دانلود کامل فایل چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرآیندهای مدیریت دانش

Published on Author adminLeave a comment

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرآیندهای مدیریت دانش

دانلود چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرآیندهای مدیریت دانش بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدیداین فایل بصورت انحصاری برای فروشگاه فایلینا تولید شده و در هیچ جای دیگه ای بجز این فروشگاه پیدا نمی شود
دسته بندی مدیریت
بازدید ها ۲
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۷۰ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۷۱

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرآیندهای مدیریت دانش

فروشنده فایل

کد کاربری ۶۸۰

کاربر

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرآیندهای مدیریت دانش

* با قیمت دانشجویی، ارزان و مناسب 🙂

** فایل منحصر به فرد، بصورت جامع و کامل و با منابع بروز و جدید خریداری کنید.

*** این فایل بصورت انحصاری برای فروشگاه فایلینا تولید شده و در هیچ جای دیگه ای بجز این فروشگاه پیدا نمی شود.


پشتیبانی همیشگی توسط : maryam.alkasir70@gmail.com

مقدمه مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرآیندهای مدیریت دانش

مدیریت دانش از یک فرآیند چند مرحله ای پیروی می کند که شناسایی هر یک از آنها در درک مدیریت دانش مفید است. این مراحل به صورت زیر است که به چرخه حیات مدیریت دانش معروف است (گوپتا و شارما،[۱] ۲۰۰۴، ص۹۰ ):

۱- خلق دانش (تسخیر یا تولید دانش)؛

۲- سازماندهی دانش( اعتبار بخشی دانش)؛

۳- ذخیره ( کد گذاری یا رسمی سازی دانش)؛

۴- توزیع( تسهیم یا انتقال دانش)؛

۵- کاربرد ( استفاده از دانش).

در هر یک از مراحل عناصری وجود دارد که این مراحل را عملی می سازد که در ذیل به تشریح هر یک از این مراحل می پردازیم.

۲-۵-۱ – خلق دانش ( تسخیر یا تولید دانش)

خلق دانش منبع کلیدی نوآوری در هر سازمان می باشد )کروق[۲]، ۱۹۹۶، ص ۶۰). عامل حیاتی در بحث مدیریت دانش تولید و انتشار اطلاعات و تفسیر اطلاعات پردازش شده و تبدیل آنها به دانش است. تولید دانش به توانایی سازمان ها در ایجاد ایده ها و راه حل های نوین و مفید اشاره دارد. سازمانها با توسعه و تجدید ساختار دانش قبلی و کنونی با روشهای مختلف به خلق واقعیت و مفاهیم جدید می پردازند. در حقیقت تولید دانش فرآیند مهمی است که در آن انگیزه، تلقین، تجربه و شانس، نقش مهمی ایفا می کنند ( لین[۳] و دیگران، ۱۹۹۶، ص ۱۲ ).

چندین روش وجود دارد که به وسیله آنها می توان دانش را برای سازمان تولیدکرد. یکی از بدیهی ترین روشها، استخدام افرادی است که دانش مورد نظر سازمان را با خود به همراه دارند. از دیگر روشهای تولید دانش استخدام مشاوران خارجی یا کمک به تولید دانش جدید از طریق حمایت مالی از تحقیقات دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی است، با امید به اینکه مزایایی در آینده عاید سازمان خواهد شد (گوپتا و شارما،[۴] ۲۰۰۴، ص۱۳).

یکی از روشهای تولید دانش تأسیس مراکز تحقیقاتی در سازمان به منظور تولید ایده های جدید و سپس فناوری و تولیدات تجاری است. شرکت هایی مانند موتورولا، و آی بی ام، اقدام به این کار کرده اند (همان منبع، ص ۱۴)

یکی از مؤثرترین تئوری ها در تولید دانش سازمانی توسط نوناکا و تاکیوچی (۱۹۹۵) مطرح شد. در تحلیل آنها، سازمان دانش را با تعامل میان دانش های ضمنی و آشکار تولید می کند. فرآیند تولید دانش یک فرآیند فردی نیست، بلکه فرآیندی اجتماعی است و چهار حالت دارد: اجتماعی نمودن[۵] (پنهان به پنهان)، بیرونی سازی[۶] (پنهان به آشکار)، ترکیب[۷] (آشکار به آشکار)، درونی سازی[۸] (آشکار به پنهان) که در جدول شماره (۲-۴) و (۲-۵) به همراه ویژگی های آن درج شده اند.

جدول شماره (۲-۱): چهار راهبرد نوناکا و تاکیوچی (۱۹۹۵) در تولید دانش سازمانی

به دانش آشکار

به دانش پنهان

از دانش پنهان

بیرونی سازی

اجتماعی سازی

از دانش آشکار

ترکیب

درونی سازی

جدول شماره (۲-۲): ویژگی های اصلی حالات تولید دانش( نوناکا و تاکوچی ۱۹۹۵)

حالت تبدیل

ویژگی های اصل

اجتماعی نمودن

فعالیت های مشارکت، تجربه های مشترک، در یک محیط مشترک زندگی کردن، مشاهده تقلید، تمرین کار، ملاقات های غیر رسمی خارج از محیط کاری، فراهم آوردن زمینه کسب دانش ضمنی از طریق ارتباط نزدیک با مشتریان و عرضه کنندگان، مصاحبه با رقبا، تعامل با متخصصان خارجی، و ایجاد محیط کاری که تعامل ایجاد کند.

بیرونی سازی

دانش می تواند از طریق فرضیات، عقیده ها، شکلها، مدل ها، و نمودار ها بیان شود. شکاف هایی که به دلیل بهره گیری از این روش ها بین تصاویر و تجارب ایجاد می شود، می تواند به تعامل و عکس العمل در میان افراد کمک کند.

ترکیب

مدارک، ملاقات ها، مکالمات تلفنی، شبکه های ارتباطات کامپیوتری، تنظیم مجدد دانش موجود از طریق مرتب کردن، جمع کردن، ترکیب کردن و دسته بندی کردن دانش. جمع آوری، ترکیب، انتشار دانش در سازمان از طریق ارائه مطلب ها یا ملاقات ها، تغییر یا پردازش دانش در سازمان برای استفاد بهتر از آن.

درونی سازی

یادگیری با انجام دادن، تولید و تسهیم دانش در سازمان، ایجاد دانش جدید با تکیه بر توانایی و خلاقیت های ذهن افراد و مطالعه متون علمی یا شنیدن دیدگاه های علمی. انجام فعالیت هایی مانند برنامه های آموزشی شبیه سازی و تجربه ها، و توسعه تیم های بین بخشی، جستجوی ارزش ها و تفکرات جدید، تسهیل الگو برداری، تسهیم نتایج با کل بخش ها.

نوناکا و تاکیوچی (۱۹۹۵) تأکید می کنند نقش سازمان در تولید دانش توسعه و بهبود شرایطی است که تولید دانش را در سطوح فردی، گروهی، سازمانی یا میان سازمانی منجر می شود.۱ – Gupta & sharma

[۲] – Krogh

۲ – Lynn

[۴] Gupta & Sharma

Socialization -1

Externalization– 2

Combination -3

Internalizational – 4

فهرست مطالب

ادبیات نظری و پیشینه پژوهش فرآیندهای مدیریت دانش

ادبیات نظری فرآیندهای مدیریت دانش

مدیریت دانش ۴
۲-۱-مقدمه ۶
۲-۲- مفهوم داده، اطلاعات، و دانش ۷
شکل شماره ( ۲- ۱ ): داده، اطلاعات، دانش و خرد ۹
۲-۳ – خصوصیات دانش ۹
۲- ۴ – دسته بندی های دانش سازمانی ۱۱
شکل شماره( ۲-۲): روابط بین دانش شخصی و دانش سازمانی ۱۲
۲- ۵ – چرخه حیات مدیریت دانش ۱۴
۲-۵-۱ – خلق دانش ( تسخیر یا تولید دانش) ۱۴
جدول شماره (۲-۱): چهار راهبرد نوناکا و تاکیوچی (۱۹۹۵) در تولید دانش سازمانی ۱۵
جدول شماره (۲-۲): ویژگی های اصلی حالات تولید دانش( نوناکا و تاکوچی ۱۹۹۵) ۱۶
۲-۵-۲ -سازماندهی دانش ( اعتبار بخشی دانش) ۱۷
۲-۵-۳- ذخیره دانش ( کدگذاری یا رسمی سازی دانش) ۱۷
۲-۵-۴ -توزیع دانش (تسهیم یا انتقال دانش) ۱۸
۲-۵-۵- کاربرد دانش ( استفاده از دانش) ۲۰
۲-۶ – نقش و اهمیت دانش ۲۰
۲- ۷- ﻋﻮاﻣﻞ تأﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ‬ ۲۱
۲-۸- اصول مدیریت دانش ۲۴
۲-۹- ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ‬‬ ۲۷
۲-۹-۱- فناوری: ۲۷
۲-۹-۲ – فرآیندها: ۲۷
۲-۹-۳ – افراد: ۲۷
۲-۹-۴ – تعهد راهبردی مستمر: ۲۸
۲-۱۰ – دﻻﻳﻞ ﺷﻜﺴﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ۲۸
۲-۱۱- ﺧﻄﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ۲۹
۲-۱۱- مزایای مدیریت دانش : ۳۱
۲-۱۲- تاریخچه مدیریت دانش ۳۲
۲-۱۴- اهداف مدیریت دانش ۳۵
۲-۱۵- چرخه مدیریت دانش : ۳۶
۲-۱۶-مدل پایه های ساختمان دانش ۳۹
شکل شماره ( ۲-۳ ): چرخه مدیریت دانش: (پروبست و همکاران، ۲۰۰۰، ص ۸۳ ) ۴۰

۲-۲- پیشینه تحقیق فرآیندهای مدیریت دانش

۲-۲-۱- تحقیقات داخلی
۲-۲-۲- تحقیقات خارجی
۲-۴- جمع بندی
منابع و مأخذ


////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
توضیحات:
فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بدون هیچ تگ و تبلیغات، قابلیت پرینت دارد

پشتیبانی همیشگی توسط : maryam.alkasir70@gmail.com
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش (فصل دوم) – …

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش (فصل دوم) در قالب فایل word در حجم ۸ صفحه بطور کاملاً ویراش شده و آماده ارائه به همراه منابع استفاده شده و … اصطلاح مدیریت دانش در اوائل دهه ۱۹۹۰میلادی و با توسعه نظریه مهندسی مجدد فرآیندها اولین گامها برای ایجاد ساز و کارهای احصا، ذخیره سازی و استفاده از دانش در سازمانها شروع شد و سپس مجموعه …

مبانی نظری و پیشینه پژوهش وضعیت مدیریت دانش – پروژه …

۲۴ بهمن ۱۳۹۶ – دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش وضعیت مدیریت دانش بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید … فرایند مدیریت دانش، در حل مسئله، یادگیری پویا، برنامه‌ریزی استراتژیک، تصمیم‌گیری و محافظت دارایی هوشی از فرسودگی و تباهی، به سازمان کمک می‌کند و منجر به …

دانلود مبانی نظری مدیریت دانش فرمت ورد+فایل PDF رایگان – …

۳ خرداد ۱۳۹۵ – دانلود مبانی نظری مدیریت دانش فرمت ورد فصل دوم پایان نامه (مبانی نظری و پیشینه تحقیق)، بخش اول پیرامون موضوع مدیریت دانش بوده و شامل مطالبی در رابطه با تعریف مدیرت دانش، سیستم های مدیریت دانش، نقش افراد در مدیریت دانش و عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش می باشد. جهت دانلود رایگان فایل PDF مبانی …

مبانی نظری و پیشینه پژوهش وضعیت مدیریت دانش-دانلود فایل

مبانی نظری و پیشینه پژوهش وضعیت مدیریت دانش-دانلود فایل – |مبانی نظری وضعیت مدیریت دانش در سازمان|دانلود مبانی نظری مدیریت دانش|پیشینه تحقیق مدیریت … مدیریت دانش فرایند سیستماتیک جست‌وجو، انتخاب، سازماندهی، پالایش و نمایش اطلاعات است به طریقی که درک کارکنان در زمینه خاص بهبود و اصلاح شود و سازمان، بصیرت …

مدیریت دانش| منابع علمی|ایبوک|مقاله انگلیسی|ترجمه|مبانی …

تاثیری در عملکرد مدیریت خطر شرکت ها مورد استفاده قرار گرفته است :فروش ایده های جدید و مدیریت دانش در سراسر مرزها. در فرایند اول، عملکرد مدیریت ریسک شرکتها به صورت عمودی بر تصمیمات مدیریتی ارشد در خصوص … ایجاد در ۲۷ بهمن ۱۳۹۵; ۱۷٫ PMD95- سرمایه فکری- مبانی و چارچوب نظری پیشینه تحقیق داخلی و خارجی: (بسته های …

مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدیریت دانش و فشار روانی شغلی …

دانلود و دریافت فایل دانلود مبانی نظری مدیریت دانش,مبانی نظری مفاهیم مدیریت دانش,مبانی نظری مدیریت تاریخچه مدیریت دانش,فصل دوم پایان نامه ارشد مدلهای مدیریت دانش,چارچوب نظری تعریف استرس,علایم و عوامل فشار روانی شغلی,پیشینه نظری فشار روانی شغلی,پیشینه پژوهش.

ارزیابی اثر مدیریت دانش در خلق استراتژی رقابتی تمایز از …

توسط انصاری رنانی قاسم – ‏مقالات مرتبط
دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی ارزیابی اثر مدیریت دانش در خلق استراتژی رقابتی تمایز از مجرای زنجیره ارزش فعالیت های سازمان. … برای تدوین چارچوب نظری مدل تحقیق ادبیات و پیشینه تحقیق بررسی و مدل زنجیره ارزش فعالیت های سازمان مبنای ارزیابی اثر مدیریت دانش بر فرآیندهای سازمانی قرار گرفت. در این تحقیق پس …

مبانی نظری و پیشینه تحقیق(فصل دوم پایان نامه) – دکتر …

به طور خلاصه فصل دوم با عنوان پیشینه یا ادبیات پژوهش شامل موارد زیر خواهد بود: ۱-مقدمه (حدود یک پارگراف). ۲-بررسی متون، نظریه ها و تاریخچه. ۳-پژوهش های داخلی. ۴-پژوهش های خارجی. منابع: تدوین پایان نامه ، رساله ، طرح پژوهشی و مقاله علمی تألیف دکتر سید جمال الدین طبیبی و همکاران. مدیریت ترازمند مقالات با رویکرد از تدوین تا …

تدوین فصل دوم پایان نامه مدیریت | mahshid firouzabadi | …

۱۰ شهریور ۱۳۹۶ – … سرمایه اجتماعی، سرمایه فکری و تسهیم دانش ، مبانی نظری و پیشینه پژوهش بنویسید. فصل دوم پایان نامه های کارشناسی ارشد مدیریت معمولا بین ۵۰ تا ۱۰۰ صفحه است و برای نگارش آن لازم است تا شما به منابع علمی، به خصوص مقالات به روز دسترسی داشته باشید. برای هر مفهوم بایستی تاریخچه، مفاهیم، مدل ها و چارچوب ها …

تصاویر برای چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرآیندهای مدیریت دانش

{“clt”:”n”,”id”:”EvIvtW99M_VgzM:”,”oh”:155,”ou”:”http://dlgostar.gontardanlo.ir/images/4.jpg”,”ow”:208,”pt”:”نظری و پیشینه پژوهش فرآیندهای مدیریت دانش”,”rh”:”dlgostar.gontardanlo.ir”,”rid”:”Gb8CMLcREfC8bM”,”rt”:0,”ru”:”http://dlgostar.gontardanlo.ir/post/matlab311.html”,”s”:””,”sc”:1,”th”:91,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcQZjHf4JX5kCIee68wyVTRHcwT2YQRjmmv2pDpfxss1qrm6pr7ZDEa4PQ”,”tw”:122}

{“cl”:3,”clt”:”n”,”cr”:9,”ct”:15,”id”:”G6Ua4xaP1CTC7M:”,”oh”:180,”ou”:”http://dlgostar.gontardanlo.ir/images/article-pic-25.jpg”,”ow”:240,”pt”:”نظری و پیشینه تحقیق فرآیندهای مدیریت دانش”,”rh”:”dlgostar.gontardanlo.ir”,”rid”:”UII3YxOXdowD-M”,”rt”:0,”ru”:”http://dlgostar.gontardanlo.ir/post/matlab82.html”,”s”:””,”sc”:1,”th”:108,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcSxwpDKxqqXNa_4Mx7fuOeBi3fkFy7Zj8t8K–syHvbRm9Mt2UB4BS5ajA”,”tw”:144}

{“clt”:”n”,”id”:”BNX35BInS–r-M:”,”oh”:236,”ou”:”https://telegram.org/img/t_logo.png”,”ow”:236,”pt”:”مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرآیندهای مدیریت دانش”,”rh”:”dlgostar.gontardanlo.ir”,”rid”:”UII3YxOXdowD-M”,”rt”:0,”ru”:”http://dlgostar.gontardanlo.ir/post/matlab82.html”,”s”:””,”sc”:1,”th”:92,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcRK4seN0K3vuZc_2THw8CcNgSruoOat4etwcGG6lv-_4RMPcgEZ7s7uKg”,”tw”:92}

{“cb”:9,”cl”:3,”clt”:”n”,”cr”:3,”ct”:3,”id”:”KMjTm364oQwl5M:”,”oh”:225,”ou”:”http://dlgostar.gontardanlo.ir/images/3.jpg”,”ow”:225,”pt”:”نظری و پیشینه پژوهش پیاده سازی مدیریت دانش”,”rh”:”dlgostar.gontardanlo.ir”,”rid”:”RfkHYwSq07yUjM”,”rt”:0,”ru”:”http://dlgostar.gontardanlo.ir/post/matlab1376.html”,”s”:””,”th”:104,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcRaeBl4l8UEzbIKrlILyrY6-nfqvRpxoCr3gWdAEHitG0GL-5Xo0Dxc9g”,”tw”:104}

{“clt”:”n”,”id”:”OCeun1Z8w38CuM:”,”oh”:184,”ou”:”http://dlgostar.gontardanlo.ir/images/6.jpg”,”ow”:274,”pt”:”نظری و پیشینه پژوهش سنجش مدیریت دانش”,”rh”:”dlgostar.gontardanlo.ir”,”rid”:”l1zrQLxKOg77WM”,”rt”:0,”ru”:”http://dlgostar.gontardanlo.ir/post/matlab328.html”,”s”:””,”sc”:1,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcQwiGFwElaPC_97_Dj5rc6H9RfLS74eNWYom4dzhC5dZHHTC_9O6GZNtYg”,”tw”:134}

تصاویر بیشتر برای چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرآیندهای مدیریت دانشگزارش تصاویراز بازخورد شما متشکریم. گزارش یک تصویر دیگرلطفاًً تصویر توهین آمیز را گزارش دهید. لغوتمام
(function(){var a=document.querySelector(“#taw”),b=document.querySelector(“#topstuff”);if(a&&!a.clientHeight&&b&&!b.clientHeight)for(var c=document.querySelector(“#rso”).children,d=0;d

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *