دانلود کامل فایل مبانی نظری توریسم پایدار

Published on Author adminLeave a comment

مبانی نظری توریسم پایدار

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق توریسم پایدار بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید
دسته بندی گردشگری و توریسم
بازدید ها ۷۳
فرمت فایل doc
حجم فایل ۳۶۲ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۸۵

مبانی نظری توریسم پایدار

فروشنده فایل

کد کاربری ۲

کاربر

دانلود مبانی نظری پایان نامه رشته گردشگری

مبانی نظری توریسم پایدار

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
توضیحات:
فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
بدون هیچ تگ و تبلیغات، قابلیت پرینت دارد
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
چکیده

– توریسم پایدار

۲- ۱۱-۱- پیشینه مفهوم توسعه پایدار

توسعه پایدار مفهوم کاملاً جدیدی نیست از دوره‌های ما قبل تاریخ، بسیاری از مردم از محدودیت‌های محیطی و برخی استراتژی‌های تکامل موفقیت آمیز و دراز مدت بقاء همچون مدیریت بهینه و حسن تد بیر مناسب آگاهی داشته اند.

در اواسط دهه ۱۹۷۰ باربارا وارد به واژه توسعه پایدار اعتبار علمی‌بخشید و در سال ۱۹۸۰ این واژه با گسترده ترین شکل خود در مفهوم «راهبرد حفاظت جهان » بکار گرفته شد.یعنی از این تاریخ به بعد یکی از عوامل پیشرفت و ارتقاء رفاه انسانی، حمایت از منابع و محیط تلقی گردید. راهبرد حفاظت از منابع جهان، نظریه ناتوانی یکپارچگی محیط و اقتصاد و همچنین توجه کم تر به شرایط اجتماعی را مورد انتقاد قرارداد.

در سال ۱۹۸۷ گزارش کمیته جهانی محیط زیست و توسعه،مفهوم توسعه پایدار را در قلمرو سیاسی و اقتصادی قرارداد که در آن بر خلاف دهه ۱۹۷۰ که رشد اقتصادی و حفاظت محیطی دست در دست یکدیگر داشتند. گزارش می‌گوید: کشور‌های فقیر و غنی مجبور هستند با حفاظت از محیط زیست،فقر جوامع خود را کاهش دهند. از این رو همه پشتیبانان وطرفداران توسعه پایدار کاهش فقر را مرحله اساسی در توسعه پایدار می‌شناسند.با اوج گرفتن نگرانی از عواقب فعالیت‌های انسانی برای کره زمین بر پایه قطعنامه مجمع عمومی‌سازمان ملل،دراواخر سال ۱۹۸۳ کمیسیون جهانی به ریاست خانم برانت لند BrondtLand)) از نروژ جهت بررسی جامع مسائل زیست محیطی و توسعه جهانی تشکیل شد.درپی پژوهش‌ها و گفت شنودها وسیع بین المللی، این کمیسیون گزارش نهایی خود را تحت عنوان آینده مشترک ما در نیمه سال (۱۹۸۷ ( منتشر کردوازآن پس واژۀ توسعه پایدار که بحث محوری این گزارش را تشکیل می‌داد، مقبو لیت و رواج گسترده ای یافت.کنفرانس زمین (Earth summit ) که با گردهمایی بیشترین تعداد سران کشورهای جهان نسبت به هر کنفرانس دیگر در قرن حاضر، در سال ۱۹۹۲ در ریودوژانیرو برگزارشد، بازتاب طرح مسئله و پیشنهادی‌های همین گزارش بود. (رحیمی، ۱۳۷۸ :۲۹-۳۰ )

۲- ۱۱-۲- تعاریف توسعه پایدار

تعاریف که از توسعه پایدارمتعدد می‌باشنداما دربیشترتعاریف آن را معادل توسعه ای که از نظر اکولوژیکی مطلوب باشد می‌باشد درنظر می‌گیرند. درمقیاس پایدارگاهی به عنوان رشدپایداریا تغییرپایداردرنظر گرفته می‌شوند.درمفهوم لغوی،توسعه پایداربه معنی توسعه ای است که می‌تواندبه طورنامحدود یا دریک دوره زمانی مشخص ادامه یابد.دراینجا به چند تعریف از توسعه پایدا راشاره می‌کنیم :

روبرت آلن«Robert Allen »درکتاب نحوه نجات زمین درسال ۱۹۸۰ در تعریف توسعه پایدار می‌گوید:

توسعه پایدارتوسعه ای است که در تأمین دائمی‌نیاز‌های اساسی و رضایت مندی افراد همراه با افزایش کیفیت زندگی حاصل آید.

جی کومر «J.commer » درکتاب درحستجوی جامعه پایدار در سال ۱۹۷۹ در تعریف توسعه پایدار می‌گوید: اصطلاح توسعه پایدار پیشنهاداتی است که در دروس اکولوژی می‌تواند مطرح شودوبایستی در فرایند‌های اقتصادی مد نظر باشد

توسعه پایدار برسه محوراساسی تکیه دارد:

الف- حفظ منابع کمیاب اعم از منابع طبیعی یا انسانی

ب- رشد کمی‌و کیفی تولیدات اعم از صنعتی،کشاورزی یا خدماتی

ج- بهبود شرایط فرهنگی و اجتماعی و آزادی‌های اساسی در صورت مدیریت صحیح منابع،همگام با تأمین رشد فزاینده و پایدار تولیدات با حفظ احترام، عزت و کرامت انسان، می‌توان امیدوار بود که روند توسعه در یک جامعه اولاً پایدا خواهد بود ثانیاً آثار آن منتقل نخواهد شد ثالثاً نسل‌های آینده وجوامع دیگر رادرمعرض خطرات فقر، بی سوادی، بیماری، تابعیت سیاسی وورشکستگی اقتصادی قرارنخواهد داد.(رحیمی،۱۳۷۸ : ۳۵ )

رعایت اصول توسعه پایدار یک انتخاب تجملی نیست،بلکه یک ضرورت حیاتی است.باید توجه داشت که علی رغم وزن تعیین کننده ای که مباحث زیست محیطی در توسعه پایدار دارند، لیکن پایداری اجتماعی و اقتصادی نیز شدیدأ مد نظر است در واقع شرایط جامع پایداری زمانی مهیا می‌شود که مجموعه ای از پایداری اجتماعی با هدف عدالت اجتماعی، پایداری اقتصادی و پایداری زیست محیطی با هدف تعادل اکولوژیک به وجود آید.

بنابر این سیاست‌های اصولی توسعه پایدار را می‌توان به چهار گروه به شرح زیر تقسیم کرد:

الف- به حداقل رساندن مصرف منابع طبیعی تجدید ناپذیر(مانند سوخت‌های فسیلی ومنابع کانی)

ب- پایدار ساختن مصرف منابع طبیعی تجدیدپذیرمانند( مانند آبهای زیر زمینی،خاک،گیاهان)

ج- نگهداشت حد تولیدات ضایعات و آلودگی‌ها در میزان ظرفیت جذب محلی و جهانی (مانندگازهای گلخانه ای،مواد شیمیایی و‌…..)

د- تأمین نیاز‌های پایه انسانی و اجتماعی(ماننددسترسی به ابزار معیشت، مشارکت،حق انتخاب،محیط سالم،مسکن و…)(همان،۳۷ )

۲- ۱۱-۳- ابعاد توسعه پایدار

توسعه پایدار با مفهوم گسترده و جامع،همه امور زندگی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی کشور رادر برمی‌گیرد به عبارتی می‌توان گفت مفهوم جدید توسعه پایدار کلی گرا است وهمه ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و…… نیازهای بشری را در بر می‌گیرد .

پایداری ملی در دو بخش کلی قابل تعریف خواهد بود بخش فراملی و بخش ملی و داخلی دربخش فراملی عناصر و عواملی که در پایداری کشور تأثیر می‌گذارندباید شناسایی و بررسی گردد.دربخش ملی وداخلی عناصر و عوامل مهم ملی و داخلی باید موردتوجه قرارگرفته و پایداری تو سعه در سطح منطقه ای و ملی تضمین گردد.

توسعه پایداردر ابعاد اقتصادی،سیاسی و امنیتی،اجتماعی،فرهنگی،علم تکنولوژیکی،امورزیربنایی ومنابع طبیعی تعریف می‌گردند.

دربخش اقتصادی،موقعیت منطقه ای وجهانی کشور درساختاراقتصادی مطرح بوده وعوامل محدودکننده و یا مزیت‌های نسبی موردتوجه می‌باشد.دراقتصادملی،رشدتولیدناخالص داخلی، توزیع درامدوالگوی مصرف و نظایران مطرح می‌باشد.

دربخش سیاسی و امنیتی،امنیت ملی کشور در ارتباط با منطقه و جهان مطرح است وامنیت ملی با دید جامع فراتر از امنیت نظامی‌خواهد بود.

در بخش اجتماعی مسائل مربوط به جمعیت، اشتغال، بهداشت عمومی، تامین اجتماعی، فقرزدایی،نقش گروه‌های مهم اجتماعی نظیرزنان،جوانان و کودکان ونوجوانان درامور اجتماعی،نقش خانواده،مشارکت مردم در امور مختلف سیاسی واجتماعی‌.مسائل خاص اجتماعی نظیر مهاجرین وپناهندگان و اقلیت‌های دینی مطرح می‌باشد.

در بخش فرهنگی مسائل مربوط به سوادملی،آموزش عمومی،رشدوتوسعه معنوی،حفظ میراث مکتوب و غیرمکتوب فرهنگی(آثارطبیعی،میراث تاریخی،زبان وادب ملی)مطرح می‌شود.همچنین رسانه‌ها وتوسعه ارتباطات، توریسم،چگونگی گذران اوقات فراغت نیز از عناصر مهم در شکل دهی وتوسعه فرهنگی می‌باشد.

در بخش علوم وتکنو لوژی که از عناصرمهم توسعه قلمدادمی‌شود. توجه به علوم وآموزش عالی،تحقیق وتکنولوژی،اطلاعات ودانش علمی‌جامعه،زیرساخت‌های علوم و تکنو لوژی مطرح می‌باشد.

دربخش فعالیت‌های زیر بنایی و تولیدی امور مربوط به کشاورزی، صنعت و معدن،انرژی،حمل ونقل و ارتباطات، اسکان، فعالیت‌های خدماتی مطرح می‌باشد. مهم ترین فعالیت‌های اقتصادی هر کشوری در امور زیربنایی صرف می‌کرددکه آثار زیست محیطی مهمی‌نیز به همراه دارد و اقتصاد هر بخش باید با توجه به هزینه‌های زیست محیطی محاسبه گردد.

در بخش منابع طبیعی استفاده و بهره برداری معقول از منابع طبیعی شامل منابع آب، خاک، هوا،بیابان، جنگل،مرتع،محیط‌های دریایی،اکوسیستم‌های ویژه وگونه‌های زیستی مورد توجه می‌باشد. علاوه بر بخش‌های هفتگانه فوق عوامل بالقوه خطرناک طبیعی یا فراملی نیز وجوددارند که می‌توانند برپایداری توسعه کشورها تأثیر بگذارند و باید مورد توجه قرارگیرند.عناصر مهم طبیعی و فراملی عبارتند از سوانح طبیعی (زلزله، سیل، خشکسالی، توفان، آتشفشان) وعوامل خارجی مانند جنگ،پناهندگان وفعالیت‌های آلودگی­زای فرا ملی . (مکنون، ۱۳۷۵ :۴ -۵ )‌.

۲- ۱۱-۴- ارتباط گردشگری پایدار و توسعه پایدار

بین این دو ارتباط آشکار و قوی وجود دارد. گردشگری پایدار ابزار قوی در راستای کمک به تحقق توسعه پایدارتلقی می‌شودچرا که به منزله کاتالیزوری در ارتباط با توسعه حرفه‌های کو چک وتامین بازار جهت محصولات کشاورزی عمل می‌نماید و در مجموع به احیاء اقتصاد محلی می‌انجامد.

توسعه پایدار پیش نیاز گردشگری پایدار است چرا که توسعه غیر پایدار می‌تواند کیفیت محصولات گردشگری و خدمات مر بو ط به آن را تحت الشعاع قرار دهد.

گردشگری پایداراست که با توجه به امکانات ضمن پاسخ به نیاز‌های گو ناگو ن اقتصادی،اجتماعی،فر هنگی، انتظارات گردشگران،وحدت اکو لو ژیکی،سلامت زیست محیطی و هویت و تمامیت فر هنگی جامعه میزبان را حفظ کند و به رشد اقتصادی،کاهش فقر و رفاه نیز دست یابد.(تولایی،۱۳۸۶ :۱۴۰ )

همچنین می‌توان اینگونه عنوان نمودکه توسعه پایدارباید نقش اصلی رادر برنامه ریزی توریسم داشته باشد زیرا بیشتر طرح‌های توسعه توریسم بر اساس جاذبه‌ها و فعالیت‌های مر تبط با محیط‌های طبیعی،

میراث‌های فر هنگی و تاریخی مناطق مختلف صورت می‌گیرد که در صورت تخریب آنها مناطق توریستی جاذبه‌های خود را از دست داده دیگر نمی‌توانند مورد توجه گردشگران قرارگیرند بنابراین توسعه گردشگری پایدار باعث حفظ جاذبه‌های گردشگری ودر نتجه حضور گردشگران به صورت دائمی‌میشود.

فهرست مطالب
فصل اول : کلیات تحقیق
۱-۱- تبیین مسأله پژوهشی و اهمیت آن ۱
۱-۲- ضرورت و اهمیت تحقیق ۳
۱-۳- پیشینه تحقیق ۴
۱-۴- اهداف تحقیق ۴
۱-۵- فرضیه‌ها وسوال ۵
۱- ۶- واژگان کلیدی ۵
۱-۷- روش تحقیق و مراحل آن ۶
۱- ۷-۱- روش گرد آوری اطلاعات ۶
۱- ۷- ۲- جامعه آماری ۶
۱- ۷-۳- روش نمونه برداری ۶
۱- ۷-۴- ابزار تجزیه وتحلیل ۶
۱- ۷-۵- نمونه گیری ۶
۱- ۷-۵-۱- حجم نمونه ۶
۱- ۸- کاربرد نتایج تحقیق ۷
۱- ۹- محدودیت‌های تحقیق ۷
فصل دوم : اصول و مبانی گردشگری
۲-۱- واژه شناسی توریسم ۹
۲-۲- مفهوم توریسم ۱۰
۲-۳-تعریف جهانگردی ۱۰
۲-۴- مهم¬ترین دیدگاه‌های ارائه شده درزمینه گردشگری ۱۱
۲-۴-۱- جهانی شدن ۱۱
۲-۴-۲- فرهنگ پذیری ۱۲
۲-۴-۳- نوسازی ۱۲
۲-۴-۴- سلسله مراتب نیازها وتوریسم ۱۲
۲-۴-۵- انگیزش ۱۳
۲-۴-۶- نظریه عطایای الهی ۱۳
۲-۴-۷- نظریه هزینه نسبی ۱۳
۲-۴-۸- نظریه مزیت مطلق و دانش فنی ۱۳
۲-۴-۹- نظریه شرایط تقاضا
۱۳ ۲-۵- اصطلاحات گردشگری در متون علمی‌و سازمان جهانی گردشگری ۱۷
۲-۶- انواع گردشگری ۱۸
۲-۶-۱-توریسم معمولی ۱۸
۲-۶-۲-توریسم بر مبنای طبیعت ۱۹
۲-۶-۳- توریسم ماجراجویانه ۱۹
۲-۶-۴-توریسم محصور ۱۹
۲- ۶- ۵- توریسم سلامتی ۱۹
۲- ۶-۶- توریسم مصرفی ۱۹
۲- ۶-۷- اکوتوریسم ۲۰
۲-۶-۸- جهانگردی بر مبنای هدف از مسافرت جهانگردان ۲۰
۲-۶-۹- جهانگردی برمبنای مبدأ جهانگردان ۲۰
۲-۶-۱۰- جهانگردی بر مبنای سطح درآمد جهانگردان ۲۰
۲-۶-۱۱- توریسم تفریحی ۲۱
۲-۶-۱۲-توریسم شهری ۲۱
۲-۶-۱۳- توریسم طبیعت گرا ۲۲
۲-۷- اهداف گردشگران ۲۳
۲-۸- شهر و توریسم ۲۳
۲-۹- ویژگی‌های بارز صنعت توریسم ۲۴
۲-۱۰- برنامه ۲۴
۲-۱۰-۱- پیشینه برنامه ریزی ۲۴
۲- ۱۰- ۲- تعریف برنامه ریزی ۲۵
۲- ۱۰-۳- سطوح برنامه ریزی توریسم ۲۶
۲-۱۱- توریسم پایدار ۲۷
۲- ۱۱-۱- پیشینه مفهوم توسعه پایدار ۲۷
۲- ۱۱-۲- تعاریف توسعه پایدار ۲۸
۲- ۱۱-۳- ابعاد توسعه پایدار ۲۹
۲- ۱۱-۴- ارتباط گردشگری پایدارو توسعه پایدار ۳۱
۲- ۱۱-۵- اصول توریسم پایدار ۳۱
۲-۱۱-۵ -۱ -مشارکت ۳۱
۲-۱۱- ۵-۲-حضور ذینفع‌ها ۳۲
۲-۱۱-۵-۳ – اشتغال برای افراد محلی ۳۲
۲-۱۱-۵-۴- ارتباطات بازر گانی ۳۲
۲-۱۱-۵-۵ – پایداری منابع ۳۲
۲-۱۱-۵-۶ – هماهنگی در هدف‌ها ۳۲
۲-۱۱-۵-۷ – همکاری ۳۳
۲-۱۱-۵-۸ – ظرفیت پذیرش ۳۳
۲-۱۱-۵-۹ – نظارت و ارزشیابی ۳۳
۲-۱۱-۵-۱۰ -پاسخگویی ۳۴
۲-۱۱-۵-۱۱- آموزش ۳۴
۲-۱۱-۵-۱۲- حفظ هویت ۳۴
۲- ۱۱- ۶ – اصول اساسی توسعه پایدارگردشگری ۳۴
۲-۱۲- نقش گردشگری در اقتصاد وایجاد اشتغال ۳۶
۲-۱۳- پیامد‌های اجتماعی – فرهنگی توریسم ۳۹
۲-۱۴- ملاحظات اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی – فرهنگی ۴۱
۲-۱۵- آینده صنعت توریسم ۴۵
۲- ۱۶- درآمد حاصل از صنعت گردشگری در مناطق مختلف جهان ۴۸
منابع

مبانی نظری توریسم پایدار

۸ اسفند ۱۳۹۶ – به صفحه اختصاصی مبانی نظری توریسم پایدار خوش آمدید. … شایان ذکر است که مبانی نظری توریسم پایدار در فرمت WORD و در ۸۵ صفحه موجود است.

مقاله مبانی نظری و الزامات اجرایی توسعه پایدار گردشگری …

امروزه گردشگری به صنعتی مهم و درآمدزا در جهان تبدل شده است که توجه اغلب کشورها را به عنوان یکی از مهمترین زمینه های کسب و کار به خود جلب کرده است؛ با … : تی پی …

مقاله تحلیلی بر مبانی نظری نقش گردشگری روستایی در …

تحلیلی بر مبانی نظری نقش گردشگری روستایی در توسعه روستایی. اعتبار موردنیاز: ۱ … محل انتشار: اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار.

مقاله مبانی نظری مدیریت گردشگری در جهت توسعه روستایی – …

امروزه گردشگری روستایی به یکی از فعالیتهای پیشتاز اقتصادی تبدیل شده است. توجه به توسعه پایدار روستایی و چگونگی دستیابی به آن امروزه یکی از دغدغه های …

مقاله بررسی مبانی نظری گردشگری روستایی ومعرفی منطقه …

دراین مقاله ضمن بررسی مبانی نظری گردشگری روستایی به معرفی منطقه … تا درراستای توسعه پایدارروستایی امکان بهره مندی روستائیان ازمعیشت پایدار که بهود …

[PDF]های سنجش پایداری توسعه بندی و تعیین روابط شاخص اولویت …

توسط دلشاد – ‏۲۰۱۷
مبانی نظری. با بررسی روند مطرح شدن مباحث پایداری در توسعه ی گردشگری مشخص میشود که. نخستین بار باتلر در سال ۱۹۹۶ میلادی، مفهوم پایداری و دنبال کردن نگرش …

تحلیل اهمیت‌ـ عملکرد گردشگری پایدار: با استناد بر عوامل …

در این زمینه، پس از مطالعۀ مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق، ابعاد و مؤلفه‌های زیست‌محیطی و … در این فرایند، با بررسی عوامل تأثیرگذار بر گردشگری پایدار از بعد …

مبانی نظری توریسم پایدار | دانلود وگ

۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ – مبانی نظری توریسم پایدار on دانلود وگ | با آرزوی بهترینها برای شما عزیزانمدیریت سایت آرزوی لحظاتی پر از موفقیت برای شما دارد و پس از تلاشهای …

مبانی نظری توریسم پایدار {abolfazl}

دانلود مبانی نظری پایان نامه رشته گردشگری. مبانی نظری توریسم پایدار. توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش). همراه با منبع …

مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری

اگرچه داشتن مبانی نظری و نیز مشارکت نظری مقاله، در پیشبرد حوزه دانش تخصصی الزامی است، آن دسته از مطالعات موردی دارای جامعیت حدود پژوهش هستند (به عنوان نمونه، …

مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار| …

دانلود بهترین فایل هدف از این مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با تاکید بر توسعه پایدار شهرستان شوش مورد بررسی قرار می گیرد.

تأثیر گردشگری بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه: …

The impact of tourism on economic growth in developing countries: Two approaches … که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار، نیازمند شناخت عوامل مؤثر بر آن است. … در ادامه، پس از ارائه مطالعات انجامشده در این زمینه و مبانی نظری موجود، به ارائه مدل …

[PDF]پایدار شهری ارزیابی شاخص های توسعه گردشگری – نشریه …

توسط شاطریان – ‏۲۰۱۷
ن پژوهش شناخت شاخص های توسعه گ. ردشگری. در. شهر کاشان می باشد، یعنی گردشگری کاشان از نظر معیارهای مختلف گردشگری در چه. وضعیتی می باشد. مبانی نظری.

توسعۀ گردشگری پایدار؛ مبانی، شاخصه‌ها و الزامات سیاست …

۲۲ اسفند ۱۳۹۵ – توسعۀ گردشگری پایدار؛ مبانی، شاخصه‌ها و الزامات سیاست‌گذارانه … به‌منظور تحقق هدف مزبور، ابتدا مفهوم گردشگری پایدار و شاخصه‌های آن تبیین شده‌اند، … خلاصه‌ای از مقالۀ «قرنی از دست‌رفته در اقتصاد؛ سه نظریه از بانکداری و شواهد …

مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه ژئوتوریسم|real

۲-۳- مفهوم گردشگری ۱۴٫ ۲-۴- جغرافیای گردشگری ۱۵٫ ۲-۵- انواع توریسم ۱۵٫ ۲-۶- توسعه پایدار و گردشگری پایدار ۱۶٫ ۲-۷- گردشگری بر پایه طبیعت ( اکوتوریسم ) …

همایش بین المللی معماری و فرهنگ شهر پایدار|محورهای همایش

مدیریت، برنامه ریزی شهری و توسعه پایدار … توسعه صنعت گردشگری و توسعه پایدار شهری … مبانی نظری و شاخص‌های فرهنگی تاثیرگذار بر معماری و شهرسازی.

مروری بر مبانی نظری طراحی موزه با تاکید بر موزه علوم و فناوری

۱۱ اسفند ۱۳۹۶ – لذا در پژوهش حاضر سعی بر آن شده است تا مبانی نظری در طراحی موزه ها و نیز بسط … برسی جایگاه گردشگری شهری با رویکرد به توسعه پایدار; تاریخ …

تحلیل موانع موثر بر توسعه گردشگری روستای سردابه، …

توسط حیدری ساربان – ‏۲۰۱۲
۱-۳-۲- شناخت موانع و محدودیت‌های توریستی منطقه روستایی سردابه …. و هم چنان که در مبانی نظری تحقیق ملاحظه می‌شود موانع مختلفی در توسعه گردشگری روستایی اثر …

[PDF]بسم¬الله الرحمن الرحیم – فصلنامه علمی پژوهشی نظریه های …

توسط ضیاءآبادی – ‏۲۰۱۶ – ‏مقالات مرتبط
گردشگری با توجه به اصول و معیارهای گردشگری پایدار، مورد سنجش قرار گیرد. )ب. ل و. ۴ World Tourism Organization. 2 Abdullaev. 9. مفهوم. توسعه. پایدار. در. ادبیات.

تحلیلی بر راهبردهای گردشگری شهر طرقبه با مدل سوات(SWOT

توسط قاسمی خوزانی – ‏۲۰۱۱
… آن است تا راهبردهای اساسی برای دستیابی به توسعه پایدار گردشگری طرقبه با … همچنین مبانی نظری پژوهش حاضر بر پایه نظریه سیستمی است و روش تحقیق به کار …

گردشگری شهری | کرمان پژوهش

تیر ۳۱, ۱۳۹۶ مبانی نظری وپیشینه تحقیق دیدگاه‌ها برای گردشگری شهری بسته هستند … شهری و گردشگری ۲-۳- گردشگری پایدار شهری ۲-۳-۱- عناصر گردشگری شهری …

بررسی ویژگی و دیدگاههای گردشگران در راستای بهبود خدمات …

این صنعت در صورتی میتواند پایدار بماند که با مدیریت همه سو نگر پایه‌‌ریزی و مدیریت شود. یکی از جنبههای مهم که شاید بتوان … مبانی نظری. داشتن رویکرد سیستمی، …

[PDF]اهداف توسعه هزاره )MDG( و اهداف توسعه پایدار )SDG( ) – پرتال …

)MDGs( و شاخص های توسعه پایدار )SDGs( اشاره شده و در. ضمیمه گزارش نیز شاخص های ….. )مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه، ۱۳۸۳(:. خردگرایی. توسعه دانش و …

گردشگری میراث، دریچه‌ای جذاب برای رونق گردشگری پایدار – …

۱۲ فروردین ۱۳۹۷ – استاد دانشگاه گردشگری خاطرنشان کرد: مرمت ساختمان های قدیمی به دلایل مختلف و بر اساس مبانی نظری مدون و یا سیاست‌های رایج در مدیریت متمرکز این …

بررسی راهکارهای موثردر ایجاد محله پایدار با رویکرد مشارکتی …

توسط رضایی – ‏۲۰۱۵
واژه‌های کلیدی: محله پایدار، برنامه‌ریزی محلی، توسعه پایدار، محله راهنمایی … مطالعه مبانی نظری رویکرد محله محوری، نشان می‌دهد که مفهوم اجتماع محلی و دیدگاه‌های مشارکتی، …

بررسی سیاست‌گذاری صنعت گردشگری در قوانین بالادستی …

توسط ویسی – ‏۲۰۱۸
مبانی نظری … دورۀ پنجم «دورۀ برنامه‌ریزی گردشگری معاصر» است که توسعۀ پایدار گردشگری با ملاحظات زیست‌محیطی و مسائل جامعۀ میزبان محورِ برنامه‌ها شد. این موضوع …

[PDF]های مؤثر بر نگرش روستائیان در خصوص گردشگری روستایی …

پایدار. است. لی). ۰٫ ،. ۰۱۰۰٫ (. در این میان، گردش. گری روستایی در دهه اخیر به ….. با توجه به مبانی نظری و میدانی، محققان مختلف در بررسی موضوا نگرش متغیرهای …

مطالعات و مبانی نظری مجموعه تفریحی ساحلی(مطالعات … – نقش …

۱۳ شهریور ۱۳۹۲ – رساله و مطالعات معماری ،مجموعه های تفریحی توریستی و گردشگری، طرح مجموعه های … نامه آبدرمانی ، انجام پروژه ساختمان آبدرمانی ، مبانی نظری ساختمان توریستی و گردشگری … ۱-۷-۱ توسعه پایدار و کاهش اتکا به ذخایر نفت و گاز ۲۰

[PDF]دوفصلناهم – مطالعات اجتماعی گردشگری

مبانی نظری شامل بررسی پیشینۀ تجربی و نظری، چارچوب مفهومی و طرح پرسش ….. ساکنان،. یکی. اب. مؤ فه. شای. کلیدی. در. رویکرد. ت سع. پایدار. گردشگری. محس. می.

دکتر محمد رضا پور جعفر | قطب علمی معماری اسلامیقطب علمی …

۶- تحلیل مبانی نظری طراحی شهری معاصر – کتاب ماه هنر – اردیبهشت – بهار ۱۳۹۱- … ‘بررسی جایگاه برنامه ریزی توریسم در توسعه پایدار روستایی – فرصتها و چالش ها …

پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی – اخبار > • انتشار …

۱۹ آذر ۱۳۹۳ – انتشار کتاب «اصول و مبانی گردشگری» در پلیس آگاهی ناجا. براساس این خبر، گردشگری گسترده … برای این خبر نظری ثبت نشده است. نظر شما …

فصلنامه جغرافیا ( برنامه ریزی منطقه ای) – راهنمای نویسندگان

… ای- آمایش سرزمین – مشارکت، تعاون و توسعه پایدار منطقه ای – مهاجرتهای روستایی- شهری- …. پاپلی یزدی، محمدحسن؛ ابراهیمی، محمد امیر؛ و ازکیا، مصطفی (۱۳۸۶) نظریه های … Travel Tourism and Hospitality Research: A handbook for managers and …

رساله کارشناسی ارشد طراحی دهکده گردشگری وارش با رویکرد …

۲۶ بهمن ۱۳۹۶ – بدین منظور به شناخت مبانی نظری و ضوابطی که در ارتباط با … بسیاری در جهت توسعه صنعت توریسم، گردشگری و تفریح و تفرج در سطح ملی و بین المللی می باشد . … دانلود رساله معماری طراحی معماری موزه خط با رویکرد معماری پایدار.

[PDF]مهاجرت، جرم و بی‌نظمی اجتماعی

سفر توریستی در سطح بین المللی انجام داده اند و در آمد ناشی از آن نزدیک به ۶۰۰ میلیون … مبانی نظری … شهری و بالاخره گردشگری شهری پایدار دسته بندی نمود.

سامانه نشریات دانشگاه تربیت مدرس – برنامه‌ریزی و آمایش فضا

اصول شفافیت · حق نشر · مشاهده تحریریه … بهینه و توسعۀ متوازن و پایدار آن و نیز استقرار منطقی و سیستماتیک گروههای انسانی، فعالیتها و نهادهای فیزیکی و کالبدی …

مبانی نظری توریسم پایدار

۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ – مدیریت سایت آرزوی لحظاتی پر از موفقیت برای شما دارد و پس از تلاشهای مستمر همکاران فایل مارکت مجموعه مبانی نظری توریسم پایدار برایتان آماده …

دانلود مبانی نظری توریسم پایدار – خرید آنلاین و دریافت

۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ – با سلام،محصول دانلودی +{{مبانی نظری توریسم پایدار}}+آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل …

دکتر شیعه – دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده معماری و …

گردشگری پایدار در پارکهای طبیعی حومه شهرها (۱۳۸۸) در مجله آرمانشهر، (شماره ۳ ….. کنفرانس ملی نظریه های نوین در معماری و شهرسازی (۱۳۹۳)، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین.

تأثیر انگیزه‌های مشارکت در تبلیغات توصیه‌ای- …

… و اثرگذاری بالا، در مبانی نظری بازاریابی بسیار مهم تلقی شدهاست و تأثیر آن بر … و نگرش مصرف‌کنندگان تأثیر زیادی داشته باشد و به کسب مزیت رقابتی پایدار …. تبلیغات توصیه‌ای الکترونیک و بررسی های آنلاین در خدمات توریسم (استفاده از …

مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار|at

دانلود بهترین فایل هدف از این مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با تاکید بر توسعه پایدار شهرستان شوش مورد بررسی قرار می گیرد.

کتاب گردشگری ( ماهیت و مفاهیم ) نوشته دکتر محمدحسین …

این کتاب برای دانشجویان رشته جغرافیا و صنعت گردشگری در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع کمکی درس «گردشگری» به ارزش ۲ واحد منظور شده است.

مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار |hot

۱۸ آذر ۱۳۹۶ – اینک شما با جستجوی |مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار| وارد صفحه تخصصی سایت |http://www7.40link.ir| برای خرید …

دریافت فایل مبانی نظری توریسم پایدار – پرداخت و دانلود آنی …

۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ – به صفحه ی دانلود _مبانی نظری توریسم پایدار_خوش امدید.امیدوارم بهره کافی را از مبانی نظری توریسم پایدار ببریددانلود مبانی نظری و پیشینه …

همایش های بازاریابی و تبلیغات : همایش ها ، کنفرانس ها و …

کنفرانس های بازاریابی و تبلیغات سال ۱۳۹۵ – کنفرانس های بازاریابی و تبلیغات سال های گذشته – اطلاع رسانی آخرین همایش های ملی و بین المللی – خبرنامه – آموزش …

مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار | …

۱۳ اسفند ۱۳۹۶ – مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار on kba270 | مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار هدف از این …

مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار …

دانلود فایل هدف از این مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با تاکید بر توسعه پایدار شهرستان شوش مورد بررسی قرار می گیرد.

دریافت فایل مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد …

۲۱ فروردین ۱۳۹۷ – شما به صفحه اختصاصی مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه ادامه مطلب کلیک …

مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار …

۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ – مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار (۱۰۴۱):بررسی موانع توسعه گردشگری شهرستان شوش مبانی نظری توسعه پایدار …

مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار …

۲۴ فروردین ۱۳۹۷ – مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار (۵۶۵۶):برنامه ریزی گردشگری شهرستان شوش مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با …

مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار|bi3t

بار دیگر یکی از بهترین فایل ها در مورد هدف از این مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با تاکید بر توسعه پایدار شهرستان شوش مورد بررسی قرار می گیرد.

[PDF]45269 – سرفصل رشته ها – دانشگاه آزاد اسلامی

یک مهندس فضای سبز در جهت برنامه ریزی، طراحی، اجرا و مدیریت پایدار …. سرفصل در سی: (۱۶ ساعت نظری و ۳۲ ساعت عملی) …. مبانی نظری مهندسی فضای سبز … پیگ نیکا، طبقه بندی متابع تقرجگاهی، تفرج و توریسم، عناوین تفرجگاه جا واقعالیت.

مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار | …

۱۶ فروردین ۱۳۹۷ – دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی. برنامه ریزی گردشگری با تاکید بر توسعه پایدار. (شهرستان …

مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار | …

۵ فروردین ۱۳۹۷ – دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی. برنامه ریزی گردشگری با تاکید بر توسعه پایدار. (شهرستان …

مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار | …

۱۳ فروردین ۱۳۹۷ – دسته: جغرافیا و برنامه ریزی شهری. فرمت فایل: doc. حجم فایل: ۳۶۲ کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: ۸۵٫ دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد …

رزومه علمی و سابقه اجرایی آقای دکتر رسول درسخوان

۱۰, بررسی انطباق اصول معماری پایدار در معماری بافت سنتی (نمونه موردی: عمارت … ۱۲, بررسی تأثیرات حمل ونقل هوایی به عنوان جاذبه توریستی استان آذربایجان شرقی با … ۱۵, بررسی مبانی نظری معماری مدرسه های علمی فرهنگی (دریافت مقاله) · دومین …

magiran.com: فهرست نشریات دارای متن

ایپیک یولو(ماهنامه فرهنگ، توریسم و اقتصاد بین الملل) … بهداشت محیط و توسعه پایدار / Journal of Environmental Health and Sustainable Development(فصلنامه ).

دانلود مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه …

۲۳ فروردین ۱۳۹۷ – دانلود مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار -کامل و جامع. ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایم. مدیریت سایت …

برترین پکیج مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با … – …

۲۱ فروردین ۱۳۹۷ – برترین پکیج مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار – دانلود فایل. از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم …

برترین پکیج مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد …

۱۰ اسفند ۱۳۹۶ – برترین پکیج مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار – دانلود فایل. بیننده گرامی سلام.به وب ما خوش آمدید هموطن گرامی سلام.

کاملترین فایل مبانی نظری توریسم پایدار

۸ اسفند ۱۳۹۶ – دانلود مبانی نظری توریسم پایدار که یکی از کاملترین فایل ها در این زمینه می باشد در سایت ما …

مبانی نظری و پیشینه پژوهش برنامه ریزی توریسم با تاکید …

فایل پروژه اصلی مقاله ی مبانی نظری و پیشینه پژوهش برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار برای دانلود در اختیار شما قرار دارد. مراجعه کننده گرامی شما در حال …

شاخص های توسعه پایدار گردشگری – الی گشت

۱۵ آذر ۱۳۹۴ – توسعه پایدار گردشگری شامل مدیریت آگاهانه منابع طبیعی، فرهنگی و … در جهت توسعه پایدار دست یافتند که به اصول بلاجیو شناخته شده است.

نشست توسعه پایدار گردشگری، میراث و اقتصاد مقاومتی – ایسنا

۲۰ آذر ۱۳۹۶ – نشست تخصصی «توسعه پایدار گردشگری، میراث و اقتصاد مقاومتی» با … می گیرد ضمن بسط دانش نظری در حوزه حفظ، احیاء و ارتقاء میراث تاریخی و …

کاملترین پکیج آموزش| آشپزی بین المللی – اورجینال

دانلود مبانی نظری توریسم پایدار – خرید آنلاین و دریافت -. برترین فایل پروژه مقایسه شبکه های Wi-Fi و Wimax -. برترین پکیج دانلود پاورپوینت مدیریت بحران و …

بررسی عوامل موثر بر امنیت و توسعه مناطق مرزی – ۸tag.ir

۲۰ ساعت پیش – در این مقاله به توسعه پایدار نواحی مرزی کشور با رویکرد تاثیر تغییرات …. به ارمغان می آورد که متناسب با مبانی تئوریک و نظری حکومت یا ایدئولوژی غالب … اگر بخواهیم صنعت توریسم برای منطقه منبع درآمد خوبی باشد، باید ارگان …

دیجیتال هنر

-برترین پکیج پاورپوینت کتاب مقدمه ای بر فلسفه نظریه های مدیریت دولتی دکتر دانایی فرد – دانلود فایل -دانلود فایل ( بررسی گردشگری پایدار و اصول اساسی آن)

آخرین مطالب کاربران | آوابلاگ – AvaBlog.Ir

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش اشتیاق شغلی (فصل دوم). ۰ بازدید. ۱۳۹۷/۲/۲۰ … دانلود مقاله بررسی توسعه پایدار و کارآفرینی در دولت. ۰ بازدید. ۱۳۹۷/۲/۲۰ … دانلود مقاله اکوتوریسم (توریسم سبزشهری) بعنوان یک رویکردبرای. ۰ بازدید. ۱۳۹۷/۲/۲۰ …

پاورپوینت معماری و گردشگری | مکتوب آنلاین

۴ ساعت پیش – … مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره فعالیت های فوق برنامه در مدارس … مبانی نظری و پیشینه پژوهش استراتژی های شتاب و معکوس، با استفاده از …

پیچک وکتور

فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش هیجانات تحصیلی (فصل دوم) · فایل پروپوزال گرایش …. خرید آنلاین بررسی موانع و محدودیت های ایجاد و گسترش صنایع کوچک روستایی با نگاهی پایدار …. دریافت فایل توسعه توریسم با آموزش – پرداخت و دانلود آنی

پیچک وکتور

فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش هیجانات تحصیلی (فصل دوم) …. خرید آنلاین بررسی موانع و محدودیت های ایجاد و گسترش صنایع کوچک روستایی با نگاهی پایدار · خرید و دانلود پمفلت …. دریافت فایل توسعه توریسم با آموزش – پرداخت و دانلود آنی

کمیته ای برای مشورت تحصیلی طلاب تشکیل شود

حوزه/ حجت الاسلام نظری با توجه به محدود بودن زمان تحصیل طلاب، گفت: کمیته ای مشورتی باید تشکیل شود تا طلاب را در امر تحصیل کمک و مشورت … اشتغال و درآمد پایدار در روستاهای بافق ضروری است … برپایی نمایشگاه کتب علوم قرآنی در رزن/ الفت جوانان با مبانی دینی و مذهبی بوسیله قرآن ….. دستگیری شکارچی توریست های خارجی.

فیلم: موزیک ویدیو لری جدید مستانه داریوش نظری dariush …

▶ ۴:۴۸

۵ روز پیش
برای مشاهده ویدیوی فوق در سایت آپارات، از لینک مقابل استفاده نمایید: موزیک ویدیو لری جدید مستانه داریوش نظری dariush nazari _ mase masem

فروش محصولات مجازی | دانلود پاورپوینت انواع نمایشگر

۹ ساعت پیش – تاریخ : ۲۰ / اردیبهشت / ۱۳۹۷; دانلودپاورپوینت فوق العاده کامل جهت ارائه تحقیق،سمینار و پروژه با موضوع اصول گزارش نویسی دانلودپاورپوینت فوق …

آموزش جامع تصویری/ گیتار بیس – اورجینال – وب نیلو – رز بلاگ

… مبانی نظری برنامه ریزی استراتژیک · خرید آنلاین طرح توجیهی و کارآفرینی تولید … فرهنگ وقف و تاثیرات خوب آن بر توسعه اقتصادی پایدار – خرید آنلاین و دریافت … دانلود پروپوزال بررسی نقش تبلیغات در توسعه صنعت توریسم -کامل و جامع …

بالا و پایین # ردیف

روی تور وقتی برای توریست هام سخنرانی می کنم احساس امنیت دارم. … اگر اندکی به گذشته رفته و نظری به تاریخ کشو …. کتاب پدیداری و پایداری فقه هزار و چهار صد ساله (رشته فقه و مبانی حقوق) · از میدان جنگ تا عالم سیاست · نکته ای از علم حضرت …

آموزش جامع تصویری گیتار بیس – اورجینال

… مبانی نظری برنامه ریزی استراتژیک · خرید آنلاین طرح توجیهی و کارآفرینی تولید … فرهنگ وقف و تاثیرات خوب آن بر توسعه اقتصادی پایدار – خرید آنلاین و دریافت … دانلود پروپوزال بررسی نقش تبلیغات در توسعه صنعت توریسم -کامل و جامع …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *