دانلود کامل تغییر جنسیت از نظر فقهی و حقوقی

Published on Author adminLeave a comment

تغییر جنسیت از نظر فقهی و حقوقی

تغییر جنسیت از نظر فقهی و حقوقی
دسته بندی پژوهش
بازدید ها ۲۴
فرمت فایل docx
حجم فایل ۳۸۴ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۵۸

تغییر جنسیت از نظر فقهی و حقوقی

فروشنده فایل

کد کاربری ۲۵۲۵۳

کاربر

تغییر جنسیت از نظر فقهی و حقوقی

چکیده

آنچه در این تحقیق مدنظر است، بررسی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت به طور جامع و کلی می باشد. البته در بسیاری موارد نتیجه بحث فقهی و حقوقی (درحقوق ایران) یکسان است، چه اینکه حقوق ایران مخصوصاً قانون مدنی ایران و قانون مجازات اسلامی بر اساس فقه امامیه تدوین شده است.

این مسأله به عنوان یک پدیده (تقریباً) خارجی و نوظهور، زمینه ساز پرسش های فراوان فقهی و حقوقی است که عمدتاً این مباحث در باب حقوق خانواده است. مانند جواز یا عدم جواز تغییر جنسیت، بقا یا عدم بقای ازدواج، پس از تغییر جنسیت یکی از زوجین، ولایت و سرپرستی شخص پس از تغییر جنسیت، مسأله ارث، نفقه، مهریه، عناوین خانوادگی و… .

واژگان کلیدی :

تغییرجنسیت ـ خنثی ـ فقه اسلامی ـ حقوق ایران.

[PDF] مبانی فقهی و حقوقی جواز تغییر جنسیت
– ذخیره شده – مشابه
۰۹۹۱٫ و بهار. ۰۹۹۰٫ ی جواز تغییر جن. ی و حقوق. ی فقه. مبان. ت. سی. صورت فردی از
جنس مقابل. به. عبارتی ترانس سکسوالیسم حالت کسی است که. دارای جنسیت مشخص
و معین می. باشد، ولی قویاً اعتقاد دارد که او متعلق به جنس. مخالف است. )کاهانی،. ۱۴۳۱٫
، ص. ۴۶٫ (. ب. -. ضرورت زوجیت و تف. اوت جنسیت در نظام تکوین و تشریع. به نظر می.
وضعیت فقهی و حقوقی تغییر جنسیت – فقه و حقوق اسلامی
– ذخیره شده – مشابه
شایان ذکر است که در مورد تغییر جنسیت دو بحث باید مورد بررسی قرار گیرد. یکی
اینکه آیا چنین عملی از نظر قانون و شرع مجاز است. دیگر اینکه با فرض مجاز بودن عمل
مزبور، چنانچه فردی تغییر جنسیت بدهد چه آثار حقوقی بر آن بار میشود. در مقاله حاضر
به بررسی موضوع اول میپردازیم[۲]. ابتدا کسانی را که از نظر پزشکی میتوانند …
فقه شیعی در مسأله تغییر جنسیت، مبتکر و پیشتاز است
– ذخیره شده
نویسنده کتاب تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق با بیان اینکه نظر اکثر فقهای
شیعه در بیماران دارای اختلال شخصیتی، جواز تغییر جنسیت است، گفت: فقه شیعه
در این بحث شاهکار کرده است. تاریخ انتشار : ۱۳۸۹/۷/۱۱٫ بازدید : ۴۶۵۴٫ زمان انتشار :
۲۰:۰۸:۰۰٫ منبع : www.rasanews.ir. بررسی احکام و آثار تغییر جنسیت در فقه و
حقوق …
بررسی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت – شورای برنامه ریزی مدارس اهل سنت
– ذخیره شده – مشابه
۷ فوریه ۲۰۱۵ … در اکثر نظام های حقوقی این نظریه پذیرفته شده است و کشورهایی که تغییر جنسیت
را مشروع اعلام نموده اند، مشروعیت آن را به وجود شرایطی منوط کرده اند. لذا در مورد افراد
سالم به عدم مشروعیت تغییر جنسیت معتقد می باشند. و در صورتیکه پزشکان و روان
شناسان هویت فرد را از نظر هورمونی یا روانی مغایر با شخصیت فعلی …
احکام فقهی تغییر جنسیت/ تغییر جنسیت در برخی موارد واجب است …
– ذخیره شده
۵ سپتامبر ۲۰۱۱ … حضرت امام هم در فتوایی که مکتوب است فرمودند عمل تغییر جنسیت زیرنظر طبیب
متخصص از نظر شرعی اشکال ندارد. از زمان فتوای امام خمینی(ره) که به نوعی ابتکار
فقهی محسوب می‌شود انقلابی در فتواهای فقهی و حقوقی در زمینه تغییر جنسیت به
وجود آمد و مراجع تقلید وفقهای زیادی در این زمینه صریحاَ اظهارنظر کردند.
مقاله تغییر جنسیت از دیدگاه فقه و حقوق – سیویلیکا
– ذخیره شده
پیشرفت علم و فناوری مسائل جدیدی پدید آمده که مورد بحث و بررسی کارشناسان به
ویژه پزشکان و حقوق دانان قرار گرفته و آن وجود افراد ترانس سکشوال (trans sexua…
تغییر جنسیت در ایران – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
– ذخیره شده – مشابه
فقه شیعه در کنار پذیرفتن تغییر جنسیت، ملاک‌هایی را هم دربارهٔ هویت تازه فرد و
وظایف شرعی او تعیین کرده است. بر این اساس، ملاک وظایف شرعی هر فرد، … از آن پس
مسئله تغییر جنسیت از نظر حقوقی و فقهی در این کشور مسلمان تسهیل شد و باب
گفتگوی حقوقی و فقهی دربارهٔ آن باز شد. به گزارش گاردین، این بار فتوا فقط دربارهٔ

[PDF] ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻘﻬﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ – سامانه نشریات جامعه المصطفی العالمیه
– ذخیره شده – مشابه
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻘﻬﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪی ﮐﺮﯾﻤﯽ ﻧﯿﺎ. *. ﭼﮑﯿﺪه. ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﺑﺤﺚ
ﺗﻐﯿﯿﺮﺟﻨﺴﯿﺖ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ. ﻫﺎی ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮ ﻋﻠﻢ. ﺟﺮاﺣﯽ، زﻣﯿﻨﻪ و اﻣﮑﺎن. ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﯿﺶ. ﺗﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ
. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن، ﭘﺮﺳﺶ. ﻫﺎی زﯾﺎدی. ﻓﺮا روی ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ. از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ. ﮐﻪ، آﯾﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ از ﻧﻈﺮ
اﺳﻼم ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ. ﯾﺎ ﻧﻪ؟ ﻓﻘﻬﺎی ﺷﯿﻌﻪ و اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻠﻤﻮس و آﺷﮑﺎر دارای ﺗﻔﺎوت رأی و ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
مبانی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت – فصلنامه علمی پژوهشی حقوق …
– ذخیره شده – مشابه
«تغییر جنسیت» یکی از موضوعات مهمی است که موجب پیدایش مسایل جدید فقهی و
حقوقی شده است. از جمله این مسایل جواز و عدم جواز این عمل و آثار فقهی و حقوقی مرتبط
با این پدیده است. در این مقاله دو مسأله فوق … ولی اگر بر روی کسی که هیچ گونه مشکل
جنسیِ جسمی یا روانی نداشته باشد، انجام گیرد، از نظر شرعی و قانونی جایز نمی‌باشد.
تحقیق تغییر جنسیت و آثار فقهی و حقوقی آن
– ذخیره شده – مشابه
اما به رغم امکان پزشکی تغییر جنسیت و نظر مثبت فقها در خصوص آن و افزایش
روز‌افزون متقاضیان چنین تغییری، حقوق موضوعه ایران در این خصوص قانون خاصی
بصورت مصوب ندارد و نبود قانون و مقررات مدون در این زمینه بطور کامل ملموس می‌باشد.
با جایز دانستن تغییر جنسیت آثار فقهی و حقوقی بر آن مترتب می‌شود که وضعیت و
جنسیت …
بررسی مبانی فقهی و حقوقی فتوای حضرت امام خمینی(س) مبنی بر جواز …
– ذخیره شده – مشابه
۷ ا کتبر ۲۰۱۳ … پایان نامه «بررسی مبانی فقهی و حقوقی فتوای حضرت امام خمینی(س) مبنی بر جواز
تغییر جنسیت» پس از گذر از کلیات که در برگیرنده مسائلی مانند بیان مسأله،
ضرورت و اهمیت آن و پیشینه موضوع می باشد به موضوع شناسی مسأله تغییر … در
بخش حقوقی نیز رویه قضایی کشورها از این نظر مورد پژوهش قرار گرفته است.
تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق – مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)
– ذخیره شده
و اینک کتاب حاضر با عنوان: «تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق» به جامعه علمی
کشور تقدیم می‌گردد، کتابی که حاصل تلاش ارزشمند حجه الاسلام والمسلمین محمدمهدی …
پس از چندی، پژوهش مورد نظر به پایان رسید و در قالب یک کنفرانس، برای دانشجویان
کلاس ارایه شد، که مورد استقبال واقع گردید، و چند ماه بعد در قالب یک مقاله، در مجله …
فقه و احکام->احکام تغییر جنسیت->احکام پزشکی،درمانی->احکام …
– ذخیره شده – مشابه
هر چند تی اس بودن شما از نظر پزشکان ثابت شده است ، ولی شما از نظر شرعی ، همچنان
به عنوان یک زن شناخته می شوید. چون ملاک زن یا مرد بودن از نظر فقهی و حتی از نظر
پزشکی ، به نوع الت تناسلی است.بنابراین ، … تغییر جنسیت چیست و فقیهان
اسلامی چه تعریفی از آن ارائه داده اند؟ ۹۳۹۱ ۱۳۸۷/۱۰/۰۲ حقوق و احکام. هر چند در کتاب
های لغت …
آیا تغییر جنسیت، تغییر در خلقت خدا نیست؟ – گنجینه پاسخ‌ها – اسلام …
– ذخیره شده – مشابه
حقوق دانان سنی و کلیسای مسیحی با این نوع تغییر جنسیت مخالف اند، اما امام خمینی (
قدس سره) در کتاب “تحریرالوسیله” معتقد است که تغییر جنسیت حرام نیست. علاوه
بر این، … آیه فوق به بحث مورد نظر ما؛ یعنی تبدیل مذکر به مؤنث یا برعکس مربوط
نمی شود و استشهاد به این آیه برای اثبات حرمت تغییر جنسیت، ناصواب است. علاوه
بر …
فقه و تغییر جنسیت – مهرخانه
– ذخیره شده – مشابه
۱۵ سپتامبر ۲۰۱۳ … بررسی جواز یا عدم جواز تغییر جنسیت از دیدگاه فقهی اگرچه تغییر جنسیت مباحث
بسیاری را در فقه و حقوق به دنبال دارد، اما مهم‌ترین بحثی که در این رابطه مطرح می‌شود
این است که آیا تغییر جنسیت به لحاظ شرعی جایز است یا خیر؟ در زمینه جواز یا عدم
جواز تغییر جنسیت در میان فقها اختلاف نظر وجود دارد: گروهی قائل به …
تغییر جنسیت – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
– ذخیره شده – مشابه
تغییر جنسیت در مفهوم عام دو دسته از اشخاص را در بر می گیرد : دسته نخست که در
کتب فقهی از آنان تحت عنوان « خنثی » نام برده می شود ، بیمارانی هستند که علائم
جنسی هر دو جنس مونث و مذکر را دارا بوده و با عمل جراحی ، جنسیت نهفته آنان ظاهر می
گردد . بر همین اساس به نظر برخی از علمای فقهی و حقوقی عبارت تبدیل جنس یا اصلاح
جنسیت …
نشست علمی تغییر جنسیت از نظر فقه شیعه برگزار شد – شیعه نیوز
– ذخیره شده
۳ دسامبر ۲۰۰۸ … به گزارش «شیعه نیوز» به نقل از رسا، حجت‌الاسلام محمدمهدی کریمی‌نیا، معاون پژوهش
مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی در نشست علمی تغییر جنسیت از نظر فقه شیعه
که شامگاه دوازدهم آذرماه در مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد،
با اشاره به این‌که امروزه بحث تغییر جنسیت به سبب رشد پزشکی …
آثار وضعی و تکلیفی تغییرجنسیت در حقوق ایران/سعید رخشان
– ذخیره شده – مشابه
۳۰ آوریل ۲۰۱۵ … تغییرجنسیت،نسبتاً موضوع جدیدی است که در حوزه‌های‌شرعی و فقهی،علوم پزشکی و
اخلاق،روانشناسی و حقوق جای بحث و تجزیه و تحلیل دارد. … از نظر حقوق اجتماعی در
فرانسه،بین زن و مرد از نظر اشتغال به مشاغل مختلف و ارتقای رتبه‌ی شغلی،تفاوتی
وجود ندارد و اصل مساوات و برابری بین آنها جاری است.
نشست علمی «‌تغییر جنسیت از منظر فقه، حقوق و پزشکی»‌در دانشگاه …
– ذخیره شده – مشابه
۴ ژانویه ۲۰۱۱ … از سال ۱۳۴۷تا ۱۳۶۴ ما هیچ اثر فقهی یا حقوقی را نداریم که درباره این مسئله بحث کند و
یک سکوت محض وجود دارد. تا اینکه فردی بنام فریدون که دچار اختلال هویت جنسی بود و
خود را زن می دانست به فکر تغییر جنسیت افتاد. ایشان در سال ۱۳۶۴ مشکل خود را
برای امام مطرح می کند و امام فتوی میدهد «عمل تغییر جنسیت زیر نظر …
[PDF] منظرفقه از تغییرجنسیت – مبانی فقهی حقوق اسلامی
– ذخیره شده – مشابه
مبانی فقهی حقوق اسالمی. ،. سال. تفه. م،. شماره. سی. ز. دهم،. بهار. و. تاب. ستان. ۹۳۱۳٫
جواز یا عدم جواز شرعی تغییرجنسیت. یکی از اصلی. ترین و اساسی. ترین پرسشها
در زمینه. ی تغییرجنسیت، جایز بودن یا جایزنبودن. این امر از نظر ادیان و شریعت است
. ادیان مختلف در این زمینه، نقطه نظرات متفاوت دارند. مسیحیت به طور مطلق، …
تغییر جنسیت در برخی موارد واجب است /زن بعد ار تغییر جنسیت هم می …
– ذخیره شده – مشابه
۵ سپتامبر ۲۰۱۱ … حضرت امام هم در فتوایی که مکتوب است فرمودند عمل تغییر جنسیت زیرنظر طبیب
متخصص از نظر شرعی اشکال ندارد. از زمان فتوای امام خمینی(ره) که به نوعی ابتکار
فقهی محسوب می‌شود انقلابی در فتواهای فقهی و حقوقی در زمینه تغییر جنسیت به
وجود آمد و مراجع تقلید وفقهای زیادی در این زمینه صریحاَ اظهارنظر کردند.
تغییر جنسیت در ایران با پشتوانه فقهی و قانونی انجام … – حقوق گستر
– ذخیره شده – مشابه
۲۷ نوامبر ۲۰۱۱ … اولین فقیهی که درباره مسأله تغییر جنسیت نظر علمی داد، امام خمینی(ره) بود. محمد
بیدارمنش: وجود احکام فقهی مرتبط با این بخش از جامعه بخصوص در رساله استفتائات
مراجع معظم، طرح بیش از ۳۰۰ پرسش و پاسخ فقهی از سوی مراجع و فقهای شیعه و نگارش
ده ها مقاله و پایان نامه در این باره باز هم جامعه را به حمایت همه جانبه روانی …
نشست”تغییر جنسیت از دیدگاه حقوقی و فقهی” برگزار می گردد | کافه …

۲۷ فوریه ۲۰۱۶ … انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه الزهرا(س)، نشست تخصصی تغییر جنسیت از
دیدگاه حقوقی، فقهی و روانشناسی را برگزار می کند.
نظر فقهای شیعه و سنی درباره‌ی تغییر جنسیت – فردا
– ذخیره شده
۲۹ دسامبر ۲۰۱۰ … حجت الاسلام والمسلمین کریمی نیا، گفت: جالب است بدانیم که مجلس انگلستان در سال
۲۰۰۲ به این نتیجه رسید که مباحث حقوقی در زمینه تغییر جنسیت در ایران را
بررسی کند، حال آن که امام راحل پیش از آن ها به اهمیت این موضوع پی برده بودند. وی با
طرح این سؤال که آیا مسئله تغییر جنسیت از نظر فقه شیعه مجاز است یا …
[DOC] موضوع تحقیق:
– ذخیره شده – مشابه
تغییر جنسیت در بیماران ترانس سکشوال مورد اختلاف شدید صاحبنظرات می باشد و
تقریباً همه ی فقیهان سنی و نیز کلیسای مسیحی با این عمل جراحی مخالفند، از نظر
آنان، این کار تغییر در خلقت خداوند …. دیدگاه حضرت امام (ره) در این کتاب، مهم ترین
منبع فقهی برای تبیین جایگاه حقوقی تغییر جنسیت بعد از انقلاب اسلامی شده است
.
تغییر جنسیّت از منظر فقه و حقوق – آفتاب
– ذخیره شده – مشابه
۲۲ ژانویه ۲۰۰۷ … «تغییر جنسیّت»، زمینه ساز مسائل و مباحث جدیدی در حقوق و فقه است که در این
نوشتار به طور خلاصه بدان توجّه شده است. امید است که صاحب نظران، طلّاب و دانشجویان
با نقد و بررسی، به رشد و بالندگی مبحث تغییر جنسیّت، که در نوع خود از مسائل جدید
محسوب می شود، کمک نمایند. ۱) تغییر جنسیت از نظر فیزیولوژی.
[PDF] آثار حقوقی تغییرجنسیت – خانه امن
– ذخیره شده – مشابه
ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮزﯾﻦ-ﺣﻘﻮﻗﺪان. ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ دارای اﺑﻌﺎد وﺳﯿﻊ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ و ﻫﻢ در ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی و ﻫﻢ در ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﺨﺺ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داد. … ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭘﺲ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻣﻼک ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ. ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ … ﻣﺘﯿﻦ، ﺷﻤﺎره ۳۶، ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۳۸۶ –
ﻣﯿﺮﺧﺎﻧﯽ، ﻋﺰت اﻟﺴﺎدات، ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ زاده، ﻣﻬﺪﯾﻪ، ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﻮاز ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ، ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻓﻘﻪ. ﭘﮋﺷﮑﯽ،
ﺷﻤﺎره …
[PDF] ﺣﻘﻮﻗﯽ آن ﺑﺮ رواﺑﻂ زوﺟﯿﻦ ﻓﻘﻬﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ و آﺛﺎر – پرتال جامع علوم انسانی
– ذخیره شده – مشابه
۲۴ نوامبر ۲۰۱۳ … ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ و آﺛﺎر. ﻓﻘﻬﯽ . ﺣﻘﻮﻗﯽ آن ﺑﺮ رواﺑﻂ زوﺟﯿﻦ. ۱٫ ﺳﻌﯿﺪ ﺻﻨﺎﻋﯽ. ۲٫ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻓﺼﯿﺤﯽ. زاده. ۳٫ ﭼﮑﯿﺪه.
ﯾﮑﯽ. از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻮﻇﻬﻮر ﮐﻪ ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻔ. ﯽ. ﭼﻮن ﭘﺰﺷﮑ. ﯽ،. روان. ﺷﻨﺎﺳ. ﯽ،. ﺟﺎﻣﻌﻪ. ﺷﻨﺎﺳ. ﯽ. و …. ﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ
ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﻧﮑﺎح ﯾﺎ ﻃﻼق ﺑﺮای. اﺷﺨﺎﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ داده ازدواج. ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ. ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺒﺴﻮط
ﻣﻮرد. ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ. ﮔﯿﺮد . ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟ. ﻨﺴﯿﺖ. از ﻧﻈﺮ ﻟﻐﻮی،. ﺗﻐ. ﺮﯿﯿ. ﺟﻨﺴ. ﺖﯿ. ۱٫
[PDF] تغییر جنسیت – مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی
– ذخیره شده
اسامی اساتید، دانشجویان و دست. اندکاران اجرائی حوزه تغییر جنسیت که در. جلسات
مربوطه شرکت داشته. اند. حجت االسالم و المسلمین ابوالقاسم علیدوست؛ مدرس خارج فقه و
اصول و عضو هیات. علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی. حجت. االسالم. و. المسلمین.
سیف. ا… صرامی،. عضو. هیئت. علمی. و رئیس گروه فقه و حقوق. پژوهشگاه. علوم.
فضل الله و تغییر جنسیت از منظر قرآن
– ذخیره شده – مشابه
چنان که به دلیل گستره عوامل رویکرد ، گونه ها، آثار فقهی ، حقوقی ، برآیند های روحی و
روانی ، اخلاقی و فرهنگی تغییر جنسیت ، این پدیده از مسائل میان رشته ای سه دانش
اخلاق … فتوا و ابراز نظر فضل الله مبنی بر روابودن گونه هایی از تغییر جنسیت ، به
دلایلی چند ، نگاه های بسیاری را به خود معطوف داشت و مجادلات علمی ، فقهی و رسانه ا ی …
وکالت آنلاین – تغییر جنسیت و آثار حقوقی آن
– ذخیره شده – مشابه
تغییر در لغت عبارت است از هرگونه دگرگونی و تبدیل وضعیت فعلی با وضعیت
گذشته متفاوت باشد ، تغییر جنسیت تقریبا” مفهوم روشنی دارد و به نظر عبارت است
از تبدیل ….. (کتاب مستند تحریر الوسیله آقای احمد مطهری ) امام خمینی (ره) اولین فقیه
و دانشمند مسلمانان است که مسائل فقهی و حقوقی تغییر جنسیت را بیان فرموده اند .
کتاب : تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق | همجنسگرایی یک پدیده …
– ذخیره شده
۳ دسامبر ۲۰۱۱ … کتاب تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق به قلم آقای دکتر *محمد مهدی کریمی نیا*،
جامع ترین کتاب فارسی در زمینه تغییر جنسیت است و میتواند به عنوان یک … در
بیشتر موارد، تغییر جنسیت به عقیم شدن شخص منجر می شود که تردیدی وجود ندارد
که از نظر فقیهان اسلامی این کار حرام است، ولی آیا اضرار به خویشتن به …
تغییر جنسیت در قرآن-جوابگو
– ذخیره شده – مشابه
چنان‌که به دلیل گستره عوامل رویکرد‌، گونه‌ها، آثار فقهی‌، حقوقی‌، برآیند‌های روحی و
روانی‌، اخلاقی و فرهنگی تغییر جنسیت‌، این پدیده‌ از مسائل میان رشته‌ای سه دانش …
فتوا و ابراز نظر فضل‌الله مبنی بر روابودن گونه‌هایی از تغییر جنسیت‌، به دلایلی
چند‌، نگاه‌های بسیاری را به خود معطوف داشت و مجادلات علمی‌، فقهی و رسانه‌ا‌ی پیرامون این

تغییر جنسیت – قضایای معاصر – پایگاه اینترنتی استاد نورالله کوثر
– ذخیره شده – مشابه
۱۲ ا کتبر ۲۰۱۴ … ۶ – موضوع مهریه، ارث، ولایت و سرپرستی کودکان و… تغییر جنسیت، زمینه ساز
مسائل و مباحث جدیدی در فقه، حقوق و قانون است که در این رساله به طور فشرده بدان
توجّه شده است؛ برای روشن شدن بیشتر موضوع، آن را طی عناوین جداگانه به بحث می
گیریم: • تغییر جنسیت از نظر فیزیولوژی سلول نر (اسپرم) به تعداد زیادی …
[PDF] تغییر جنسیت از منظر اسالم و احکام شرعی آن
– ذخیره شده – مشابه
دولت حقوق افراد خواهان تغییر جنسیت را به رسمیت شناخت و جراحی را به این منظور
مجاز اعالم. کرد. درمیان فقهای شیعه اول بار امام خمینی)ره( این مسئله را از نظر فقهی مورد
بررسی و به جواز آن فتوا داد. اما. اختالف نظر در زمینه. جواز و عدم جواز تغییر جنسیت هم
چنان ادامه دارد و هر یک از موافقان و مخالفان، برای. درستی دیدگاه خود استدالل هایی ارائه
می …
مقاله بررسی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت | وب سایت حق و حقوق
– ذخیره شده – مشابه
در اکثر نظام های حقوقی این نظریه پذیرفته شده است و کشورهایی که تغییر جنسیت
را مشروع اعلام نموده اند، مشروعیت آن را به وجود شرایطی منوط کرده اند. لذا در مورد افراد
سالم به عدم مشروعیت تغییر جنسیت معتقد می باشند. و در صورتیکه پزشکان و روان
شناسان هویت فرد را از نظر هورمونی یا روانی مغایر با شخصیت فعلی او بدانند بدون …
فقه و حقوق تغییر جنسیت | وکیل پایه یک دادگستری|مشاوره حقوقی …
– ذخیره شده
۲۹ سپتامبر ۲۰۱۶ … در اکثر نظام های حقوقی این نظریه پذیرفته شده است و کشورهایی که تغییر جنسیت
را مشروع اعلام نموده اند، مشروعیت آن را به وجود شرایطی منوط کرده اند. لذا در مورد افراد
سالم به عدم مشروعیت تغییر جنسیت معتقد می باشند. و در صورتیکه پزشکان و روان
شناسان هویت فرد را از نظر هورمونی یا روانی مغایر با شخصیت فعلی …
تـغـیـیـر جـنـسـیـّـت از منظر فقهى و حقوق – تغییر جنسیت از منظر فقه …
– ذخیره شده – مشابه
«تغییر جنسیّت»، زمینه ساز مسائل و مباحث جدیدى در حقوق و فقه است که در این
نوشتار به طور خلاصه بدان توجّه شده است. امید است که صاحب نظران، طلّاب و دانشجویان
با نقد و بررسى، به رشد و بالندگى مبحث تغییر جنسیّت، که در نوع خود از مسائل جدید
محسوب مى شود، کمک نمایند. ۱ـ تغییر جنسیت از نظر فیزیولوژى سلول نر (اسپرم) به
تعداد …
تغییرجنسیت و بررسی فقهی آن – مجله پژوهش های فقه و حقوق اسلامی
– ذخیره شده
با پیشرفت علم و فنآوری مسائل جدیدی بهوجود آمده که همواره مورد بحث و بررسی
کارشناسان میباشد. یکی از این مسائل که مورد توجه پزشکان و حقوقدانان قرار گرفت،
وجود افراد ترانس سکسوال(transsexaul)است. اینها افرادی هستند که از نظر جسمی دارای
اندامهای جنسی سالم ولی از نظر روحی دارای مشکل میباشند؛ به این معنی که از لحاظ روحی
و …
دانستنی های قانون – تغییر جنسیت
– ذخیره شده – مشابه
از طرف دیگر، بعد از انجام عمل تغییر جنسیت، سئوال دیگری مطرح می‌شود که آیا چنین
شخصی حق دارد، خواهان تغییر جنسیت و نام خود در شناسنامه شود؟ به عبارت دیگر، آیا
قانونگذار جنسیت و نام جدید را به رسمیت می شناسد؟ بنابراین، در این مقاله مشروعیت
تغییر جنسیت و شناسایی آن از طرف قانونگذار، بر طبق قواعد حقوق ایران و فقه …
کمیته فقه خانواده شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای …
– ذخیره شده
۸ جولای ۲۰۱۷ … کمیته فقه خانواده شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی به بررسی
دیدگاه فقهی فقهای عظام در مورد تغییر جنسیت پرداخته و آن را در قالب گزارش علمی
منتشر کرد. به گزارش روابط عمومی، کمیته فقهی مرکز طیّ جلسات متعدد و با حضور
کارشناسان و صاحب‌نظران شناخته شده در حوزه‌های گوناگون فقهی، حقوقی، …
تغییر جنسیت با تکیه بر دیدگاه امام خمینی – پایگاه تخصصی فقه …
– ذخیره شده
۷ آگوست ۲۰۱۷ … مؤلف کتاب «تغییر جنسیت با تکیه بر دیدگاه امام خمینی(ره)»، با اشراف بر این
مبحث مهم، به پژوهش و تحقیق درباره پاسخ‌های فقهی حقوقی امام خمینی(ره) در این باب
پرداخته و در هر فصل به یکی از سؤالات برآمده از این موضوع، با توجه به آرای امام(ره)
پاسخ گفته است. در فصل نخست «تغییر جنسیت» از نظر لغت، در اصطلاح …
معرفی کتاب تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق – پنجره ای کوچک برای …
– ذخیره شده – مشابه
کنفرانسی در کلاس ارائه دادم که با اختلاف نظر فراوانی روبرو شد. عده ای موافق و عده ای
مخالف و استاد هم سعی کرد به گونه ای بحث را جمع کند، سپس این تحقیق را در قالب
یک مقاله، به مجله “معرفت ” ارائه دادم که در شماره ۳۶ تحت عنوان « تغییر جنسیت از
منظر فقه و حقوق » به چاپ رسید. موضوع بیماران ترانسکشوال و خنثی ها و بحث تغییر

عمل تغییر جنسیت و فتوای مراجع – سلامتی
– ذخیره شده – مشابه
۲۹ ژانویه ۲۰۱۷ … در حال حاضر که در هر ۱۰۰هزار نفر جمعیت در دنیا ۶ نفر بیمار دچار اختلال هویت جنسی
وجود دارد، بیشترین آمار جراحی تغییر جنسیت در ایران است. این مطلب به این معنی …
از آن پس مسئله تغییر جنسیت از نظر حقوقی و فقهی در این کشور مسلمان تسهیل شد و
باب گفتگوی حقوقی و فقهی دربارهٔ آن باز شد. آیه الله بهجت(ره):
کتاب تغییر جنسیت با تاکید بر دیدگاه امام خمینی
– ذخیره شده – مشابه
۱۸ مه ۲۰۱۳ … به نظر نگارنده،دیدگاه امام خمینی در این کتاب،سر اغاز مباحث فقهی و حقوقی تغییر
جنسیت در جهان است وبا جرئت می توان گفت: قبل از ایشان،هیچ فقه یا دانشمندی این
مباحث را مطرح نکرده است. دیدگاه امام خمینی در تحریر الوسیله به مهم ترین منبع فقهی
برای تبیین جایگاه حقوقی تغییر جنسیت در بعد از انقلاب اسلامی …
تحلیل فقهی حقوقی نقش تغییر جنسیت در ماهیت و آثار عقد نکاح
– ذخیره شده
۲۶ ا کتبر ۲۰۱۷ … یکی از موضوعات مهم و پرچالشی که موجب پیدایش مسائل حقوقی متعددی در زمینه‌ی عقد
نکاح شده است، ناظر بر پدیده‌ی تغییر جنسیت است که تاکنون سابقه نداشته است.
این واقعه ممکن است نسبت به زوجین یا هر یک از آن‌ها اتفاق بیافتد.
وبلاگ تخصصی حقوق و فقه – پایان نامه های دفاع شده مربوط به جنسیت
– ذخیره شده – مشابه
۲۰ دسامبر ۲۰۱۲ … ف‍ق‍ه‌ ق‍رارداد ه‍ا. شناسه افزوده, : دانشگاه مازندران. دانشکده حقوق و علوم سیاسی. چکیده, :
پژوهش شامل موارد ذیل است: تاریخچه تغییر جنسیت، تغییر جنسیت از نظر
فیزیولوژی، روش تغییر جنسیت، وضعیت تغییر جنسیت، وضع حقوقی تغییر
جنسیت، شرایط تغییر جنسیت، شناسایی جنسیت جدید و مرجع آن، آثار حقوقی …
مقالات ؛ شبهات و دانستنی ها – تغییر جنسیت از نظر فقهی
– ذخیره شده – مشابه
حضرت امام هم در فتوایی که مکتوب است، فرمودند؛ عمل تغییر جنسیت زیرنظر طبیب
متخصص از نظر شرعی اشکال ندارد که از آن به بعد ما شاهد انقلابی در فتواهای فقهی و
حقوقی در این زمینه بودیم. “” بعد از حضرت امام(ره) کدام یک از بزرگان درباره تغییر
جنسیت فتوا دادند؟ ” بعد از فتوای حضرت امام حدود ٢٢ تن از مراجع تقلید در این باره
اظهارنظر …
ایرنا – مصائب تغییر جنیست؛ تغییری برای رهایی
– ذخیره شده
۲۱ ژانویه ۲۰۱۷ … پس از این فتوا، موضوع تغییر جنسیت در قلمرو مسائل نو در فقه اسلامی شیعی جای
گرفت، البته اظهار نظر از سوی فقها درباره آن همچنان مسکوت بود، تا اینکه … متخصص،
به او اجازه چنین کاری را داد و از آن پس مساله تغییر جنسیت از نظر حقوقی و فقهی در
کشور تسهیل شد و باب گفت و گوی حقوقی و فقهی درباره آن باز شد.
ترنسکشوال چیست؟ | بروج
– ذخیره شده
۴ سپتامبر ۲۰۱۶ … مثلاً قبل از عمل اگر پسر است فقط با دختران و بعد از عمل (که تغییر جنسیت داده)
فقط با پسران می تواند ازدواج نماید. از نظر فقهی چه تعریف یا ملاکی برای تشخیص
جنس مذکر یا مؤنث وجود دارد؟ بسیاری از احکام فقهی و حقوقی متناسب با جنس مرد یا زن
است. به عبارت دیگر، برخی احکام و مسائل ویژه مردان است و مسائل …
کتاب آشنایی با تغییر جنسیت از دیدگاه حقوقی، فقهی، زیستی و …
– ذخیره شده
آشنایی با تغییر جنسیت از دیدگاه حقوقی، فقهی، زیستی و روانشناسی. ناشر: سام
آرام. پدیدآوران: نویسنده: روح‌اله روح‌الهی. موضوع: خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و
بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸ – دیدگاه درباره تغییر جنسیت,تغییر
جنسیت – قوانین و مقررات,تغییر جنسیت – ایران,تغییر جنسیت – جنبه‌های
روانشناسی,تغییر …
متون حقوقی درباره دو جنسی ها چه می گویند؟ – سلامت اجتماعی – سلامت نیوز
– ذخیره شده
۱۹ ژوئن ۲۰۱۷ … به گزارش سلامت نیوز، روزنامه ابران نوشت: فرد ترنسشکوال از نظر ظاهر و بدنی به
جنسیتی خاص (مرد یا زن) تعلق دارد اما از لحاظ هویتی دارای تعلق خاطر و علاقه شدید به
جنسیت مخالف خود است در خصوص تغییر جنسیت‌ افراد دو جنسی هیچ مخالفتی وجود
ندارد؛ چون بیماری آنان محرز و ثابت است و حتی حقوقدانان سنّی مذهب و نیز …
پایان نامه تغییر جنسیت و آثار فقهی و حقوقی آن
– ذخیره شده – مشابه
۲-۱۴-۳ عمل جراحی ۳۹ ۲-۱۵ تشخیص بیماری ترانس سکشوآل ۴۱ فصل سوم: ماهیت فقهی و
حقوقی تغییر جنسیت بخش اول: بررسی مشروعیت و عدم مشروعیت ۴۳ ۳-۱-۱ ممنوعیت
مطلق (عدم مشروعیت) ۴۴ ۳-۱-۱-۱ حرمت لمس کردن و نظر به عورت نامحرم ۴۴ ۳-۱-۱-۲ حرمت از
بین بردن اعضای بدن (حرمت تغریر به نفس) ۴۷ ۳-۱-۱-۳ حرمت تغییر در خلقت الهی و …
هر هفته یک ایرانی تغییر جنسیت می دهد! – فرارو
– ذخیره شده – مشابه
حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محمد مهدی کریمی‌نیا، معاون پژوهش مرکز حقوق و قضا حوزه علمیه
قم در نشست «تغییر جنسیت، مسایل فرارو» که از سوی گروه حقوق موسسه آموزشی و
پژوهشی امام خمینی‌(ره) در سالن همایش‌های این موسسه، برگزار شده بود به بیان دیدگاه
فقهی این مسئله پرداخت، گزارش کامل این نشست از سوی سرویس علمی- فرهنگی مرکز
خبر …
تأثیر تغییر جنسیت بر زندگی فردی و اجتماعی – بیتوته
– ذخیره شده – مشابه
همچنین کسانی که خواهان تغییر جنسیت هستند، به بیماری شدید جسمی و روحی مبتلا
شده‌اند و تغییر جنسیت راهی برای معالجه و درمان این‌گونه بیماران است. بنابراین،
تغییر جنسیت، تغییر در خلقت خدا محسوب نمی‌شود. ○ تغییر جنسیت از نظر حقوق
ایران:امام خمینی(ره) اولین فقیه و دانشمند مسلمان است که مسائل فقهی و حقوقی تغییر

تغییر جنسیت در ایران از هر کشور اروپایی بیشتر است | با …
– ذخیره شده
از آن پس مسئله تغییر جنسیت از نظر حقوقی و فقهی در این کشور مسلمان تسهیل شد و
باب گفتگوی حقوقی و فقهی دربارهٔ آن باز شد. به گزارش گاردین، این بار فتوا فقط
دربارهٔ دوجنسی‌ها (هرمافرودیت‌ها) نبود بلکه تراجنسی را در بر می‌گرفت. اما به ادعای
خبرگزاری شفقنا، در فتوای آیت‌الله خمینی برای مریم خاتون ملک‌آرا آمده است «و معلوم

مصاحبه یحیی جهانگیری سهروردی با روزنامه مردم نو: بررسی ابعاد فقهی …
– ذخیره شده – مشابه
۶ ژانویه ۲۰۱۶ … مصاحبه یحیی جهانگیری سهروردی با روزنامه مردم نو: بررسی ابعاد فقهی دوجنسه ها …
فقهی و حقوقی مربوط به این افراد را با اســتفاده از نقطهنظرات …. نظر قرار خواهد گرفت
. این مبلّغ بینالمللی درخصوص اینکه وقتی شــخصی تغییر جنسیت داد، موقعیت او
نسبت به اعضای خانواده چگونه خواهد بود؟ تصریح میکند: فقهــا در این …
تغییر جنسیت از لحاظ فقهی و حقوقی در ایران
– ذخیره شده
تغییر جنسیت از لحاظ فقهی و حقوقی در ایران. تغییر جنسیت از لحاظ فقهی و حقوقی
در ایران. مدل کالا: کارتحقیقی حقوق جزا موجودی: در انبار. قیمت: ۶۰,۰۰۰تومان قیمت
بدون مالیات: ۶۰,۰۰۰تومان. تعداد: – یا – افزودن به لیست دلخواه افزودن برای مقایسه. ۰
نظر | نوشتن نظر. توضیحات نظرات (۰). تغییر جنسیت از لحاظ فقهی وحقوقی. فهرست
.
تغییر جنسیت – ویکی فقه
– ذخیره شده – مشابه
تغییر جنسیتذخیره مقاله با فرمت پی دی اف. تغییر جنسیت یعنی تبدیل ماهوی
هریک از مرد و زن به دیگرى و اصلاح جنسیت انسانهاى دو جنسى با عمل جراحی و مانند آن. هر
انسانى در واقع از نظر جنسیت یا مرد است و یا زن- هرچند برخى احتمال وجود جنس سومى
را که نه مرد باشد و نه زن بلکه محل اجتماع هر دو عنوان باشد، مطرح کرده اند- لیکن
بعضى …
بررسی جواز یا عدم جواز تغییر جنسیت از نظر شرعی و انواع آن
– ذخیره شده
۳ سپتامبر ۲۰۱۶ … بررسی جواز یا عدم جواز تغییر جنسیت از نظر شرعی و انواع آن. … ۳- تغییرجنسیت
خنثی(دوجنسی): واجب نیست که خنثی حتماً عمل جراحی تغییرجنسیت را انجام دهد؛اما منع
شرعی نیز ندارد وحکم شرعی آن نیز جواز است. ۴- تغییرجنسیت …. ۵- از جمله دلایل
موافقان تغییرجنسیت،استناد به قاعده‌ی فقهی«تسلیط»است.
دین آنلاین – تسهیلات ویژه قوه قضائیه برای افراد دوجنسیتی
– ذخیره شده
۵ دسامبر ۲۰۱۵ … مؤلف کتاب «تغییر جنسیت با تکیه بر دیدگاه امام خمینی(ره)»، با اشراف بر این
مبحث مهم، به پژوهش و تحقیق درباره پاسخ‌های فقهی حقوقی امام خمینی(ره) در … در فصل
نخست «تغییر جنسیت» از نظر لغت، در اصطلاح پزشکان و در اصطلاح فقه مورد
بررسی قرار گرفته و در ادامه، نظر امام خمینی(ره) در این مورد تبیین شده است.
بررسی وضعیت حقوقی تراجنس ها – گروه وکلای یاسا
– ذخیره شده
۶ جولای ۲۰۱۷ … اما یک جرم‌شناس معتقد است که با توجه به حکم امام (ره) تغییر جنسیت در ایران منع
قانونی ندارد. امام خمینی(ره) اولین کسی است که مباحث فقهی و حقوقی را در این زمینه
مطرح کرد و فتوی داد که عمل تغییر جنسیت زیر نظر پزشک متخصص اشکال شرعی
ندارد و مجاز است. دکتر یاسمین خواجه نوری با بیان اینکه در ایران حقوق …
Rasa News :: خبرگزاری رسا – از نظر فقهی تغییر جنسیت تنها برای …
– ذخیره شده
۲۸ دسامبر ۲۰۱۰ … به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، نشست علمی بررسی فقهی و حقوقی تغییر
جنسیت هفتم دی ماه با سخنرانی حجت الاسلام محمد مهدی کریمی‌نیا، نویسنده کتاب
تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق و دکتر یموت پور، جراح و دکتر زمانی، دستیار
جراح در دانشگاه مفید قم برگزار شد. در این مراسم حجت الاسلام کریمی‌نیا با بیان …
تغییر جنسیت در ایران (۲) – برترین ها
– ذخیره شده – مشابه
۱۶ ژانویه ۲۰۱۵ … این سوال برایم پیش آمد که وقتی که ظاهر پسر یا دختری تغییر می کند، برای مثال
اگر دختر باشد و پسر شود از نظر ارث و قوانین دیگر تکلیفش چه می شود؟ … کتابی
به نام «تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق» و کتابی به نام «تغییر جنسیت از منظر
امام خمینی (ره)» نوشته اند که در آنها به تمام مسائل شرعی و حقوقی این …
تغییر پر دردسر افراد «تراجنسیتی» – سایت خبری تحلیلی تابناک …
– ذخیره شده – مشابه
۲۶ جولای ۲۰۱۶ … اما آنچه وضع حقوقی ترانس سکشوال‌ها را نسبت به افراد دوجنسی متفاوت می‌کند، آن است
که افراد دوجنسی- که از آنها در کتب فقهی به افراد خنثی تعبیر می‌شود- از نظر فقهی و
حقوقی وضع حقوقی ثابت و شناخته‌شده‌ای دارند و لذا چالش چندانی درمورد وضع حقوقی
ایشان وجود ندارد؛ درحالی‌ که وضع حقوقی افراد ترانس سکشوال، …
من یک «ترانس‌سکشوال» هستم – ایسنا
– ذخیره شده
۲۳ مه ۲۰۱۷ … از آن پس مساله تغییر جنس از نظر فقهی در این کشور مسلمان تسهیل شد و باب
گفت‌وگوی حقوقی و فقهی درباره آن باز شد. هویت جنسیتی اما به معنای تشخیص ذهنی
فرد از خود به عنوان مرد یا زن است. تشخیص هویت جنسیتی از کودکی شروع می‌شود و در
نوجوانی تقویت می‌شود و به ثبات می‌رسد. هویت جنسیتی فرد در واقع شامل …
آثار وضعی و تکلیفی تغییر جنسیت در حقوق ایران – دادراه
– ذخیره شده – مشابه
۱۶ نوامبر ۲۰۱۶ … تغییر جنسیت، نسبتاً موضوع جدیدی است که در حوزه‌های‌ شرعی و فقهی، علوم پزشکی
و اخلاق، روانشناسی و حقوق جای بحث و تجزیه و تحلیل دارد. در این‌ مقاله‌ … از نظر حقوق
اجتماعی در فرانسه، بین زن و مرد از نظر اشتغال به مشاغل مختلف و ارتقای رتبه‌ی
شغلی، تفاوتی وجود ندارد و اصل مساوات و برابری بین آنها جاری است.
عکس:گفتگو با پزشکی که تاکنون جنسیت ۱۵۲ نفر را تغییر داده است
– ذخیره شده – مشابه
تهران پایتخت جراحی های تغییر جنسیت در دنیاست و این مهم را هم وامدار فتوای امام
خمینی (ره) است که به نوعی «ابتکار فقهی» محسوب می شود. امام خمینی(ره)، در جلد دوم
کتاب فقهی- فتوایی تحریرالوسیله، در بخشی با عنوان «مسائل مستحدثه»، در سال
۱۳۴۳ به این مباحث پرداخته‌اند و به عنوان اولین فقیه و دانشمندی که مسائل فقهی و
حقوقی …
ببراز – دو جنسه ها در آیینه قانون و حقوق
– ذخیره شده – مشابه
به استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر کند و
نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم
امتناع ورزد و فقه از جمله منابع حقوق ایران محسوب می‌شود؛ بنابراین باید به‌دنبال پیدا
کردن حقوق ترانس‌ها در قواعد فقهی بود. تغییر جنسیت در قوانین تغییر جنسیت
یعنی هویت …
بررسی حقوقی تغییر جنسیت درقوانین ایران! – پارس نیوز
– ذخیره شده
۲۱ جولای ۲۰۱۵ … تغییر جنسیت از موضوعاتی‌است که برای بسیاری از مردم ابهام و سوء تفاهم‌هایی‌ ایجاد
کرده و تبدیل به یک معضل اجتماعی از نظر فرهنگی و حقوقی برای کشورمان …
خوشبختانه در این خصوص فقه شیعه خلأ قانونی موصوف را پر کرده و با بررسی ابعاد
مختلف روابط و اوضاع و احوال حقوقی این افراد، راهگشا بوده‌است که سرآمد آنها …
نخستین فتوای جهان اسلام برای مجاز بودن عمل تغییر جنسیت
– ذخیره شده – مشابه
(متن و تصویر این فتوا در کتاب های «تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق- منتشر
شده در سال ۱۳۸۹» و «تغییر جنسیت با تاکید بر دیدگاه امام خمینی(س)- منتشر شده در
سال ۱۳۹۱» نوشته حجت الاسلام دکتر سید محمد مهدی کریمی نیا قابل مشاهده است.) به
گزارش شفقنا البته در ادامه فتوای فوق آمده است: در ادامه ی فتوای فوق، این چنین آمده
است:
این جوان برای تغییر جنسیت تا پای مرگ رفت – باشگاه خبرنگاران
– ذخیره شده – مشابه
۱۷ ژانویه ۲۰۱۶ … «بودجه‌ای که برای ترنسکشوال‌ها در سازمان بهزیستی در نظر گرفته شده، چیزی حدود ۲۰
میلیون تومان است و این در حالی است که هر عمل تغییر جنسیت، حدود ۲۵ …. را به عنوان
رساله دکترای خودم انتخاب کردم؛ رساله‌ای که از آن دفاع شد و بعد در قالب کتاب، به چاپ
رسید؛ کتابی با عنوان «تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق».
حقوق ترانس سکشوال ها وبررسی حق و چگونگی تغییر جنسیت در ایران …
– ذخیره شده
بررسی حقوق ترانس سکشوال ها و تغییر جنسیت آنان در ایران … آنها از نظر فیزیکی
هیچگونه اختلال جنسیتی ندارند، ولی حاضر به پذیرش جنسیت فعلی خود نیستند. …
به نظر می رسد مواردی که در فقه امامیه تحت عنوان “خنثی” مطرح شده است بیشتر شبیه
حالت دو جنسه به معنای خاص آن(هرموفرودایت) ،یعنی حالت واضح دو جنسه بودن “جسمی” …
[PDF] آشنایی با غرب – فقه و مبانی حقوق اسلامی
– ذخیره شده – مشابه
فقه و مبانی حقوق اسالمی. سال چهل و ششم. ،. شمارۀ دوم. ،. پاییز و زمستان. ۲۹۳۱٫ ص.
۱۳۳٫ -. ۹۱۳٫ Fiqh va Mabani-ye Hoghugh-e Eslami. Vol. 46, No. 2, Automn and
winter 2013-14. آثار تغییر جنسیت در. جرایم. و مجازات. ها. رقیه عباس زاده. ۱،.
ابوالقاسم اسدی. ۲،. محمدحسین گنج. ی. ۳٫ ) تاریخ دریافت مقاله. : ۲۹٫ /. ۳۳٫ /. ۲۹۳۲٫
همه چیز درباره ترانس سکسوال‌ها (دوجنسی‌ها)(۲) – راسخون
– ذخیره شده – مشابه
بنابراین، تغییر جنسیت، تغییر در خلقت خدا محسوب نمی‌شود. تغییر جنسیت از
نظر حقوق ایران. امام خمینی (ره) اولین فقیه و دانشمند مسلمان است که مسائل فقهی و
حقوقی تغییر جنسیت را بیان کرده است. وی معتقد است که تغییر جنسیت حرام
نیست. توضیح این‌که در سال ۱۹۶۴ میلادی، امام خمینی (ره) از سوی شاه ایران به ترکیه
تبعید شد.
جراحی تغییر جنس – محتا
– ذخیره شده – مشابه
۱۴ آگوست ۲۰۱۵ … [iii] آیت الله خامنه ای، رساله اجوبه الاستفتائات، ص ۷۰؛ مرکز تحقیقات فقهی قوه
قضائیه، گنجینه آرای فقهی و قضایی، پاسخ سؤال ۵۲۵۶٫. [iv] محمد مهدی کریمی نیا،
بررسی فقهی و حقوق تغییر جنسیت. [v] بررسی جواز یا عدم جواز تغییر جنسیت از
نظر شرعی و انواع آن/سعید رخشان. :لینک کوتاه. http://www.mahtaa.com/?p= …
تغییر جنسیت | عدل گیلان
– ذخیره شده
با بررسی متون حقوقی و قوانین ایران، در می یابیم که موضوع تغییر جنسیت و ماهیت
تغییر جنسیت، در آنها مطرح نشده است. اما با بهره گیری از روح کلی اصل ۱۶۷ قانون
اساسی، در این موارد که در قانون ساکت است، مراجعه به فتوای معتبر فقهی و نظر مراجع
عظام تقلید، می توان حکم قضیه را پیدا کرد. فتوای بسیاری از علما، از جمله نظر
حضرت …
حکم تغییر جنسیت [بایگانی] – گفتگوی دینی

۲ فوریه ۲۰۱۲ … سلام من یه استفتا از کردم از سایت رهبر سوال من: سلام حکم تغییرجنسیت برای فردی
که ازنظر جسمی کاملا سالم است(کاملا زن است یا کاملا مرد)اما از نظر روحی … بله اگر با
ملاکاتی که عرض کردم تغییر جنسیت واقعی از نظر فقه صورت گیرد این فرد از نظر
همه مراجع حق ازدواج و سایر حقوق جنس مخالف را شرعا داراست مگر …
دانشکده – موضوعات جدید پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی
– ذخیره شده – مشابه
–مسئولیت جزایی پزشکان از نظر شرع مقدس – حقوق موضوعه ایران و حقوق بین الملل –
حقوق و مسئولیت پرستاران –مرگ مغزی وآثارحقوق مترتب برآن مطالعه تطبیقی حقوق
بر بیماران –تغییر جنسیت و مسائل فقهی فراروی آن –مطالعه تطبیقی اهدای جنین از
منظر اخلاق و حقوق پزشکی -مسئولیت مدنی ناشی از طراحی زیبایی –ماهیت حقوق قرارداد

تغییر جنسیت :: خدمات مشاوره دکتر متحدی
– ذخیره شده – مشابه
اولین جراحی تغییر جنسیت در جهان بر روی فردی به نام یارگنسون در سال ۱۹۵۲
صورت گرفت و در ایران در میان فقهای شیعه اول بار امام خمینی(ره) این مسئله را از نظر
فقهی … در این مورد نظریات فقهی و حقوقی پیرامون این می توان به سه نظریه پرداخت که
یک نظریه قائل به مشروعیت مطلق تغییر جنسیت و نظریه دوم قائل به ممنوعیت مطلق ان
و …
نسب و تغییر جنسیت در گذرگاه حقوق – فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق
– ذخیره شده – مشابه
«مطالعۀ تطبیقی نَسَب و تغییر جنسیت در حقوق ایران و فرانسه»، اثر دکتر اسدالله
امامی عنوان کتابی است که سال ۱۳۹۲ شمسی به زیور طبع آراسته شده است. نویسندۀ
این اثر که از حقوق‌دانان برجستۀ کشور است، دو عنوان مهم حقوقی یعنی: ۱٫ نسب؛ ۲٫
تغییر جنسیت را از منظر حقوق ایران و فرانسه مورد مطالعۀ تطبیقی قرار داده است.
تغییر جنسیت
– ذخیره شده – مشابه
تغییر جنسیت از دیدگاه فقه اسلامى فقه اهل بیت (ع) – سال ۱۸، شماره ۶۹ … تغییر
جنسیت افراد سالم، اعم از مذکر یا مؤنث، بدون داشتن مشکل خاصى از نظر جسمى یا روحى،
امکان پذیر نیست؛ زیرا مقصود این است که با روش هاى پزشکى تمام اندام هاى مردانه به
زنانه و یا برعکس تبدیل شود و فرد مورد نظر … (۱) صفایى و امامى، حقوق خانواده، ج۱،
ص۴۵٫
محمد مهدی کریمی نیا – پایگاه مجلات تخصصی نور – نورمگز
– ذخیره شده – مشابه
فهرست مقالات محمد مهدی کریمی نیا (کریمی نیا، محمد مهدی)
سوالاتی پیرامون تغییر جنسیت و آثار آن
– ذخیره شده – مشابه
لذا تبیین ماهیت و آثار آن تحقیق و بررسی بنیادی را می‌طلبد مع الوصف با توجه به
جدید بودن موضوع بحث و فقدان سوابق و منابع حقوقی بخش عمده‌ای از سئوالات مهم بحث
به رغم رجوع و استیناس از اساتید محترم فقه و حقوق پاسخ کامل و مناسب ندارد بر این
اساس و اعتقاد به آن که فقه پویای شیعه بحری است که در باب هر مسأله‌ای از مستحدثات

همه چیز درباره عمل تغییر جنسیت – خاتون آنلاین
– ذخیره شده – مشابه
۲۰ ژوئن ۲۰۱۵ … با تغییر جنسیت /جنس شما دیگر مزیت جنس قبلی خود را نخواهید داشت و آن را از دست
می‌دهید البته در مقابل مزیت جنسیت مورد نظر را به دست می‌آورید اما مشکل ما …. «تغییر
جنسیت، مسایل فرارو» که از سوی گروه حقوق موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی‌(ره) در
سالن همایش‌های این موسسه، برگزار شد، به بیان دیدگاه فقهی این …
[PDF] باسمه تعالی لیست موضوعات کار تحقیقی: (بررسی ماهیت تجارت …
– ذخیره شده
(بررسی فقهی معا. مالت بانکی و صحت یا عدم صحت آن مبتنی بر نظر فقهای امامیه و
مراجع تقلید. ۲۰٫ (بررسی. تغییر جنسیت و موارد جواز آن در فقه امامیه و حقوق ایران. ۲۱
. (آیین دادرسی تجاری در حقوق ایران و فرانسه. ۲۲٫ (بررسی تطبیقی اصل غیر قابل
استناد بودن اسناد تجاری در حقوق ایران و فرانسه. ۲۳٫ (بررسی اعمال منافی عفت در
فضای …
دانشنامه فقه پزشکى(جلد دوم) – مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)
– ذخیره شده
… ارزنده در این زمینه است؛ المبسوط فی فقه المسائل المعاصره، المسائل الطبیه (در ۲
جلد)، تلقیح مصنوعی (به زبان فارسی و عربی و انگلیسی)، احکام پزشکان و بیماران
(مطابق با فتاوی حضرت آیت‌الله العظمی فاضل لنکرانی(ره) به دو زبان فارسی و عربی)
، تغییر جنسیت، مرگ مغزی پردازش فقهی و حقوقی و پژوهشی در مسائل فقه پزشکی در

[PDF] رزومه دکتر محمد روشن دانشیار دانشگاه شهید بهشتی – معاونت حقوقی و …
– ذخیره شده
۱۳۱۴٫ رزومه دکتر محمد روشن. دانشیار دانشگاه شهید بهشتی. تحصیالت دانشگاهی:
دکتری حقوق خصوصی. –. تحصیالت. حوزوی. : خارج. فقه. و. اصول. سوابق تدریس: -۱٫
اصول. فقه. یا …. سخنرانی علمی بررسی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت. -. انجمن علمی
….. حقوق محکومین به حبس از نظر قوانین کیفری,محمد یوسف حسنی,حقوق جزا,مشاور,.
۱۳۸۴٫
چاپ مجدد کتاب «تغییر جنسیت آری یا نه؟» – پایگاه اطلاع رسانی دفتر …
– ذخیره شده
۵ مه ۲۰۱۵ … با توجه به آمار تغییر جنسیت در کشورمان و جراحی های رایج، عمل دگرگون کردن
جنسیت و پیامدهای فقهی و حقوقی آن دارای اهمیت بوده، سوالات و شبهاتی به همراه دارد. اثر
کنونی به بحث استدلالی و علمی با استناد به منابع و مصادر فقهی پرداخته، کنکاشی
در خور توجه دارد. کتاب حاصل درس خارج فقهی حضرت آیت الله العظمی …
فقه به مسائل تراجنسی‌ها پاسخ مناسب داده است – شبکه اجتهاد
– ذخیره شده
۱۴ ژانویه ۲۰۱۸ … ابراهیمی با بیان اینکه مسائل بسیاری درباره افراد ترا جنسی مطرح است، گفت:
برخی افراد، ترنس واقعی نیستند بلکه فقط از نظر روحی و روانی یا ژنتیکی تمایل
شدیدی درباره جنس مخالف دارند. مدیر گروه فقه مرکز ملی پاسخگویی به سئوالات دینی
افزود: در صورت انجام عمل تغییر جنسیت نیز مسائل بسیاری پس از آن …
پایگاه اندیشوران حوزه – یحیی جهانگیری
– ذخیره شده
۶ ژانویه ۲۰۱۶ … گزارش حاضر بر آن اســت که مباحث پزشــکی، اجتماعی، فقهی و حقوقی مربوط به این
افراد را با اســتفاده از نقطهنظرات کارشناسان، مورد بررسی قرار دهد. هرمافرودیســم یا
…. جهانگیری با بررســی مــوردی مباحث فقهی افــراد تغییر جنســیت داده، عنوان میکند
: بعد از تغییر جنسیت، حال فعلی فرد در نظر گرفته میشود. بهعنوان …
چالش های پیش روی سازمان های بین المللی – انجمن حقوقدانان
– ذخیره شده – مشابه
۱۴ آگوست ۲۰۱۷ … به ویژه در نظر میگیرد یک چارچوب حقوقی و قاعده محور برای استفاده از نیروی نظامی
وجود دارد. اگر چنین چارچوبی وجود دارد آیا در جنگ علیه عراق در ۲۰۰۳ و دکترین کاربرد
پیشگیرانهی نیروی نظامی تضعیف نشد ؟ آیا یک سیستم قاعده محور امنیت دسته
جمعی میان دولتها با سطوح گوناگون قدرت با منافع متفاوت در یک محیط …
دانشجو با طعم حقوق – اختلاف جنس در عقد نکاح و آثار تغییر جنسیت در …
– ذخیره شده
حال وضعیت و اثر نکاحی که ما بین دو هم جنس منعقد گردیده باشد را از لحاظ قوانین و
مقررات مربوطه و در عالم فقه مورد بررسی قرار میدهیم: اگرچه در قانون مدنی و قوانین
مرتبط نسبت به موضوع مذکور هیچگونه صراحتی مبنی بر بطلان نکاح دو هم جنس وجود
ندارد اما در عمل این امر از بدیهیات است و محتاج تصریح نیست لکن در تایید میتوان ماده
۹۷۵ …
از فتوای تغییر جنسیت تا هزینه های سنگین عمل – قدس آنلاین | پایگاه …
– ذخیره شده – مشابه
۳۰ آوریل ۲۰۱۶ … بررسی حقوقی تغییر جنسیت در ایران. از فتوای تغییر جنسیت تا هزینه های
سنگین عمل. تغییر جنسیت. قدس آنلاین/ سارا طالبی‌زاده : داستان تلاش «مریم … در
ایران موضوع عمل جراحی این دسته از افراد خوشبختانه با دستوری که امام خمینی(ره) در
این زمینه دادند، نه تنها از نظر فقهی، بلکه حتی از نظر قانونی حل شد و اکنون در …
“تغییر جنسیت” از مرد به زن و بالعکس – [ قبل از تغییر جنسیت …
– ذخیره شده
از آن پس مسئله تغییر جنسیت از نظر حقوقی و فقهی در این کشور مسلمان تسهیل شد و
باب گفتگوی حقوقی و فقهی دربارهٔ آن باز شد. آیه الله بهجت(ره): بر فرض …. مراحل
تغییر و تغییر جنسیت /جنس تنها مجموعه عواملی است که ما را به اندام و ظاهر جنسی مورد
نظر نزدیک کند اما قرار نیست از ما یک ابر انسان بسازد. به زنان و مردان اطراف خود نگاه

نظر فقهای شیعه در مورد تغییر جنسیت – آلامتو
– ذخیره شده
۳۱ دسامبر ۲۰۱۰ … حجت الاسلام والمسلمین کریمی نیا، گفت: جالب است بدانیم که مجلس انگلستان در سال
۲۰۰۲ به این نتیجه رسید که مباحث حقوقی در زمینه تغییر جنسیت در ایران را بررسی
کند، حال آن که امام راحل پیش از آن ها به اهمیت این موضوع پی برده بودند. وی با طرح این
سؤال که آیا مسئله تغییر جنسیت از نظر فقه شیعه مجاز است یا …
حکم تغییر جنسیت از نظر اسلام؟ – خانواده خوشبخت BlestFamily.com
– ذخیره شده – مشابه
حکم تغییر جنسیت از نظر اسلام؟ حکم تغییر جنسیت از نظر اسلام؟ الحمدلله،. هرگاه
زنی دارای صفات ظاهری از جمله آلت تناسلی زنانه، و مردی دارای صفات ظاهری از جمله آلت
تناسلی مردانه باشد، برای آنها جایز نیست که جنسیت خود را تغییر دهند هرچند که بقول
آنها تمایلات و اخلاق جنس مخالف در نهاد و درونشان باشد، بلکه بر آنها لازمست که به
خلقت …
مطالعات اسلامی زنان و خانواده – دانشنامه زن مسلمان
– ذخیره شده
یکی از مسائل نو یدیای فقه ، مسئله تغییر جنسیت است. این امر علاوه بر تبدیل
جنس فرد ، زندگی حقوقی و فقهی وی را متحول می سازد. هدف از پژوهش ، علاوه بر بیان
سابقه این مسئله در فقه شیعه ، و توضیح دیدگاه تورات ، انجیل و قرآن کریم ، بیان
اقسام تغییر جنسیت است و آن گاه به وضوح دیدگاه امام خمینی در ابعاد مختلف آن
توضیح داده …
غلیواژ؛ درگیری های تغییر نام افراد تغییر جنسیت داده در ایران – ما زنان
– ذخیره شده
۱۷ آگوست ۲۰۱۵ … در ادامه حکم آمده است که نظریه پزشک قانونی نشان می‌دهد که خواهان مبتلا به نوعی بیماری
روحی و روانی بوده و از نظر جنسیت کاملاً محرز و مسلم است که خواهان جنس مؤنث بوده و …
دو سال بعد از طرح چنین سوالاتی نه تنها از سمت قضات که از سمت مراجع و افراد تغییر
جنسیت داده، کتابی با عنوان “تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق” …
فهرست کتاب با موضوع: تغییر جنسیت (فقه) |خانه کتاب |ketab.org.ir|
– ذخیره شده
۳- بررسی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت از دیدگاه اندیشمندان اسلامی و غربی (با
نگاهی به آیات و روایات). محمدرضا روزبهانی ؛ علیرضا کاوندبروجردی – کتاب آوا – ۱۶۶
صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۴ – ۱۰۰۰ نسخه – ۹۰۰۰۰ ریال – ۴ -۱۷۳-۳۴۶-
۶۰۰-۹۷۸, انتخاب …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *