دانلود کامل تحقیق فلسفه ریاضی

Published on Author adminLeave a comment

تحقیق فلسفه ریاضی

فلسفه ریاضیات
دسته بندی ریاضی
بازدید ها ۲
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۷ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۱۵

تحقیق فلسفه ریاضی

فروشنده فایل

کد کاربری ۲۷۵۲۶

کاربر

بخشی از متن تحقیق:

شک و تردید مولد علوم جدید

 • جورج کانتور: جوهره ریاضیات درآزادی نهفته است.
 • منطقهای غیرارسطویی در کشف و پیشرفت علمی سهم بزرگی دارند. وقتی ازاینشتاین سئوال شد چگونه تئوری نسبیت را اختراع کردی پاسخ داد : یک اصل علمی را مورد سئوال وکاوش قرار دادم.
 • هامیلتون وکیلی بنداشت جابجایی ضرب رامورد تردید قرار دادند.
 • خواجه نصیرطوسی، لباچفسکی وبویوئی اصل توازی اقلیدس رامورد سئوال قراردادند.
 • کپرنیک این اصل را که زمین مرکز منظومه شمسی است مورد تردید قرارداد.
 • گالیله سقوط سریع اجسام سنگین را مورد تردید قرارداد.

بررسی سه بحران ریاضی

بحران اول:

 • زمان : قرن پنجم قبل ازمیلاد
 • منشا بحران : کمیتهای هندسی نامتناسب
 • رفع بحران : ۳۷۰ سال قبل ازمیلاد توسط ادوکسوس
 • تلاشی دیگردرراستای رفع بحران : ۱۸۷۲ ریچارد ددکیند
 • نتیجه تاریخی : ابطال نظریه فیثاغورثیان درباب کمیتها

بحران دوم :

 • زمان پیدایش بحران : اواخرقرن هفدهم
 • منشا بحران : کشف حساب دیفرانسیل وانتگرال توسط نیوتن ولایپ نیتز

در ۱۵ صفحه ی ورد

منبع ندارد

فلسفه ریاضیات – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
– ذخیره شده – مشابه
از جمله پرسش‌هایی که فلسفه ریاضی، کوشش در پاسخ به آن دارد این‌ها است: منشأ
موضوعات ریاضی چه هستند؟ وضعیت وجودی مفاهیم ریاضی چیست؟ اشاره به یک شی
ریاضی به چه معناست؟ شخصیت یک گزاره ریاضی چیست؟ رابطه بین منطق و
ریاضیات چیست؟ نقش هرمنوتیک در ریاضیات چیست؟ تحقیق ریاضی به چه معناست و
چگونه ممکن است؟

‏۲ مکاتب فلسفه ریاضی – ‏۲.۲ شهود گرویدانلود مقاله فلسفه ریاضی – مگ ایران
– ذخیره شده – مشابه
این کتاب شامل دو بخش است: بخش نخست این تحقیق در صدد آن است تا بعنوان گامی
آغازین و بطور عمده، در حال و هوای تفکر فلاسفه و متفکران معاصر ایران – و نه متفکران
پیشین – تاملاتی را در حوزه فلسفه ریاضی صورتبندی نماید. البته این تبیین و
تحلیل الزاماً در تمامم موارد حاصل دیدگاه صریح و بی واسطه آنان نخواهد بود بلکه در مواردی
، …
بحثی پیرامون فلسفه ریاضی کانت
– ذخیره شده – مشابه
… مبانی ریاضیات به آراء خاصی و اصل گردیده است که جای تامل و تحقیق دارد از طرفی
فلسفه کانت با ریاضیات عصر او مرتبط است و بدون شناخت ریاضیات آن عهد نمی
توان به کنه نگاه وی دست یافت بدین جهت در این مقاله نیم نگاهی به تاریخچه ریاضیات
و تعامل آن با نظامهای فلسفی افکنده و سپس به فلسفه کانت درباب ریاضیات
پرداخته …
فلسفه ریاضی چیست؟ :: روشنفکری
– ذخیره شده – مشابه
۲۷ مه ۲۰۱۶ … ریاضیات علمی است که در خصوص اعداد و اشکال و مقادیر و ویژگی های آنها و روابط بین
آنها بحث می کند، و ریاضیدان کسی است که در این زمینه ها به تفحص و تحقیق می
پردازد. تفکر در خصوص اعداد و …
فلسفه ریاضی کانت – فرهنگ و اندیشه ریاضی
– ذخیره شده – مشابه
شرحی درباره دیدگاههای فلسفی کانت و آشنایی با اندیشه های شهودگرایان.
SID.ir | فلسفه ریاضی طبیعی گرایانه: مروری بر آراء پنه لوپه مدی
– ذخیره شده – مشابه
دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی فلسفه ریاضی طبیعی گرایانه: مروری بر
آراء پنه لوپه مدی. … دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه فلسفه علم،
تهران، ایران. چکیده: طبیعی گرایی رویکردی به جهان از … آراء پنه لوپه مدی در باب
طبیعی گرایی، به ویژه در فلسفه ریاضیات، در ادامه کار کواین است. کواین به عنوان
یک …
[PDF] ﺳﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻓﻠﺴﻔﮥ رﯾﺎﺿﯿﺎت – انجمن ریاضی ایران
– ذخیره شده – مشابه
اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﻠﺴﻔﮥ رﯾﺎﺿﯽ را ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎ و ﻣﻨﻄﻖ رﯾﺎﺿﯽ (ﮐﻪ. در
ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎ اﺳﺖ) ﻣﻌﻄﻮف ﮐﻨﯿﻢ. ٢- ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت رﯾﺎﺿﯽ اﻣﺮوز، در ﺟﻬﺖ رﺷﺪ دروﻧﯽ
رﯾﺎﺿﯽ اﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ، اﺛﺮی ﺑﺮ ﻣﻘﻮﻻت ﻓﻠﺴﻔﯽ. ﻧﺪارد. ٣- ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﮐﻮاﻧﺘﻤﯽ و ﻧﺴﺒﯿﺖ، ﺗﺄﺛﯿﺮی ژرف
ﺑﺮ ﺑﯿﻨﺶ ﻓﻠﺴﻔﯽ اﻧﺴﺎن از ﺟﻬﺎن ﻧﻬﺎده اﻧﺪ؛ در. ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﮐﺘﺸﺎف رﯾﺎﺿﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﻧﻘﺸﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮاﯾﺶ
ﻗﺎﺋﻞ …
پرتال جامع علوم انسانی – فلسفه ریاضیات
– ذخیره شده – مشابه
عنوان مقاله: تحلیلی فلسفی از نسبت ریاضیات و علم جدید. پدیدآورندگان: سید حمید
طالب زاده. حوزه (های) تخصصی: فلسفه علم • فلسفه ریاضیات. تعداد نمایش: ۵۸۸٫
چکیده. متن اصلی · دریافت …
روش ریاضی دکارت در فلسفه – ویکی‌پرسش
– ذخیره شده – مشابه
دلایلی که در ادامه آورده می‌شود ثابت می‌کنند، نه تنها روش ریاضی دکارت خطاپذیر است،
بلکه روشی ناکارآمد، غیرضرور و از نظر منطقی نادرست محسوب می‌شود. در واقع دکارت در
جست و جوی راه حلی برای معضل شک، نه تنها نتوانست این معضل را حل نماید، بلکه
تحقیقات او دو نتیجه منفی عمده به بار آورد: یکی دامن زدن به نوعی ایده‌آلیسم و ذهن
گرایی …
[PDF] فلسفه ریاضی – دانشگاه فردوسی مشهد
– مشابه
ﭘﻮرﻋﺒﺪاﷲ، ﻣﻘﺎﻻت، ﮐﺘﺐ. ،. اﻃﻼﻋﺎت روی ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ وب. و ﻧﯿﺰ ﭘﺮوژه ﻫﺎ و. ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎی. داﻧﺸﺠﻮﯾﺎ. ن، ﮐﻪ
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ذﮐﺮ ﻧﺎم آﻧﻬﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ،. ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻪ. ام . اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ. ای از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺿﻤﻦ ﺗﺪرﯾﺲ ﻓﻠﺴﻔﻪ رﯾﺎﺿﯽ از ﺳـﺎل. ۱۳۷۵٫ در ﮔﺮوه رﯾﺎ. ﺿﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺨـﺶ.
ﻫـﺎﯾﯽ از آن ﺗﺮﺟﻤـﮥ آزاد. ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺘﻮن ﻓﻠﺴﻔﯽ اﺳﺖ. ،. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺮز ﻣﺸﺨﺼـﯽ ﺑـﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤـﻪ و ﺗـﺄﻟﯿﻒ. در اﯾـﻦ
ﮐﺘـﺎب.
فلسفه‌ی ریاضی طبیعی‌گرایانه: مروری بر آراء پنه‌لوپه مدی
– ذخیره شده – مشابه
هدف از ارائه این مقاله نیز بررسی رویکرد طبیعی انگارانه‌ی پنهلوپه مدی به ریاضیات و
فلسفه و پرسشهایی مبنایی بین این دو حوزه است. او نیز همانند کواین در چهارچوب
طبیعی‌گرایی علمی گام برمیدارد و روشی نو در مواجهه با ریاضیات و فلسفهاش ارائه
میدهد که بنا به اهمیت ویژهی ریاضیات و کاربرد آن در علوم تجربی، روش او میتواند
بسیار …
ملاقات فلسفه و ریاضیات در ایستگاه ذهن – رادیو فردا
– ذخیره شده
۶ ا کتبر ۲۰۱۷ … درک و فهم بهتر از تفکر ریاضی نه تنها مفاهیم ریاضی را آشکارتر می کند، بلکه به
درک بهتر از ذهن ما نیز می انجامد، فهم ارتباط میان این دو یکی از بزرگترین پروژه های
فلسفی قرن بیستم بوده است. بنابر این می توان گفت که تحقیق در مورد ذهن بشر با
تامل در شالوده های ریاضی به نحوی در هم آمیخته است. حال مهم این است …
فلسفهٔ ریاضی — حق با ارسطو بود – گیتی: فلسفه برای همه
– ذخیره شده
۲۰ ژانویه ۲۰۱۷ … اینکه ریاضیات یک بار و برای همیشه بر بنیادی از حقایقی محکم و یقینی بنا شده به
عنوان یک چالش برای بسیاری از مواضع فلسفی محسوب می‌شود. …. نتایج غیر
قابل‌اجتنابی که ریاضیات محض آن را به ما نشان می‌دهد گویای عالم دیگریست که انگار
در آن حقایقی وجود دارند که پیش از تحقیقات انسانی و حتّیٰ زبان انسانی …
اعترافات غزالی: ترجمه فارسی المنقذ من الضلال – یافته‌های کتاب‌های Google

‏۱۹۵۹
-۵۱- در اقسام و اصناف فلسفه باید انر نقل و انکار نمود و با این طرز تفکر غلط تمام
گفته های آنان را طر دو نفی می کنند و مدعی جهل ایشان میگردند ، حتی نظر فلاسفه
ریاضی را … آن فن دچار اشتباه و خطا گشته اند بیان قدماع در مسائل ریاضی برهانی
بوده لیکن در مباحث الهی تخمینی و تقریبی است و این مطلب را فقط اهل تحقیق
میدانند و بسی.[PDF] ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻣﻨﻄﻖ ﺷﻬﻮدی
– ذخیره شده – مشابه
۴ آگوست ۲۰۱۳ … و. ﻧﻈﺮﯾﺎت. ﻓﻠﺴﻔﯽ او در ﻣﻮرد رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻣﻨﻄﻖ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ . اﯾﻦ ﻧﻈﺮ. ﯾﺎت، روﯾﮑﺮدی ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت را ﺑﺎ
روﯾﮑﺮد ﮐﻼﺳﯿﮏ. ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻖ و رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ. دارد . ﺷﻬﻮدﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺮاوﺋﺮی، ﻣﻨﻄﻖ را ﻣﻘـﺪم ﺑـﺮ رﯾﺎﺿـﯿﺎت
ﻧﻤـﯽ ﺷـﻤﺮد و آن را ﻧﺘﯿﺠـﻪ. ای. ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﻪ از روﻧﺪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ. ﻫﻮﯾﺎت و ﺑﺮاﻫﯿﻦ رﯾﺎﺿﯽ ﻣﯽ. داﻧﺪ . در ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﺣﺎﺿﺮ
، ﺑﻪ ﺗﺒﯿـﯿﻦ ﻣﺒـﺎﻧﯽ ﻧﻈـﺮی ﻣﻨﻄـﻖ ﺷـﻬﻮدی. ﭘﺮداﺧ. ﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎی …
فلسفه گوتلب فرگه – انسان شناسی و فرهنگ
– ذخیره شده – مشابه
۶ آگوست ۲۰۱۶ … مفهوم نگاری یک نقطه‌ی عطف را نشان می‌دهد، نه فقط در تاریخ منطق و، بنابراین، در
تاریخ فلسفه بلکه همچنین در تاریخ اندیشه‌ی مدرن، چون یکی از اولین جرقه‌ها در انفجار
یک صد ساله در تحقیق در اصول ریاضیات در کاربرد بازنمایی ریاضیات در
ساختارهایی غیر از-اعداد و شکل ها- بود. فرگه به زودی باز این تعهد و التزام دست …
: ریاضیات – دانشنامه رشد
– ذخیره شده – مشابه
ریاضیات عموما مطالعه الگوی ساختار، تحول و فضا تعریف شده است؛ بصورت غیر
رسمی تر، ممکن است بگویند مطالعه “اعداد و اشکال” است. در منظر صاحبان فکر، تحقیق
بدیهیات ساختارهای مجرد تعریف شده، با استفاده از منطق و نماد سازی ریاضی می‌باشد؛
نظرات دیگر در فلسفه ریاضیات بیان شده است.
نگاهی به فلسفه ریاضی / مجله دانشمند | فرشاد نوروزی
– ذخیره شده
۲۲ مه ۲۰۱۳ … اگر ریاضیات به عنوان یک علم شناخته شود باید فلسفه ریاضی را نیز شاخه ای از
فلسفه علم تلقی کرد. با توجه به موضوع این رشته، جایگاهی ویژه ای در فلسفه علم
دارا است. تمایزی بارز وجود دارد میان علوم طبیعی ای که موضوع مطالعه شان تحقیق در
چیز های ابژکتیوی است که در چارچوب فضا و زمان قرار گرفته اند و محسوس …
فلسفه علم
– ذخیره شده – مشابه
به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب از شش فصل تشکیل شده است: آغاز یک بحران،
هندسه محافظه کارانه علیه هندسه مدرنیستی، انقلاب نااقلیدسی، ریاضی دان رمانتیک،
صورت گرایی علیه شهودگرایی و مرگ اثبات. هندسه ترکیبی، ظهور نمادهای جبری و
هندسه تحلیلی از مباحث فصل اول هستند. در فصل دوم موضوعاتی مانند روشنگری، علم
ژاکوبنی …
پیامدهای فلسفی قضایای گودل – پژوهشنامه فلسفه دین
– ذخیره شده – مشابه
در این مقاله ، تاثیرات قضایای ناتمامیت اول و دوم گودل ، پس از تبیینی کوتاه ، در
برخی فلسفه های مضاف ، از جمله فلسفه ی ریاضیات و فلسفه ی ذهن ، و نیز بر علیه
مادی … پوزیتیویست ها معنای یک گزاره را عبارت از روش های تحقیق صدق یا کذب آن می
دانند(Ayer,1973,23-24) بنابراین نظریه ، معنا داری احکام ریاضی منوط به اثبات
پذیری …
پروفایل شخصی – علی فتح طاهری – دانشگاه بین المللی امام خمینی
– ذخیره شده – مشابه
رج, عنوان تحقیق مورد علاقه, زمان حداقل, زمان حداکثر, امکانات مورد نیاز تحقیق, فایل
طرح پژوهشی, پیوند مرتبط. ١, فلسفه اسلامی، حکمت متعالیه، فلسفه افلاطون … ١,
فلسفه ریاضی کانت و تأثیر آن در متفکران قرون ١٩ و ٢٠, ١٣٨٠, مجموعه مقالات
نخستین سمینار فلسفه ریاضیات در ایران, —. ٢, اصل اشتمال و نسبت آن با ضرورت و
امکان در …
فلسفه علمی؛ ریاضی نمودن آن نیست | kar-online – کار آنلاین
– ذخیره شده
۲۶ ا کتبر ۲۰۱۶ … فلسفه ریاضی هوسرل زیر تاثیر فلسفه تجربه گرایان آلمانی قرارداشت که در شرایط
بحران فرد و اجتماع می خواست عقلگرایانه بماند. … متغیرها- جستارهای روانشناسی-
پیرامون معنی عدد- فلسفه حساب ومعادلات- جستارهای منطقی – فلسفه بعوان علمی اصیل
– آگاهی زمانی درونی انسان- منطق ظاهری تعالی خواه- تحقیقات دکارتی …
تفاوت بی‌نهایت ریاضی با بی‌نهایت فلسفی در چیست؟ – عرفان و حکمت
– ذخیره شده – مشابه
در مورد بی‌نهایت که در مسائل ریاضی و فلسفی از آن بحث می‌شود، چه نظری دارید؟ اگر
منبع یا مأخذی در باره این موضوع، در کتب شرقی یا غربی سراغ دارید، بیان فرمایید.
آیت الله جوادی آملی. پاسخ:۱. منبع: نسیم اندیشه دفتر دوم – صفحه ۲۲. یکم. بی‌نهایت که
در ریاضی مطرح می‌شود، گاهی به این معناست که هر چه بر آن عدد یا مقدار افزوده شود، باز هم

ایبنا – تبیین سیر تحول تفکر بشر در «فلسفه تحقیق در عملیات»
– ذخیره شده
۲۵ فوریه ۲۰۱۵ … مؤلف کتاب «م‍دیریت‌ اس‍ت‍رات‍ژیک‌ ص‍ن‍ع‍تی (تدوین، ارزیابی و پیاده‌سازی اس‍ت‍رات‍ژی
س‍اخ‍ت‌ و ت‍ولید)» عنوان کرد: پرسش‌هایی از این دست، طی یک قرن گذشته همزمان با
موضوعات فلسفی بشر مطرح بوده‌اند، بنابراین تحقیق در عملیات از قالب اولیه، یعنی
ریاضی امروزه به شکل نرم یا روش‌های حل مسایل بشر متحول شده است.
پژوهشگاه دانش‌‌‌های بنیادی
– ذخیره شده – مشابه
پذیرش و انتشار مقالات و خلاصه مقالات ارسالی به کنفرانس مهندسی مغز و علوم اعصاب
محاسباتی پزوهشگاه در چندین نشریه بین المللی فرونتیرز بعد از داوری کمیته علمی
و ادیتورهای کنفرانس به چاپ خواهد رسید بیشتر بخوانید · IPM. خبری از گرید.
بیشتر بخوانید. “ رویدادها ”. ۲۳٫ اسفند. ۱۳۹۶٫ پژوهشکده ریاضیات. سمینار هفتگی
هندسه …
خرید و دانلود مقاله و تحقیق ریاضی – مقالات ریاضی – تحقیق ریاضیات …
– ذخیره شده
نام محصول : مقاله و تحقیق ریاضی – آمار فروشنده : فروشگاه سایت پورسانت بازار یاب
: ۱۰۰۰ریال توضیحات : فرمت DOC تعداد صفحه ۱۱ حجم فایل ۲۱ کیلوبایت قابل
دانلود بعد از خرید اطلاعات بیشتر …. قیمت : ۱۰۰۰۰ ریال اضافه به سبد خرید. نام
محصول : مقاله و تحقیق ریاضی – فلسفه ریاضی فروشنده : فروشگاه سایت پورسانت
بازار …
فلسفه‌ زبان ‌فرگه – اطلاعات حکمت و معرفت
– ذخیره شده – مشابه
۲۴ دسامبر ۲۰۱۲ … جریان دوم درصدد تبیین منطقی استدلال‌های ریاضی برآمدند و در این راستا به
فرمول‌بندی و نمادگذاری استدلال‌های مبتنی بر نسبت همت گماشتند. این دو جریان
متفاوت در اواخر قرن نوزدهم، در تحقیقات و پیگیری‌های ارزشمند گوتلب فرگه
فیلسوف و ریاضی‌دان بزرگ آلمانی به جریان واحدی تبدیل شد. علاقه‌ فرگه به مبانی …
مجله آذری: شماره ۷ – یافته‌های کتاب‌های Google

بهزاد بهزادی, حشمت حافظی, حسن ریاضی – ‏۲۰۰۵
شماره ۷ بهزاد بهزادی حشمت حافظی, حسن ریاضی. فلسفه ی علوم که سیستمی از بینش
علمی است، به معنای شناخت قوانین پدیدههای طبیعی، اجتماعی و تفکر است. به
عبارتی دیگر به کار … درس نامه ی ارزشمند «مردم شناسی» محصول سالها تحقیق و
تفخصی ایشان در این زمینبه است که در دو بخش تدوین شده است. در بخش نخست، مردم
شناسی و در …دانلود تحقیق کاربرد ریاضی در اقتصاد
– ذخیره شده
دانلود تحقیق کاربرد ریاضی در اقتصاد مقدمه: امروزه علم اقتصاد با گسترش و رشد
قابل توجه به صورت یک موضوع ریاضی تبدیل شده‌است. ریاضیات موجود در نوشته‌های
اقتصادی ۵۰ سال گذشته که به عنوان ریاضیات پیش رفته تلقی شده بودند، اکنون از
آن به عنوان زبان معمولی.
دانلود پایان نامه بررسی تأثیر ریاضیات بر مهارت های زندگی از نگاه …
– ذخیره شده
تحقیق حاضر، حاصل روش کتابخانه‌ای است که با روی کردی توصیفی به تبیین و
تحلیل «تأثیر ریاضیات بر مهارت‌های زندگی از نگاه اندیشمندان ریاضیدان» پرداخته
…. یادم هست که با همکلاسیهامان چقدر بحث می‌کردیم و من احساس می‌کردم که این فرمول‌ها و
قضیه‌ها نه فقط روی درک ریاضیات و هندسه، که حتی در بینش فلسفی هم تأثیر
می‌گذارد.
درباره فلسفه آموزش ریاضیات (۲)
– ذخیره شده – مشابه
به طور سنتی تحقیق در زمینه آموزش ریاضیات از روش شناسی موجود در تحقیقات علمی
مانند روانشناسی و‌ زیست شناسی پیروی می کند. در این نوع تحقیقات به طور معمول از
فرض های فلسفی مشخصی در رابطه با اینکه چه چیزی وجود دارد( هستی شناسی)، ما
چگونه و چه چیزی را می توانیم بفهمیم ( شناخت شناسی) و راههای مناسب کسب چنین
دانشی …
روش تحقیق در مسائل فلسفی چیست؟ – پاسخ به پرسش ها و شبهات …
– ذخیره شده – مشابه
۳ ژانویه ۲۰۰۶ … بر این اساس بعضى فلسفه را دوران کودکى علوم پنداشته اند و وظیفه آن را ارائه
فرضیه هایى براى حل مشکلات علمى قلمداد کرده اند ([۱]) و حتى کارل یاسپرس …. مى
دهد که قیاس تا چه اندازه کارآیى دارد زیرا روش ریاضیات روش قیاسى است و اگر این روش
کارآیى نداشت هیچ مسئله ریاضى بر اساس قواعد ریاضیات قابل حل نبود .
[PDF] هادی صمدی • ۵۳ – سامانه یکپارچه مدیریت اطلاعات پژوهشی و فناوری مرکز …
– ذخیره شده
فلسفه علم،. ۵۵۶۶٫ •. کارشناسی ارشد: دانشگاه. صنعتی شریف،. فلسفه علم،. ۵۵۵۵٫ •
. کارشناسی: دانشگاه تهران،. زیست شناسی. -. میکروبیولوژی. ،. ۵۵۲۵٫ •. دبیرستان:
دبیرستان دهخدا کرج،. ریاضی. -. فیزیک،. ۵۵۶۲٫ جوائز و تقدیرنامه. ها: •. بورس. کامل.
دکتری فلسفه علم از دان. شگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران،. ۵۵۵۶٫ •. مقاله.
درس فلسفه ریاضی – مکتب خونه
– ذخیره شده
سیاوش شهشهانی استاد ریاضیات دانشگاه صنعتی شریف است. او دانش آموخته دانشگاه
برکلی – کالیفرنیا است و از سال ۱۳۵۳ به هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
پیوست. سیاوش شهشهانی سال های متوالی دروس ریاضی عمومی را در دانشگاه شریف ارایه
کرده است. زمینه ی فعالیت و تحقیقات وی در ریاضیات سیستم های دینامیکی است و
در سال …
جام شوکران – فلسفه ریاضی – انجمن علمی فلسفه دانشگاه تهران
– ذخیره شده – مشابه
ریاضیات علمی است که در خصوص اعداد و اشکال و مقادیر و ویژگی های آنها و روابط بین
آنها بحث می کند، و ریاضیدان کسی است که در این زمینه ها به تفحص و تحقیق می
پردازد. تفکر در خصوص اعداد و اشکال و مقادیر و ارقام و نسبتها و روابط بین آنها، به
دورانهای بسیار قدیم برمی گردد.چینی ها و هندی ها و مصری ها و… از جمله مردمانی هستند
که در این …
دسته بندی موضوعی مقالات ISI ریاضیات – دانشیاری
– ذخیره شده
ریاضیات علم نظم است و موضوع آن یافتن، توصیف و درک نظمی است که در وضعیت‌های
ظاهرا پیچیده‌ نهفته است و ابزارهای اصولی این علم، مفاهیمی هستند که ما را قادر می‌سازند
تا این نظم را توصیف کنیم. گرایش‌های مختلف این رشته و اهداف آنها عبارتند از:
ریاضی کاربردی: هدف از این شاخه تربیت کارشناسی است که با اندوخته کافی از دانش

مقاله بررسی تاثیر قصه های فلسفی بر هوش منطقی ریاضی کودکان …
– ذخیره شده
هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر قصه های فلسفی بر هوش منطقی ریاضی کودکان
پیش دبستانی ناحیه یک شهر شیراز بود. نمونه این پژوهش شامل ۶۰ نوآموز دختر و پسر
( ۳۲ د…
فلسفه ریاضیات و کتاب فلسفه ریاضی (دکتر مصلحیان)
– ذخیره شده – مشابه
۱۲ آگوست ۲۰۱۲ … از جمله پرسش‌هایی که فلسفه ریاضی، کوشش در پاسخ به آن دارد این‌ها است: منشا
موضوعات ریاضی چه هستند؟ وضعیت وجودی مفاهیم ریاضی چیست؟ اشاره به یک شی
ریاضی به چه معناست؟ شخصیت یک گزاره ریاضی چیست؟ رابطه بین منطق و
ریاضیات چیست؟ نقش هرمنوتیک در ریاضیات چیست؟ تحقیق ریاضی به چه معناست و

مابعدالطبیعه دکارت، تمهیدی بر ورود ریاضیات به طبیعیات
– ذخیره شده
اما چون در محافل فلسفی، آثار علمی و ریاضی دکارت مغفول مانده و بیشتر به آثار
مابعدالطبیعی وی پرداخته شده توصیفی تحلیلی از اینکه دکارت چگونه طبیعت را
جامه ریاضیات پوشانید و پای … تأملات در فلسفه اولی، ترجمه احمد احمدی، تهران: سازمان
مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها و مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، چاپ
دهم.
ذهنیت فلسفی، خودکارآمدی و خودپنداره ریاضی بر پیشرفت ریاضی
– ذخیره شده
در این مطالعه علیرغم اینکه اثر مستقیم خلاقیت بر خودپنداره ریاضی مثبت و معنادار
شد، تأثیر مستقیم و منفی این متغیر بر پیشرفت ریاضی بیانگر این مهم است که
خلاقیت یک متغیر بازدارنده محسوب میشود. علاوه بر این نتایج تحقیق نشان داد که
ذهنیت فلسفی یکی از عوامل تأثیرگذار بر خلاقیت است، ولی اثر مستقیم این متغیر

فلسفه و ریاضیات در گستره تاریخ – آکادمی مطالعات ایرانی لندن (LAIS)
– ذخیره شده
۱۴ نوامبر ۲۰۱۳ … ریاضی هم حرکت و هم سکون را بررسی می‌کند اما به‌طور محض و فارغ از ماده. به همین دلیل
به سطحی از انتزاع می‌رسد. ابن‌سینا با تفصیل بیشتری در این مورد حرف زده است. در
طبیعیات شفا، فصلی وجود دارد با عنوان «درباره شیوه تحقیق در علم طبیعی و
اشتراکات آن با علوم دیگر، اگر اشتراکاتی داشته باشد.» این اشتراک را …
[PDF] ریاضیات و کاربردها

ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ. ﻭﺯﺍﺭﺕ. ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ. ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ.
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻋﻠﻮﻡ ﺭﻳﺎﺿﻲ. ﺷﺎﻣﻞ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﻱ. ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎ. ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎ. ﻋﻠﻮﻡ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ……
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻋﻠﻢ ( ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ). U. 3. ﺍﺟﺎﺯﻩ ﮔﺮﻭﻩ. U. ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺭﻳﺎﺿﻲ. U. 3. ﺍﺟﺎﺯﻩ ﮔﺮﻭﻩ. U. ﺯﺑﺎﻥ ﺗﺨﺼﺼﻲ. U. 3.
ﺍﺟﺎﺯﻩ ﮔﺮﻭﻩ. U. ﭘﺮﻭژﻩ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎ. U. 3. ﺍﺟﺎﺯﻩ ﮔﺮﻭﻩ. ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﺱ ﺍﺧﺬ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺯ

دائره المعارف اسلامی طهور – نمایش مطلب : دستاوردهای علمی و تأثیر خواجه …
– ذخیره شده – مشابه
طوسی در طی توقفش در دژهای متعدد اسماعیلی، از جمله الموت، تعدادی از آثار مهم اخلاقی،
منطقی، فلسفی و ریاضی خود را نوشت، مانند اساس الاقتباس (در منطق) و رساله معینیه
…. در شکل القطاع، که از آثار نخستین ابوالوفا، منصوربن عراق و بیرونی تبعیت می
کند، طوسی برای اولین بار، تا جایی که تحقیقات جدید نشان داده اند، بدون استفاده از …
تاریخ و فلسفه ریاضی – مث فایل
– ذخیره شده
۱۳۹۶/۰۷/۱۵. کتاب زنان پیشگام در تاریخ ریاضیات. دانلود کتاب زنان پیشگام در
تاریخ ریاضیات نوشته نسیم سهایی در زمینه تاریخ ریاضیات.. مهدی حیدری. ۵۵۹ ۲۱۱
۰٫ تحقیق در عملیات. پر بازدیدترین مقالات. کتاب زنان پیشگام در تاریخ ریاضیات.
تاریخ و فلسفه ریاضی. کتاب زنان پیشگام در تاریخ ریاضیات. منطق،ضامن استدلال.
صدیق افغان فیلسوف افغانستان – Hafteh Magazine
– ذخیره شده – مشابه
۱۱ ژوئن ۲۰۱۴ … محمدصدیق افغان،خود را موسس ریاضی فلسفی دانسته و اسناد و مدارک تاییدی نیز از
یک عده دانشمندان جهان به دست داشته که ادعاهای او را به اثبات می‌رساند. … انیستیتوت
پیداگوژی شهرلنین گراد،درسال ۱۹۸۹ به سفارت افغانستان مقیم مسکو متن
زیررایادداشت داده است:« تحقیقات علمی محمدصدیق افغان آن قدر در سطع عالی …
ترجمان – راسل و کانت
– ذخیره شده
۲۹ آوریل ۲۰۱۴ … چنانکه همه می‌دانند، راسل فکر می‌کرد که منطق‌گرایی وی با فلسفه ریاضیات کانت در
تعارض است. … نیست، بلکه آنچنانکه خواهیم دید، مسیر اندیشه‌ای را آشکار می‌کنند که
ماهیت دوگانه منطق‌گرایی متقدم راسل را آشکار می‌سازند و از این طریق، به فهم بهتری از
جایگاه اصول ریاضیات در تاریخ تحقیقات بنیادی منجر می‌شوند.
آثار ابوعلی‌سینا
– ذخیره شده – مشابه
خلاصه‌ای است از شفا که به قلم خود او نوشته شده و بدین‌سبب حاوی نکات جامعی در
باره‌ی منطق و فلسفه است. بخش ریاضی این کتاب را «ابوعبید‌عبدالواحد‌بن محمد
جوزجانی» شاگرد شیخ از قسمت ریاضی کتاب الشفا خلاصه کرده است. «احوال‌النفس»
یا کتاب «حال‌المعاد» یا رساله‌ی «فی‌علم‌النفس اختلاف‌الناس فی امر‌النفس»، مقاله
فی‌النفس»، …
نگرشی بر پیشینه تاریخی، منطق ریاضی (جدید)
– ذخیره شده
بخش بزرگی از فلسفه ای که امروزه رواج دارد، نشأت گرفته ازآراء افرادی چون «وایتهد و
راسل» است که شالوده منطق ریاضی (جدید) را بنا نهادند. در واقع، منطق ریاضی را … بدین
جهت، بسیاری از فلاسفه در ریاضیات تحقیق کرده اند تا دریابند، ریاضیات واجد چه
خصیصه ای است که نتایج حاصل از آن اینچنین وثیق و مورد اعتماد است؟ و ایا چنین …
انجمن جامعه شناسی ایران – مبانی فلسفی منطق فازی
– ذخیره شده – مشابه
۲۳ فوریه ۲۰۱۶ … گروه روش‌شناسی در نخستین نشست خود، با دعوت از دکتر لطف الله نبوی استاد منطق
و روش تحقیق دانشگاه تربیت مدرس موضوعی با عنوان “مبانی فلسفی منطق فازی” را …
نبوی با تاکید بر اینکه تفکر ریاضی علاوه بر صوری سازی و اصل موضوع سازی به
نمادین سازی و محاسبات نیز توجه می کند؛ گفت: در واقع در فضای …
دکتر غلامحسین مقدم حیدری – گروه پژوهشی فلسفه علم و فناوری
– ذخیره شده
۱۳۹۰- دکتری فلسفه علم و فناوری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران;
۱۳۷۶– فوق لیسانس (کارشناسی ارشد) فلسفه علم، دانشگاه صنعتی شریف، تهران;
۱۳۷۳– لیسانس (کارشناسی) ریاضی محض، دانشگاه تهران، تهران. تخصص. فلسفه علم
، فلسفه ریاضی،جامعه شناسی علم، تاریخ علم; علاقه های جانبی: مردم شناسی، جامعه …
مجله علمی پالیک | رابطه بین دو علم ریاضیات و فلسفه
– ذخیره شده
در این مقاله تلاش شده تا روابط و تاثیر گذاری های به وجود آمده توسط ریاضیات را بر
فلسفه مورد کنکاش قرار دهیم و به طور مختصر به بررسی مفاهیم بی نهایت و تاثیر آن
بر …. اتفاق مهمی افتاد نیکلای لباچفسکی ریاضیدان برجسته روسی بر روی
تحقیقی در اثبات یکی از اصول هندسه اقلیدس- اصل توازی- بود که در حین کار به
نتایج جالبی …
PhDs ریاضیات رده های برتر ۲۰۱۸‏ – PhDtahsilat
– ذخیره شده – مشابه
تحقیقات است تحت هدایت سرپرست انجام و باید در موضوع اصلی و در نتیجه یک پایان
نامه دکترا باشد. دکترای نامزد ریاضیات باید پایان نامه در مقابل یک پانل از
کارشناسان دفاع کند. به طور کلی، برنامه های دکترا ریاضیات بین ۳ و ۵ سال طول
بکشد و اگر چه مورد نیاز بسته به دانشگاه و برنامه های خاص متفاوت است، کاندیداها
باید آموزشی …
دانایی، فلسفه و علم؛ سرمقاله دکتر رضا داوری اردکانی در شماره اخیر …
– ذخیره شده
البته این حکم عجیبی است که بگوییم اگر فلسفه با علم یکی نیست نباید به آن رو
کرد. فلسفه با موضوعش که وجود است و روش خاصی که دارد نمی تواند علم تحصّلی و از
سنخ ریاضی و فیزیک و بیولوژی زمان کنونی باشد. علم سودمند است اما نمی دانیم سود
فلسفه چیست ولی به صرف اینکه علم، سودمند است نمی توان فلسفه را لغو و زائد …
تمثیل و استقراء و قیاس – پایگاه اطلاع رسانی آثار حضرت آیت الله …
– ذخیره شده – مشابه
روش تحقیق در فلسفه. شامل: ارزیابی روش تعقّلی. تمثیل و استقراء و قیاس. روش
تعقّلی و روش تجربی. نتیجه گیری. قلمرو روش تعقّلی و روش تجربی. ﴿ صفحه ۱۰۶﴾
…. و در «نتیجه» بطور تفصیل، معلوم می شود.۴و تأمّل در مسائل ریاضی و راه حلهای آنها
نشان می دهد که قیاس تا چه اندازه کارآیی دارد زیرا روش ریاضیات، روش قیاسی است و اگر
این …
درس هشتم: روش تحقیق در فلسفه
– ذخیره شده – مشابه
صفحه ۱۰۵ ﴾ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌درس هشتم‌‌ ‌‌‌‌‌‌روش تحقیق در فلسفه شامل: — ارزیابی روش تعقلی —
تمثیل و استقراء و قیاس — روش تعقلی و روش تجربی — نتیجه‌گیری — قلمرو روش
تع. … (۴) تأمل در مسائل ریاضی و راه‌حل‌های آنها نشان می‌دهد که قیاس تا چه اندازه کارایی
دارد؛ زیرا روش ریاضیات، روش قیاسی است و اگر این روش کارایی نداشت، هیچ مسئله
ریاضی …
انقلاب کپرنیکی در فلسفه‌ی ریاضیات – فرهنگ امروز
– ذخیره شده – مشابه
۲۴ جولای ۲۰۱۶ … ریاضیات بر اساس برهان بنا شده است، وقتی زمینه‌ای از تحقیقات مورد علاقه به پایان
آن می‌رسد، مرحله‌ی آکسیوماتیک، بسیار مورد توجه مکتب صورت‌گرا است؛ ولی بااین‌همه
این زمینه مرده و پوچ است. معرفی دامنه‌ی تاریخی ریاضیات هدف فهم ریاضیات را به‌عنوان
یک پیشرفت حفظ می‌کند: در فلسفه آنچه برای ما مورد علاقه هست …
قلمرو: شماره ۲ – یافته‌های کتاب‌های Google

قلمرو, ناصر کرمی – ‏
بی معنی انگاری به هر نوع دیدگاه فلسفی گفته می شود که وجود یک بنیان عینی (
ابژکتیو) برای نظام ارزشی بشر را رد می کند. … در فهرست بلند تالیفات او اثاری در
شاخههای مختلف ریاضیات (مانند منطق ریاضی، جبر و مقابله، تاریخ علوم ریاضی،
مثلثات و رسم فنی) تا مقالات و تحقیقات دانشنامه نویسی و تحقیقاتی درباره خیام
نیشابوری …فلسفه ریاضی – فروشگاه اینترنتی ۱۰۰۰ محصول( تحقیق و پروژه …
– ذخیره شده
این پروژه در ۱۹۰ اسلاید میباشد. قیمت : ۸۶۰۰ تومان نوع مطلب : متفرقه، برچسب ها :
پروژه پاورپوینت در مورد آشنایی با فلسفه ریاضی، آشنایی با فلسفه ریاضی،
فلسفه ریاضی، ریاضی، لینک های مرتبط : نظرات (۰). موضوعات. حقوق – روانشناسی-
مشاوره – اجتماعی (۵) · تجربیات مدون یک معلم و دبیر (۱) · فیلم های آموزشی (۲۶) ·
دامپزشکی و …
ایرنا – خیام؛ حکیم و ریاضیدانی مبتکر در گستره تمدن اسلامی
– ذخیره شده
۱۸ مه ۲۰۱۷ … بعدها در زادگاه خویش به آموختن علم پرداخت و نزد عالمان و استادان برجسته آن شهر از
جمله «امام موفق نیشابوری» علوم مختلفی را فرا گرفت و اینگونه در فلسفه و ریاضی
تبحر یافت. این حکیم به قصد سمرقند، نیشابور را ترک کرد و در آنجا با پشتیبانی
«ابوطاهر عبدالرحمن بن احمد» قاضی القضات سمرقند اثر برجسته خود …
سرفصل دروس رشته ها – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
– ذخیره شده – مشابه
سرفصل دروس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ردیف مقطع نام رشته تاریخ
تصویب دانلود فایل ۱ کارشناسی زبان وادبیات عرب دانلود فایل…
(۵ مورد) ریاضیات، کشف یا اختراع؟|ریاضی و فیزیک – ویدوآل

► ۵:۱۹
۶ مارس ۲۰۱۷ – ۵ دقیقه
آیا اگر انسان نبود، ریاضیات هم به‌وجود نمی‌آمد؟ انسان‌ها از زمان‌های بسیار دور همواره در مورد این مسئله که ریاضیات یک کشف است یا اختراع، در بحث و جدل(منازعه) بوده‌اند.
بررسی روش هندسی در فلسفه اسپینوزا – پژوهشگاه علوم و فناوری …
– ذخیره شده
گرچه روش تحقیق فلسفی و پژوهش علمی سابقه طولانی در تفکر بشر دارد، به طوری
که اندیشه های ارسطو در تدوین منطق صوری را می توان نخستین تلاش برجسته در … را
به روش قیاسی ارسطویی ترجیح می داد ، ولی دکارت به عنوان فیلسوف عقل گرا بهره
گیری از روش ریاضی یا هندسه تحلیلی را در تفکر فلسفی وجهه همت خویش قرار داده
بود.
همه آنچه که علاقمندان به رشته فلسفه باید بدانند
– ذخیره شده – مشابه
۱۷ ژانویه ۲۰۱۱ … آشنایی‌ کامل‌ به زبان‌ انگلیسی‌ برای‌ دانشجویان‌ فلسفه‌ غرب‌ و آشنایی‌ به زبان‌ عربی‌
برای‌ دانشجویان‌ فلسفه‌ اسلامی‌ ضروری‌ است. در رشته فلسفه بیشتر روی فلسفه
غرب تاکید می‌شود. کسی که این رشته را انتخاب می‌کند باید حوصله تحقیق و بیان و
حافظه قدرتمندی داشته باشد. بنابر همین اصل ضریب درس ریاضی برای …
تاریخچه ی ریاضی در قرن ۱۷ – هوپا
– ذخیره شده – مشابه
این قرن یکی از مهمترین قرنها در تاریخ ریاضیات است زیرا اساساْ دامنه تحقیقات
گسترده در ریاضی، در همین قرن بر بشر گشوده شد، شاید به دلیل آزادیهای فکری
بیشتر، … البته دکارت در جهان بیرون از ریاضیات، فیلسوف بسیار مشهوری است و
مطالب بسیاری را به جهان فلسفه تقدیم کرده است که البته بعضی از آنها کاملاْ نادرست
هستند.
تمام فلسفه نقادی زبان است/ مروری بر اندیشه فیلسوف زبان …
– ذخیره شده
۱۴ آگوست ۲۰۱۵ … این دو فلسفه به ترتیب در دو کتاب مهم ویتگنشتاین، “رساله منطقی – فلسفی” و ”
تحقیقات فلسفی” آمده اند. ویتگنشتاین در فلسفه اولیه … در سال ۱۹۱۱، با ارائه
دست‌نوشته‌ها و بحث طولانی که روی آن با راسل انجام می‌دهد در رشته مبانی منطق و منطق
ریاضی کالج ترینیتی قبول می‌شود و در کلاس‌های جی. ای. مور شرکت می‌کند.
رابطه ریاضی با فلسفه – تبیان
– ذخیره شده – مشابه
۸ ژانویه ۲۰۱۰ … آموزش و تحقیقات. رابطه ریاضی با فلسفه. توسط : arezoom. صفر،همان عدم است و یک
،وجود.مثبت،خداست و منفی شیطان.بی نهایت همان واجب الوجود است وبین صفر و یک
اعداد بسیاری هستند و این اعداد ما هستیم،ما ممکن الوجودها.می بینیم که فلسفه همان
مفاهیم ریاضی را دارد.به طور مثال کتاب های بوعلی سینا هر دوی اینها را در …
روزنامه رسالت۸۵/۸/۱۵: تعاملات میان فلسفه و ریاضیات در فلسفه اسلامی

۶ نوامبر ۲۰۰۶ … مسلما شرایط موجود، شرایطی متناقض گونه است: در حالی که تحقیقات و پژوهش های علمی
و ریاضی، در سطح بسیار پیشرفته، به مدت حدودا هفت قرن در مراکز علمی- تحقیقاتی
اسلامی جریان داشت، آیا این مطلب قابل قبول است که فلاسفه که خود اغلب ریاضیدان،
پزشک و… بودند، نظر خویشتن را تنها به تفکرات فلسفی معطوف …
Cultural Pioneers In Iran: A Research By Mehdi Safinejad – یافته‌های کتاب‌های Google

Mehdi Safinejad, Bahman Safinejad – ‏۲۰۱۱ – Education
حکیم عمر خیام به شهرهای مختلف خراسان، بلخ، نیشابور، ری، عراق، اصفهان و ماوراالنهر
مسافرت نموده و علاوه بر رشته پزشکی در رشته فلسفه ، نجوم، ریاضی نیز صاحب نظر
… خود مخصوصاً در نجوم و پزشکی مهارت کامل ماخذ- کتاب زندگی عمر خیام نیشابوری
چاپ محمد، چاپخانه محمد علی علمی داشته و هنگامیکه از حساب نجوم و تحقیق در مسائل ۱۶۹.[PDF] 1 ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻓﻜﺮﻱ ﻭ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﺍﺑﻮﻋﻠﻲ ﺳﻴﻨﺎ : ﭼﻜﻴﺪﻩ ﻭ ﻓﻼﺳﻔﻪ ، ﺍ – بنیاد بوعلی سینا
– ذخیره شده
ﺣﻜﻴﻢ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻳﻢ ﺩﺭ ﻓﺼﻮﻝ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ ﺁﺛﺎﺭ ﻭ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻓﻜﺮﻱ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﺍﻭ ﻭ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻧﻮﻉ. ۱-
Excellent. 2 – Philosophers. 3- I nte lliger nce …. در اﻗﺴﺎم ﺣﮑﻤﺖ ﻧﻈﺮی اﺳﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻠﻮم
ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ. (. رﯾﺎﺿﯽ. ) آن را اﺑﻮﻋﺒﯿﺪ ﺟﻮزﺟﺎﻧﯽ از روی. دﯾﮕﺮ آﺛﺎرش ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ . . ۴٫ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻋﻼﯾﯽ. : اﺛﺮ
ﻓﺎرﺳﯽ اواﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻋﻼءاﻟﺪوﻟﻪ ﮐ. ﺎﮐﻮﯾﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ درآﻣﺪه ﮐﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و. اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
. . ۵٫ ﻗﺎﻧﻮن.
علمی – تحقیق فلسفه
– ذخیره شده – مشابه
در قدیم، این فلسفه که جامع تمام دانشها بود،بر دو قسم بود: فلسفه نظری و فلسفه
عملی فلسفه نظری به علم الهیات، ریاضیات و طیبعیات تقسیم می گشت که به
ترتیب، علم اعلی، علم وسط و علم اسفل(پایین تر) نامیده می شد. فلسفه عملی نیز از
سه قسمت تشکیل می شد: اخلاق، تدبیر منزل و سیاست مدن(شهرها) اولی در رابطه با
تدبیر امور …
گروه فلسفه علم – تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی شریف
– ذخیره شده – مشابه
فلسفه علم، علم ودین، فلسفه های مضاف(فلسفه فیزیک،فلسفه ریاضی،فلسفه علوم
طبیعی)،فلسفه دین،فلسفه تحقیقی،فلسفه های زبانی،فلسفه غرب،فلسفه اسلامی،
فلسفه تکنولوژی. اعضای هیات علمی رسمی: دکتر مهدی گلشنی،دکتر سیدحسن حسینی،
دکتر جعفر اقایانی چاووشی. میان رشته ای بودن فلسفه علم و انحصاری بودن این گروه …
انتشارات آگاه – درآمدی بر فلسفه ریاضی معاصر – نقد فرهنگ
– ذخیره شده
درآمدی بر فلسفه ریاضی معاصر,کامران شهبازی,مارک کولی‌ون,نقد فرهنگ,
۹۷۸۶۰۰۸۴۰۵۱۷۷,
دانلود رایگان تحقیق در مورد کاربرد ریاضی در شهر سازی
– ذخیره شده
۱۵ ا کتبر ۲۰۱۷ … دانلود رایگان مقاله مهندسی عمران. memarweb.rozblog.com/tag/دانلود-رایگان-مقاله…
دانلود تحقیق رایگان … مقاله در مورد کاربرد بتن اسفنجی رشته … دانلود تحقیق
فلسفه ریاضی ۲۲ ص …
اهمیت ریاضیات و آموزش اصولی آن – مجله علمی رایشمند
– ذخیره شده – مشابه
۳۰ ا کتبر ۲۰۱۴ … نتایج تحقیقات اخیر نشانگر افت شدید در درس ریاضی در مقاطع راهنمایی و
دبیرستان است ۷ ] [ و به این دلیل است که دانش آموز ریاضی را درک نمی کند و با آن نمی
تواند ….. با راهنمایی افراد واردتر ، به سراغ کتابهایی بروید که درباره تاریخ ریاضی ،
کاربردهای ریاضی و بحث های ساده مربوط به فلسفه ریاضی نوشته شده است.
تاریخچه و مفاهیم(فلسفه علم و مکاتب مدیریت) – مدیرسان
– ذخیره شده – مشابه
پس از فلسفه علم مباحث مربوط به علوم مختلف مثل ریاضی و فیزیک و مدیریت و …
مطرح می‌شود. … مثلا فلسفه ریاضی در مورد اینکه عدد یعنی چه؟ اصول پایه‌ای …. چارلز
داروین، روش قیاسی ارسطو را با روش استقرایی بیکن منسجم ساخت و روش قیاس _
استقرا را که اکنون بنیان روش علمی و تحقیقات علمی تلقی می‌شود را بنیان نهاد. در
این شیوه …
برتراند راسل، فیلسوف یا ریاضی دان؟/حسن گل محمدی – شهروند
– ذخیره شده
۲۸ ژانویه ۲۰۱۶ … علاوه بر مسائل فوق، بخش مهمی از فعالیت های راسل، تحقیق و مطالعات و نظریاتش در
رابطه با فلسفه تحلیلی است. او خود را یک … در مجموع با مطالعات آثار و دیدگاه های
برتراند راسل می توان گفت: او فیلسوف صاحب نظر در فلسفه تحلیلی، ریاضی دان
برجسته و نویسنده و فعال سیاسی تاثیرگذار در قرن بیستم بوده است.
[PDF] فلسفه کاربردی و میان رشتگی چکیده – مطالعات میان رشته ای در علوم …
– ذخیره شده – مشابه
۱ ژانویه ۲۰۱۴ … مدت هاست علومی همچون فیزیک، شیمی و ریاضیات، که از علوم پایه محسوب می شوند، به.
کاربردی و نظری تقسیم شده و در مؤسسه … فلسفه کاربردی و. میان رشتگی. پژوهش
مستقل دانشگاهی رفته رفته فراموش می شود و دریافت تسهیالت پژوهشی منوط به.
کاربردی بودن آن تحقیق است. در این میان رشته های علوم انسانی با چالش …
الشفاء- الریاضیات‌ (کتاب) – ویکی فقه
– ذخیره شده
ریاضیات کتاب شفا، در چهار بخش هندسه با پانزده مقاله، حساب با چهار مقاله، موسیقی
با شش مقاله و هیئت با سیزده مقاله تنظیم شده است که هر کدام از آنها نشان گر تسلط و
…. را پیروی ننموده و به خصوص در مورد جست وجوی رابطه‌ای بین اوضاع و احوال آسمان و
خواص روح و ابعاد موسیقی، عقاید آنان را صحیح ندانسته و فلسفه آنها را مندرس شمرده
است و …
آیت عشق در دفتر عقل – اگر ریاضیات نمی دانید وارد نشوید
– ذخیره شده
به این معنی که پیشنیاز فلسفه خواندن و فهمیدن چیست؟ به عبارتی قبل از آنکه وارد
دنیای فلسفه شویم چه باید بکنیم؟ می گویند برای فهم هر پدیده ای باید تاریخچه آن را
دانست. بی جهت نیست که در تمام دنیا وقتی می خواهند تحقیق علمی به عنوان رساله
دکتری یا فوق لیسانس انجام دهند فصل اول رساله را به مرور پیشینه آن موضوع
اختصاص می …
دانشکده علوم ریاضی | اخبار و رویدادها – دانشگاه تربیت مدرس
– ذخیره شده
سخنرانی دکتر سیاوش شهشهانی با موضوع : ریاضی‌کاران و فلسفه ریاضی … گروه آمار
دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس در راستای اهداف انجمن آمار، گسترش
تحقیقات آماری و توسعه ارتباط بین اساتید، محققان و دانشجویان رشته آمار در نیمسال
اول سال تحصیلی ۹۶-۹۵ با همکاری انجمن آمار ایران سمینارهای تخصصی آماری را به
شرح ذیل …
ریاضی – تحقیق آماده

نام فایل : دانلود مقاله افزایش دقت روش های انتگرال گیری مستقیم ویلسون و نیومارک
با استفاده از روش بردار بار پسماند. قیمت : ۱۰۰۰ تومان. توضیحات : رشته ریاضی
تعداد صفحات ۹٫ خرید فایل. نام فایل : دانلود مقاله روش های انتگرال گیری. قیمت :
۲۵۰۰ تومان. توضیحات : رشته ریاضی تعداد صفحات ۲۸٫ خرید فایل. نام فایل : دانلود

تحقیق درباره ی حد و مشتق + دانلود فایل – کافه لینک
– ذخیره شده
حد ومشتق. در ریاضیات، یک تابع رابطه‌ای است که هر متغیر دریافتی خود را به فقط
یک خروجی نسبت می‌دهد. علامت استاندارد خروجی یک تابع f به همراه ورودی آن، x می‌باشد
یعنی f(x) . به مجموعه ورودی‌هایی که یک تابع می‌تواند داشته باشد دامنه و به مجموعه
خروجی‌هایی که تابع می‌دهد برد می‌گویند. برای مثال عبارت f(x) = x2 نشان دهنده یک
تابع است، …
فلسفه ریاضی، صال مصلحیان، فردوسی مشهد – ریاضیات ایران
– ذخیره شده – مشابه
۶ فوریه ۲۰۱۷ … کتاب فلسفه ریاضی دکتر صال مصلحیان، دانلود کتاب فلسفه ریاضی دکتر صال
مصلحیان، نسخه pdf کتاب فلسفه ریاضی دکتر صال مصلحیان، معرفی کتاب فلسفه
ریاضی دکتر صال مصلحیان، معرفی کتاب, کتاب های مبانی ریاضیات و منطق, فلسفه
ریاضی تألیف دکتر صال مصلحیان، لیست کتاب های دکتر صال …
دانشگاه تبریز
– ذخیره شده – مشابه
پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی · گروه پژوهشی جغرافیا · مرکز تحقیقات
علوم پایه تبریز · مرکز پژوهشی ریاضیات در صنعت · مرکز پژوهشی ژئوتوریسم ·
موسسه تحقیقات علوم اسلامی – انسانی · موسسه مطالعاتی وتحقیقاتی قفقاز، آناتولی
وآسیای میانه · موسسه تحقیقات اجتماعی · موسسه تاریخ و فرهنگ ایران · قطب علمی
اصلاح …
روش شناسی و پژوهش، چالش ها و راهکارها – علی‌اکبر‌رشاد
– ذخیره شده
۱۳ سپتامبر ۲۰۱۷ … به دلیل تنوع روشهای تحقیق و ویژگیهای روشهای مورد نیاز در علوم مختلف، گردآوری
تمام آنها در یک علم چندان عملی نیست. در علوم از روشهای مشترک پژوهش نیز استفاده می
شود، ولی در بسیاری از علوم روشهای ویژه برای انجام دادن پژوهش ضرورت دارد. روش
قیاسی از دیر باز در علومی چون ریاضیات و فلسفه کاربرد داشته است؛ ولی …
دانلود نمونه سوال درس تاریخ و فلسفه ی ریاضی پیام نور
– ذخیره شده – مشابه
دانلود نمونه سوال درس تاریخ و فلسفه ی ریاضی پیام نور. ۵ رای. ۱ · ۲ · ۳ · ۴ · ۵ · ۶ · ۷ ·
۸ · جهت دانلود رایگان جدیدترین نمونه سوال و جزوه پیام نور به سایت سلام پیام نور
مراجعه کنید. سلام پیام نور. تابستان ۹۴٫ دانلود فایل ۱ نمایش فایل ۱٫ پاسخنامه
نیمسال دوم ۹۴-۹۳٫ دانلود فایل ۱ نمایش فایل ۱٫ نیمسال دوم ۹۴-۹۳٫ دانلود فایل ۱ نمایش
فایل ۱٫
TieLabs HomePage – ریاضی ها
– ذخیره شده
مرکز تخصصی ریاضیات ویژن : آموزش ریاضی در مقاطع ابتدائی ، متوسطه اول و
متوسطه دوم. چهارشنبه, بهمن ۱۱ … گوگل امروز اعلام کرد که اولین مرکز تحقیقات هوش
مصنوعی آسیا را در کشور چین افتتاح می‌کند. بر همین اساس… … اولین مدرسه
ریاضیات و فلسفه در جهان مدارس ریاضیات و فلسفه در “کروتونا” زیر نظر فیثاغورث
در “الیا” زیر…
چه کسانی فلسفه غرب را گمراه کردند/ علیشاه سلطانی | مجله روشنفکر
– ذخیره شده
۱۹ نوامبر ۲۰۱۶ … کارل پوپر در مورد ویتگنشتاین گفته بود تنها از طریق طرح مشکلات فلسفه و
ناتوانی زبان یک متفکر فیلسوف نمیشود.چپ ها اورا نماینده پوزیویتیسم نو؛که روی
منطق ریاضی جدید اثرگذاشت، میدانند. … اولی متکی به کتاب «بحثی فلسفی منطقی
» و دومی متکی به کتاب «تحقیقات فلسفی» او بودند.فلسفه زبان ایده …
گروه ریاضی – دانشگاه پیام نور
– ذخیره شده
فلسفه ریاضی. محمد حسن بیژن زاده. ۷۳٫ ۳۴۵٫ ۶۲/آ. حل تمرین معادلات دیفرانسیل با
مشتقات جزئی. سعید فاریابی. ۷۴٫ ۳۸۹٫ ۶۳/آ. ریاضی پیش دانشگاهی و حل المسائل …
تحقیق در عملیات ۱٫ غلامرضا جهانشاهلو. ۷۴٫ ۵۵۷٫ ۷۰/د. ماتریسها و فضاهای برداری (
ضررویات جبری جلد ۲). محمد مهدی ابراهیمی. ۷۵٫ ۵۶۱٫ ۷۱/د. حل تمرینات جبر ۱٫ محمد مهدی

دکتر سیدضیاء موحد – موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
– ذخیره شده – مشابه
۳ آوریل ۲۰۱۶ … «نقد فرگه از فلسفه حساب هوسرل»، فرهنگ (ویژه پدیدار شناسی)، پژوهشگاه علوم
انسانی و تحقیقات فرهنگی (مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی)، تهران، ۱۳۷۱، کتاب
یازدهم، صص. ۱ ۱۰٫ · «عـصر جدید منطـق»، نشر ریاضی، مـرکز نشـر دانشـگاهی، تهـران،
۱۳۷۰، سـال چـهارم، شـماره ۱ و ۲، صـص. ۵۵ ۵۸٫ · «سهم ما از منطق …
گروه ریاضی – دانشگاه شهید بهشتی
– ذخیره شده
پس از انقلاب فرهنگی دانشجوی ریاضی در شاخه دبیری پذیرفت، که پس از ۲ سال به
ریاضی با ۶ گرایش دبیری، کاربرد در کامپیوتر، کاربرد در فیزیک، تحقیق در
عملیات، … Email: m-moniri@sbu.ac.ir. دانشیار. منطق ریاضی. منطق های وجهی و شهودی،
حساب مرتبه اول، فلسفه ریاضی. آقای دکتر رجبعلی برزویی. Email: borzooei@sbu.
ac.ir.
۱۰ نرم افزار پرکاربرد رشته ریاضی در سال ۹۵ – پایگاه اطلاع رسانی …
– ذخیره شده
۱۶ فوریه ۲۰۱۷ … ریاضیات یا ریاضی را بیش‌تر دانش بررسی کمیتها و ساختارها و فضا و دگرگونی (
تغییر) تعریف می‌کنند. دیدگاه دیگری ریاضی را دانشی می‌داند که در آن با استدلال
منطقی از اصول و تعریف‌ها به نتایج دقیق و جدیدی می‌رسیم (دیدگاه‌های دیگری نیز در
فلسفه ریاضیات بیان شده‌است). با اینکه ریاضیات از علوم طبیعی به …
مقاله، آموزش و پرسش و پاسخ در مورد ریاضیات و زبان انگلیسی
– ذخیره شده
ریاضیات عموما مطالعه الگوی ساختار، تحول و فضا تعریف شده است؛ بصورت غیر
رسمی تر، ممکن است بگویند مطالعه “اعداد و اشکال” است. در منظر صاحبان فکر، تحقیق
بدیهیات ساختارهای مجرد تعریف شده، با استفاده از منطق و نماد سازی ریاضی می‌باشد؛
نظرات دیگر در فلسفه ریاضیات بیان شده است. ادامه مطلب. نوشته شده در یکشنبه ۹ …
mermaid – ریاضی و رابطه فلسفه با آن
– ذخیره شده
۲۳ مه ۲۰۱۰ … mermaid – ریاضی و رابطه فلسفه با آن – علم یعنی ریاضی. … و احکام ریاضی شبیه.
قانون، مذهب و . . . ، به عنوان موجودی در آگاهی اجتماعی ما هستند و لذا. بدون انسان ها،
ریاضیاتی وجود ندارد. هستی و وجود اشیاء ریاضی نه از ماهیت بیرونی همچون صخره یا
روح. برخوردار … براساس تحقیقات باستان‌شناسی، زبان‌شناسی، ژنتیک و.
آشنایی با “فلسفه تحلیلی”؛ اعتقاد به ریاضی وار بودن آموزه های فلسفی
– ذخیره شده – مشابه
۹ جولای ۲۰۱۰ … آشنایی با “فلسفه تحلیلی”؛ اعتقاد به ریاضی وار بودن آموزه های فلسفی … چند
تفکر از بحثهای مربوط به زبان و منطق در فلسفه تحلیلی پدید آمد مانند پوزیتویسم
منطقی، تجربه گرایی منطقی، اتمیسم منطقی، منطق‌گرایی و فلسفه زبان ….. فرگه در
تحقیقات خود به دو گونه ی دیگر از نحو های زبانی نیز اشاره می کند .
سیمون وی، عبدالرحمن جامی، مولوی و ریاضیات! – عدم خشونت
– ذخیره شده
۱۵ دسامبر ۲۰۱۶ … سیمون وی، عبدالرحمن جامی، مولوی و ریاضیات! در دفاع از میهن، استوار اما نزار و مسلول
بخاطر کار عامدانه در … تحقیق معانی از عبارات مجوی/ بی رفع قیود و اعتبارات مجوی.
خواهی یابی ز علت جهل شفا/ قانون نجات از اشارات مجوی … خرده‌‌کاری های علم هندسه/یا نجوم
و علم طب یا فلسفه که تعلق با همین دنیاستش/ره به هفتم آسمان …
ریاضیات مادر همه علوم
– ذخیره شده – مشابه
۵- منطق و فلسفه ریاضی: این رشته در ایران جایگاه مناسبی ندارد و از دانشگاههایی که
می توان در آن کارشناسی ارشد (و نه دکترا) در این گرایش گرفت دانشگاه صنعتی …
دارای مقطع دکتری هستند و با تربیت دانشجویان زبده در این مقطع دانشگاههایی چون
صنعتی امیرکبیر و مرکز تحقیقات علوم پایه زتجان این گرایش را تدریس می نمایند.
وضعیت فلسفه تحلیلی در ایران – فرارو
– ذخیره شده – مشابه
۳۰ نوامبر ۲۰۱۳ … به این دلیل ساده که اولا مباحثم به منطق ارتباط پیدا می‌کرد و ثانیا کلاس‌ها خیلی
سیاسی شده بود یعنی تازه دانشگاه‌ها باز شده بودند و در کلاس‌های فلسفه ریاضی من …
بعد از انقلاب آقای محمد جواد لاریجانی مرکز تحقیقات نظری فیزیک را تاسیس کرد که
خدمت فرهنگی بسیار مهم این مرد است که با وجود همه مسائل سیاسی دیگری که به …
[PDF] فلسفه علم – سرفصل رشته ها
– ذخیره شده
رشد روز افزون این رشته در حوزههای تخصصی گوناگون (فلسفهٔ ریاضیات، فلسفهٔ
فیزیک،. فلسفهٔ شیمی، فلسفهٔ زمین شناسی، فلسفهٔ علوم زیستی، فلسفهٔ علوم
اجتماعی، فلسفهٔ. باستان شناسی، و … ) و نیاز به طرح و تحقیق مسائل فلسفی
گوناگون مرتبط با علوم مختلف از. یک سو، و نیاز به مدرسان متخصص در فلسفه علم از
سوی دیگر، …
[PDF] کارشناسی ناپیوسته ریاضی
– ذخیره شده
آراﯾﺶ ﺗﺮﻣﯽ رﺷﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ. رﯾﺎﺿﯽ. (. ورودی. ٨۶. ﺑﻪ. ﺑﻌﺪ. ) (. ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ در
ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرداﻧﯽ. ) ﺗﺮم اول. واﺣﺪ. ﺗﺮم دوم. (. ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن. ) واﺣ. د. ١. -. رﯾﺎﺿﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ. ٣. ٢. -. آﻧﺎﻟﯿﺰ رﯾﺎﺿﯽ. ١.
٣. -. اﺻﻮل ﻓﻠﺴﻔﻪ آﻣﻮزش و. ﭘﺮورش. ۴. -. ﻓﯿﺰﯾﮏ ﭘﺎﯾﻪ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه. ۴. ۴. ٣. ١. +. ٣. ١. -. آﻣﺎر و اﺣﺘﻤﺎل. ٢.
٢. -. ﻣﺘﻮن اﺳﻼﻣﯽ. ٣. -. ر. وش ﲢﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ. ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ. ۴. -. ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی درﺳﯽ. ۴. ٢. ١. +.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *