دانلود کامل تحقیق حقوق مالکیت معنوی تجارت

Published on Author adminLeave a comment

تحقیق حقوق مالکیت معنوی تجارت

تحقیق حقوق مالکیت معنوی تجارت
دسته بندی حقوق
بازدید ها ۵۸
فرمت فایل doc
حجم فایل ۳۰ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۸۶

تحقیق حقوق مالکیت معنوی تجارت

فروشنده فایل

کد کاربری ۲۵۳۴۱

کاربر

تحقیق حقوق مالکیت معنوی تجارت

۱٫مقدمه

حمایت از حقوق مالکیت معنوی یک موضوع مهم در مذاکرات تجاری چند حانبه می باشد. مباحث فعلی در مورد حقوق مالکیت معنوی دارای دو وضعیت کاملاً متقاوت می باشد. برخی افراد از حقوق مالکیت معنوی بعنوان یک ابزر اثر بخش برای پیشرفت تکنولوژی و بعنوان یک تسهیل کنند. برای انتقال تکنولوژی برای کشورهای در حال توسعه حمایت می کنند. برخی افراد دیگر یک دید گاه کاملاً متفاوت دارند و حقوق مالکیت معنوی را بعنون تنها عامل دفاع کننده از منافع کشور های پیشرفته در نظر گیرند. برای مثال برخی از اقتصاد دانان اظهار می کنند که رژیم حقوق مالکیت معنوی بین المللی فعلی قواعد جهانی بازیهای بین المللی را به نفع کشورهای توسعه یافته تغییر داده است و ایجاد منافع بلند مدت برای کشورهای درحال توسعه بخصوص کشورهای فقیر از جانی جنبه های تجاری حقوق مالکیت معنوی [۱] ( TRips) به نظر می رسد که بسیار پرهزینه و نامطمئن محقق می شنود ( word Bank 2001) علی رغم این انتقادات احتراز TRips بر این است که « حمایت و تقویت حقوق مالکیت معنوی باید به ارتقای نوآوری تکنولوژیکی و انتقال جذب تکنولوژی کمک نماید و منافع متقابل ایجاد کنندگان و استفاده از دانش تکنولوژیکی را طوری تامین نماید که به رخساره اقتصادی واجتماعی منجر شود. TRips .(Wipo, 1224) منعکس کنند منافع کشورهای پیشرفته می باشد. مخالفان TRips سئوالات اساسی در مورد نقش بالقوه حقوق مالکیت معنوی (TRips[2] ) در انتقال تکنولوژی و جریانهای سرمایه به کشورهای در حال توسعه دارند. برای نمونه، در گزارش اخیر کمیته TRips به خودی خود منجر به افزایش FDI نمی شود، یا این حمایت انتقال تکنولوژی یا نو آوری محلی را در کشورهای در حال توسعه تشویق نمی کند. ( suns, 2000) ولی برخی مطالعات اخیر، پروژه uncTAD -icsTD ( Maslus,2000, lall and Albaladejo.20041 ) بینش های جدیدی در مورد رابطه بین IPRs و انتقال تکنولوژی به کشورهای در حال توسعه ارائه می کند. آنها دریافتند که اثرات IPRs بر انتقال تکنولوژی به کشورهای در حال توسعه و نوآورن محلی کشورهای در حال توسعه بر طبق سطح توسعه اقتصادی و ماهیت تکنولوژیکی فعالیتهای اقتصادی متفاوت می باشد.


[۱] – Trade_relaied Aspcts of intellec tual property Rights

[۲] – intellectual property Rights

۲- چاچوبهای تحلیلی

۱-۲- چاچوب مسیر تکنولوژی

این چارچوب دو مسیر تکنولوژیکی را – یکی در کشورهای پیشرفته ودیگری در کشورهای در حال توسعه – بعنوان روشی برای تجزیه و تحلیل شرکتها در کشورهای در حال توسعه اکتساب تکنولوژی خارجی انباشت توانایی جذب خودشان در طول مسیر تکنولوژی تجزیه و تحلیل و منسجم می نماید ( kim,1997a)

مسیر تکنولوژی ( Technological trajectory) به جهت تکاملی پیشرفتهای تکنولوژیکی که در صنایع و بخش ها قابل مشاهده می باشند مربوط می شود. , utterback و Abernathy (1975) عنوان کردند که صنایع و شرکتها در کشورهای پیشرفته در طول یکه مسیر تکنولوژی که متشکل از سه مرحله تغییر ( fiuid) انتقال ( transition) و
خاصی ( specific) می باشد توسعه می یابند. این اصطلاحات انعطاف پذیری سیستم تولیدی درگیر را منعکس می کند هر چند این مراحل، به تکنولوژی نو ظهور تکنولوژی میانی ومراحل تکنولوژی بالغ مربوط می شوند، در این مقاله جدید بودن تکنولوژی محصول مورد نظر را منعکس می کنند.

شرکتها در یک تکنولوژی جدید یک الگوی متغیر از نو آوری را نشان خواهند داد. نرخ نوآوری رادیکالی محصول ( نسبت به تدریجی ) با لا است. تکنولوژی محصول جدید اغلب ناپخته، گران و نامطمئن است، ولی عملکرد آن طوری است که برخی خواسته های بازار را بر آورد. می سازد تغییرات محصول ناشی تغییرات بازار می باشد، بنابراین سیستم تولید متغیر باقی می ماند و سازمان به یک ساختار منعطفی نیاز دارد که بطور سریع و اثر بخشی به تغییرات دربازار و تکنولوژی پاسخ دهد. (Abernathy and utterback در این مرحله، پیشگامان در کشورهای پیشرفته از مزیت اولین ایجاد کننده در بازار بر مبنای نو آوری رادیکالی محصول مطمئن هستند.

ماهیت حقوق مالکیت فکری و جایگاه آنها در حقوق اموال
– ذخیره شده – مشابه
ماهیت حقوق مالکیت فکری و جایگاه آنها در حقوق اموال. چکیده: نقش غیر قابل انکار
حقوق مالکیت فکری در تحولات صنعتی و تجاری، موجب شده این موضوعات وارد ادبیات
حقوقی شود. با ورود حقوق مالکیت فکری به ادبیات حقوقی، حجم قابل توجهی از قوانین
ومقررات، به آن اختصاص یافت.حقوقدانان نیز برای تشریح و تبیین آن همت گماشتند.
مفاهیم و حقوق مالکیت فکری | دفتر مالکیت فکری
– ذخیره شده – مشابه
اول بیان قانونی حقوق معنوی و اقتصادی افراد خلاق در ارتباط با آنچه که خلق می کنند و
حقوق عموم برای دسترسی به دستاورد این افراد. دوم توسعه و ترویج خلاقیت ها و
گسترش و کاربردی کردن نتایج آنها و نیز تشویق تجارت منصفانه که در رشد اقتصادی
و اجتماعی مؤثر خواهد بود. حمایت قوى و مؤثر از حقوق مالکیت فکری سنگ بنایى است
برای …
مقالات ISI مالکیت معنوی : ۱۴۴ مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی
– ذخیره شده – مشابه
در تعریفی دیگر، مالکیت معنوی به حق و حقوقی ابلاغ می شود که یک اثر خلاقانه، یک
نوآوری و یک اعتبار کسب و کار را حفظ می کند. در این صفحه، تعداد ۱۴۴ مقاله
انگلیسی از … تجارت بین‌المللی، رشد اقتصادی و حقوق مالکیت فکری: بررسی داده‌های
تابلویی کشورهای توسعه‌ یافته و درحال‌ توسعه. کد مقاله : ۱۶۷۷۴٫ فرمت PDF +
WORD.
مشاهده مقاله | مالکیت فکری و اهمیت آن – آموزش فناوری نانو
– ذخیره شده – مشابه
حقوق مالکیت فکری، مفهوم حقوقی نوینی است که از فعالیت‌ها و محصولات فکری در
زمینه‌های تجاری، علمی، ادبی و هنری حمایت می‌کند. به عبارت دیگر، حقوق مالکیت
فکری مجموعه‌ای از قوانین و مقرراتی است که از اثرات ناشی از فکر، خلاقیت و ابتکار
بشر حمایت کرده و در این راستا یک سری حقوق مادی محدود به زمان و حقوق معنوی دائمی به
پدید …
مقاله حقوق مالکیت معنوی و انتقال فناوری – مرجع علوم مدیریت ایران
– ذخیره شده – مشابه
حقوق مالکیت معنوی شامل مقرراتی است که حق بهره برداری مادی از یک فعالیت نو و
مبتکرانه را ایجاد می کند و آن را مورد حمایت قرار می دهد. همچنین اعمال کنترل قانونی بر
نحوه پخش، توزیع و تجاری کردن اطلاعات و نوآوریهای جدید تکنولوژیک را مجاز داشته و
در مورد هر گونه سوء استفاده، تکثیر بی اجازه و جعل و پخش آن مجازاتهایی را در نظر
گرفته …
دانلود مقاله مالکیت فکری(فصل اول)
– ذخیره شده – مشابه
۸ آگوست ۲۰۱۶ … دانلود مقاله مالکیت فکری و حقوق معنوی در پایگاه دانلود مقاله های حقوقی، پایگاه دانلود
مقاله های حقوقی ارائه دهنده مقالات و جزوات تخصصی رشته حقوق. … حقوق مالکیت
صنعتی و تجاری شامل حقوق اختراعات، حقوق علامتها و نامهای تجاری، حقوق اعتبار و
شهرت تجارتی، حقوق طرحهای صنعتی، حقوق علامت مبدأ جغرافیایی، حقوق …
مالکیت فکری – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
– ذخیره شده – مشابه
حقوق مالکیت فکری شامل دو دسته مالکیت معنوی و مالکیت مادی است. مالکیت معنوی
صرفاً جنبهٔ اعتباری و معنوی … به عنوان مثال، کارمند بخش تحقیق و توسعهٔ یک
شرکت تجاری که در حین انجام وظیفهٔ خود به اختراعی دست پیدا می‌کند، مالک معنوی آن
اختراع است. اگرچه مالکِ مادیِ آن اختراع شرکت تجاریِ …
حقوق مالکیت فکری
– ذخیره شده
موضوع تحقیق پیش روی بررسی رابطه نظام های حقوقی مالکیت فکری و حق دسترسی
به دانش است. … چکیده حقوق مالکیت فکری از جمله حوزه های جدید و مدرن می باشد که در
زمینه های اجتماعی، اقتصادی، تجاری و هنری می توان ردپایی هر چند کم رنگ از آن را مشاهده
نمود و تبلیغات یکی از حوزه هایی است که از همه زمینه های مذکور بهره می برد. به طور
کلی …
مروری بر مالکیت معنوی :: مقاله در راهکار مدیریت – راهکار مدیریت
– ذخیره شده – مشابه
در ادامه سعی بر آن میشود تا مفاهیم کلی مالکیت معنوی و همچنین انواع مالکیتهای معنوی
معرفی و توضیحاتی پیرامون “حق کپی” و “حق ثبت اختراع” و “علائم تجاری” داده شود.
… حق ثبت اختراع” نیز یکی از پرچالش ترین مباحث پیش آمده در سالیان متوالیست و
چگونگی استفاده و یا حمایت از آنچه که اختراع شده جهت جلوگیری از ضایع شدن حقوق …
پیش درآمدی بر حقوق مالکیت معنوی
– ذخیره شده – مشابه
۸ جولای ۲۰۰۹ … این مقولات در حوزه حقوق مالکیت صنعتی عبارتند از: علائم تجاری، از جمله علائم خدمات،
نشانه های جغرافیایی، طرح های صنعتی، اختراعات از جمله گونه های … برخی از این
فرآیندها عمدتاً استفاده می شوند عبارتند از: تحقیق از کاربر، تهیه طرح اولیه، مطالعه
تطبیقی در مورد محصول، مدل سازی، و آزمایش، طرح صنعتی می تواند به …
آشنایی با انواع حقوق مالکیت فکری – مشاوره در زمینه ثبت اختراع طرح …
– ذخیره شده – مشابه
همچنین این حقوق بر مبنای مصادیق مورد حمایت به دو بخش عمده «مالکیت ادبی هنری» و
«مالکیت صنعتی» تقسیم می شود. هدف از مالکیت ادبی و هنری، حمایت و حفاظت از آثار
ادبی، هنری و علمی می باشد. مالکیت صنعتی از اختراعات، علائم تجاری، طرح های
صنعتی، نشان مبدا جغرافیایی، مدل های مصرفی، مدارهای یکپارچه، اسرار تجاری و گونه
های …
حقوق مالکیت فکری، مالکیت فکری، مالکیت معنوی … – ایرانیان صاعد
– ذخیره شده – مشابه
حقوق مالکیت فکری، مفهوم حقوقی نوینی است که از فعالیت‌ها و محصولات فکری در
زمینه‌های تجاری، علمی، ادبی و هنری حمایت می کند وشامل دو بخش مالکیت صنعتی و
مالکیت ادبی و هنری است. در بخش مالکیت صنعتی عمدتاّ حق اختراع، علائم صنعتی و
تجارتی، طرح‌های صنعتی و نشانه‌های جغرافیایی مطرح می شود؛ و در بخش مالکیت ادبی و

تأثیر حقوق مالکیت فکری بر نابرابری درآمد در کشورهای درحال‌توسعه و …
– ذخیره شده – مشابه
مترجم غلامعلی فرجادی، موسسه عالی پژوهش در برنامهریزی و توسعه، تهران. ۳-خاکپور،
افسانه (۱۳۷۳). تکنولوژی، حقوق مالکیت معنوی و تجارت بین الملل. مجله اطلاعات
سیاسی اقتصادی، ۸۷-۸۸، ۱۱۳-۱۱۱٫ ۴-جرجرزاده، علیرضا، و اقبالی، علیرضا (۱۳۸۴).
بررسی اثر درآمدهای نفتی بر توزیع درآمد در ایران. فصلنامه رفاه اجتماعی، سال چهارم،
۱۷، …
تدوین راهبردهای حقوق مالکیت فکری جمهوری اسلامی ایران
– ذخیره شده
ارزش و اهمیت روز افزون حقوق مالکیت فکری در عرصه‌های مختلف داخلی و بین‌المللی و
تأثیر آن بر حوزه‌های مختلف علمی، فناوری، تجاری و اقتصادی سبب گردیده به یکی از
… این تحقیق در صدد تدوین راهبردهای یکپارچه و هماهنگ مطابق با اصول و مقررات حاکم و
موازین اسلامی مطابق ارزش‌ها، مأموریت‌ها و منویات مقام معظم رهبری بوده به گونه‌ای که با …
حقوق مالکیت معنوی و انتقال فناوری
– ذخیره شده – مشابه
۲۷ ژوئن ۲۰۰۹ … حقوق مالکیت معنوی شامل مقرراتی است که حق بهره برداری مادی از یک فعالیت نو و
مبتکرانه را ایجاد می کند و آن را مورد حمایت قرار می دهد. همچنین اعمال کنترل قانونی بر
نحوه پخش، توزیع و تجاری کردن اطلاعات و نوآوریهای جدید تکنولوژیک را مجاز داشته و در
مورد هر گونه سوء استفاده، تکثیر بی اجازه و جعل و پخش آن مجازاتهایی را در …
مالکیت معنوی یا مالکیت فکری چیست؟ – ثبت شرکت فکر برتر
– ذخیره شده
مالکیت صنعتی شاخه ای از حقوق تجارت است که حقوق غیر مادی ناشی از علایم مشخص
کننده مانند علایم تجاری یا صنعتی و یا خدماتی، اسم تجاری ، سمبل یا علامت و … و فرد
متجاوز به حقوق خود را از طریق حقوقی یا جزایی تحت تعقیب قانونی قرار دهد.( مواد ۵۲۸
تا ۵۳۰ ق.م اسلامی – تعزیرات ) _ بند اول : اسم تجاری اسم تجاری در مقالات پیشین به

اثر حقوق مالکیت معنوی روی رشد اقتصادی: مقایسه کشورهای …
– ذخیره شده
حقوق مالکیت معنوی نقش مهمی در «رشد اقتصادی» بلند مدت جوامع دارد. ازاین‌روی، نهادهای
بین‌المللی همچون سازمان تجارت جهانی و سازمان مالکیت معنوی جهانی در سال‌های اخیر،
توصیه‌هایی به اعضای خود بر تأمین و تقویت این عامل تعیین کننده کرده‌اند. این
پژوهش به این پرسش می‌پردازد که آیا حمایت از حقوق مالکیت معنوی اثر متفاوتی روی
رشد …
پژوهشی فقهی در باب مالکیت فکری و معنوی (حق کپی‌رایت)
– ذخیره شده
۲۱ مه ۲۰۰۶ … ۲- مالکیت‌های صنعتی و تجاری که شامل اسماء تجارتی، علائم تجارتی و صنعتی، حق
اختراع، حق دانش فنی، طرح‌های صنعتی و… می‌گردد. امروزه در حقوق هر چند مختصر ولی با
دقت به تک‌تک این شاخه‌ها و متفرعات آنها پرداخته شده که هرکدام قابلیت سرفصل واقع
شدن برای تحقیق و تتبع را دارا می‌باشند. در این مقاله بحث مالکیت …
طرح صنعتی – مرکز مالکیت معنوی – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
– ذخیره شده – مشابه
تفاوت قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال ۱۳۸۶ آئین
نامه اجرایی آن با قوانین قبلی: حقوق مالکیت معنوی. حقوق مالکیت معنوی به حقوقی
گفته ….. جلب می کند یا گاهی ما بابت خرید کالایی پول بیشتر از ارزش ظاهری آن
پرداخت کنیم مانند محصولات دارویی ، در واقع ما هزینه تحقیق و بررسی آن را پرداخت می
نماییم .
کریدور | مقالات | سازمان جهانی مالکیت فکری
– ذخیره شده – مشابه
۲۲ ا کتبر ۲۰۱۱ … طبق ماده ۲۷ منشور حقوق بشر سازمان ملل (حق دارائی فکری) افراد از حمایت منافع مادی و
معنوی حاصل از تولیدات علمی، ادبی و هنری بهره‌مند می‌گردند. در دارائی فکری نیز مانند
دیگر حقوق مالکیت، خالق یا مالک پروانه ثبت اختراع، نشان تجاری و حق چاپ و
تکثیر از منافع اثر یا سرمایه خود بهره‌مند می‌شود. اهداف سازمان WIPO:
[PDF] ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی
– ذخیره شده – مشابه
۱۷ نوامبر ۲۰۰۹ … در ﻣﺠﻤـﻮع و در ﻓﺮآﯾﻨـﺪ اﺛـﺮ ﮔـﺬاری در ﮐـﻞ اﻗﺘـﺼﺎد، ﺑـﺮ رﺷـﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ. ﺷﺮﮐﺖ. ،ﻫﺎ. ﺑﻨﮕﺎه. ﻫﺎی اﻗﺘـﺼﺎدی و
ﻧﯿـﺰ رﺷـﺪ اﻗﺘـﺼﺎدی ﮐـﺸﻮر ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔـﯽ. ﺧ. ﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ . ۲-۳-. ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﺠﺎد ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی. ﺣﻘﻮق
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی، زﻣﯿﻨﻪ. ی ﺗﺠﺎری ﺷﺪن و دﺳﺖ. ﯾﺎﺑﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔﺬار و ﻣﺤﻘﻖ را. ﺑﻪ. اﻫﺪاف. ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﻓﺮاﻫﻢ.
آوردﻣﯽ. و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﻘﻖ و ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔـﺬار ﺗـﺸﻮﯾﻖ. ﻣﯽ. ﺷﻮ. د ﺗﺎ دوﺑﺎره ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ …
[PDF] کشورهای در رشد اقتصادی و حقوق مالکیت فکری رابطه … – ResearchGate
– ذخیره شده
گردیده است. در این تحقیق همچنین از بین پنج شاخص متعارف حقوق مالکیت فکری
شاخص های حق اختراع و عالئم. تجاری بدلیل گستردگی و اهمیت آن مورد استفاده قرار
گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد ضمن اینکه میزان. و شدت ارتباط بین حقوق
مالکیت فکری. و رشد اقتصادی در بین کشورهای منتخب متفاوت بوده اما در اغلب
کشورها.
[PDF] اصل مقاله (۱۰۱۲ K) – پژوهش حقوق عمومی – دانشگاه علامه طباطبائی
– ذخیره شده
حمایت از حقوق مالکیت صنعتی ۱۸۸۳ و مقررات اخیر تصویب گات ۱۹۹۳ از جمله. معاهدات
بین المللی است که برای حمایت از حقوق مالکیت صنعتی و به طور عام. حقوق مالکیت
معنوی به تصویب جامعه بین المللی کشورها رسیده است. در این تحقیق. کوشش شده
است تا یکی از مصادیق حقوق مالکیت صنعتی، علائم تجاری، مورد. بررسی قرار گیرد.
ایرنا – حقوق مالکیت معنوی در ایران و مسیر نه چندان دشوار پیش رو
– ذخیره شده
۶ جولای ۲۰۱۵ … به گزارش گروه اقتصادی ایرنا، یکی از زیرساخت هایی که می تواند ضامن موفقیت
اقتصادی و فناوری پژوهشگران و شرکت های دانش بنیان در عصر حاضر باشد، توجه به «
حقوق مالکیت فکری و معنوی»است، حقوق مالکیت فکری، مفهوم حقوقی نوینی است که
از فعالیت ها و محصولات فکری در زمینه های تجاری، علمی، ادبی و هنری …
نگرش کلی به سازمان تجارت جهانی و بررسی نقش حقوق مالکیت فکری
– ذخیره شده – مشابه
۱۴ نوامبر ۲۰۱۵ … این وضعیت پیچیده با وارد شدن موضوع حمایت از حقوق مالکیت معنوی در سازما جهانی
تجارت، با چالش های جدی کشورهای در حال توسعه مواجهاست وجود ناهمسانی، ناهماهنگی و …..
تجاری شدن و دست یابی سرمایه گذار و محقق را به اهداف مادی و معنوی فراهم می آورد و از این
طریق محقق و سرمایه گذار تشویق می شود تا دوباره به انجام تحقیق و …
تحقیق رایگان درباره حقوق مالکیت معنوی درس کار تحقیقی ۲
– ذخیره شده – مشابه
یکی اعطای وجهه قانونی حقوق اخلاقی و اقتصادی خالقان این نوع اثر نسبت به انتفاع
مادی از آنها و چگونگی دسترسی عامه به این نوع آثار و دوم ارتقاء و اشاعه خلاقیت و
ابتکار و استفاده از نتایج آن و تشویق ((تجارت جوانمردانه)) که به توسعه اقتصادی
اجتماعی کمک شایانی می کند. در کل ((حقوق مالکیت معنوی)) را اعطاء حقوق مشخص و
محدود به زمان …
[PDF] حقوق مالکیت معنوی
– ذخیره شده – مشابه
ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ وﺗﺠﺎری. ﺣﻘﻮق اﺧﺘﺮاﻋﺎت. Law of patents. ﺣﻘﻮق ﻋﻼﻣﺘﻬﺎ و اﺳﺎﻣﻲ ﺗﺠﺎری.
ﺣﻘﻮق ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺷﻬﺮت ﺗﺠﺎرﺗﻲ. ﺣﻘﻮق ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ. ﺣﻘﻮق ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺒﺪاء ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ. ﺣﻘﻮق
ﺣﺎآﻢ ﺑﺮ ﺣﻤﺎﻳﺖ … ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ادﺑﻲ وهﻨﺮی. اﻟﻒ. : ﺁﺛﺎر ادﺑﻲ و ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻜﺘﻮب و ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﻮب ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﻻت. :ب. ﺁﺛﺎر
هﻨﺮی. :ج. ﺁﺛﺎر ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ و ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ. :د. ﺁﺛﺎر راﻳﺎﻧﻪ ای و ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ هﺎب اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ. -٢. ﺣﻘﻮق ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻳﺎ ﺣﻘﻮق ﻣﺠﺎور. اﻟﻒ.
پرتال جامع علوم انسانی – حقوق مالکیت فکری تطبیقی و بین المللی
– ذخیره شده – مشابه
حوزه (های) تخصصی: علایم تجاری و اسرار تجاری • حقوق مالکیت فکری تطبیقی و
بین المللی • حقوق تکنولوژی های نوین ارتباطی و تله ماتیک. تعداد نمایش: ۱۵۳٫
چکیده. متن اصلی · دریافت. عنوان مقاله: تحلیل اقتصادی کپی رایت: سنجش کارآمدی و
توازن در نظام کپی رایت. پدیدآورندگان: یدالله دادگر · میر قاسم جعفرزاده · محمدعلی
باقرصاد.
حقوق مالکیت فکری – سامانه نشر مجلات علمی دانشگاه تهران
– ذخیره شده
کلیدواژه ها = حقوق مالکیت فکری. تعداد مقالات: ۱۹٫ ۱٫ امکان صدور ورقه اختراعات
بیوتکنولوژی و موافقت نامه راجع به جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت. مجله
دانشکده حقوق و علوم سیاسی. دوره ۶۰، شماره ۰، تابستان ۱۳۸۲٫ دکتر سعید حبیبا.
مشاهده مقاله; | اصل مقاله (۹۱۵ K). 2. بررسی قراردادهای پرداخت معکوس در حقوق رقابت و
تأثیر آن …
حقوق مالکیت فکری در فضای مجازی – مرکز ملی فضای مجازی
– ذخیره شده
نوع: تالیفطبقه بندی: مقالات عمومیتاریخ ایجاد: ۱۳۹۶/۰۲/۰۳زمان ایجاد: ۱۴:۵۴تعداد
بازدید: ۸۹۰ … بدین معنا که در صورت احراز شرایط مقرر در قانون ثبت اختراعات، طرح
های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال ۱۳۸۶ قوانین مربوط به مالکیت های صنعتی بر
آن حاکم و درغیر اینصورت قوانین مرتبط با نظام حقوقی آثار ادبی و هنری یا حق تالیف
در …
مالکیت فکری | alireza hashemi | Pulse | LinkedIn
– ذخیره شده – مشابه
۲۸ جولای ۲۰۱۵ … این مقولات در حوزه حقوق مالکیت صنعتی عبارتند از:علایم تجاری از جمله علایم خدمات،
نشانه‌های جغرافیایی، طرح‌های صنعتی، اختراعات از جمله گونه‌های جدید گیاهی، طرح‌های
ساخت مدارهای … تحقیق از کاربر، تهیه طرح اولیه، مطالعه تطبیقی در مورد محصول، مدل
سازی و آزمایش برخی از فرآیندهایی هستند که عمدتاً استفاده می‌شوند.
[DOC] آئین‌نامه مالکیت فکری – وزارت علوم
– ذخیره شده
این خط مشی و ضوابط، در راستای تحقق وظیفه وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری مبنی
بر “فراهم نمودن زمینه حمایت از حقوق مالکیت فکری” و همچنین بند (الف) ماده ۴۵ قانون
برنامه …. حقوق مالکیت فکری و تقویت انگیزه مادی و معنوی در افراد و مؤسسات جهت
فعالیت هرچه بیشتر در عرصه پژوهش و توسعه فنّاوری و بالطبع افزایش امکان تجاری
سازی …
مقالات حقوق مالکیت معنوی – نشر عدالت
– ذخیره شده
۳۰ مارس ۲۰۱۴ … مقالات حقوق مالکیت معنوی. … چکیده: حق معنوی مولف از جمله حقوق مولف است که نوعی
مالکیت فکری تلقی می شود. در دهه های اخیر هم در بعد ملّی و هم … گروه حقوقی- علامت
تجاری نشانی است که قادر است کالاهای تولیدی یا خدمات ارائه شده از سوی یک شخص یا
بنگاه را از کالاها یا خدمات سایر بنگاه‌ها یا اشخاص متمایز کند. در دنیای …
حقوق مالکیت صنعتی | پورتال توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی
– ذخیره شده – مشابه
حقوق مالکیت فکری بر مبنای مصادیق مورد حمایت به دو بخش عمده «مالکیت ادبی-هنری
» و «مالکیت صنعتی» تقسیم می شود. قبل از آنکه صنعت رو به تکامل رود حقوق
مالکیت صنعتی مطرح نبود. از قرن ۱۶ میلادی به بعد در قاره اروپا موضوع صنعت و
تجارت و اختراعات اهمیت فزاینده ای پیدا کرد و از طرفی نیز برای حفظ آثار صنعتی و

الحاق به سازمان جهانی تجارت در حوزه «مالکیّت معنوی»؛ مشروعیّت، الزامات …
– ذخیره شده – مشابه
پذیرش جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو ناظر سازمان مذکور، اندیشه حقوقدانان،
اقتصاددانان و سیاستمداران را به خود معطوف نموده است. در این مقاله، ابتدا مشروعیّت
حقوق مالکیّت معنوی در اندیشه فقها(به عنوان پیش‌شرط و مقدمه واجب) مورد بررسی قرار
گرفته و سپس الزامات الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در این حوزه مورد ارزیابی قرار
می‌گیرد.
ایده و حمایت از آن در حقوق مالکیت فکری
– ذخیره شده – مشابه
علاوه بر مقررات یاد شده که در حوزه حقوق مالکیت ادبی و هنری است، باید خاطر نشان کرد
که موضوع عدم حمایت از ایده در نصوص قانونی مربوط به مالکیت صنعتی و به‌خصوص
حق اختراع نیز به چشم میخورد. ماده۴ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم
تجاری مصوب ۱۳۸۶، مواردی را که از حیطه حمایت حق اختراع (Patent) خارج میباشند،
احصاء …
مکانیزمهای حقوق مالکیّت فکری در رفع موانع انتقال تکنولوژیهای پاک
– ذخیره شده – مشابه
اما حقوق مالکیت فکری به ویژه اسرار تجاری و فنی و حقهای انحصاری اختراع ناشی از
این تکنولوژیها مانع بزرگی در تحقق این اصل محسوب می‌شوند. … اما کشورهای در حال
توسعه با اصول حقوق مالکیت فکری مواجهند که مانع انتقال اختراعات تکنولوژی پاک
به کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته می‌شود این در حالی است که دسترسی
به …
[PDF] قرارداد لیسانس مالکیت فکری: معرفی؛ انواع آن از نظر قدرت عنوان مقاله: آم
– ذخیره شده – مشابه
می توانند توسط قوانین مالکیت معنوی و. قوانین مربوط به منع. رقابتهای ناعادالنه
محافظت گردند. قوانین مالکیت. معنوی شامل قانون حق ثبت اختراع،. اسرار تجاری. ،
عالئم تجاری،. نشان. جغرافیایی، طراحی های صنعتی، توپوگرافی مدارهای. مجتمع،.
پایگاه داده غیر اصلی، انواع جدید گیاهان. ،. کپی رایت و حقوق مرتبط است. دارایی های.
فکری.
تاملی بر تبعات پذیرش موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت …
– ذخیره شده
در این مقاله، ضمن مرور دیدگاه‌‌های دانشمندان صاحب‌نام در حوزهٔ اقتصاد و مالکیت فکری،
اثرات پذیرش موافقت‌نامهٔ جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری در کشورهای درحال‌توسعه
مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد. همچنین با استناد به شواهد تاریخی و مسیری که
کشورهای تازه صنعتی شده برای توسعه پیموده‌اند و نحوهٔ تقویت نظام حفاظت از مالکیت

بررسی تطبیقی مالکیت معنوی در حقوق ایران و سازمان تجارت جهانی …
– ذخیره شده – مشابه
۱۸ آگوست ۲۰۱۰ … بررسی تطبیقی مالکیت معنوی در حقوق ایران و سازمان تجارت جهانی سید محمّدرضا
رکنی دزفولی. … بین این دو (حقوق ایران و سازمان جهانی تجارت) می توان به نقایص و
ابهامات قوانین موجود پی برد. آنچه می خوانید حاصل یک تحقیق گسترده می باشد که به
دلیل طولانی بودن و برای رعایت اختصار، بخش هایی از آن حذف شده است.
[PDF] ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ” ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻓﻜﺮﻱ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ”
– ذخیره شده – مشابه
ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻭ ﺗﻮﺳـﻌﻪ. ” ﺍﺳﺖ . ﻧﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﭘﻴﺪﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻭ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻥ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠـﯽ ﺩﺭ
ﺍﻳـﻦ ﺻـﻨﻌﺖ،. ﺑﺪﻭﻥ. ﺗﻮﺍﻥ ﺧﻠﻖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﻳﻬﺎﯼ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﺑﺮﺗﺮ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻤـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ . ﺍﻣـﺎ ﺗﺤﻘـﻖ ﺍﻳـﻦ ﻫـﺪﻑ ﻣﺴـﺘﻠﺰﻡ
ﻓـﺮﺍﻫﻢ. ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻳﻬﺎ ﻭ ﺳﺎﺯﻭﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺗـﺮﯼ ﺍﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺍﻏﻠـﺐ ﺩﺭ ﻓﻀـﺎﯼ ﺻـﻨﻌﺖ ﻧﻔـﺖ ﺍﻳـﺮﺍﻥ.
ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻭ ﻣﺒﻬﻢ ﺍﺳﺖ . ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﺎﺯﻭ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺟﺮﮔﻪ ﺧﻠﻖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﯼ،. ” ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﻓﮑﺮﯼ.
بررسی رابطه بین حقوق مالکیت فکری و توسعه (کشورهای منتخب در حال …
– ذخیره شده
نتایج تحقیق نشان میدهد که رابطه U شکل بین شاخص حقوق مالکیت فکری و سطح
توسعهیافتگی در هر دو نمونه کشورها (توسعهیافته و در حال توسعه) وجود دارد. اگرچه
متغیر سرمایه انسانی و متغیر باز بودن تجاری در هر دو نمونه کشورها از جمله مهمترین
عوامل تأثیرگذار بر حقوق مالکیت فکری به شمار میروند؛ ولی متغیر آزادی اقتصادی،
رابطه …
حقوق مالکیت صنعتی و قراردادهای بین المللی لیسانس
– ذخیره شده – مشابه
حقوق مالکیت صنعتی و قراردادهای بین المللی لیسانس. اهمیت و نقش مالکیت فکری و
دارائیهای غیرملموس در صحنه تجارت بین الملل به شدت روبه گسترش است. قرارداد
لیسانس نیز به عنوان ابزار انتقال و مبادله مالکیت فکری و دانش فنی در مقایسه با
سایر قراردادهای انتقال فناوری، نقشی محوری را به دست آورده است. در این مقاله سعی شده
است …
نحوه انتقال حقوق مالکیت فکری – حقوق خصوصی -حقوق تجارت و حقوق …
– ذخیره شده – مشابه
سابقه تحقیق: به صورت محدود در یک گفتار کتابهایی نظیر حقوق آفرینش های
فکری تالیف حمید آیتی ، حقوق مالکیت معنوی تالیف اسدالله امامی، حقوق مالکیت
ادبی و هنری ….. [۱۰] اما در زمینه آثار مربوط به مالکیت صنعتی نظیر حق اختراع، طرح
صنعتی و علائم تجاری که در اداره مالکیت صنعتی به ثبت می رسند، لازم است هر نوع
انتقالی به …
موسسه پلکان | مقالات مالکیت فکری
– ذخیره شده
۱۳ سپتامبر ۲۰۱۴ … … فکری ، استعداد های خلاق و نوآور را شکوفا و با ایجاد امنیت قضائی لازم و تامین
محیطی با ثبات موجبات اعتماد صاحبان حقوق مالکیت فکری را فراهم می کند. ثبت
اختراع در مشهد،ثبت اختراع. در همین راستا در این بخش سعی شده است مقالاتی در رابطه
با حقوق مالکیت معنوی اعم از ثبت اختراع،علامت تجاری و طرح صنعتی و .
موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته حقوق مالکیت فردی | کالج پروژه …
– ذخیره شده – مشابه
موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته حقوق مالکیت فردی در این پست مجموعه ای از
موضوعات جهت ارائه پایان نامه رشته حقوق مالکیت فکری پیشنهاد شده است : تدابیر …
حمایت کیفری از حقوق مالکیت صنعتی تبانی در حقوق رقابت تحلیل رقابتی
قراردادهای تحقیق و توسعه (R&D) ضمانت اجراهای نقض حقوق علائم تجاری در حقوق ایران
و …
حقوق مالکیت فکری انگلستان – وب سایت رسمی دکتر طاهر حبیب زاده …
– ذخیره شده
مجلد حاضر شامل ۱۱ فصل است که به بررسی مسائل حقوق مالکیت فکری در حقوق
انگلستان به عنوان سرچشمه حقوق کامن لا (Common Law) می پردازد. … و ضمانت
اجراهای نقض آن، حقوق مربوط به طرح و طراحی صنعتی و مسائل آن، ثبت نام و علامت
تجاری و نقض و ضمانت اجراهای آن، مسایل مربوط به اسرار تجاری، سوء استفاده از علامت
تجاری دیگری، …
[PDF] تحلیل فعالیت های پژوهشی انجام شده در حوزه مالکیت فکری ایران
– ذخیره شده – مشابه
۱- مروری بر ادبیات تحقیق: ۱-۲- مالکیت فکری: مالکیت فکری به طورکلی مالکیت
ناش ی از فعالیت ها و تراوشات فکری انسان در زمینه های صنعتی و. تجاری، علمی،
ادبی و هنری است که از سوی قانون به رسمیت شناخته شده و دیگران را از بهره برداری.
بدون مجوز از دارایی ها منع می کند. در واقع، هدف از تدوین قوانین مالکیت فکری حمایت از

مقاله حقوق مالکیت فکری در ایران
– ذخیره شده
حقوق اخلاقی (معنوی) ۱۳ قلمرو حق مالکیت مؤلف ۱۴ نظام حقوق مالکیت صنعتی تجاری
۱۵ انواع آثار مورد حمایت در نظام حق مالکیت صنعتی ۱۵ انواع حقوق اعطایی در نظام حق
مالکیت صنعتی ۱۸ تفاوت حق مخترع و حق مؤلف ۱۹ حق مالکیت معنوی از جنبه حقوق
خصوصی و بین الملل ۲۰ پیشینه تاریخی ۲۰ ایران ۲۱ حقوق بین المللی و مالکیت های
معنوی …
حمایت از حقوق مالکیت فکری در فقه و حقوق ایران و کنوانسیونهای بین …
– ذخیره شده – مشابه
حقوق,مالکیت فکری،مبانی قانونی،تدوین نظام مالکیت،حقوق اسلام،حقوق پدید
آورندگان،حق تالیف،اسم تجاری. مقدمه: … این تحقیق تحلیلی ، تطبیقی و کاربردی می
باشد که در آن با استفاده از تحقیقات بنیادین گذشتگان و انجام تحقیق نظری تلاش
در شناسایی جایگاه مالکیت فکری در حقوق جهان ، حقوق ایران و همچنین در فقه شده است .
امور مالکیت فکری و مدیریت دانش – پژوهشگاه مواد و انرژی
– ذخیره شده – مشابه
-نهادینه‌سازی حقوق مالکیت فکری و تقویت انگیزه مادی و معنوی در اعضای هیأت علمی
پژوهشگاه جهت فعالیت هرچه بیشتر در عرصه‌ پژوهش و توسعه فنّاوری و به دنبال آن
افزایش امکان تجاری‌سازی دستاوردها در راستای تحقق اقتصاد دانش بنیان و منافع عمومی‌
. -ارائه چارچوبی شفاف و تبیین حقوق و تعهدات پژوهشگاه، پدیدآورنده و حامیان در
ارتباط با …
تبیان گیم – مقاله – قوانین کشورهای مختلف جهان راجع به حقوق مالکیت …
– ذخیره شده – مشابه
۸ مه ۲۰۱۶ … در واقع، ابداع رایانه موجباتی را فراهم آورد که میلیون‌ها انسان امکان خلق آثاری را پیدا
کنند که پیش از آن حقوق مالکیت معنوی هرگز به آن ها نپرداخته و سطوح حمایتی آن،
صرفا به چند بخش مشخص و قابل … فهرست بالا، بدون آنکه حصری باشد، لیست
اشخاصی است که به طور معمول در تولید بازی‌های رایانه‌ای تجاری مشارکت دارند.
گروه حقوق مالکیت فکری/ – دانشگاه قم
– ذخیره شده – مشابه
حقوق اینترنت و تجارت الکترونیک؛ حقوق قراردادهای مالکیت فکری؛ حقوق رقابت و
اسرار تجاری؛ حقوق اموال فکری؛ داوری تجاری … ۷- مقاله اعتبار قانونی امضاهای
الکترونیکی- مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات ودانش-
برگزارکننده: دانشگاه امیرکبیر- خرداد ۸۴ (مشترک-به صورت سخنرانی نیز ارائه شد).
۸- مسؤولیت …
[PPT] Slide 1 – دفتر ثبت مالکیت فکری نوآوری های سلامت
– ذخیره شده – مشابه
مالکیت فکری. مبانی و حمایت های قانونی. در تجاری سازی یافته های پژوهشی. بخش اول:
کلیات حقوق مالکیت فکری و ارتباط با تجاری سازی. بخش دوم: چارچوب قراردادهای
واگذاری …. تحقیق و توسعه بیشتر. اعطای پتنت. آماده تولید و عرضه به بازار. زمان.
نقش مالکیت فکری در تجاری سازی. سرمایه گذاریها. نظریه و ایده اولیه. تحقیق و
توسعه.
انواع تقسیم بندی حقوق مالکیت معنوی، فکری – دادگران حامی
– ذخیره شده
-اسرار تجاری. -اختراعات. -مدلهای مصرفی. حقوق مالکیت صنعتی در ایران. مالکیت
صنعتی. ۱) ثبت اختراع. ۱-۱ ثبت اختراعات در بعد ملی. ۲-۱ ثبت اختراعات در بعد
بین المللی (PCT). 2)ثبت طرح های صنعتی. ۳) ثبت علائم تجاری. ۱-۳ ثبت علائم
تجاری در بعد ملی. ۲-۳ ثبت علائم تجاری در بعد بین المللی (مادرید). ۴) نشان
جغرافیایی.
بررسی حقوق مالکیت فکری (معنوی) و ابعاد آن در قوانین و مقررات – گروه …
– ذخیره شده
۱۸ سپتامبر ۲۰۱۷ … چکیده. حقوق مالکیت فکری، مفهوم حقوقی نوینی است که از فعالیت‌ها و محصولات
فکری در زمینه‌های تجاری، علمی، ادبی و هنری حمایت می کند وشامل دو بخش مالکیت
صنعتی و مالکیت ادبی و هنری است. در بخش مالکیت صنعتی عمدتاّ حق اختراع، علائم
صنعتی و تجارتی، طرح‌های صنعتی و نشانه‌های جغرافیایی مطرح می شود؛ و در …
نقش حقوق مالکیت فکری در اقتصاد دانش بنیان – وزارت دادگستری
– ذخیره شده
۲۴ دسامبر ۲۰۱۷ … به عقیده صاحبنظران و پژوهشگران توجه به عامل توسعه انسانی , فعالیت های نوآورانه و
سرمایه گذاری در امر تحقیق و توسعه رابطه تنگاتنگی با حقوق مالکیت فکری و رشد
اقتصادی دارد. در حقیقت … از این‌رو، سرمایه‌گذاری برای توسعه یک دارایی فکری
مناسب، راهی خوب برای وارد شدن در عرصه رقابت تجاری است. بنابراین، …
مفهوم واردات موازی از دیدگاه حقوق مالکیت صنعتی – دانلود پایان نامه های …
– ذخیره شده
۲-۲- تاریخچه و ماهیت حقوق مالکیت فکری ۱۶ ۲-۳- مفهوم حمایت از حقوق مالکیت فکری
۱۸ ۲-۳-۱- مالکیت ادبی و هنری ۲۰ ۲-۳-۲- حقوق مالکیت صنعتی ۲۱ ۲-۳-۲-۱ انواع
مالکیت های تجاری و صنعتی ۲۲ ۲-۴- اقدامات قانونی کشورها در جهت کنترل بازارهای
موازی ۲۵ ۲-۴-۱- اقدامات جوامع بین المللی در حمایت از ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و

ثبت حقوق مالکیت معنوی ( فکری ) – ثبتیکال
– ذخیره شده
حقوق مالکیت صنعتی به حقوق علائم مشخص کننده مانند علائم تجاری یا صنعتی و یا
خدماتی ، اسم تجاری ، سمبل یا علامت و مشخصات منشاء کالا می پردازد و حقوق حاصل از
خلاقیت و نوآوری از قبیل : ورقه های اختراع ، گواهی اشیاء مصرفی و بالاخره به اشکال و
ترسیمات و مسایل راجع به رقابت نامشروع و سوء استفاده از حقوق مالکیت صنعتی را …
مبانی فقهی و حقوقی مالکیت معنوی از نگاه مذاهب – soroushhekmat …
– ذخیره شده – مشابه
۱۳ جولای ۲۰۱۲ … پدید آورنده : عمران حلیمی چکیده مالکیت معنوی اگر چه در حقوق موضوعه دارای سابقه ای
نسبتاً طولانی است، اما در فقه شیعه از موضوعات مستحدثه فقهی به شمار می آید و فقها
باید حکم آن را از مبانی فقهی شیعه استخراج کنند و در اختیار جامعه اسلامی قرار دهند. در
میان فقها دو نظریه مختلف پیرامون آن وجود دارد. برخی عقیده دارند …
حمایت از حق شهرت در پرتو حقوق مالکیت فکری با رویکرد تطبیقی
– ذخیره شده
ویژگیهای اشخاص مشهور میتواند از طریق پیوستن به محصولات مختلف مورد
بهره‌برداری تجاری قرار گیرد. امروزه روش رایج برای اشخاص مشهور این است که به
سرمایهگذاران اجازه میدهند تا ضمن ارائه کالاها و خدمات به مصرفکننده، از نام و
تصاویرشان به منظور تبلیغ کالا استفاده کنند. چنین رویکردی در استفاده از شهرت،
تجارت رو به رشدی است …
حقوق مالکیت فکری – عدل گیلان
– ذخیره شده
حقوق مالکیت فکری، مفهوم حقوقی نوینی است که چگونگی حمایت و استفاده از
آفرینش‌های فکری بشر را تعیین می‌کند و مشتمل بر دو رکن مالکیت صنعتی و
مالکیت ادبی هنری است. مالکیت صنعتی از اختراع‌ها، طرح‌های صنعتی، علایم تجاری یا
خدماتی، اسامی تجاری، حق کسب و پیشه در تجارت و… محافظت می‌کند و مالکیت ادبی و
هنری از آثار …
گذری بر حقوق مالکیت معنوی در ایران – روزنامه اطلاعات
– ذخیره شده
۲۶ آگوست ۲۰۱۵ … برای این حق بعضی از اساتید علم حقوق از نام مالکیت های فکری استفاده می کنند. چون
منشاء این حقوق را فکر و اندیشه انسان می دانند. اما برخی دیگر واژه مالکیت معنوی را
مناسب تر می دانند. البته به نظر می‌رسد مالکیت معنوی صحیح تر باشد. چرا که همه جنبه
های این حقوق مانند علامت تجاری و نشان جغرافیایی به طور مستقیم …
[PDF] بررسی اثر حقوق مالکیت معنوی روی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در …
– ذخیره شده – مشابه
ﻣﻘﺪﻣﻪ. اﻣﺮوزه ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮی. ۳٫ در ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ،. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ و اﻧﺘﻘﺎل
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن، ﺑﺮﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ . ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ …
ﮔﺬاری ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ. ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ . ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻧﺮخ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ
در ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮔﺮوه. D8. ، ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ. ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻘﺶ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮی ﺑ.
شرکت دانشگاهی حقوق مالکیت فکری تهران – کتابخانه
– ذخیره شده – مشابه
در بخش مالکیت ادبی و هنری، حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان و پدیدآورندگان نرم
افزارهای رایانه ای: و در بخش مالکیت صنعتی حقوق مربوط به اختراعات، علائم و نام های
تجاری، طرح های صنعتی، مدارهای یکپارچه، نشانه های مبدا …. نام کتاب, مدیریت مالکیت
فکری در پژوهش نفت: بررسی مقدماتی الزامات الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت.
نویسنده …
حقوق مالکیت فکری و ثبت آن | ثبت نیک
– ذخیره شده
حقوق مالکیت معنوی که از آن با عنوان حقوق مالکیت فکری نیز یاد می شود شامل حقوق
مربوط به آفرینش ها و خلاقیت های فکری و ذهنی انسان در زمینه های مختلف نظیر ابداعات
ادبی، هنری ، علمی ، صنعتی ، فناوری و علایم تجاری و طرح های صنعتی مورد استفاده در
تولید و تجارت است.حقوق مالکیت فکری دربرگیرنده آن دسته از حقوق قانونی و علایق

مروری بر مالکیت معنوی – پورتال سامان
– ذخیره شده – مشابه
مالکیت معنوی در یک نگاه کلی به حقی تلقی میشود که برای هر فرد خلاق ، هنرمند ،
طراح و نویسنده وجود دارد و آثار غیر مادی را که در اثر تلاش زیاد بوجود می آید و در ظاهر
جنبه مادی ندارد را مورد حمایت خود قرار می دهد تا به نوعی هم باعث پیشرفت علم و انگیزه
در جامعه باشد و هم حق و حقوق افراد خالق آثار.در ادامه سعی بر آن میشود تا مفاهیم کلی
مالکیت …
حقوق مالکیت معنوی و انتقال تکنولوژی – پورتال سامان
– ذخیره شده – مشابه
انتقال تکنولوژی در کشورهایی که در زمینه ی تحقیق و توسعه، نیروی انسانی
متخصص و سرمایه فاقد توانمندی کافی هستند حداقل تلاش جهت ورود به عرصه رقابت
جهانی و همگام شدن با اقتصاد های برتر دنیا …. این سند که به موافقت‌نامه جوانب تجاری
حقوق مالکیت معنوی معروف است باعث افزوده شدن ارزش WIPO و نقش‌آفرینی بیشتر
آن شده است.
حقوق مالکیت فکری، معضل توسعه – شورای عالی انقلاب فرهنگی
– ذخیره شده – مشابه
۲۸ دسامبر ۲۰۱۵ … دکتر وحید بزرگی، “مقایسه قانون جدید مالکیت صنعتی (۱۳۸۶) با مفاد موافقتنامه
تریپس در زمینه علائم تجاری”، فصلنامه پژوهشهای تجارت جهانی، شماره های ۸ و ۹،
پائیز و زمستان ۱۳۸۶، صص ۹-۲۷٫ دکتر فیصل عامری، “جستاری پیرامون مقررات
تریپس و برخی از جنبه های اقتصادی آن”، مجله پژوهش حقوق وسیاست، دانشگاه …
چالش های فضای سایبر و مالکیت معنوی در ایران – وکیل
– ذخیره شده – مشابه
۳۱ آگوست ۲۰۱۳ … چالش های فضای سایبر و مالکیت معنوی در ایران. گفته می شود یکی از شرایط اساسی
پیوستن به سازمان تجارت جهانی قبول معاهده حقوق مالکیت معنوی است و این در حالی
است که ایران در حال حاضر تمام تلاش خود را برای پیوستن به این سازمان انجام می دهد در
صورتی که هنوز به اساسی ترین شرط آن عمل نمی کند و افراد جامعه را …
آراء دادگاه علائم تجاری و اختراعات: حقوق مالکیت معنوی در دادگاه علامت …
– مشابه
مجله: وکالت – بهمن ۱۳۸۳ – شماره ۲۳ و ۲۴ ; ; آراء دادگاه علائم تجاری و اختراعات: حقوق
مالکیت معنوی در دادگاه علامت تجاری و اختراعات.
[PDF] تمرکز بر – Photos – Department of State
– ذخیره شده – مشابه
تصاویر، نامها و طراحی هایی که در تجارت. مورد استفاده قرار می گیرند: )که در واقع(.
اطالعات و ابرازنظرهای شخصی افراد خالق. است و بعنوان مالکیت معنوی )IP( شناخته.
میشود، حمایت می کنند؟ انجام اینکار از آن. جهت است که می دانند حراست از حقوق. مالکیت
معنوی، سبب بوجود آمدن انگیزهایی. برای اختراع تکنولوژی و جذب سرمایه هایی. که
فرصت …
مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقدمه ای کوتاه بر حقوق مالکیت معنوی …
– ذخیره شده
دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره مقدمه ای کوتاه بر حقوق مالکیت معنوی با فرمت
PDF از سایت الزویر و ساینس دایرکت. … کلمات کلیدی, مالکیت معنوی، ثبت اختراع
، حق نسخه برداری، علامت تجاری، انتقال فناوری. کد محصول, E5313. وضعیت ترجمه …
مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکرد نوآورانه به مالکیت معنوی در غذاهای عالی (الزویر)

[PPT] مالکیت
– ذخیره شده – مشابه
۱-منشور حقوق بشر. ۲-قوانین موجود. ۳-خرد وبناء عقلا(از دیدگاه فقهی). ۱- کپی رایت (
کنوانسیون برن) ۲-مالکیت صنعتی (کنوانسیون پاریس). تقسیمات مالکیت فکری … ۲
– علایم تجاری. ۳- طرحهای صنعتی. ۴- نشانهای جغرافیایی. ۵- و…. مصادیق مالکیت
صنعتی. حق اختراع. اختراع نتیجه فکر فرد و افراد است که برای اولین بار فرایند یا

مقاله مقایسه نظام مالکیت معنوی ایران با کشورهای برتر حوزه نوآوری …
– ذخیره شده
این پژوهش حاصل تحقیق و بررسی است که با هدف ارزیابی نظام مالکیت معنوی ایران و
نقش آن برنوآوری با مقایسه کشورهای برتر این حوزه در جهان صورت گرفته است . در… …
هیات حقوق مولف. مجله سخن دوره … (مقاله ژورنالی); مرضیه حسن‌پور. (۵ مرداد, ۱۳۹۱).
قوانین جدیل ثبت اختراعات امید … مهدی زاهدی. (۱۳۷۹). حقوق ثبت علائم تجاری: مطالعه
ای …
مقاله بررسی حقوق مالکیت فکری(معنوی) و ابعاد آن در قوانین و مقررات …
– ذخیره شده – مشابه
۳ دسامبر ۲۰۱۰ … چکیده: حقوق مالکیت فکری، مفهوم حقوقی نوینی است که از فعالیت‌ها و محصولات
فکری در زمینه‌های تجاری، علمی، ادبی و هنری حمایت می کند وشامل دو بخش مالکیت
صنعتی و مالکیت ادبی و هنری است. در بخش مالکیت صنعتی عمدتاّ حق اختراع، علائم
صنعتی و تجارتی، طرح‌های صنعتی و نشانه‌های جغرافیایی مطرح می شود؛ و در …
[PDF] 12. چالش های فراروی احراز حقوق مالکیت معنوی در ایران و مقایسه …
– ذخیره شده – مشابه
روش تحقیق. در این تحقیق سعی شده است از کتب مختلف در سطح داخلی و بین. المللی
و پیشنهادات برخی از محققین و پژوهشگران استفاده شود. و همچنین از نظرات برخی از
صاحب نظران و مردم عامه در مورد حقوق مالکیت …. با توجه به تعاریف لغوی و حقوقی
مالکیت واژه مالکیت معنوی اصطالحی است که ناظر بر خالقیت های مورد استفاده در
تجارت و.
[PDF] اصل مقاله
– ذخیره شده
اﯾﻦ ﺑﺮرﺳی، در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗی ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ. اﺧﺘﻼف در ﭼﺎرﭼﻮب. « ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬـﺎﻧی ﺗﺠـﺎرت. » ،. ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ. زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻈـﺎم. ﻣﻬم و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑـﺎ ﺑﺮﺧـﻮرداری از ﺳـﺎﺧﺘﺎری. ﻣﻨﺴــﺠم و روﺷــﻬﺎی ﮐــﺎری
ﮐﺎرآﻣــﺪ، ﺟﺎﻣﻌــﻪ. ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠی را ﮐﻪ ﻫﺮﮔـﺰ ﭼﻨـﯿﻦ. وﺿـﻌی را در. ﺣﻮزه ﺣﻞ و ﻓﺼـﻞ اﺧﺘﻼﻓـﺎت ﻧﺎﺷـی از اﺟـﺮای
. ﻣﻘــﺮرات ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠــی ﺣﻘــﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿــﺖ ﻣﻌﻨــﻮی. ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد، ﻣﺘﺤﻮل ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ. اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ
ﺑﺴﯿﺎر …
مالکیت فکری و اهمیت پیوستن افغانستان به سازمان جهانی تجارت
– ذخیره شده
به منظور بحث روی اهمیت و اصول موافقتنامه حقوق مالکیت فکری مربوط به تجارت،
سمیناری از سوی اتاق تجارت و صنایع افغانستان به همکاری برنامه تجارت و تسهیل
الحاق برای افغانستان (تافا) بتاریخ ۳۰ قوس ۱۳۸۹ مطابق با ۲۱ دسامبر ۲۰۱۰، در
سالون کنفرانس های اتاق برگزار گردید. بیش از ۳۰ نفر به شمول اعضای مسلکی اتاق
تجارت و …
[PDF] مالکیت فکری و کپی رایت
– ذخیره شده – مشابه
حمایت. اخالقی و اقتصادی از ارایه کنندگان ایده های فکری و قوانین دسترسی عمومی به.
آن و. پیشرفت آرامش انسانی. ·. پیشبرد. بروز خالقیت و گسترش ابعاد و کاربرد آن در
جامعه و تشویق به تجارت عادالنه در را. ستای. تکامل اقتصادی و اجتماعی. Page 5.
مالکیت فکری. Industrial. Property. Trade Secret. Trademark. Industrial. Design.
کتاب های مرتبط با مالکیت فکری | دفتر حقوقی نوبان
– ذخیره شده – مشابه
قوانین و مقررات حقوق مالکیت فکری (ملی و بین المللی)؛. با مقدمه و توضیحات. تدوین
و تألیف: … نگاه اجمالی به حقوقی علامت تجاری در آمریکا. نویسنده (مترجم): تقی امانی.
جهت دانلود و …. نویسنده: شیوا حکیم شفائی- علیرضا محمدزاده وادقانی- انتشار در
فصلنامه دانش و پژوهش حقوقی ( بهار و تابستان ۱۳۹۳). جهت دانلود و مطالعه ی مقاله
کلیک …
کتاب «مباحثی از مالکیت فکری» منتشر شد – خبرگزاری مهر | اخبار …
– ذخیره شده
۱۵ ژوئن ۲۰۱۵ … مقاله دهم: بررسی نام های دامنه از منظر حقوق مالکیت فکری با نگاهی به حقوق ایران. مقاله
یازدهم: حمایت از نشان های تجاری در شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای. مقاله دوازدهم:
راهکارهای کیفری مقابله با نقض حقوق مالکیت صنعتی: با لحاظ حقوق تطبیقی. مقاله
سیزدهم: جرایم علیه ماکیت فکری در قوانین کیفری ایران و مقررات بین …
حقوق مالکیت فکری چیست؟ – باشگاه خبرنگاران
– ذخیره شده – مشابه
۱۸ دسامبر ۲۰۱۲ … حقوق مالکیت معنوی و فکری در ایران. مقررات مختلفی در ایران در مورد مالکیت فکری
وجود دارد. “قانون ثبت علائم و اختراعات” مصوب ۱۳۱۰ و آئین‌نامه اصلاحی آن مصوب ۱۳۳۸
به حق مخترع و مالکیت فکری در حوزه صنعت و تجارت می‌پردازند. یک پیمان
بین‌المللی معروف به “اتحادیهٔ پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی و …
قرارداد مجوز بهره برداری انحصاری از حقوق مالکیت صنعتی
– ذخیره شده – مشابه
مجوز دهنده و مجوزگیرنده حقوق و تکالیفی در برابر یکدیگر دارند که اطلاع از آن‌ها، هم
تصمیمگیری در مورد برقراری چنین رابطه قراردادی و هم اجرای قرارداد را تسهیل میکند.
بر طبق قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری ایران، ثبت در اداره
مالکیت صنعتی، شرط قابل استناد بودن قراردادهای مجوز بهرهبرداری، از جمله مجوز
انحصاری، در …
فراخوان مقاله کنفرانس بین‌المللی نقش حقوق مالکیت فکری
– ذخیره شده
محورهای همایش————– بسترهای قانونی – اجرایی حمایت از اختراعات و اموال فکری
نقش اختراعات و اموال فکری در کاهش قیمت محصولات حقوق مالکیت فکری و تجارت
الکترونیک تجاری‌سازی اختراعات قراردادهای حوزه اختراعات و اموال فکری حقوق مالکیت
فکری و برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی و فرهنگی ج.ا.ایران حقوق مالکیت فکری و …
مروری بر حقوق مالکیت فکری | شرکت رایانیک اسپادانا
– ذخیره شده – مشابه
مالکیت فکری (Intellectual property) ناظر بر مواردی هم چون اختراعات، آثار هنری، علایم
تجاری، اسرار تجاری، طرح‌های صنعتی و… …. ثبت آن تاثیری بر ترتب حقوق نسبت
به پدیدآورنده آن ندارد بنابراین پدیدآورنده هیچ الزامی به تحقیق در باب آثار مشابه
ندارد در حالی که برای بهره‌مندی از حق اختراع، مخترع موظف به تحقیق در سایر موارد
مشابه …
نشر میزان | حقوق مالکیت فکری در سازمان تجارت جهانی
– ذخیره شده – مشابه
در کتاب حاضر، به ترتیب به معرفی سازمان جهانی تجارت (فصل اول)، مرور سیر تحول
حقوق مالکیت فکری از گذشته تا تصویب موافقت‌نامه تریپس (فصل دوم)، بررسی مفاد
موافقت‌نامه تریپس (فصل سوم)، مرور دعاوی مطرح شده در سازمان جهانی تجارت در مورد
حقوق مالکیت فکری (فصل چهارم)، و بررسی اسناد مذاکرات الحاق کشورها درزمینهٔ حقوق …
حقوق مالکیت فکری – ویکی فقه
– ذخیره شده – مشابه
حقوق مالکیت فکری (حقوق معنوی)، اصطلاحی حقوقی به معنای حقوق شناخته شده برای
پدیدآورنده هر گونه اثر فکری و غیرمادی اعم از اثر علمی، فرهنگی و صنعتی است. … ۲)
حقوق مالکیت صنعتی که خود زیرشاخه‌هایی فرعی دارد، مانند حق اختراع، نام‌‌ها و علائم
تجاری، نشانه‌های جغرافیایی، اسرار تجاری و طرح‌های صنعتی. این مقاله بر شاخه اول
حقوق …
۳-۱) اقسام مالکیت فکری – معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی …
– ذخیره شده
چطور میتوان حق انحصاری تولید، فروش و جلوگیری از واردات اختراع خود را اعمال نمود.
چکیده: مالکیت فکری (Intellectual Property) به دو دسته کلی مالکیت صنعتی (شامل
اختراع، علامت تجاری، طرح صنعتی، نشان مبدا جغرافیایی، مدلهای مصرفی، مدارهای
مجتمع و گونههای گیاهی) و مالکیت ادبی و هنری (کپی رایت و حقوق مرتبط) تقسیم
بندی …
[PDF] عنوان گزارش کانون ثبت اختراعات – پارک علم و فناوری استان سیستان …
– ذخیره شده – مشابه
حدی برطرف شود. “. با وجود عدم تعریف صریح حقوق. مالکیت. فکری. بزرگان زیادی
درصدد تعریف آن برآمده. اند. از جمله مایکل بال. نکنی مالکیت. معنوی را چنین تعریف
نموده …. دالیل حمایت از حقوق مالکیت فکری. اثرات. گوناگون. مالکیت. فکری. در.
عصر. جهانی. شدن بیانگر. وجود. جنبه. های. متفاوت. مثبت. و. منفی. در. زمینه. توسعه
تحقیق.
دانلود مقالات علمی مالکیت فکری، حقوق فکری، مالکیت معنوی: ۱۹۶ …
– ذخیره شده
قوانین اعتماد (low of confidence) حق کپی برداری (passing off): ممانعت از سواستفاده
از علامت تجاری جهت تولید محصول. حق طراحی (Design right) حق طرح سه بعدی (
semiconductor regulation). در این صفحه تعداد ۱۹۶ مقاله تخصصی درباره مالکیت
فکری، حقوق فکری، مالکیت معنوی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس
دایرکت …
انواع حقوق مالکیت فکری – مجله رسانه
– ذخیره شده – مشابه
مالکیت فکری همانطور که از اسم آن بر می آید، زائیده فکر بشر است و برخلاقیتهای
فکری از قبیل آثار ادبی و هنری، اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم تجاری و غیره
دلالت دارد. حقوق مالکیت فکری در معنای وسیع کلمه عبارت است از حقوق ناشی از
آفرینش ها و خلاقیتهای فکری در زمینه های علمی، صنعتی، ادبی و هنری که از راه دانش،
هنر یا …
بیع اموال فکری – تحقیقات حقوقی آزاد
– ذخیره شده – مشابه
تجاری، ادبی و … از پشتوانهی حقوقی محکمی نسبت به آفرینههای فکری خود
برخوردارند. حقوق مالکیت فکری. بر اساس موضوع آن به دو حوزه کلی تقسیم می شود:
نخست، حقوق مالکیت ادبی و هنری که خود حوزهای وسیع … پژوهش را می رساند لزوم
تبیین و تحلیل ماهیت حقوقی این نقل و انتقالات و واگذاریهای حقوق مادی صاحبان. ایده
است. عقد بیع به …
[PDF] انتقال حقوق مالکیت فکری در حوزه ادبی هنری – فصلنامه علمی پژوهشی …
– ذخیره شده
ادبی. و. هنری،. نشان. هاه. و. عالئم. تجاری. است. دانس. اته .ند. )رئیسی،. ۱۱۲۲٫ ش.(.
همچنین. مالکیت. فکری. به». حقوقی. که. به. صاحب. آن. اختیار. انتفاع. انحصاری. از.
فع. الیت. و. فکر. و. ابتکار. انسان. را. می. د .هد. « )کاتوزیان،. ۱۱۲۱٫ ش.(. تعریف.
گردید . دکتر. صفایی. م. الکیت. فکری. یا. معنوی. را. حقوقی. می. د. اند. که. دارای. ارزش.
اقتصادی.
[PDF] حقوق مالکیت فکری.docx
– ذخیره شده – مشابه
ﺣﻘﻮق ﺑﺮ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ. ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ. ﺣﻖ ﺗﺎﺟﺮان و ﺻﻨﻌﺘﮕ. ﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم،. ﻋﻼﺋﻢ. ﺗﺠﺎرﺗﯽ. و ﺻﻨﻌﺘﯽ و. اﺳﺮار
ﺗﺠﺎری. ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺗﺠﺎرﺗﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ از اﻧﻮاع ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ. ھﺎی ﻓﮑﺮی. اﺳﺖ . ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎم. «
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ … ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ،. ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮی ﺑﻪ ھﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺑﻞ واﮔﺬاری ﻧﯿﺴﺖ، اﻣﺎ
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺎدی ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮﯾﺪ و. ﻓﺮوش اﺳﺖ . ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺑﺨﺶ. ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺠﺎری ﮐﻪ در
ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم.
انستیتو پاستور ایران – پیش درآمدی بر حقوق مالکیت فکری
– ذخیره شده – مشابه
این مقولات در حوزه حقوق مالکیت صنعتی عبارتند از: علائم تجاری، از جمله علائم خدمات،
نشانه های جغرافیایی، طرح های صنعتی، اختراعات از جمله گونه های جدیدگیاهی، طرح های
… برخی از این فرآیندها عمدتاً استفاده می شوند عبارتند از: تحقیق از کاربر، تهیه طرح
اولیه، مطالعه تطبیقی در مورد محصول، مدل سازی، و آزمایش، طرح صنعتی می تواند به …
MSC در قانون مالکیت معنوی, Vaasa, فنلاند ۲۰۱۸ – Tahsilatearshad
– ذخیره شده
این تخصص در همکاری نزدیک با تجارت و صنعت انجام می شود، که این امر را در پیشبرد
تحولات قانون آیین حفظ می کند. فارغ التحصیلان ما مجهز به. دانش جامع از قوانین
مالکیت معنوی در اروپا و بین المللی; صلاحیت و اطلاع از حقوق مالکیت معنوی در یک
محیط تجاری; تحقیق و مهارت های تحلیلی; مهارت های ارتباطی; تفکر انتقادی مستقل در
امور …
[PDF] حقوق مالکیت فکری – دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
– ذخیره شده – مشابه
نهادینه سازی حقوق مالکیت فکری و تقویت انگیزه مادی و معنوی در افراد جهت فعالیت
هرچه بیشتر در عرصه پژوهش و توسعه فناوری و. به تبع. آن. افزایش امکان تجاری سازی
دستاورد. های در راستای منافع عمومی، ثبت. و حفاظت از دارایی. های فکری دانشگاه. -۵٫
ارائه چارچوبی شفاف و تبیین حقوق و تعهدات دانشگاه، پدیدآورنده/پدیدآورندگان و
حامیان …
مقالات دانشجویان – دانشجویان مالکیت فکری
– ذخیره شده – مشابه
به این دسته، مالکیت فکری یا حقوق آفرینشهای فکری اطلاق میشود. این دسته دارای دو
زیرگروه است: حقوق مالکیت صنعتی که شامل حق اختراع، علائم تجاری و طرحهای
صنعتی شده و حق مؤلف یا کپیرایت که شامل آثار نوشته، آثارسمعی و بصری، رادیویی
و تلویزیونی، سینمایی، موسیقی و صوتی و آثار تجسمی و مانند آنها میگردد.
حقوق مالکیت فکری و انواع آن – ShiftIt.ir
– ذخیره شده – مشابه
۱۷ نوامبر ۲۰۱۶ … سازمان جهانی مالکیت فکری ، حقوق مالکیت فکری را مربوط به موارد زیر تعریف می
کند: • ادبیاتی، هنری و کارهای علمی. • اجرای هنر هنرمندان، ضبط صدا و پخش رادیویی. •
اختراعات در تمام شاخه های تلاش های انسانی. • کشفیات علمی. • طرح های صنعتی. •
علامت تجاری، علامت خدمات، طرح ها و نام های تجاری. • حفاظت در برابر رقابت …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *