دانلود کامل بررسی رابطه سیاسی ایران و سوریه پس از انقلاب

Published on Author adminLeave a comment

بررسی رابطه سیاسی ایران و سوریه پس از انقلاب

بررسی رابطه سیاسی ایران و سوریه پس از انقلاب
( با منابع کامل انگلیسی و فارسی )
دسته بندی علوم سیاسی
بازدید ها ۸۲
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۴۱ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۲۳۱

بررسی رابطه سیاسی ایران و سوریه پس از انقلاب

فروشنده فایل

کد کاربری ۲۵۳۴۱

کاربر

بررسی روابط سیاسی ایران و سوریه بعد از انقلاب اسلامی ایران

فصل اول (کلیات)

 1. ۱٫ طرح و تبیین موضوع ……………..…………………………………………………………………۲
 2. ۲٫ ادبیات موضوع ………………………………………………………………………………………۳
 3. ۳٫ علل انتخاب موضوع…………………………………………………………………………………۳
 4. ۴٫ سؤال اصلی و سؤالات فرعی…………..…………………….…………………………………….۳
 5. ۵٫ فرضیه های تحقیق ………………………….…………………………….…………………………۴
 6. ۶٫ تعریف مفاهیم …………………………………………………………….………………………….۴
 7. ۷٫ متغییرها …………………………………………….………………………………………………….۵
 8. ۸٫ روش‌تحقیق ………………….……………….………………………………………………………۵
 9. ۹٫ موانع و محدودیتهای تحقیق ………………….……………………………………………………۵
 10. ۱۰٫ سازماندهی تحقیق …………………………………….………………….……………….…………۶

یادداشتهای فصل اول ………………………………………………………………………………………..۷

فصل دوم (اصول و اهداف سیاست خارجی ایران و سوریه)

بخش اول مبانی نظری سیاست خارجی …………………………………………………………………۸

 1. ۱٫ روشهای مطالعه سیاست خارجی …………………………………………………………………۸
 2. ۲٫ سطح تحلیل …………………………………………………………………………………………۱۲
 3. ۳٫ عوامل مؤثر درتعیین سیاست خارجی…………………………………………………………. ۱۴

بخش دوم

۱٫ اصول واهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ………….…………………………۲۱

۲٫ ابزارهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ……………………………………………۲۳

۳٫ اصول و اهداف سیاست خارجی جمهوری عربی سوریه…………….……………………… ۲۵

۴٫ ابزارهای سیاست خارجی جمهوری عربی سوریه…….……………………………………… ۳۰

۵٫ بررسی تطبیقی سیاست خارجی ایران و سوریه …..………………………………………….۳۰

یادداشتهای فصل دوم ………………………………………………………………………………………۳۲

فصل سوم (پیشینه روابط ایران و سوریه ۱۹۷۹ـ ۱۹۴۶)

بخش اول ـ روابط ایران و سوریه از۱۹۷۹- ۱۹۴۶……………………………………………………

بخش دوم ـ عوامل تأثیر گذار بر روابط ایران و سوریه

۱٫ عوامل تأثیر گذار بر سردی روابط دو جانبه (۱۹۷۳ـ ۱۹۴۶)………………………………………

الف ـ روابط ایران و اسرائیل ………………………………………………………………………………

ب ـ مشکلات داخلی سوریه و ایدئولوژی رادیکال بعث ……………………………………………..

۲٫ عوامل تأثیر گذار بر بهبود نسبی روابط دوجانبه (۱۹۷۹ـ ۱۹۷۴)………………………………..

الف ـ شرایط منطقه ای …………………………………………………………………………………….

ب ـ شرایط بین المللی ……………………………………………………………………………………..

ج ـ به قدرت رسیدن حافظ اسد و پایان بحران داخلی …………………………………………………

د ـ مرگ جمال عبدالناصر و افول ناسیونالیسم عربی ……………………………………………………

نتیجه گیری فصل سوم ………………………………………………………………………………………

یادداشتهای فصل سوم ………………………………

فصل چهارم (روابط ایران و سوریه ۱۹۸۸ـ ۱۹۷۹)

بخش اول ـ انقلاب اسلامی ایران…………………………………………………………………………

۱٫ انقلاب اسلامی ایران و مواضع سوریه …………………………………………………………….

۲٫ جنگ ایران و عراق و موضع گیریهای سوریه ……………………………………………………

بخش دوم

۱٫ دلایل حمایت سوریه از ایران در جنگ ……………………………………………………………

الف ـ دیدگاهها و مواضع ایران در مورد بحران خاورمیانه …………………………………………..

ب ـ اختلافات عراق و سوریه و تأثیر آن بر روابط ایران و سوریه…………………………………..

ج ـ اتحاد ایران و سوریه …………………………………………………………………………………

۲٫ تهاجم اسرائیل به لبنان و تأثیر آن بر روابط دو جانبه……………………………………………..

۳٫ تنش های سوریه ـ ایران در لبنان ………………………………..…………………………………

۴٫ دلایل تغییر موضع تاکتیکی سوریه در طول جنگ ………………………………………………..

۵٫ قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل و مواضع سوریه ………………………………………

نتیجه گیری فصل چهارم ……………………………………………………………………………………..

یادداشتهای فصل چهارم ………………………………………………………………………………………

فصل پنجم (روابط ایران و سوریه ۲۰۰۱ـ ۱۹۸۹)

بخش اول ـ روابط سیاسی ایران و سوریه ………………………………………………………………

۱٫ پایان جنگ تحمیلی و سیاست جدید ایران ……………………………………………………….

۲٫ روابط ایران و سوریه (۲۰۰۱ـ ۱۹۸۹)………………………………………………………………

بخش دوم ـ عوامل تأثیر گذار بر روابط ایران و سوریه پس از جنگ

۱٫ پیمان طائف ومواضع ایران و سوریه ………………………………………………………………

۲٫ حمله عراق به کویت و مواضع ایران و سوریه …………………………………………………..

۳٫ کنفرانس صلح مارید و مواضع ایران و سوریه …………………………………………………..

۴٫ اختلافات ایران و امارات متحده عربی و موضع گیری سوریه ………………………………..

۵٫ تهاجم ترکیه به شمال عراق و مواضع ایران و سوریه ……………………………………………

۶٫ پیمان استراتژیک ترکیه ـ اسرائیل و مواضع ایران و سوریه ……………………………………..

۷٫ اختلافات ترکیه ـ سوریه و نقش ایران ……………………………………………………………

نتیجه گیری فصل پنجم ………………………………………………………………………………………

یادداشتهای فصل پنجم ………………………………………………………………………………………

فصل ششم (نتیجه گیری)………………………………………………………………………… ۱۵۲

یادداشتهای فصل ششم ….………………………………………………………………….…… ۱۵۶

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………۱۵۷

====================================================

مقدمه :

خاورمیانه به عنوان منطقه ای استراتژیک جایگاه عمده و حساسی در رقابتهای دو ابر قدرت شرق و غرب در دوران جنگ سرد داشت و نقش یک محرک را در مداخله ابر قدرتها ایفا می کرد . پس از دوران جنگ سرد و فروپاشی شوروی نه تنها این منطقه اهمیت خود را از دست نداده بلکه بر اهمیت آن نیز افزوده شده است . لذا درک و شناخت صحیح از تحولات منطقه خاورمیانه ، برای ایران که خود در این منطقه قرار دارد ضروری و آگاهی از عملکرد دولتهای منطقه نیز در این راستا می باشد .

سوریه به دلیل موقعیت جغرافیایی و استراتژیکی ، یکی از مهم‌ترین کشورهای خاورمیانه محسوب می شود که توانسته است در چند دهه اخیر نقش مهمی را در روند تحولات منطقه ای ایفا نماید . بدین لحاظ این کشور جایگاه ویژه ای را در سیاست خارجی ایران که اولویت اصلی را در روابط خارجی بر همکاری با کشورهای اسلامی و غیر متعهد می دهد ، به خود اختصاص داده است و نیاز هست که شناخت بیشتری نسبت به آن پیدا کرد . ایران و سوریه به عنوان دو کشور خاورمیانه ای غیر همسایه توانسته اند در دو و نیم دهه اخیر بیشترین هماهنگیها را در روند تحولات منطقه ای و جهان اسلام کسب نمایند و به عنوان الگویی برای دیگر کشورهای منطقه در همکاریهای دو جانبه مطرح شوند حال پرسش اصلی این است که چه عواملی در بهبود و گسترش روابط دو جانبه مؤثر بوده است؟ علت هماهنگی در اکثر تحولات منطقه ای چه بوده است که توانسته روابط این دو کشور را به عنوان الگویی برای سایر کشورها در مناسبات دوجانبه تبدیل کند ؟ این پرسشی است که باید به آن پاسخ داده شود . ابتدا روابط و مناسبات سیاسی دو کشور در دوران قبل از انقلاب اسلامی را مرور خواهیم کرد تا سیمای اصلی همکاری و الگومندی در روابط بعد از انقلاب روشن شود . سپس عوامل تأثیر گذار را در همکاری و روابط دو جانبه با تأکید بر عوامل منطقه ای تجزیه و تحلیل می کنیم هر چند که ممکن است واقعیت امر چیزی غیر از تحلیل های عرضه شده باشد ، زیرا اصولاً همیشه بسیاری از اطلاعات تا زمان مشخصی محرمانه باقی می ماند و دسترسی به بعضی اطلاعات هیچ گاه امکان پذیر نمی باشد .

در پایان با اعلام و اذعان به وجود نقایص و کاستی در رساله ، از زحمات اساتید محترم و بزرگوار جناب آقای دکتر اصغر جعفری ولدانی در سمت استاد راهنما و جناب آقای دکتر غلامعلی چگنی زاده در سمت استاد مشاور ، تشکر و قدردانی می شود که حضرت علی (ع) فرموده است : من علمنی فقر صیرنی عبداً .

۱ـ طرح و تبیین موضوع :

مطابق با اصل ۱۵۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ، سیاست خارجی ایران بر اساس “نفی هر گونه سلطه جویی و سلطه پذیری ، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور ، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر ابر قدرتهای سلطه گرو روابط صلح آمیز با دول غیر محارب استوار است . بنابراین ازدیدگاه قانون اساسی رابطه با دول غیر محارب مجاز شمرده شده است . همچنین طبق اصل ۱۵۴ قانون اساسی ، جمهوری اسلامی سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می شناسد. بنابراین در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می کند .

پس علاوه بر رابطه با دول غیر محارب ، برقراری رابطه با کشورهایی که از لحاظ مواضع سیاسی به ایران نزدیک می باشند در دستور کار سیاست خارجی این کشور قرار دارد .

سوریه که در این ردیف ازکشورها قرار دارد جایگاه ویژه ای را در سیاست خارجی ایران به خود اختصاص داده است به طوری که از آن به عنوان کشور دوست و برادر یاد می شود . وقوع انقلاب اسلامی در ایران و سقوط شاه ـ متحد استراتژیک اسرائیل در منطقه ـ باعث خشنودی سوریها که خود را متولی مبارزه با اسرائیل می دانستند ، شد و به حمایت از این انقلاب پرداختند .

از دید انقلاب اسلامی ، اسرائیل به عنوان پایگاه استعمار در منطقه و موجودی نامشروع و غیر قانونی در قلب جهان اسلام ، می بایست از بین برود و مبارزه عملی و همه جانبه این امر را محقق می سازد . در این راستا ایران با کشور مصر به خاطر سازش با اسرائیل و خیانت به آرمان فلسطین و اعراب قطع رابطه نمود . همچنین سفارت اسرائیل در تهران را تعطیل و آن را به سازمان آزادیبخش فلسطین واگذار نمود .

این گونه اقدامات عملی و حمایتهای سیاسی ایران از مواضع اعراب و فلسطینیان ، سوریه را در عملی کردن تز خود مبنی بر برابری استراتژیک با اسرائیل مصمم تر کرد ؛ به علاوه بروز حوادث و رویدادهای بعدی منطقه از جمله جنگ ایران و عراق و حمله اسرائیل به لبنان در سال ۱۹۸۲ ، سبب گردید که دو کشور ایران و سوریه تماسهای بیشتری را با هم در جهت حل مسائل پیش آمده داشته باشند که همین موارد زمینه تداوم گسترش روابط را علیرغم اختلاف سلیقه در بعضی مسائل فراهم آورد .

بنابراین هدف پژوهش ، بررسی علل گسترش روابط سیاسی ایران و سوریه بعد از وقوع انقلاب اسلامی در ایران می باشد . و سعی براین است که ضمن روشن کردن این عوامل به تقویت آن و الگو سازی با توجه به شرایط و موقعیت دیگر کشورها در روابط با یکدیگر پرداخته شود تا شاهد تحقق روابط دوستانه میان کشورهای منطقه و جهان اسلام باشیم .

۲ـ ادبیات موضوع :

علیرغم حساسیت و اهمیت موضوع یکی از نکته های جالب توجه در ارتباط با آن کم توجهی محققان و پژوهندگان این رشته به این مسأله می باشد و کمتر تحقیق و کتابی در این زمینه یافت می شود که به طور دقیق و موشکافانه به بررسی روابط پیچیده ایران و سوریه پرداخته باشد . در این ارتباط تنها گزارشها و مقالاتی به چشم می خورد که بیشتر به مسأله صلح و اقدامات سوریه و بررسی سطحی روابط ایران و سوریه و البته با دیدگاه وزارت خارجه ای پرداخته است .

مبانی نظری سیاست خارجی

در مطالعه روابط بین الملل سه مرحله را می توان از هم تفکیک کرد . بر همین اساس به سه گونه نیز می توان این مطالعه را انجام داد . یکی از بعد تاریخی یعنی مطالعه حوادث و رویدادهای بین الملل که اولین مرحله در راه شناخت موضوع و جمع آوری داده هایی است که در مراحل بعد عناصر اولیه قضایا و استنتاجات را تشکیل می‌دهند و بی شناخت آنها هیچ قدمی فراتر نمی توان نهاد . دوم جمع بندی وریشه یابی و برقراری رابطه بین عناصر فوق یعنی داده های تاریخی است که خود موضوع جالب و مهمی در مطالعات بین المللی را تشکیل میدهد و سومین مرحله از بعد نظری به موضوع می نگرد یعنی باید شناخت را تئوریزه کرد . در این مرحله شناخت ماهوی روابط بین الملل هدف اصلی مطالعه است .(۱)

بر این اساس نیاز به استفاده از تئوری در شناخت بسیار مهم می باشد . نظریه یا تئوری ، بیان منسجم وسیستماتیک شناخت ما از واقعیت است . بنابر این برای نظریه پردازی باید ابتدا به جمع آوری و سیستماتیزه کردن عناصر شناخت خود از موضوع بپردازیم و سپس با برقراری رابطه به‌ویژه رابطه علّی بین عناصر مختلف شناخت به تبیین ماهوی قضیه و اینکه چرا موضوع مورد بحث بدین‌گونه است و نه به گونه ای دیگر بپردازیم . اگر به چنین شناختی دست یابیم قائدتاً باید قادر به پیش بینی تحولات آتی موضوع نیز باشیم . اما نباید فراموش کرد که کمال مطلوب در تئوری با واقعیت تئوری همیشه یکی نیست و کمتر اتفاق می افتد که تئوری را در همه ابعاد و پیچیدگی آن بیان کند . اگر قرار بود که واقعاً تئوری مجموعه ای از قضایای منسجم و سیستماتیک در تبیین یک واقعیت باشد قائدتاً باید در روابط بین الملل نیز با یک یا دو تئوری بیشتر سروکار نداشته باشیم : زیرا چنین تئوری باید شمائی توضیحی از این روابط، ساختار و تحولات آن بدست دهد و عوامل تعیین کننده آن را دقیقاً روشن سازد در حالی که در این زمینه با دهها تئوری روبرو هستیم . (۲)

در این بخش ، ابتدا اشاره کوتاهی داریم به روشهای مطالعه سیاست خارجی ، سطح تحلیل در سیاست خارجی و متعاقب آن ، عوامل مؤثر در تعیین سیاست خارجی که آنها را مورد بررسی قرار می دهیم . ….

پایان نامه بررسی روابط سیاسی ایران و سوریه بعد از انقلاب اسلامی ایران
– ذخیره شده – مشابه
پایان نامه بررسی روابط سیاسی ایران و سوریه بعد از انقلاب اسلامی ایران پایان نامه
جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل سال ۱۳۸۴ مقدمه : خاورمیانه به
عنوان منطقه ای استراتژیک جایگاه عمده و حساسی در رقابتهای دو ابر قدرت شرق و غرب در
دوران.
مقاله بررسی روابط سیاسی ایران و سوریه بعد از انقلاب اسلامی ایران
– ذخیره شده – مشابه
عنوان : مقاله بررسی روابط سیاسی ایران و سوریه بعد از انقلاب اسلامی ایران. تعداد
صفحات : ۱۶۰. نوع فایل : ورد و قابل ویرایش. چکیده. پیروزی انقلاب اسلامی ایران در
سال ۵۷ به حاکمیت نظام سلطنتی پایان داد و استقرار نظام جمهوری اسلامی را به دنبال
داشت ؛ این نظام جدید به لحاظ شکل ، ماهیت ، اهداف سیاست خارجی با نظام قبلی کاملاً
متفاوت …
بررسی روابط ایران و سوریه – آفتاب
– ذخیره شده – مشابه
۳۱ جولای ۲۰۱۴ … تفاوت نظام های سیاسی و جهت گیری خارجی متفاوت، مهمترین علل سردی روابط دو کشور
تا قبل از انقلاب اسلامی بوده است. در حالی که حکومت ایران سلطنتی … به هر ترتیب،
روابط ایران و سوریه پس از انقلاب اسلامی ایران به تدریج توسعه یافت و دو کشور عملاً
به هم پیمانان راهبردی مبدل شده اند. در اواخر دهه هفتاد میلادی دو حادثه، …
روابط ایران و سوریه – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
– ذخیره شده – مشابه
روابط ایران و سوریه را می‌توان کهن‌ترین روابط سیاسی، اقتصادی و نظامی بین ایران و
یکی از کشورهای عربی منطقه خاورمیانه دانست. این روابط هیچگاه در حد … بعد از انقلاب
اسلامی ایران و پایه‌ریزی حکومت جمهوری اسلامی ایران در ایران، مناسبات سیاسی دو
کشور تغییر کرد و روابط استراتژیک مستحکمی بوجود آمد. از این زمان به بعد بود که
با …
روابط ایران و سوریه در سه سال اخیر (بحران سوریه) – سیاستمدار
– ذخیره شده – مشابه
۲۷ مارس ۲۰۱۵ … برای پاسخ به این سؤال ضمن بررسی موقعیت سوریه و روابط آن با ایران در گذشته و
حال و بررسی وضعیت پس از سوریه امروز به پاسخ به این سوال می پردازد. این تحقیق
در یک مقدمه …. نزدیکی با ایران دارد. به همین خاطر بیشترین مراودات سیاسی و مبادلات
اقتصادی میان دو طرف بعد از انقلاب اسلامی در دستور کار قرار گرفت.
بررسی روابط ایران و ترکیه از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تا حاکمیت …
– ذخیره شده – مشابه
روابط ایران و ترکیه با وجود فراز و نشیب‌های زیاد، طی چند سال گذشته از ثبات نسبی
مناسبی برخوردار بوده است، ضمن آنکه برخی سوء تفاهمات میان دو کشور مرتفع شده
است و طرفین توجه ویژه‌ای به اعتمادسازی مبذول داشته‌اند. اما روابط دو کشور پیرامون
مهمترین مسائل خاورمیانه از جمله عراق، فلسطین و حتی سوریه به سمت واگرایی رفته
است.
باشگاه اندیشه › روابط ایران و سوریه در دوران جنگ تحمیلی
– ذخیره شده – مشابه
در نوشتار قبل به بررسی تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر سوریه پرداخته و بیان
کردیم که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، سوریه از جمله معدود کشورهای اسلامی
بود … حافظ اسد در حمایت از ایران و نقطه نظرات سیاسی انقلاب اسلامی و محکوم کردن
صدام در ۱۰ نوامبر ۱۹۸۰ گفت: «بیشتر کشورهای عرب روابط خوبی با ایران دارند که
قول داده …
بررسی تاریخی روابط ایران و اعراب – عصرایران
– ذخیره شده – مشابه
۲۰ نوامبر ۲۰۰۷ … پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران روابط ایران و عربستان شاهد فراز و نشیب های
بسیاری بود. عامل مذهب ، منافع سیاسی و تاثیرات خارجی در این فراز و نشیب تاثیر
قابل توجهی داشته. البته با بررسی تاریخ روابط ایران و عربستان می بینیم که این
کشور رابطه بسیار خوبی با ایران در زمان شاه داشته و محمد رضا پهلوی …
بررسی علل همگرایی و حمایت استراتژیک جمهوری اسلامی ایران از سوریه
– ذخیره شده – مشابه
۹ ژوئن ۲۰۱۶ … در این راستا، مخالفان جمهوری اسلامی در تلاش‌اند تا با گسست روابط قوی و مستحکم
ایران و سوریه اولاً قدرت ایران را در منطقه مهار کنند و ثانیاً موانع منطقه‌ای متضاد با … و
فرضیه این پژوهش، این است که با شکل گیری ترتیبات سیاسی امنیتی جدید در
منطقه غرب آسیا پس از حادثه یازده سپتامبر، به ویژه حمله آمریکا به عراق، …
روابط رو به افزایش و حوزه های همکاری ایران با عمان
– ذخیره شده – مشابه
۲۷ مارس ۲۰۱۴ … ازسال ۱۳۶۴ نگاه روشن تر و فعال تری در سیاست خارجی عمان دیده می شد که گسترش
ارتباط با ایران، برقراری رابطه با شوروی سابق، مد نظر قرار گرفت پس از آن نیز با
پایان جنگ تحمیلی و به ویژه بعد از بحران خلیج فارس دولت عمان کوشید تا روابط خود
با ایران را در تمامی سطوح گسترش دهد این روند تا امروزه ادامه یافته …
تأثیر شکاف عقیدتی شیعه و سنی در روابط سیاسی میان ایران و مصر …
– ذخیره شده – مشابه
موقعیت استراتژیک این کشور، تأثیر آن در تحولات منطقه و جهان اسلام و نقش آن در
مسئله فلسطین، موجب شده‌است که نوشتار حاضر به بررسی اوضاع آن پرداخته، موانع
روابط این کشور با جمهوری اسلامی ایران را مورد کنکاش قراردهد. پرسش اصلی این است
که «چرا پس از وقوع انقلاب در مصر و سقوط رژیم دیکتاتوری مبارک و دست‌کم تا پیش
از …
روابط سیاسی ایران و عراق بعد از انقلاب اسلامی – انقلاب اسلامی | موسسه …
– ذخیره شده – مشابه
در بخش سوم به روابط سیاسی بین ایران در دوران جنگ تحمیلی پرداخته ام، در بخش
چهارم و پنجم نیز به روابط این دو کشور بعد از جنگ تحمیلی و دوران پس از سقوط صدام
پرداخته شده …. (پیردرینک، ۱۳۶۸: ۴۶۸) اگر یکی از هدفهای عراق در این جنگ افزایش
نفوذ خود در دنیای عرب بود تا حدود زیادی به آن رسیده است و به استثنای سوریه، لیبی
، یمن …
روابط ایران و ترکیه در بستر تحولات جاری – دیپلماسی ایرانی
– ذخیره شده – مشابه
۵ مارس ۲۰۱۳ … در ادامه به وضعیت ترکیه و ایران خواهم پرداخت و در نهایت این روابط را در بستر
تحولات منطقه بررسی خواهم کرد. نگاهی به تاریخ … بعد از انقلاب مکثی در روابط دو
کشور ایجاد شد. … آن چه در سوریه می گذرد و موضع ترکیه در قبال آن، نیازمند به رسمیت
شناختن این اصل است که هر کشوری سیاست خارجی خود را تعیین می کند.
بررسی روابط سیاسی ایران و سوریه بعد از انقلاب اسلامی ایران|دانلود …
– ذخیره شده
پایان نامه روابط سیاسی ایران و سوریه رشته علوم سیاسی با فرمت word.
نگاهی به روابط مبهم ایران و کره شمالی – BBC Persian – BBC.com
– ذخیره شده
۲۱ نوامبر ۲۰۱۷ … تهران و پیونگ‌یانگ از زمان به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی پس از انقلاب ۱۹۷۹ روابط
گرم و نزدیکی داشته‌اند که دلیل آن را تا حدی باید در آمریکاستیزی هر دو طرف … کمک
به توسعه برنامه‌های تسلیحات شیمیایی و موشک‌های بالستیک سوریه یکی از
مناقشه‌برانگیزترین ابعاد حمایت نظامی کره شمالی از حکومت اسد به شمار می‌رود …
ایران و حوزه خلیج فارس: اختلاف سیاسی متوقف نمی شود – BBC Persian
– ذخیره شده
۱۳ جولای ۲۰۱۲ … بر همین مبنا، هدف این مقاله بررسی و تحلیل روابط ایران و کشورهای خلیج [فارس] پس
از وقوع انقلاب اسلامی و تاسیس «شورای همکاری خلیج» در سال ۱۹۸۱ است. …. همچنین
یکی دیگر از موارد اختلاف سیاسی میان طرفین، پس از خروج حماس از سوریه علنی شد؛
هنگامی که ایران نتوانست حماس را به ماندن در کنار حکومت سوریه متقاعد …
a فهرست مقالات – فصلنامه روابط خارجی
– ذخیره شده – مشابه
علی اسمعیلی اردکانی. ۳, ۱۳۹۶۰۹۰۴۱۳۲۶۹۵۰۰۳۵۰۴, اقتصاد سیاسی انقلاب مصر,
۱۳۹۶/۰۹/۰۴ … ۲, ۱۳۹۶۰۲۱۲۹۵۷۲۱۵۰۰۲۸۹۱, رسانه، سیاست خارجی و اجماع‌سازی در
برنامه هسته‌ای ایران: مطالعه‌ای تطبیقی, ۱۳۹۶/۰۲/۱۲٫ افسانه احدی … ۳,
۱۳۹۵۱۱۲۰۹۱۹۱۷۵۰۰۲۶۷۹, بررسی تطبیقی اجماع پکن و اجماع واشینگتن, ۱۳۹۵/۱۱/
۲۰٫ مختار صالحی.
وب گاه اعضای هیات علمی – دانشگاه گیلان – دکتر محمد حسین اسماعیلی …
– ذخیره شده – مشابه
دکتر محمد حسین اسماعیلی سنگری. رتبه علمی: استادیار. دانشکده: دانشکده ادبیات و
علوم انسانی. گروه: گروه علوم سیاسی … ۴- بررسی تطبیقی رابطه ایران و اسرائیل
قبل و بعد از انقلاب اسلامی- دانشجوی محترم: مهران یارعلی ۵- محیط زیست و … ۲۴-
روابط ایران و اتحادیه اروپا پس از انقلاب اسلامی – دانشجوی محترم: ناصر عطایی ۲۵-
چالش های …
گاهشمار روابط ایران و بریتانیا؛ شش دهه فراز و فرود بی پایان – Pars TV
– ذخیره شده
۱ ا کتبر ۲۰۱۷ … طی بیش از سی سالی که از انقلاب ایران می گذرد روابط سیاسی دو کشور دوبار به سطح
کاردار تقلیل پیدا کرده است. پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ و در جریان جنگ هشت ساله ایران
و عراق بریتانیا کارکنان سفارت خود از تهران را فراخواند اما دو کشور برای بالا بردن
سطح روابط به توافق رسیدند. دومین بار روابط دو کشور بر سر …
بررسی روند روابط ایران و عراق از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا کناره …
– ذخیره شده – مشابه
بر اساس آنچه گذشت، در این مقاله ابتدا شمایی از روابط ایران و عراق پس از انعقاد
قرارداد الجزیره (۱۹۷۵م /۱۳۵۴ش) تا پیروزی انقلاب اسلامی ارائه خواهد شد. سپس
مناسبات سیاسی دو کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا کناره گیری حسن البکر
مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه نیز ضمن اشاره به سه مورد از مهم‌ترین مصادیق وجه
فرصت گونه و …
جایگاه سیاسی جمهوری اسلامی ایران در فضای بین الاذهانی و پسا انقلابی …
– ذخیره شده
یکی از ابعاد اساسی مطالعه نقش و جایگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی در خاورمیانه،
بررسی فضای بین الذهانی و درک موجود از نقش ایران در خاورمیانه در میان دولت ها و جوامع
… که؛ انقلاب های عربی در خلال سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ و رویدادهای پس از آن نظیر جنگ
داخلی در سوریه، منجر به سربرآوردن و تعمیق شکاف های هویتی (فرهنگی و مذهبی) میان
ایران …
قلمرو: شماره ۲ – یافته‌های کتاب‌های Google

قلمرو, ناصر کرمی – ‏
ولی تحولات داخلی ایران و توانمند شدن جریان مخالف حکومت شاه، با موجی از قوت گرفتن
نیروهای اسلامی در منطقه همزمان شد. با انقلاب ایران امیدهای زیادی در نخبگان عرب که نظام
شاه را ظالمانه انقلاب» مطرح شد. معنای این عبارت ان … خصوص روابط با ایران باید به
رویکردی که میان برخی روشنفکران عرب وجود دارد توجه داشت. هزینه بسیار کمتری …دانشکده روابط بین الملل – اخبار > برگزاری کارگاه آموزشی جهت …
– ذخیره شده
۳۱ مه ۲۰۱۷ … پیشینه روابط ایران و ترکیه، زمینه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آن، فراز ها و
فرودهای تاریخی و وجوه افتراق و اشتراک در مسایل منطقه ای و بین المللی از جمله بحران
سوریه در این کارگاه آموزشی مورد بررسی قرار گرفت. بخش پایانی این کارگاه یک
روزه نیز در خصوص نظم جدید منطقه خاور میانه و رابطه جمهوری اسلامی ایران و …
بررسی روابط چین با غرب آسیا و شمال آفریقااندیشکده راهبردی تبیین …
– ذخیره شده
۱۲ مارس ۲۰۱۶ … ب) روابط کشور چین و ایران پس از انقلاب اسلامی. روابط ایران و چین پس از انقلاب را
می‌توان به ۳ برهه تقسیم کرد که عبارت‌اند از: ۱- از پیروزی انقلاب تا ۱۹۸۵: روابط سرد.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹، ماهیت روابط چین و ایران دچار دگرگونی شد.
در همین سال چین سیاست اصلاحات و درهای باز را در دستور کار خود …
[PDF] ای در رواﺑﻂ اﻳﺮان و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮازﻧﺔ ﮔﺬاری ﺳﻴﺎﺳﺖ
– ذخیره شده – مشابه
۱۲ جولای ۲۰۱۵ … ﭼﻜﻴﺪه. در ادﺑﻴﺎت راﻫﺒﺮدی ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﻳﺮان در ﺳﺎل. ۲۰۱۵٫ ، ﻧ. ﺸﺎﻧﻪ. ﻫﺎﻳﻲ از ﺗﻬﺪﻳﺪ و ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺑﺤﺮان.
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ. ﺷﻮد . ﻧﺸﺎﻧﻪ. ﻫﺎی ﭼﻨﻴﻦ ادﺑﻴﺎﺗﻲ در ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻋﻤﻠﻲ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن در ﺑﺤﺮﻳﻦ، ﻳﻤﻦ، ﺳﻮرﻳﻪ، ﻋﺮاق. و ﻟﺒﻨﺎن ﻧﻴﺰ
ﻣﺸﺎﻫﺪه. ﻣﻲ. ﺷﻮ .د. ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺑﺤﺮان ﻧﺸﺎﻧﻪ. ﻫﺎﻳﻲ از ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻣﻨﻴﺘﻲ را اﺟﺘﻨﺎب. ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ. ﺳﺎزد . ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﺸﻮرﻫﺎی.
اﺗﺤﺎدﻳ. ﺔ. ﻋﺮب ﺑﻪ. وﻳﮋه ﻣﺼﺮ و اﻣﺎ. رات ﻋﺮﺑﻲ ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖ. ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ. ای ﺗﺮﻛﻴﻪ.
سوریه کشوری عربی با عالی‌ترین سطح روابط با ایران
– ذخیره شده – مشابه
۲۰ مارس ۲۰۱۵ … پیش از انقلاب اسلامی، روابط سردی میان ایران و سوریه برقرار بود. تفاوت نظام‌های
سیاسی و جهت گیری خارجی متفاوت، مهمترین علل سردی در روابط دو کشور تا قبل از
انقلاب اسلامی بوده است. علاوه بر این سوریه، رژیم صهیونیستی را دشمن اصلی خود
تلقی می‌کرد. از این رو روابط ایران و سوریه پس از انقلاب اسلامی ایران به …
[XLS] لیست پایان نامه های ارشد علوم سیاسی – دانشگاه اصفهان
– ذخیره شده – مشابه
۱۴, ۱۲, بررسی انقلاب اسلامی ایران و فلسفه هگل, شهرام باقری, سید جواد امام جمعه زاده,
۱۳۸۰ … ۲۴, ۲۲, تجزیه و تحلیل روابط سیاسی سوریه و ایران ۲۰۰۴ـ۱۹۷۹, خیام
الزعبی, محمد علی بصیری, ۱۳۸۴ … ۲۷, ۲۵, بررسی تطبیقی سینمای سیاسی ایران در
قبل و بعد از انقلاب اسلامی تا دهه ی ۱۳۸۰, پرویز جنتی محب, محمد علی بصیری, ۱۳۸۵٫
دیدگاه اخوان المسلمین نسبت به انقلاب اسلامی ایران
– ذخیره شده – مشابه
۲۳ مه ۲۰۱۶ … هدف از این پژوهش، شناسایی وجوه روابط این جنبش ها در قبل و بعد از به وقوع پیوستن
انقلاب اسلامی ایران و بررسی دیدگاه های نظری و عملی اخوان المسلمین کشورهای …. اخوان
در کشورهای سوریه و تونس، بروز اختلاف میان جناح های مختلف تشکیل دهنده تشکیلات
جهانی اخوان و بلافاصله وقوع جنگ ایران و عراق، قطع رابطه سیاسی …
ایران و آلمان؛ پس از برجام – مشرق نیوز
– ذخیره شده
۱۰ ا کتبر ۲۰۱۶ … باوجود بهبود ظاهریِ روابط ایران و برخی کشورهای اروپایی، اما روابط سیاسی ایران و
آلمان که در تاریخ روابط ایران و اروپا از استحکام بیشتری برخوردار بوده‌ است، … از
یک سو آلمان برجسته‌ترین دولت برای انتقال‌ فناوری به ایران بوده، بعد از انقلاب نیز
نقش میانجی را در روابط ایران و غرب بازی کرده، در جهت‌گیری‌های کلان …
پیشینه دوستی و دشمنی ایران و اسراییل کمتر رابطه ای میان … – DW
– ذخیره شده – مشابه
۱۵ فوریه ۲۰۱۴ … امروز میان این دو کشور خصومت عمیقی حاکم است؛ اما در پشت پرده، بعد از انقلاب ایران
تا پایان دهه ۱۹۸۰ میان ایران و اسراییل همکاری هایی وجود داشت. … هِنِر فورتیگ از
انستیتوت گیگا در هامبورگ آلمان درباره روابط میان ایران و اسراییل در آن زمان می
گوید: “این یک رابطه عالی بود و نیز در چارچوب سیاست به اصطلاح پیرامونی …
ایران و عربستان،دیپلماسی ارعاب یا حرکت به سوی رویارویی نظامی؟‎
– ذخیره شده
۸ نوامبر ۲۰۱۷ … چهار شنبه سوم آبان سال جاری دو کشور ایران و عربستان سعودی به این نتیجه رسیدند
که نمی توانند از طریق سیاسی با یکدیگر تعامل داشته باشند و با انتخاب دولت ثالث
/ سوئیس/ به عنوان دولت حافظ منافع روابط دیپلماتیک خود را متوقف کردند. بحران
روابط با عربستان سعودی پس از توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ بین ایران و ۱+۵ …
هشت اولویت سیاسی ایران در روابط ایران با عراق – خبرآنلاین
– ذخیره شده
۲۴ ا کتبر ۲۰۱۷ … در نشست دانشگاه جانز هاپکینز واشینگتن تحولات خاورمیانه،عراق و همسایگان آن مورد
بررسی قرار گرفت. … سیدحسین موسویان، عضو تیم پیشین مذاکره کننده هسته ای در
این هشت اولویت سیاسی ایران در روابط با عراق را تشریح کرد: ۱-روابط … بعد از
انقلاب صدام به ایران تجاوز کرد و دو کشور هشت سال در جنگ بودند.
پاسخ ایران به سیاست های جدید رئیس جمهور آمریکا – Sputnik Iran
– ذخیره شده
۱۳ ا کتبر ۲۰۱۷ … بیانیه جمهوری اسلامی ایران. از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، سیاست
خارجی ایران برمبنای اصول حقوق بین الملل و قوانین و مقررات بین المللی تنظیم و
اجرا شده و حاکمیت برابر کشورها و عدم دخالت در امور داخلی دیگران سرلوحه روابط با
کشورهای دیگر قرار گرفته است. مردم ایران پس از تحمل چندین دهه بار …
سوداگری تسلیحاتی- سیاسی قذافی/ بازخوانی روابط نظامی ایران و …
– ذخیره شده – مشابه
۵ آوریل ۲۰۱۱ … لیبی یکی از ۳-۴ کشور عربی بود که در این میان طرف ایران را گرفت. این زیاد عجیب
نبود، از کشوری که از اولین تبریک گویندگان به ایران پس از انقلاب ۵۷ به شمار
می‌رفت، انتظاری جز این نمی‌رفت. تهاجم صدام به خاک کشورمان با مذاکرات اتحاد سوریه و
لیبی همزمان شده بود و این دو کشور به دنبال یافتن جایگاهی بهتر در …
چرا مرسی روابط مصر را با سوریه قطع کرد؟ – دیدبان
– ذخیره شده – مشابه
مسأله قطع ارتباط با سوریه به امنیت ملی مصر ارتباط دارد و این مسأله باید در شورای
دفاع ملی یا امنیت ملی بحث و بررسی می‌شد، این در حالی است که چنین چیزی رخ نداده و
این تصمیم تنها برای … پس از انقلاب ۲۰۱۱ مصر، تداوم بلاتکلیفی سیاسی و ناامنی
داخلی، سرمایه‌گذاری‌های خارجی را کاهش داده و به صنعت لرزان توریسم کشور لطمه زده است
.
چرا سوریه در زمان دفاع مقدس به ایران کمک نظامی کرد؟ – اخبار تسنیم …
– ذخیره شده – مشابه
۱۳ دسامبر ۲۰۱۵ … به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، مرکز اسناد انقلاب اسلامی در گزارشی
پژوهشی به بررسی ابعاد بحران سوربه پرداخته است که در بخشی از این گزارش آمده
است که بحران سوریه در حالی وارد سال پنجم خود شده که حمایت های جمهوری اسلامی ایران از
دولت و ملت سوریه عامل اصلی مقاومت آنها در مقابل گروههای ترویستی …
واکنش های احتمالی ایران به استقلال کردستان عراق – شبکه الکوثر
– ذخیره شده
۱۶ سپتامبر ۲۰۱۷ … به اعتقاد کارشناس مسائل ترکیه، آنکارا در سیاست های خود در رابطه با تحولات منطقه
ای خصوصا بحران سوریه، عراق و پ ک ک با ناکامی سنگینی مواجه شده است. … چه پیش و
چه پس از انقلاب، ایران جزو معدود بازیگران منطقه ای بود که با کردهای عراق روابط
صمیمانه داشت چه با احزاب سکولار، چه مارکسیست و چه اسلامگرای کرد.
ایرنا – حضور ایران در بازسازی سوریه تابع روابط روسیه و چین نیست
– ذخیره شده
۲۲ ژانویه ۲۰۱۸ … ایرنا-تهران- شعیب بهمن به عنوان کارشناس به دیپلماسی ایرانی گفت که آینده حضور
ایران در امر بازسازی سوریه بیش از آن که تابع سیاست های روسیه یا چین باشد، … پس
هر گونه غفلت باعث از دست دادن این بازار بزرگ و آماده خواهد شد، چرا که چین در دوران
قبل از جنگ داخلی در سوریه نیز پول هنگفتی در این کشور سرمایه …
سیاست خارجی روسیه و آمریکا نسبت به بحران سوریه – مطالعات روابط …
– ذخیره شده – مشابه
به باور برخی، با توجه به تجربه آمریکایی‌ها از انقلاب اسلامی ایران و تحولات پس از آن
، واشنگتن در جریان این دگرگونی‌ها به‌ظاهر تلاش کرد تا با فاصله‌گرفتن از رژیم‌های
….. جدول ۱ منافع ملی آمریکا و روسیه را به‌صورت کلی و پیرامون بحران سوریه بررسی
کرده است، که خود نموداری از همگرایی تا واگرایی در گذار سیاسی سوریه و نقش قدرت‌های

واکنش‌هادر پی حمله سپاه به داعش/اعزام ۵۲ ناوگروه به آب‌های آزاد/آغاز ساخت …
– ذخیره شده
۱۹ ژوئن ۲۰۱۷ … وی با بیان اینکه ائتلاف ایران، روسیه، سوریه، عراق و حزب‌الله تا کنون پیروز شده
است، افزود:این ائتلاف در تثبیت حکومت سوریه و انهدام وسیع گروههای … روابط عمومی
کل سپاه در اطلاعیه‌ای از حمله موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مقر فرماندهی و
مراکز تجمع و پشتیبانی تروریست‌های تکفیری در دیرالزور سوریه، با …
PressReader – JameJam: 2018-01-29 – رواﺑﻂ اﯾﺮان و روﺳﯿﻪ؛ راﻫﺒﺮدی ﯾﺎ …

۱ روز پیش … در دوره اول ﻣﺎ دوران ﺟﻨﮓ ﺳــﺮد را دارﯾﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ دوران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ و ده ﺳﺎل ﭘﺲ از آن
ﻧﯿﺰ ﯾﻌﻨﯽ در ﺳﺎل ۱۳۷۲ ﺗﺤﻮﻻت اﺳﺎﺳﯽ در ﺷﻮروی ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ و اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻓﺮوﭘﺎﺷﯿﺪ و از دل ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ آن
اﻣﭙﺮاﺗﻮری، روﺳﯿﻪ ﺳﺮ ﺑﺮآورد. در دوران اﻧﻘﻼب ﮐﻪ اﯾﺮان از زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ ﺑﻠﻮک ﻏﺮب ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮐﺸﻮری ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ آرﻣﺎنﻫﺎی ﻧﻪ ﺷــﺮﻗﯽ و ﻧــﻪ ﻏﺮﺑﯽ در ﻣﯽآﯾﺪ، رواﺑــﻂ ﻣﺎ …
آثار و تبعات داخلی و منطقه‌ای جدایی اقلیم کردستان عراق – خبرگزاری مهر …
– ذخیره شده
۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷ … همچنین مشاور ارشد سیاسی رهبر ایران و وزیر امور خارجه اسبق جمهوری اسلامی ایران، علی
اکبر ولایتی در سخنرانی خود در دانشگاه آزاد تهران گفت که ایران از ایده رفراندوم
حمایت نمی کند، زیرا موضع ایران مبتنی بر حمایت از تمامیت ارضی کشورهای منطقه
خاور نزدیک است. هر چند که کردهای ایران برخلاف کردهای عراق، سوریه و …
افق های جدید در روابط میان سوریه با لبنان – Pars Today
– ذخیره شده
۹ نوامبر ۲۰۱۶ … مسایل مشترک لبنان و سوریه اولویت برنامه های دو کشور است که در چارچوب آن می توان
به بررسی پرونده های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی پرداخت که در … این درحالی
است که پس از دیدار فرستاده بشار اسد با رییس جمهوری لبنان در کاخ بعبدا، محمد جواد
ظریف، وزیر امور خارجه جمهوی اسلامی ایران نیز در صدر هیاتی …
پایداری :: مقاله :: روابط خارجی ایران با کشورهای منطقه خاورمیانه در طول …
– ذخیره شده – مشابه
تغییری که پس از انقلاب در روابط ایران و شیخ نشین ها پدید آمد، ناشی از دگرگونی های
اساسی در سیاست های ایران بود. بر مبنای سیاست منطقه ای جدید، ایران خود را موظف می
دانست تا از یکسو با اعضای منتخب جبهه پایداری اعراب مانند سوریه همکاری کند (که
پیشتر به آن اشاره شد) و از سوی دیگر ، با شیوخ محافظه کار حوزه خلیج فارس و اردوگاه

روابط ایران و عربستان در گذر تاریخ: از گردن زدن حاجی ایرانی … – بازتاب
– ذخیره شده
۱۳ ژانویه ۲۰۱۸ … به گزارش عصر ایران بررسی تاریخ روابط ایران و عربستان نیز نشان می دهد که دو
کشور همواره با تردید و بدبینی، اقدامات طرف مقابل را ارزیابی کرده اند. … ترور ناموفق
عبدالناصر در اوایل تابستان ۱۹۶۲ که مصر، عربستان را به طرح ریزی آن متهم نمود و
پس از آن انقلاب نافرجام گروه “امراء احرار” که به قاهره نشینی رهبر این …
اخبار ایران و جهان – ettelaat newspaper
– ذخیره شده – مشابه
۱۰ ساعت قبل … چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۶) – سرویس خارجی: «عدن» شهر بندری و استراتژیک یمن که
پایتخت موقت دولت مستعفی این کشور نیز به شمار می رفت، پس از چهار روز …
سه‌شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۶) – سرویس خارجی:رئیس جمهوری آمریکا با انتقاد از سیاست های
اتحادیه اروپا در قبال تجارت با ایالات متحده اعلام کرد: ممکن است روابط …
ایراس – در همایش ۵۱۵ سال روابط تاریخی ایران و روسیه چه گذشت؟
– ذخیره شده
۱ فوریه ۲۰۱۷ … در همایش روابط تاریخی ایران و روسیه مقامات دیپلماتیک، کارشناسان و صاحب نظران دو
کشور به تبیین مناسبات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و تمدنی می‌پردازند که در … وی
افزود: در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نیز روابط نظامی دو طرف ادامه داشت
که پس از اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه ایران، این مناسبات قطع شد.
سوریه پس از داعش در نشست سه رئیس‌جمهور – دنیای اقتصاد
– ذخیره شده
۲۲ نوامبر ۲۰۱۷ … روحانی، پوتین و اردوغان پس از گرفتن عکس یادگاری این نشست، در صدر هیات‌های
عالی رتبه مقامات سه کشور، مذاکرات خود را آغاز کردند. نشست سه‌جانبه سران جمهوری
اسلامی ایران، فدراسیون روسیه و ترکیه با هدف بررسی روند و نتایج مذاکرات آستانه و
آغاز فرآیندهای سیاسی داخلی در سوریه برگزار شده است. پیش‌تر وزرای …
پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی: فصلنامه علمی
– ذخیره شده – مشابه
Journal of Islamic Revolution Studies فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات انقلاب
اسلامی.
دنیا باید از نقش ایران در مبارزه با داعش باید استقبال کند/ هشت اولویت …
– ذخیره شده
۲۴ ا کتبر ۲۰۱۷ … دنیا باید از نقش ایران در مبارزه با داعش باید استقبال کند/ هشت اولویت سیاسی
تهران در روابط با بغداد · دنیا باید از نقش ایران در مبارزه با داعش باید استقبال کند/
هشت اولویت سیاسی. تحولات خاورمیانه، عراق و همسایگان آن در نشست دانشگاه جانز
هاپکینز واشنگتن مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش ایلنا، در نشست …
نسیم آنلاین | روابط بین دولت‌ها
– ذخیره شده – مشابه
مجله آمریکایی نشنال اینترست بررسی کرد: ایران با ۵ برتری نظامی خود، عربستان
را در هرگونه درگیری نظامی شکست خواهد داد … پرده‌برداری اندیشکده شورای روابط
خارجی آمریکا از نقشه احتمالی غرب برای عراق و سوریه پس از داعش … بررسی مسائل
راهبردی بین روسیه و ترکیه مصاحبه اختصاصی با شعیب بهمن ، کارشناس مسائل
روسیه.
تاریخ نامه انقلاب
– ذخیره شده – مشابه
تاریخ نامه انقلاب (TE) … بهمن ۱۳۵۷) · جریان‌شناسی گروه های مذهبی سازمان مجاهدین خلق
پس از انشعاب ایدئولوژیکی (از سال۱۳۵۴ تا ۱۳۶۰) · بررسی رابطۀ میان گرایش به
سبک زندگی مدرن و عرفی شدن؛ مطالعۀ تجربی در ایرانِ پس از انقلاب اسلامی · بررسی
فرایند انقلاب اسلامی در بروجن … کنکاشی در روابط تاریخی ایران و سوریه (۱۹۴۶-
۲۰۱۱).
صفحه آخر: پشت پرده عملیات تروریستی در تهران وحملات موشکی ایران …
– ذخیره شده
۲۵ ژوئن ۲۰۱۷ … خبری در ماه گذشته منتشر شد مبنی بر این که “کمیته روابط خارجی سنای آمریکا
پیش‌نویس طرحِ تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران را به تصویب رساند. … علاء
الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم یک روز بعد از
عملیات تروریستی در مرقد امام در مصاحبه گفت آن زن داعشی مسلح که …
ایران باید یکی از شریک اصلی در بازسازی سوریه بعد از جنگ باشد – موج
– ذخیره شده
۱۷ ژانویه ۲۰۱۸ … مطالب مرتبط: رییس مجلس سوریه: ایران شریک اصلی ما در مقاومت، پیروزی، روند
سیاسی و بازسازی سوریه است … باید این کمک ها و روابط در همه زمینه ها دنبال شود و
روند سازندگی طوری باشد که ایران یکی از شریک اصلی در بازسازی سوریه بعد از
جنگ باشد. … وی ادامه داد: بعد از انقلاب روابط دوکشور همواره رو به رشد بوده است.
جنگ سرد ایران و عربستان – مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری
– ذخیره شده
۱۲ آگوست ۲۰۱۷ … روابط بین عربستان سعودی و ایران همیشه نامساعد نبوده است. تا دهه ۱۹۷۰، پادشاهی‌های
طرفدار غرب در عربستان سعودی و ایران به عنوان «ستون‌های دوقلو‌»[۲] برای نظم منطقه‌ای
پس از جانشینی ایالات متحده در خلیج‌فارس به‌جای بریتانیا محسوب می‌شدند. یکی از
شرکت‌کنندگان کارگاه خاطر نشان کرد که پس از انقلاب اسلامی ایران، …
آیا حضور نظامی ایران در سوریه، در جهت منافع ملی ایران است؟ | Euronews
– ذخیره شده – مشابه
۱۲ ا کتبر ۲۰۱۵ … در غیر اینصورت ایران در قبال ناآرامی‌های منطقه و به ویژه حضور داعش چه سیاستی باید
داشته باشد؟ آقای براتی در گفت و گو با یورنیوز گفت: «رهبران ایران همیشه این
موضوع را اعلام کرده اند که اهداف ایران در سوریه اهداف راهبردی است و ایران در سوریه از
اهداف انقلاب اسلامی دفاع می کند.» به اعتقاد این کارشناس مسائل سیاسی، …
اسلام تایمز – نوعثمانی گری ترکیه و رقابت با ایران
– ذخیره شده
۲۱ ژانویه ۲۰۱۸ … اسلام تایمز: بررسی چرایی و چگونگی این برخورد منافع که بیشتر ﻣﺘﺄثر از سیاست
خارجی نوعثمانی گری ترکیه نتیجه می شود، هدف تحقیق حاضر است. … اینکه به دلیل
آنکه سوریه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نزدیک ترین متحد عربی با جمهوری اسلامی
ایران بوده است، ظهور بحران در این کشور ﺗﺄثیر مستقیم بر روابط هم …
سفارت جمهوری اسلامی ایران –کی یف
– ذخیره شده – مشابه
ملاقات سفیر جمهوری اسلامی ایران در اوکراین با رئیس دانشگاه حمل و نقل. بررسی
همکاریهای دو کشور بویژه در بخش حمل و نقل. بازگشت دکتر ظریف به تهران. دکتر محمد
جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پس از سفری دو روزه به مسکو و
بروکسل به منظور گفتگو و تبادل نظر در خصوص آخرین تحولات مربوط به اجرای
برجام، دقایقی …
اخبار ایران و جهان|اخبار برگزیده | Farsnews – خبرگزاری فارس
– ذخیره شده – مشابه
برگزیده جدیدترین و آخرین اخبار ورزشی، حوادث، سیاسی و اقتصادی ایران،
افغانستان، پاکستان و سایر مناطق جهان را ا در اینجا بخوانید. … نشست بین‌المللی «
سوچی» موسوم به «کنگره گفت‌وگوی ملی سوریه» در بیانیه پایانی خود بر حفظ
تمامیت ارضی و حاکمیت ملی سوریه و حفظ ارتش این کشور تأکید کرد. ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ –
۲۱:۰۷:۰۰٫
Iran.ru-اخبار ایران – آژانس اطلاعات روسیه
– ذخیره شده – مشابه
در مدت یکسال بعد از برداشته شدن تحریمها ایران نقش خود در بازار نفت و روابط
بازرگانی – اقتصادی با شرکای خارجی خود و از جمله روسیه را احیاء کرد. … چرا که فقط
با یک موضع ایران در خصوص سوریه نمی توان سیاست خارجی بزرگترین قدرت منطقه
را ارزیابی کرد که در این باره مستقل بوده و اغلب رویکردهای خود را نسبت به مسایل
حیاتی …
سه علت عمده دشمنی ایران و آمریکا – فرارو
– ذخیره شده – مشابه
۱ ا کتبر ۲۰۱۳ … به هر حال پس از پیروزی انقلاب حادثه بزرگ دوم اتفاق افتاد که همانا گروگانگیری
اعضای سفارت آمریکا بود. تاثیر این اتفاق تنها بر روابط میان دو دولت نبود؛ بلکه
ملت آمریکا نیز از این رویداد متاثر و به آن معترض شد. لذا در هر نقشه راهی برای بهبود
روابط ایران و آمریکا باید به این دو حادثه توجه کرد. چنانکه وقتی آقای …
پرتال جامع علوم انسانی – انقلاب بیدار ساز: نقش انقلاب اسلامی ایران در …
– ذخیره شده – مشابه
در بخش نخست این مقاله تاثیرات انقلاب اسلامی بر سه گستره جغرافیایی در جهان
اسلام بررسی شد و اینک در ادامه آن به دو گستره دیگر پرداخته و نتیجهگیری خواهد شد :
… پس از جنگ جهانی دوم گرچه روابط میان مصر و ایران دستخوش تحولات و دگرگونی های
زیادی شد؛ اما با سلطه آمریکا بر هر دو کشور، به غیر از زمان «جمال عبدالناصر» در مصر،
در …
فصلنامه روابط خارجی، شماره ۳۴ – Magiran
– ذخیره شده – مشابه
فصلنامه روابط خارجی. Quarterly Foreign Relations ISSN 2008-5419 فصلنامه دارای
رتبه علمی – پژوهشی (علوم انسانی) سال نهم، شماره ۳۴، تابستان ۱۳۹۶ … اقتصاد
سیاسی انقلاب مصر ابراهیم عباسی*، محسن شکری صص ۶۹-۱۰۲ چکیده مشاهده متن [
PDF … روابط فراآتلانتیکی در مذاکرات هسته ای ایران و ۱+۵ علی صباغیان*، مهدی
احمدبیگی …
وب سایت فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش های انقلاب اسلامی وابسته به …
– ذخیره شده – مشابه
وب سایت فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش های انقلاب اسلامی وابسته به انجمن علمی
انقلاب اسلامی ایران.
تنش در روابط عربستان و قطر بالا گرفته است/دوحه با پشت کردن به …
– ذخیره شده
۱ ژوئن ۲۰۱۷ … به نوشته این پایگاه در نشست اخیر سران کشورهای عربی و رئیس‌جمهور آمریکا به ظاهر
همه بر سر این مسئله توافق کردند که از این پس ایران را از نظر سیاسی و اقتصادی
منزوی کنند چرا که عامل بی‌ثباتی در منطقه است و همچنین فعالیت گروه اخوان‌المسلمین
را در کشورهای مختلف ممنوع و به شدت با آن برخورد کنند؛ این تصمیمات …
سفر ملک سلمان به روسیه و تأثیر آن بر کاهش تنش عربستان با ایران …
– ذخیره شده
۵ ا کتبر ۲۰۱۷ … پادشاه عربستان سعودی در این سفر به ایفای نقش روسیه در چندین عرصه سیاسی به
ویژه در بحران های یمن و سوریه و روابط متشنج عربستان و ایران چشم دارد.
مقایسه وضعیت اقتصادی زمان شاه و دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی …
– ذخیره شده – مشابه
یکی از نکاتی که در قضاوت افراد نسبت به وضع موجود تاثیر منفی بر جای گذاشته ،
ارزانی قبل از انقلاب و گرانی بعد از انقلاب است . این مسئله از دو جهت باید مورد توجه
قرار گیرد . الف)از جهت سیاست های اقتصادی توسعه ای کشور ، این سوال مطرح می شود که
چرا قبل از انقلاب ، قیمت کالاها ارزان بوده و بعد انقلاب گران شده است ؟ بررسی ها نشان

گفتگو با کارشناسان روابط بین الملل بایگانی – آوا دیپلماتیک
– ذخیره شده
یوخن هیپلر: اسرائیل از جنگ داخلی سوریه سود نخواهد برد. ۱ بهمن ۱۳۹۳ … در
گفتگویی که با وی داشته ایم، به بررسی نقش ایالات متحده در تحولات خاورمیانه و
نیز روابط ایران و آمریکا پرداخته ایم. بیشتر بخوانید » … وی مقالات و پژوهشهای
بسیاری در بررسی روند تحولات سیاسی ایران پس از انقلاب منتشر کرده است. او
معتقد است که آقای …
«اوراسیاگرایی، ایران و سیاست خارجی روسیه» در گفتگوی الکساندر …
– ذخیره شده – مشابه
هواداران این نظریه با تأکید بر هویت متمایز روسیه از شرق و غرب، بر این مهم تأکید دارند
که مسکو باید مواضع مستقلانه‌ای در عرصه بین‌الملل بگیرد و روابط با کشورهای شرق …
پس از انقلاب ایران و از نظر جایگاه استراتژ‍یک ایران، این کشور در ایجاد فضای مستقل
اوراسیاگرایی گنجانده شده است، اگر قبلاً میان ایران و روسیه درگیری وجود داشت و …
بررسی اصول سه‌گانه سیاست خارجی ایران – دیگران – khamenei.ir
– ذخیره شده – مشابه
۲۸ آگوست ۲۰۱۲ … «عزت، حکمت و مصلحت» سه اصل محوری است که رهبر معظم انقلاب در سال‌‌های گذشته به
عنوان پایه‌های سیاست ‌خارجی جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده‌اند. … مثلاً می‌گویند که
دولت سوریه یک دولت سکولار است و شما که ادعا می‌کنید اسلامی هستید و برای اسلام
عمل می‌کنید و مخالف سکولاریسم هستید، چرا با یک دولت سکولار همراهی …
درس‌های انقلاب سوریه برای ایرانیان | رادیو زمانه
– ذخیره شده – مشابه
۱۰ جولای ۲۰۱۶ … درس‌های انقلاب سوریه برای ایرانیان | زمانه: رسانه مستقل برای عرضه اخبار، گزارش،
گفت‌وگو و تحلیل. … انقلاب سوریه برای ایرانیان. بررسی کتاب «کشوری که
می‌سوزد: سوری‌ها در انقلاب و جنگ» ….. پس از آغاز انقلاب مردمی در بهار ۲۰۱۱، حمایت ایران
از رژیم اسد نخست لفظی یود و تبلیغات توطئه محور اسد را تکرار می‌کرد.
خبرگزاری تقریب (TNA) – ​تأثیر گفتمان انقلاب اسلامی ایران بر …
– ذخیره شده
۲۴ ژانویه ۲۰۱۸ … از عناصر تأثیرگذاری انقلاب اسلامی بر جنبش حوثی های یمن می توان به احیای هویت
زیدی، مردم سالاری و عدالت طلبی، استکبارستیزی و حمایت از فلسطین، نفوذ نرم
افزاری … پس ازاستقرار رابطه سیاسی در شهریور ۱۳۵۰ هیئتی ازکارشناسان مختلف
ایرانی جهت بررسی احتیاجات یمن شمالی، به آن کشور عزیمت نمودند.
کتابها | Seyed Hossein Mousavian
– ذخیره شده – مشابه
شاید بتوان گفت اکثر سیاسیون ایران معتقدند که دکترین آیت الله در سیاست
داخلی “توسعه وسازندگی اقتصادی” و “اعتدال سیاسی” بود. … در تازه‌ترین کتاب خود
با عنوان «ایران و آمریکا، گذشته شکست‌خورده و مسیر صلح» با بررسی تاریخ روابط
میان دو کشور، به ریشه‌ها و عوامل بی‌اعتمادی و خصومت دو کشور در دوران بعد از انقلاب
پرداخته …
دیدگاه اخوان المسلمین نسبت به انقلاب اسلامی ایران – موسسه آموزشی …
– ذخیره شده
۲۶ آگوست ۲۰۱۷ … هدف از این پژوهش، شناسایی وجوه روابط این جنبش ها در قبل و بعد از به وقوع پیوستن
انقلاب اسلامی ایران و بررسی دیدگاه های نظری و عملی اخوان المسلمین کشورهای …. اخوان
در کشورهای سوریه و تونس، بروز اختلاف میان جناح های مختلف تشکیل دهنده تشکیلات
جهانی اخوان و بلافاصله وقوع جنگ ایران و عراق، قطع رابطه سیاسی …
دلایل بروز اختلاف بین روسای جمهور ایران با رهبر این کشور
– ذخیره شده
۱۰ مه ۲۰۱۷ … چند کارشناسی سیاسی ایرانی در گفتگو با «آناتولی» به بررسی دلایل اختلاف
روسای جمهور ایران با دو رهبر این کشور طی چهار دهه گذشته پرداختند. … مروری بر
تاریخ ایران پس از انقلاب ۱۹۷۹ شان می دهد که مهندس مهدی بازرگان، اولین نخست وزیر
ورئیس دولت، ابوالحسن بنی‌صدر و حجت الاسلام علی خامنه‌ای به عنوان نخستین …
سامانه اقتصادی – وزارت امور خارجه
– ذخیره شده
۲۴ ژانویه ۲۰۱۸ … یک پاکت مهر و موم شده با یک درخواست مناقصه کامل (نقل قول) با تایید مهر و موم شده
باید به آدرس فوق پس از انتشار آگهی تحویل داده شود و پس از رسیدن وجه به حساب جهت
بررسی پذیرفته می گردد. در پاکت مناقصه قرار دادن نسخه الکترونیکی پرسشنامه،
شرایط اصلی قرارداد (در فرمت «ورد») و مشخصات فنی و اقتصادی (در …
نگاه از زاویه فرصت و تهدید به چشم انداز روابط فرانسه و ایران
– ذخیره شده
۱۹ آگوست ۲۰۱۷ … پژوهش خبری صدا وسیما:روابط ایران و فرانسه از قدمت طولانی برخوردار است که تا
پایان دوران رژیم طاغوتی روابط دو کشور خیلی دوستانه بود. اما بعد از پیروزی انقلاب
اسلامی روابط دو کشور در تحولات مختلف سیاسی به سردی گرایید. اما در دوران ریاست
جمهوری ژاک شیراک تقریبا روابط گرمی بین دو کشور حاکم بود که بعد …
شماره ۴۵ فصلنامه پژوهشنامه علوم سیاسی انجمن علوم سیاسی ایران …
– ذخیره شده
۵ آگوست ۲۰۱۷ … در این شماره مقالاتی در حوزه سیاست خارجی و روابط بین اللمل منتشر شده است.
علاقمندان می توانند با مراجعه به سایت … ۳- ماهیت رقابت و تعارضِ ایران و ترکیه در
سوریه و عراق. صفحه ۷۱-۱۰۰ … ۷- علل استمرار ساخت رانتیری دولت در دوران پس از
انقلاب(با تکیه بر سال های نخست پس ازپیروزی انقلاب). صفحه ۲۰۵-۲۳۶
فرهیختگان – حذف اسناد کمک‌های اطلاعاتی «سوریه» قبل از شروع جنگ …
– ذخیره شده
۲۷ سپتامبر ۲۰۱۷ … پنج ماه قبل از شروع جنگ، معاون رئیس‌جمهور سوریه در اول اردیبهشت ۱۳۵۹ اسناد نظامی
عملیات را به دست یک پیک ویژه داد که به ایران بیاورد و به آقای قطب‌زاده (وزیر …
بنابراین تعداد خیلی کمی از دولت‌ها بودند که پس از پیروزی انقلاب اسلامی با دولت
ایران روابط دوستانه یا ظاهرا دوستانه داشتند ولی به معنی واقعی می‌توان …
صدقه دولت قبل از جیب مردم ایران به کشورهای دنیا – آنا
– ذخیره شده
۲۹ ژانویه ۲۰۱۷ … طهماسب مظاهری و غلامرضا مصباحی‌مقدم در میزگرد «بررسی روابط اقتصادی ایران با
سایر کشورها» به نقد عملکرد دولت‌های ایران از دوران پهلوی تا دولت گذشته در انجام …
مصباحی‌مقدم ادامه داد: این کمک‌ها هم در قالب امنیت و منافع ملی انجام می‌شد بطور مثال
کشور سوریه از ابتدای انقلاب تحت فشار بود که روابط خود با ایران را قطع …
چرا حافظ اسد در جنگ به ایران کمک کرد؟/ ریشه های درگیری شدید حافظ …
– ذخیره شده – مشابه
۱۲ سپتامبر ۲۰۱۲ … گروه تاریخ رجانیوز: در قسمت های قبلی این نوشته،(که ترجمه ای از کتاب دکتر جمال
واکیم بود) تاریخ سوریه را تا روی کار آمدن حافظ اسد بررسی کرده و با توجه به سیر …
قطعا شجاعانه ترین ویژگی سیاست خارجی اسد -سیاست خارجی ای که آن را در مقابل «
جهان پس از کمپ دیوید» بنا کرد- ایستادنش در کنار انقلاب ایران بود، …
ژئوپلیتیک شیعه و قلمروخواهی ایران در شرق مدیترانه
– ذخیره شده – مشابه
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تحوّل در ساختار ژئوپلیتیکی خاورمیانه، ایران
نقش محوری در گستره جغرافیایی شیعیان یافت و سرزمین‌های شیعه‌نشین شرق … ارائه
می‌دهد: ژئوپلیتیک عبارت است از: مطالعه روابط فضای جغرافیایی با سیاست که
تأثیر دو جانبه الگوهای فضایی، اشکال و ساختارها را با عقاید سیاسی و سازمان‌ها
بررسی …
بررسی روابط سیاسی قطر و عربستان سعودی؛ از تبیین همگرایی تا …
– ذخیره شده
و در نهایت اینکه مهمترین فرصت های سیاسی- اقتصادی چنین شکاف مهمی برای جمهوری
اسلامی ایران چه خواهد بود؟ … بررسی روابط سیاسی قطر و عربستان سعودی؛ از تبیین
همگرایی تا گسست سیاسی(از بیداری اسلامی تا بحران قطع روابط سیاسی در ژوئن
۲۰۱۷). مقاله ۳، … «اخوانی گرایی و سیاست خارجی قطر در قبال انقلاب های عربی ۲۰۱۱
».
چرا اسد خط قرمز ایران است؟ | فرهنگ نیوز
– ذخیره شده – مشابه
۱۱ آوریل ۲۰۱۶ … می توان گفت روابط چندین دهه ای دو کشور یکی از پایدارترین روابط تهران با یک
کشور عربی باشد. همیشه سوریه به عنوان استثنایی در سیاست خارجی ایران مطرح بوده
است. همراهی و پشتیبانی حکومت سوریه از مبارزان انقلابی ایران و برقراری روابط
حسنه پس از انقلاب با جمهوری اسلامی، در زمان حافظ اسد، نشاندهنده وجود …
روابط ایران و عربستان در دوره پهلوی | سایت پژوهه پژوهشکده باقرالعلوم
– ذخیره شده – مشابه
۱۵ نوامبر ۲۰۱۴ … کلمات کلیدی : تاریخ، پهلوی، عربستان، سیاست خارجی، رضاخان، آل سعود. نویسنده :
مرتضی حسنی نسب. ایران و عربستان دو قدرت بزرگ منطقه خلیج فارس هستند که
بررسی روابط این کشور و نقش آنها در تحولات و رویدادهای این منطقه از اهمیت بسیاری
برخوردار است. ایران در اوایل قرن چهاردهم هجری دچار تحول سیاسی گردید؛ …
ANF | صالح مسلم: رژیم ایران اگر به ما حمله کند بازنده خواهد بود
– ذخیره شده
۲۲ دسامبر ۲۰۱۷ … شکی نیست که این سیاست همچنین برای دو حکومت ایران و ترکیه نیز خوشایند است.
… صالح مسلم در رابطه با کنگره گفتگوی ملی سوریه در شهر سوچی روسیه نیز اعلام
کرد این نشست در واقع برای بررسی مسئله کردها ترتیب داده شده و برای … خلق کرد در
ایران از انقلاب روژاوا پشتیبانی کرده و از آن تجربه گرفته است.
بیانیه‌های جبهه ملی ایران (۱۳۹۵) – ویکی‌نبشته
– ذخیره شده
۷ مه ۲۰۱۷ … اطلاعیه روابط عمومی جبهه ملی ایران ( لیست اعضای هیات رهبری،هیات اجرایی، هیات
رییسه شورا)[ویرایش] ….. ملت رنجدیده ایران پس از انقلاب، یک جنگ ۸ ساله را با آن همه
خسارات جانی و مالی پشت سر گذاشته و سپس در نتیجه سوء سیاست ها گرفتار تحریم
های ویرانگر گردیده و اکنون با توافق نامه برجام امیدوار گشته که از …
اسرائیل از جنگ در سوریه چه می خواهد؟ – شبکه خبری العالم

۱۸ آگوست ۲۰۱۷ … مجله نیوزویک در مقاله ای با عنوان اسرائیل از جنگ داخلی در سوریه چه می خواهد؛ به
بررسی احتمالات مختلف درباره آینده بحران در سوریه از نگاه رژیم … و چشم انداز
سیاسی خاورمیانه منجر خواهد شد، یکی از تغییرات عمده از دیدگاه وی روابط نزدیک تر
بین کشورهای عرب سنی و اسرائیل برای مقابله با تهدید ایران و برای پاسخ به …
خانوادۀ آیت‌الله هاشمی و سیاستِ منطقه‌ای ایران – اینترنشنال
– ذخیره شده
۱۱ ژانویه ۲۰۱۸ … غرض، ورود به ارزیابی از سیاست خارجی مرتبط به آقای هاشمی نیست؛ چراکه وی
تقریبا عهده‌دار روابط خارجی ایران از اول انقلاب تا حتی دوران آقای خاتمی بود و از آن پس
این نفوذ رو به کاهش … نویسنده پس از بررسی شرایط اجتماعی و سیاسی پیروزی
انقلاب در مورد آقای هاشمی وی را یک “سیاستمدار خالص” معرفی کرده بود.
چرا روابط ایران و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بهبود نمی یابد؟
– ذخیره شده
۱۸ آوریل ۲۰۱۷ … اگرچه شدت تنش‌های جاری میان ایران و شورای همکاری خلیج فارس بویژه عربستان در
تفاوت مواضع آنها در یمن و سوریه مشهود است، اما با این حال، بسیاری معتقدند که با …
الوقت- در طی سال های گذشته، روابط کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با ایران، فارغ
از روند تحولات منطقه ای و نگاه طرفین به نحوه رفتار سیاست خارجی …
نگاهی به تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر دیگر کشورهای دنیا | حلقه وصل
– ذخیره شده – مشابه
۱۱ فوریه ۲۰۱۵ … انقلاب اسلامی ایران، علاوه بر نابودی رژیم ستم‌شاهی و ایجاد نظامی مردمی در این کشور،
موجی از بیداری اسلامی و انسانی را در کشورهای منطقه و جهان به راه انداخت که خواب را …
آگاهی سیاسی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تشکل‌های مردمی متعددی به طور خودجوش
شکل گرفت و ارتباط این تشکل‌ها با دیگر نقاط جهان برقرار شد که البته …
ایران گستاخ و کشمکش های نامحدود منطقه | مرکز پژوهش های ایرانی خلیج …
– ذخیره شده
۲۸ ژوئن ۲۰۱۶ … “کشور گستاخ” در ادبیات روابط بین الملل به کشوری گفته می شود که به دنبال ایجاد
کشمش های نامحدود در کشورهای همسایه خود بوده و یک رژیم تمامیت خواه بر آن حاکم است. …
ایران پس از پیروزی انقلاب ۱۹۷۹ میلادی (۱۳۵۷ شمسی) تا کنون چنین نقشی را در
کشورهایی نظیر (عراق، سوریه، یمن، لبنان و غیره) ایفا می کند.
نگاهی گذرا به زندگینامه‌ی حضرت آیت‌ الله‌العظمی سید علی حسینی …
– ذخیره شده – مشابه
۲۱ مارس ۱۹۸۹ … نگاهی گذرا به زندگینامه‌ی حضرت آیت‌الله‌العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای رهبر انقلاب
اسلامی ایران ۱. خاندان ۲. شخصیت علمی و فرهنگی ۱.۲. تحصیل و … پس از پیروزی
انقلاب اسلامی با آنکه فرزندانش به مقامات عالی سیاسی و اجرایی رسیدند، همچنان به
زندگی زاهدانه‌ی خود ادامه داد. به دلیل بهره‌مندی از کمالات انسانی همواره مورد …
ایران در موضوع سوریه روی چین حساب می‌کند – دکتر علی اکبر ولایتی
– ذخیره شده
۲۳ جولای ۲۰۱۷ … دکتر ولایتی تصریح کرد: ما و چین روابط رو به رشدی داشتیم و از این پس نیز ان
شاالله این روابط گسترش بیشتری خواهد یافت. همکاری‌های دوجانبه میان ایران و چین
رشد خوبی داشته است و باید روابط منطقه‌ای ما نیز در شان جایگاه دو کشور باشد. سوریه
موضوع مهمی است که می‌تواند ظرفیت زیادی برای همکاری داشته باشد.
مقالات و مصاحبه ها – انقلاب اسلامی
– ذخیره شده – مشابه
بنی صدر: اگر بخواهیم یک بررسی دقیق انجام بدهیم می باید ابتدا سَری به درون
امریکا بزنیم، بعد سَری به درون فلسطین بزنیم، بعد هم رابطه امریکا را با منطقه
ملاحظه کنیم تا بفهمیم که چراآقای ترامپ این کار را کرده.آقای ترامپ روز تولد پیامبر
اسلام، بیت المقدس را پایتخت اسرائیل خواند. از آنجا که در سیاست، اتفاق محل ندارد،
پس او بعمد …
پایان نامه های دانلودی رشته علوم سیاسی | دانلود پایان نامه و سمینار ارشد …
– ذخیره شده
۳۱ مارس ۲۰۱۷ … … پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی عوامل تاثیرگذار بر روابط آینده ایران و مصر
بعد از سقوط مبارک · دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی مقایسه ای تاثیر شکل
گیری جامعه شبکه ای بر پیروزی انقلاب در مصر و تونس · دانلود پایان نامه کارشناسی
ارشد: بررسی نقش سیّد جمال الدّین اسدآبادی در تحول گفتمان سیاسی …
فرصتهای ایران در سوریه جدید – الف
– ذخیره شده
۵ دسامبر ۲۰۱۷ … از این رو تمرکز بر پایه‌گذاری فرهنگ مبتنی بر آرمانهای اصیل امام و انقلاب ضروری و
جدی به نظر می‌رسد. در این خصوص تشکیل اندیشکده‌های فرهنگی و استفاده از
پتانسیل نخبگان و ابداع مدلهای فرهنگی تمدن اسلامی مختص سوریه راهگشا است. ۳-
بعد سیاسی: اکنون که سوریه جدید دوران بازسازی را طی می‌کند تمرکز ایران …
TISRI-کتاب اروپا
– ذخیره شده – مشابه
روابط ایران اروپا به‌ویژه با پیروزی انقلاب اسلامی بدین‌سو همواره از فراز و نشیب
زیادی برخوردار بوده است که عمدتاً از تحولات درونی و ساختار داخلی کشور ریشه‌
می‌گیرد. جمهوری اسلامی … پنجمین شماره کتاب اروپا ویژه بررسی روابط سیاسی
آمریکا و انگلیس از جنبه‌های گوناگون در حدفاصل زمانی ۵۰ سال گذشته تاکنون است. در
این راستا به …
خبرهای سیاسی | خبر فارسی
– ذخیره شده – مشابه
نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه از تشکیل کمیته ای موسوم به کمیته
اصلاح قانون اساسی سوریه در جریان برگزاری نشست سوچی در روسیه خبر داد. ….
رییس شورای اصلاح طلبان استان اصفهان گفت:بی اعتمادی به خصوص در نسل جوان
وسوم انقلاب یکی از چالش های نوظهور پیش روی نظام سیاسی ایران است که برای رفع آن
لازم است …
انتشار کتاب “توافق سلیمانی پوتین” | فراتاب
– ذخیره شده
۵ مه ۲۰۱۷ … فراتاب، گروه معرفی کتاب- روابط ایران و روسیه در دوران پس از فروپاشی شوروی
فارغ از ضرورت‌های ناشی از همجواری جغرافیایی، سوابق تاریخی و نیازهای اقتصادی، به
دلیل موقعیت ویژه‌ای که هر یک از دو کشور در عرصه سیاست بین‌الملل دارند، از سوی
محافل بین‌المللی مورد توجه خاصی قرار داشته است. بر مبنای این اهمیت، در …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *