دانلود کامل بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

Published on Author adminLeave a comment

بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام
دسته بندی علوم سیاسی
بازدید ها ۱۰۹
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۱۳ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۲۲۱

بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

فروشنده فایل

کد کاربری ۲۵۳۴۱

کاربر

بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

چکیده:

مسأله بروز خسارات و نحوه جبران آن از دیرباز بشریت را به فکر این انداخت تا نسبت به ایجاد منبع تامین کننده خسارات به خصوص در مواردیکه با تنگدستی و ناتوانی یا مجهول بودن و عدم دسترسی به عامل ورود زیان اقدام نمایند و از طریق گسترش فکر تعاون و همیاری بین مردم و دخالت دولت ها در پرداخت و جبران ضرر و زیان از طریق تاسیس نهاد بیمه و گسترش صندوق های تعاون اجتماعی و با توسعه مسئولیت های جمعی به جای مسئولیت فردی کوشید تا حتی الامکان خسارات ناشی از مسئولیت مدنی اشخاص در مواردیکه خطا و تقصیر عامل ورود زیان چه به عنوان یک فرد و شخص حقیقی اجتماع و چه از طریق یک شخص حقیقی یا حقوقی زیر مجموعه حاکمیت دولت ها را بلا جبران نگذارد اهمیت این موضوع به خصوص در حقوق اسلام از طریق ایجاد قواعد فقهی و مبانی جدید جبران خسارات منجر به ایجاد نهادهای جایگزین جهت پرداخت ضرر و زیان اشخاص گردید.

مقدمه:

گسترش صنعت وتجارت درقرن بیستم وبه دنبال آن بروز حوادث ورویدادهای مختلف درزمینه صنعت. حمل ونقل مسافروکالاو بروز اختلافات کارگر و کار فرما ناشی از روابط کارگری درکشورهای مختلف و پیدایش نظرات گوناگون و دکترین حقوقی درزمینه چگونه جبران خسارت وارد به شخص زیان دیده ودخالت دولتها ازطریق ایجاد صنعت بیمه چه درعرصه داخلی وچه در عرصه بین المللی دولت را در صدد حمایت از شخص زیان دیده برآورد.

لذا قانونگذاران با ایجاد قواعد ومقررات مدون درزمینه بیمه علاوه بر ترغیب وتشویق اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هردلیل مسبب ورود خسارت وضرر بدنی ومالی به سایر اشخاص بودند دربرخی موارد اشخاص را مجبور به انعقاد قرارداد بیمه با شرکتهای بیمه گر می نمود وجهت جلوگیری از بروز مشکلات متعدد جهت چگونگی ونحوه جبران خسارت به خصوص جایی که میزان آن هنگفت بود ضمانت اجرای حقوقی وکیفری تعیین نمود درحقوق ایران نیز به دلیل اینکه بسیاری از قوا عد حقوقی ازفقه شیعه تبعیت می کند لذا جبران خسارت طبق قاعده «لاضرر ولاضرار فی الاسلام» چه ازطریق شخص واردکننده زیان یا سایراشخاص چه حقیقی یاحقوقی توجیه می کند.

فصل اول

کلیات

مبانی و مفاهیم مسئولیت مدنی

شناخت مفهوم بیمه مسئولیت مدنی که ما در نهایت در صدد بررسی تأثیرات آن بر نهاد وزین حقوق مسئولیت مدنی می باشیم در گروه تجزیه ارکان تشکیل دهنده و جایگاه آن می باشد. بررسی جایگاه این تأسیس حقوقی با اشاره به تعریف اهمیت و مقایسه با مفاهیم مشابه ضروری است. حقوق کشورهای پیشرفته در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد. قلمرو آن شناخته بشود بنابراین مبحث مربوط به مفاهیم و مبانی ضمن ۲ گفتار بدین شرح مطالعه می کنیم.

۱- جایگاه بیمه مسئولیت مدنی (غیر قراردادی)

۲- مبانی و قلمرو بیمه مسئولیت مدنی

مبحث اول: جایگاه بیمه مسئولیت مدنی

مطالعه در مورد جایگاه یک نهاد یا تأمین حقوقی[۱] به معنی شناخت مفاهیم اولیه و ضروری و تحلیل آن به عناصر جزئی تشکیل دهنده و سلطه بر تحولات تاریخی آن نهاد می باشد بیمه مسئولیت مدنی[۲] که برای پوشش دادن به زیان های ناشی از فعالیت‌های متعدد اجتماعی، حیات اجتماعی و حقوقی یافته است به محور مسئولیت مدنی قرار گرفته و شناخت دقیق آن منوط به تحلیل مسئولیت مدنی و قلمرو آن است. چتری که برای حمایت از زیان دیده و و عامل زیان افراشته شده است. و مانع از فرو افتادن باران سیل آسا بر دارایی اشخاصی می شود. بدون یافتن مفهوم تحت حمایت خود، قادر به این تکفیک نیست. در کنار این مسایل، تاریخ تحولات بیمه مسئولیت مدنی از زمان تکوین، تا پیشرفت های قرن اخیر که قلمرو خود را نسبت به بسیاری از انواع مسئولیت گسترش داده، شاخه های مختلف آن در نور دیده بسیار حایز اهمیت است. قواعد حقوق، قواعدی اجتماعی هستند و بستر زندگی خود را در پرتو اجتماع و تحولات آن می بیند بنابراین بررسی تحولات زندگی بیمه مسئولیت غیر قراردادی یا مدنی که در بسیاری از زمینه ها جای مسئولیت غیر قراردادی را اشغال نموده است امری مهم تلقی می شود هر چند تحقیق در این زمینه نیازمند بررسی تخصصی این تحولات می باشد و علاقه مندان می توانند به منابع تدوین شده در این زمینه مراجعه نمایند[۳]. به این حال، زاویه دید در بحث، صرفاً تاریخی نیست و متضمن بررسی تطبیقی در حقوق برخی از کشورها می باشد و سیر بیمه مسئولیت مدنی و تأمین اجتماعی را به صورت هماهنگی در جهت یاری رساندن به حقوق مسئولیت مدنی نشان می دهد.


۱- L. institution

۲- L. assurance de la Responsabilite

۱- مشایخی ، همایون ، مبانی و اصول حقوق بیمه، انتشارات مؤسسه عالی حسابداری، تهران ۱۳۴۹،ص ۳۱٫

فصل دوم :

نقش دولت در حمایت از مسئولیت مدنی اتباع تحت حاکمیت خود

مبحث اول : وظیفه حمایتی دولت و حاکم اسلامی در برقراری عدالت اجتماعی

یکی از اصول اولیه حاکم بر زندگی اجتماعی در هر نظامی ، حمایت از افراد تحت حاکمیت و سیطره آن کشور می باشد خواه جنبه ضرر و زیان ناشی از تقصیر و تخلف دولت را داشته باشد و یا ناشی از رفتار سوء سایر افراد و اتباع تحت حاکمیت خود که به نوعی از جبران زیان و خسارت وارده عاجزند و توانایی مالی جهت جبران آنرا به علت شرایط اقتصادی حاکم بر آن جامعه را ندارند. خوشبختانه در نظام حقوقی اسلام مبانی حمایت دولت از افراد تحت حاکمیت خود در قالب آیات قرآنی ، روایات وارده از طرف ائمه معصومین (ع) و قواعد فقهی که در طول زمان تکامل یافته به وفور یافت می شود و نشان از احترام به حیثیت، جان، مال افراد را دارد خواه مسلمان باشند یا غیر مسلمان وظیفه حاکم اسلامی در قبال آنان یکسان است و هیچ تبعیضی در کار نیست و دولت به عنوان یک شخص حقوقی مستقل از اتباع خود ، وظیفه‌تأمین و حمایت بیمه ای را به عهده دارد .

گفتار اول: مبانی مسئولیت دولت نسبت به خسارات بلاجبران

الف: نصوص قرآنی

یکی از وظایفی که بر اساس مفهوم ولایت بر عهده ولی قرار می گیرد، تأمین و حمایت از کسانی است که تحت پوشش ولایی قرار می گیرند. به عبارت دیگر تأمین مجموعه ای از حداقل های مکفی برای آحاد افراد جامعه و حمایت آنان در جامعه همانند وظایف ولی خانواده نسبت به فرزندان به عهده حکومت اسلامی است.

یک مجموعه مهم از حمایتهایی که حکومت اسلامی موظف به انجام آن است در محل‌های مصارف صدقات در آیه «إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلفُقَرَاءِ وَ المَسَکیِنِ وَ العَامِلِینَ عَلَیهَا وَ المُؤَلَّفَهِ قُلُوُبُهُم وَ فِی الرَّقَابِ وَ الغَارِمِینَ وَ فِی سَبیلِ اللهِ وَابنَ السَّبِیلَ فَرِیضَهً مِنَ الله و الله عَلیِمٌ حَکیِمٌ»[۱]ذکر شده است. در این آیه تخصیص صدقات به فقراء، مساکین، عاملین بر آن و تألیف قلوب، بردگان، ورشکستگان و در راه خدا و واماندگان در راه از طرف خداوند واجب شده است. در پرداخت وجوه زکات حتی فقها با استناد به روایات بر آن نظر هستند که پرداخت های زکات باید به حدی باشد که برای یکسال کفاف مخارج زندگی نماید آن هم به طوری که موجبات تنگدستی و قناعت و تقید را در مایحتاج زندگی فراهم نسازد.[۲]در آیه «واعلَمُوا أنَّمَا غَنِمتُم مِن شَیءٍ فَأنَّ للهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَسُولِ وَ ذِی القُربَی وَ الیَتَامَی وَ اَلمَساکیِنِ وَ ابنِ السَّبِیلِ»[۳]موارد پرداخت درآمدهای ناشی از خمس به رسول و ذی القربی و ایتام و مساکین و واماندگان راه تخصیص داده شده است.


۱- سوره توبه، آیه ۶۰

۱- صدر، محمد باقر، اقتصاد برتر، ترجمه علی اکبر سیبویه، نشر میثم، تهران،صفحه ۱۳۰

۲- سوره انفال، آیه ۴۱٫

دانلود پایان نامه نحوه جبران خسارت در حقوق اسلام – کالج پروژه
– ذخیره شده – مشابه
چکیده ای از مقدمه آغازین ” پایان نامه نحوه جبران خسارت در حقوق اسلام ” بدین شرح است:
گسترش صنعت وتجارت درقرن بیستم وبه دنبال آن بروز حوادث ورویدادهای مختلف
درزمینه صنعت. حمل ونقل مسافروکالاو بروز اختلافات کارگر و کار فرما ناشی از
روابط کارگری درکشورهای مختلف و پیدایش نظرات گوناگون و دکترین حقوقی درزمینه
چگونه …
مقاله بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام – تحقیق و پروژه و پایان …
– ذخیره شده
عنوان : مقاله بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام. تعداد صفحات : ۲۰۵. نوع فایل :
ورد و قابل ویرایش. چکیده: بیمه از جمله موضوعات نسبتاً نوینی است که به لحاظ
موضوع و اقسام، دارای طیف وسیع و پوشش گسترده ای است. بیمه در جهان امروز، یک
ضرورت جدی در زندگی انسان ها شمرده می شود که اهمیت آن پس از پیشرفت علمی و فکری
و …
مقاله بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام – دنلود مقاله و پروژه و …
– ذخیره شده – مشابه
مقاله بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل
ویرایش می باشد و دارای ۲۰۵ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود
مقاله بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک
مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد …
دانلود مقاله بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام
– ذخیره شده
بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام چکیده: مسأله بروز خسارات و نحوه جبران آن از
دیرباز بشریت را به فکر این انداخت تا نسبت به ایجاد منبع تامین کننده خسارات به
خصوص در مواردیکه با تنگدستی و ناتوانی یا مجهول بودن و عدم دسترسی به عامل ورود
زیان اقدام نمایند و از طریق گسترش فکر تعاون و همیاری بین مردم و دخالت دولت ها در …
بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام | پرشین مقاله
– ذخیره شده – مشابه
۳ جولای ۲۰۱۶ … گسترش صنعت وتجارت درقرن بیستم وبه دنبال آن بروز حوادث ورویدادهای مختلف
درزمینه صنعت. حمل ونقل مسافروکالاو بروز اختلافات کارگر و کار فرما ناشی از
روابط کارگری درکشورهای مختلف و پیدایش نظرات گوناگون و دکترین حقوقی درزمینه
چگونه جبران خسارت وارد به شخص زیان دیده ودخالت دولتها ازطریق ایجاد …
بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام ,, بروز خسارت … – p30article
– ذخیره شده
بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام ,, بروز خسارت , نحوه جبران خسارت در حقوق
اسلام,خسارت ,خسارت در حقوق اسلام,دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق , دانلود رایگان
پایان نامه حقوق , دانلود پایان نامه آماده رشته حقوق , دانلود پایان نامه رشت – بروز خسارت
و نحوه جبران آن در حقوق اسلام. ۲۰/۰۱/۲۰۱۸ علی ۰ …
ماه آرتیکل | دانلود فایل ( بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام)
– ذخیره شده
۵ ژانویه ۲۰۱۸ … دانلود فایل ( بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام) on ماه آرتیکل | با آرزوی
بهترینها برای شما عزیزانبا سلام،محصول دانلودی +{{بروز خسارت و نحوه جبران آن…
ماه آرتیکل | دانلود بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام – خرید …
– ذخیره شده
۳ ژانویه ۲۰۱۸ … ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیمنام محصول دانلودی: بروز خسارت و نحوه
جبران آن در حقوق اسلام درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی بروز خسارت و نحوه جبران…
بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام|f18 – f18.ir
– ذخیره شده
بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام · بروز-خسارت-و-نحوه-جبران-آن-در-حقوق-
چکیده: مسأله بروز خسارات و نحوه جبران آن از دیرباز بشریت را به فکر این انداخت تا
نسبت به ایجاد منبع تامین کننده خسارات به خصوص در مواردیکه با تنگدستی و
ناتوانی یا مجهول بودن و عدم دسترسی به عامل ورود زیان اقدام نمایند و از طریق گسترش
فکر تعاون …
دانلود مقاله بروز خسارت و نحوه جبران آن – e1m
– ذخیره شده
دانلود مقاله بروز خسارت و نحوه جبران آن. بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام
چکیده: مسأله بروز خسارات و نحوه جبران آن از دیرباز بشریت را به فکر این انداخت تا
نسبت به ایجاد منبع تامین کننده خسارات به خصوص در مواردیکه با تنگدستی و
ناتوانی یا مجهول بودن و عدم دسترسی به عامل ورود زیان اقدام نمایند و از طریق گسترش
فکر تعاون …
جعبه – بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

► ۰:۰۷
۷ ژانویه ۲۰۱۸ – ۷ ثانیه
بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام برای دانلود این فایل بر روی ادامه توضیحات کلیک کنید تا لینک دانلود این فایل را که ارزان ترین فایل در اینترنت …
دانلودمقاله بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام – نسیم بوک – فورکیا
– ذخیره شده
دانلودمقاله بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام. چکیده: مسأله بروز خسارات و نحوه
جبران آن از دیرباز بشریت را به فکر این انداخت تا نسبت به ایجاد منبع تامین کننده
خسارات به خصوص در مواردیکه با تنگدستی و ناتوانی یا مجهول بودن و عدم دسترسی به
عامل ورود زیان اقدام نمایند و از طریق گسترش فکر تعاون و همیاری بین مردم و دخالت …
[DOC] چکیده:
– مشابه
بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام چکیده: مسأله بروز خسارات و نحوه جبران آن از
دیرباز بشریت را به فکر این انداخت تا نسبت به ایجاد منبع تامین کننده خسارات به
خصوص در مواردیکه با تنگدستی و ناتوانی یا مجهول بودن و عدم دسترسی به عامل ورود
زیان اقدام نمایند و از طریق گسترش فکر تعاون و همیاری بین مردم و دخالت دولت ها در …
دانلود کار پژوهشی در مورد بروز خسارت و نحوه ی جبران آن در حقوق اسلام
– ذخیره شده
مسأله بروز خسارات و نحوه جبران آن از دیرباز بشریت را به فکر این انداخت تا نسبت
به ایجاد منبع تامین کننده خسارات به خصوص در مواردیکه با تنگدستی و ناتوانی یا
مجهول بودن و عدم دسترسی به عامل ورود زیان اقدام نمایند و از طریق گسترش فکر تعاون و
همیاری بین مردم و دخالت دولت ها در پرداخت و جبران ضرر و زیان از طریق تاسیس نهاد
بیمه …
[PDF] جبران خسارت معنوی در فقه و حقوق – مبانی فقهی حقوق اسلامی
– ذخیره شده – مشابه
مقدمه. موضوع خسارت معنوی، مصادیق، امکان مطالبه و نحوه. ی. جبران آن از موضوعات
نسبتاً. پیچیده. ی علم حقوق است. در تعاریفی که فقها از مفهوم مطلق ضرر ارائه داده. اند
، به برخی. از اقسام ضررهای معنوی اشاره شده و تقریبا … رو موضوع ضرورت و امکان
جبران ضرر معنوی، موجب بروز بحث. های زیادی بین. علمای حقوق گردیده است چرا که در
شرایط …
مسؤولیت مدنی دولت – پژوهشنامه حقوق اسلامی – دانشگاه امام صادق
– ذخیره شده
در قانون مدنی به جای مسئول و مسئولیت از ضامن و ضمان استفاده شده است. چراکه در
اسلام از مسئولیت جبران خسارت به ضمان تعبیر شده است و منظور از ضمان، ثبوت
اعتباری چیزی در ذمه کسی به حکم شارع است.(گرجی، ۱۳۶۹، ص۲۵۷) بنابراین با کمی
تأمل می توان بیان نمود، که بحث معافیت از مسئولیت یا مصونیت که در ادبیات حقوقی
امروزی …
اشتباه قاضی و نحوه جبران خسارت*
– ذخیره شده
از طرفی قضات نیز در مقام صدور رأی و اجرای آن، از اشتباه مصون نیستند و مطابق قواعد
فوق الذکر ملزم به جبران خسارت وارده ناشی از صدور آرای اشتباه می باشند. ….. نظام
حقوقی اسلام به جبران خسارات زیان دیده توجه کافی داشته و با قواعد فقهی «لا ضرر» و
«تسبیب» جبران هر گونه خسارتی را امکان پذیر ساخته است؛ هر چند که عامل ورود …
جبران خسارت
– ذخیره شده – مشابه
خسارت و مسئولیت جبران خسارت از مهمترین مسائل زیربنایی علم حقوق است که بر
مبنای آْن شاخه ای تخصصی تحت عنوان «حقوق مسئولیت مدنی» تاسیس گردیده است.
مبنای اصلی و فلسفه وجودی حقوق مسئولیت مدنی،‌جبران خسارت زیان دیده است.
بنابراین «زیان دیده» در این علم محور تمام مسائل مسئولیت مدنی است، بنحوی که در
فرض فقدان …
جبران خسارت ناشی از صدمات بدنی در حقوق ایران و انگلیس
– ذخیره شده
مقالۀ پیش رو در مقام مقایسۀ عملکرد حقوق ایران و انگلستان در رابطه با جبران خسارت
بدنی برآمده و به هدف مشترک دو نظام دایر بر جبران خسارت وارده و جلب رضایت … به
موجب مواد ۱، ۲، ۵ و ۶ قانون فوق در مواقع بروز صدمات بدنی خسارت هایی که متوجه شخص
آسیب دیده می شود قابل مطالبه هستند؛ این خسارات شامل هزینۀ معالجه، خسارت از کار …
مطالعه تطبیقی تأثیر تقصیر زیان‌دیده بر مسئولیت مدنی در حقوق …
– ذخیره شده – مشابه
در حقوق رم چنانچه خطای زیان‌دیده و دیگری باعث بروز خسارت می‌گردید زیان‌دیده
نمی‌توانست جبران خسارت خود را از عامل مقصر بخواهد و در واقع، تقصیر زیان‌دیده باعث
معافیت کامل …… ۲- اسماعیل‌آبادی، علیرضا و محمدحسن رضوی (زمستان ۱۳۸۶)، مطالعۀ
تطبیقی قاعدۀ رضایت زیان‌دیده و اقدام (درنظام حقوقی کامن‌لا و اسلام)، فقه و حقوق، س ۴،
ش ۱۵٫
مسئولیت تبعی دولت در جبران ضرر‌‌های بلا جبران وارده به شهروندان
– ذخیره شده
بیشتر نظام‌‌های حقوقی دولت را مسئول دانسته‌اند تا به قایم مقامی ‌از عاملین ورود ضرر
خسارت قربانیان را جبران نماید. در بدو امر مسئولیت تبعی دولت ظاهرا با ایراد معارضه
با اصل … در نظام حقوقی اسلام نیز مسئولیت تبعی زمام دار باتکای مصرحات منابع
معتبر فقهی مورد تاکید واقع شده است. در روند تحول حقوق ایران در سال‌‌های اخیر به نحو

ماهیت حقوقی اضطرار – دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری
– ذخیره شده
با مطالعه تطبیقی قاعده اضطرار در دو نظام حقوقی اسلام و حقوق بین‌الملل، معلوم می‌گردد
که علاوه بر اشتراکات این دو نظام، تفاوتهایی نیز میان آندو وجود دارد، از جمله اینکه در
حقوق بین‌الملل مسؤولیت، صرفاً ناشی از تخلف نسبت به اجرای تعهدات می‌باشد و چون
اضطرار، ازبین‌برنده ماهیت خلافکارانه عمل است، جبران خسارت ناشی از اضطرار ضروری

مسافران بخوانند متن کامل آیین‌نامه حقوق مسافر/ جزئیات نحوه جبران …
– ذخیره شده – مشابه
۲۵ آوریل ۲۰۱۵ … در آیین‌نامه حقوق مسافر به مواردی نظیر نوع و نحوه پذیرایی، الزامات ایرلاین و مسافر در
بروز تأخیرات پروازی، حقوق مسافر در قبال تأخیر‌ها، جزئیات ابطال پرواز و نحوه
پذیرایی از مسافران در ساعات مختلف تأخیر پروا‌زی اشاره شده … متن کامل آیین‌نامه
حقوق مسافر/ جزئیات نحوه جبران خسارت مسافران در تاخیر و لغو پروازها.
دانلودمقاله بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام – دانلود فایل، دانلود …
– ذخیره شده
۱ روز پیش … دانلودمقاله بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام. چکیده:مسأله بروز خسارات و نحوه
جبران آن از دیرباز بشریت را به فکر این انداخت تا نسبت به ایجاد منبع تامین کننده
خسارات به خصوص در مواردیکه با تنگدستی و ناتوانی یا مجهول بودن و عدم دسترسی به
عامل ورود زیان اقدام نمایند و از طریق گسترش فکر تعاون و همیاری …
اشتباه قاضی و نحوه جبران خسارت – موسسه حقوقی و داوری صنعتکاران
– ذخیره شده – مشابه
۱۳ ژوئن ۲۰۱۵ … از طرفی قضات نیز در مقام صدور رای و اجرای آن، از اشتباه مصون نیستند و مطابق قواعد
فوق الذکر ملزم به جبران خسارت وارده ناشی از صدور آرای اشتباه می‌باشند. … لذا
قضاوت به رغم تصور عامه شغل نیست بلکه ولایتی است بر مردم و به همین سبب هم در
اسلام از شرایط نصب قاضی و آداب القضاء بسیار سخن گفته شده است.
مبانی مسئولیت مدنی دولت
– ذخیره شده – مشابه
صرفنظر از موارد فوق، تاریخ حقوق اسلام و مبنای اصل «لاضرر و لاضرار فی الاسلام»
نشان می‌دهد که در این نظام حقوقی و مذهبی، صاحب حق (اعم از دولت و غیر آن) در اضرار به
دیگران آزاد … ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل
ادارات و موسسات مزبور باشد، در اینصورت جبران خسارت، به عهده اداره یا موسسه مربوطه
است.
نگاهی به مسئولیت حقوقی و مدنی تأمین خسارت در حوادث غیرمترقبه …
– ذخیره شده
۱۸ نوامبر ۲۰۱۷ … یا در شهری همچون تهران وضع مدیریت بحران باید چگونه باشد که در مواقع بحرانی
بتوان از بروز خسارت و صدمات احتمالی آن کاست؟ در شرایط کنونی سازمان … درباره
نحوه جبران خسارت در مشاعات ساختمان باید توجه کرد که این امر در چارچوب روابط
شهروندان با یکدیگر تحت عنوان مسئولیت مدنی شکل می‌گیرد. این مقوله در حالت …
[PDF] مطالعه تطبیقی مسئولیت ناشی از خون های آلوده در نظام حقوقی ایران و فران
– ذخیره شده
۶۴٫ ﺧﻮن. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﺎﺷﻲ از. ﻫﺎی آﻟﻮده. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق ﭘﺰﺷﻜﻲ. ﺳﺎل. ﺳﻮم. ، ﺷﻤﺎره. ﻫﺸﺘﻢ. ،. ﺑﻬﺎر
. ۱۳۸۸٫ در واﻗﻊ دوره ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ وﻳﺮوس اﻳﺪز. و. ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ c. ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎی. ۱۹۸۵ …
ﻫﺎی آﻟﻮده در دو ﻛﺸﻮر اﻳﺮان و ﻓﺮاﻧﺴﻪ، ﺷﺮاﻳﻂ و وﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎی. ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ، ﻣﻴﺰان و ﻣﻌﻴﺎر ﺧﺴﺎرت. وارده ﺑﻪ
ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﺧﻮن. ﻫﺎی آﻟﻮده، ﻧﺤﻮه و. ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ آﻧﻬﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ.
[PDF] ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻘﻬﯽ، ﺣﻘﻮق ﻏﯿﺮﻣﺎﻟﯽ زوﺟـﯿﻦ، ﺴﺎرت ﻣﻌﻨﻮی، ﺗﺮﻣﯿﻢ – مجله پژوهش های فقه و حقوق …
– ذخیره شده
ﭼﮑﯿﺪه. ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت، اﺻﻞ ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻨﮓ. ﺑﻨﺎی زﯾﺮﯾﻦ و اﺳﺎﺳـﯽ ﻣﺴـ. ﺆ. وﻟﯿﺖ ﻣـﺪﻧﯽ ﺑـﻪ.
رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه؛. ﮔﺮﭼﻪ اﺻﻞ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺧﺴﺎرت ﻣﻌﻨﻮی،. وﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴ. وﻟﺆ. ﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ، اﺻـﻠﯽ ﻋﻤـﻮﻣﯽ و. ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺴﺮی ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﺟﻬﺖ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺧﺴﺎرت ﻣﻌﻨﻮی ﻧﺎﺷـﯽ از رواﺑـﻂ زوﺟـﯿﻦ،. ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻤﯽ.
ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا از اﻟﺰام ﻓﺮد ﺑﻪ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺧﺴﺎرت ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﺳـﺨﻦ ﮔﻔﺘـﻪ اﺳـﺖ، در. ﺣﺎﻟﯽ. ﮐﻪ، راﻫﮑﺎر.
علوم سیاسی | فروشگاه فایل آردنت
– ذخیره شده
۱۱ جولای ۲۰۱۴ … پایان نامه بررسی نحوه جبران خسارت در حقوق اسلام. doc. پایان نامه جهت اخذ درجه
کارشناسی عنوان کامل: بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام دسته: حقوق و علوم
سیاسی فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: ۱۸۹ فهرست مطالب:
جهت مشاهده فهرست مطالب این پروژه اینجا کلیک نمایید …
بررسی خسارت معنوی در حقوق موضوعه ایران
– ذخیره شده – مشابه
در حدیثی از نبی مکرم اسلام (ص) ایشان فرموده‌اند، «لاضر ولاضرار فی‌الاسلام» که این
حدیث در نتیجه رفتار فردی بود که به بهانه نخلی که در حیاط خانه مردی انصاری … عقلا
در مواقع بروز خسارت، اعم از خسارت‌های مالی و صدمات بدنی، عامل آن را نسبت به جبران
متعارف خسارت وارد شده، ضامن می‌دانند و ما می‌دانیم که شارع مقدس، این بنای عقلا را در …
خسارت ناشی از تأخیر یا لغو پرواز هواپیما را چگونه می‌توان مطالبه کرد؟
– ذخیره شده – مشابه
۱۶ سپتامبر ۲۰۱۳ … گاهی اوقات عذرخواهی، بعضاً یک روز اقامت رایگان در مورد تأخیر پرواز، گاهی جبران
خسارت مادی، زمانی استعفا یا برکناری مسئول مربوطه می‌تواند جبران یا تسلی خاطر ….
۱- برخی از مطالب حقوقی این مقاله و لوایح تقدیمی به دادگاه، برداشت آزاد از کتاب «
خسارت معنوی در حقوق اسلام، ایران و نظام‌های حقوقی معاصر» تألیف آقای …
مقاله لزوم جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی – سیویلیکا
– ذخیره شده
رتبه: ۴ – ۱ رأی
در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده
پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد. … تاجمیرریاحی, آرزو و محمود مالمیر،
۱۳۹۵، لزوم جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی، نخستین همایش ملی علوم
اسلامی حقوق و مدیریت، قم، دانشگاه جامع علمی … خسارت معنوی در حقوق اسلام، ایران و
نظامهای .
آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی/ مفهوم مسئولیت مدنی دولت | کافه حقوق
– ذخیره شده
۲۸ نوامبر ۲۰۱۷ … بر این اساس در صورتی که دولت و یا حکومت به شخص یا اشخاص ضرری وارد کند
ناگزیر ملزم به جبران خسارت بوده و دارای مسئولیت مدنی است. مبانی مسئولیت مدنی در
حقوق …. نکته جالب در مورد این نظریه شباهت این نظریه به نظریه «نفی ضرر» است که
مبنای مسئولیت مدنی در حقوق اسلام است. حتی بعضی از اساتید حقوق …
[PDF] اصل مقاله (۹۴۷ K) – پژوهش حقوق عمومی
– ذخیره شده
اثبات تقصیر جهت شناخت مسؤولیت بروز کرد. … جبران خسارت رها شوند. در مقابل این
پدیده اجتماعی و برای حمایت از قربانیان حوادث. ارزش نظریهٔ سانتی تقصیر و لزوم
اثبات خطا در مسؤولیت مورد تردید قرار گرفت و …. بهرامی احمدی، سوء استفاده از حق،
مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام و دیگر نظامهای حقوقی، انتشارات اطلاعات ۱۳۹۹. ۷٫
بررسی خسارت معنوی در حقوق موضوعه – حقوقدانان
– ذخیره شده
در حقوق موضوعه ایران (همانطور که در ادامه خواهیم گفت)، جبران خسارت معنوی مورد اشاره
قرار گرفته است. اما با این وجود، هنوز شرعی بودن یا نبودن مطالبه چنین خسارتی و
همچنین نحوه جبران آن مورد اختلاف است. این در حالی است که ضرر و زیان معنوی ناشی از
جرم، بخش مهمی از ضرر و زیان‌های وارده به اشخاص در اثر جرم را تشکیل می‌دهد. در این مقاله
بر آن …
اجتماع حق فسخ با جبران خسارت – دانلود پایان نامه های دانشگاهی …
– ذخیره شده
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)
گرایش حقوق خصوصی – اجتماع حق فسخ با جبران خسارت چکیده : یکی از مباحث
حقوقی که د. … لذا جهت اینکه این مهم به منصه ظهور برسد نیازمند یک سری قوانین
ومقررات هستیم که علاوه براینکه بروز و همسو با پیشرفت های فرهنگی و تکنولوژی
باشد، نیازمندی های …
فایل های ناب ارزان – صفحه ۱۸۵
– ذخیره شده
مقاله بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام. لینک پرداخت و دانلود در “پایین مطلب
” فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحات :۲۱۷ چکیده: مسأله بروز
خسارات و نحوه جبران آن از دیرباز بشریت را به فکر این انداخت تا نسبت به ایجاد
منبع تامین کننده خسارات به خصوص در مواردیکه با تنگدستی و ناتوانی یا مجهول بودن
و …
حقوق – ادمین فایل
– ذخیره شده
دانلود مقاله بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام. دانلود مقاله بروز خسارت و نحوه
جبران آن در حقوق اسلام چکیده:مسأله بروز خسارات و نحوه جبران آن از دیرباز بشریت را
به فکر این انداخت تا نسبت به ایجاد منبع تامین کننده خسارات به خصوص در مواردیکه
با تنگدستی و ناتوانی یا مجهول بودن و عدم دسترسی به عامل …
تأثیر کاهلى زیان دیده در جبران خسارت | معرفت
– ذخیره شده – مشابه
۱ ا کتبر ۲۰۱۱ … گاه اتفاق مى افتد که در کنار عامل حادثه زیانبار، شخص زیان دیده نیز در بروز حادثه و
ضرر دخالت دارد. …. مهم ترین اثر مسئولیت مدنى، الزام به جبران خسارات وارده بر
متضرر است، اما این الزام گاه به طور استثنایى از بین مى رود؛ چنان که در حقوق اسلام
بر اساس قاعده اقدام زیان وارده بر اثر تقصیر و اقدام خود متضرر، قابل جبران …
اشتباه قاضی و نحوه جبران خسارت
– ذخیره شده – مشابه
۱۴ فوریه ۲۰۱۶ … ازطرفی قضات نیز درمقام صدور رای واجرای آن،ازاشتباه مصون نیستند و مطابق قواعد
فوق الذکر ملزم به جبران خسارت وارده ناشی از صدورآرای اشتباه می‌باشند. … در قبال
این اعتبارات متعارضه، قوانین و مقررات نظامهای حقوقی مختلف از جمهوری اسلامی ایران
نظام خاصی را تقریر نموده تا عهده‌دار حمایت از قاضی در برابر اصحاب …
[PDF] ﺑﺸﺮی ﻋﻠﻢ ﻧﻘﺺ از ﻧﺎﺷﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻓﻘﻬﯽ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺑﺮرﺳﯽ – مطالعات حقوقی – دانشگاه …
– ذخیره شده
اﺳﻼم. و. ﺑﺎ. ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ. ﺟﺪﯾﺪی. از. ﻗﻮاﻋﺪ. ﻓﻘﻬﯽ. ای. ﻫﻤﭽﻮن. ﻗﻮاﻋﺪ. ﻏﺮور،. ﻏﻨﻢ. و. ﻏﺮم،. ﻻﺿﺮر …و. راه. ﺣﻞ.
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ. ﺑﺮای. ﺟﺒﺮان. زﯾﺎن. اراﺋﻪ. ﮔﺮدد،. ﺗﺎ. ﻫﻢ. ﺧﺴﺎرت. ﺟﺒﺮان. ﺷﻮد. و. ﻫﻢ. ﺻﺎﺣﺒﺎن. *. داﻧﺸﯿﺎر ﺣﻘﻮق
ﺧﺼﻮﺻﯽ، …. ی ﺣﻘﻮﻗﯽ اﮐﺜﺮ. ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﻧﻘﺺ ﻋﻠﻢ را از ﻋﻠﻞ راﻓﻌﯿﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ. ﯽﻣ. داﻧﺴﺘﻨﺪ. ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ
ﺑﺎﻋﺚ. ﯽﻣ. ﺷﺪ. ﺧﺴﺎرت. ﯾز. دﺎن. ﯾ. ﺪﮔﺎن. ﺟﺒﺮان ﻧﺸﺪه ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ، اﯾﻦ اﻣﺮ و ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرات ﻓﺮاوان. ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ. ﯿﭘ.
ﺶ. ﻨﯿﺑ.
دانلود کار پژوهشی در مورد بروز خسارت و نحوه ی جبران آن در حقوق اسلام …
– ذخیره شده
۲ روز پیش … مسأله بروز خسارات و نحوه جبران آن از دیرباز بشریت را به فکر این انداخت تا نسبت
به ایجاد منبع تامین کننده خسارات به خصوص در مواردیکه با تنگدستی و ناتوانی یا
مجهول بودن و عدم دسترسی به عامل ورود زیان اقدام نمایند و از طریق گسترش فکر تعاون
و همیاری بین مردم و دخالت دولت ها در پرداخت و جبران ضرر و زیان از …
کتابخانه: اشتباه قاضی و نحوه جبران خسارت – موسسه خانه حقوق آریا
– ذخیره شده – مشابه
۱۷ آگوست ۲۰۱۲ … اشتباه قاضی و نحوه جبران خسارت. … در اسلام اولین قاضی پیامبر(ص) بوده که احادیث
و روایات بسیاری در طریقه قضاوت ایشان آورده شده است. قرآن کریم در … لذا قضاوت به
رغم تصور عامه شغل نیست بلکه ولایتی است بر مردم و به همین سبب هم در اسلام از
شرایط نصب قاضی و آداب القضاء بسیار سخن گفته شده است.
اشتباه قاضی و نحوه جبران خسارت – سایت حقوقی محمد حسنی
– ذخیره شده
۷ سپتامبر ۲۰۱۲ … از طرفی قضات نیز در مقام صدور رأی و اجرای آن، از اشتباه مصون نیستند و مطابق قواعد
فوق الذکر ملزم به جبران خسارت وارده ناشی از صدور آرای اشتباه می باشند. … اصول
پذیرفته شده در آیین دادرسی اسلام از جمله اصل وحدت قاضی و اصل قطعیت احکام صادره
توسط قاضی، به دلیل قرار دادن شرایط شاقی است که اسلام برای …
اشتباه قاضی و نحوه جبران خسارت | رسا گستر
– ذخیره شده – مشابه
مطابق قواعد فقهی «لا ضرر» و «تسبیب»‌هر کس مسوول جبران خسارات وارده بر دیگری
ناشی از عمل خود می‌باشد. این قواعد فقهی در سیستم حقوقی جهان مورد پذیرش قرار
گرفته است. از طرفی قضات نیز در مقام صدور رای و اجرای آن، از اشتباه مصون نیستند
و مطابق قواعد فوق الذکر ملزم به جبران خسارت وارده ناشی از صدور آرای اشتباه می‌باشند
.
مسئولیت مدنی دولت در زمان بلایای طبیعی – همشهری استان ها | چاپ
– ذخیره شده – مشابه
۱۲ آگوست ۲۰۱۴ … سیل سال‌های گذشته و جاری در برخی مناطق گیلان مانند رودسر این انتظار را ایجاد کرده
بود که مسئول اصلی رفع مشکلات مردم دولت است و در عین حال، دولت باید در حد ممکن با
ایجاد تمهیداتی از بروز سیل جلوگیری کرده و یا در مقام جبران خسارات وارده به اشخاص
حقیقی و حقوقی برآید. در باره مسئولیت مدنی دولت در زمان بروز …
بایگانی‌ها علوم سیاسی – پروژه فوریو – پروژه فوریو – پروژه | مقاله

دانلود پروژه بررسی نحوه جبران خسارت در حقوق اسلام پایان نامه جهت اخذ درجه
کارشناسی عنوان کامل: بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام دسته: حقوق و علوم
سیاسی فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: ۱۸۹ فهرست مطالب
چکیده: مقدمه: فصل اول : کلیات مبانی و مفاهیم … ادامه نوشته » …
وکالت آنلاین – بررسی خسارت معنوی در حقوق موضوعه ایران
– ذخیره شده – مشابه
در حقوق موضوعه ایران (همانطور که در ادامه خواهیم گفت)، جبران خسارت معنوی مورد اشاره
قرار گرفته است. اما با این وجود، هنوز شرعی بودن یا نبودن مطالبه چنین خسارتی و
همچنین نحوه جبران آن مورد اختلاف است. این در حالی است که ضرر و زیان معنوی ناشی از
جرم، بخش مهمی از ضرر و زیان‌های وارده به اشخاص در اثر جرم را تشکیل می‌دهد. در این مقاله
بر …
[PDF] خطای پزشک و تأثیر آن در مسؤولیت پزشکان
– ذخیره شده – مشابه
٢٢. روش ﺑﺮرﺳﻲ. ﻻزﻣﻪ. ی ﺗﺪوﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎری ﻛﺎر ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در ﺣﻮزه. ی. ﻓﻘﻪ، ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺣﻘﻮق ﺑﻮ .د
. ﭘﺲ از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﻳﺨﻲ،. ﻓﻘﻬﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ اﺳﻼم و اﻳﺮان در ﻣﺪت ﭘﺎﻧﺰده. ﻣﺎه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ی
اوﻟﻴﻪ …. ﻛﻪ در ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮی ﻫﺪف از ﻣﺠﺎزات ﻣﺠﺮم ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت. وارده ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ و اﺻﻼح
ﺷﺨﺺ ﻣﺠﺮم اﺳﺖ . ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ. ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺤﻮل ﺣﻘﻮق ﺟﺰا ﻧﻴﺰ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺒ. ﺮان ﺧﺴﺎرت را رﻓﺘﻪ. رﻓﺘﻪ. ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻣﺠﺎزات
ﻣﻲ.
مقاله تقسیم خسارت در فرض اجتماع سبب و مباشر – نشر عدالت
– ذخیره شده – مشابه
۲۶ سپتامبر ۲۰۱۵ … «مقاله تقسیم خسارت در فرض اجتماع سبب و مباشر». نویسنده: مهدی رحمانی منشادی.
چکیده: یکی از موضوعات مطروحه در فقه اسلامی و حقوق موضوعه کشورها اجتماع دو یا چند
عامل در ورود خسارت است. این بحث در فقه اسلام تحت عنوان تزاحم موجبات ضمان مطرح شده
و تحت این عنوان از اجتماع سبب و مباشر و اجتماع اسباب سخن به میان …
مشاور خانواده و مشاور حقوقی – روش های جبران خسارات ناشی از جرم در حقوق …
– ذخیره شده – مشابه
دیه به عنوان یکی از نهادهای حقوقی مورد پذیرش اسلام، از لحاظ حقوقی واجد چه ماهیّتی است
؟ آیا ماهیّت این نهاد، مدنی است که به منظور جبران خسارتها و زیانهایی که در نتیجه عمل
مرتکب به بزه‌دیده یا اولیای او وارد شده، پرداخت می‌شود یا ماهیّتی جزایی دارد تا در زمره
مجازاتها قرار گیرد و به عنوان کیفری بر مرتکب برای تنبّه و احساس درد و رنج وی
اعمال …
[PDF] ﺧﺴﺎرت ﻣﻌﻨﻮی در ﻃﻼق ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻮء رﻓﺘﺎر ﺟﺒﺮان ﻣﺎﻟﯽ
– ذخیره شده – مشابه
۱۸ ا کتبر ۲۰۱۰ … ﺟﺒﺮان ﻣﺎﻟﯽ. ﺧﺴﺎرت ﻣﻌﻨﻮی در ﻃﻼق ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻮء رﻓﺘﺎر. ۱٫ ﻫﻤﺎ داو. و. دی. ۲٫ ﭼﮑﯿﺪه. ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻧﺎروا.
ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری آن را از ﻣﺼﺎدﯾﻖ روﺷﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮق ﻓﻄﺮی داﻧﺴـﺘﻪ. اﻧـﺪ . در. ﻫﻤﻪ ﻧﻈﺎم. ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻮرد … در ﺻﺪد
ﺑﺮرﺳﯽ اﺷﮑﺎل اﯾﻦ ﺧﺴـﺎرت، اﻣﮑـﺎن و. ﻧﺤﻮه ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ آن،. راه. ﻫﺎی. ﺟ. ﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻣﻌﻨﻮی و. دﺷﻮاری. ﻫـﺎی.
ارزﯾـﺎﺑﯽ و ﺟﺒـﺮان و ﻃـﺮح. دﻋﻮی ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ آن در ﻃﻼ. ق ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻮء رﻓﺘﺎر اﺳﺖ و ﻧﻬﺎﯾﺘ.
جبران خسارات از باب تسبیب | وکیل سلام
– ذخیره شده
۳۰ ژوئن ۲۰۱۷ … لزوم جبران خسارات هیچ گاه در فقه اسلام و حقوق ایران مورد تردید نبوده است.در این مقاله
موارد زیر را بررسی می کنیم. الف: جبران خسارت در فقه اسلام. ب: جبران خسارت در حقوق
ایران. ۱- جبران خسارات در فقه اسلام. جبران خسارات در اسلام از جهت لزوم جبران خسارات
چه مادی و چه جانی یک اصل و مبنا می باشد و در این خصوص احادیث و …
معاونت فرهنگی قوه قضائیه – حقوق ورزش و حوادث ناشی از آن
– ذخیره شده – مشابه
۲۱ مه ۲۰۱۶ … با این توصیف چنانچه بازیکن به روشی بر خلاف مقررات بازی رفتار کند، قابل
تعقیب بوده و مسئول جبران خسارت وارده به طرف مقابل است. الف- حقوق ورزش … آیات و
روایات متعددی در اسلام راجع به ورزش موجود است به موازات این منابع فقها در باب
مسئولیت های حقوقی ناشی از حوادث ورزشی نظرات مستحکمی را مطرح نموده اند و …
چگونه خسارت وارده در بلایای طبیعی را مطالبه کنیم؟ – باشگاه خبرنگاران
– ذخیره شده – مشابه
۲۵ جولای ۲۰۱۴ … با توجه به این که تلفات انسانی و خسارت‌های مالی ناشی از بلایای طبیعی در کشور در
حال افزایش است، همین مساله باعث می‌شود این سئوال در اذهان پر رنگ باشد که «در صورت
بروز حوادث، مسئولیت جبران خسارت‌های ناشی از آن با کیست؟» سئوالی که در ادامه به آن
پاسخ می‌دهیم.
پایان نامه بررسی نحوه جبران خسارت در حقوق اسلام | FOXING!
– ذخیره شده
۳۱ مه ۲۰۱۷ … پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق
اسلام دسته: حقوق و علوم سیاسی فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات
پروژه:
کتابفروشی فردا – خسارت معنوی در حقوق اسلام، ایران و نظامهای حقوقی …
– ذخیره شده – مشابه
در گستره مطالعه عمیق تطبیقی با بهره‌گیری از عوامل پویایی فقه مانند عقل مستقل،
بناء عقلا و قاعده لاضرر است که مسئولیت مدنی ناشی از ایراد خسارت معنوی و روشهای
جبران آن در حقوق اسلام و ایران اثبات می‌شود در این نوشتار سعی شده است با تتبع در
منابع حقوقی نظامهای حقوقی معاصر و منابع فقهی و بکارگیری روش تحقیق کتابخانه‌ای
و …
دو فصلنامه حقوق تطبیقی (نامه مفید)، – Magiran
– ذخیره شده
این مجله از شماره ۱۰۱ از مجله نامه مفید تفکیک شده است. دو فصلنامه حقوق تطبیقی (نامه
مفید) دوفصلنامه دارای رتبه علمی – پژوهشی (علوم انسانی) به زبان فارسی، انگلیسی
سال سیزدهم، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۶ …
[PDF] ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻘﻬﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی در ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﻪ
– ذخیره شده
ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل. ۱۳۱۶٫ ، ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻘﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﯾﮏ ﻃﺮف ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در ازای ﭘﺮداﺧﺖ
وﺟﻪ ﯾﺎ. وﺟﻮﻫﯽ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ در ﺻﻮرت وﻗ. ﻮع ﯾﺎ ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ ، ﺧﺴﺎرت وارده ﺑﺮ او را ﺟﺒﺮان ﻧﻤﻮده ﯾﺎ وﺟﻪ
ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﭙﺮدازد. ﻣﺘﻌﻬﺪ را. ” ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ. ” ، ﻃﺮف ﺗﻌﻬﺪ را. ” ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬار. ” ، وﺟﻬﯽ را ﮐﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬار ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﻣﯽ
ﭘﺮدازد. ” ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ. ” و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ. ﺑﯿﻤﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ” ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﻤﻪ. ” ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ. ﺑﺮﺧﯽ ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻘﻬﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی در
ﺣﻘﻮق ﺑ.
[PDF] 514 K – مجله حقوقی دادگستری
– ذخیره شده – مشابه
ﻧﻈﺮ از ﺗﻘﺼﯿﺮ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﯾﺎ اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ در ﺑﺮوز اﺷﺘﺒﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ، ﺑﺎ. ﺟﺒﺮان ﻓﻮری زﯾﺎن. ﻫﺎی وارد از
ﺧﺰاﻧـﮥ ﻋﻤـﻮﻣﯽ، ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ دوﻟـﺖ در ﺟﺒـﺮان. ﺧﺴﺎرات زﯾﺎن. دﯾﺪﮔﺎن ﺑﻪ رﺳ. ﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و در ﻋﻮض، اﺧﺘﯿﺎر
ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﺑـﻪ. اﻓﺮاد ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﻘﺼﺮ، ﭘﺲ از ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت، ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻣﺤﻮل ﮔﺮدد. اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ. ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻫﯿﭻ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﯽ ﻧـﺪارد؛ زﯾـﺮا ﺿـﺎﻣﻦ ﺑـﻮدن. ﻗﺎﺿﯽ ﻣﻘﺼﺮ ﮐﻪ در اﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﯾﮑﻢ
ذﮐﺮ …
نظریۀ تقلیل خسارت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (۱۹۸۰ وین) و …
– ذخیره شده – مشابه
در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی قاعدۀ تقلیل خسارت در کنوانسیون بیع
بینالمللی کالا (۱۹۸۰ وین) و حقوق ایران میپردازد. کلید واژهها: خسارت، نقض قرارداد،
تقلیل خسارت، کنوانسیون وین، حقوق ایران. ۱٫ مقدمه. در یک دعوای مسئولیت مدنی، اعم
از قهری یا قراردادی، هدف اصلی این است که هیچ زیانی، جبران نشده باقی نماند و تا حد
الامکان …
[PDF] ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ راﻧﻨﺪه ﺑﺪون ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ راﻧﻨﺪﮔﻲ
– ذخیره شده
۴ فوریه ۲۰۱۰ … و ﻣﺴﺌﻮﻟ. ﺖﻴ. ﻣـﺪﻧ. ﻲ. راﻧﻨـﺪه. ﺑـﺪون. ﮔﻮ. ﻴاﻫ. ﻨﺎﻣـﻪ. در ﻫﻨﮕـﺎم. ﺑﺮوز ﺧﺴﺎر. ت. ﻫﺎی. ﺟﺎﻧ. ﻲ. و ﻣﺎﻟ. ،ﻲ. ﻴﻴﺗﺒ. ،ﻦ.
روﺷﻦ و ﺷﻔﺎف ﮔﺮدد. واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪی. : ﮔﻮاﻫ. ﻴ. ﻨﺎﻣﻪ،. راﻧﻨـﺪه. ﺑـﺪون. ﮔﻮاﻫ. ﻴ. ﻨﺎﻣـﻪ. ،. ﺣـﻮادث را. ﻧﻨـﺪﮔ. ،ﻲ.
ﺟﺒـﺮان ﺧﺴـﺎرت،. ﺗﻘﺼ. ﺮ،ﻴ. ﻧﻈﺮ. ﻪﻳ. ﺧﻄﺮ . * اﺳﺘﺎد. ﺎرﻳ. داﻧﺸﻜﺪه ﺣﻘﻮق و ﻋﻠﻮم ﺳ. ﺎﺳﻴ. ﻲ. داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان. (
safarimohsen@ut.ac.ir. ). **. ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻ. ﻲ. داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان. ﭘﺮد.
بازار فایل | دانلود Categories حقوق
– ذخیره شده
دانلود Categories حقوق. … آرشیو » دانلود Categories » حقوق. DOC. ابراء و آثار و
احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران. چکیده تحقیق ۵ مقدمه ۷ فصل اول ۸ ۱-۱- بیان
موضوع ۸ ۴- تعریف چند اصطلاح ۱۵ ۴-۱- تعریف اصطلاحی دین ۱۵ … بروز خسارت و نحوه
جبران آن در حقوق اسلام. بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلامچکیده: ۲ چکیده: ۳
مقدمه: ۴ …
تکافل – ویکی فقه
– ذخیره شده – مشابه
تکافل با بیمه مرسوم (بیمه‌های بازرگانی متداول) از نظر جبران زیانهای مالی مشابهت
دارد، ولی چون تعدادی از محققان اسلامی بیمه مرسوم را با شریعت ناسازگار و آن را دارای
…. در موضوع مورد توافق حاصل نشود، بیمه‌شونده به لحاظ حقوقی نمی‌تواند حق بیمه را
پس بگیرد، اما در صورت بروز خسارت، بیمه‌کننده ملزم به جبران خسارت بیمه‌شونده
است.
علوم سیاسی – پایان نامه،پروژه،کارآموزی
– ذخیره شده
عنوان کامل: بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام … برچسب ها : پروژه بررسی
نحوه جبران خسارت در حقوق اسلام,دانلود پروژه جبران خسارت در حقوق اسلام,پایان نامه
نحوه جبران خسارت در حقوق اسلام,دانلود پروژه جبران خسارت مسلمان,دانلود پروژه حقوق,
دانلود پروژه آماده حقوق,پروژه حقوق,دانلود پایان نامه حقوق,دانلود پروژه علوم سیاسی,
دانلود پروژه …
[PDF] اصل مقاله (۷۲۳ K) – سامانه نشر مجلات علمی دانشگاه تهران
– ذخیره شده
انتقال الکترونیکی غیر مجاز، انتقال الکترونیکی معتبر، جبران خسارت، ضمان،
مسئولیت مدنی. * نویسنده مسئول: … در حقوق ایران، قانون تجارت الکترونیکی در بند
ب ماده ۲، اصل ساز را شخصی. دانسته که «منشأ اصلی داده پیام است و ….. در حقوق اسلام
نیز جبران خسارت زیاندیده بیش از مکافات دادن عامل مورد توجه. است. قانونگذار هیچ
ضرری …
مرکز پژوهشها – قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون …
– ذخیره شده – مشابه
ط – هزینه‌های مربوط به حمل (‌کرایه حمل، هزینه‌های تکمیلی، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و
سایر هزینه‌هایی که از زمان … ۱- فرستنده مسئول جبران تمام هزینه‌ها، خسارات و صدماتی
خواهد بود که در نتیجه نادرستی یا کافی نبودن مشخصات ….. کنوانسیون بروز نماید و
طرفهای مربوط نتوانند آن را از راه گفتگو‌یا راه دیگری حل نمایند ممکن است با تقاضای

مقاله مفهوم دیه جبران خسارت – کتافایل
– ذخیره شده
۲۴ سپتامبر ۲۰۱۷ … ب) جبران خسارت گفتار دوم: ماهیت ترکیبی (خاص) دیه گفتار سوم: انعکاس ماهیت
حقوقی دیه در آرای قضایی ایران مبحث چهارم: خسارات زاید بر دیه فصل سوم: مسئول … و
مناطق اطراف مفاهیم و اعتقادات و مبانی حقوق اسلام کم‌کم در جوامع اطراف گسترش و رشد و
اشاعه یافت و آنها یگانه راه سعادت خود را در اجرای احکام دین اسلام می‌دیدند.
حقوق و تکالیف کارگران و کارفرمایان در مقابل یکدیگر چیست؟ – تابناک
– ذخیره شده
۲۱ فوریه ۲۰۱۷ … قانون کار ایران که به عنوان مهمترین قانون در ارتباط با نحوه فعالیت کارگران و
کارفرمایان در سال ۱۳۶۹ تدوین شده در مواد متعدد به وظایف، حقوق و تکالیف … گاه اهمال
یا تقصیر کارگر موجب بروز حادثه یا از بین رفتن یا آسیب دیدن یکی از آلات و
افزار کار یا خرابی محصول شود، کارفرما حق دارد جبران خسارت وارده را از طریق …
حقوق و علوم قضایی | کلیک – مرجع دانلود پایان نامه و مقاله
– ذخیره شده
حقوق و علوم قضایی. نمایش یک نتیجه. دانلود پایان نامه و مقاله رشته ی حقوق … دانلود
مقاله : عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده: اصلاح تدریجی نظام عدالت کیفری یا تغییر
الگو؟ دانلود مقاله : عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده: اصلاح تدریجی نظام عدالت … دانلود
پایان نامه : بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام. دانلود پایان نامه : بروز خسارت و
نحوه …
خسارت تاخیر تأدیه در قانون و فقه – گروه وکلای یاسا
– ذخیره شده
۱۱ سپتامبر ۲۰۱۷ … مثلا اگر کسی مبلغی پول متعلق به دیگری را غصب کند، مسئول جبران خسارت ناشی
از غصب و تاخیر تادیه آن خواهد بود و هرگز نمی توان این جبران خسارت را ربا … آن در
سررسید، لاوصول باقی می‌ماند و ماده‌ای در قانون مدنی در مورد نحوه چگونگی وصول این
مطالبات و جریمه تأخیر ناشی از تخلف مشتریان بدحساب وجود نداشت.
[PDF] اصل مقاله (۱۰۰۲۹ K) – فصلنامه جغرافیا ( برنامه ریزی منطقه ای)
– ذخیره شده
اسلام در کلیه شؤون و روابط انسانی اعم از روابط الهی و بشری بلکه حتی در پیوندهای
انسان با حیوانات و دیگر اشیاء دخالت. کرده و برای همه … می توان از محیط زیست به عمل
آورد بحث مسوولیت کیفری خسارت زیست محیطی در فقه و حقوق کیفری است ….
مسئولیت مدنی می تواند جبران خسارت را مبتنی بر هریک از دو نوع مسئولیت مطالبه
کند.
جبران خسارت معنوی در فقه و حقوق – انجمن علمی پژوهشی فقه و حقوق قضایی
– ذخیره شده – مشابه
۱۸ دسامبر ۲۰۱۰ … و این نوشته در دو فصل تنظیم شده است فصل اول در مورد لزوم جبران خسارت و فصل دوم
در مورد روش جبران خسارت بحث می کند. …. با توجه به نظریات نقل شده از فقها به این
نتتیجه می رسیم که معنای حدیث لا ضرر ان است که ضرر در اسلام مشروعیت ندارد ولی
عدم مشروعیت هم شامل مرحله قانون گزاری می شودو هم شامل اجرای قانون و هم …
مقالات :: شبه جرم از منظر حقوق کیفری ایران
– ذخیره شده – مشابه
درحقوق کشورما به استثنای مواردی که قانونگذار برای فاعل مسولیت کیفری قائل
گردیده ،بطورکلی مبنای اصلی ایجادمسئولیت در جبران خسارات, قانون مسولیت مدنی
…. خود هستید ونسبت به آنهابازخواست می شوید) )) مسئولیت انسان بیشتر از باب
اخلاقی می باشد ودرحقوق اسلام، مسئولیت حقوقی، در معنای کلمه ی ضمان به کار رفته
است.
انتخاب موضوع برای کار تحقیقی ۱ و ۲ برای دانشجویان رشته حقوق
– ذخیره شده – مشابه
۲۲ آوریل ۲۰۱۷ … دانلود پروژه کار تحقیقی بررسی حقوقی اشتباه قاضی ومسولیت ناشی ازآن اشتباه
قاضی و نحوه جبران خسارت ( جدید ) … دانلود کار تحقیقی با موضوع : بررسی تطبیقی
حمایت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل معاصر ۳۳ صفحه … دانلود کار تحقیقی
با موضوع : اسناد بین‌المللی حقوق بشر از دیدگاه اسلام ۲۶ صفحه.
حقوقی – مسئولیت مدنی معماران
– ذخیره شده – مشابه
از طرف دیگر، بیشتر فقها و قانون مدنی ایران خسارت بدنی را که در حقوق اسلام از
طریق دیه و ارش جبران می شود، جزو مباحث مربوط به ضمان قهری قلمداد ننموده اند. … نحوه ی
رفتار افراد با یکدیگر از لحاظ فلسفه اهمیت بسزایی دارد و در مسئولیت مدنی بیش
از هر جای دیگر حقوق این پرسش مطرح می شود که: افراد چگونه باید با یکدیگر رفتار

راههای جبران خسارت معنوی درحقوق ایران | پرشین بلاگ – وبلاگ حقوقی …
– ذخیره شده – مشابه
تعریف خسارت معنوی درترمینولوژی حقوق، خسارت معنوی چنین تعریف شده است (
۰ضرری که متوجه حیثیت وشرافت وآبروی شخص یابستگان او(که بالنتیجه متوجه
اوشده باشد) گردد)) ۱ تعاریف … علی رغم ذکربرخی مصادیق مهم خسارات معنوی درقانون
مدنی، این ایراد وارد است که این نقانون به نحوه رفع این خسارات پرداخته است ونه به
جبران آن.
تکافل – دانشنامه جهان اسلام
– ذخیره شده – مشابه
د) درمورد بیمه‌ عمومی‌، بیمه‌کننده‌ و بیمه‌شونده‌ باید درک‌ کنند که‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ به‌
عنوان‌ «تبرّع‌» است‌ و در صورتی‌که‌ هیچ‌ زیانی‌، در موضوع‌ مورد توافق‌ حاصل‌ نشود،
بیمه‌شونده‌به‌ لحاظ‌ حقوقی‌ نمی‌تواند حق‌ بیمه‌ را پس‌ بگیرد، اما درصورت‌ بروز خسارت‌،
بیمه‌کننده‌ ملزم‌ به‌ جبران‌ خسارت‌ بیمه‌شونده‌ است‌. ه ) در تکافل‌، طرفین‌ برای‌ امضای‌
قرارداد باید …
تقصیر زیاندیده – Ghavanin.com : Iran Law Database Leading and …
– ذخیره شده – مشابه
به منظور شناخت صحیح چگونگی تأثیر تقصیر زیاندیده بر مسئولیت جبران
خسارات ابتدا باید پیشینه تاریخی موضوع را به طور جداگانه در حقوق روم و نظامهای
حقوق نوشته ، نظامهای کامن لا و بالاخره نظام حقوقی اسلام بررسی نمود و سپس با مرور
اجمالی نظریات مطروحه پیرامون رابطه سببیت ، قاعده را از لحاظ مبنایی مورد مطالعه قرار
داد . ۲٫
بیت المال و حقّ الناس – بهجت
– ذخیره شده – مشابه
خواهشمندم نظر اسلام را در این مورد بیان فرمایید؟ ج. اگر برگرداندن آن … اگر بخواهد
جبران خسارت کند، آیا باید قیمت روز خسارت را محاسبه کند یا قیمت روز جبران خسارت
را محاسبه نماید؟ ج. جانب احتیاط را … اتومبیلى پس از خروج از خیابان فرعى در محلّ
تقاطع (فرعى به اصلى) به دلیل موجّه ى مثل رسیدن مانع یا بروز نقص فنّى متوقّف
مى شود.
دیوان بین المللی دادگستری و حق جبران خسارات بزهدیدگان ناشی از …
– ذخیره شده – مشابه
[۳] باتوجه به اینکه دیوان نظر خود را به صورت مبهم و ناقص بیان کرد، نحوه تحقق
بخشیدن به این حقوق با ابهام بیشتری مواجه شده است. الف) مبانی مربوط به حق ترمیم
بزهدیدگان بر اساس حقوق مشترک مربوط به مسؤولیت بین المللی دولتها. این حق از دو
منظر مورد توجه قرار گرفته است: از یکسو، دیوان، بر اساس نظام جبران خسارات
قربانیان در …
تخصصی حقوق و فقه – اشتباه قاضی و نحوه جبران خسارت(لیلا اسدی …
– ذخیره شده – مشابه
۲۸ ژانویه ۲۰۰۷ … تخصصی حقوق و فقه – اشتباه قاضی و نحوه جبران خسارت(لیلا اسدی- قاضی اجرای
احکام) – جهت دسترسی سریعتر به مطلب مورد نظر از موتور جستجوی پایین وبلاگ … لذا
قضاوت به رغم تصور عامه شغل نیست بلکه ولایتی است بر مردم و به همین سبب هم در
اسلام از شرایط نصب قاضی و آداب القضاء بسیار سخن گفته شده است.
مسئولیت مدنی دولت – حقوق – پرشین بلاگ
– ذخیره شده – مشابه
و بطور کلی آنچه از مبانی مسئولیت در حقوق اسلام استنباط می‌شود آنست که، هیچ
زیانی نباید بدون جبران باقی بماند. همینکه زیان وارد شده ناروا و قابل انتساب به فعل
زیانبار شخصی باشد، از نظر فقه اسلامی، آن شخص مسئول جبران خسارت وارده به زیان
دیده می‌باشد. در این فرمول کلی فرقی نمی‌کند که عامل زیان، شخص حقیقی باشد یا
حقوقی؛ …
از جبران خسارت ناشی از جرم علیه کودک تا نحوه ترمیم خسارات – بخش دوم …
– ذخیره شده
۷ ژانویه ۲۰۱۸ … خسارت روانی یا آسیب روانی. آسیب روانی نوعی نارسایی و یا اختلال و به عبارت دیگر
گونه ای از بیماری است که در روان فرد پدید می آید و معیار عینی دارد و خود را در قالب
رفتارهای سوء متعدد، از سوی بزه دیده ای که متحمل خسارت گردیده و از درون دچار اذیت و
آزار می باشد، بروز می دهد. مرز میان آسیب های روانی و درد و رنج عاطفی و …
[PDF] ﻗﻠﻤﺮو ﺿﻤﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﯿﺐ ﮐﺎﻻ و ﻧﻘﺺ اﻃﻼع رﺳ – مطالعات فقه و حقوق اسلامی
– ذخیره شده – مشابه
۱۷ دسامبر ۲۰۱۱ … ﭼﮑﯿﺪه. در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺿﻤﺎن ﻋﯿﺐ ﮐﺎﻻ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ. ی ﻗﺮاردادی ﺑـﻮد؛. اﻣـﺮوزه ﺑـﺎ ﺗﻮﻟﯿـﺪ. ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﭘﯿ. ﭽﯿﺪه
در ﻣﻘﯿﺎس وﺳﯿﻊ،. ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﯿﻮب ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐـﺎﻻ و ﻋـﺪم. اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ در ﻧﺤﻮه ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺘﻔﺎده و
ﻫﺸﺪار از ﺧﻄﺮات،. ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺣﻮادث ﻧـﺎﮔﻮار. و ﺧﺴﺎرات ﻓﺮاوان. ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﺼﺮف. ﮐﻨﻨﺪه، ﺑﻠﮑﻪ ﺑـﺮ اﻓـﺮادی
ﮐـﻪ ﻫـﯿﭻ اﺳـﺘﻔﺎده. ای از ﮐـﺎﻻ. ﻧﺪاﺷﺘﻪ. اﻧﺪ، ﻣﯽ. ﺷﻮد و آن ﭼﻪ در ﻗﺎﻧﻮ. ن ﺣﻤﺎﯾـﺖ از …
بازپرس حقدوست – بررسی خسارت معنوی در حقوق موضوعه
– ذخیره شده – مشابه
عقلا در مواقع بروز خسارت، اعم از خسارت‌های مالی و صدمات بدنی، عامل آن را نسبت به
جبران متعارف خسارت وارد شده، ضامن می‌دانند و ما می‌دانیم که شارع مقدس، این بنای عقلا
را در خسارات مادی بی‌هیچ تغییری مورد پذیرش قرار داده است و عامل خسارت را در برابر
خسارت وارد شده، ضامن مثل یا قیمت دانسته است. اما در مورد این که شارع، بنای عقلا را در

“حمایت های حقوقی از کارگران در حوادث ناشی از کار در حقوق داخلی و حقوق …
– ذخیره شده – مشابه
۱۴ نوامبر ۲۰۱۵ … هدف اصلی در تدوین مقاولهنامه حمایت از کارگران و افراد تحت تکفل آنها در صورت بروز
حوادث ناشی از کار میباشد که در این صورت باید مزایا و امتیازات متعلق به کارگر
بدون هیچ تبعیضی به کارگر یا خانواده تحویل گردد. در ایران در خصوص جبران خسارت
حوادث ناشی از کار، هیأت دولت آییننامهای را به عنوان آییننامه نرخ و مأخذ …
مسئولیت قانونی دولت – مرکز آموزش مدیریت دولتی
– ذخیره شده
«اصولاً در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد و در مقام ترمیم
خسارتی باشد که به دیگری وارد آمده است ،گفته می شود در برابر او مسئولیت مدنی دارد.
» از حیث محتوا مسئولیت مدنی خود به دو … به عنوان نمونه تکامل یافته تر و مترقی تر
از این نحوه جبران خسارات باید به حقوق سوئد اشاره کنیم. در این کشور قربانی از جرم
برای …
[PDF] 1392 ﯽ راﺑﻄﻪ ﺳﺒﺒﯿ ﺖ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣ
– ذخیره شده – مشابه
۱۰ مه ۲۰۱۶ … اﺟﺮای ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ و. ﺷﺪت آن ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ درﺟﻪ اﺧﻼﻟﯽ دارد ﮐﻪ در ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ. ﺷﻮد.
وﻟﯽ ﻣﺎﻫﯿﺖ. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﺻﺮﻓﺎً. « ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت. » اﺳﺖ، و ﺣﻘﻮق ﺷﺒﻪ. ﺟﺮم از اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺖ. ﺗﻌﺮﯾﻒ …. ﻟﯿﮑﻦ
ﻧﺤﻮه ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ را ﺑﯿﺎن ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ، ﮔﻮﯾﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ. ۱ . ﺧﻤﯿﻨﯽ، اﻣﺎم روح …. ﺟﻤﻊ دو
ﺳﺒﺐ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت و اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﯿﻦ. ﻋﻠﻤﺎی ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی …
وبلاگ تخصصی حقوق و فقه – حقوق محیط زیست
– ذخیره شده – مشابه
و نقل و انتقال و فروش مواد شیمیایی خطرناک اتخاذ نموده است، لکن هنوز نحوه جبران
خسارات عظیم وارده بر محیط زیست روشن نیست. …. کلی ناشی از : ۱- مجاورت املاک
واضرار به اشخاص ۲- ناشی از مصلحت حفظ نظم وتامین منافع عمومی است و در فقه اسلام
نیز محدودیت های حقوق واختیارات مالک ، در قواعد ; لاضرر وقاعده نفی عسروحرج بیان
شده است .
حقوق بین الملل عمومی علامه طباطبایی – حق دادخواهی و جبران خسارت …
– ذخیره شده – مشابه
مؤلف دیگری نیز در کتاب «حقوق بشر دوستانه در جنگ ایران و عراق» موضوع نقض
حقوق بشردوستانه در جریان مخاصمات مسلحانه بین ایران و عراق را مطالعه و بررسی و
موارد نقض را احصاء نموده است ولی به مسئله مسئولیت دولت عراق و شیوه‌های جبران
خسارت به‌ویژه نحوه جبران خسارت قربانیان آن نپرداخته است. سایر مؤلفین نیز به
مسئولیت دولت …
دانشگاه شاهد – کمیته اخلاق در پژوهش پزشکی
– ذخیره شده – مشابه
۶- درتحقیقات علوم پزشکی باید قبل از انجام تحقیق ، تمهیدات لازم (از قبیل امکانات
پیشگیری، تشخیصی، درمانی) فراهم گردد و درصورت بروز خسارت غیرمتعارف جبران
شود. ۷- نحوه ارائه گزارش یا اعلام نتیجه تحقیقات می باید متضمن رعایت حقوق مادی و
معنوی عناصر ذیربط ( آزمودنی، پژوهشگر، پژوهش و سازمان مربوطه) باشد. ۸- محقق باید

[PDF] ﮐﺪﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ آزﻣﻮدﻧﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ
– ذخیره شده
ﺗﺤﻘﯿﻖ را ﺑﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آزﻣﻮدﻧﯽ ارﺗﺒﺎط دارد ﺑﻪ وی ﺗﻔﻬـﯿﻢ ﻧﻤـﻮده و ﺑـﻪ ﺳـﻮاﻻت او ﭘﺎﺳـﺨﻬﺎی ﻗـﺎﻧﻊ. ﮐﻨﻨﺪه دﻫﺪ و
ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺬﮐﻮر را در رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ . -۶٫ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﺗﻤﻬﯿـﺪات
ﻻزم. (. از ﻗﺒﯿـﻞ اﻣﮑﺎﻧـﺎ. ت ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮی، ﺗﺸﺨﯿﺼـﯽ، درﻣـﺎﻧﯽ. ) ﻓـﺮاﻫﻢ ﮔـﺮدد و در. ﺻﻮرت. ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرت ﻏﯿﺮ
ﻣﺘﻌﺎرف، ﺟﺒﺮان ﺷﻮد . -۷٫ ﻧﺤﻮه اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﯾﺎ اﻋﻼم ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ. ﻣﺘﻀﻤﻦ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﻣـﺎدی و
ﻣﻌﻨـﻮی …
موسسه حقوقی موسم حق – موضوعات پیشنهادی برای پایان نامه مقطع …
– ذخیره شده – مشابه
۱۳٫ بررسی حکم موالید در فقه اسلامی و حقوق ایران ۱۴٫ مبانی نظام دادری کیفری اسلام و
ایران ۱۵٫ اقامه حدود در عصر کنونی از دیدگاه فقه مقارن و حقوق موضوعه ۱۶٫ تجزی در
تقلید ۱۷٫ بررسی تطبیقی فروش اموال موقوفه در فقه مقارن و حقوق موضوعه ۱۸٫
بررسی جبران خسارت مازاد بر دیه در فقه مقارن و حقوق موضوعه ۱۹٫ فلسفه قصاص در
اسلام و نقش …
بررسی مسئولیت مدنی قاضی با مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و …
– ذخیره شده
در حقوق اسلام نیز مصونیت قاضی پذیرفته شده است و اگر در اثر اشتباه قاضی
خسارتی به کسی وارد شود او را مسئول نمی‌دانند. صاحب جواهر در … آیا می‌توان با قیاس
مسئولیت دولت در قبال اشتباه قاضی با مسئولیت کارفرما در قبال کارگر در ماده ۱۲
قانون مسئولیت مدنی گفت دولت پس از جبران خسارت حق دارد به قاضی رجوع کند؟ بدون
تردید …
پاورپوینت درس دانش خانواده وجمعیت
– ذخیره شده
مقاله بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام · طرح توجیهی طرح اولیه تولید کیت
cng · فلسفه قیام امام حسین(ع) · تحقیق – تأثیرات جنبه‌های بدنی بر ابعاد روان
شناختی · پلان ساختمان ۲ طبقه، هر واحد ۱۲۰ متر · بررسی تاثیر ورزش بر سلامت روان
زنان دانشجوی ورزشکار و غیر ورزشکار · آنالیز یک لوله تحت فشار داخلی · خلاصه
کتاب …
صفحه اصلی – – اطفال
– ذخیره شده
حقوق بانکی و بانکداری اسلامی بانکداری در مفهومی که امروزه رواج دارد، در صدر اسلام
وجود نداشته است. … م.ا. مصوب ۱۳۹۲ مواد مربوط به قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲: ماده ۱۵۲- هر
کس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع از قبیل آتش سوزی، سیل، طوفان،
زلزله یا بیماری به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق

بررسی نظریه فرصت در قانون مدنی – نشرحقوقی عدلیه – پایگاه …
– ذخیره شده – مشابه
آیا فرصت از دست رفته قابل جبران است یاخیر؟اگر قابلیت جبران دارد در اینجا
دقیقا ضرر چیست؟حال قلمرو این مسولیت تا کجاست؟نحوه محاسبه میزان خسارات چگونه
تعیین می شود و با چه معیاری؟آیا پرداخت خسارات به زیان دیده از باب از دست دادن
فرصت باعث ظلم و مسولیت مضاعف به مقصر حادثه نیست؟کشور ما و دکترین حقوقی و
فقها آیا …
بانک موضوعات پایان نامه رشته فقه و حقوق- همه گرایشها – ایران پژوهان
– ذخیره شده – مشابه
گرایش حقوق کیفری و جرم شناسی : حقوق کیفری عمومی و اختصاصی، حقوق بشر، جرم
شناسی، عدالت کیفری و پلیس علمی، حقوق جزای بین الملل، آئین دادرسی، … خسارات
ناشی از صدمات بدنی و شیوه های جبران آنها در حقوق مسؤولیت مدنی ایران مطالعه
تطبیقی قوانین و مقررات … مطالعه تطبیقی نحوه ثبت ولادت در کشورهای ایران و …
بررسی و …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *