دانلود کامل بررسی اثرات افسردگی

Published on Author adminLeave a comment

بررسی اثرات افسردگی

بررسی اثرات افسردگی
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید ها ۱۳
فرمت فایل doc
حجم فایل ۷۲ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۱۰۴

بررسی اثرات افسردگی

فروشنده فایل

کد کاربری ۲۵۳۴۱

کاربر

بررسی اثرات افسردگی

مقدمه:

از میان اختلالات روانی شاید بتوان گفت که افسردگی یکی از شایعترین اختلالات جوامع امروزی می‌باشد که انسانهای زیادی از آن رنج می‌برند هر انسانی ممکن است در دوره ای از زندگی خود آن را تجربه کند طوری که امروزه آن را سرماخوردگی روانی می‌نامند . اختلالاتی که این بیماری در زندگی روزمره ایجاد می‌کند بر کسی پوشیده نیست. گستره بیماری طوری می‌باشد که تمام حیطه های کارکردی شغلی ، خانوادگی و اجتماعی را مختل می‌کند. تا اواسط قرن حاضر اطلاعات اندکی در رابطه با افسردگی در دسترس بود و تحقیقات محدودی در جهت شناسایی آن به عمل آمده بود و تبیین و توصیف آن همواره در چهارچوب پزشکی و مدل تک‌عاملی صورت می‌گرفت. اما امروزه شاهد تغییراتی در نحوه نگرش به این بیماری از لحاظ سبب شناسی ، سیر شکل گیری و درمان آن هستیم نتیجه این تغیرات دگرگونیهای مختلفی بود که عمدتاً در عرصه روان شناسی مرضی، روان شناسی تجربی و روان شناسی شناختی پدید آمد و به دنبال همین دگرگونی ها بود که نظریه پردازان به بررسی ابعاد این بیماری پرداختند و مکاتب مختلف و درمان های متعددی شکل گرفت . از بین این مکاتب روانشناسی شاید بتوان گفت که مکتب شناختی پیشرفت قابل ملاحظه‌ای را در سبب شناسی و درمان اختلالات خلقی داشته است اخیراً افسردگی به عنوان یک اختلال شناختی مطرح شده است همچنین برخی از نظریه پردازان اعتقاد دارند که بهتر است علایم مرضی افسردگی را به حساب اسنادهای علی که درباره حوادث زندگی توسط بیماران افسرده ارائه می‌شود،‌ گذاشته شود. نظریه درماندگی آموخته شده یکی از نظریات نسبتاً جدیدی است که در این زمینه به تحقیقات روان شناختی وسیعی میدان داده است این نظریه حوزه رفتاری ـ شناختی را به هم ربط می‌دهد به عقیده سلیگمن درماندگی آموخته شده در انسان ها می‌تواند به صورت افسردگی تجربه شود و این هنگامی‌است که شخص بر این باور باشد که کنترلی بر مسیر رویدادهای زندگی ندارد. در همین راستا تحقیقات نشان داد که انسان ها

در ارتباط با نتایج پاسخ هایشان دارای سبک اسنادی می‌شوند و این شیوه تبیین در پیش‌بینی‌های آنها از حوادث آتی موثر است . سلیگمن و همکارانش اسنادها را در سه بعد بیرونی ـ درونی، کلی ـ اختصاصی و پایدار ـ ناپایدار طبقه بندی کردند و معتقدند که سبک اسناد چهار اصل دارد و فرض بر این است که برای وقوع افسردگی وجود هر چهار اصل لازم است، که عبارتند از:

۱ـ انتظار شیوع حوادث بسیار ناگوار یا انتظار وقوع حوادث بسیار مطلوب.

۲ـ ناتوانی در کنترل نتایج مرتبط با این حوادث

۳ـ برخورداری از یک سبک اسنادی ناجور (نسبت دادن رویدادهای منفی به علل درونی، پایدار و کلی و رویدادهای مثبت به علل بیرونی، ناپایدار و اختصاصی).

۴ـ هر قدر اطمینان درباره حالت ناگوار مورد انتظار و غیر قابل کنترل بودن رویداد بیشتر باشد نارسایی های شناختی، انگیزشی ، نیرومندتر خواهند بود و هر قدر رویداد غیر قابل کنترل برای فرد اهمیت بیشتری داشته باشد، اختلال عاطفی و کاهش عزت نفس بیشتر خواهد بود.

بیان مسئله

امروزه اندیشمندان سبک های یادگیری را مترادف با سبک های تفکر یا سبک‌های شناختی می‌دانند . معتقدند سبک های شناختی آن دسته از ویژگی های فردی را شامل می‌شود که در نحوه پاسخ‌دهی و عملکرد در موقعیت های مختلف اثر می‌گذارد و به نوعی قالب فکری ضروری فرد را مشخص می‌کند . این مفهوم روان شناختی روی جنبه‌های درونی و شخصیت تمرکز می‌یابد سبک های شناختی درون همه تجارب انسان از جمله فرایندهای شناختی ، اجتماعی و عملکرد بین فردی جای گرفته است همچنین سبک های شناختی با تفاوت اساسی در انتظارات شخص از زندگی، ارتباط با یکدیگر و روشی که در حل مسائل بکار می‌گیرد ارتباط دارد. کلب چهار الگوی شناختی تفکر را مشخص می‌کند . همگرایی، واگرایی ،‌انطباق دهنده و جذب کننده هر فردی در زندگی روزمره خود از یکی از این چهار روش بیشتر استفاده می‌کند . شکل گیری این الگوهای فکری در هر فردی بستگی کامل به نحوه تجارب فردی او در زمان رشدش دارد. هنگامی‌که محیط کودکی فرد سرشار از محرک های مختلف باشد، فرد هر روزه برای مقابله با آن‌ها احتیاج به ارزیابی های مختلف دارد. این فرد باید اطلاعات زیادی را از محیط بگیرد و محیط هم اطلاعات زیادی از او می‌خواهد بنابراین این گونه محیط فرد را وامی‌دارد که بیشتر رویدادها را مورد تجسس قرار دهد و جنبه های مختلف یک پدیده را ببیند . این افراد به نسبت کسانی که در یک محیط کم محرکی زندگی کرده اند به آشکارا دارای تفاوت در الگوی فکری خودشان می‌شوند فردی که تجارب زیادی داشته به تدریج دارای یک الگوی فکری واگرا می‌شود فرد یاد می‌گیرد که حوادث را از جنبه ها و موقعیت های مختلف مورد بررسی قرار دهد. و به جای قانع شدن به یک علت به چندین علت در مورد یک رویداد بیندیشد پس چنین فردی دامنه فعالیت های خودش را گسترش می‌دهد. رویدادهای مختلفی را تجربه می‌کند سعی می‌کند با همه آنها کنارآید و ازهر کدام استفاده های خاص خودش را ببرد.

فصل دوم

گستره نظری موضوع و سوابق تحقیق

مقدمه:

انسان از بدو تولد در کنش متقابل با محیط می‌باشد که این کنش دارای یک سری درون داد و برون داد می‌باشد و حاصل این درون دادها و برون دادها شکل‌گیری شناخت ها و یا سبک های مختلف تفکر در او می‌باشد. بنابراین به گفته اندیشمندان زندگی یک تعامل خلاق است که بدون وقفه بین جاندار و محیط زندگی او جریان می‌یابد. . نوزاد انسان به تدریج یاد می‌گیرد که برای بقای خود باید یک سری تغییرات را در محیط اطرافش ایجاد کند، یک سری قوانین و بدیهات زندگی را بپذیرد و بتواند از این بدیهات، ‌قوانین تازه تری را برای بقا مطلوب‌تر خود درست کند. بنابراین فرد برای سازگار کردن خود با محیط از یک سو واقعیات های بیرونی را در ساخت های شناختی خود جذب می‌کند و از سوی دیگر ساخت های شناختی خود را برای فشارهای محیط تغیر می‌دهد و به تدریج سبک های تفکر مختلفی در او شکل می‌گیرد. هر فردی بر اساس سبک خود یاد می‌گیرد، ارزیابی می‌کند و برداشت‌های مختلفی از حوادث می‌کند و اعتقادات و نگرش های مختلفی نسبت به خود و جهان آینده پیدا می‌کند و به نوعی به یک قالب فکری دست پیدا می‌کند. پس انسان هر چه تجربه اش فراوان تر باشد دامنه یادگیری‌هایش نیز می‌تواند بیشتر باشد.‌ آدمی‌با رشد خود دامنه تجربه اش را افزایش می‌دهد و با یادگیری‌های قبلی رویداد های زندگی اش را تبین و علت یابی می‌کند و بر اساس این تبیین خود به پاسخ دهی دست می‌زند اما همیشه تجربه های انسانی از نوع تجربه‌های خوشایند نیستند. انسان در فرایند تحول خود به رویدادها و حوادثی بر می‌خورد که او را نا‌امید و درمانده می‌کنند. رویداد های که فرد فکر می‌کند در کنترل او نیستند و نمی‌تواند در حذف و تعدیل آنها کار ‌کند و در هر صورت به دلیل ناتوانی هایش دوباره رخ خواهند داد. پس در چنین مواقعی فرد منفعل و ناامید می‌شود، دیگر سعی نمی‌کند رویدادهای جدیدی تجربه کند و به نوعی نا امید و افسرده می‌شود. و فکر می‌کند که تمام حوادث آتی زندگی اش نیز دیگر در کنترل او نیستند و پاسخ های که او به متغیرهای محیطی می‌دهد مستقل از رفتار او هستند. این تجارب و شکست ها اگر به طور مکرر رخ دهد، منجر به کاهش انگیزه در فرد می‌شود و در نهایت به افسردگی فرد منجر می‌شود.

====================

فهرست مطالب

مقدمه:

بیان مسئله.

اهمیت و ضرورت تحقیق.

اهداف طرح.

سوالها و فرضیات تحقیق.

تعریف نظری متغیر ها

تعریف عملیاتی متغیرها

فصل دوم

گستره نظری موضوع و سوابق تحقیق.

مقدمه:

سبک های تفکر:

سبک های شناختی تفکر.

سبکهای همگرا، واگرا، جذب کننده و انطباق یابنده

افسردگی.

تاریخچه افسردگی:

تعریف افسردگی.

برخی از تعاریف عمده افسردگی.

میزان بروز شیوع افسردگی.

سن و افسردگی:

جنسیت و افسردگی :

طبقه اجتماعی:

طبقه بندی افسردگی بر اساس DSM – IV-TR..

ملاک های تشخیصی DSM-IV-TR برای افسردگی:

سبب شناسی افسردگی.

الگوهای زیست شناختی افسردگی.

دیدگاه روان تحلیل گری:‌

عوامل روانی ـ اجتماعی.

نظریه یادگیری..

تبیینهای شناختی.

درماندگی آموخته شده

کشف آزمایشی درماندگی آموخته شده:

نقایص مدل اولیه درماندگی آموخته شده:

مدل تجدید نظر شده درماندگی آموخته شده

ایا تبیین های علی شرط کافی یا عامل خطرزا افسردگی است؟

تبین های علی و سبک تبین: سازه های فرضی.

سبک تبین در مقابل واقعیت:‌

شکل گیری و تکامل سبک تبیین :‌

سوابق پژوهشی طرح در خارج از کشور :

سوابق پژوهشی طرح در داخل کشور

خلاصه و نتیجه گیری..

فصل سوم

روش تحقیق.

نوع طرح:

جامعه آماری و نمونه آماری..

روش نمونه گیری:

روش اجرا پژوهش:

طرح تحقیق.

معرفی پرسشنامه:

روش اجرا

روش نمره گذاری..

پرسشنامه سبک های شناختی کلب..

معرفی پرسشنامه.

پایایی.

اعتبار:

روش نمره گذاری..

پرسشنامه سبک اسناد (ASQ)

معرفی پرسشنامه.

روش اجراء:‌

اعتبار :‌

ـ روش جمع آروی اطلاعات:

ـ روش تجزیه و تحلیل آماری:

منابع.

[PDF] بررسی اثر بخشی درمان شناختی رفتاری به شیوه گروهی بر میزان …
– ذخیره شده – مشابه
اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﻳﻊ. ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎی رواﻧﻲ اﺳﺖ. ،. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درﻣﺎن و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻋﻮد ﻣﻜﺮر اﻳﻦ ﺑﻴﻤـﺎری
ﻻزم اﺳـﺖ اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ. در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ روش. ﻫﺎی درﻣﺎﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮوه درﻣﺎﻧﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. -. رﻓﺘﺎری ﻛﺴﺐ ﻛﺮد .
ﻫﺪف از اﺟـﺮای اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻣﻴـﺰان اﺛـﺮ ﺑﺨـﺸﻲ. درﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. -. رﻓﺘﺎری ﺑﻪ ﺷﻴﻮه. ی. ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺮ
ﻣﻴﺰان اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼل ﺑﻮده اﺳﺖ . روش ﺑﺮرﺳﻲ. : اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع ﺗﺠﺮﺑﻲ و ﺑﺎ دو ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳ.
[PDF] ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺯ – سالنامه پژوهش علوم سلامت و …
– ذخیره شده
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ. ۲، ﻫﺎﻳﺪﻩ ﺣﻴﺪﺭﻱ۱ﻣﺮﺟﺎﻥ ﻣﺮﺩﺍﻧﻲ ﺣﻤﻮﻟﻪ*. ﭼﻜﻴﺪ ﻩ.
ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎﺩﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻱ ﻭ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻣﻨﻔﻲ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻭ ﻫﺪﻑ: ﺩﺍﺭﺩ، ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﻲ ﻧﻘﺶ ﺩﺍﺭﺩ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ. ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﺮ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﻧﻴﻤﻪ
ﺗﺠﺮﺑﻲ …
افسردگی (حالت) – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
– ذخیره شده – مشابه
در یک مطالعه تأثیرات ضد افسردگی مصرف خوراکی اسانس لیمو در موشها با استفاده از
تست معلق ماندن از دم (tail suspension test) و نیز تأثیر آن بر مونو آمین‌های مغز مورد
بررسی قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد در مقایسه با فلوکستین (۱۸ mg/kg خوراکی) به
عنوان کنترل مثبت، مصرف ۴۰۰ mg/kg اسانس لیمو زمان بی تحرکی در این تست را به

اختلال افسردگی اساسی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
– ذخیره شده – مشابه
افکار خودکار فرد افسرده شامل عقاید و الگوهای شناختی است که می‌تواند در اثر عوامل
زیستی (مثلاً نقص در عملکرد هورمونها) شکل گرفته باشد یا در دوران کودکی به‌صورت
مشاهدهٔ رفتار والدین، معلمان و دیگران در قالب «طرح‌واره‌های شناختی» آموخته شده باشد.
چنین طرحواره‌هایی در آنها الگوی درماندگی را در هیجان‌رفتار نشان می‌دهند. طرح‌واره‌های
شناختی …
[PDF] بررسی تاثیر تکنیک آرام‌سازی پیشرونده عضلانی بر افسردگی …
– ذخیره شده
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻜﻨﻴﻚ آرام. ﺳﺎزی ﭘﻴﺸﺮوﻧﺪه ﻋﻀﻼﻧﻲ ﺑﺮ. اﻓﺴﺮدﮔﻲ، اﺿﻄﺮاب و. اﺳﺘﺮس. ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺘﻴﭙﻞ.
اﺳﻜﻠﺮوزﻳﺲ. ﺳﻤﻴﻪ ﻏﻔﺎری. ،. ﻓﻀﻞ. اﷲ اﺣﻤﺪی. ،. ﺳﻴﺪ ﻣﺴﻌﻮد ﻧﺒﻮی. ،. رﺑﺎﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎرﻳﺎن. *. *. داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ
، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس. ﭼﻜﻴﺪه. ﺳﺎﺑﻘﻪ و. ﻫﺪف. : ﻣﻮﻟﺘﻴﭙﻞ. اﺳﻜﻠﺮوزﻳﺲ ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﻳﻌﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎی ﻣﺰﻣﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺮﻛﺰی. اﺳﺖ . ﻣﺰﻣ. ﻦ ﺑﻮدن ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺑﻴﻤﺎری،. ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﭘﻴﺶ. آﮔﻬﻲ و درﻣﺎن ﻗﻄﻌﻲ. و. درﮔﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﺮد در

[PDF] اﺛﺮ زﻋﻔﺮان : ﻳﻚ در درﻣﺎن اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺧﻔﻴﻒ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺧﺒﺮ و ﺑﺎ
– ذخیره شده – مشابه
ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺘﺐ ﻣﺮﺟﻊ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺑﻪ اﺛﺮات. ﺿﺪاﻓﺴﺮدﮔﻲ آن اﺷﺎره ﻛﺮده. اﻧﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ. ﻣﺪرک ﻣﺴﺘﻨﺪی
وﺟﻮد ﻧﺪارد. ].۱۰[. ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮ زﻋﻔﺮان در درﻣﺎن. اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺧﻔﻴﻒ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻳﻚ ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ
ﺗﺼﺎدﻓﻲ. دوﺳﻮﺑﻲ. ﺧﺒﺮ. ۶٫ ﻫﻔﺘﻪ. ای و ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل داروﻧﻤﺎ ﺑﻮد . ﻣﻮاد و روش ﻛﺎر. روش اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻳﻚ ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻴﻲ
ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ. دوﺳﻮﺑﻲ. ﺧﺒﺮ ﺗﺼﺎد. ﻓﻲ ﺷﺪه. ۶٫ ﻫﻔﺘﻪ. ای ﺑﻮد . ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ. ﺑﺮرﺳﻲ در ﺑﻴﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ ﺳﺮﭘﺎﻳﻲ ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ
رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ.
بررسی اثرات سه روش ‌درمان شناختی – رفتاری دارودرمانی و ترکیبی از …
– ذخیره شده
سابقه و هدف: افسردگی اساسی یکی از مهم‌ترین اختلالاتی شایع روان‌شناختی است که
اثرات مخربی را بر زندگی بیماران و خانواده آنان می‌گذارد. درمان‌های متعددی برای این
بیماری پیشنهاد شده است. هدف پژوهش حاضر، تعیین اثر‌بخشی درمان شناختی رفتاری،
دارو‌درمانی و ترکیبی از دو روش دارو‌درمانی و درمان شناختی – رفتاری بر درمان
افسردگی …
بررسی آثار رفتاری دوزها ی مزمن و حاد گاباپنتین در موش‌های نر نژاد …
– ذخیره شده
اخیراً مشخص شده است که گاباپنتین دارای اثرات نورو پروکتیو و اثرات مهاری بر روی
نوروترنسمیترهای تحریکی مثل: NMDA می باشد. گزارش شده است که این دارو موجب
کاهش افسردگی بیماران دیالیزی و همچنین کاهش خشونت و اضطراب در مدل های حیوانی شده
است. ما در نظر داریم که اثرات دوزهای حاد و مزمن گاباپنتین بر روی استرس و افسردگی

تأثیر آموزش مثبت‌نگری بر کیفیت زندگی، افسردگی، اضطراب و …
– ذخیره شده – مشابه
هدف از پژوهش بررسی تأثیر آموزش مثبت‌نگری بر کیفیت زندگی و کاهش افسردگی،
اضطراب و استرس در نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربیت زاهدان بود. طرح پژوهش
نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. نمونه شامل
۲۹ پسر (گروه آزمایش ۱۷ نفر و کنترل ۱۲) بود. نمونه گیری به شیوه سرشماری انجام
شد؛ …
[PDF] تأثیر تتراسایکلین و ویتامین E بر حافظه فضایی، یادگیری و …
– ذخیره شده
اثرات حفاظتی از سیستم عصبی در برابر اختالل حافظه در افراد. مسن است . به.
طورکلی، این ویتامین در روند حفظ حافظه سودمند. است ). ۱۲٫ (. در این مطالعه اثرات آنتی
. اکسیدانی و محافظتی. ویتامین. E. و تتراسایکلین به. عنوان یک آنتی. بیوتیک
روی حافظه. فضایی، یادگیری و افسردگی مورد بررسی قرار گرفت. روش بررسی.
بررسی اثر بخشی دو داروی فلوواکسامین و سرترالین در درمان افسردگی …
– ذخیره شده – مشابه
مقدمه: اختلال افسردگی اساسی یک اختلال روان‌پزشکی شایع و ناتوان کننده می‌باشد که
تلاش برای یافتن رژیم‌های دارویی کارامد برای درمان این بیماری همواره مورد نظر
پژوهشگران قرار داشته است. این مطالعه با هدف مقایسه اثربخشی دو داروی فلوواکسامین
و سرترالین و نقش آن‌ها در بهبود علایم افسردگی اساسی طراحی شد. روش‌ها: در این
مطالعه‌ی …
[PDF] ﻣﻮردی ی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ : ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ورزش ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ اﻓﺴﺮدﮔ
– ذخیره شده – مشابه
اﻳﺮان. ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه. ی ﻣﺴﺆول. : زﻳﻨﺐ رﺷﻴﺪی. Email: zeinabrashidi@yahoo.com. 1856. ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﻜﺪه
ﭘﺰﺷﻜﻲ. اﺻﻔﻬﺎن. –. ﺳﺎل. / ۳۰٫ ﺷﻤﺎره. / ۲۱۲٫ ﻫﻔﺘﻪ دوم دی. ۱۳۹۱ www.mui.ac.ir. ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ
اﺻﻔﻬﺎن. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ. ﺳﺎل. ﺳﻲ. ام. /. ﺷﻤﺎره. /۲۱۲٫ ﻫﻔﺘﻪ دوم دی ﻣﺎه. ۱۳۹۱٫ ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ. : ۱۱/۷/۹۱٫
ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش. : ۱۵/۹/۹۱٫ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ورزش ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ اﻓﺴﺮدﮔﻲ در زﻧﺎن. : ﻳﻚ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ی. ﻣﻮردی.
بررسی تأثیر ورزش بر افسردگی خفیف بعد از زایمان و عوامل مرتبط با …
– ذخیره شده – مشابه
بررسی تأثیر ورزش بر افسردگی خفیف بعد از زایمان و عوامل مرتبط با آن در مراجعین
به مراکز بهداشتی و درمانی کاشان سال ۱۳۹۰٫ منیکا متقی. تاریخ دریافت ۰۳/۰۲/۱۳۹۲
تاریخ پذیرش ۰۷/۰۴/۱۳۹۲٫ چکیده. پیش زمینه و هدف: افسردگی بعد از زایمان یک
بیماری مهم و مشکل ساز بوده که در صورت عدم تشخیص و درمان به موقع ممکن است تشدید

اثر توانبخشی شناختی بر کارکردهای شناختی حافظه افسردگی و …
– ذخیره شده
علاوه بر مشکلات جسمی، مالتیپل اسکلروز با اثرات روانی قابل‌توجه‌ای مانند اختلالات
شناختی، خلقی و رفتاری همراه است. با توجه به شیوع بالای این اختلال و اثرات آن بر
عملکردهای شناختی و روانشناختی، هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر توانبخشی
شناختی بر عملکرد شناختی، حافظه، افسردگی، و اضطراب در بیماران مبتلا به
مالتیپل …
[PDF] بررسی اثرات مکمل غذایی ملاتونین بر وزن و میزان افسردگی … – IRCT
– ذخیره شده
۲۳ دسامبر ۲۰۱۷ … عنوان عمومی کارآزمایی. بررسی اثرات ملاتونین بر وزن و میزان افسردگی. هدف اصلی
مطالعه. درمانی. شرایط عمده ورود و عدم ورود به مطالعه. معیارهای ورود: سن ۱۸ تا ۵۰ سال؛
جنس مونث؛ شاخص توده. بدنی بالای ۲۵؛ تشخیص افسردگی خفیف (مینور) بر اساس.
مصاحبه تشخیصی نیمه ساختاریافته توسط روانپزشک؛ امضای.
اثرات درمان با لووتیروکسین بر جنبه‌های شناختی و افسردگی در …
– ذخیره شده – مشابه
زمینه و هدف: کم‌کاری تحت بالینی تیرویید که شامل افزایش TSH ( Thyroid-
Stimulating Hormone ) همراه با سطح طبیعی هورمون‌های تیرویید در گردش خون می‌باشد،
همواره به عنوان یکی از علل اختلالات روانی حرکتی و افسردگی مورد بحث است. هدف از
این مطالعه بررسی اثر درمان با لووتیروکسین بر اضطراب، افسردگی و دیگر معیارهای
روانی …
[PDF] اثرات مصرف خوراکی عصاره آبی بابونه و سلنیوم بر مدل تجربی …
– ذخیره شده – مشابه
۱ دسامبر ۲۰۱۳ … زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف. : اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﭘﺲ از زاﻳﻤﺎن ﻧﻮﻋﻲ اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻣﺎژور. اﺳـﺖ . اﺳـﺘﺮس اﻛـﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﻳﻜـﻲ از ﻋﻮاﻣـﻞ دﺧﻴـﻞ
در. ﭘﺎﺗﻮﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژی اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻣﺎژور ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ داروﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ دارای ﻋﻤﻞ آﻧﺘﻲ. اﻛﺴﻴ. ﺪاﻧﻲ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻲ.
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـ. ﻪ. ﻋﻨـﻮان. ﻫﺪف ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮای درﻣﺎن اﺧﺘﻼﻻت اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ و ﺳﻠﻨﻴﻮم ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ آﻧﺘﻲ.
اﻛـﺴﻴﺪان ﻫـﺴﺘﻨﺪ . ﻫـﺪف. اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻋﺼﺎره ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ و ﺳﻠﻨﻴﻮم ﺑﺮ …
[PDF] اثرات دارودرمانی با و بدون رفتاردرمانی شناختی بر درمان افسردگی پس …
– ذخیره شده – مشابه
ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺻﻴﻞ ﭘﮋوﻫﺸﻲ. اﺛﺮات دارودرﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ و ﺑﺪون رﻓﺘﺎردرﻣﺎﻧﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. ﺑﺮ درﻣﺎن. اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﭘﺲ از ﺳﻜﺘﻪ ﻣﻐﺰی.
*. زﻫﺮا داﻧﺎ. ی. ﻴﺳ. ﺞ. ۱٫ ،. ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠ. ﺪﻴ. ﺑﺤﺮ. ﻴﻨﻳ. ﺎن. ۲٫ ،. ﻣﺤﻤﺪ دﻫﻘﺎﻧ. ﻲ. ﻴﻓ. ﺮوزآﺑﺎد. ی. ۳ …. ی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
رﻓﺘﺎر ﺗﻘﻠﻴﺪی، ﻳﺎدﮔﻴﺮی. ﻫﻤﻨﺸﻴﻨﺎﻧﻪ، ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺗﺼﺤﻴﺤﻲ و ﺗﺨﻠﻴﻪ رواﻧﻲ. اﺷﺎره ﻛﺮد .)۱۵(. در ﺑﺮرﺳﻲ. ﻫﺎ. ی
اﻧﺠﺎم. ﺷﺪه ﺑﺮ. روی ﺑﻴﻤﺎری. ﻫﺎ. ی ﻣﻐﺰ و. Downloaded from journal.bums.ac.ir at 8:02 IRST

[PDF] رفتاری گروهی بر – بررسی تأثیر درمان شناختی نا بارور افسردگی زنان
– ذخیره شده – مشابه
۱٫ بررسی تأثیر درمان شناختی. -. رفتاری گروهی بر. افسردگی زنان. نا بارور. دکتر
علی طالئی. ۱٫ ،. دکتر سید علی کیمیایی. ۲٫ ،. دکتر مهدیه برهانی مغانی. ۳٫ ،. دکتر
فاطمه محرری. ۴٫ ، اندیشه طالئی. ۵٫ ، راشین خانقائی. ۶٫ * .۱٫ دانشیار گروه روان.
پزشکی،. مرکز. تحقیقات. روان. پزشکی. و. علوم. رفتاری،. دانشکده. پ. زشکی. ،.
دانشگاه. علوم.
[PDF] اسامی پذیرفته شدگان سخنرانی ۲ سالن – دانشگاه علوم پزشکی مازندران
– ذخیره شده
بررسی ارتباط افسردگی با استفاده مفرط از تلفن همراه در دانشجویان دختر دانشگاه
علوم پزشکی. مازندران در سال. ۱۲۶: ۱۱۱:: ۱:۹:: دکتر. عبدالرحیم. حزینی. تبیین.
تجربه اختالل افسردگی در اعضای خانواده بیماران مبتال به سرطان و راهکارهای کاهش
اثرات. آن۱ یک مطالعه کیفی. ۱:۱:: ۱۹۹:: دکتر. معصومه. باقری. نسامی. بررسی.
ارتباط. بین.
[PDF] ﺑﺮ روی رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﺿﻄﺮاﺑﯽ و ( ) ﺗﺸﻨﻪ داری ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه – Journals – دانشگاه …
– ذخیره شده
۱۵ ژانویه ۲۰۱۲ … ی ﻋﺼﺒﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺳﺎل. ﻫﺎ. ﺳﺎﺑﻘﻪ. دارد . ﮔﯿﺎه ﺗﺸﻨﻪ داری. (. Scrophularia striata. )
در ﻣﻨﻄﻘﻪ. اﯾﻼم رﺷﺪ ﻧﻤﻮده و. در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ اﺛﺮات ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮای آن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ،.
ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﻋﺼﺎره. اﯾﻦ. ﮔﯿﺎه. ﺑﺮ اﺿﻄﺮاب و. اﻓﺴﺮدﮔﯽ در ﻣﻮش ﻫﺎی ﺳﻮری ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻮد . روش ﻫﺎ. : در اﯾﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. دوازده ﮔﺮوه ﻫﻔﺖ ﺗﺎﯾﯽ از. ﻣﻮش ﻫﺎی ﺳﻮری ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎ وزن ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ. ۳۰٫ -. ۲۵٫
بررسی اثرات ضدافسردگی عصاره شبدر قرمز (Trifolium pratense L) در …
– ذخیره شده
مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران. چکیده: (
۹۰۳ مشاهده). مقدمه: افسردگی یک بیماری رایج و ناتوان‌کننده است که عواقب فردی،
اجتماعی و اقتصادی متعددی برای جامعه به همراه دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر
عصاره هیدروالکلی شبدر قرمز بر علایم افسردگی القا شده توسط رزرپین در موش‌های
سوری بود.
ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی | اثرات ضدافسردگی کانابیدیول
– ذخیره شده – مشابه
به همین علت پژوهشگران اخیرا اثرات کانابیدیول، یکی از ترکیبات موجود در ماری
جوآنا، بر تولید این دو اتقال دهنده عصبی را در موش ها بررسی کرده اند تا اثر احتمالی آن
بر افسردگی را بسنجند. حذف پیاز بویایی از مغز موش ها اثراتی از جمله بیش فعالی،
نقص حافظه و کاهش تمایل به شکر به عنوان پاداش را در پی دارد و از آنجایی که این علائم

[PDF] بررسی تاثیر ورزش منظم بر میزان افسردگی سالمندان – فصلنامه آموزش …
– ذخیره شده – مشابه
۲۷ سپتامبر ۲۰۱۳ … نتیجه آزمون تجزیه و تحلیل واریانس دوطرفه با کنترل اثر پیش آزمون یافته ها: در
گروه کنترل و مداخله نشان دهنده وجود اختالف معناداری بین میانگین نمرات. ( سالمندان
مورد بررسی با برنامه ورزشی بود.pمیزان افسردگی )<0/001. با توجه به اثرگذار بودن ورزش بر افسردگی، انتظار می رود ورزش به نتیجه گیری: عنوان شیو های ... [PDF] اضطراب و افسردگی سالمندان - مجله علوم پزشکی نیشابور - ذخیره شده - مشابه مقاله پژوهشی اصیل. اثر مولتی ویتامین بر خلق و خو و اضطراب. مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور / سال سوم / شماره 2 / تابستان 1394. Journal of Neyshabur University of Medical Sciences 1. ویتامین بر خلق و خو، اضطراب و افسردگی سالمندان بررسی اثر مصرف مکمل مولتی. *6، آزاده نجارزاده5، افسانه رعنایی4،یحیی محمدی3زاده ، حسین ... [PDF] ﻫﯿﭙﻨﻮﺗﯿﺰم در درﻣﺎن اﻓﺴﺮدﮔﯽ، اﺿﻄﺮاب و اﺧﺘﻼل ﺧﻮاب ﻧﺎﺷﯽ ا - Zahedan Journal of ... - ذخیره شده - مشابه اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪ . در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ. اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی ﻣﺜﻞ ﺑﯽ. ﺧﻮاﺑﯽ، اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﯽ روﺑﺮو. ﻫﺴﺘﻨﺪ .8. ﭼﮑﯿﺪه. زﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪف. : ﺑﯿﻤﺎران. ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ. وزوزﮔﻮش ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ، اﺿﻄﺮاب، ﺑﯽ. ﺧﻮاﺑﯽ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ ﺻﺪا و ﻣﻨﻔﯽ اﻧﮕﺎری ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﻫﺪف. از . اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﻫﯿﭙﻨﻮﺗﯿﺰم در درﻣﺎن. اﻓﺴﺮدﮔﯽ، اﺿﻄﺮاب و اﺧﺘﻼل ﺧﻮاب ﻧﺎﺷﯽ از وزوزﮔﻮش ... بررسی تاثیر ملاتونین بر افسردگی ناشی از دیابت القا شده با ... - ذخیره شده - مشابه زمینه و هدف: اختلال در عملکرد سیستم آمینرژیک مرکزی منجر به بروز عارضه افسردگی در بیماری دیابت می گردد. با توجه به تاثیرگذاری محدود داروهای ضدافسردگی حاضر، بررسی گزینه های درمانی جدید با ویژگی تعدیل کنندگی سیستم آمینرژیک مرکزی ضروری بنظر می رسد. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی اثرات احتمالی ضد افسردگی ملاتونین ... [PDF] ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان اﻓﺴﺮدﮔﻲ و اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان - ذخیره شده ﭼﻜﻴﺪه. : ﻫﺪف. : ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﻛﺎﻫ. ﺶ اﻓﺴﺮدﮔﻲ و اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان اﻧﺠـﺎم. ﺷﺪ . روش ﺑﺮرﺳﻲ. : ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ای ﺷﺒﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺎ روش ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن و ﭘﺲ آزﻣﻮن ﺑﺎ ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل ﺑـﻮد. 38. ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ. 20(. ﻣﺮد و. 18. ) زن. ﺑﺎ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﻴﺮی در دﺳﺘﺮس از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻴﺮﺟﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﺼﺎدف دردو. ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ و ﻛﻨﺘﺮل ﻗﺮ. ار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ . اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ اﻓـﺴﺮدﮔﻲ ... [PDF] بررسی تاثیر توانبخشی قلبی بر افسردگی بعد از آنژیوپلاستی ... - ذخیره شده 2 فوریه 2015 ... ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﻗﻠﺒﯽ ... اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻣﻈﻔﺮی. و ﻫﻤﮑﺎران. 357. ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﻗ. ﻠﺒﯽ ﺑﺮ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﻌﺪ از آﻧﮋﯾﻮﭘﻼﺳﺘﯽ ﻋﺮوق ﮐﺮوﻧﺮ. اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻣﻈﻔﺮی. 1. *،. اﻣﯿﺮ ﺑﻬﺎروﻧﺪ. 2،. ﺳﯿﺎﻣﮏ ﻣﺤﺒﯽ. 3،. ﺳﯿﺪ ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺠﺎزی. 4 .1. اﺳﺘﺎدﯾﺎر، ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﮑﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ،. داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، واﺣﺪ ﻗﻢ،. ﻗﻢ، اﯾﺮان .2. ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﮑﯽ،. داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ، داﻧﺸﮕﺎه. آزاد. اﺳﻼﻣﯽ، واﺣﺪ ﻗﻢ، ﻗﻢ، اﯾﺮان .3. نقش افسردگی های شدید بر سوخت و ساز بدن - خبرگزاری مهر | اخبار ... - ذخیره شده 9 جولای 2015 ... افسردگی های شدید نه تنها برای سلامت روانی انسان زیانبار هستند، بلکه اثرات آن تا مدتها همچنان بر سیستم سوخت و ساز بدن برجا می ماند. ... اما در مطالعه جدید پژوهشگران به بررسی دقیق تر این موضوع و تاثیر این نوع افسردگی بر سیستم سوخت و ساز سلولی پرداختند. در این مطالعه گروهی از زنان انگلیسی که بسیاری از ... [PDF] ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻴﻮع اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﻌﺪ از زاﻳﻤﺎن و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮآن در - ذخیره شده - مشابه 18 سپتامبر 2011 ... ﻛﻪ. ﻟﺰوم ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻳﻚ ﺗﻴﻢ ﻏﺮﺑـﺎﻟﮕﺮی ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺟﻬـﺖ. ﺑﺮرﺳﻲ اﻓﺴﺮدﮔﻴﻬﺎی ﭘﺲ از زاﻳﻤﺎن را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ .)9(. ﺑﻴﺸﺘﺮ. از. % 50. زﻧﺎن. دارای. ﻳﻚ. ﻳﺎ. ﺑﻴﺸﺘﺮ. از. ﻳﻚ. رﻳﺴﻚ. ﺧﻄـﺮ. ﺑﺮای اﺑﺘﻼ. ﺑﻪ. اﻓﺴـﺮدﮔﻲ. ﭘـﺲ. از. زاﻳﻤـﺎن. ﻫﺴـﺘﻨﺪ. اﻣـﺎ. ﻓﻘـﻂ. 15-10 %. آﻧﻬﺎ. ﺑﻪ ﺻﻮرت. ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ. اﻓﺴﺮده. ﺗﻠﻘﻲ. ﻣﻲ. ﺷﻮﻧﺪ. ). 10(. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ. ﺑﻪ. ﺗﺎﺛﻴﺮ. ﻣﻨﻔﻲ. اﻓﺴﺮدﮔﻲ. در. ﻣﺎدر. و. اﺛﺮات. ﻣﺨـﺮب. آن. ﺑﺮروی ﻧﻮزاد. ﻛﻴﻔﻴﺖ. زﻧـﺪﮔﻲ. اس-ادنوزیل متیونین (SAMe) برای درمان افسردگی در بزرگسالان - مرکز ... - ذخیره شده این محصول ممکن است یک مکمل مهم در کنار مجموعه داروها، تجهیزات و تکنیک‌‌های در دسترس (armamentarium) مربوط به عوامل ضدافسردگی باشد. اهداف: بررسی اثرات اس- ادنوزیل متیونین در مقایسه با پلاسبو یا عوامل ضدافسردگی برای درمان افسردگی در بزرگسالان. روش‌های جستجو: ما در پایگاه ثبت تخصصی شده گروه اختلالات شایع روانی ... افسردگی و اضطراب در بیماران روماتیسمی - کلینیک آنلاین پزشکی - ذخیره شده در بیماران روماتیسمی به دلیل ماهیت بیماریشان و اغلب بدلیل عدم آگاهی از آینده بیماری و اطلاعات غلط در باره عواقب بیماری اضطراب و استرس و به دنبال آن افسردگی بیشتر از افراد عادی دیده می ... اثرات افسردگی و اضطراب ... در این زمینه مطالعات گسترده ای در زمینه تاثیر بیماری بررسی روح و روان و نحوه برخورد با آن صورت گرفته است. [PDF] فراوانی نشخوارهای فکری افسرده ساز در آموزش مهارت های زندگی بر اثر جانب - ذخیره شده چکیده. زمینه. و هدف: جنگ موجب بروز مشکالت برای افرادی می. شود که به طور مستقیم و. رغی. مستقیم در جنگ درگیر بوده. اند، از جمله این افراد همسران جانبازان هستند. از. اختالالت شایع در این گروه می. توان به افسردگی اشاره داشت. با توجه به نقش مهم. نشخوار فکری در آغاز و تداوم افسردگی هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش. مهارت . دانلود مقاله بررسی تاثیر موسیقی در درمان افسردگی در استان قزوین - ذخیره شده - مشابه بررسی تاثیر موسیقی در درمان افسردگی در استان قزوین. پیشگفتار : افسردگی را میتوان یک فریاد دانست، پیامی که به ما می گوید که حوزهای از زندگی مان را نادیده گرفته ایم. افسردگی یا احساس یاس و ناامیدی تجربه ای درد آور است که پیر و جوان و فقیر و غنی را نمی شناسد. افسردگی را سرماخوردگی شایع روان نامیده اند که چه در تجارب ... اثـر بخـشی معنا درمانی به شیوه گروهـی بـر کاهـش افسـردگی و افـزایـش ... - ذخیره شده - مشابه مقایسه اثر بخشی درونی زوج درمانی رفتاری- شناختی، و هیجان محور بر افسردگی، اضطراب، ناامیدی و رضایت زناشویی مرد نابارور رساله دکتری رشته مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران. حسینیان، الهه. (1386). بررسی اثر بخشی معنا درمانی به شیوه گروهی بر افزایش امید به زندگی بیماران سرطانی بیمارستان شفا شهر اهواز. اثرات روانی چاقی - فرادید - ذخیره شده - مشابه 6 ژوئن 2016 ... از جمله اثرات روانی چاقی می توان به کمبود اعتماد به نفس، افسردگی، بی میلی و انزجار از سرگرمی اشاره کرد. ... برآ‌مدند با جواب نه روبرو گردیدند آ‌ن ها با بررسی ۸ شاخص سلامت روانی شامل: خوشحالی، رضایت از ایجاد ارتباط با دیگران و خوش بینی را بررسی نموده و مشاهده کردند که در هیچ موردی وضع روانی افراد چاق بهتر نمی ... بررسی اثر ضد افسردگی ورباسکوزید در مدل های افسردگی در موش سوری - ذخیره شده - مشابه 14 مارس 2016 ... کد رهگیری, 94253. کد طرح در معاونت تحقیقات. عنوان فارسی طرح, بررسی اثر ضد افسردگی ورباسکوزید در مدل های افسردگی در موش سوری. عنوان لاتین طرح, Evaluation of antidepressant-like effect of verbascoside in mice models of depression. زمان اجرا - ماه, 90. تاریخ ارائه طرح به شورای پژوهشی دانشگاه. [PDF] بررسی اثربخشی تکنیک‌های تن‌آرامی بر افسردگی - Scientific Journal ... - ذخیره شده ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ... ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮدﺳﺘﺎن. /. دوره ﺑﯿﺴﺖ و دوم. /. ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﯾﻮر. 1396. رﺷﺪ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﮐﻮدک ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. (. 22 .) ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی ﻣﺎدری ﯾﮏ ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﻮی از ﺷﯿﻮه. ﻫﺎی. ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری و ﺗﺎﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮ از واﺳﻄﻪ. ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﻓﺴﺮدﮔﯽ. ﻣﺎدر، ﺧﻠﻖ. وﺧﻮی ﮐﻮدک، ﺣﻤﺎﯾﺖ. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﻘﺮ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ. (. 23 .) ﻣﺎدران ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ. ﺑﺮای آﻏﺎز دوره ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ... [PDF] ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺿﺪ دردى روﻏﻦ ﻧﺎرﮔﯿﻞ ﺑﺮ ﺑﯽ دردى اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ ا - ذخیره شده - مشابه -١. ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره رﯾﺸﻪ ﮔﯿﺎه آدﻣﮏ. داغ ﭼﻠﻪ(. ) ﺑﺮ. ﮐﺎﺗﺎﺗﻮﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﺮﻓﻨﺎزﯾﻦ در ﻣﻮش. ﺳﻮرى. (. ﭘﺎﯾﺎن. ﻧﺎﻣﻪ ، ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ، واﺣﺪ ﲥﺮان ﴰﺎل. ، ﭼﺎپ. ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﳎﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ. ) -٢. ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮﺿﺪ اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ. -. اﻟﮑﻠﻲ رﯾﺸﻪ ﮔﯿﺎه. ﺟﲔ ﺳﯿﻨﮓ. (. Red Panax ginseng. ) ﻗﺮﻣﺰ. ﺑﺮ روی ﻣﻮش ﮐﻮﭼﻚ. ﻧﺮو ﻣﺎده ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﺷﻨﺎی اﺟﺒﺎری و. آزﻣﻮن ﻣﻌﻠﻖ ﻣﺎﻧﺪن. (. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ، ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ،. واﺣﺪ ﲥﺮان ﴰﺎل. [PDF] بررسی تأثیر تمرینات هاتایوگا بر میزان استرس، اضطراب و افسردگی ... ﭼﮑﯿﺪه. اﻫﺪاف. : ﺑﯿﻤﺎران ﻫﻤﻮدﯾﺎﻟﯿﺰی. ،. ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﺗﻨﺶ. رواﻧﯽ، اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ . اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗ. ﺄ. ﺛﯿﺮ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت. ﻫﺎﺗﺎﯾﻮﮔﺎ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺮس. ، اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران اﻧﺠﺎم ﺷﺪ . روش. :ﻫﺎ. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ. ،. ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ی. ﺗﻧﯿﻤﻪ. ﺠﺮﺑﯽ دو ﮔﺮوﻫﯽ ﺷﺎﻫﺪدار اﺳﺖ ﮐﻪ. 31. ﺑﯿﻤﺎر ﻫﻤﻮدﯾﺎﻟﯿﺰی از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﻟﺒﺎﻓﯽ. ﻧﮋاد در. ﮔﺮوه. ﺷﺎﻫﺪ و. 31. ﺑﯿﻤﺎر ﻫﻤﻮدﯾﺎﻟﯿﺰی از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻘﯿﻪ. اﷲ. (. ﻋﺞ . ). [PDF] تاثیر متادون بر افسردگی، اضطراب و کیفیت ... - مجله علمی پژوهشی - ذخیره شده - مشابه 21 ا کتبر 2013 ... ﭼﮑﯿﺪه. ﻣﻘﺪﻣﻪ. : درﻣﺎن اﻋﺘﯿﺎد و ﺷﮑﺴﺘﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﻌﯿﻮب آن. ﮔﺮان و دﺷﻮار اﺳﺖ و ﺳﯿﺴﺘﻢ درﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌ. ﯽ را. ﺑﺎ روﯾﮑﺮدﻫﺎی. ﻣﺨﺘﻠﻒ دارو. درﻣﺎﻧﯽ. ،. روان. درﻣﺎﻧﯽ. و. ﺑﺎزﭘﺮوری ﻣﯽ. ﻃﻠﺒﺪ. در. اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﯿﺰ. ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺘﺎدون ﺗﺮاﭘﯽ ﺑﺮ اﻓﺴﺮدﮔﯽ، اﺿﻄﺮاب و. ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ. در ﻣﻌﺘﺎدان. ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ. واﺣﺪ. ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد. ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ. - . درﻣﺎﻧﯽ. ﺷﻬﯿﺪ اﺣﻤﺪی ﺗﻬﺮان. ﺑﺮرﺳﯽ .ﺷﺪ. ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ. : ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﻧﯿﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﯽ. [PDF] اثر گیاه اسطوخودوس (Lavandula angustifolia Mill) در درمان افسردگی - ذخیره شده - مشابه 7 فوریه 2010 ... زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف. : ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﺴﻴﺎری از ﺑﻴﻤﺎری. ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ. اﻓﺴﺮدﮔﻲ و اﺿﻄﺮاب ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ. ﻧرو .ﺪ. اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف. ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮ ﻣﺼﺮف اﺳﻄﻮﺧﻮدوس. ﺑﺮ اﻓﺴﺮدﮔﻲ. ﺑﻴﻤـﺎران. ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻴﺘﺎﻟﻮﭘﺮام. اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ . روش ﺑﺮرﺳﻲ. : در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ. 80. ﺑﻴﻤﺎر ﺳـﺮﭘﺎﻳﻲ. ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﻛﻨﻨـﺪ. ه. ﺑـﻪ ﻛﻠﻴﻨﻴـﻚ رواﻧﭙﺰﺷـﻜﻲ. ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎﺟﺮ. ﺷﻬﺮﻛﺮد. ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﺼﺎ. [PDF] تأثیر الگوی آموزش خوش‌بینی به روش قصه‌گویی بر کاهش افسردگی ... - ذخیره شده ﭼﮑﯿﺪه. ﻗﺼﻪ. ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﺷﯽ ﻏﯿ. ﺮ. ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮای. اراﺋـﻪ. ﭼﻬـﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺑـﺮای آﻣـﻮزش و. ارﺗﻘﺎء ﺧـﻮد. ﻓﻬﻤﯽ، ﮐـﺎرآﯾﯽ و وﺣـﺪت دادن ﺑـﻪ ﺗﺠـﺎرب، ﻣـﯽ. ﺗﻮاﻧـﺪ در ﺳـﻼ. ﻣﺖ. ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻧﻘﺸﯽ ﻣﺆ. ﺛﺮ داﺷﺘﻪ. ﺑﺎﺷﺪ . ﻫﺪف از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺮرﺳﯽ ﺗـﺄ. ﺛﯿﺮ. اﻟﮕﻮی آﻣﻮزش ﺧﻮش. ﺑﯿﻨـﯽ ﺑـﻪ روش. ﻗﺼـﻪ. ﮔـﻮﯾﯽ ﺑـﺮ ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﯿـﺰان اﻓﺴـﺮدﮔﯽ . ﮐﻮدﮐﺎن دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﻮد. از. ﻣﻘﯿﺎس. اﻓﺴﺮدﮔﯽ. ﮐﻮدﮐـﺎن. (. CED-DS. ؛ واﯾﺰﻣﻦ و ... افسردگی و درمان افسردگی - ذخیره شده - مشابه ... استراحت ناکافی، عدم انجام فعالیت های بدنی و برعکس بسیاری از مشکلات جسمانی نیز بر اثر استرس و فشارهای روانی بوجود می آیند که در ادامه مقاله به بررسی دقیقتر آن ها می پردازیم. قبل از اینکه علل افسردگی و نحوه درمان بیماری افسردگی را بررسی کنیم، اجازه دهید مقاله را با این مبحث شروع کنیم که افسرده به چه کسی گفته می شود؟ افسردگی - Royal College of Psychiatrists - ذخیره شده - مشابه علت را پیدا کنید. اگر فکر می کنید می ‌دانید چه چیزی باعث افسردگی شما است، نوشتن آن و بررسی راه هایی که می ‌‌تواند به حل آن کمک ‌کند،مفید خواهد بود. diamond امیدوار باشید ... به نظر می ‌رسد در اکثر موارد مشابه قرص های ضد‌افسردگی اثر میکند ولی برخی افراد گزارش کرده اند که این دارو عوارض جانبی کمتری دارد. اگر داروی دیگری مصرف می ... بررسی اثر بخشی دو داروی فلوواکسامین و سرترالین در درمان افسردگی ... - ذخیره شده چکیده: مقدمه: اختلال افسردگی اساسی یک اختلال روان‌پزشکی شایع و ناتوان کننده می‌باشد که تلاش برای یافتن رژیم‌های دارویی کارامد برای درمان این بیماری همواره مورد نظر پژوهشگران قرار داشته است. این مطالعه با هدف مقایسه اثربخشی دو داروی فلوواکسامین و سرترالین و نقش آن‌ها در بهبود علایم افسردگی اساسی طراحی شد. روش‌ها: در این ... [PDF] بررسی افسردگی در گروهی از اسرای جنگ تحمیلی عراق ... - مجله طب نظامی - ذخیره شده ﭼﻜﻴ. . ﺪه. ﻣﻘﺪﻣﻪ. : اﺳﺎرت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﭘﺮاﺳﺘﺮس. ﺗﺮﻳﻦ رو. ﻳﺪادﻫﺎی زﻧ. ﺪ. ﮔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﻮل و دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ. ﻫﺎی ﻋﻤﻴﻖ رواﻧﻲ. -. اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ را ﺑﺮای. ﻓﺮد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد . ﻫﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان اﻓﺴﺮدﮔﻲ در آزادﮔﺎن اﺳﺖ . ﻓﺮﺿﻴﻪ اﺻﻠﻲ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺰان اﻓﺴﺮدﮔﻲ در ﺑﻴﻦ آزادﮔﺎن ﺟﻨﮓ. ﺗﺤﻤﻴﻠﻲ ﻋﺮاق ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺮان و ﻧﻴﺰ راﺑﻄﻪ آن. ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب، ﺧﺼﻮﻣﺖ و ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ. ﺳﺎزی اﺳﺖ . ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ. : ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ از ... [PDF] اثر بروز همزمان دیابت و افسردگی - دانشگاه علوم پزشکی گلستان - ذخیره شده - مشابه دارد که افسردگی در بیماران مبتال به دیابت نوع یک و دو. از استرسورهای روانی اجتماعی مزمن حاصل از ابتال به یک. وضعیت طبی مزمن ناشی می شود )33(. با توجه به بروز همزمان افسردگی و دیابت که هر دو از علل. عمده مرگ و میر در جهان به شمار می آیند، در این مطالعه. مروری، به بررسی اثرات هم زمانی این دو اختالل و برخی. مسایل مرتبط با این حیطه ... تأثیر داروهای ضدالتهاب در درمان افسردگی - دکتر مجازی - ذخیره شده 18 ا کتبر 2016 ... در بررسی دیگری محققان مشاهده کردند که تأثیر داروها به دلیل بهبود وضعیت جسمی بیماران نبود. به عبارت دیگر، حتی در بیمارانی که بهبودی در وضعیت خودایمنی آن‌ها حاصل نشد نیز نشانه‌هایی از پیشرفت در درمان افسردگی مشاهده‌گردید. علاوه بر موارد ذکر شده، یافته‌ها حاکی از تأثیرات مثبت دارو‌های جدید در مواقعی است که ... ترفندهای کاربردی برای مقابله با افسردگی - دنیای اقتصاد - ذخیره شده 7 ژانویه 2018 ... محققان عنوان می‌کنند، که در آینده می‌توان از این روش بمنظور بررسی اثرات طولانی مدت تغییرات موضعی در خلق و خوی افراد و در مان افسردگی استفاده کرد. تمرین بی‌خوابی، درمان رفتاری شناختی با مشکل خوابیدن، اغلب به عنوان نشانه‌ای از دیگر شرایط روحی و روانی مانند افسردگی و اضطراب است. اما تحقیقات اخیر نشان می‌دهد ... تاثیر افسردگی مادر بر کودک - نمناک - ذخیره شده - مشابه یک موضوع مهم که نیازمند بررسی بیشتر می باشد، تأثیر افسردگی مادر بر رابطه وی با فرزند انش است. ماد ران افسرده حالات منفی بیشتری د ارند و تعاملات مثبت کمتری با فرزند شان برقرار می کنند . همچنین در هنگام تعامل با فرزند شان حساسیت کمتری دارند . بین افسردگی مادران و دلبستگی مضطربانه فرزند ان از جمله دلبستگی بی نظم ... [PDF] بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر افسردگی دانش ... - ذخیره شده ﮔﻮﺍﻫﯽ ﺛﺒﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺳﯿﻮﯾﻠﯿﮑﺎ www.CIVILICA.com. ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺍﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﯼ ﻣﺜﺒﺖ ﺍﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﺮ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﯽ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ. ﻣﺤﻞ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ: ﺍﻭﻟﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎﯼ ﻧﻮﯾﻦ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. ﺍﯾﺮﺍﻥ (ﺳﺎﻝ:1395). ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﺻﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ۶ ﺻﻔﺤﻪ. ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻥ: ﻧﺎﺯﻧﻴﻦ ﭘﻮﺭﺭﺟﺐ - ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷﺪ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ، ﻭﺍﺣﺪﻛﺮﺝ، ﮔﺮﻭﻩ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ. [PDF] مروری بر اثرات درمانی تحریک مغناطیسی مغز در اختلالات ... - طب جانباز - ذخیره شده - مشابه 7 مه 2010 ... آر ﺗﻲ ام اس. ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﭘﺎﻳﻴﻦ، ﺷﻴﻮه ﻧﻮﻳﻨﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ و درﻣﺎن اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺳﻨﺪرم. ﻫﺎی ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﺬﻳﺮی زﻳﺎده از ﺣﺪ ﻣﻐﺰی اﺳﺖ ﻛﻪ. ﺗﺎﺛﻴﺮات آن از ﻃﺮﻳﻖ وﻗﻮع ﺷﻜﻞ. ﭘﺬﻳﺮی ﻋﺼﺒﻲ ﺟﺪﻳﺪی ﻣﻄﺮح ﻣﻲ. ﮔﺮدد . در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺛﺮات درﻣﺎﻧﻲ آر ﺗﻲ ام اس در درﻣﺎن اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﻲ اﻓﺴﺮدﮔﻲ، اﺧ. ﺘﻼل اﺳﺘﺮس ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺤﻪ، ﺻﺮع، اﺧﺘﻼل. وﺳﻮاﺳﻲ ﺟﺒﺮی و اﺳﻜﻴﺰوﻓﺮﻧﻲ در ﻣﻘﺎﻻت ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺮور ﻧﻤﻮده اﺳﺖ . ﻛﻠﻴﺪ واژه. : ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻣﻐﺰ،. اثرات مفید "کتامین" در کاهش افکار خودکشی - ایسنا - ذخیره شده 18 دسامبر 2017 ... محققان مجددا اثرات ضد افسردگی کتامین را مورد بررسی قرار دادند و یافته ها حاکی از آن است که این دارو به سرعت تاثیرگذار است. [PDF] بررسی فراوانی افسردگی و اضطراب در بیماران مبتلا به آلوپسی آره آتا ... - ذخیره شده - مشابه Ø. ﻣﻘﺪﻣﻪ. : آﻟﻮﭘﺴﯽ آره آﺗﺎ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ ﺷﺎﯾﻊ رﯾﺰش ﻣﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری. ﺧﻮد اﯾﻤﻨﯽ. اﺳﺖ ﮐﻪ. ﺑﺎ . زﻣﯿﻨﻪ ﯾﮏ. اﺧﺘﻼل ژﻧﺘﯿﮑﯽ و ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﻨﺪه. ،. ﻋﻤﺪﺗﺎً اﺳﺘﺮس ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﯾﺰش ﻣﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد . اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز. ﻣﺸﮑﻼت روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﺑﺨﺼﻮص اﻓﺴ. ﺮدﮔﯽ و اﺿﻄﺮاب ﮔﺮدد . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ اﻓـﺴﺮدﮔﯽ و اﺿـﻄﺮاب در. ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آﻟﻮﭘﺴﯽ آره آﺗﺎ در ﺷﻬﺮ ﺧﺮم آﺑﺎد اﻧﺠﺎم. ﮔﺮدﯾﺪ. اثر ضدافسردگی اسانس نعنا قمی (Mentha spicata) در مدل‌های حیوانی ... - ذخیره شده هدف مطالعه حاضر بررسی اثر ضدافسردگی اسانس نعنا قمی در آزمون شنای اجباری (FST) و آزمون معلق ماندن دم (TST) در موش سوری نر است. مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی، 84 سر موش سوری نر به‌طور تصادفی به 14 گروه 6 تایی تقسیم شدند: گروه‌های کنترل منفی نرمال سالین (ml/kg,i.p. 10) و گروه کنترل مثبت فلوکستین (mg/kg,i.p. 20) و ... تاثیر افسردگی در افزایش ابتلا به سرطان - به اضافه سلامتی - ذخیره شده اما زمانیکه این احساس غم و اندوه شدید، بی‌امیدی، بی‌چارگی و بی‌ارزشی بیشتر از چند روز یا چند هفته طول بکشد، شما دچار بیماری افسردگی شده‌اید. بیماری افسردگی بر طرز فکر، احساس و رفتار شما تاثیر می‌گذارد. افسردگی می‌تواند، باعث ابتلای به انواع بیماری‌های جسمی و روانی شود. نتایج آخرین بررسی ها نشان می دهد افرادی که دچار علائم ... اثرات شگفت انگیز ورزش روی ۸ مشکل روانی شایع! - سایک نیوز - ذخیره شده رتبه: ۴ - ۲ رأی 11 ا کتبر 2017 ... روان شناسان پیشنهاد کرده اند که برای بدست آوردن بیشترین فواید ورزشی در مبتلایان به افسردگی، انجام آن بهتر است از طریق یک گروه باشد. اضطراب: همه ما کم و ... نتایج بررسی ها نشان داد، افرادی که ورزش می کنند در تست های حافظه، توجه، تصمیم گیری و برنامه ریزی نمرات بالاتری می گیرند. تکرار یک ورزش همانند ... میگنا - افسردگی چگونه اختلالی است؟ - ذخیره شده - مشابه افسردگی چیزی بیش از یک احساس ناراحتی زودگذر و موقتی است که بر اثر مشکلات روزمره پدیدار می‌شود. ..... داروهای ضد افسردگی گروه SSRI ممکن است اثر برخی از داروهای مصرفی را شدت بیشتری بخشد. .... شما نیز می تواند با پاسخگویی به پرسشهای زیر بود یا نبود نشانه های افسردگی را در مورد خویش بررسی کنید. www. migna.ir [PDF] ارتباط افسردگی و کیفیت زندگی در پرستاران - فصلنامه مدیریت ... - ذخیره شده - مشابه مطالعه متغیر افسردگی به عنوان متغیر وابسته و سایر متغیرهای مورد. بررسی به عنوان متغیر مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. . با اســتفاده از مدل آماری تحلیل مسیری میزان اثر مستقیم و غیر. مستقیم متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته محاسبه شده است. در این مطالعه نمره کلی افسردگی به عنوان متغیر وابسته اصلی وارد. اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌گرا بر افسردگی و رضایت زناشویی زنان ... - ذخیره شده - مشابه مختصات روان‌سنجی پرسش‌نامه افسردگی بک-2 در یک نمونه بزرگ مبتلایان به اختلال افسردگی اساسی. فصلنامه توان‌بخشی، 8(29): 86-80. سلیمانیان، علی اکبر.، و نوابی‌نژاد، شکوه. (1373). بررسی تاثیرات تفکرات غیر‌منطقی براساس رویکرد شناختی بر نارضایتی زناشویی. دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم. [PDF] ﺳﺎزی ﺑﻨﺴﻮن ﺑﺮ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺤﺖ ﻫﻤﻮدﯾﺎﻟﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮ آ - مجله علمی دانشگاه علوم ... - ذخیره شده 30 جولای 2015 ... ﺑﻪ. اﯾﻨﮑﻪ. در. ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﺤﻘﻘﺎن اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ آرام. ﺳﺎزی را ﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ اﺑﻌﺎد. درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﻮدﯾﺎﻟﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺛﺮ ﺑﺮ اﺳﺘﺮس و اﺿﻄﺮاب ﻣﻮرد. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داده. اﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ اﺛﺮ آرام. ﺳﺎزی ﺑﻨﺴﻮن را ﺑﺮ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان. ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ رواﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺤﺖ درﻣﺎن. ﺑﺎ ﻫﻤﻮدﯾﺎﻟﯿﺰ. ﻣﻮر. د ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده. ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ،. اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ آرام. ﺳﺎزی ﺑﻨﺴﻮن ﺑﺮ اﻓﺴﺮدﮔﯽ. تغییرات مغز در اثر افسردگی - افکارنیوز - ذخیره شده 24 جولای 2017 ... بسیاری از مردم به دلیل عدم آشنایی و یا باورهای غلط از مراجعه به متخصص در زمان مواجهه با بیماری‌های روانی و ذهنی خودداری می‌کنند درحالی‌که در بسیاری از موارد افسردگی قابل‌مهار و درمان است. عدم درمان افسردگی نه‌تنها کیفیت زندگی شخص و اطرافیان او را به‌طورجدی کاهش می‌دهد که به نظر می‌رسد اثرات درازمدت بر ساختار مغز دارد. افسردگی، ترکیبی از عوامل محیطی، روانی، و ارثی – روان آنلاین Rawan ... - ذخیره شده با آنهم هنوز مشخص نشده که این عوامل چگونه بر فعالیت های مغز اثر می گذارند و منجر به بروز اعراض اضطراب و افسردگی می شوند. برای درک بیشتر چنین تعاملاتی، یک گروه محققین از مرکز “احیاء عواطف، و آزمایشهای مجازی“(1) امیگدالا، یعنی بخشی از مغز که در افراد افسرده و مضطرب بیش از حد نورمال فعال است، را بررسی کردند. این تحقیقات ... [PDF] اثر بخشی خاطره پردازی انسجامی وروایتی بر کاهش نشانه های افسردگی ... - ذخیره شده - مشابه 22 مه 2017 ... پردازی، مداخله. ای روان. شناختی برای کاهش عالی. م. افسردگی. در سالمندا. ن. است. و براسا. س. چارچوب نظری انواع. مختلفی از خاطره پردازی مورد اشاره قرار گرفته است . هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی. خاطره پردازی انسجامی و روایتی در. کاهش نشانه های افسردگی زنان سالمند است . روش. : این پژوهش از نوع. نیمه. آزمایشی. [PDF] تأثیر آموزش معنوی– مذهبی بر افسردگی، اضطراب، استرس و سلامت ... - ذخیره شده - مشابه ۱۳. )؛ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺍ. ﻳﺠﺎﺩ. ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻭ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻋﻤﻴﻘﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺍﺳﺘﺮﺱ، ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻭ. ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﻲ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭﻱ ﻣﻲ. ﺷﻮﺩ (. ۱۴. ). ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺳﺘﺮﺱ. ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﮐﻮﺩﮎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺩﺭﺟﻪ ﺗﮑﺎﻣﻠﻲ. ﺧﻮﺩ ﻣﻲ. ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻭ ﺗﻨﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺯﻳﺮﺍ ﺑﻪ. ﺭﻏﻢ ﺗﻼﺵ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺁﻥ. ﻫﺎ. ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺷﺎﻥ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ. ﺷﻮﺩ. ۱۵(. ) ﻭ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ ﺍﺳﺘﺮﺱ. ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ. ﮔﻴﺮﻧﺪ (. Sunifiram برای حالت, اضطراب, افسردگی, دوپامین و سروتونین - ذخیره شده - مشابه این nootropic اولین بار به عنوان یک مکمل حافظه تقویت دنبال شد, اما در حال حاضر آن را نیز می تواند وضعیت روانی خود را بهبود و از بین بردن افسردگی و اضطراب. اثرات Sunifiram در سطح ... بیشتری می رود به مغز. اثرات Sunifiram در دوپامین و سروتونین هستند واقعا یکی از مناطق هیجان زده ترین با این nootropic مورد بررسی قرار گیرد. [PDF] بررسی فراوانی اضطراب و افسردگی و عوامل مرتبط با آن در زنان با ... - ذخیره شده ﻃﺒﻖ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ. 21. 8/20 و. درﺻﺪ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﻋﻼﺋﻢ اﻓﺴﺮدﮔﻲ. و اﺿﻄﺮاب رﻧﺞ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ. ).1(. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ زﻧـﺎن ﺑﻴـﺸﺘﺮ از ﻣـﺮدان از. اﻓﺴﺮدﮔﻲ رﻧﺞ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻤﻜﻦ ... اﻓﺴﺮدﮔﻲ و اﺿﻄﺮاب. ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ . اﻣـﺮوزه. ﺗﺎﺛﻴﺮات رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﻧﺎﺑﺎروری ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده. ای ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ . اﺿـﻄﺮاب و اﻓـﺴﺮدﮔﻲ. ﺟﺰء راﻳـﺞ ﺗـﺮﻳﻦ ﺗﻈـﺎﻫﺮات ﮔـﺰارش ﺷـﺪه. رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﻧﺎﺑﺎروری ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺑﻪ ﻋﺒـﺎرﺗﻲ. [PDF] مقایسه تأثیر دارو درمانی و دارو-شناخت درمانی در کاهش افسردگی زنان مبتل - ذخیره شده ﺷﻮد و اﺛﺮات درﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃـﻮﻻﻧﻲ. ﺗـﺮی. ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ. ﻣﺎﻧﺪ. (. )14،13 . روﻳﻜـﺮد ﺷـﻨﺎﺧﺖ درﻣـﺎﻧﻲ ﮔﺮوﻫـﻲ د. ر . اﻳﺮان ﭼﻨﺪان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺤﺎﺳـﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ. ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در ﺗﺴﻬﻴﻞ وﺗﺴﺮﻳﻊ ﻓﺮاﻳﻨﺪ درﻣﺎن دارد ﻧﻴـﺎز. ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﻮرد آن اﺣﺴﺎس ﻣﻲ. ﺷﻮد ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ. ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع ﺑﺎﻻی اﻓـﺴﺮدﮔﻲ در ﺳـﺮﻃﺎن. ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺧـﺼﻮص. ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن و ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺟﻬـﺖ. ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ. درﻣــﺎن. ﻫــﺎی داروﻳــﻲ و دارو ... [PDF] Hypericum ) ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺣﺎد ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﻋﻠﻒ ﭼﺎی دﻳﻬﻴﻤﻲ scab - ذخیره شده 3 مه 2014 ... ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف. : در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﺋﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻼﺋﻢ ﺳﻨﺪرم ﺗﺮک ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر وﺗﺴﻬﻴﻞ روﻧﺪ ﺗﺮک ﻛﺎرﺑﺮ. د ﭼﺸﻢ. -. ﮔﻴﺮی ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ . از آﻧﺠﺎ. ﻲﻳ. ﻛﻪ. Hypericum scabrum. دارای اﺛﺮات ﺿﺪ دردی. ،. ﺿﺪ اﺿﻄﺮاﺑﻲ و ﺿﺪ اﻓﺴﺮدﮔﻲ. اﺳﺖ، اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﺑﺎ. ﻫﺪف. ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ. ﺣﺎد. ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﻋﻠﻒ ﭼﺎی دﻳﻬﻴﻤﻲ ﺑﺮ ﻋﻼﺋﻢ ﻗﻄﻊ ﻣﺼﺮف ﻣﻮرﻓﻴﻦ در ﻣﻮش ﻫﺎی ﺳﻮری ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ . روش ﺑﺮر. [PDF] مقایسه تاثیر دو شیوه آموزش (چهره به چهره و الکترونیکی) بر افسردگی ... - ذخیره شده ﻣﯽ. ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺰ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﺮاﻗﺒﺖ. ﻫﺎی ﭘ. ﺮﺳﺘﺎری در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ اﻓﺴﺮدﮔﯽ و اﺿﻄﺮاب ﻧﺎم ﺑﺮد . ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آﻣﻮزش ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ. ﺷﯿﻮه. ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ. ﮔﯿﺮد اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ دو ﺷﯿﻮه آﻣﻮزش. ( . ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﭼﻬﺮه و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ. ) ﺑﺮ اﻓﺴﺮدﮔﯽ و. اﺿﻄﺮاب و اﺳﺘﺮس ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن،. در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﺮﻃﺎ. ن، ﻃﯽ ﺳﺎل. 1393. اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ . روش ﺑﺮرﺳﯽ. : اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯾﮏ ﮐﺎر آزﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ روی . 90. [PDF] تأثیر ورزش تای چی چوآن بر میزان افسردگی زنان سالمند - نشریه پژوهش ... - ذخیره شده - مشابه داشتند. نتایج مطالعه نشان داد انجام ورزش تای چی چوآن می تواند. سبب بهبود ابعاد سالمت جسمی و سالمت روانی و در مجموع، بهبود. کیفیت زندگی زنان مبتال به مولتیپل اسکلروزیس گردد )18(. گل کرمی و همکاران مطالعه ای با هدف بررسی تأثیر اجرای. برنامه های توانمندسازی بر افسردگی سالمندان در مرکز روزانه. توانبخشی خرم آباد انجام دادند. [PDF] II ﺑﺮرﺳﻲ اﻓﺴﺮدﮔﻲ و ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﺑﻴﻤﺎران دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻧﻮع - تغییر سایت مجله ... - ذخیره شده - مشابه ﻫﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻓـﺴﺮدﮔﻲ ﺑﻮدﻧـ. ﺪ و از ﻧﻈـﺮ. ﺟﻨﺲ زﻧﺎن ﺑﻴﺶ. ﺗﺮ در ﻣﻌـﺮض ﺧﻄـﺮ ﻫـﺴﺘﻨﺪ . در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ. ﻃﻮل ﻣﺪت اﺑﺘﻼ ﺑﻪ دﻳﺎﺑﺖ از ﻋﻮارض ﺧﻄﺮ در اﻓـﺴﺮدﮔﻲ ﺑﻴـﺎن. ﺷﺪه اﺳﺖ. ). 12(. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮع ﺑـﺎﻻی دﻳﺎﺑـﺖ در ﻛـﺸﻮر و. اﺛﺮات ﺳﻮء ﻣﺸﻜﻼت روان ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در ﺑﻴﻤﺎران اﻓﺴﺮده، در اﻳﻦ. ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺷﺪت اﻓﺴﺮدﮔﻲ وﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤ. ﻮﻣﻲ در ﺑﻴﻤﺎران. دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻣﺮاﺟﻌﻪ. ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ دﻳﺎﺑﺖ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺷـﺎﻫﺮود ﻣـﻮرد. ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. مقالات ISI افسردگی مادران : 23 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی - ذخیره شده - مشابه افسردگی فعلی مادر رابطه ابراز احساسات مهم در مادران و نشانه های افسردگی در دختران نوجوان آنها را تعدیل می کند ... افسردگی مادران و آموزش ترویج اثرات هدایت شده گفتار و نوزاد: نقش حساسیت مادر، تشخیص افسردگی و نشانه های صوتی سخنرانی ... دخالت پدر در درمان سیستمیک چندگانه: بررسی تاثیرات بر نتایج نوجوان و افسردگی مادر. بررسی اثرات نوبت کاری بر روی کارمندان - دانشگاه علوم پزشکی زابل ... - ذخیره شده 11 نوامبر 2014 ... ناظران پرستاران با شیفت کاری متغیر را به عنوان افرادی با عملکرد کاری پایین ، انگیزه کمتر و مراقبت های بی دقت تر نسبت به کارمندان با شیفت ثابت درجه بندی می کنند. اثرات روانشناسی شیفت کاری ممکن است منجر به نگرش منفی یا افسرده نسبت به کار شود. در بررسی هایی که بر روی اثرات محرومیت از خواب روی ... افسردگی.استرس و عوارض ناشی از آن: - پارسی طب - ذخیره شده - مشابه افسردگی.استرس و عوارض ناشی از آن: این بیماری در طب سنتی به سودای سوخته معروف است .سودا یکی از اخلاط چهار گانه بدن انسان است که اگر بر دیگر اخلاط غلبه پیدا کند عوارضی را بدنبال خواهد داشت. این عوارض نسبت به سن جنسیت، قدرت جسمانی و روحیه شخص متفاوت است و به شکلهای گوناگون ظاهر میشود. حال اگر غلبه خلط سودا در ... برای تجویز گسترده کتامین برای درمان افسردگی خیلی زود است ... - ذخیره شده کتامین دارویی است که در پارتی ها از آن به عنوان Special K یاد میشود، نوید بخش درمان افسردگی است. اما محققان برای توصیه آن آماده نیستند چرا که اثرات طولانی مدت آن ناشناخته مانده ان. خانم کالن لو، دستیار نویسنده در این بررسی جدید، گفت که این کمبود در دانش باید قبل از اینکه کتامین بتواند به طور گسترده ای برای درمان افسردگی ... [PDF] rTMS - دانشگاه تهران - ذخیره شده - مشابه ﻣﻘﺪﻣﻪ. : ﻫﺪف. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ. ﺑﺨﺸﻲ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻜﺮر ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ. ﺗﺮاﻧﺲ ﻛﺮاﻧﻴﺎل. (. rTMS. ) در ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ. اﺧﺘﻼل اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻋﻤﺪه. ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ درﻣﺎن داروﻳﻲ ﺑﻮد . روش. رﻛﺎ. : در ﻳﻚ ﻃﺮح ﺷﺒﻪ آزﻣﺎﻳﺸﻲ از ﻧﻮع ﺳﺮی ﻫﺎی زﻣﺎﻧﻲ ﺗﻚ. ﮔﺮوﻫﻲ دوازده آزﻣﻮدﻧﻲ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻋﻤﺪه. ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ. ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ. آﺗﻴﻪ. در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺎ ﭘﺎﻳﻴﺰ. 1387. ﺑﺎ. روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮی در دﺳﺘﺮس اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻪ ﻣﺪت. 30. ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن. rTMS. تاثیر ورزش بر افسردگی - عصرایران - ذخیره شده - مشابه در بروز بیماریهای روانی انکارناپذیر است و یکی دیگر از تأثیرات مثبت ورزش تنظیم در میزان انتقال دهنده های عصبی در سلول عصبی و در نتیجه تعادل و توازن در کارکرد عصبی شخص و کاهش حالت نابهنجاری های روانی است. در مطالعه دکتر وایلس 1150 مرد انگلیسی میانسال طی 10 سال مورد بررسی قرار گرفتند و نتیجه تحقیق حاکی از آن بود ... [PDF] تاثیر یک دوره فعالیت ورزشی بر استرس، اضطراب، افسردگی و ... - ذخیره شده چکیده: مقدمه. : استفاده از. روش. ها. ی غیر دارویی مانند تمرین ورزشی برای کاهش اختالالت و مشکالت جسمانی و روانی که بعد از پیوند کلیه پیش. یم. آید،. حائز اهمیت است. هدف. مطالعه حاضر، بررسی یک دوره. فعالیت ورزشی منتخب. به. عنوان یک روش غیر دارویی. مؤثر. بر. فشارخون. ، استرس، اضطراب و. افسردگی بیماران پیوند ک. لیه. د.بو. رو. بررسی افسردگی و اضطراب در بیماران دچار آرتریت روماتوئید - مجله ... - ذخیره شده - مشابه ابتلای همزمان به افسردگی یا اضطراب با تاثیر بر پیامدهای بیولوژی و نیز پیامدهای روانشناختی آرتریت روماتوئید در بروز یا تشدید ناتوانی حاصل از این بیماری موثر است. هدف: تعیین فراوانی نسبی نشانه‌های افسردگی و اضطراب در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید مواد و روش‌ها: این مطالعه مقطعی، به روش نمونه‌گیری آسان طی 6 ماه(اول مهر ... تأثیر برنامه آشناسازی بر روی استرس اضطراب و افسردگی بیماران ... - ذخیره شده - مشابه آموزش و آشناسازی می‌تواند اثرات روانی - جسمانی اضطراب و استرس را کاهش دهد. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر برنامه آشناسازی بر میزان استرس، اضطراب، و افسردگی در بیماران تحت آنژیوگرافی عروق کرونر بستری در بخش‌های قلب بیمارستان شهید بهشتی زنجان انجام شده است. روش: در این پژوهش نیمه تجربی 60 بیمار تحت آنژیوگرافی ... [PDF] 20 ﺳﺎل ﺑﺎﻻی زﻧﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان اﻓﺴﺮدﮔﻲ و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ ورزش در - ذخیره شده ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان اﻓﺴﺮدﮔﻲ و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ ورزش در زﻧﺎن ... ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ. –. درﻣﺎﻧﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺻﺪوﻗﻲ ﻳﺰد. دوره. ﺑﻴﺴﺘﻢ. ، ﺷﻤﺎره. اول. ،. ﻓﺮوردﻳﻦ. و ا. ردﻳﺒﻬﺸﺖ. 1391. زﻳﺮا. اﺣﺘﻤﺎل. ﺣﻤﻼت. ﻗﻠﺒﻲ، دﻳﺎﺑﺖ،. ﭘ. ﺮﻓﺸﺎری. ﺧﻮن. را. ﻛﻢ. ﻛﺮده،. ﺑﻪ. ﻛﻨﺘﺮل. وزن،. داﺷﺘﻦ اﺳﺘﺨﻮان. ﻫﺎ،. ﻋﻀﻼت. و. ﻣﻔﺎﺻﻞ. ﺳﺎﻟﻢ. ﻛﻤﻚ. ﻣﻲ. ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﻪ ﻋﻼوه. اﺛﺮات. ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺮ. روی. اﻓﺴﺮدﮔﻲ. دارد. ).11(. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. ﻫﺎی. ﺑﺪﻧﻲ. و. ورزش در. ﺷﺮاﻳﻂ. تأثیر توان‌بخشی قلبی بر افسردگی و اضطراب بیماران پس از جراحی ... - ذخیره شده - مشابه در این پژوهش، تأثیر برنامه توان‌بخشی قلبی بر افسردگی و اضطراب بیماران پس از جراحی پیوند عروق کرونر بررسی گردید. مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر به صورت طرح پیش آزمون- پس آزمون در سال 1388 انجام است. در این پژوهش 60 بیمار نیازمند به جراحی پیوند عروق کرونر به صورت تدریجی و با استفاده از نمونه‌گیری غیراحتمالی و در دسترس [PDF] ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ درﻣﺎن ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺟﺪارﺟﻤﺠﻤﻪ ای - ذخیره شده - مشابه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ، اﺛﺮات درﻣﺎﻧﻲ ﺗﺤﺮﻳﻚ. ﺟﺪار ﺟﻤﺠﻤﻪ. ای ﻣﻐﺰ در ﺣﻴﻄﻪ. ی رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ، ﺑﺴﻴﺎر. ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ (اﻓﺴﺮدﮔﻲ، اﺳﻜﻴﺰوﻓﺮﻧﻲ، اﺧﺘﻼﻻت اﺿﻄﺮاﺑﻲ، ﻣﻴﮕﺮن و د. رد ﻣﺰن). (وازرﻣﻦ و زﻳﻤﺮﻣﻦ،. 2012. ) و ﻛﺎرآﻣﺪی آن در درﻣﺎن اﺧﺘﻼل اﻓﺴﺮدﮔﻲ اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﻋﻨﻮان. 1. Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (rTMS)3. ectroconvulsive therapy. 2.eddy currents ... برای درمان استرس و افسردگی چه کنیم؟ - دکتر محمد حسین نجفی - ذخیره شده - مشابه 26 مارس 2017 ... این موارد همان شرایط استرس بوده و ورود هورمونها بخصوص آدرنالین ضمن ایجاد تپش قلب و گشاد کردن عروق باعث فشار خون بالا نیز می شود. اگر چه در این شرایط بطور موقت کار قلب شدیدا افزایش می یابد ولی اثرات این واکنش موقت می تواند ناخوشایند باشد. بارها بیمارانی را دیده ام که بدنبال استرس دچار سکته قلبی شده اند. بررسی اثر فقر، نابرابری درآمد و شاخص توسعه انسانی بر شادکامی در ... - ذخیره شده - مشابه در این مقاله، به بررسی اثر سه متغیر فقر، نابرابری درآمد و شاخص توسعه انسانی بر شادکامی در دوره 2012-2005 پرداخته‌ایم. ... گروهی از پژوهشگران دانشگاه هاروارد با مطالعه بیماران افسرده که تحت درمان‌های دارویی و فیزیکی ضدافسردگی قرار داشتند، به این نتیجه دست یافتند که فقر از عوامل خطرساز بیماری افسردگی است. همچنین، در این ... افسردگی سبب افزایش مرگ در میان بیماران سرطانی می‌شود | دانش و ... - ذخیره شده - مشابه 26 ژانویه 2017 ... ترس و افسردگی در میان بیماران سرطانی احتمال مرگ آن‌ها را افزایش می‌دهد. محققان کالج دانشگاهی لندن معروف به یو‌‌سی‌ال (UCL) بر این نظرند که افسردگی بخصوص در مرگ بیماران سرطان خون، روده، پانکراس و پروستات موثر است. مقایسه ی تاثیر سرترالین و ترکیب سرترالین و ویتاگنوس بر ... - ذخیره شده مکانیسم اثر آن مانند استروژن تراپی، در مهار باز جذب سروتونین می باشد.تحقیقات نتایج مثبت ضد افسردگی و اثرات جانبی کم آن(در 5 % بیماران) رانشان میدهند(14).با توجه به تاثیرات مثبت داروهای ویتاگنوس و سرترالین در بهبود علائم یائسگی و از آنجا که تاکنون مطالعه ای در جهت بررسی این دو دارو در کنار هم صورت نگرفته است، مطالعه ... تاثیر سریع داروهای ضد افسردگی بر مغز - همشهری آنلاین - ذخیره شده - مشابه 22 سپتامبر 2014 ... همشهری آنلاین: تصور پزشکان این بوده است که تاثیر داروهای ضد افسردگی پس از چند هفته ظهور می‌کند، اما یک بررسی جدید نشان می‌دهد که این داروها تنها در عرض سه ساعت بر مغز تاثیر می‌گذارند. دکتر دانش | اثر دولوکستین و ونلافاکسین در درمان اختلال افسردگی ... - ذخیره شده متاسفانه داروهای ضد افسردگی فقط برای یک سوم از بیماران باعث ایجاد فاز بهبودی می شود. در این مقاله به مقایسه تحقیقات انجام شده درباره اثر دولوکستین و ونلافاکسین در درمان اختلال افسردگی اساسی پرداخته شده است؛. در مقاله ای که در دسامبر – اکتبر سال 2006 توسط دپارتمان فارماکولوژی به چاپ رسید، به بررسی اثر دو داروی ... [PDF] بررسی تاثیر مالقات برنامه ریزی شده بر اضطراب و افسردگی ... - ذخیره شده Ahmadian R.MSc✉ , Rahmani R.PhD. Rahimi A.PhD ,Motahedian E.MSc. تاریخ پذیرش: 92/1/20. بررسی تاثیر مالقات برنامه ریزی شده بر اضطراب و افسردگی. بیمارستانی بیماران سندرم حاد کرونری بستری در بخش مراقبت های. )عج(ویژه قلبی در بیمارستان بقیه ا.. Effect of scheduled visiting on hospital anxiety and depression. [PDF] بررسی رابطه اشتغال مادر و سالمت روانی کودکان - ذخیره شده - مشابه اثر. سوئی بر. شخصیت. کودکان. به. جای. نمی. گذارد . در پژوهشی رابطه وزن کودکان با اشتغال مادران بررسی. شده است . در این پژوهش نشان داده شده است که اشتغال مادر ..... دهی افسردگی و اضطراب ودکان ارتباط وجود دارد. ) اتکینسون و همکاران،. 0211. (. اما عال. رغم آنچه که گفته شد برخی از. تحقیقات. نیز. نشان. می. دهد. که. اشتغال. مادر اثرات. [PDF] ﭼﻜﻴﺪه - ذخیره شده - مشابه E-mail: kerman_s@modares.ac.ir. ﺑﺮرﺳﻲ. ﺷﻴﻮع ﻓﺮاواﻧﻲ. اﺳﺘﺮس، اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﻲ در ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎری ﻣﻮﻟﺘﻴﭙﻞ اﺳﻜﻠﺮوزﻳﺲ. ﺗﺎر. ﺦﻳ. ﻳدر. ﺎﻓﺖ. ﻣﻘﺎﻟﻪ. : 4/5/91. ؛. ﺗﺎر. ﺦﻳ. ﻳﭘﺬ. ﺮش. : 7/2/ 92. ﻣﻘﺪﻣﻪ. : ﺑﻴﻤﺎری ﻣﻮﻟﺘﻴﭙﻞ اﺳﻜﻠﺮوزﻳﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎری ﻣﺰﻣﻦ ﺑﻪ دﻻﻳﻠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ. ﺑـﺮوز ﻧﺎﮔﻬـﺎﻧﻲ. ،. درﮔﻴـﺮ. ی. ﻓـﺮد در دوره. ﺟﻮاﻧﻲ. ، ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﭘﻴﺶ آﮔﻬﻲ و درﻣﺎن ﻗﻄﻌﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز اﺳﺘﺮس، اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﻲ در ﺑﻴﻤﺎران. [PDF] 09 HajAmini.indd - Baqiyatallah University of Medical Sciences ... - ذخیره شده JBS, Vol 2, No. 3, 2008. ﺑــﺎ ﺑﻌﻀــﻰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳــﻂ ﻓﺘــﺎﺡ [27] ﺑﺎ. ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﻬﺎﺭﺗﻬﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ. ﻋﻼﺋﻢ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﻲ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﺩﺑﻴﺮﺳــﺘﺎﻧﻲ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ. ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﻬﺎﺭﺗﻬﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺷﻨﺎﺳــﻲ،ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﻭ ﺗﺼﻤﻴﻢ. ﮔﻴــﺮﻱ ﻭ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘــﺲ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮ ﻣﻴــﺰﺍﻥ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﻲ. ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ P=0.01 ﺩﺭ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺳــﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎ. ﻣﻄﺎﺑﻘــﺖ ﻧــﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮﻭﺟﻨــﻲ [28] ... [PDF] ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﻲ، ﻫﻴﺠﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﻲ، ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮﻱ، ﺳﺒﻚ - ذخیره شده ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﻲ، ﻫﻴﺠﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﻲ، ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮﻱ، ﺳﺒﻚ ﻫﺎﻱ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻭ. ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻦ ﻫﺎﻱ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ... ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻱ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﻲ ﺑﻚ، ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻫﻴﺠﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﻲ ﺯﺍﻛﺮﻣﻦ، ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻱ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮﻱ ﺍﻫﻮﺍﺯ ﻭ. ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻱ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭ ﻫﻤﺴﺎﻝ. ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ، ..... ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻭ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻫﻴﺠﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﻲ (ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻭﻳﮋﮔﻲ. ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ) ﺩﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻮﺍﺩ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ. تاثیر جراحی سینوزیت بر درمان افسردگی - فردا - ذخیره شده 2 مارس 2011 ... این بیماران مورد معاینات جسمی و دارویی قرار گرفتند و اطلاعات دموگرافیک و نیز وجود یا عدم وجود علائم بالینی از جمله پلیپ بینی ، آسم ، آلرژی ، عدم تحمل آسپرین و نیز سیگار کشیدن مورد بررسی قرار گرفت. سی تی اسکن و آندوسکوپی و نیز سابقه افسردگی بیماران و هرگونه مصرف داروهای ضد افسردگی بررسی شده و در ... تحریک الکتریکی مستقیم از روی جمجمه (tDCS) در درمان افسردگی ... - ذخیره شده - مشابه 17 ژانویه 2018 ... هدف ما در این پژوهش بررسی اثرات بالینی تحریک الکتریکی مستقیم از روی جمجمه ( tDCS) به عنوان یک پروتکل درمانی غیر تهاجمی و ایمن در درمان نشانه های افسردگی است . منطق استفاده از tDCS در درمان افسردگی افزایش تحریک پذیری قشر مغز از طریق تحریک آندی و عدم تحریک کاتدی است. یک مطالعه وسیع تر در مورد ... آشکار سازی “نحوه تاثیر LSD بر هشیاری انسان” با اسکن ... - نوروسافاری - ذخیره شده - مشابه 13 آوریل 2016 ... اثرات توهم زای Ayahuasca (نوعی نوشیدنی خلسه آور) بر روی افسردگی بررسی شد. مطلب دیگر؟ درمیان مطالعات دیگر، یکی از اعضای تیم ما، Mendel Kaelen، یک دانشجوی دکترا در امپریال کالج لندن، مقاله ای دارد که هفته آینده در European Neuropsychopharmacology منتشر خواهد شد و به این مسئله میپردازد که گوش دادن ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *