دانلود کامل بررسی خواص زیر مدول های اول و خواص -M رادیکالها قضایای مربوط به -R مدول های متناهیاً تولید شده

Published on Author adminLeave a comment

بررسی خواص زیر مدول های اول و خواص -M رادیکالها قضایای مربوط به -R مدول های متناهیاً تولید شده

بررسی خواص اساسی از زیر مدول های اول و خواص M رادیکالها و بررسی مفاهیم پوش یک زیر مدول
دسته بندی ریاضی
بازدید ها ۵
فرمت فایل doc
حجم فایل ۶۱۲ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۸۲

بررسی خواص زیر مدول های اول و خواص -M رادیکالها قضایای مربوط به -R مدول های متناهیاً تولید شده

فروشنده فایل

کد کاربری ۲۷۵۲۶

کاربر

فهرست مطالب
چکیده ۱
مقدمه ۲
فصل اول:
هدف، پیشینه تحقیق و روش کار ۳
فصل دوم:
تعاریف و قضایای مقدماتی ۵
فصل سوم:
خواص اساسی از زیر مدول های اول ۱۷
فصل چهارم:
خواص M رادیکالها و قضایای مربوطه به –R مدول های متناهیا تولید شده ۳۷
فصل پنجم:
زیر مدول های تولید شده توسط پوش یک زیر مدول ۴۲
فصل ششم:
رادیکال زیر مدول ها ۵۵
فصل هفتم:
مدول های بسته ۶۹
منابع فارسی ۷۶
منابع انگلیسی ۷۷
چکیده انگلیسی ۷۸
واژه نامه ۷۹

======================

فصل اول این تحقیق شامل هدف و پیشینه تحقیق می باشد. فصل دوم شامل تعاریف و قضایای مقدماتی است. فصل سوم خواص زیر مدول های اول می باشد. فصل چهارم شامل خواص -M رادیکال ها می باشد.

فصل پنجم با تعریف مفاهیم پوش یک زیر مدول یا E(B) و M-radB شروع شده است. و ارتباط بین زیر مدول های تولید شده توسط آنها با رادیکال زیر مدول ها بررسی شده و همچنین شرایط هم ارزی که یک حلقه می تواند در فرمول رادیکال صدق کند بررسی شده است.

در فصل ششم حلقه R یک حلقه PID و مدول A نیز مدول آزاد Rn در نظر گرفته شده است و نشان می دهیم اگر B زیر مدول A باشد آن گاه ….

هدف:

بررسی خواص اساسی از زیر مدول های اول و خواص -M رادیکالها و هدف نهایی بررسی مفاهیم پوش یک زیر مدول و برهان قضیه ۱ و ۲ گفته شده در مقدمه و چکیده تحقیق می باشد.

پیشینه تحقیق و روش کار:

برای گردآوری این تحقیق از ژورنالهای مختلف ریاضی در گرایش جبر موجود در کتابخانه های معتبر مانند IPM استفاده شده است و هنوز در هیچ کتاب درسی در سطح کارشناسی ارشد و دکترا مفاهیم فوق نوشته و بررسی نشده است.

جبر مشبکه ای استلزامی – پایگاه علمی ویراساینس

به ویژه نظریه ی ایدآل اول و نتایج مربوط به آن را در نیم مشبکه های پایینی شبه-bck با
شرط ps))مورد بررسی قرار داده ایم. از این که یک شبه جبر- … مطالعاتی برپوچساز زیر
مدول های فازی. پایان نامه وزارت … شده فازی می پردازد .در ادامه مفهوم مدول های خارج قسمتی
فازی را بیان کرده و رابطه آن را با مدول های متناهیا تولید شده فازی بررسی میکنیم.
جبر فازی – پایگاه علمی ویراساینس

۱۵ صفحه اول. هدف این رساله مطالعه و تحقیق در مورد ابر I -جبرهاو زیر ساختارهای آن
است. در این راستا ابتدا مفاهیم ابر BCI-جبر سره ضعیف و ابر BCI-جبر سره قوی را
تعریف می … سپس خواص این ساختارها را ارایه می دهیم. … در ادامه مفهوم مدول های خارج
قسمتی فازی را بیان کرده و رابطه آن را با مدول های متناهیا تولید شده فازی بررسی
میکنیم.
غربالگری فازی – پایگاه علمی ویراساینس

۱۵ صفحه اول. در این پایان نامه اندازه ی فازی? فضای اندازه ی فازی? توابع اندازه پذیر
فازی و انتگرال فازی و قضایای مربوط به آن بیان شده و چندین نامساوی و انتگرال فازی
مانند … مطالعاتی برپوچساز زیر مدول های فازی … در ادامه مفهوم مدول های خارج قسمتی
فازی را بیان کرده و رابطه آن را با مدول های متناهیا تولید شده فازی بررسی میکنیم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *