب حد. توضیحات: ۵۲صفحه
فارسی (word) با منابع کامل. دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و
انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله
انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته
های مختلف، …
[PDF] بر وقوع جرم در حقوق ایران و فقه امامیه » درأ « بررسی تأثیر قاعده
– ذخیره شده
بررسی تأثیر قاعده. » درأ. « بر وقوع جرم در حقوق ایران و فقه امامیه. محمدامین
پورچنگیز. ) نویسنده مسئول. (،. دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسالمی، دانشگاه …
قاعده و واژه های به کار رفته در آن، تأثیر اعمال قاعده را در وقوع جرم، مسئولیت کیفری
مرتکب و …… روقه یا اموال ناشی از جرم اطالق نمی گردد و تبعاً جرم مداخله در اموال نیز
محقق.
جایگاه قاعده درء در مسئولیت ناشی از جرایم حدی | دانلود
– ذخیره شده
دانلود فایل اصلی مقاله ی مبانی نظری جایگاه قاعده درء در مسئولیت ناشی از جرایم حدی
با لینک مستقیم… این فایل ارسالی در مواردی همچون مبانی نظری جایگاه قاعده درء در
مسئولیت ناشی از جرایم حدی,مبانی نظری جایگاه قاعده در,مبانی نظری ,جایگاه قاعده درء
در مسئولیت ناشی از جرایم حدی کاربرد فراوانی دارد و همه […]
[PDF] اصل مقاله (۶۸۴ K) – فقه و مبانی حقوق اسلامی
– ذخیره شده – مشابه
اما این جایگاه در قانون مجازات اسالمی. ۱۳۹۲ …. امکان. سنجی همسویی تحوالت قاعده درء با
آموزه. های عدالت سنجشی. ١٣. قاعده. درأ. هرچند در بیان فقها و نویسندگان در قالب بیانی
متفاوت مانند. » ادرو الحدود بالشبهات. یا«. ت». درأ …. کری است که همراه با نظریه
مدیریت ریسک جرم ، شالوده افق فکری طرفداران کیفرشناسی نوین در عمل می باشد . در
.
[XLS] مسئولیت کیفری و مجازات – دانشگاه شهید بهشتی

۲۲, ۱۳۴۷, علی آزمایش, شرکت و معاونت در جرم از نظریه قضایی دادگاههای ایران و فرانسه
و عقاید علمای حقوق, آیرم،هرمز, ۸۵۵٫ ۲۳, ۱۳۹۴, نسرین ….. ۲۳۰, ۱۳۷۶, منوچهر خزانی,
ضرر و زیان ناشی از جرم, درخشان نیا، حمید, ۶۶۴٫ ۲۳۱, ۱۳۸۷ …. ۳۰۰, ۱۳۸۴, حسین میر
محمد صادقی, جایگاه قاعده درء در نظام حقوق کیفری ایران و فقه امامیه, زهروی، رضا, ۱۰۵۹٫
بررسی تحلیلی جایگاه تفسیر شک به نفع متهم در حقوق کیفری
– ذخیره شده – مشابه
در همین راستا، ابتدا به بررسی مبانی تفسیر شک به نفع متهم خواهیم پرداخت و سپس
جایگاه تفسیر شک به نفع متهم در حقوق کیفری(شکلی و ماهوی) متمع نظر می‌باشد. … (
موسوی بجنوردی، ۱۳۷۶، ص۸۷) بر مبنای این قاعده در مواردی که وقوع جرم یا انتساب آن
به متهم یا مسئولیت کیفری وی به جهتی از جهات مورد شک یا تردید واقع شود، به موجب

دانلود فایل مبانی نظری جایگاه قاعده درء در مسئولیت ناشی از جرایم حدی …
– ذخیره شده
۹ ژانویه ۲۰۱۸ … مبانی نظری جایگاه قاعده درء در مسئولیت ناشی از جرایم حدی. توضیحات: فصل دوم
پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش). همراه با منبع نویسی درون
متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه. توضیحات نظری کامل در مورد
متغیر. رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب. منبع : انگلیسی وفارسی دارد …
پژوهه » موضوعات پایان نامه رشته حقوق-گرایش حقوق جزا و جرم شناسی
– ذخیره شده – مشابه
شرکت و معاونت در جرم از نظریه قضایی دادگاههای ایران و فرانسه و عقاید علمای حقوق.
مطالعه ی مقررات (نهاد) دیه از منظر آموزه های بزه دیده شناسی … پزشکی از راه دور و
مسئولیت کیفری ناشی از آن در نظام حقوقی ایران. تاثیر مقررات مالی در قرار دادها ….
جایگاه قاعده درء در نظام حقوق کیفری ایران و فقه امامیه. بررسی قوانین کیفری ایران
از نظر جرم …
مبانی نظری جایگاه قاعده درء در مسئولیت ناشی از جرایم حدی – فایل ناب
– ذخیره شده
۲۰ ژانویه ۲۰۱۸ … مبانی نظری جایگاه قاعده درء در مسئولیت ناشی از جرایم حدی. توضیحات: فصل دوم
تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش). همراه با منبع نویسی درون
متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق. توضیحات نظری کامل در مورد متغیر.
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب. منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به …
حقوق جزا(جدول ۲) – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجاندانشگاه آزاد اسلامی واحد …
– ذخیره شده – مشابه
۶ آگوست ۲۰۱۶ … مبانی و نحوه مسئولیت کیفری در رسانه های الکترونیکی ایران, ۱۳۹۵۰۵۱۷۱, ۱۳۹۵/۰۵/
۱۷٫ ظرفیت استاد راهنما … جایگاه خسارت معنوی ناشی از ارتکاب جرم در حقوق جزای ایران
, ۱۳۹۴۰۹۲۸۱۱, ۱۳۹۴/۰۹/۲۸٫ ۱۳۸۲۰۸۰۵۹۵۱۰۲۴ ….. بررسی قاعده درء در پرتو فقه
امامیه و قانون مجازات اسلامی, ۹۶۰۱, ۱۳۹۶/۰۱/۱۵٫ ۱۳۸۲۰۸۰۵۹۶۱۰۱۹٫
[PDF] امامیه فقه منظر از کیفری مسؤلیت بر حکمی جهل تاثیر – مبانی فقهی …
– ذخیره شده – مشابه
۶ ژوئن ۲۰۱۶ … مسؤلیت. کیفری. از. منظر. فقه. امامیه. /. ۱۰۱٫ از نظرگاه حقوقی می. توان گفت که
حقوقدانان نتوانسته. اند مبنای نظری مستحکمی راجع. به تاثیر جهل حکمی بر مسؤولیت
…. در حقوق اسالمی، مستندات فقهی ای که داللت بر تاثیر جهل حکمی بر مسؤولیت
کیفری. دارد، عبارت است از الف( اصل برائ. ت ب( قاعده درء ج(. قاعده قبح عقاب …
[PDF] ﺖ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻘﻬﯽ ﻧﻬﺎد اﻋﺎده ﺣﯿﺜﯿ – مطالعات فقه و حقوق اسلامی
– ذخیره شده – مشابه
۱۰ سپتامبر ۲۰۱۱ … ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻘﻬﯽ ﻧﻬﺎد اﻋﺎده ﺣﯿﺜﯿ . ﺖ. ﻋﺒ ﺎﺳﻌﻠﯽ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ. *. ﭼﮑﯿﺪه. ﻧﻬﺎد اﻋﺎده ﺣﯿﺜﯿﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن
اﻋﺘﺒﺎر، آﺑﺮو و ﺣﻘﻮق ﺳﻠﺐ ﺷﺪه از. ﺑﺰه دﯾﺪﮔﺎن. (. ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﺣﯿﺜﯿﺖ آﻧﻬﺎ را زاﯾﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ. ) …… ﻗﺎﻋﺪه
ﻻﺿﺮر د. ﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻧﻬﯽ ﻧﺪارد و در. ﻧﺘﯿﺠﻪ،. ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﻮم و ﭘﻨﺠﻢ. ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﻬﯽ اﺳﺖ، ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺿﺮر. ﺟﺒﺮان ﻧﺸﺪه ﻧﯿﺰ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ. ،. زﯾﺮا ﻻ در ﺣﺪﯾﺚ ﻻﺿﺮر ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﻔﯽ ﮐﻪ …
اهداف مجازاتها در جرایم جنسی مستوجب حد در حقوق کیفری اسلام – قوه …
– ذخیره شده
۱۶ مه ۲۰۱۷ … برخی با طرح نظریه موسمی بودن مقررات کیفری اسلام و گروهی با برداشتهای مبتنی
بر هرمنوتیک از متون کیفری و دسته ای با توسعه دادن اختیارات حاکم اسلامی در چند و
چون اجرای حدود تلاش کرده ….. بر پایه یک قاعده مسلم فقهی که «قاعده درء» نامیده می شود
هرگونه شبهه ای مانع اجرای حدود و از آن جمله حد در جرایم جنسی می شود.
[PDF] ﻣوﺿوﻋﺎت ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ رﺷﺗﮫ ﺣﻘوق ﺟزا و ﺟرم ﺷﻧﺎﺳﯽ
– ذخیره شده
۱۴ سپتامبر ۲۰۱۷ … گفتمان سیاست جنایی تقنینی در قانون اصالح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی
دارندگان وسیله نقلیه موتوری .۱۲ …. جرائم ناشی از پیشرفتهای تکنولوژی …. قاعده
منع محاکمه و. مجازات مجدد در حقوق بین المللی کیفری، موانع و مقتضیات اعمال آن در
حقوق. کیفری ایران .۲۴۹٫ جایگاه قاعده درء در نظام حقوق کیفری ایران و فقه …
[PDF] بررسی فقهی و حقوقی امکان سنجی الغای مجازات حبس در جرائم علیه …
– ذخیره شده
در جرائم علیه کیان. خانواده. بررسی فقهی و حقوقی امکان سنجی الغای مجازات. ۱حبس در
جرائم علیه کیان خانواده. ۲محمدرضا حائری زاده حریمی. ۳عبدالرضا جوان جعفری. ۴حسین
ناصری مقدم … دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد.
رایانامه: … در جایگاه نظری و عملی، اصولی همچون حکومت اخالق بر خانواده و فرعی بودن.
MCCIP Portal
– ذخیره شده – مشابه
۹ مارس ۲۰۱۴ … ادله اثبات جرایم. ادله اثبات دعوای کیفری در فقه امامیه. اذن و رضایت مجنی علیه در
ارتکاب جرم از منظر فقه و حقوق. اذن ولی امر در قصاص از دیدگاه فقه و حقوق ….. قاعده
احسان. قاعده اضطرار در حقوق و جزاء. قاعده الحاکم ولی الممتنع. قاعده درء. قاعده ضمان ید و
کاربردهای آن در مسئولیت مدنی. قاعده غرر در فقه و قانون. قاعده فراش در فقه …
دکترای فقه و مبانی حقوق – نمونه پروپوزال تکمل شده
– ذخیره شده – مشابه
لذا مبنا و اتکاءِ جرم انگاری بر مفاهیمی چون اخلاق ، حق ، عدالت و قدرت و نهایتاً آزادی
بوده و اهداف ناشی از آن ، ناظر بر تلقّی دولت از رفتارهای مغایرِ هنجارهای مسلّمِ اجتماعی
است . مبانی نظریات وصف جرم انگاری ، بنا به دیدگاه های عدیدۀ موثر بر آن ، در تقابل
با اندیشه و نظریه سیاست جنائی ، به چالش کشیده شده و نوعاً موآخذه می گردد . چرا که بر
خلاف …
قلمرو قاعده درأ در فقه فریقین – انجمن علمی پژوهشی فقه و حقوق قضایی
– ذخیره شده
۲۱ فوریه ۲۰۱۵ … واژه‌های کلیدی: قاعده دَرْء، شیعه ، اهل سنت ، الحدود تدرء بالشبهات ، شبهه موضوعیه ، شبهه
حکمیه ، حدود ، قصاص ، تعزیرات. …. در میان فقهاء شیعه اولین بار شیخ صدوق (ره) در
کتاب من لا یحضره الفقیه حدیث قاعده (درأ) را از پیامبراکرم (ص) نقل می کند که رسول
خدا (ص) فرمودند: «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ.» همچنین ایشان در کتاب …
موضوعات پایان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسی
– ذخیره شده – مشابه
۲۱ نوامبر ۲۰۱۴ … بررسی تطبیقی تاثیر مستی بر مسئولیت کیفری در نظامهای حقوقی ایران و
انگلستان; اصول حاکمه بر ادله در حقوق کیفری ایران و دادرسی های دیوان کیفری بین
المللی; عوامل فحشا در ایران و جرائم ناشی از آن; مطالعه مبانی بزه دیده شناسی نخستین (
علمی) در قانون مجازات اسلامی و چگونگی اعمال آن در آراء دادگاه ها; نظری بر …
[PDF] دﯾﺪه در ارﺗﮑﺎب ﺟﺮاﯾﻢ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻘﺶ زﻧﺎن ﺑﺰه – فصلنامه پژوهش حقوق کیفری
– ذخیره شده – مشابه
ﻫـﺎی ﺟـﺮم، ﻧﻘـﺶ. ﺗﻌﯿﯿﻦ. ﮐﻨﻨﺪه. ای در ﮔﺬر از اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ و ﻓﻌﻠﯿﺖ. ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻧﺪﯾﺸـﻪ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧـﻪ اﯾﻔـﺎء ﻣـﯽ.
ﮐﻨﻨـﺪ . ﻫﻢ. ﭼﻨﯿﻦ وﯾﮋﮔـﯽ. ﻫـﺎی زﯾﺴـﺘﯽ، ﺟﺎﯾﮕـﺎه اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ آﻧـﺎن و راﺑﻄـﻪ. ای ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺑـﺰه. ﮐـﺎران دارﻧـﺪ، در ….
ﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﻘﺶ زﻧﺎن ﺑﺰه. دﯾﺪه در ار. ﺗﮑـﺎب ﺟـﺮاﯾﻢ ﺟﻨﺴـﯽ، ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﯽ. ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﺑﺰه. دﯾﺪه. ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ و
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب زﻧﺎنِ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺰه. ﮐﺎران، ﺑﺎ ﻧﮕـﺎﻫﯽ. ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﮐﯿﻔﺮی اﯾﺮان و ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد
دادﮔﺎه.
اشتباه در امور کیفری | سایت پژوهه پژوهشکده باقرالعلوم
– ذخیره شده
۱۵ نوامبر ۲۰۱۴ … حقوق جزای اسلامی که قانون مجازات اسلامی ایران متاثر از آن است با وجود قاعده درء و
حدیث رفع، اشتباه ناشی از جهل را، رافع مسئولیت کیفری و مانع اجرای حدود می‌شمارد.[۵
] قانون‌گذار در کتاب حدود، قصاص، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده در مواد مختلف جهل
حکمی و موضوعی را مورد عنایت قرار داده است در بخش حدود، فقط در حد زنا، …
اصل‌ برائت‌ و موارد‌ عـدول از آن در حـقوق کـیفری – کانون وکلا اصفهان
– ذخیره شده
از حیث مبنا،در حقوق کیفری اسلام‌ جـایگاه‌ ایـن‌ اصـل را باید در قاعده معروف«درء حدود
به سبب شهادت»جست‌وجو کرد که‌ روایات‌ فـراوانی بـه طـور مستقیم ….. به سبب
ناعادلانه و غیرعلمی بودن‌ نظریه‌ مـکتب‌ تـحققی در مـورد فطری و جبری‌ بودن جرم و وجود‌
مجرمان‌ مـادرزاد،دانـشمندانی از جـمله الکـساندر لاکـاسنی،۱امـیل‌ دورکیم،۲لگرن‌۳،
دوگرف‌۴و دیگران …
[PDF] فقه اصول وحقوق
– ذخیره شده – مشابه
تکرار جرم، جرم حدی، ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسالمی، صحیحه یونس. کلیدواژه ها: پژوهش های
فقه و حقوق اسالمی … مسئولیت مدنی ناشی از تصرفات مالکانه. محمود حکمت نیا- مسعود
فیاضی. مسئولیت مدنی، … روش شناسی حقوق، قواعد بنیادین، نظریه تجزیه و ترکیب
، نظریه گفتمان، ابزارگرایی. کلیدواژه ها: ۲٫ مبانی نظریه عدالت استحقاقی در حقوق …
بررسی تعارض اصل ۱۶۷ قانون اساسی با اصل قانونی بودن جرایم و …
– ذخیره شده
و سایر اصولی که دلالت بر اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها دارد، موجب تخصیص عموم
اصل ۱۶۷ گردیده است؛ اگر چه برای جبران ضرر و زیان ناشی از جرم، می توان در یک
دعوای کیفری به این اصل استناد نمود.(۳) برخی از طرفداران این نظریه چنین استدلال
نموده اند که: «اصل اساسی الزام به رسیدگی، صرفا دعاوی مدنی را شامل می شود و در دعاوی

دانلود کامل فایل بررسی صور ابهام در مورد معامله و مبانی و مستندات لزوم …
– ذخیره شده
۱ روز پیش … ابهام در معامله,ابهام در مورد معامله,بررسی صور ابهام در مورد معامله و مبانی و مستندات لزوم
رفع آن,پایان نامه ابهام در مورد معامله,پروژه ابهام در مورد معامله,جهل نسبت به مورد معامله,
رفع ابهام از مورد معامله,صورتهای ابهام در مورد معامله,مبانی لزوم رفع ابهام از مورد معامله,
مبانی … مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک رهبری ونظریه های آن.
نقد عدالت کیفری ترمیمی در گفتمان جرم شناسی غربی از منظر سیاست …
– ذخیره شده
نظریه جرم شناختی عدالت کیفری ترمیمی، از چالش برانگیزترین کانون‌های مطالعه
بین رشته‌ای میان آموزه‌های فقه جزایی با مدرنیسم علمی در حوزه دانش حقوق است. راهبردهای
سیاست جنایی غرب در واکنش جزایی به بزه، بسیار موقتی بوده، چرخش گرانیگاه در
آنها – از عدالت سزاده به عدالت بازپرور و از آن به عدالت ارعابی و اکنون عدالت ترمیمی –
بر …
[PDF] از ﻧﻘﺪ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﯿﻔﺮی ﺗﺮﻣﯿﻤﯽ در ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻏﺮﺑﯽ ﻣ – پرتال جامع علوم انسانی
– ذخیره شده – مشابه
۱۳ آگوست ۲۰۱۱ … اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ آن روﺑﻪ. روﺳﺖ . اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﭘﺲ از ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻮﺗـﺎه ﻧﻈﺮﯾـﻪ ﻋـﺪاﻟﺖ. ﺗﺮﻣﯿﻤﯽ در ﻗﻠﻤﺮو داﻧﺶ
ﺟﺮم. ﺷﻨﺎﺳﯽ، اﻫﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ وﺣﯿﺎﻧﯽ و رواﯾﯽ ﻣﻮﻟّﺪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ارﻓـﺎﻗﯽ ﻓﻘـﻪ ﮐﯿﻔـﺮی اﺳـﻼم را ﻧﻘـﻞ. ﻣﯽ ….. ﻗﺎﻋﺪه درء. »
را از ﻣﺼـﺎدﯾﻖ ﺳـﻬﻞ ﺑـﻮدن. دﯾﻦ داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺳﻬﻠﻪ و ﺳﻤﺤﻪ ﺑـﻮدن اﺳـﺘﻨﺎد. ﻧﻤــﻮده اﻧــﺪ. (. ﺑﺠﻨــﻮر. دی،.
۱۴۱۷٫ ،. ص. ۱۱۸٫ ). اﺣﺎدﯾــﺚ. ﻓﺮاوان دﯾﮕ. ﺮی ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد ﺳﻬﻠﻪ و ﺳﻤﺤﻪ ﺑﻮدن و. ﺑـﻪ.
سایت شخصی، پایگاه تحلیل های حقوقی – موضوعات کار تحقیقی ۱ …
– ذخیره شده – مشابه
بررسی جنایات ارتکابی در قیام بحرین و لیبی و جایگاه دیوان کیفری بین الملل و
رسیدگی به آنها. بررسی حقوقی – جرم شناختی بزه …. تحلیل و تبیین قاعده درء از
منظر سیاست جنایی اسلام. تحلیل وجدان جمعی و تبیین آثار … چالشهای قانونی و نظری
فراروی مسئولیت کیفری مدیران در عدم اعلام جرم کارکنان. حق سکوت در فرایند دادرسی
از …
پایان نامه های فقه – بانک موضوعات پایان نامه های علوم اسلامی
– ذخیره شده – مشابه
قاعده تجاوز و فراغ از دیدگاه امام خمینی (ره)، مرحوم خوئی و مرحوم حکیم. بررسی
تطبیقی جرایم و مجازات ها از منظر قرآن و کتاب مقدس با تاکید بر نقد شبهات. نظریه
توسعه سیاسی امام خمینی (ره). حق الناس ضمان‌آور در روابط اجتماعی از نگاه قرآن و روایات
. یتیم و حقوق فردی و اجتماعی وی از منظر قرآن. اسراف از دیدگاه قرآن و حدیث. روش قرآن
در بیان …
[PDF] ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮی در ﻓﻘﻪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﯾﺮان
– ذخیره شده – مشابه
ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮی. ﭘﺰﺷﮏ. در ﻓﻘﻪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﯾﺮان. ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺮادی. (ﻓﯿﺎض). *. ﭼﮑﯿﺪه. ﺑﺎ ﺗﻤﺎم دﻗﺖ
ﻧﻈﺮی ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن در اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺧﻮد دارﻧﺪ؛ اﻣﺎ. ﮔﺎﻫﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ. اﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﺟﺮاح. ﺿﻤﻦ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ …
را از ﻣﻨﻈﺮ ﻓﻘﻪ و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﯾﺮان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ. واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی. : ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ،
ﻃﺒﯿﺐ، رﺿﺎﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎر، اﺧﺬ ﺑﺮاﺋﺖ، ﻗﺼﻮر ﭘﺰﺷﮑﯽ، اﺑﺮاء،. ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ . *. ﮐﺎرﺷﻨﺎس. ارﺷﺪ ﺣﻘﻮق ﺟﺰا و ﺟﺮم
ﺷﻨﺎﺳﯽ …
لیست چکیده پایان نامه های تحصیلات تکمیلی در یک نگاه(بخش اول)

م‍ب‍ان‍ی‌ م‍ش‍روع‍ی‍ت‌ م‍طال‍ب‍ه‌ خ‍س‍ارت‌ از دول‍ت‌ ن‍اش‍ی‌ از ک‍اه‍ش‌ ارزش‌ پ‍ول‌ و ف‍وت‌ ف‍رص‍ت‌ · ن‍ق‍ش‌
آف‍ری‍ن‍ی‌ دی‍ن‌ در س‍اخ‍ت‍ار ن‍ظام‌ … ب‍ررس‍ی‌ ن‍ح‍وه‌ اع‍م‍ال‌ دک‍ت‍ری‍ن‌ م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ ح‍م‍ای‍ت‌ در ل‍ی‍ب‍ی‌ ب‍ا
ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ روی‍ک‍رد پ‍ن‍ج‌ ع‍ض‍و دائ‍م‌ ش‍ورای‌ ام‍ن‍ی‍ت‌ و ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ ت‍س‍ری‌ آن‌ ب‍ه‌ س‍ای‍ر ب‍ح‍ران‌ه‍ای‌
ج‍اری‌ ب‍ش‍ری‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ … ب‍ررس‍ی‌ ج‍ای‍گ‍اه‌ ق‍وم‍ی‍ت‍ی‌ در ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ح‍دس‍ی‌ م‍دارس‌ م‍ت‍وس‍طه‌
ای‍ران‌
[PDF] اصول حاکم بر مجازاتها
– ذخیره شده – مشابه
جزایی اسالم، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها تحت عنوان قاعده “قبح عقاب بالبیان” و
اصل “شخصی بودن”. مجازاتها تحت عنوان … جرم شناسی و حقوق. فردی، به اصول و مبانی
کلی و مشترکی دست یافته است که زیر بنای عدالت کیفری را تشکیل می دهد و
فلسفه وجودی ….. ضمان عاقله، مسئولیت حقوقی و مسئولیت ناشی از عمل دیگری. -۱٫
عاقله:.
سلیمان رحمانی سامانی – موضوعات کارنشده حقوق جزا و جرم شناسی
– ذخیره شده – مشابه
نقش دادستان در پیشگیری از وقوع جرم: از نظر تا عمل; مسئولیت کیفری مقامات مافوق
وزیر دستان آنان در حقوق بین الملل کیفری; آزادی مشروط زندانیان در حقوق ایران;
ضابطه مندی اختیارات قضایی در تعیین مجازات در نظام کیفری ایران، انگلستان و
مصر; شرکت و معاونت در جرم از نظریه قضایی دادگاههای ایران و فرانسه و عقاید علمای
حقوق …
[DOC] چکیده:
– مشابه
۲- مبانی و قلمرو بیمه مسئولیت مدنی. مبحث اول: جایگاه بیمه مسئولیت مدنی. مطالعه در
مورد جایگاه یک نهاد یا تأمین حقوقی[۷] به معنی شناخت مفاهیم اولیه و ضروری و تحلیل
آن به عناصر جزئی تشکیل دهنده و سلطه بر تحولات تاریخی آن نهاد می باشد بیمه
مسئولیت مدنی[۸] که برای پوشش دادن به زیان های ناشی از فعالیت های متعدد اجتماعی،
حیات …
جزوه مسئولیت مدنی – انجمن علمی پژوهشی فقه و حقوق قضایی
– ذخیره شده – مشابه
۱ مارس ۲۰۱۵ … مبانی مسئولیت: ۱ در حقوق: الف: بر مبنای تقصیر. ب: بر مبنای خطر. ج: بر مبنای
مختلت. د: بر مبنای تضمین حق. ۲ در فقه: ارکان مسئولیت مدنی: ۱ ضرر. …. ۳ رابطه
سببیت، بر پایه این نظریه دیگر زیان دیده با مشکل و درد سر مواجه نیست بلکه
کافی است که ثابت کند که زیان و ضرر به او وارد شده و این زیان وارد شده ناشی …
موضوعات پیشنهادی دپارتمان رشته حقوق – موسسه علمی پژوهشی نصیر
– ذخیره شده – مشابه
بررسی تطبیقی تاثیر مستی بر مسئولیت کیفری در نظامهای حقوقی ایران و
انگلستان; اصول حاکمه بر ادله در حقوق کیفری ایران و دادرسی های دیوان کیفری بین
المللی; عوامل فحشا در ایران و جرائم ناشی از آن; مطالعه مبانی بزه دیده شناسی نخستین (
علمی) در قانون مجازات اسلامی و چگونگی اعمال آن در آراء دادگاه ها; نظری بر عنصر معنوی
جرم در …
عناوین پایان نامه های رشته حقوق – تهران رساله
– ذخیره شده
۵ نوامبر ۲۰۱۴ … شرکت و معاونت در جرم از نظریه قضایی دادگاههای ایران و فرانسه و عقاید علمای حقوق.
مطالعه ی مقررات (نهاد) دیه از منظر آموزه های … پزشکی از راه دور و مسئولیت کیفری
ناشی از آن در نظام حقوقی ایران. تاثیر مقررات مالی در قرار دادها …. جایگاه قاعده درء در
نظام حقوق کیفری ایران و فقه امامیه. بررسی قوانین کیفری ایران از نظر …
[PDF] بررسی تاثیر رضایت بیمار در ضمان پزشک در حقوق ایران و لبنان
– ذخیره شده
استناد کند زیرا بیمار پزشک را به معالجه و درمان رضایت داده و وی را از خطرات ناشی از
درمان به شرط داشتن علم کافی و … قانون مجازات اسالمی اگر پزشک بدون رضایت بیمار
اعمال طبی و جراحی روی وی انجام دهد مرتکب جرم شده. است. …. جنبه مدنی و فقها و
حقوقدانان در باب ضمان طبیب یا مسئولیت پزشکی بطور کلی وارد بحث شده اند یعنی
از مبانی.
حقوق بین الملل عمومی علامه طباطبایی – فهرست پایان نامه های دانشکده …
– ذخیره شده – مشابه
۱۳۴۷ علی آزمایش شرکت و معاونت در جرم از نظریه قضایی دادگاههای ایران و فرانسه و
عقاید علمای حقوق آیرم،هرمز ۸۵۵ ….. ۱۳۸۴ حسین میر محمد صادقی جایگاه قاعده درء در
نظام حقوق کیفری ایران و فقه امامیه زهروی، رضا ۱۰۵۹ …. ۱۳۸۶-۸۷ محمد علی اردبیلی
تاثیر داده های جرم شناسی بر تحولات مسئولیت کیفری PHD فرج اللهی ،رضا ۱۳۷۳٫
پایان‌نامه‌های فقه جزایی بایگانی – شبکه اجتهاد
– ذخیره شده
چکیده یکی از قواعد مهم و اساسی در فقه وحقوق اسلامی، قاعده ضمان عاقله است که بر
اساس آن مسئولیت پرداخت دیه قتل و جرح خطایی و آن چه به منزله خطاء دانسته شده مثل
جنایات کودکان و … در تطبیق و مقارنه بین فقه امامیه و اهل سنت آن¬چه مشهود است،
اشتراک در مبانی اصلی بحث و اختلاف در اجمال و تفصیل مبانی و شرایط معاونت در جرم
است.
مبانی نظری وپیشینه تحقیق بررسی مبانی فقهی و حقوقی امور ورزشی …
– ذخیره شده
۱۹ ساعت قبل … گفتار نخست : مبانی نظری مسؤلیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی ۱۶ … از بعد
سیاسی چه در درون مرزها و چه برون مرزها ، ورزش دارای جایگاه والائی است . …. این کتاب
به مسئولیت های مدنی ناشی در ورزش و به خطای ورزشی و اثر آن در روابط حقوقی مطرح می
کند و اینکه اجرای قواعد عمومی در ورزش ممکن نیست ، زیرا پاره ای از جرائم …
نقش بزه دیده در وقوع جرم در سیاست جنایی ایران با … – فرانک فیض الهی
– ذخیره شده – مشابه
در حقیقت عامل یک عمل مجرمانه زمانی قابل مجازات خواهد بود که مرتکب آن دارا ی
مسئولیت کیفری باشد یعنی جرم را از روی آگاهی و با اراده آزاد انجام داده باشد به طوری
که بتوانیم جرم را به حساب او بگذاریم. (خاکی، ۵:۱۳۸۸). ۳٫مبانی نظری و چارچوب نظری
. تحلیل فرآیند بزه دیدگی: برخلاف نظریه های جرم شناختی که توجه کمی به عوامل
موقعیتی …
مبانی مجازات | معرفت
– ذخیره شده – مشابه
۱۸ آگوست ۲۰۱۰ … مبانی مجازات در آیینه برخی باورهای دینی و کیفرهای شرعی حسین ابراهیم‌پور
لیالستانی (دانش‌آموخته حوزه علمیه و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی) چکیده کاوش
… مختار بودن انسان، حق بودن مجازات‌های دینی به دلیل پیوند با حقانیت خداوند، در ردیف
قضا و قدر الهی جای داشتن جرم و پیامدهای ناشی از آن و نمونه‌هایی از این دست، …
سرباز عدالت – جبران خسارات ناشی از صدمات جانی در حقوق مسئولیت …
– ذخیره شده – مشابه
بدین نحو بحث از جبران خسارات ناشی از صدمات جانی در دو بخش مجزی قابل بررسی
می‌باشد : از طرفی، خسارات معنوی وغیر مالی (از جمله ناراحتی تحمل صدمه و درد های ناشی
از آن، …. تقسیم بندی در نظامهای حقوقی نوین مطرح شده است و لذا از برخی لحاظ دارای
ماهیت مسئولیت کیفری است و از نظری دیگر طبیعت مسئولیت مدنی و جبران خسارت
را دارد.
موضوعات پایان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسی ۵۳۶ موضوع :: پشتیبان …
– ذخیره شده – مشابه
۱۳ ا کتبر ۲۰۱۵ … نقش دادستان در پیشگیری از وقوع جرم: از نظر تا عمل PHD; مسئولیت کیفری مقامات
مافوق وزیر دستان آنان در حقوق بین الملل کیفری PHD; آزادی مشروط زندانیان در حقوق
ایران; ضابطه مندی اختیارات قضایی در تعیین مجازات در نظام کیفری ایران،
انگلستان و مصر PHD; شرکت و معاونت در جرم از نظریه قضایی دادگاههای …
[PDF] ( ) و ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی اﯾﺮان ﺷﯿﻌﻪ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ از ﻧﮕﺎه ﻓﻘﻪ در ﻣﻘﺎﯾ – پژوهشگاه علوم انسانی
– ذخیره شده
۱۷ مه ۲۰۱۷ … رﻧﺞ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻮارض ﺳﻘﻂ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،ﮔﺰارش ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﺳﻘﻂ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ. اﯾﻤﻦ از ﺟﻮاﻣﻊ در
ﺣﺎل … ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺟﺮم در ﻫﺮ دو ﮐﺸﻮر را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ودر ﻧﻬﺎﯾﺖ از ﻧﻈﺮ …. اﺷﮑﺎﻻت.
ﻋﺪﯾﺪه. ای ﮐﻪ در ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺸﻬﻮدﺑﻮد ﻣﻘﻨﻦ ﺑﺎ وﺿﻊ ﻣـﻮاد. ۶۲۲٫ و. ۶۲۳٫ و. ۶۲۴٫ ﺗﺎ ﺣﺪی. ﺑﻪ ﻧﺎرﺳﺎﺋﯽ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺎﺗﻤﻪ داد و ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﺳﺎل. ۱۳۹۲٫ در ﻗـﺎﻧﻮن. ﻣﺠﺎزات ا. ﺳﻼﻣ. ﯽ ﻋﻼو.
نقش دکتر ناصر کاتوزیان در تحول مسوولیت مدنی در حقوق ایران
– ذخیره شده – مشابه
وبلاگ هواداران پروفسور امیرناصر کاتوزیان – نقش دکتر ناصر کاتوزیان در تحول
مسوولیت مدنی در حقوق ایران – مجموعه مقالات ،عکس ها و کتب حقوقی،فقهی،سیاسی و …
علاوه بر حقوق خصوصی برخی از نظرات استاد در بعضی از مباحث حقوق عمومی هم از
جایگاه خاصی برخوردار است: که از جمله آنهاست کتاب وزین و جالب مبانی حقوق عمومی و
مقاله های …
[PDF] اصل مقاله – مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی – دانشگاه تهران
– ذخیره شده – مشابه
۱۱ نوامبر ۲۰۱۴ … ﻭﺍﺟﺪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻭ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﭘﻴﺸﻴﻨ. ﻲ. (. ﺑﺪﻳﻬﻲ. ) ﺩﺭ ﻋﻘﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ … ﻭ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤـﻲ. ﺗﻮﺍﻧﻨـﺪ ﺍﺯ ﻫـﻴﭻ ﺷـﻨﺎﺧﺖ. ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻭ ﺍﺗﻔﺎﻗﻲ
ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮﻧﺪ، ﻭ ﺷﺄﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺤﺾ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻨﺸﺄﺷﺎﻥ ﻣﻲ. ﮔﻴﺮﻧﺪ. ». (Kant, Groundwork , ….. ﺍﺧﻼﻕ ﻛﺎﻧـﺖ
ﺩﺭ. ۱۷۹۷٫ ). ﺑﻨـﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻣﻤﻜـﻦ ﺍﺳـﺖ ﻧﻘـﺪ ﺑﻨﺘـﺎﻡ. ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺋﺖ ﻛﺎﻧﺘﻲ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻧﺎﻓﺎﻳﺪﻩ. ﮔﺮﺍ ﻧﺒﺎﺷﺪ . ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺍﮔﺮ ﺑﻨﺘﺎﻡ
ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺭﻭﺵ. ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻭ ﻧﻈﺮﻳ. ﺔ. ﺍﺧﻼﻗـﻲ ﻛﺎﻧـﺖ. ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ. ﺩﺍﺷﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺑﺮﭼﺴﺐ.
[PDF] سیاست جنایی ایران در قبال جرایم خانوادگی – دانش انتظامی البرز
– ذخیره شده
۳۱ دسامبر ۲۰۱۶ … ن روابط در مقررات جزایی، ناشی. از رویکردی آگاهانه، منطقی و مبتنی بر مبانی علمی و
یا. اقتضائات عملی مشخص است یا فارغ از یک. ” سیاست جنایی تقنینی. ” و فقط
ترجمان منابع فقهی و. قوانین خارجی، بدون درک و لحاظ مبانی تاثیرگذاری این عنصر
است؟ نگارنده برای پاسخ به این پرسش،. سیاست جنایی تقنینی در قبال.
آرشیو سایر مقالات و جزوات حقوقی – موسسه بزرگ قانون یار مبتکر …
– ذخیره شده – مشابه
۲۱ مه ۲۰۱۵ … (کد۶۰۰۶)متن سخنرانی دکتر ناصر کاتوزیان ((با عنوان جایگاه دفاتر اسناد رسمی در
نظم حقوق کنونی جایگاه دفاتر اسناد رسمی)). لینک دانلود …. جزوه جرم شناسی دکتر
تدین و نکات طلایی آن از کتاب سه استاد برجسته((ناشر: بهنام اسدی مدیر سایت قانون
یار)) ….. قاعده درء و تفسیر نصوص جزایی به قلم استاد جلیل امیری.
[DOC] PDF-FA – فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد
– ذخیره شده
هم چنین در پرتو حرمت عملیات استمنا و استشها و شراب خواری، از خطرات آن نیز محفوظ
ماندهاند؛ اما به واسطه بی توجهی به معامله و استعمال مواد مخدر و عدم تفهیم جایگاه آن در متن
… تحقیقات نشان میدهد که عالمان دینی، مواد مخدر را از بزرگ ترین اسباب گسترش جرم
و جنایات در جامعۀ آلوده به آن دانسته و آن را سلاحی بس خطرناک که دشمن آن را به خاطر …
[PDF] مسوولیت تیم پزشکی در شبیه سازی رویان های انسانی
– ذخیره شده – مشابه
حاضر در قبال شبیه س ازی های غلطی که منجر به اختالالت مغزی و رفتاری و در پی آن
ارتکاب جرم توس ط فرد حاصل از این فرآیند می باشد،. تنها با رژیم حقوقی »
مسوولیت کیفری نیابتی: ناشی از عمل غیر« می توان تا حدودی پاسخگوی بسیاری از
سواالت در این زمینه بود. مضافاً اینکه ….. به نظریه متخصصین بر قاضی واجب است.
[PDF] ﺗﮑﺮﯾﻢ ﺣﯿﺎت و ﺗﺤﻮﻻت ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ اﯾﺮان – مجله پژوهش های فقه و حقوق اسلامی
– ذخیره شده
ﻣﺤﺪودﯾﺖ. ﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮن از ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ و. اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺿﻤﻦ آﺷﮑﺎرﮐﺮدن اﯾﺮادﻫﺎ. ، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی اﺻﻼﺣﯽ ﺧﻮد را اراﺋﻪ ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ . ﮐﻠﯿﺪ واژه. :ﻫﺎ. ﺣﻖ ﺣﯿﺎت، ﺟﺮم …. ی
اﻟﻬﯽ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻄﺮی، ﺣﻖ. دارد ﺣﯿﺎت او ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻠﺐ ﺣﯿﺎت وی ﺟﺰ در ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﮕﺮدد .» -۳٫
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﺣﻖ ﺣﯿﺎت. د. رﻣﻮرد اﯾﻦ ﮐﻪ. ﺣﻖ ﺣﯿﺎت از ﮐﺠﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ. ﺷﻮد ، ﺳﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﻄﺮح. ﺷﺪه. اﺳﺖ. : -۳٫ –
۱٫
قلمرو استدلال قیاسی؛ با نقدی بر روش شناسی قیاس … – سپهر عدالت
– ذخیره شده
درباره اعتبار قیاس در ساحت جرم و مجازات‌ها نیز شیوه طرح موضوع در فقه را به نقد
کشیده، نشان خواهیم داد که شیوه مزبور فاقد انسجام لازم و دارای ایراد «روشی» است.
مساهمت تحقیق حاضر در …. در صورت التزام به تئوری تصویب نیز اساساً احتمال خطا
در قیاس منتفی است و در نتیجه شبهه که موضوع قاعده درء است منتفی می‌گردد. امّا بنا
بر نظریه دوم …
مدیریت حوزه علمیه استان قم – اخبار > موضوعاتی را که شما نمی توانید …

۲۹ ا کتبر ۲۰۱۷ … ۶۱ اثر توبه در جرائم حدی و چگونگی احراز آن ۶۲ اثر معرفه النفس إلی الکمال ۶۳ اثرات
….. ۴۸۳ ارائه الگو و مولفه های سور از منظر آموزه های دینی و جایگاه آن در ابعاد اخروی،
خانوادگی و اجتماعی زندگی ۴۸۴ ارائه الگوی تهذیب نفس با نگرش به … ۵۵۴ ارزیابی
مبانی مدرنیزم از منظر اسلام ۵۵۵ ارزیابی نظریه وجه اعجاز هدایتی قرآن
قلمرو استدلال قیاسی؛ با نقدی بر روش شناسی قیاس جزائی در فقه …
– ذخیره شده – مشابه
۴ ا کتبر ۲۰۱۵ … درباره اعتبار قیاس در ساحت جرم و مجازات‌ها نیز شیوه طرح موضوع در فقه را به نقد
کشیده، نشان خواهیم داد که شیوه مزبور فاقد انسجام لازم و دارای ایراد «روشی» است. …. در
صورت التزام به تئوری تصویب نیز اساساً احتمال خطا در قیاس منتفی است و در
نتیجه شبهه که موضوع قاعده درء است منتفی می‌گردد. امّا بنا بر نظریه دوم که …
دانش فقهی و حقوقی – فقهی
– ذخیره شده – مشابه
ا در مبحث؛ مرور زمان در مجازات های بازدارنده ماده ۱۷۳ آمده است؛ در جرائمی که مجازات قانونی
آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا ….
در فصل اول بحث مربوط به مرور زمان، با استفاده از بیانات استاد در کلاس درس و در
مواردی نقل عین عبارات ایشان به تبیین قاعده مرور زمان، انواع و جایگاه آن در حقوق می …
بانک مقالات فقهی حقوقی – مشروعیت به کارگیری قراین در اثبات جرم …
– ذخیره شده – مشابه
بانک مقالات فقهی حقوقی – مشروعیت به کارگیری قراین در اثبات جرم از منظر فقه
جزایی – … ۱-جایگاه ادله در فقه اسلامی اگر ادله اثبات …. در این حوزه هر چیزی نمی تواند
به عنوان دلیل یا وسیله اثبات امری مورد استفاده قرار بگیرد، بلکه هر سیستم حقوقی
اصول، مبانی، قواعد و چهارچوب خاصی دارد که مسائل قضایی را با توجه بدان حل می کند.
حقوق جزا وجرمشناسی.ایران اسلامی – ۲۵ – فلسفه حقوق و مجازاتها:
– ذخیره شده – مشابه
ایران اسلامی – ۲۵ – فلسفه حقوق و مجازاتها: – مباحث حقوق و فقه جزای اسلامی و
جرمشناسی و پیشگیری از جرم . … فلسفه تشریع جرایم حدی ازنگاه یک محقق …
بعنوان مثال می توان ذکر کرد جرایم علیه مذهب که ناشی از بی احترامی و جادوگری بود و
مدتها در قوانین جایی بس بزرگ داشت قدرت خود را از دست می دهد و از بین می رود ولی در
عین حال نباید …
تحلیل رفتار پرخاشگری و خشونت ورزشی با تاکید بر رهیافت …
– ذخیره شده
این مقاله با الهام از رهیافتهای نظری روانشناختی اجتماعی ضمن تحلیل نظام رفتاری
پرخاشگری و خشونتهای ورزشی، به کنترل خشونت و راهکارهای پیشگیری آن میپردازد.
… نوع کارکرد تاثیر ورزش در پرورش صفات و ویژگی های فردی همچون پرورش
خصوصیات اخلاقی، رشد شخصیت، اعتماد به نفس، پذیرش مسئولیت مورد بررسی قرار
می‌گیرند.
[PDF] رویکرد شورای امنیت در مواجهه با بحران کشور اسلامی سوریه – پژوهشی …
– ذخیره شده
۱۴ نوامبر ۲۰۱۵ … مبانی نظری. از آنجا که تجزیه و تحلیل رویکرد قدرت های بزرگ به ویژه پنج عضو دائم
شورای امنیت. به اعمال دکترین »مسئولیت حمایت« در سوریه، مستلزم ارزیابی این
موضوع در چارچوب. نظری دقیق و سنجیده ای است که بتواند از قدرت تبیینی مناسبی
برای ارزیابی جایگاه،. رفتار و رویکردهای قدرت های بزرگ در عرصه روابط …
فقهی . حقوقی . سیاسی – سیستم حقوق کامن لا
– ذخیره شده – مشابه
قابل یاد آوری است که اصول ناشی از آراء را در اصطلاح حقوق انگلیسی کامن لا
Common Law مینامند. ۲٫ کامن لا …. باوجودیکه سیستم حقوق کامن قبل از استقلال
بعنوان مبانی رسیدگی قضا در سرزمین امریکا پذیرفته شده بود و منبع حقوق را
تشکیل میداد اما در ین مقطع تاریخ از تاثیر سیستم حقوق رومن ژرمنیک نیز در آن وقت
دور نمانده است.
[DOC] ۴- مکتب تحققی و رویای بازپروری
– ذخیره شده – مشابه
بنابراین در حالی که بکاریا معتقد به اراده آزاد به صورت کلی بود و بنتام اراده آزاد را
به صورت محدود می‌پذیرفت، مکتب تحققی مسئولیت را به طور کلی رد می کند. عقاید
اثبات …. به موجب این نظریه مجازاتی که بزهکار تحمل می کند باید با شدت جرم
ارتکابی متناسب باشد و از این رو هر چه جرم شدیدتر باشد مجازات نیز شدیدتر خواهد
بود. در واقع …
به سوی حقوق جزای انسانی
– ذخیره شده
به گزارش پایگاه بین المللی همکاریهای خبری شیعه (شفقنا)، دکتر غلام حیدر علامه
استاد دانشگاه و حقوقدان برجسته کشور طی مقاله ای به جایگاه حقوق جزا در افغ… …
اصل مزبور به این معناست که افراد تنها در برابر اعمالی مسؤولیت جزایی خواهند داشت
که اعمال مزبور در زمان ارتکاب شان بدون هیچ ابهامی در قانون جرم شمرده شده باشند و برای
آنها …
وبلاگ تخصصی حقوق و فقه – حقوق و تکالیف ورزشی
– ذخیره شده – مشابه
۱۰ ا کتبر ۲۰۱۲ … اجرای قواعد عمومی مسئولیت در حقوق ورزشی ممکن نیست؛زیرا پاره‌ای از جرایم مانند
ضرب و جرح،در این زمینه مباح و گاه ممدوح است،بازیکنان،در رابطهء میان خود و …
مسئولیت خساراتی که تماشاگران‌ مسابقه‌های ورزشی می‌بینند،اصولا بر عهدهء
برگزارکنندگان آن است،مگر این که ناشی‌ از خطای بازیکنان یا اقدام تماشاگران باشد.
فایل word مبانی نظری قاعده درء – دانلود رایگاندانلود رایگان
– ذخیره شده
۱۱ آگوست ۲۰۱۷ … نوع فایل:wordوقابل ویرایش. – جایگاه قاعده درء در مسئولیت ناشی از جرایم حدی. در
این مبحث که آخرین مبحث از فصل اول میباشد ، طی سه گفتار در خصوص مفهوم و مبانی
قاعده فقهی درء و همچنین در مورد دلالت و جایگاه قاعده در قانون جزایی ایران مطالبی عنوان
می شود. یکی از قواعد مهم حقوق جزای اسلامی که علی رغم اهمیت فراوان آن، …
[PDF] هدف میز حاشیه نشینی – شورای اسلامی شهر زاهدان
– ذخیره شده
۱۰٫ شوراها/ نگاهی به وضعیت شوراهای فرادست. ۱۰٫ تبیین جایگاه نظام شورایی در
الیحه برنامه ششم توسعه کشور رضوری است …. تمرکـز زدایـی مدیریتـی، واگـذاری
مسـئولیت های برنامه ریـزی از سـطوح. دولتـی بـه نهادهـای محلـی و باالخـره …. امـور،
حمایـت از معتمدیـن و صاحبـان اندیشـه و قلـم، گسـترش مبانـی نظری. و کاربـردی و
شـیوه هـای نویـن …
اساس «تکفیر» در اسلام از «اسرائیلیات» ناشی میگردد! – سپرغۍ
– ذخیره شده
۲۶ ژوئن ۲۰۱۷ … از آن جمله «احادیث»ی که مبانی کلیدی ایدئولوژی طبقات حاکمه اسلامی را سفت میکرده
اند؛ به حد کافی باقی و مقبول و مطاع نگهداشته شده اند. “خیر الناس قرنی، ثم الذین
یلونهم، ثم الذین یلونهم، ثم یجیء اقوام تسبق شهاده احدهم یمینه و یمینه شهادته” گویا
حدیث خیریه و قول بیچون و چرای پیامبر اسلام است که چنین معنی میدهد:.
منشاء پیدایش حقوق بشر و مبانی آن
– ذخیره شده – مشابه
۱۴ سپتامبر ۲۰۱۳ … همواره شکاف و فاصله طبقاتی افراد و جامعه در ابعاد مختلف اقتصادی ، اجتماعی به حدی
عمیق و پیچیده بوده است که عموماً همبستگی اجتماعی و حس عدالت خواهی مردم و … هستی
شناختی ، حقوق بشر ، با تبیین جایگاه آزادی به عنوان حق ، در رابطه انسان و مردم قابل
تعریف است در تعریف سیاسی حقوق بشر مفهوم روابط دوگانه فرد …
دانلود پایان نامه و سمینار ارشد – عصر جدید » پایان نامه های ارشد فقه و …
– ذخیره شده
… در مراجع انتظامی · پایان نامه ارشد:تحلیل فقهی و حقوقی قاعده درء با تاکید بر رویه
قضایی · پایان نامه ارشد:تحلیل فقهی ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای
غیر مسلمان · دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:تبیین و بررسی مهدویت در صحاح سته ·
پایان نامه ارشد:تبیین حدیث غدیر با توجه به آیات اکمال و تبلیغ و پاسخ به شبهات
آن …
فصلنامه حقوق ملل، شماره ۱۷ – Magiran
– ذخیره شده – مشابه
جایگاه موافقت نامه داوری در قوانین داخلی و اسناد بین المللی محمدمهدی پور*، علی سهراب
زاده ص ۴۱ مشاهده متن [PDF 296KB] ….. تجلی و تاثیرپذیری قصاید ناصرخسرو از قرآن
و حدیث محسن راثی، جبار نصیری* ص ۳۹۱ چکیده مشاهده متن … درآمدی بر مبانی حقوق
شهروندی از منظر فقه و دین اسلام منصوره ارجمندی فرد* ص ۴۷۳ چکیده مشاهده متن [PDF …
دادگستر – تحولات تاریخی درجه بندی مجازات
– ذخیره شده – مشابه
عناوین خلاف و جنحه و جنایت را نسخ ننموده باشد ؛ زیرا تقسیم جرایم به خلاف ، جنحه و
جنایت به اعتبار شدت و ضعف مجازات آنها بوده و تقسیم مجازات به قصاص ،حدود ، دیات و
تعزیرات به اعتبار مجازاتها می باشد که در این خصوص به قسمتی از نظریه مشورتی
اداره حقوقی اشاره می گردد : ((تقسیم جرایم به قصاص ، حدود ، دیات و تعزیرات نافی و …
پیچک – دانشورفقه وحقوق(اعظمی) – بلاگفا
– ذخیره شده – مشابه
دانشورفقه وحقوق(اعظمی) – جدیدترین اخبارومقالات فقهی- حقوقی -اجتماعی – دانشورفقه
وحقوق(اعظمی)
پورتال حقوقی محمدرضا متین فر – لیست کامل مقالات حقوقی
– ذخیره شده – مشابه
مبانی اساسی منشور سازمان ملل متحد در مورد ایجاد و حفظ صلح …. لغو مصونیت قضائی
وکلای دادگستری انگلستان در ارتباط با دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از انجام وظائف ….
قاعده استحسان قاعده درء (۲) قاعده درء (۱) قاضى تحکیم قدرت بر تسلیم مورد معامله مَهریه
؛ عندالمطالبه یا عندالاستطاعه؟ مفهوم مصلحت و جایگاه آن در نظام قانونگذارى جمهورى …
بانک جزوات و فایل های صوتی قانون یار – سایر کتب حقوقی((۲))
– ذخیره شده – مشابه
(شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح) …. جایگاه سرقت در حوزه مفهومی مالکیت و
بررسی تطبیقی مفهوم سرقت در چهار نظام حقوقی((حسین آقایی نیا و آزاده چلبی)) … (
کد۶۱۵۹)قاعده درء.قاعده درء و تفسیر نصوص جزایی به قلم استاد جلیل امیری. لینک
دانلود. (کد۶۱۶۰)قانون پنج ساله پنجم.مقررات قانون برنامه پنج ساله پنجم در امور
حقوقی و …
بیان … اکبر نقدی سپهوند
– ذخیره شده – مشابه
مستند قانونی نظریه خود را بیان نمایید. (۱نمره). پاسخ- مستند قانونی در … دسته بندی
: روز سه شنبه ۱۳۹۵/۹/۱۶ ساعت ۱۷ جلسه دفاع از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق
جزا و جرم شناسی در سالن جلسات دانشکده حقوق و علوم سیاسی برگزار خواهد شد. نظر
بدهید ….. تحلیل و تبیین قاعده درء از منظر سیاست جنایی اسلام. تحلیل وجدان جمعی و

دفاع مشروع در پرتو سندرم زنان کتک‌خورده – فقه و حقوق اسلامی
– ذخیره شده – مشابه
به این منظور ضروری است ابتدا مفهوم سندرم زنان کتکخورده و سایر مفاهیم مرتبط،
مشخص شود؛ سپس جایگاه و نقش سندرم مزبور به منزله یک دفاع قانونی، از نظر … پیش
از پرداختن به ارتباط میان اختلال مزبور با رفتارهای مجرمانه، لازم به ذکر است در
ارتباط با اختلال فشار روانی پسآسیبی و مسئولیت کیفری، دو حالت را میتوان
تصوّر نمود.
بررسی میزان مشارکت و اعتماد مردم در زمینه بافت های فرسوده منطقه خزانه
– ذخیره شده – مشابه
جرایم در بافت فرسوده بیشتر از جاهای دیگر است. … رسمی ترین تعریف نظری بافت
فرسوده مربوط به یکی از مصوبات سال ۱۳۸۴ شورای عالی شهرسازی و معماری است.در این
سند آمده … حرکت نوسازی بافت فرسوده شهری از نوع حرکات پیچیده ایست که مستلزم
مشارکت افراد و گروه های ذی نفع و ذی مسئولیت برای تحقق اهداف نوسازی است.
برائت پزشک – وکیل وکالت -vakilvekalat
– ذخیره شده – مشابه
۱۵ نوامبر ۲۰۱۴ … مدفون می‌کنند و آخر کار مبانی مسوولیت پزشک مقصر را برایتان توصیف می‌کنند و
با نهایت مهارت از پاسخ شما در می‌روند که : آیا پزشک محتاطِ حاذق غیرمقصر، در … فقهای
معظم نظراتی ارائه فرموده اند که زیربنای نظری و ‌اساس قانون مجازات اسلامی ، دارد
ابن‌ادریس، صاحب کتاب السرائر، از مفاخر حدیث و فقه شیعه و عالمی است …
تبعیض‌های سیستماتیک به فقر و حاشیه‌نشینی دامن زده است/ دولت از …
– ذخیره شده
۹ آگوست ۲۰۱۷ … را باید به هر ترتیبی شده از این حالت خارج و به مسئولیت دولت متصل کنیم. ….
همچنین این افراد بزرگوار وقتی با گفتارهای افرادی همچون ما مواجه می‌شوند ما را به نظری
صحبت کردن متهم می‌کنند به اینکه بسیار انتزاعی سخن می‌گوییم و کارهای خود را
اموری راهبردی …. تاریخ هر جامعه نشان می‌دهد حدی از بزه، جرم، انحراف و…
خسارت معنوی و شیوه های جبران آن – حرفهایی از حقوق
– ذخیره شده – مشابه
۳ـ تألمات جسمانی ماند شکنجه بدنی یا درد ناشی از ضرب و جرح و امثال آن که باز با
مقولات قبل کاملا متفاوت است.«۲» … ۲ جایگاه خسارت معنوی در قوانین جاری کشور.
به وجهی که قبلا …. یکی از اصول مهم حاکم بر روابط اجتماعی اصل ضرورت جبران
زیانهای وارده بر اشخاص به وسیله دیگران یا قاعده مسؤولیت مدنی به معنای خاص است.
برخی حقوق …
نقش باورهای دینی در پیشگیری از جرم – سامانه ملی مقالات تخصصی …
– ذخیره شده – مشابه
سامانه ملی مقالات تخصصی رشته حقوق – نقش باورهای دینی در پیشگیری از جرم – –
سامانه ملی مقالات تخصصی رشته حقوق. … حال با توجه به نظریه برخی از دانمندان علوم
اجتماعی نظیر Tuttle که دو عامل حتمی بودن و شدت مجازات ها را در کاهش جرایم ارتکابی
موثر می دانند و با توجه به اینکه مجازات الهی حتمی و شدید است فلذا اعتقاد مذهبی را به
یک …
همایش ها – وبلاگ حقوقی فریبا زارعی خالدآبادی
– ذخیره شده
۱۹ فوریه ۲۰۱۴ … ۱٫مفهوم شناسی شهروند از نگاه امام خمینی در زیست بوم حکومت اسلامی و حکومت لیبرال
و تأثیر آن بر پردازش نظریه حقوق شهروندی. ۲٫تفاوت‌های نظریه … ۴- مطالعه اسناد ملی
حقوق شهروندی از حیث ماهیت، جایگاه، مبانی، سازکارها و نتایج مورد نظر. ۵- مطالعه ….
مطالعه تطبیقی شبهه قاعده درء در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلستان.
کنش های متاثر از محیط وراهبردهای مهار پدیده مجرمانه – تحقیقات حقوقی آزاد
– ذخیره شده – مشابه
پیشتر تحت تأثیر نظریه های تکامل و وراثت و از طریق تحقیقات منظمی‌که توسط
متفکرانی چون لمبرزو در مورد بزه کاران صورت پذیرفت توجه به عوامل فردی واثر آن ها
بر پدیده مجرمانه بیش از سایر عوامل بود از نظر آنان جرم پدیده‌ای فردی دانسته شده که
عموما ناشی از نقصان ساختار فردی است اما امروزه نتیجه مطالعات گسترده وهمه جانبه‌ای
که در …
[DOC] [DOC] 9
– ذخیره شده – مشابه
پاسخ به این پرسش ها مستلزم شناخت نظریه های مختلف جامعه شناسی و روان شناسی
است که هرکدام سعی درتبیین مسائل ،آسیب ها وبحران های اجتماعی از نظر گاه های مختلف
دارند.این دید گاه ها متاثر … یعنی یک آسیب که در یک جامعه ی با سیاست لیبرال، فقط
یک جرم محسوب می شود، در ایران علاوه بر جرم بودن، گناه به شمار می رود. این نگرش خاص

بخش مقالات – وب سایت اختصاصی رضا نجفلو
– ذخیره شده
استفاده از دوربین‌های مدار بسته که در سراسر دنیا کاربرد داشته و در ایران نیز روبه
گسترش است، دو جنبه دارد؛ از یک سو می‌تواند ابزاری برای پیشگیری از جرم باشد واز
سوی دیگر تهدیدی برای نقض …. مبانی صدور قرار منع تعقیب ….. در حقوق کیفری
اسلام جایگاه این اصل را باید در قاعده ی معروف (( درء حدود به سبب شبهات )) جستجو
کرد .
آیت الله دکتر زاهدانی – فهرست عناوین پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد
– ذخیره شده – مشابه
۱ ا کتبر ۲۰۱۲ … ۵ بررسی قاعده درء از دیدگاه فقه و حقوق رسول امیدی … ۲۹ بررسی مبانی فقهی تاثیر
جهل و ناآگاهی در جرایم مستوجب حد از منظر امامیه و اهل سنت حمید حسنی … ۱۵ بررسی
مبانی فقهی جایگاه قبله در احکام مختلف از دیدگاه عامه و خاصه ادامه فهرست پایان نامه های
دوره کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی …
مبانی نظری جایگاه قاعده درء در مسئولیت ناشی از جرایم حدی – فایل فانوس

Categories فانوسTags جایگاه اشتباه در قانون حدود و قصاص, جایگاه اشتباه در متون
قانونی جرایم مستوجب حد, جایگاه قاعده درء در مسئولیت ناشی از جرایم حدی, مبانی نظری
, مبانی نظری جایگاه اشتباه در متون قانونی جرایم مستوجب حد, مبانی نظری جایگاه
قاعده در, مبانی نظری جایگاه قاعده درء در مسئولیت ناشی از جرایم حدی …
پیام آفتاب – تقنین در ترازوی فقه
– ذخیره شده
که وارد زبان عربی بعد وارد زبان فارسی شده است, در لغت فارسی و عربی به معنای
قاعده کلی است که بر همه جزئیاتش منطبق گردد و احکام جزئیات از آن شناخته‌ شود. …..
احصاء فروعات فقهی و حقوقی و عدم ذکر قواعد و ضوابط کلی در قانون علاوه بر حجیم
شدن و عدم امکان احصاء واقعی، نظام بسته¬ای را ایجاد می¬کند که جای نظریه پردازی
باقی …
تاثیر حجاب و عفاف بر کاهش آسیب اجتماعی
– ذخیره شده
۳۰ آوریل ۲۰۱۲ … از آن جا که این موضوع نقش بارزی درکاهش آسیب اجتماعی دارد سعی شده با رویکرد به
جایگاه نهاد خانواده نقش آن در پایداری اجتماع ارائه گردد. …. تاریخچه حجاب وعفاف. تاریخ
حجاب به آفرینش اولین موجودات روی زمین یعنی آدم و حوا بازگشت می‌ کند و فراز و
نشیب ‌های بی شمار تاریخ، قدرت محو آن را نداشته است. «یا بنی آدم قد …
موسسه حقوقی همای عدالت گستر شیرازی
– مشابه
«عطف به استعلام شماره ۸۶۴ مورخ ۲۹/۷/۸۱ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین
قوانین قوه قضاییه به شرح زیر اعلام می گردد: چنانچه دادگاه وفق ماده ۱ قانون تشدید
مجازات مرتکبین …. جایگاه خسارت معنوی در قوانین جاری کشور …. جرائم ناشی از تجاوز
به منابع آبی نیز شامل این قاعده بوده و هر جرمی که واقع گردد از شمول این امر خارج نخواهد
بود.
حمایت از زنان قربانی ترور در حقوق بین‌الملل: در پرتو مفهوم نظم اجتماعی …
– ذخیره شده
به نظر کمیسیون حقوق بین‌الملل نقض حقوق بین‌الملل که قابل انتساب به دولت‌ها
باشد؛ در کلیه موارد موجب مسئولیت آن‌ها می‌گردد. … (۲۰۱۵) قتل، تهدید به قتل و اضطراب
ناشی از آن، سوءقصد یا آسیب جسمانی شدید علیه زنان، احساس ترس دایمی، حمله‌های خطور
خاطرات اقدامات تروریستی، افسردگی، …. این موارد مبانی برقراری حقوق بشر می‌باشد.
فروغ مهر یزدان – تحصیل دلیل در حقوق کیفری
– ذخیره شده – مشابه
۳ سپتامبر ۲۰۰۹ … در اروپا پس از تحریم دلیل اثباتی اوردالی پیکار تن به تن به عنوان دلیل اثباتی
جرایم متداول شد و تا انقلاب کبیر فرانسه ادامه داشت . ۲(( از آثار ….. در حقوق کیفری
اسلام جایگاه این اصل را باید در قاعده ی معروف (( درء حدود به سبب شبهات )) جستجو
کرد . … اصل برائت یک اصل عملی است که از عدالت حقوقی ناشی می شود .
اجتهاد موجود و اجتهاد مطلوب – علی‌اکبر‌رشاد
– ذخیره شده
۱۳ سپتامبر ۲۰۱۷ … من اینجا نظر به دانشگاه ها ندارم، دانشگاه ها نیز باید اصلاح بشود و این مسئولیت بر ذمه
ی شورای انقلاب فرهنگی است که متاسفانه تا سطح شورای عالی اداری یک … نو برای
یک بحث، طرح نکته ای جدید، ارائه ی راهکار یا راهبردی تازه، ارائه ی نظریه ی جدید،
تاسیس دانش نو، طراحی دستگاه معرفتی جدید، همه و همه مصادیق نوآوری …
حقوق: خسارت معنوی و شیوه های جبران آن
– ذخیره شده – مشابه
۲۳ جولای ۲۰۱۱ … ۳ـ تألمات جسمانی ماند شکنجه بدنی یا درد ناشی از ضرب و جرح و امثال آن که باز با
مقولات قبل کاملا متفاوت است.«۲» لذا به منظور … ۲ـ جایگاه خسارت معنوی در قوانین
جاری کشور … یکی از اصول مهم حاکم بر روابط اجتماعی اصل ضرورت جبران زیانهای
وارده بر اشخاص به وسیله دیگران یا قاعده مسؤولیت مدنی به معنای خاص است.
[PDF] ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻭ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺩﺭ ﻧﻬﺞ ﺍﻟﺒﻼﻏﻪ
– مشابه
ﺍﻟﻒ) ﻣﺴﺆﻭﻟﯿﺖ ﻣﺮﺑﯿﺎﻥ ﺍﻟﻬﯽ ﻭ ﻋﻠﻤﺎﯼ ﺭﺑﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺍﻧﺴﺎﻥ. ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻭﺍﺭﺳﺘﻪ ﻭ
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﭼﻪ …. ۳۵۵ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ «ﺣﺪﯾﺚ ﺍﻻﺷﺒﺎﻩ» ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ: «ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﯾﺚ ﺍﻟﺬﯼ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺤﻤﻮﯼ ﻓﯽ ﻣﻌﺠﻤﻪ.
ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﺑﻦ ﺑﺸﺮﺍﻥ ﻗﺪ ﺍﺻﻔﻖ ﻋﻠﯽ ﺭﻭﺍﯾﺘﻪ ﺍﻟﻔﺮﯾﻘﺎﻥ ﻏﯿﺮ ﺍﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻔﺎﻇﺎ …. ﺷﺮ ﺍﺧﺮﻭﯼ ﺑﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺧﯿﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺩﻭﻡ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﻮﺩﻩ. ﻭ ﮐﻤﺎﻝ ﻗﻮﺍﯼ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺧﯿﺮ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ؛ﭘﺲ ﮐﺜﺮﺕ ﻋﻠﻢ ﮐﻤﺎﻝ ﻗﻮﻩ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﻔﺲ ﻋﺎﻗﻠﻪ ﺍﺳﺖ.
فاما – فروشگاه اینترتی مردم ایران – محصولات دسته بندی حقوق و علوم …
– ذخیره شده
حقوق جزا و جرم شناسی عمومی و اختصاصی; حقوق خصوصی مدنی و تجارت; حقوق عمومی
واساسی; روابط بین الملل; سیاست; علوم سیاست; فرهنگ نامه; فقه و مبانی حقوق اسلامی;
کتب متفرقه حقوقی. بیشتر. نویسنده. Bryan A. Garner; C. Elliott; D. Barker, Colin
Padfield; Dr.Reza Eslami & Darlene R. Gonzaleh; Jonathan Law; Reza Eslami

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *