دانلود کامل بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

Published on Author adminLeave a comment

بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید ها ۹
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۵۶ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۳۲۳

بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

فروشنده فایل

کد کاربری ۲۵۳۴۱

کاربر

بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

چکیده

در این مجموعه تلاش بر آن بود تا ضمن یک بررسی اجمالی نخست عدم صلاحیت انسان برای وضع قوانین عام و جهان شمول بررسی شود با این بیان که:

ادیان الهی قائل هستند، تشریع و قانون گذاری باید از سوی کسی انجام بگیرد که آفرینش و تکوین از سوی او انجام گرفته است. البته ممکن است خداوند متعال به افراد محدودی و در قلمروهای محدودی، حق قانون گذاری را تفویض نماید، پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام از جمله آن افراد هستند. از آنجا که قواعد حقوقی اسلام مبتنی بر واقعیات هستند و این واقعیات واجد ابعاد گوناگون دنیوی و اخروی، مادی و معنوی و ثابت و متغیر می باشند. بدیهی است که واگذاری حق قانون گذاری به انسان در ابعاد آن جهانی و ثابت و جاوید به دلیل عدم اطلاع و علم بشر منطقی به نظر نمی‌رسد ولی از آنجا که موضوعات متحول و متغیر در طول زمان بوجود می آیند، وضع قوانین ثابت برای آن موضوعات متغیر امکان ندارد، اختیار وضع قانون در این موارد به انسان واگذار شده است تا متناسب با موضوع و در راستای فلسفه اصلی احکام الهی به وضع قانون مبادرت ورزد.

در خصوص قوانین جمهوری اسلامی ایران باید گفته شود که ‌آنها نیز برگرفته از فقه اسلامی است. در اصل چهارم قانون اساسی تصریح شده که کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزئی، مالی، اقتصادی،… باید براساس موازین اسلامی باشد.

بنابراین برای پذیرفتن هر قانون جدیدی (حتی در قالب پذیرش معاهده های بین‌المللی) باید آن قوانین جدید را بر موازین اسلامی عرضه کرده و در صورت تعارض با قواعد فقهی اسلامی به کناری گذاشته شوند.

(کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان) یک معاهده بین‌المللی است که سازمان ملل برای الحاق دولتها، آن پافشاری و اصرار زیادی کرده است.

در صورت الحاق دولتها به کنوانسیون، قوانین داخلی آنها تحت الشعاع قرار می‌گیرد و دولتها متعهد می شوند قوانین خود را تغییر دهند.

مهمترین بخش این نوشتار بررسی تطبیقی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با قوانین مدنی است برای انجام این مهم مواد کنوانسیون تشریح وتحلیل شد و مواد مندرج در آن با قوانین و مقررات حاکم بر کشورمان مقایسه شد تا از این رهگذر، قواعد مشابه، قواعد معارض و قواعد ترجیحی شناسایی شود. با بررسی مواد مشخص شد مهم ترین نکته ای که در کنوانسیون مورد عنایت قرار گرفته مسئله «تساوی حقوق زن و مرد» است. به این معنی که مصوبات کنوانسیون با پذیرش تفاوتهای طبیعی میان زن و مرد، بر عدم دخالت این تفاوتها در قانون گذاری تاکید کرده و تنها راه ایجاد رفاه آسایش، آزادی و کرامت انسانی برای زنان را تساوی حقوقی آنها با مردان می داند.

در حالیکه آنچه از نظر اسلام مطرح است عدالت است نه تساوی. زن و مرد بدلیل جنسیت متفاوتشان باید دارای حقوق متفاوت نیز باشند که آن حقوق متناسب با ویژگی‌های هر کدام وضع شده است.

علاوه بر مغایرت روح کلی حاکم بر کنوانسیون روح حاکم بر قوانین اسلامی (عدالت در حقوق نه تساوی حقوق) مغایرت در بعضی از مفاد کنوانسیون نیز ملاحظه می شود که بطور مفصل توضیح داده شد.

با عنایت به وجود مغایرت های مطروحه میان مفاد کنوانسیون و قوانین داخلی که ملهم از شرع مقدس است و بر طبق موازین و براساس اصول احکام اسلامی وضع شده، تصمیم گیری در مورد الحاق به کنوانسیون مزبور باید با دقتی هرچه تمامتر صورت گیرد. تذکر این نکته ضروری است که:

هرچند دولت ایران می تواند درهر معاهده بین‌المللی از «حق شرط» استفاده نماید اما بنا بر حقوق معاهدات و نیز مفاد همین کنوانسیون (ماده ۲۸) تنها شرطی معتبر است که مغایر با مفاد کنوانسیون نباشد.

وجود دو جنس در صحنه خلقت امری انکار ناپذیر است، همانطور که وجود ظلم مضاعف و تاریخی به یکی از این دو، یعنی زنان، حقیقتی غیر قابل تردید می باشد. این اسناد با پشتوانه حضور طیف عظیمی از زنان جهان خواستار آنند که به این واقعیتهای تلخ خاتمه دهند. از جمله این اسناد، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد (۱۹۷۹) است، که نگارنده در یک نگاه اجمالی آن را در ترازوی نقد گذاشته است.

به موجب منشور سازمان ملل متحد « تشویق و ترغیب دولتها به احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی بدون هر گونه تبعیض» از مهمترین اهداف این سازمان است. در این راستا، سازمان ملل اقدام به تدوین میثاق هایی نموده تا ضمن تفسیر اعلامیه حقوق بشر،‌تأمین آن را وظیفه دولتها قرار داده و به تعبیر بهتر،‌تأمین حقوق بشر را جهانی نماید.

در زمینه حقوق زن نیز پس از تلاش هایی چند سرانجام مجمع عمومی در ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ کنوانسیون رفع همه اشکال تبعبض علیه زنان را تصویب کرد. کنوانسیونی که حاصل سی سال کار «کنوانسیون مقام زن» است. از آن زمان تا کنون به اصرار و پافشاری سازمان ملل ، کشورهای بسیاری به این مقاوله نامه (کنوانسیون) ملحق شده اند. علیرغم تأکید دبیر کل سازمان ملل بر الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون ،‌بدلیل مغایرت موارد متعددی از آن با موازین شرعی و قوانین داخلی، تاکنون الحاق به آن عملی نشده و این مسئله در حال بررسی است.

نظرات متفاوتی که پیرامون این موضوع وجود دارد عبارتند از: الحاق مطلق، الحاق مشروط (با شرط کلی، با شرط جزئی و ذکر موارد مشروط همراه با اعلامیه تفسیری) و عدم الحاق.

با عنایت به مطالب فوق ، این بحث قابل طرح است که دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد این سند چه نظری دارد؟ آیا ضوابط و معیارهای مندرج در آن را می پذیرد؟ آیا قصد الحاق به کنوانسیون را دارد؟ آیا از نظر قانونی و شرعی که مبنای کلیه قوانین و مقررات اسلامی است مغایرتی وجود دارد؟ پذیرش یا عدم پذیرش کنوانسیون بر چه استدلالی مبتنی است؟ و…

هر چند کنوانسیون نیازمند ارزیابی همه جانبه ای از ابعاد مختلف فرهنگی ، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و … است اما برای پاسخ به سؤالات فوق ، ارزیابی حقوقی کنوانسیون ضروری به نظر می رسد.

در این نوشتار سعی شده است تا ضمن تحلیل مستدل و منطقی محتوای کنوانسیون،‌مطابقت آن با قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز انجام شود. از آنجا که قوانین مدنی جمهوری اسلامی ایران بر گرفته از نظر مشهور فقهای امامیه است در این رساله به تعارض مواد کنوانسیون با قوانین مدنی بسنده می شود.

این رساله دارای چهاربخش می باشد، بخش اول (کلیات) ۶ فصل دارد.

کلیاتی که به بحث مربوط می شود بطور مختصر عنوان کرده و در فصل چهارم مواد کنوانسیون بطور اجمال بررسی شده و در فصل پنجم شعار محوری کنوانسیون یا در واقع هدف اصلی کنوانسیون (تساوی زن و مرد) مورد نقد و بررسی قرار گرفته و دیدگاه اسلام نسبت به زن و جایگاه واقعی او بررسی شده است در بخش دوم مواد کنوانسیون ذکر شده و در مواردی که با قوانین مدنی در تعارض بوده بررسی تطبیقی به عمل آمده و آنجا که قوانین مدنی بر مواد کنوانسیون ارجحیت داشته نیز تذکر داده شده است.

در اثنای بررسی مواد کنوانسیون در برخی موارد کلیدی دیدگاه اسلام بطور مختصر بیان شده است مانند : اشتغال از منظر اسلام، حرمت تبرج، اهمیت خانواده و…

بخش سوم دارای سه فصل می باشد که در فصل اول حق شرط از منابع معتبر تعریف شده است.

در فصل دوم ، حق شرط در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بررسی شده و شروط ممکن نیز ذکر شده است.

در بخش چهارم سیر الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران و موضع گیری آن بررسی شده در دو فصل، که فصل اول گزینه هایی که مقابل دولت ایران قرار دارد شمرده و در فصل دوم سیر تصمیمات دولتمردان بررسی شده است.

و در فصل سوم پیشنهاداتی برای رفع مشکلات زنان در دو بعد داخلی و خارجی مطرح شده است.

فهرست موضوعات

عنوان صفحه

مقدمه

بخش اول کلیات

فصل اول- ضرورت وجود قانون در جامعه…… ۲

الف- عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون گذاری ۵

ب- صلاحیت انحصاری خداوند برای قانون گذاری. ۶

ج- نقش انسان در قانون گذاری………… ۷

۱- در قوانین ثابت و پایدار……….. ۸

۲- در قوانین متغیر و دائمی……….. ۹

فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه ۱۱

فصل سوم- تاریخچه تدوین کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان ۱۵

فصل چهارم- اشاره ای اجمالی به مواد کنوانسیون ۲۱

فصل پنجم- تساوی زن و مرد، شعار محوری کنوانسیون ۲۵

فصل ششم- دیدگاه اسلام نسبت به شعار محوری کنوانسیون

۱- واژه شناسی عدالت………………. ۲۹

۲- مقام زن در جهان بینی اسلام……….. ۳۱

۳- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت…….. ۳۹

۴- تفاوت زن و مرد در حقوق………….. ۴۲

۵- فلسفه تفاوت های حقوقی در اسلام…….. ۴۳

بخش دوم- بررسی تطبیقی مواد کنوانسیون با قوانین داخلی

ماده۱……………………………… ۴۸

– بررسی حقوق زن در قانون اساسی……… ۵۰

ماده ۲…………………………. ۵۲

الف- تعارض این ماده با قانون اساسی…… ۵۴

ب- تعارف این ماده با قوانین کیفری……. ۵۵

۱- اشتراکهای زن و مرد در مجازات……. ۵۵

۲- تفاوتهای زن و مرد در مجازات…….. ۵۹

۳- تفاوتهای زن و مرد در اثبات جرم….. ۶۱

ج- توضیحی راجع به تفاوت دیه زن و مرد…. ۶۷

ماده ۳…………………………. ۷۰

ماده ۴…………………………. ۷۱

– تدابیر حمایتی مذکور در قوانین مدنی…. ۷۲

ماده ۵…………………………. ۷۴

– تعارض با عرف جامعه……………… ۷۵

ماده ۶…………………………. ۷۷

– حرمت تبرج از دیدگاه اسلام…………. ۸۰

ماده ۷…………………………………… ۸۱

۱- امامت و رهبری………………… ۸۳

۲- قضاوت………………………. ۸۴

۳- مرجعیت……………………… ۸۵

ماده ۸…………………………. ۸۷

ماده ۹…………………………. ۹۷

۱- تابعیت ایرانی زنان…………….. ۸۸

۲- تابعیت خارجی زنان……………… ۸۹

ماده ۱۰………………………… ۹۱

ماده ۱۱………………………… ۹۴

۱- حق اشتغال به کار در قانون اساسی…… ۹۷

۲- حق انتخاب شغل در قانون اساسی…….. ۹۷

۳- حقوق زنان شاغل در قوانین ایران……. ۹۸

۴- ایجاد فرصتهای شغلی یکسان برای زن و مرد ۱۰۳

۵- زنان و اشتغال از دیدگاه اسلام…….. ۱۰۴

ماده ۱۲………………………… ۱۱۲

ماده ۱۵………………………… ۱۱۳

ماده ۱۶……………………………… ۱۱۶

۱- اهمیت خانواده از دیدگاه اسلام…….. ۱۱۸

۲- اهداف تشکیل خانواده……………. ۱۲۰

۳- تعارض این ماده با قوانین مدنی…….. ۱۲۳

الف- حق‌یکسان برای انعقاد عقدازدواج حکمت ازدواج مومن با مومنه ۱۲۴

ب- حق برابر در انتخاب آزادانه همسر…… ۱۲۶

ج- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج و در انحلال ازدواج ۱۲۷

۱- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج. ۱۲۷

۲- حقوق و مسئولیتها در انحلال ازدواج….. ۱۴۱

بخش سوم- بررسی حق شرط

مقدمه………………………………. ۱۴۶

فصل اول- تعریف حق شرط……………. ۱۴۷

فصل دوم- بررسی حق شرط در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان ۱۴۹

فصل سوم- تعیین مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده ۱۵۱

بخش چهارم- بررسی الحاق جمهوری اسلامی ایران

مقدمه…………………………… ۱۵۴

فصل اول- گزینه های پیش روی جمهوری اسلامی ایران ۱۵۵

فصل دوم- سیر تصمیمات دولت جمهوری اسلامی ایران ۱۵۹

فصل سوم- نظر برخی از فقها در رابطه با الحاق ۱۶۰

فصل چهارم- ارائه پیشنهاد……………. ۱۶۲

۱- در بعد جهانی………………… ۱۶۲

۲- در بعد داخلی………………… ۱۶۴

چکیده…………………………..

فهرست منابع

الف- فارسی

ب- عربی

ج- انگلیسی

د- مقالات و نشریات

متن انگلیسی چکیده پایان نامه

ضمائم

ضمیمه شماره ۱- بررسی برخی شروط کشورهای عضو کنوانسیون

ضمیمه شماره ۲- متن کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

ضمیمه شماره ۳- متن اعلامیه جهانی حقوق بشر

=============================

فصل اول- ضرورت وجود قانون در جامعه

«برای اثبات ضرورت وجود نظام قانونی در هر جامعه، از دو مقدمه بهره می‌گیریم:

اول- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر

در باب منشا پیدایش جامعه و زندگی اجتماعی در میان فیلسوفان و اندیشمندان اختلاف فراوانی بروز کرده است و توافقی صورت نپذیرفته است به اعتقاد ما، هم در پیدایش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبیعی و غریزی و عامل عقلانی با هم تأثیر داشته‌اند، زندگی اجتماعی آن ضرورتی را که برای موریانه‌ها یا زنبوران عسل دارد برای انسانها ندارد. یعنی چنان نیست که انسان نتواند به تنهایی زندگی کند. البته عوامل طبیعی و غریزی در گرایش به زندگی جمعی و پیدایش جامعه انسانی تأثیر فراوان دارند اما این تأثیر به حدی نیست که جایی برای آزادی اراده و انتخاب انسان باقی نماند، بنابراین، انسان با اختیار خود زندگی جمعی را بر می‌گزیند و عامل عقلانی، در گزینش وی دخالت دارد. اگر انسان به تنهایی روزگار بگذراند، همه مصالحش حاصل نمی‌شود و اگر بعضی از افراد بتوانند بخشی از مصالح خویش را خودشان تحصیل کنند، باز این کار برای همگان میسر نیست، پس برای این که انسان هر چه بیشتر به کمال خود برسد باید زندگی اجتماعی داشته باشد.

دوم- وجود اختلافات در زندگی اجتماعی

انسان که برای تأمین هر چه بیشتر و بهتر مصالح خود به زندگی اجتماعی روی می‌آورد در اولین مراحل زندگی جمعی با یک مشکل اساسی مواجه می‌شود که می‌تواند همه فواید زندگی اجتماعی را از بین ببرد و آن تزاحم خواسته‌ها و درگیری در مورد چگونگی تأمین نیازها و بهره‌برداری از مواهب زندگی جمعی است. وجود نیازهای مشترک از یک سو و محدودیت اشیاء و کالاهای مورد نیاز خواه ناخواه به اختلاف می‌انجامد، اختلاف در این که از فلان شیء چه کسی، چه قدر و چگونه استفاده کند. در چنین شرایطی است که قدرت وجود قانون به منظور تعیین حق و تکلیف انسانها در زندگی اجتماعی اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. به همین دلیل است که در ابتدایی‌ترین جوامع انسانی نیز ضوابط و مقرراتی هر چند ساده و ابتدایی وجود داشته است و انسانها خود را ملزم به اطاعت از آنها می‌دانسته‌اند و تخلف از آنها عواقب سختی را به دنبال داشته است.

ب‍ررس‍ی‌ ک‍ن‍وان‍س‍ی‍ون‌ رف‍ع‌ ه‍م‍ه‌ اش‍ک‍ال‌ ت‍ب‍ع‍ی‍ض‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ زن‍ان‌ و م‍وارد ن‍ق‍ض‌ آن‌ ب‍ا …
– ذخیره شده
عنوان و نام پدیدآور, : ب‍ررس‍ی‌ ک‍ن‍وان‍س‍ی‍ون‌ رف‍ع‌ ه‍م‍ه‌ اش‍ک‍ال‌ ت‍ب‍ع‍ی‍ض‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ زن‍ان‌ و م‍وارد
ن‍ق‍ض‌ آن‌ ب‍ا ق‍وان‍ی‍ن‌ اس‍لام‍ی‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر ش‍ک‍وه‌ ف‍رش‍اد ج‍و؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ج‍ی‍د وزی‍ری‌؛
اس‍ت‍اد م‍ش‍اور زه‍را ف‍ه‍رس‍ت‍ی‌. مشخصات نشر, : ت‍ه‍ران‌۱۳۸۳. مشخصات ظاهری, : [۱۷۵]، ۲۲ ورق‌
. شناسه افزوده, : وزی‍ری‌، م‍ج‍ی‍د، اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا. شناسه افزوده, : ف‍ه‍رس‍ت‍ی‌، زه‍را، اس‍ت‍اد
م‍ش‍اور.
بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با …
– ذخیره شده
دانلود تحقیق بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با
قوانین اسلامی , دانلود مقاله بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعی.
بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با …

۱۹ جولای ۲۰۱۷ … هدف پژوهش بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و جستجوی مواردی که
با قوانین داخلی ایران در تناقض می باشد روش پژوهش کتابخانه ای و فیش برداری است
ابزار اندازه گیری متون فقهی ، عرف ، قوانین مدنی ، کیفری و قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران می باشد نتیجه کلی : کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض …
دانلود تحقیق ” بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و …
– ذخیره شده
۲۹ دسامبر ۲۰۱۷ … بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی.
سلام دوست عزیز. سایت ما ارائه دهنده فایل های با کیفیت و با پشتیبانی دائمی
میباشد که بلافاصله پس از درج، لینک دانلود فایل شما را هم برایتان نمایش میدهد و هم به
ایمیلتان ارسال می کند. برای مطالعه و دانلود به لینک زیر بروید
نقدی بر حق شرط در کنوانسیون«رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان
– ذخیره شده – مشابه
در آذر ماه ۱۳۸۰ هیأت دولت جمهوری اسلامی ایران، الحاق به کنوانسیون «محو کلیه اشکال
تبعیض علیه زنان» را با قراردادن شروطی تصویب نمود.( شورای عالی انقلاب …..
بنابراین حتی در کشورهایی که به طور فاحش موارد نقض حقوق بشر رخ می دهد، با توجه
به ملاحظات سیاسی برخورد چندانی با آن کشورها صورت نمی گیرد. وی با بیان اینکه
چند …
نقدی اجمالی بر کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان – پرتال جامع علوم …
– ذخیره شده – مشابه
در این‌ نوشتار قصد بر این‌ است‌ که‌ ضمن‌ معرفی‌ کنوانسیون‌ رفع‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ و
اهداف‌ این‌ توافقنامه، مشکلات‌ پیوستن، با داشتن‌ حق‌ تحفظ‌ و در نهایت‌ موضع‌گیری‌
جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در قبال‌ این‌ کنوانسیون، بایدها و نبایدها در حد توان‌ مورد بررسی‌
قرار گیرد. فلسفه‌ پیدایش‌ وتاریخچه‌ کنوانسیون‌ رفع‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان۱CEDAW))
نقدی بر حق شرط در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان – Tebyan – تبیان
– ذخیره شده
۶ آگوست ۲۰۰۳ … مقدمه:در آذر ماه ۱۳۸۰ هیأت دولت جمهوری اسلامی ایران ، الحاق به کنوانسیون « محو کلیه
اشکال تبعیض علیه زنان » را بـا قرار دادن شروطی تصویب نمود . …. پس از این همه
تأکید بر اجرای کنوانسیون در ماده هفده عنوان می شود که به منظور بررسی و در نظر
گرفتن پیشرفت جامعه در اجرای مفاد این کنوانسیون ، کمیته رفع تبعیض علیه …
نقدی بر حق شرط در کنوانسیون / «رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان»
– ذخیره شده
در آذر ماه ۱۳۸۰ هیأت دولت جمهوری اسلامی ایران، الحاق به کنوانسیون «محو کلیه اشکال
تبعیض علیه زنان» را با قراردادن شروطی تصویب نمود. … تمام مقدمه و مواد کنوانسیون،
مبتنی بر این طرز تفکر است که با مبانی فکری و اصول حاکم بر کشوهای اسلامی
تفاوتی چشمگیر دارد، لذا قوانین و مقررات این کشورها با مفاد کنوانسیون مطابقتی
ندارد.
گزارش کمیته رفع تبعیض علیه زنان درخصوص دانمارک – ستاد حقوق بشر
– ذخیره شده – مشابه
۲۴ نوامبر ۲۰۱۵ … پایش – کمیته رفع تبعیض علیه زنان در هشتمین گزارش دوره ای خود درخصوص نقض
حقوق زنان توسط دولت دانمارک به شدت ابراز نگرانی کرده است. … کمیته رفع تبعیض
علیه زنان، بر نقش حیاتی قوه مقننه در تضمین اجرای کامل کنوانسیون تاکید نموده و از
پارلمان دانمارک می خواهد در تطابق با قوانین داخلی خود، اقدامات …
بررسی تعارض‌های کنوانسیون «رفع تبعیض از زنان» با دیگر اسناد و …
– ذخیره شده – مشابه
۴ مارس ۲۰۱۵ … پژوهش حاضر بر آن است که به بررسی تعارض های کنوانسیون رفع تبعیض از زنان با
برخی دیگر از اسناد و معاهدات بین المللی بپردازد. …. این در حالی است که کنوانسیون
رفع تبعیض از زنان (کمیته سیدا)، نقض آشکاری را علیه اعلامیه جهانی حقوق بشر، از
جمله در مسائل مربوط به خانواده و مادری، انجام داده است. در مقدمه کنوانسیون …
کنوانسیون رفع تبعیض از زنان و سرنوشت آن در ایران – iran emrooz
– ذخیره شده
۱۳ مارس ۲۰۱۴ … اصل بیست و یکم قانون اساسی ایران می‌گوید: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات
با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید. چنانچه در … از جمله آن‌ها الحاقیه یا کنوانسیون «
حذف تمام اشکال تبعیض علیه زنان» The Convention on the Elimination of All
Forms of Discrimination against Women (CEDAW)، بود که در سال ۱۹۷۹ …
کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان | شبکه جامعه مدنی و …
– ذخیره شده – مشابه
سازمان ملل متحد، مهم‌ترین سند بین‌المللی منع تبعیض علیه زنان را تحت نام «
کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» در ۱۸ دسامبر سال ۱۹۷۹ طی قطع‌نامۀ
۱۸۰/۳۴ مجمع …. اقتصادی و فرهنگی، با وضع قوانین لازمه از راه‌های ذیل، اهداف کنوانسیون
را برآورده سازند: تغییر یا اصلاح عرف و عنعنات ناپسند که منجر به نقض حقوق زنان
می‌گردد؛ …
نیم نگاهى به حقوق زن در اسلام نقدى بر کنوانسیون رفع کلیه اشکال …
– ذخیره شده – مشابه
۲۵ ا کتبر ۲۰۱۰ … کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مجموعه اى از مواد مربوط به حقوق زنان
است که در ۲۷ آذرماه سال ۱۳۵۸ طى قطعنامه شماره ۱۸۰/۳۴ مجمع عمومى سازمان ملل متحد به
تصویب رسیده و براى … وى در این مصاحبه با حمله به سیاست هاى دولت ایران، خواستار
ایجاد تغییراتى در قانون اساسى و قوانین و مسلّمات شریعت اسلام شد.
دانلود پایان نامه ارشد کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد …
– ذخیره شده
۱۰ نوامبر ۲۰۱۶ … دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد
نقض آن با قوانین اسلامی. چکیده. در این مجموعه تلاش بر آن بود تا ضمن یک بررسی
اجمالی نخست عدم صلاحیت انسان برای وضع قوانین عام و جهان شمول بررسی شود با این
بیان که: ادیان الهی قائل هستند، تشریع و قانون گذاری باید از سوی کسی …
حقوق زنان – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
– ذخیره شده – مشابه
مبحث حقوق زنان معمولاً شامل – و نه منحصر به – این موارد می‌شود: تمامیت بدنی و
خودمختاری، حق رای، حق کار، حق دستمزد برابر به خاطر کار برابر. حق مالکیت، حق ….
مردان مواجه بوده‌است. این در حالیست که کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه
زنان در سال ۱۹۸۱ و کنوانسیون حقوق کودک در سال ۱۹۸۹ با تصویب سازمان ملل لازم
الجرا شده‌اند.
حقوق زنان | توانا
– ذخیره شده – مشابه
تصویب سیدا, مایکل کوان, این پژوهش نگاهی می اندازد به تصویب کنوانسیون رفع همه
اشکال تبعیض علیه زنان و اهمیت آن در ایجاد تعهدات بین المللی برای کشورها. …
جمهوری اسلامی ایران: ترویج خشونت علیه زنان, روحی شفیعی, در ایران، قوانین و مجموعه
مقررات حقوقی عمدتا مبتنی بر تبعیضی جنسیتی است و بنابراین مبین مصالح و
منافع …
[DOC] 20 . EndStatementAfghanistan12Nov2014_Dari.doc – OHCHR
– ذخیره شده – مشابه
۱۲ نوامبر ۲۰۱۴ … اینجانب از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مامور شده ام تا موارد خشونت علیه زنان
، عوامل و عواقب آنرا بررسی نموده و توصیه به اتخاذ اقداماتی نمایم که منجر به محو همه
انواع خشونت علیه زنان گردد. خشونت علیه زنان و دختران یک معضله گسترده و سیستم
اتیک بوده که آنان را در طول عمر شان، متآثر میسازد، چه این خشونت در …
بررسی تساوی حقوق زن و مرد از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و …
– ذخیره شده
لذا در اصول مختلف این قانون گرانمایه ، بخصوص اصول نوزدهم ، بیستم و بیست و
یکم به تساوی حقوق زن و مرد توجه خاص شده است . کنوانسیون رفع کلیه اشکال
تبعیض علیه زنان از مهم ترین اسناد بین المللی است و هر کشوری برای الحاق به آنان
باید ، مفاد آن را با ، باورها و قوانین خود بسنجد ، تا نقاط اشتراک و تعارض را به
دست آورد و …
تبعیض علیه زنان در بازار کار ایران | HRW
– ذخیره شده
۲۵ مه ۲۰۱۷ … اما با وجود این، بدون انجام اصلاحات زیربنایی جدی در قوانین ایران و مقررات کار،
شعارهای روحانی با واقعیت روزمره گروهی مهم از رأی‌دهندگان ایران- گروهی که نیمی از …
تبعیض علیه زنان در بازار کار ایران تا حدی در اثر یک ایدئولوژی سیاسی شکل
گرفت که از زمان انقلاب اسلامی به بعد بر ایران حاکم شد و زنان را به این جهت …
[سایت حقوق] کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان
– ذخیره شده – مشابه
۱۴ فوریه ۲۰۰۵ … نوریزاده کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنانمصوبه ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹(
۲۷آذر ۱۳۵۸)- قطعنامه شماره ۱۸۰/۳۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحدقدرت اجرایی … با تذکر
و یادآوری به اینکه تبعیض علیه زنان، نقض اصول برابری حقوق و احترام به شخصیت
انسانی میباشد و (این تبعیضها) مانعی است برای شرکت زنان در …
بررسی تعارض‌های کنوانسیون «رفع تبعیض از زنان» با دیگر اسناد و …
– ذخیره شده – مشابه
۵ ا کتبر ۲۰۱۵ … با گذشت بیش از سی سال از تصویب و لازم الاجرا شدن کنوانسیون رفع تبعیض از
زنان، هنوز این کنوانسیون به عنوان یک سند بین المللی چالش برانگیز در جهان … به
ویژه در مواجهه با کشورهای اسلامی، که الحاق به کنوانسیون را به استثنای مواردی که با
شریعت اسلام منافات دارد پذیرفته اند، انواع انتقادها و اعتراض ها وارد …
[PDF] کنش های خشونت پرهیز مجلس ششم
– ذخیره شده
ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ارﮐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ. ” را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد. ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﺮ دوره ﻣﺠﻠﺲ را ﻣﯽ. ﺗﻮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت
ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد. اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮآن اﺳﺖ ﺗﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن زﻧﺎن ﻣﺠﻠﺲ. ﺷﺸﻢ را ﺑﺎ …..
در ﺧﺼــﻮص اﻟﺤﺎق ﺑﻪ. “ ﮐﻨﻮاﻧﺴــﯿﻮن. اﻣﺤﺎی ﺗﺒﻌﯿﺾ. ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن. اﻋﺰام ﻗﺎﻧﻮن) ۳( ﻣﺎده اﺻﻼح“و ”. داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ.
ﺧﺎرج. از ﮐﺸﻮر. ” و ﺣﻮاﺷﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ. -. اﺟﺘ ﻋﯽ در روﻧﺪ ﺗﺼﻮﯾﺐ. اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
حاکمیت خدایان نر و خشونت علیه زنان – ائلچین حاتمی | مقاله | Güney …
– ذخیره شده – مشابه
۲۵ نوامبر ۲۰۱۶ … با نگاه به موارد مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه منع خشونت علیه زنان مصوبه
۲۳ فوریه ۱۹۹۴، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مصوبه ۷ نوامبر ۱۹۶۷ می‌بینیم
حکومت ایران تا کنون به تعهدات بین المللی در مورد حقوق زنان پایبند نبوده و با
تصویب قوانین تبعیض آمیز از بدو تشکیل حکومت اسلامی تا حالا در جهت …
تعهدات حقوق بشری افغانستان، از شعار تا عمل – هویدا
– ذخیره شده
افغانستان، به همه این کنوانسیون‌ها، به استثنای کنوانسیون رفع کلیه اشکال
تبعیض نژادی و کنوانسیون منع شکنجه، بدون هیچ‌گونه حق‌الشرطی پیوسته است. … در
نظر گرفته می‌شود تا قوانین داخلی سازگاری با محتوای کنوانسیون مشخص پیدا کنند
و زمینه تطبیق مفاد آن بررسی شود؛ اما افغانستان به بیشتر این کنوانسیون‌ها، بدون
این‌که …
چالش الحاق به «کنوانسیون منع تبعیض» در سایه ایدئولوژی «غرب …
– ذخیره شده
۸ مارس ۲۰۱۵ … حتی نگاه زنان منتقد که در بدنه ی نظام سیاسی حاکمیت هستند هم به طور قابل توجهی به
این نوع ایدئولوژی گره خورده است. آزاده دواچی. هشت مارس امسال مصادف شده است با
برگزاری بیست و هشتمین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل که به طور طبیعی
مسئله ی «کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان» هم در این جلسه بررسی دوباره …
حقوق بشر – United Nations Information Centre, Tehran
– ذخیره شده – مشابه
کنوانسیون بین المللی علیه آپارتاید در ورزش (تاریخ الحاق ایران: ۱۹۸۸/۱/۱۲). –
ترجمه نشریه ای با عنوان “کنفرانس جهانی علیه نژاد پرستی، تبعیض نژادی، بیگانه
ستیزی و عدم بردباری های مربوطه / دوربان ، افریقای جنوبی ۳۱ آگوست- ۷ سپتامبر
۲۰۰۱” در کتابخانه موجود است. حقوق زنان. – کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه
زنان *.
[PDF] اصل مقاله – مطالعات حقوق تطبیقی – دانشگاه تهران
– ذخیره شده
ان. کلیدی. تعهدات بین. المللی دولت، دیدگاه بین. المللی، کنوانسیون. های بین. المللی
، نظام حقوقی ایران. .۱٫ نویسندۀ. مسئول. ،. فکس. : ۱۱۲۳۹۳۱۴٫ Email: Nasrintaba@ut.
ac.ir …. حقوق بکری را که ایران به آن ملحق نکده یا با اشـترا بـه آن ملحـق شـده اسـت،
بررسـی و ….. های حقوق بکری نظیر کنوانسـیون منـع همـۀ اشـکال تبعـیض علیـه زنـان.
آثار تصویب کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان بر وضعیت اشتغال …
– ذخیره شده – مشابه
۳ فوریه ۲۰۱۵ … وضعیت اشتغال زنان در حقوق بین‌الملل بشر و اسناد بین‌المللی؛ ازجمله کنوانسیون
رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، خصوصاً به دلیل تعارضات جدی با … حتی در خود
کشورهای اروپایی توسعه‌یافته نیز یکی از معضلات جدی زنان و یکی از موارد نقض
حقوق بشر آنان، عدم برابری میان زنان و مردان، در رابطه با میزان دستمزد در …
زنان در افغانستان با انواع خشونتها مواجه اند | افغانستان | DW | 24.11 …
– ذخیره شده – مشابه
۲۴ نوامبر ۲۰۰۹ … کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و همچنان مادههایی از قوانین کشور، در محدودهای
خشونت علیه زنان را منع میکند، اما با آنهم تبعیض علیه زنان به صورت گسترده در
افغانستان وجود دارد. لت و کوب در درون خانوادهها، توهین نمودن، ازدواجهای اجباری و
تجاوز جنسی علیه زنان، از جمله موارد خشونتهای رایج در افغانستان …
ایرنا – مردان در کنار زنان علیه خشونت
– ذخیره شده
۳۰ ژانویه ۲۰۱۷ … تهران- ایرنا- روزنامه اطلاعات در گزارشی نوشت: یکی از چالش‌های مهم توسعه، خشونت
علیه زنان است و ما هزینه‌های سنگینی را در دستگاه قضایی و بودجه عمومی کشور، … در
کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان که ما هنوز آن را تصویب نکرده ایم، آمده است که
نامزد کردن کودکان و ازدواج با آنها باید غیرقانونی حساب شود و آثار قانونی …
زن در قانون اساسی افغانستان باور داشت های جامعه و قوانین بین الملی
– ذخیره شده – مشابه
چنین می‌توان نتیجه گرفت که به طور مشخص ماده بیست و دوم قانون اساسی جدید همسو با
«کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه‌ زنان» ساخته شده باشد. … زنان افغانستان
اکثراً هنوز هم نمی‌دانند که در داخل کشور خودشان در صورت نقض حقوق آنها از سوی مردان
خانواده و جامعه به کدام مرجعی مراجعه نمایند، و مراحل قانونی را که باید طی نمایند تا به …
بنیادگرایی و نقض حقوق زنان | ایران گلوبال
– ذخیره شده
۶ جولای ۲۰۱۵ … ابتدا به بررسی پاره ای از موارد تجاوز به زنان در منازعات می پردازیم و در ادامه به
بررسی موردی در بارۀ نقض حقوق زنان توسط جریان های تکفیری در رسانه ها خواهیم …..
در همین راستا ماده ۱۱ کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان بیان می دارد:
دولتهای‌ عضو باید اقدامات‌ مقتضی‌ را برای‌ رفع‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ در زمینه‌ …
[DOC] بسم الله الرحمن الرحیم
– ذخیره شده – مشابه
ت) با یادآوری میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ،میثاق بین
المللی حقوق مدنی و سیاسی ، کنوانسیون بین المللی حذف تمامی اشکال تبعیض نژادی،
کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض نسبت به زنان ، کنوانسیون منع شکنجه و سایر
مجازاتها یا رفتارهای تحقیر آمیز غیر انسانی و ظالمانه ، کنوانسیون حقوق کودک و
کنوانسیون …
نقش دولت در مبارزه با خشونت علیه زنان در حوزه‌های خصوصی/ الهه امانی …
– ذخیره شده
۲۹ مه ۲۰۱۶ … در سال ۲۰۱۶، ۲۳ سال پس از انتشار اعلامیه‌ی سازمان ملل در زمینه‌ی رفع هرگونه خشونتی
علیه زنان و دختران، متجاوز از ۳۴۰ میلیون زن اشکال مختلف خشونت را … را از نظر
قانونی غیر قابل قبول قلمداد کرده‌اند اما تبعیض هم‌چنان در جوامع دنیا به درجات
گوناگون، گسترده است؛ زیرا از طریق قوانین و سیاست‌ها، کلیشه‌های جنسیتی که …
دیه زنان(بررسی فقهی و حقوقی) – گروه وکلای دادشید
– ذخیره شده
۳ ا کتبر ۲۰۱۷ … یکی از این اسناد ،کنوانسیون محو هرگونه اشکال تبعیض علیه زنان، درخصوص توسعه
وضع زنان در جهان است که تاکنون ایران بدان نپیوسته است ،زیرا شورای … ودر تعارض
با ضروریات اسلام دانسته است.(دیه زنان ). یکی از موارد قابل بحث نابرابری دیه زن و
مرد است . مطابق ماده ۲کنوانسیون محو هر گونه تبعیض علیه زنان …
[PDF] ایران: گسترش فقر، کاهش حقوق کارگری – FIDH.org
– ذخیره شده – مشابه
مورد رسیدگی قرار داده و به تعدادی از موارد نقض جدی حقوق بشر اشاره کرده و
پیشنهادهایی به دولت ایران. ارایه کرده …. کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق تمام
کارگران مهاجر و اعضایCEDAWاست که ایران کنوانسیون حذف تمام اشکال تبعیض علیه
زنان ) …. شورای نگهبان سازگاری قوانین مجلس را با شرع و قانون اساسی را مورد بررسی
قرار می دهد.
تعارضات بین قوانین موضوعه ایران و حقوق بشر – مطالعات بیداری اسلامی
– ذخیره شده
نقض یا اتهام حقوق بشر بیشتراز هر عامل دیگری جهت تهییج افکار عمومی و حمایت از
ضدیت با کشور متهم و حتی کاربرد زور علیه آن کشور مؤثرتر است. … مفاهیم حقوق
بشری و مفاهیم دینی مذهبی در جهت تطبیق قواعد داخلی و بین المللی میباشند هدف از
این پژوهش بررسی چگونگی تطابق قواعد موضوعه ایران با قوانین حقوق بشر و به
کارگیری …
زنگ خطر! نگاهی به ازدواج دختربچه ها در جمهوری اسلامی ایران
– ذخیره شده – مشابه
۲ فوریه ۲۰۱۴ … جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان
بپیوندد. سازمان ملل و کشورهای طرفدار حقوق بشر به پیگیری خود در مورد نقض حقوق
بشر در ایران به خصوص نقض حقوق دختربچه ها و ازدواج های اجباری ادامه دهند. کشورهای
جنوب اعضای جنبش عدم تعهد از جمهوری اسلامی بخواهند با مکانیزمهای …
قانون منع خشونت علیه زنان، قانونی برای حمایت از زنان یا تغییر … – قطره
– ذخیره شده
۳ دسامبر ۲۰۱۷ … از جمله اقداماتی که از سوی سازمانهای حقوق بشری و به دنبال اعتراض ها و عملکردهای
جنبشهای فمینیستی در دفاع از حقوق زنان انجام شده و در مهمترین کنوانسیونهای حقوق
بشری از جمله کنوانسیون منع هرگونه اشکال تبعیض علیه زنان بازتاب داشته، قانون
منع خشونت علیه زنان است. به همین منظور و در حمایت از این قانون از تاریخ …
جنبش راه سبز – آیا با عضویت ایران در کمیسیون مقام زن، نقض حقوق …
– ذخیره شده
۴ مه ۲۰۱۰ … جرس: شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل به اتفاق آرا، عضویت ایران در این
کمیسیون را تصویب کرد. عضویت ایران در حالی در این کمیسیون تصویب شده که
گروهی از فعالان حقوق زنان معتقدند دولت ایران که کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
را قبول ندارد چگونه می تواند عضو کمیسیون مقام زن باشد. آنها با انتشار نامه …
اطلاعیه ۹۲۷ کمیته دفاع از حقوق زنان » کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
– ذخیره شده
۹ دسامبر ۲۰۱۷ … فرموده‌اند: پیوستن به معاهده مذکور برای مسلمانان و دولتهای کشورهای اسلامی جایز
نیست زیرا مفاد آن با بسیاری از احکام اسلام در تعارض و تضاد است؛ مگر آنکه موارد
تعارض اصلاح شود. اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان: به استناد کنوانسیون یاد شده
خواستار رفع هر گونه تبعیض و خشونت علیه زنان بوده و خواهان برابری حقوق …
حقوق زنان در قوانین موضوعه ایران واکاوی شد – پایگاه خبری آبتاب
– ذخیره شده
۲۰ سپتامبر ۲۰۱۷ … از این رو مطلوب است در مورد معضلات حقوق زنان سخن گفته شود که برخی از آن ها
عبارتند از: نقض حقوق فعالان عرصه حمایت از حقوق زنان و اِعمال تبعیض علیه زنان در
قانون و رویه. با این وجود تلاش‌هایی در جهت انتصاب زنان به مناصب سیاسی سطوح عالی
از جمله معاونت ریاست‌‌جمهوری، ریاست سازمان حمایت از محیط‌زیست، معاونت …
اندیشکده برهان – قانون منع خشونت علیه زنان، قانونی برای حمایت از زنان …
– ذخیره شده
۲۹ نوامبر ۲۰۱۷ … فرهنگی و اجتماعی برهان/ از جمله اقداماتی که از سوی سازمانهای حقوق بشری و به دنبال
اعتراض ها و عملکردهای جنبشهای فمینیستی در دفاع از حقوق زنان انجام شده و در مهمترین
کنوانسیونهای حقوق بشری از جمله «کنوانسیون منع هرگونه اشکال تبعیض علیه زنان»
بازتاب داشته، قانون «منع خشونت علیه زنان» است. به همین منظور و …
مرکز پژوهشها – قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت
– ذخیره شده – مشابه
(ت) با یادآوری میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق بین
المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون بین المللی حذف تمامی اشکال تبعیض نژادی،
کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض نسبت به زنان، کنوانسیون منع شکنجه و سایر
مجازاتها یا رفتارهای تحقیرآمیز غیرانسانی و ظالمانه، کنوانسیون حقوق کودک و
[DOC] مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب
– ذخیره شده – مشابه
۳- بررسی مقایسه ای قوانین ایران و برخی از کشورهای اسلامی مانند عربستان، مراکش،
لبنان؛ و نیز برخی از کشورهای غربی همچون کشورهای آمریکا، کانادا، انگلستان و
فرانسه و… مفاد کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان. ۴- پاسخ به شبهات و تعارضات
موجود در حوزه حقوق سیاسی – اجتماعی زنان. در راستای نیل به این اهداف، سؤالاتی اساسی
مطرح …
خشونت علیه زنان و انواع آن در پرتو گفتمان حقوق کیفری ایران در …
– ذخیره شده
۳۰ ا کتبر ۲۰۱۷ … اسلامی) سیاست کیفری ویژه ای را برای بالا بردن هزینه و بهای برخی جرایم با بزه
دیدگان خاص و کاهش احتمال بزه‌دیدگی آن‌ها اتخاذ نموده‌ است. …. رو به گسترش پیوستند
و بررسی ابعاد و اشکال خشونت و تبعیض علیه زنان، پیامدها و تاثیرات آن را بر
سلامت و زندگی فردی و اجتماعی زنان و کودکان در دستور کار خود قرار دادند.
حقوق زنان: بررسی فقهی و حقوقی تنصیف دیه زنان – موسسه خانه حقوق آریا
– ذخیره شده
۶ فوریه ۲۰۱۷ … یکی از این اسناد ،کنوانسیون محو هرگونه اشکال تبعیض علیه زنان، درخصوص توسعه
وضع زنان در جهان است که تاکنون ایران بدان نپیوسته است ،زیرا شورای نگهبان آنرا
مغایر شرع وقانون اساسی دانسته است. در این جستار ابتدا ضمن بررسی دیه با ذکر ادله
طرفین پیرامون تساوی دیه زن و مرد اینگونه تبیین می شود که راه …
گزارش ۱۱۲بندی نقض حقوق بشر توسط عربستان + متن کامل – اخبار …
– ذخیره شده – مشابه
۵ مارس ۲۰۱۶ … به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، مرکز دانشجویی حقوق‌بشر جمهوری اسلامی
ایران یا «موسسه صلح زیبا» در گزارشی، ۱۱۲ بند از موارد نقض حقوق بشر و نقض
معاهدات بین‌المللی توسط دولت عربستان سعودی را احصا کرد. موارد ۱۱۲گانه نقض حقوق
بشر بر اساس این گزارش به شرح زیر است: ۱ـ نقض حقوق کودکان و …
کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران نگاهی به ضرورت اهمیت دهی به حقوق …
– ذخیره شده – مشابه
در واقع زنان از دیرباز قربانی تبعیض جنسیتی بودهاند اما نقض حقوق زنان محدود به
این نوع تبعیض نبوده و چه بسا زنان بداقبال زیادی هستند که علاوه بر زن بودن نام ….
حقوق بشری به خصوص کنوانسیون رفع تبعیض نژادی، کنوانسیون منع کلیهی
اشکال تبعیض علیه زنان و اعلامیه حقوق اقلیت ۱۹۹۲ که به طور خاص حقوق زنان اقلیت
را …
مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌
– ذخیره شده
۲ نوامبر ۲۰۰۳ … ۹ تصویب‌ مجدد لایحه‌ الحاق‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ به‌کنوانسیون‌ محو کلیه‌ اشکال‌
تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ و ارجاع‌ آن‌ به‌مجمع‌ محترم‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌. ۱۰ اعلام‌ وصول‌
طرح‌ امکان‌ تغییر حوزه‌ انتخابیه‌ داوطلبان‌نمـایندگی‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ پس‌ از
ثبت‌نام‌ با قیدیک‌فوریت‌ و تصویب‌ فوریت‌ آن‌. ۱۱ تصویب‌ لایحه‌ یک‌فوریتی‌ …
[PDF] در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ زﻧﺎن – کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
– ذخیره شده – مشابه
ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮهﻨﮕﯽ و ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن. رﻓﻊ هﺮ ﻧﻮع ﺗﺒﻌﻴﺾ.
ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن. و اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸ. ﺮ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ. ﺁﻣﺪﻩ. اﺳﺖ،. ﻟﺬا ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ و
… ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ. : هﺮ ﻧﻮع ﺗﺒﻌﻴﺾ و اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻴﻦ اﺗﺒﺎع اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . اﺗﺒﺎع اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻋﻢ از زن و. ﻣﺮد
در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن دارای ﺣﻘﻮق. ، و. ﺟﺎﻳﺐ ﻣﺴﺎوی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد. ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻳﻦ ﻣﻌﺎهﺪات و ﻗﻮاﻧﻴﻦ، ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨ.
[PDF] ﺍﯾﺮﺍﻥ: ﻣﺪﺍﻓﻌﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺎ ﺳﺮﻛﻮﺏ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ – Amnesty International
– ذخیره شده – مشابه
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺸــﻢ، ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﭼﻬﺎﺭﺳــﺎﻟﻪ ٢٠٠٠ ﺗــﺎ ٢٠٠۴، ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ. ﺯﯾﺎﺩی ﺑــﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻬﺒــﻮﺩ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺯﻧﺎﻥ ﺗﺼﻮﯾــﺐ
ﻛﺮﺩ، ﮔﺮﭼﻪ. ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﺁﻥ ﻫــﺎ – ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎﺩی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺍﯾــﻦ ﻛﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ. ﮐﻨﻮﺍﻧﺴﯿﻮﻥ ﻣﺤﻮ ﮐﻠﯿﻪ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ
ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺼﻮﯾﺐ. ﻛﻨﺪ – ﺭﺍ ﺷﻮﺭﺍی ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺭﺩ ﮐﺮﺩ. ﺍﯾﻦ ﻧﻬﺎﺩ، ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺍﺯ ﺭﻭﺣﺎﻧﯿﻮﻥ. ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺩﺍﻧﺎﻥ، ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻣﺼﻮﺑــﻪ
ﻣﺠﻠﺲ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺁﻥ ﻫﺎ. ﺑﺎ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ. ﻗﻮﺍﻧﯿﻨﯽ. ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺭﺳﯿﺪ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ

گزارش وزارت امور داخله راجع به وضعیت محابس
– ذخیره شده – مشابه
وزارت امورداخله با درنظر داشت رعایت قانون اساسی ، قانون پولیس ملی ، قانون محابس
وتوقیف خانه ها، قوانین ملی، کنوانسـیون های ملل متحد باالخصوص کنوانسیون ملل متحد
درمورد منع عمل شکنجه وسایر رفتار ها ومجازات های ظا لمانه و غـیر انسانی، کنوانسیون
منع تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق طفل وسایر کنوانسیون های که افغانستان
به ان …
متن کامل قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی درباره وضعیت حقوق بشر در …
– ذخیره شده
۲۳ دسامبر ۲۰۱۵ … در روند بررسی قطعنامه، یونان با اینکه به قطعنامه رای داد، حمایت‌گری اولیه خود را از
قطعنامه با اعلام اینکه تمامی مفاد آن را قبول ندارد پس گرفت و چهار کشور آلبانی، …. ۱۲
– به شدت مصرانه از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد که در قانون و در عمل، همه اشکال
تبعیض و سایر موارد نقض حقوق بشر علیه زنان و دختران را لغو کند و به …
[PDF] اصل مقاله (۴۲۲ K) – دانشگاه علامه طباطبائی
– ذخیره شده – مشابه
وﯾـﮋه ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﻘـﺾ ﻣـﯽ. ﺷـﻮد و آزادی ﺑﯿـﺎن در. ﻣﻮاردی ﻧﻈﯿﺮ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ در ﺧﺼﻮص ﻫﻮﻟﻮﮐﺎﺳﺖ ﻣﻤﻨﻮع
اﺳﺖ . در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ؛ اﺗﺤﺎدﯾـﻪ. ی اروﭘـﺎ،. ﻣﺴﺄﻟﻪ. ی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﻗﺮار ….. ﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق زﻧﺎن، اﺗﺤﺎدﯾﻪ. ی اروﭘﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻟﺤﺎق ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾـﺮان ﺑـﻪ. « ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن
ﻣﻨﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن. » را ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺳﺖ . ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓـﺎت ﻣﻮﺟـﻮد ﺑـﯿﻦ ﻣﻘـﺮرات اﯾـﻦ. ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن و ﻗﻮاﻧﯿﻦ
و …
اسلام تایمز – سرانجام آزادی خواهی و برابری طلبی برای زنان در غرب
– ذخیره شده
۲۰ دسامبر ۲۰۱۷ … اسلام تایمز: نهضت فمینیسم با معرفی خانواده به عنوان جایگاه اصلی پابرجایی ستم
بر زنان و مهم‌ترین عامل فرودستی زنان، منجر به تضعیف این نهاد مهم اجتماعی … به بهانه
سالروز تصویب کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان از سوی سازمان ملل (
۱۹۷۹م) … از پیامدهای منفی این نهضت می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
زنان و حقوق بشر – IHRN.ir
– مشابه
این دفتر در مورخ ۲۲ بهمن ماه، و با هدف دسترسی آسان به رویه قضایی ارکان معاهده محور؛
رویه ای که حاصل رسیدگی به پرونده های افراد از نقض حقوق بشر توسط دولت های عضو
معاهدات حقوق بشری مربوطه می باشد، این پایگاه را راه اندازی نمود؛ از جمله ارکان معاهده
محور این سازمان کمیته منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان؛ رکن ناظر بر کنوانسیون

بررسی فقهی و حقوقی تنصیف دیه زنان – دادراه
– ذخیره شده – مشابه
یکی از این اسناد، کنوانسیون محو هرگونه اشکال تبعیض علیه زنان، درخصوص توسعه
وضع زنان در جهان است که تاکنون ایران بدان نپیوسته است، زیرا شورای نگهبان آنرا
مغایر شرع و قانون اساسی دانسته است. در این جستار ابتدا ضمن بررسی دیه با ذکر ادله
طرفین پیرامون تساوی دیه زن و مرد اینگونه تبیین می شود که راه برای اجتهاد در باب …
فرودستی زن در قانون اساسی، و نخستین اعتراض متشکل زنان ایران …
– ذخیره شده
۹ جولای ۲۰۱۲ … مدرسه فمینیستی: در مقدمه قانون اساسی موقعیت زن در جمهوری اسلامی این چنین تعیین
شده است: “در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت
استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابند و در این
بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تا کنون از نظام …
روز جهانی منع خشونت بر علیه زنان و مهمترین ویژه گی های خشونت بر …
– ذخیره شده
۲۲ نوامبر ۲۰۰۹ … اعلامیه جهانی در زمینه رفع هرگونه تبعیض بر علیه زنان، در ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ ، یعنی
تقریبا همزمان با روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی در ایران، تنظیم و از ۳ … که در سال
۲۰۰۵ برای تهیه گزارش از وضعیت خشونت علیه زنان به ایران سفر کرده بود در گزارش
خود به موارد متعدد خشونت علیه زنان در قوانین ایران اشاره میکند.
روز جهانی منع خشونت علیه زنان و خشونت‌های ناشی از نابرابری جنسیتی!
– ذخیره شده
۲۵ نوامبر ۲۰۱۷ … حزب کمونیست ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی در هم پیچیدن نظام سرمایه داری و
برقراری جامعه سوسیالیستی مبارزه میکند. … روز بیست و پنجم نوامبر – چهارم آذر ماه،
«روز جهانی رفع خشونت علیه زنان» است و هدف ار آن مبارزه با خشونت علیه زنان است.
این تاریخ به خاطر ترور «سه خواهر میرابال»، فعالان سیاسی اهل جمهوری …
حقوق زنان در قوانین موضوعه ایران واکاوی شد؛ ضعف در حقوق زنان – موسسه راز
– ذخیره شده
۱۸ سپتامبر ۲۰۱۷ … با اینکه دولت ایران، اقدامات موثری در زمینه ارتقای حقوق بشر و منع تبعیض علیه
زنان صورت داده است ولی هنوز وضعیت حقوق بشر زنان در ایران تا حد مطلوب فاصله
زیادی دارد. از این رو مطلوب است در مورد معضلات حقوق زنان سخن گفته شود که برخی از
آن ها عبارتند از: نقض حقوق فعالان عرصه حمایت از حقوق زنان و اِعمال …
آرمان شهر | Armanshahr| بنیاد آرمان شهر | هفت‌روز نامه حقوق بشری زنان …
– ذخیره شده
۱۱ مارس ۲۰۱۵ … این کمپاین به پیشواز هشتم مارچ روز جهانی زن و تجلیل از ۳۵ سالگی کنوانسیون رفع
کلیه اشکال تبعیض علیه زنان روز پنج شنبه ۵ مارچ ۲۰۱۵ در دفتر کابل بنیاد آرمان
شهر افتتاح شد. در این برنامه از جزوه “با هم در حمایت از برابری” متن کنوانسیون رفع
همه اشکال تبعیض علیه زنان که به همین مناسبت از سوی انتشارات …
دریچه کوچک – تاریخچه حقوق بشر گفتار اول، دوره باستان بند …
– ذخیره شده
با این همه نمی توان حقوق بشر رایج یونان باستان را با حقوق بشر امروزی یکسان
تلقی کرد و جامعه یونان را مدینه فاضله حقوق بشر قلمداد نمود. …. حقوق مدنی، سیاسی،
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باری همه کشورها تلاش کنیم، با تمام شکل های خشونت
علیه زنان مبارزه کنیم، کنوانسیون حذف تمام انواع تبعیض علیه زنان ار مورد احترام
بگذارم.»
اعلامیه رفع خشونت علیه زنان ۲ Declaration on the Elimination of …
– ذخیره شده
۱۵ نوامبر ۲۰۱۴ … حداقل پس از تصویب کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان (۱۹۷۹)، و با
گذشت سالیان متمادی از تصویب ان و تحولات مختلف در عرصه بین المللی، انتظار
تصویب سندی الزام آور جهت مبارزه با خشونت علیه زنان در سال ۱۹۹۳، انتظار معقولی
به نظر می‌رسد. جمهوری اسلامی ایران و اعلامیه. با وجود آنکه دولت ایران …
وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران — گزارش دبیر کل
– ذخیره شده – مشابه
وی همچنین دولت را به همکاری کامل با ساز و کارهای بین المللی حقوق بشر، به ویژه از
طریق دعوت گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، …..
کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و کنوانسیون منع شکنجه و دیگر
رفتارها یا مجازات های ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز را به دلیل آنچه که تناقض با
اصول و …
گزارش «سرکوب فعالان سندیکایی و نقض فاحش حقوق کار» به …
– ذخیره شده
۱۲ مه ۲۰۱۶ … فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان‌های عضو آن، گزارشی در مورد آنچه «
سرکوب فعالان سندیکایی و کارگران و نقض فاحش حقوق کار در ایران» … وشرط آزاد
کند، تمامی اتهام‌ها علیه فعالان کارگری را لغو کند ومقاوله نامه های سازمان بین‌المللی کار
و نیز کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و نیز کنوانسیون …
بررسی موارد نقض حقوق زنان توسط رژیم صهیونیستی – حقوقی و امور مجلس
– ذخیره شده
۱۵ نوامبر ۲۰۱۷ … کمیته مبارزه با تبعیض علیه زنان، ششمین گزارش دوره ای رژیم صهیونیستی، در مورد
اجرای مفاد کنوانسیون رفع تمام انواع تبعیض علیه زنان را مورد بررسی قرار داد. … هنوز
هم بسیاری از زنان در رژیم صهیونیستی در تلاش برای دستیابی به فرصت های برابر
هستند و در این خصوص کمیته خواستار همه اقدامات لازم برای پیاده …
شکایت های عجیب یونسکو از کشورهای پذیرنده ۲۰۳۰/ از اعتراض به …
– ذخیره شده
۲۳ مه ۲۰۱۷ … بررسی ها نشان می دهد که با پذیرش ۲۰۳۰ راه برای شکایت های مختلف یونسکو علیه
ایران باز می شود و مشخص است که اعتراضات یونسکو به یک تذکر ختم نشده و فضا …
کمیته رفع تبعیض در یونسکو در سال های گذشته در قالب ۲۰۳۰ به کشورهای پذیرنده
این سند ایراداتی وارد کرده است که برخی از آنها در جدول زیر آمده است.
[PDF] برابری مبتنی بر عدالت – UiO
– ذخیره شده
قوانین خانواده در اسالم بر اساس فقهی است که خود در زمانه و شرایطی بسیار متفاوت با
جوامع امروزی. شکل گرفته است. مانع عمده در مسیر برابری جنسیتی رابطه ایست که
علمای سنتی بین … مروجین قوانین خانواده توام با تبعیض بر علیه زنان مدعی هستند
که مسلمانان می بایست الهی و غیر …. کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ۸٫
گزارش نقض حقوق بشر توسط عربستان – انتخاب
– ذخیره شده – مشابه
۵ مارس ۲۰۱۶ … به گزارش انتخاب، مرکز دانشجویی حقوق‌بشر جمهوری اسلامی ایران یا «موسسه صلح
زیبا» در گزارشی، ۱۱۲ بند از موارد نقض حقوق بشر و نقض معاهدات بین‌المللی توسط
دولت عربستان سعودی را احصا کرد. …… -۳ کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض
علیه زنان سال ۲۰۰۰ : عدم موافقت با ماده ۹ – ف ۲ و ماده ۲۹ – ف ۱٫
بیست و پنجم نوامبرروزجهانی منع خشونت علیه زنان – nadia-angomans …
– ذخیره شده – مشابه
جهان فناور و مدرن امروز که به رغم پیشرفت هایی علم وتخنیک را برای نوع بشربه ارمغان
می آورد، باعث نقض شدن برخی حقوق و اصول کلی مورد اعتقاد آنان می شود. یکی از ……
با توجه به مصوبه ۱۸ دسامبر ۱۹۷۲ قطع‌نامه مجمع عمومی ‌ملل متحد (کنوانسیون حذف کلیه
اشکال تبعیض علیه زنان) می‌توان وضع زنان را در خارج و داخل کشور چنین بررسی کرد.
رویکردی نوین در شهادت زن در نظام حقوقی اسلام با نگاهی به نظام حقوقی …
– ذخیره شده – مشابه
از این حیث در مواردی فقط شهادت زن را پذیرفته‌اند، در مواردی برای شهادت زن اعتباری
قائل نشده و آن را منحصر به مردان دانسته‌اند و در مواردی شهادت زن را درصورتی دارای
اعتبار می‌دانند … بررسی چگونگی پذیرش برخی دعاوی و شهادت زن در دادگاه از مسائل
بحث‌برانگیز در مجامع زنان بوده و همچنین دست‌آویزی است، برای برخی از کسانی که با
نگاهی …
مجموعۀ حقوق زن – بخش یکم – خراسان زمین
– ذخیره شده – مشابه
افغانستان از جمله کشورهای است، که حقوق زن در قوانین نافذه آن به شکل شاید و بایدش
انعکاس یافته اما بدلیل عدم آگاهی مردم از احکام قوانین که در روشنائی دین مبین اسلام
تدوین گردیده اند، موارد نقض حقوق زن قابل تأمل اند. وبرای از میان برداشتن این عامل،
جداً و شدیداً برای راه اندازی پروگرام های آگاهی عامه در جهت تأمین حاکمیت قانون و رفع …
نفوذ در حوزه زنان ‌و خانواده چگونه اتفاق افتاده است؟ – کیهان
– ذخیره شده – مشابه
۲ مه ۲۰۱۶ … با توجه به تعاریف بیان شده از نفوذ در این حوزه لازم است ابزارها و شیوه‌های نفوذ دشمن
در حوزه زنان و خانواده مورد بررسی قرار گیرد. …. با این احتساب الحاق به «کنوانسیون
رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» به معنای پذیرش الگوهای ساخته غرب است و
شرکت فعال جمهوری اسلامی در کمیته رفع تبعیض و ارائه آمار و اطلاعات …
[PDF] کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب مجمع عمومی … – وزارت عدلیه
– مشابه
۱۳ دسامبر ۲۰۰۶ … ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﺠﺪﺩ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﺷـﻤﻮﻟﯽ،. ﻋﺪﻡ ﺍﻧﻔﮑﺎﮎ، ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣ. ﺘﻘﺎﺑﻞ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ. ﻣﯿﺎﻥ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﻭ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﻫـﺎﯼ.
ﺑﻨﯿﺎﺩﯾﻦ ﻭ ﻧﯿﺎﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑـﻪ. ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪﯼ ﮐﺎﻣﻞ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺒﻌﯿﺾ . -ﺩ. ﺑﺎ ﯾﺎﺩ ﺁﻭﺭﯼ ﻣﯿﺜﺎﻕ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺣﻘﻮﻕ. ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻣﯿﺜﺎﻕ ﺑﯿﻦ. ﺍﻟﻤﻠﻠــﯽ ﺣﻘــﻮﻕ ﻣــﺪﻧﯽ ﻭ ﺳﯿﺎﺳــﯽ،. ﮐﻨﻮﺍﻧﺴﯿﻮﻥ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣـﺬﻑ
ﺗﻤـﺎﻣﯽ. ﺍﺷﮑﺎ. ﻝ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﮋﺍﺩﯼ، ﮐﻨﻮﺍﻧﺴﯿﻮﻥ ﺭﻓﻊ. ﮐﻠﯿﮥ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺯﻧـﺎﻥ،.
[PDF] توانمند سازی مسئولان و فعالان دستگاههای اجرایی در زمینه ارتقای حقوق …
– ذخیره شده
ﯾﺮﻓﺖ . آﻧﭽﻪ ﭘ. ﯿﺶ. رو دار. ﯾﺪ. ﻣﺤﺘﻮای درﺳﻨﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان. ” ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﻓﻌﺎﻻن. دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی
اﺟﺮاﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﻘﺎی ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﻋﺪاﻟﺖ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ. ” ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ. ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﻼﻣﯽ …. ﻗﻮاﻧﯿﻦ
. وﻣﻘﺮرات اﺳﺘﻔﺎده ﻻزم را در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد اﻣﻮر ﺟﺎﻣﻌﻪ. ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪو ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ اﺷﮑﺎﻻت وﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ در ﻣﻘﺮرات.
را ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﮐﺮده واز ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺠﺎری ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺳﺎزﻧﺪ . )ج. در ﻣﻮاردی ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺣﻖ ﻫﺎ وﺗﮑﺎﻟﯿﻒ.
منابع حقوق، بخش اول – قانون | Toktam Kholusi | Pulse | LinkedIn
– ذخیره شده – مشابه
۲ ژانویه ۲۰۱۶ … ۲) قوانین عادی : قوانین عادی مانند قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، مصوبات کمیسیون
های داخلی، مصوبات همه پرسی و عهدنامه هایی که به تصویب مجلس رسیده است. … نکته :
دیوان عالی کشور رأیی را که از نظر ماهوی دارای اشکال ببیند آن را نقض می کند، اما اگر
از نظر شکلی قوانین را رعایت نکرده باشد، در برخی موارد آن را نقض …
زنان مظلوم ترین قشر جامعه افغانستان
– ذخیره شده – مشابه
به‌ همین‌ ترتیب‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ طلاق‌ هم‌ متفاوت‌ هستند و گوناگونی‌ قوانین‌ در مورد
حقوق‌ ارث‌، قوانین‌ حضانت‌ فرزندان‌ و بسیاری‌ از موارد دیگر هم‌ به‌ چشم‌ می‌خورد. تمامی‌ این‌
تفاوت‌ها حاکی‌ از آن‌ است‌ که‌ در برخی‌ مناطق‌ برداشت‌ درستی‌ از اسلام‌ وجود ندارد و نقش‌ زنان‌
در برخی‌ جوامع‌ اسلامی‌ چندان‌ مشخص‌ نشده‌ است‌. با این‌ حال‌ باید به‌ تمامی‌ تفاوت‌هایی‌ که‌
در …
قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در ترازوی حقوق بشر – سپهر عدالت
– ذخیره شده – مشابه
با این حال قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که در ۱۰/۸/۱۳۷۷ به تصویب مجلس شورای
اسلامی رسید با مواد ۲ و ۱۱ میثاق در تعارض آشکار قرار گرفت. …. فرهنگی (۱۹۶۶)،
کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض‌ نژادی (۱۹۶۵)، کنوانسیون‌ رفع‌ کلیه‌ اشکال‌
تبعیض‌ علیه‌ زنان‌(۱۹۷۹)، کنوانسیون‌ منع‌ شکنجه‌(۱۹۸۴)، و کنوانسیون‌ حقوق کودک (
۱۹۸۹) هر …
کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان مصوب۱۸ دسامبر۱۹۷۹ …
– ذخیره شده
دول‌ عضو کنوانسیون‌ حاضر، با عنایت‌ به‌ اینکه‌ منشور ملل‌ متحد برپایبندی‌ به‌ حقوق‌
اساسی‌ بشر، کرامت‌ و ارزش‌ هر فرد انسانی‌ و برابری‌ حقوق‌ زن‌ و مرد تأکید دارد. با
عنایت‌ به‌ اینکه‌ …. دولت های‌ عضو تمام‌ اقدامات‌ لازم‌ برای‌ رفع‌ هر گونه‌ تبعیض‌ علیه‌
زنان‌ و تضمین‌ حقوق‌ مساوی‌ آنان‌ با مردان‌ در زمینه‌ آموزش‌ مخصوصاً در موارد زیر را اتخاذ
می‌نمایند:.
حقوق بشر و دموکراسی برای ایران :: حقوق زن حقوق بشر است
– مشابه
اعضای کنفرانس تصویب کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، و به طور
کلی هماهنگ کردن قوانین در کشورهای طرف کنوانسیون را یکی از مهمترین دستاوردهای …. که
نقض سایر موارد حقوق بشر که شامل گروه‌های محدودتر می‌شود، امری عام تلقی شده است:
یعنی عدم همسنگی حقوق زنان با حقوق بشر، به شهروند درجه دو بودن زنان تداوم بخشیده و

مولاوردی خبر داد / خشونت علیه زنان؛ نقض حقوق بشر – فرصت امروز
– ذخیره شده – مشابه
۵ ژانویه ۲۰۱۷ … یکی از پروژه های ما با کمیسیون حقوق بشر اسلامی ترجمه برنامه های ملی اقدام برای
مقابله با خشونت علیه زنان است. … مولاوردی با اشاره به سایر اقدامات حقوقی معاونت
امور زنان و خانواده در زمینه کاهش خشونت علیه زنان گفت: لایحه اصلاح قانون تعزیرات را
از بعد جنسیتی بررسی کردیم و پیشنهاداتی را برای گنجاندن در این …
بررسی فقهی و حقوقی تنصیف دیه زنان | مهرداد طالبی , وکیل پایه یک …
– ذخیره شده
۳۱ مه ۲۰۱۷ … یکی از این اسناد، کنوانسیون محو هرگونه اشکال تبعیض علیه زنان، در خصوص توسعه
وضع زنان در جهان است که تاکنون ایران بدان نپیوسته است، زیرا شورای نگهبان آن را
مغایر شرع و قانون اساسی دانسته است. در این جستار ابتدا ضمن بررسی دیه با ذکر ادله
طرفین پیرامون تساوی دیه زن و مرد این‌گونه تبیین می‌شود که راه …
سفارت جمهوری اسلامی ایران – کابل – قوانین
– ذخیره شده – مشابه
۲- کشورهای طرف قرارداد این کنوانسیون متعهد می گردند که همه ی اقدامات ضروری را به
منظور تضمین کاربرد اصول تصریح شده در بند یک این ماده به کار گیرند. ماده ی ۶٫ به
منظور تعیین اقدامات انجام شده علیه اشکال گوناگون تبعیض آموزشی و با هدف تضمین
برابری فرصت و رفتار آموزشی، کشورهای طرف قرارداد این کنوانسیون در به
کارگیری …
انجمن ایرانی حقوق بین الملل – مقاله تالیفی
– ذخیره شده – مشابه
۲۶ سپتامبر ۲۰۱۲ … کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان جزء ۹ کنوانسیون مهم و اصلی حقوق
بشری است که در صدد رفع هرگونه تبعیض و برابری کامل میان مردان و زنان است. …
این مقاله سعی بر آن دارد که ضمن بررسی حق شرط های کشورهای اسلامی و نیز اعتراضات
کشورهای دیگر و نیز کمیته مذکور، اعتبار حقوقی این حق شرط ها …
وزارت دادگستری
– ذخیره شده – مشابه
۵ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون بین المللی
حقوق کودک در خصوص فروش، فحشاء و هرزه نگاری کودکان ۶ پروتکل …. ماده ۷ـ هر
کارگروه موظف است مستمراً مفاد کنوانسیون حقوق کودک را مورد بررسی و موارد احتمالی
نقض را احصاء و همراه با پیشنهادات به دبیرخانه مرجع ملی اعلام نمایند. ماده ۸ـ در صورت
نیاز …
متن کامل قانون – سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران-پایگاه …
– ذخیره شده
‌با تشخیص اینکه سازمان ملل در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در کنوانسیونهای بین‌المللی
حقوق بشر اعلام موافقت نموده که هر یک از افراد بدون هر‌گونه تبعیض از نظر نژاد، رنگ،
جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و غیره خاستگاه اجتماعی یا مالی، مال، تولد و یا سایر
خصوصیات، در تمام حقوق ‌و آزادیهایی که در آن کنوانسیونها و اعلامیه‌ها اعلام شده، ذیحق …
خشونت علیه دختربچه ها و اقدامات و تعهدات بین المللی دولت ایران …
– ذخیره شده – مشابه
در این نوشتار تلاش می شود تا ضمن بررسی برخی از مصادیق خشونت علیه دختربچه ها
با استناد به آمار و گزارش های رسمی و مرور قوانین موجود که به جای بازدارندگی، مروج
عرف ها و ….. پیشنهاد کنندگان این منشور از همان ابتدا مدعی شدند که این قانون می تواند
جایگزین یک سند بین المللی از جمله پیمان رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان شود. با
همه …
جهانی شدن مقابله با قاچاق انسان و تأثیر آن بر سیاست جنایی تقنینی …
– ذخیره شده – مشابه
اصل جهان‌شمول حقوق و آزادی‌های بنیادین، نشئت گرفته از کرامت ذاتی انسان است و
برده‌داری در اشکال کهن و مدرن، آن را نقض می‌کند. … کلید واژهها: قاچاق انسان، دادگاههای
بینالمللی کیفری، دیوان بینالمللی کیفری، جنایت علیه بشریت، سیاست جنایی
تقنینی …… پکن، پروتکل اختیاری کنوانسیون رفع همه اشکال خشونت علیه زنان (
۱۹۹۹ م.) …
قانون خانواده – گلاره
– ذخیره شده
۶ مه ۲۰۱۷ … بنابراین با توجه به تعهدات دولت افغانستان در قبال قانون اساسی ۱۳۸۲- مواد ۲۲ (رفع
تبعیض)، ۴۳ (ایجاد توازن و انکشاف تعلیم برای زنان)،۴۴ (حمایت از کانون … مطابق با
قانون اساسی افغانستان و ایجاد ظرفیت لازم برای پیشنهاد مسوده در تمام وزارت‌ها و دوایر
دولتی، پیوستن به کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان …
بررسی قاچاق زنان در اسناد بین المللی و حقوق جزایی ایران – داتستان
– ذخیره شده
۳- پروتکل پیشگیری، متوقف کردن، و مجازات عاملان قاچاق انسان خصوصاً زنان و
کودکان مکمل کنوانسیون ملل متحد علیه جنایات سازمان یافته فراملی بعد از تصویب
نهایی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض از زنان که آخرین کنوانسیون در ما نحن فیه
بود و در سال ۱۹۷۹ به تصویب رسید؛ می توان گفت عهدنامه بین المللی دیگری برای
مقابله با …
[PDF] ﻣ ﺤﻔﺎﻇﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن اﻓﻐﺎن اﺻﻮل ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ، ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻠﯽ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺑﯿﻦ … – BAAG
– ذخیره شده
ﺮﺑﺎز ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮﻓﻬﺎی درﮔﯿﺮ، اﺧﺘﻄﺎف. ﮐﻮدﮐﺎن، ﺣﻤﻼت ﻋﻠﯿﻪ ﻣﮑﺎﺗﺐ و ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ و دﯾﮕﺮ اﺷﮑﺎل
ﺧﺸﻮﻧﺖ. ﻋﻠﯿﻪ اﻃﻔﺎل و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﻮدﮐـﺎن ﺑـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﺸﺮدوﺳـﺘﺎﻧﻪ. را. روی دﺳـﺖ. ﺑ. ﮕﯿﺮﻧﺪ . ﺑﺎ …
ﻫﺮﯾﮏ از ﺷﺶ ﻣـﻮارد. ﻧﻘـﺾ. ﺻـﺮﯾﺢ ﮐـﻪ ﻋﻠﯿـﻪ ﺣﻘـﻮق ﮐﻮدﮐـﺎن درﮔﯿـﺮ ﻣﻨﺎزﻋـﺎت. ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در ذﯾﻞ آﻣﺪه اﻧ. ﺪ،
ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ، ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ و. ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﻫﻤﭽﻨ. ﯿ. ﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﯽ. ﻣﺮﺑﻮط.
کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت – جامعه ی نابینایان و کم بینایان …
– ذخیره شده
( ت) با یادآوری میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ،میثاق بین
المللی حقوق مدنی و سیاسی ، کنوانسیون بین المللی حذف تمامی اشکال تبعیض نژادی،
کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض نسبت به زنان ، کنوانسیون منع شکنجه و سایر
مجازاتها یا رفتارهای تحقیر آمیز غیر انسانی و ظالمانه ، کنوانسیون حقوق کودک و
کنوانسیون …
بازداشت ۸ نفر از شهروندان کرد اهل سنت در شهرستان موچش | sayeh …
– ذخیره شده
۲۴ ا کتبر ۲۰۱۲ … این مدارس دینی که ابتدا درسال ۱۳۵۶ در سنندج و مریوان به صورت مدرسه قرآن تاسیس
گردید، بعد‌ها به مکتب قرآن تغییر نام و به صورت یک حرکت دینی در منطقه اهل سنت
غرب کشور در آمد. بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش: · اصل ۲۳ قانون اساسی
جمهوری اسلامی: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی‌توان به صرف …
بررسی تفاوت دیه زن و مرد | ستاد مردمی رسیدگی به دیه و کمک به …
– ذخیره شده – مشابه
۲۴ ژانویه ۲۰۱۶ … در حالی که امروز در سطح بین المللی تلاش گسترده ای برای برقراری تساوی حقوق
بین زن و مرد در همه زمینه ها صورت می گیرد و در اسناد بین المللی حقوق بشری بویژه
کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بر لغو و یا اصلاح قوانینی که مقررات تبعیض
آمیز علیه زنان دارند تاکید شده است، در قانون مجازات اسلامی ایران که پس از …
روز بین‌المللی مبارزه برای محو خشونت علیه زنان!/ بهرام رحمانی | مجله …
– ذخیره شده – مشابه
۲۴ نوامبر ۲۰۱۶ … اجرای کامل «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» و نیز با در نظر گرفتن
این که برخی از گروه‌های زنان به‌صورت ویژه‌ای در برابر خشونت آسیب‌پذیر و بی‌دفاع
می‌باشند، مانند زنانی که به‌گروه‌های اقلیت ملی، دینی یا نژادی تعلق دارند، زنان
تنگ‌دست، زنان آواره یا مهاجر، زنان ساکن مناطق دور افتاده، زنان ساکن در …
مروری بر قوانین مربوط به آزار جنسی در محیط کار/ نفیسه محمدپور …
– ذخیره شده
۱۳ مارس ۲۰۱۷ … در ماده ۲ این اعلامیه، خشونت علیه زنان در سه دسته طبقه‌بندی شده است با ذکر این نکته
که شامل این موارد است اما محدود به آن نیست: … کمیته رفع تبعیض علیه زنان: این
کمیته نهادی برای نظارت بر حسن اجرای کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه
زنان، یک معاهده بین‌المللی ‌است که در ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ موردپذیرش مجمع …
مرور سه دهه مبارزات حقوقی زنان ایرانی ۲ – نهضت بیداری زنان
– ذخیره شده
موارد متعدد آرای صادره از دیوان عالی کشور ۳۱ [۱] حاکی از آن است که پیش از اصلاح این
قانون، دخترانی که نمی توانستند اجازه پدر را برای ازدواج با مرد مورد علاقه خود کسب
کنند، با …. به عنوان مثال، چنانکه بعدا خواهیم دید کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض
علیه زنان، عمدتا به دلیل همین فشارهای بین المللی بود که اولین بار پیش از برگزاری

۳۵ سال حجاب اجباری و نقض حقوق زنان | رادیو زمانه
– ذخیره شده
۸ مارس ۲۰۱۴ … «۳۵ سال در حجاب» بر اساس بررسی آمارهای رسمی، اظهارات مقامات حکومتی و گفت‌و‌گو با
۲۱ زن تهیه شده است که به دلیل قوانین مربوط به حجاب اجباری تحت تعقیب … اجباری
را از منظر نقض تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی بررسی کرده است و می‌توان آن را گام
اول در مستند‌سازی این مصداق بارز خشونت دولتی علیه زنان دانست.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *